Analiza porównawczo – badawcza
układu podtrzymania zasilania do zastosowania w urządzeniu
Psion Workabout PRO G2 7525C
Wykonał i opracował:
mgr inż. Tomasz Suwalski
Radom
27 grudnia 2010 r.
1
1
1.1
Porównanie układów podtrzymujących napięcie (oryginalny a zastępczy)
Wnioski wynikające z analizy przeprowadzonych badań
Po przeprowadzeniu oględzin i testów stwierdzam, że obydwa zastosowane akumulatory są
o tych samych lub nieznacznie różniących się parametrach.
W oferowanym układzie zastępczym zastosowany jest oryginalny i wysokiej klasy
akumulator firmy GP1.
Parametry elektryczne w cyklu ładowania i rozładowania dla obu typu układów są
praktycznie identyczne i mieszczą się z dużym zapasem jeśli chodzi o graniczne parametry
dotyczące eksploatacji akumulatora GP 1022L15. Jedynym ograniczeniem jest ciągłe użytkowanie
tego akumulatora w temperaturze znacznie niższej niż minus 20 °C.
Parametry mechaniczne również nie różnią się znacznie. Można stwierdzić że są takie same,
tak jak wtyk i przewody zasilające.
Wobec powyższego mogę stwierdzić, że zastosowanie akumulatora zastępczego produkcji
firmy GP jest trafną decyzją. Duża liczba cykli ładowania zapewnia większą trwałość, dłuższy czas
między wymianami a w konsekwencji niższe koszty eksploatacji przy zachowaniu najwyższej
jakości jakiej gwarantem jest produkt firmy GP.
..........................................
mgr inż. Tomasz Suwalski
1 Jako renomowany producent i potentat na rynku GP gwarantuje swoją marką produkty
o najwyższej jakości.
2
2
Charakterystyka układu podtrzymującego napięcie (Oryginalnego)
2.1
Informację o zastosowanym akumulatorze:
W badanym układzie podtrzymującym napięcie zastosowano ładowalny cylindryczny
akumulator litowo-jonowy 1022L15K. Akumulator nie posiada oznaczeń pozwalających
identyfikacje producenta a tym samym jego jakości.
2.2
Charakterystyki ładowania i rozładowywania testowanego akumulatora:
Ładowanie
60
prąd [mA]
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
55
65
70
85
100 112 112 120 130 135 140 145 155 167 180 205 280
czas [s]
a) Ładowanie:
Ładowanie
4,4
napięcie [V]
4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2
0
10
20
30
40
55
65
70
85
100 112 112 120 130 135 140 145 155 167 180 205 280
czas [s]
b) Rozładowanie
Rozładowanie
4
3,5
napięcie [V]
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
2
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20
23
26
28
29
30
31
32
32,5
czas [min]
3
3
Charakterystyka układu podtrzymującego napięcie (Zastępczego)
Informację o zastosowanym akumulatorze:
3.1
W badanym układzie podtrzymującym napięcie zastosowano ładowalny cylindryczny
akumulator litowo-jonowy GP 1022L15 o następujących danych znamionowych2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
napięcie: 3,7V
pojemność: od 140 do 155 mAh
rekomendowany prąd rozładowujący: od 31 do 310 mA
ilość cykli ładowania (spadek pojemności do 70%): 500 cykli
średnica: 10,2 mm
długość: 21,6 mm
waga: 4,2 g
temperatura ładowania: od 0 °C do 45 °C
temperatura rozładowania: od -20 °C do 60°C
Jest to oryginalny akumulator firmy GP3!
3.2 Charakterystyki zastosowanego akumulatora4 na podstawie danych producenta:
c) Ładowanie:
2 Szczegółowe dane do pobrania ze strony producenta GP,
http://www.gpbatteries.it/SelfSiteInfo.asp?loc=none&idSez=7&idPag=19
3 Dzięki najnowocześniejszej technologii produkcji, aktywnej działalności oraz prowadzonym badaniom, GP
Batteries należy do ścisłej czołówki firm bateryjnych na świecie. Jako członek holdingu Gold Peak Group dostarcza
bogaty asortyment baterii i akumulatorów producentom wyrobów elektronicznych oraz innym wiodącym firmom
bateryjnym. Na rynku konsumenckim produkty GP sprzedawane są pod własną marką.
4 Według producenta: http://www.gpbattery.pl/index.php?iid=439
4
d) Rozładowanie w zależności od wartości prądu rozładowującego:
e) Rozładowanie w zależności od temperatury pracy akumulatora:
5
3.3
Charakterystyki ładowania i rozładowywania testowanego akumulatora:
W wyniku przeprowadzonych 20 cykli ładowania i rozładowania uzyskano charakterystyki
dla badanego akumulatora:
a) Ładowanie:
Ładowanie
60
prąd [mA]
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
55
65
70
85
100 112 112 120 130 135 140 145 155 167 180 205 280
czas [s]
Ładowanie
4,4
napięcie [V]
4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2
0
10
20
30
40
55
65
70
85
100 112 112 120 130 135 140 145 155 167 180 205 280
czas [s]
b) Rozładowanie
Rozładowanie
4
3,5
napięcie [V]
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
2
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20
23
26
28
29
30
31
czas [min]
6
4
4.1
Załącznik
Nota katalogowa producenta akumulatora zastępczego GP1022L15
7
5
Spis treści
1 Porównanie układów podtrzymujących napięcie (oryginalny a zastępczy)......................................2
1.1 Wnioski wynikające z analizy przeprowadzonych badań.....................................................2
2 Charakterystyka układu podtrzymującego napięcie (Oryginalnego)................................................3
2.1 Informację o zastosowanym akumulatorze: .........................................................................3
2.2 Charakterystyki ładowania i rozładowywania testowanego akumulatora:...........................3
3 Charakterystyka układu podtrzymującego napięcie (Zastępczego)..................................................4
3.1 Informację o zastosowanym akumulatorze: .........................................................................4
3.2 Charakterystyki zastosowanego akumulatora na podstawie danych producenta:.................4
3.3 Charakterystyki ładowania i rozładowywania testowanego akumulatora:...........................6
4 Załącznik...........................................................................................................................................7
4.1 Nota katalogowa producenta akumulatora zastępczego GP1022L15...................................7
5 Spis treści...........................................................................................................................................8
8
Download

Karta katalogowa (PL)