Inżynieria & Utrzymanie Ruchu
Zakładów Przemysłowych
Informator
wydawniczy
2015
Na licencji
USA
www.utrzymanieruchu.pl
1
Kalendarz wydawniczy 2015
STYCZEŃ / LUTY
MONITOROWANIE
I DIAGNOSTYKA
MARZEC / KWIECIEŃ
MAJ / CZERWIEC
SPRĘŻONE POWIETRZE
Termin zamknięcia numeru
9 stycznia
23 lutego
16 lutego
6 maja
22 kwietnia
Termin nadsyłania reklam
14 stycznia
25 lutego
18 lutego
8 maja
24 kwietnia
Tematy specjalne
Produkt Roku 2014 - Nominacje
AUTOMATICON 2015
Temat numeru
Nowoczesne środki smarne
Prognozowanie UR drogą do oszczędności
energii
Raport
Technika liniowa
Łożyska
Instalacje sprężonego powietrza
Filtracja olejów
Uszczelnienia pneumatyczne, hydrauliczne
Dodatek do marcowo-kwietniowego
wydania magazynu Inżynieria
& Utrzymanie Ruchu Zakładów
Przemysłowych.
Produkt Roku 2014 - Laureaci
Nowe technologie w smarach i olejach
Sprężone powietrze
Dodatek do majowo-czerwcowego
wydania magazynu Inżynieria
& Utrzymanie Ruchu Zakładów
Przemysłowych.
Taśmy przenośnikowe – dobór
Straty w instalacjach pneumatycznych:
koszty, detekcja, naprawa
Monitorowanie drgań w centralach
wentylacyjnych
Czyściwa przemysłowe
Aluminium w instalacjach sprężonego
powietrza
Mierniki
Sztuczna inteligencja w procesach
monitorowania
Łożyska ślizgowe
Serwis układów napędowych
Zdalny monitgoring i diagnostyka
Diagnostyka silników
Mechanika
Oprogramowanie przemysłowe
wspierające UR oraz diagnostykę maszyn
i urządzeń
Audyt systemów sprężonego powietrza
Konserwacja łożysk
Utrzymanie Ruchu
Monitorowanie i diagnostyka
Predyktywne utrzymanie ruchu
Umowy utrzymania ruchu
Chemia techniczna
Elektryka
Bezpieczeństwo pracy elektryków
IT dla przemysłu
Informatyka dla produkcji
Kierunki rozwoju diagnostyki
i monitorowania
Monitorowanie, komunikacja
i diagnostyka maszyn przemysłowych
przy pomocy sieci komunikacyjnych
Kompresory jako źródła ciepła
i oszczędności energetycznych
Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń
pneumatycznych
Serwis urządzeń przenośnikowych
Bramki, ogrodzenia, kurtyny
bezpieczeństwa
SaaS
Usługi
Czyszczenie układów klimatyzacji
Targi i konferencje, podczas których
odbędzie się promocja magazynu
Czyszczenie posadzek
ENEX
Kielce
AUTOMATICON
Warszawa
AUTOMATICON
Warszawa
WOD-KAN
Bydgoszcz
WOD-KAN
Bydgoszcz
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja
Warszawa
ELEKTROTECHNIKA
Warszawa
ELEKTROTECHNIKA Warszawa
PLASTPOL
Kielce
PLASTPOL
Kielce
PNEUMATICON
Kielce
EXPO-GAS
Kielce
ITM
Poznań
ITM
Poznań
ENERGETAB
Bielsko-Biała
ENERGETAB
Bielsko-Biała
BUDMA
Poznań
EXPOPOWER
Poznań
AUTOMATICON
Warszawa
ITM
Poznań
EXPO-GAS
Kielce
EXPOPOWER
Poznań
ITM
Poznań
Kalendarz wydawniczy ma charakter ramowy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki poszczególnych wydań.
