TaeguTec Türkiye Yeni Fabrikası
T
ürkiye’deki imalat
sektöründeki
büyümenin öncüleri ve
ülkenin
önemli
sanayileşmiş ülkeler arasında yer almasını sağlayan
orta ve büyük ölçekli
sanayiciler,düşük maliyet
ve son derece tecrübeli iş
gücü ile Türkiye’nin
Avrupa’daki
benzer
ülkelerin arasından öne
çıkmasını sağlamaktadır.
2023 yılında dünyanın en
büyük 10 ekonomisinden
biri
olma
hedefi,Türkiye’yi
gelişmekte olan pazarlar
arasında yükselen bir
yıldız konumuna getiri-
yor.
2011 yılında Türkiye %
8,5 büyüme ile Avrupa’nın en hızlı büyüyen
ekonomisi
olmuştur.
(Gelişmekte olan pazarlar
arasında Çin’in ardından
2. en hızlı büyüyen ülke)
2012 yılındaki global
durgunluk
neticesinde
ihracat ve sermaye girişindeki
etkilenmeler
sonucunda Türkiye ve
Çin de büyüme hızında
bir
yavaşlama
gözlenmiştir.
İyi haber ise Türkiye’nin
‘’Yumuşak İniş’’ konusunda tecrübeli olması
ve 2013 yılında tekrar
büyüme hızını arttırmasıdır.
TaeguTec,Türkiye’deki
orta ve büyük ölçekli
firmalara daha kaliteli bir
hizmet sunmak ve onların büyüme hızını arttırmak amacıyla yeni
yatırımını
Türkiye’ye
yapmıştır.
TaeguTec Türkiye yeni
tesisi aracılığıyla,kesici
takım
üretimi
konusundaki
geniş
tecrübesini son teknoloji
tezgahlar ile birleştirerek
çok dar toleranslarda dahi
takımlar
üretebileceği
özel
karbür
takım
üretimine başlamıştır.
TT Türkiye ile Otomotiv Endüstrisinde Yüksek Karlılık
TaeguTec Türkiye ,Türkiye
ekonomisinin en önemli
parçalarından ve ülkenin
hızla büyüyen otomotiv
endüstrisi için 2014 Maktek
Fuarı’nda imalat çözümlerini vitrine çıkarıyor.
1960 yılların sonundan bu
yana, Marmara Bölgesi’nde
yoğunlaşan otomotiv üreticileri ve yan sanayi firmaları ,uluslararası birçok
üretim ağının bir parçası
olup 22 milyar dolar civarın-
da ihracat rakamıyla Türkiye’nin dünyada otomotiv
sektöründe üretici ülkeler
arasında 15.sırada yer almasını sağlamaktadır.
TaeguTec,bu
sektöre
sağladığı kesici takımlar ile
verimliliği arttırarak üretim
maliyetlerini
düşürmeyi
amaçlamakta ve üretilen
parçaların hızlı ve etkili bir
şekilde sevk edilmesine
katkıda bulunmaktadır.
Otomotiv parçalarında delik
delme
operasyonlarında
kullanılan
değiştirilebilir
başlıklı Drill Rush ürün
ailesi,dip kısmı düz olan
deliklerin
işlenmesini
sağlayan yeni uç formu ve
12XD
boyutundaki
gövdeleriyle derin deliklerin
tekrar tekrar hassas ve
ekonomik bir şekilde işlenmesini sağlıyor.
Dört kesme kenarına sahip,
yüksek hassasiyet ve yüzey
kalitesiyle bilinen Quad
Rush ürün ailesi standart diş
çekme
uçları
ile
genişledi.Bu
yenilik
sayesinde TaeguTec kesme
ve kanal açma uygulamalarında kullanılan bu ürüne
bir özellik daha katarak
kullanıcılarına
yüksek
verimlilik ve ekonomiklik
sağlamaktadır.
Çeşitli çelik alaşımlarının
frezelenmesi konusuna gelince,TaeguTec’in yüksek
verimlilik sağlayan MillRush ürün ailesi 90 derecelik frezeleme uygulama-
larında helisel yapıya sahip
3 kesme kenarı ile sağladığı
ekonomiklik sayesinde otomotiv,kalıpçılık ve havacılık
endüstrilerinde
tercih
edilmektedir.
Kanal
frezeleme
operasyonu için, TaeguTec
TopSlot ürün ailesi en uygun tercihtir. Özellikle hidrolik parçalarda ve hassas
kanal açma uygulamalarında, TopSlot ürün ailesine
dahil edilen yeni küçük
boyutlu kanal açma uçları
uygun olacaktır.
TaeguTec, uzmanlığı ve çok
çeşitli standart ve özel
çözümleriyle otomotiv üreticilerine rekabette bir adım
öne geçme fırsatı sunmaktadır.
Typhoon Düşük Devirli Tezgahlara Güç Katıyor
Düşük devirli tezgahlarını
güçlü birer tezgaha dönüştürmek
için
tabiatın
gücünü bekleyen fabrikalara
TaeguTec
yeni bir teklif
sunuyor.
Typhoon, devrim niteliğindeki hız kafası, düşük devirli
tezgahlardaki küçük çaplı
takımların ihtiyaç duyduğu
yüksek devirlere ulaşmak
amacıyla geliştirilmiştir.
Bu yeni sistem frezeleme,
delik delme ve taşlama uygulamalarında yüksek hızlı
işlemeler için tasarlanmıştır.
Bu
sistem
tezgahınızın
mevcut içten su verme
gücünü
kullanıp,
enerji
kaynağı olan yüksek basınç
pompası ile içindeki sabit
türbini
döndürerek
tezgahınızın 40.000 devirlere
çıkmasını sağlamaktadır.
Typhoon, tezgahın mevcut iş
milinin yerini almamaktadır,
bu sayede sizleri binlerce
euroluk bir maliyetten kurtarmaktadır.Bunun yanında
mevcut tezgahınızın performansını,elde
edeceğiniz
yüzey kalitesini ve takım
ömrünü arttırmaktadır.
Yerli Üretimi Hızlandıran
Kalıpçılık Ürünleri
Avrupa Birliği ve Türkiye arasında
imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasından bu yana,Türkiye’de
elektronik ev ürünleri sektörü hızlı
bir şekilde büyümeye başladı ve şu
an Avrupa’da birçok evde Türkiye’de üretilen ev elektroniği ürünleri
kullanılmaktadır.
Ama bu tür ürünleri üretmek, eğer
fabrikalar verimli bir şekilde üretim
yapamıyorsa,oldukça maliyetli ve
karmaşık süreçler içermektedir.
Ürünler üretmek için kalıpçılık
teknolojilerine iş gelince,TaeguTec
eşsiz kesici takımları ve özellikle
yeni nesil malzemeleri işleme ko-
nusundaki uzman çözümleriyle sizi
rekabette en öne taşıyacaktır.
Kalıp üretimindeki bu ürünlerden
Chase2Feed ailesine yeni katılan
BLMP 13 uç ve takımları yüksek
ilerlemeli kesme koşullarında 2mm
kesme derinliklerinde işleme yapabilmektedir. Bu ucun eşsiz destekli
kenar tasarımı ile ani kırılmalar
önlenmiş ve pozitif talaş akış açısı
ile tezgahtan çektiği güç ve talaş
akışı mevcut BLMP 12 ucumuza
göre iyileştirilmiştir.
Fineball,kalıpçılık endüstrisi için
rahat ve kararlı bir işleme sağlayan
bir ürün ailesidir.Ürün ailesi, çelik
ve karbür gövdeler ve modüler tip
takım seçenekleriyle çok çeşitli alternatifler sunmaktadır.
Fineball ürün ailesinin genişlemesi
sadece tüm dünyadaki kalıp üreticilerine optimum çözüm sağlamakla
kalmayıp, uygun maliyetli bu
çözümü çok çeşitli uygulamalarda
da kullanma imkanı tanıyor.
Ayrıca ,TT5515 ve TT5525
kalitelerinin bu ürün ailesine eklenmesiyle iyileştirilen aşınma direnci
ve kopmaya karşı dayanım ile Fineball,verimlilği arttırarak maliyetleri
düşürmektedir.
Sert malzemelerin işlenmesi konusunda en önemli kural,malzeme
sertleştikçe
kesici
takım
teknolojisindeki yeniliklerinde o
kadar fazla olması gerekir.
İşlem sürelerini kısaltmanın kesici
takımlar üzerindeki negatif etkilerini
azaltmak amacıyla, Taegutec sert
malzemelerin yüksek hızda işlenmesini sağlayan yeni karbür freze
ailesi HardMill’i sizlere sunuyor.
Kalıpçılık ve havacılık endüstrilerindeki zorlu uygulamalardan doğan
ihtiyaç neticesinde,TaeguTec pazardaki mevcut ürünlerin performansını geliştirmek amacıyla HardMill ürün ailesine yeni TT5505
kalitesini uygulamıştır.Bu kalite
ile,takım ömrü arttırılmakta ve ince
tanecikli iç yapı ve kaplama
sayesinde mükemmel yüzey kalitesi
elde edilmektedir.
Baskı
kalıbı,dövme
kalıbı,enjeksiyon kalıbı ya da
şişirme kalıbı olsun,uzmanlık ve
tecrübe ile tasarlanmış TaeguTec
kesici takımları, çok karmaşık 3
boyutlu formları ustalıkla işleyerek
sevilen elektronik eşyalara,beyaz
eşyalara ya da üretiminde bir kalıbın
gerektiği birçok ürüne hayat vermektedir.
Genel Mühendislik Uygulamaları İçin Çok Çeşitli Çözümler
Genel Mühendislik ,Türk imalat endüstrisindeki birçok sektörün belkemiğini
oluşturan iki önemli kelimedir.