2
Kalendarz wydawniczy 2015
LIPIEC /SIERPIEŃ
ENERGIA
WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK
SMARY I OLEJE
LISTOPAD/ GRUDZIEŃ
BEZPIECZEŃSTWO
Termin zamknięcia numeru
1 lipca
1 czerwca
4 września
9 września
4 listopada
23 września
Termin nadsyłania reklam
3 lipca
3 czerwca
7 września
11 września
6 listopada
25 września
Temat numeru
Nowoczesna diagnostyka
Raport
Silniki elektryczne
Pasy napędowe
Odnawialne źródła energii
w bilansie energetycznym zakładu
Efektywne utrzymanie ruchu
Termowizja
Temperatury i oleje
Sprężone powietrze
Pasy transmisyjne
Zmiana dostawcy oleju
Gospodarka smarownicza
w zakładzie przemysłowym
Konserwacja i regeneracja łożysk
Filtry
Smary i oleje w programach
efektywności energetycznej
Uszczelnienia techniczne
Serwis pomp
Metody redukcji poboru energii
w instalacjach sprężonego
powietrza
Szkolenia w utrzymaniu ruchu
Wskaźniki udanego wdrożenia
serwisu olejowego
Bezpieczeństwo w utrzymaniu ruchu
Zdalne utrzymanie ruchu
Strategie oszczędzania energii
elektrycznej
Konserwacja sprężarek
Termografia w utrzymaniu ruchu
Węże techniczne
Nowoczesne instalacje
do zarządzania oświetleniem
Szafy sterownicze, chłodzące
Odpylacze i wentylatory
Oznaczenia w przemyśle
Elektryka
IT dla przemysłu
Dodatek do lipcowo-sierpniowego
wydania magazynu Inżynieria
& Utrzymanie Ruchu Zakładów
Przemysłowych.
Dodatek do wrześniowo-październikowego wydania
magazynu Inżynieria & Utrzymanie
Ruchu Zakładów Przemysłowych.
BEZPIECZEŃSTWO ludzi maszyn i
procesów 2016
Łańcuchy w przemyśle
Mechanika
Utrzymanie Ruchu
Smary i Oleje
ENERGIA – Oszczędzanie
energii w zakładach
przemysłowych 2015/2016
Tematy specjalne
PLM
Audyt energetyczny
Efektywność, wymogi
i zastosowanie HVAC
w systemach optymalizacji energii
Dodatek do listopadowo-grudniowego wydania magazynu
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu
Zakładów Przemysłowych.
Bezpieczeństwo danych w chmurze
informatycznej
Cyberataki na przemysłowe
systemy informatyczne
System zarządzania
bezpieczeństwem informacji
zgodny z ISO
Badania termograficzne instalacji
elektrycznych
Systemy gromadzenia, zarządzania
i przetwarzania informacji
o bezpieczeństwie maszyn,
procesów i ludzi
Informatyczne narzędzia sterowania
i kontrolą użytkowania energii
Oszczędne oświetlenie
Smart grids szansą
dla przemysłu?
Ocena ryzyka
i procedury kotrolne w systemach
bezpieczeństwa pracy
Systemy CMMS
Kurtyny i przyciski bezpieczeństwa
Wskaźniki efektywności
energetycznej
Bezpieczeństwo stanowisk
robotycznych
Usługi
Pranie i wynajem odzieży roboczej
Targi i konferencje, podczas
których odbędzie się
promocja magazynu
Utylizacja odpadów przemysłowych
Monitoring i diagnostyka
Bezpieczeństwo linii produkcyjnych
ENERGETAB
Bielsko-Biała
ENERGETAB
Bielsko-Biała
ENERGETAB
Bielsko-Biała
ENERGETAB
Bielsko-Biała
ENERGETICS
Lublin
AUTOMATICON 2016
Warszawa
4INSULATION
Kraków
RENEXPO POLAND
Warszawa
4INSULATION
Kraków
4INSULATION
Kraków
KOMPOZYT-EXPO
Kraków
ITM 2016
Poznań
CONTROL-TECH
Kielce
ENERGETICS
Lublin
CONTROL-TECH
Kielce
CONTROL-TECH
Kielce
OILexpo, TOOLEX
Sosnowiec
ENERGETAB 2016
Bielsko-Biała
RENEXPO POLAND
Warszawa
ENEX 2016
Kielce
TOOLEX
Sosnowiec
TOOLEX
Sosnowiec
AUTOMATICON 2016
Warszawa
AUTOMATICON 2016
Warszawa
EUROTOOL
Kraków
EUROTOOL
Kraków
MAINTENANCE
Kraków
MAINTENANCE
Kraków
3
Charakterystyka tytułu
O TYTULE
DODATKI TEMATYCZNE
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych to profesjonalny magazyn branżowy obecny na rynku polskim od 2004 roku. Dostarcza niezbędnej wiedzy kadrze różnego szczebla (zarówno zarządzającej, jak i technicznej)
zatrudnionej w przedsiębiorstwach przemysłowych. Przekazuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Dużą popularnością wśród Czytelników cieszą się
także artykuły bazujące na wiedzy i doświadczeniu inżynierów z całego świata.
Nieoceniona jest tu współpraca z amerykańskim magazynem Plant Engineering.
W 2015 roku zostaną wydane trzy dodatki branżowe, w których
znajdą się artykuły związane z daną tematyką. Dodatki będą dystrybuowane z wybranym magazynem Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych:
Monitorowanie i diagnostyka
marzec/kwiecień 2015
■ nowoczesne technologie diagnostyczne
■ zastosowanie kamer termowizyjnych
■ mierniki nowej generacji
■ przygotowanie pomiarów i właściwa
interpretacja ich wyników
DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?
■ Gwarantujemy dotarcie do osób, na których najbardziej Państwu zależy.
Ponad 90% naszych prenumeratorów decyduje bądź rekomenduje zakup
produktów dla działu utrzymania ruchu!
■ Reklama opublikowana w naszym magazynie ma szansę dotrzeć kilkakrotnie do tego samego zainteresowanego odbiorcy, dzięki czemu zostaje lepiej zapamiętana.
■ Przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług oferujemy konkurencyjne ceny.
■ Korzystamy z wiedzy uznanych ekspertów i praktyków, zarówno z kraju,
i z zagranicy.
■ Działamy na licencji Plant Engineering USA, prestiżowego czasopisma z ponad 60-letnią tradycją.
■ Nasze doświadczenie poparte jest blisko 10-letnią obecnością na rynku polskim.
STAŁE RUBRYKI
■ Mechanika
■ Utrzymanie Ruchu
■ Elektryka
■ IT dla przemysłu
■ Usługi
■ Raport rynkowy
■ Temat numeru
■ Nowości produktowe
■ Wydarzenia branżowe
Sprężone powietrze
maj/czerwiec 2015
■ konserwacja sprężarek
■ sprężarki o dużej mocy
■ uzdatnianie sprężonego powietrza
■ próżnia
Smary i oleje
wrzesień/październik 2015
■ konserwacja olejów hydraulicznych
■ nanotechnologia w środkach smarnych
■ syntetyczny czy mineralny – zalety i wady
syntetycznych i mineralnych środków
smarnych
■ dodatki do środków smarnych
■D
ocieramy z magazynem na wszystkie najważniejsze imprezy branżowe w Polsce.
■ Od wielu lat jesteśmy organizatorem branżowych seminariów dla sektora produkcji oraz konkursu „Produkt Roku”.
■ Oferujemy szerokie możliwości promocji Państwa firmy, produktów oraz
usług:
■ Reklamy i artykuły w czasopiśmie
■ Prezentacje produktów w tematycznych raportach
■ Inserty dodawane do całości lub części nakładu
■ Banery i reklamy tekstowe na portalu
■ Promocja w cyklicznych newsletterach
■ Mailingi indywidualne
■ Promocja podczas seminariów dla sektora produkcji
4
PORTAL – OGÓLNE INFORMACJE
Portal www.utrzymanieruchu.pl skupia specjalistów zainteresowanych tematyką szeroko pojętego utrzymania ruchu.
Swoją niesłabnącą popularność zawdzięcza interaktywnym
rozwiązaniom oraz intuicyjnej budowie, które sprawiają, że
odwiedzający chętnie powracają na jego stronę. Na naszym
portalu znajdą Państwo m.in. aktualności, katalog utrzymania
ruchu, opinie ekspertów, raporty rynkowe, kalendarium, kanały tematyczne, nowości produktowe, ciekawe wdrożenia
i wiele innych informacji zawartych w drukowanej formie
magazynu.