Endüstrinin olabildiğince geniş kapsamlı
olduğunu
düşünürsek,TaeguTec
her
malzeme grubu için en kaba işlemeden en
hassas işlemeye kadar tüm uygulamalar
için etkin bir işleme sağlayan ürünler
sunmaktadır.
MillRush ürün ailesi,genel mühendislik,kalıpçılık ve havacılık endüstrileri için
yüksek verimlilik sağlamaktadır.Uçlar
geleneksel iki köşeli uçlara göre daha
kalın
ve
güçlüdür,silici
yüzeyleri
sayesinde mükemmel yüzey kalitesi
edilmektedir.Yüksek pozitif eksenel talaş
açısıyla daha düşük kesme kuvvetleri ve
yenilikçi kesme kenarı geometrisi ile daha
rahat talaş akışı elde edilir.
Dökme demir ve çeliklerin yüzey
frezeleme operasyonlarında,45 derecelik
giriş açısı ve 14 kesme kenarı ile
Chase2Hepta
ürün
ailesi
ideal
çözümdür.Pozitif kesme kenarı geometrisi, kaba işlemeler sırasındaki kesme
kuvvetlerini düşürerek etkili ve rahat bir
kesim sağlar.
TaeguTec, çelik ve dökme demirden
üretilen daha küçük boyutlu parçaların
işlenmesi amacıyla Chase2Hepta ürün
ailesine 6mm kesme kenarına sahip daha
küçük uç ve takımlarını eklemiştir.Düşük
kesme derinliklerindeki operasyonlar için
tasarlanan Chase2Hepta 6mm ürün ailesi,hem verimliliği arttırmakta hem de
dövme ve döküm teknolojilerindeki maliyetleri düşürmektedir.
TaeguTec,çift taraflı 6 kesme kenarına
sahip Mill2Rush ürün ailesini piyasaya
çıkardığından bu yana,üreticiler yan duvar
frezeleme operasyonları için bu takımı ilk
tercihleri yaptılar.Mill2Rush,mükemmel
bir yüzey kalitesi sunarken,helisel kesme
kenarı ile kesme kuvvetleri ve vibrasyonu
azaltmaktadır.
Mill2Rush yeni çıkan 3 farklı kenar geometrisiyle,çok çeşitli malzemelerde ve
koşullarda performansınızı geliştirerek çok
geniş bir uygulama aralığı sunmaktadır.
TaeguTec,son olarak Mill2Rush ürün
ailesine yeni tasarladığı TNMX 18 uç ve
takımlarını eklemiştir.18mm kenar uzunluğuna
sahip
uç
takımlarıyla,alüminyum,düşük ve yüksek karbonlu
çelikler,takım çelikleri,alaşımlı
çelikler,paslanmaz çelikler ve pik dökme
demirlerde yüzey frezeleme,90 derece yan
duvar işleme ve kanal açma operasyonlarında işleme çözümleri sunmaktadır.
Maktek Fuarı’nda,TaeguTec’in çok çeşitli
ürün
yelpazesinin
-sadece
genel
mühendislik değil aynı zamanda birçok
farklı endüstride kullanılan- küçük bir
kısmına göz atma şansınız olacak.
QuadRush Diş
Çekme Ürünleri
Yüksek hassasiyet ve yüzey kalitesi ile bilinen QuadRush
ürün ailesine,dış çap diş çekme ürünleri dahil edildi.
Bu yenilik sayesinde TaeguTec kesme ve kanal açma
uygulamalarında kullanılan bu ürüne bir özellik daha
katarak kullanıcılarına yüksek verimlilik ve ekonomiklik
sağlamaktadır.
Dört kesme kenarına ve eşsiz kenar yapısına sahip Quad
Rush uç ailesi, 60 ve 55 derecelik diş profillerini
işleyecek şekilde genişletildi.
Bu yeni seride son teknoloji GoldRush kaplama –TT9080
kalitesi- kullanılarak titanyum,süper alaşımlar,paslanmaz
çelik,alaşımlı ve alaşımsız çelikler ve dökme demirlerin
işlenmesinde en üst seviyede takım aşınma dayanımı ve
daha iyi yüzey kalitesi elde edilmektedir.
Quadrush ucunun eşsiz talaşkırıcı geometrisi,işleme
sırasında birçok farklı uygulamada mükemmel talaş
kontrolü,daha uzun takım ömrü ve tekrarlanabilirlik sağlar.
Diş
çekme
ürünlerinin
eklenmesiyle,kanal
açma ,kesme,tornalama ve pah kırma operasyonlarını kapsayan TaeguTec’in popüler QuadRush ailesi genişlemiş oldu.
QuadRush diş çekme uçlarının mevcut Quad rush katerleri ile uyumlu olması,ürün ailesindeki bu yeniliğin artı
değeridir.
www.taegutec.com.tr
Download

hukuk fakültesi 2014-2015 eğitim öğretim bahar dönemi vize programı