Dystrybucja
W PIGUŁCE
■ Forma - Magazyn dostępny jest w wersji drukowanej oraz cyfrowej (PDF,
flipbook online)
■ Częstotliwość - 6 wydań w roku + 2 wydania specjalne (ENERGIA oraz
BEZPIECZEŃSTWO ) + 3 dodatki tematyczne (Monitorowanie i diagnostyka, Sprężone powietrze oraz Smary i oleje)
■Ś
redni nakład - 3640 egzemplarzy (zwiększany odpowiednio na potrzeby
targowe i seminaryjne)
DYSTRYBUCJA CZASOPISMA
■ Wysyłka imienna w ramach kwalifikowanej bazy prenumeratorów
■ Dystrybucja bezpośrednia podczas największych imprez branżowych
w Polsce, a także podczas seminariów dla sektora produkcji i innych wydarzeń organizowanych przez klientów magazynu Inżynieria & Utrzymanie
Ruchu Zakładów Przemysłowych
■ Sieć największych producentów i dystrybutorów produktów i usług dla
utrzymania ruchu
■ Przedstawiciele środowiska naukowego (wyższe uczelnie techniczne, instytuty i stowarzyszenia branżowe)
E-WYDANIE
Elektroniczna wersja czasopisma Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów
Przemysłowych dostępna dla wszystkich użytkowników komputerów osobistych, tabletów i smartfonów. Umożliwia na czytanie pełnego wydania magazynu w pliku PDF lub w nowej multimedialnej formie – e-wydania online, które
jest dostępne wcześniej niż wersja drukowana.
ŚREDNIO 780 CZYTELNIKÓW E-WYDANIA W MIESIĄCU!
IMPREZY POD PATRONATEM MEDIALNYM
INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU ZAKŁADÓW
PRZEMYSŁOWYCH
NAZWA WYDARZENIA
MIASTO
4INSULATION - Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych
Kraków
AUTOMATICON - Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów
Warszawa
BUDMA - Międzynarodowe Targi Budownictwa
Poznań
CONTROL-TECH - Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących
Kielce
ELEKTROTECHNIKA - Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń
Warszawa
ENERGETAB - Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
Bielsko-Biała
ENERGETICS - Lubelskie Targi Energetyczne
Lublin
ENEX - Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki
Kielce
EUROTOOL - Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów
Kraków
EXPO-GAS - Targi Techniki Gazowniczej
Kielce
EXPOPOWER - Międzynarodowe Targi Energetyki
Poznań
Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja
Warszawa
ITM - Polska Innowacje-Technologie-Maszyny
Poznań
KOMPOZYT-EXPO - Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych
Kraków
MAINTENANCE - Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji
Kraków
OILexpo - Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu
Sosnowiec
PLASTPOL - Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
Kielce
PNEUMATICON - Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
Kielce
RENEXPO POLAND - Międzynarodowe Targi Energetyczne
Warszawa
TOOLEX - Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki
Sosnowiec
WOD-KAN - Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji
Bydgoszcz
5
Czytelnictwo
PRENUMERATORZY WG BRANŻ
WYBRANI PRENUMERATORZY
■ Przemysł motoryzacyjny
■ Przemysł spożywczy
■ Przemysł maszynowy
■ Przemysł metalurgiczny
■ Przemysł drzewno-papierniczy
■ Przemysł metalowy
■ Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
■ Przemysł budowalny
■ Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny
■ Przemysł farmaceutyczny
■ Przemysł paliwowo-energetyczny
■ Przemysł lekki
■ Budownictwo i inżynieria
■ Branża wodno-kanalizacyjna
■ Energetyka
■ IT
■ Usługi dla przemysłu
■ Inna branża
PRENUMERATORZY
WG WIELKOŚCI FIRMY
25%
ponad
500 osób
19%
1 - 9 osób
13%
10 - 49 osób
43%
50 - 500 osób
WPŁYW NA DECYZJE ZAKUPOWE
9%
Nie mam
wpływu
ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI
25%
Doradzam
66%
Decyduję
lub współdecyduję
6
3M POLAND
ALSTOM Group
Anwil
APATOR
ArcelorMittal Poland
Automotive Lighting
Avon Operations Polska
Bella
Bridgestone Poznań
British American Tobacco Polska
Bumar Elektronika
Grupa Can-Pack
Cemex Polska
Classen-Pol
Colgate-Palmolive
Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŹKA”
Famur
Ferrero
General Motors Manufacturing Poland
Grupa Azoty
Grupa LOTOS
Imperial Tobacco
Indesit Company Polska
International Paper-Kwidzyn
Jutrzenka Colian
KGHM Polska Miedź
Kompania Piwowarska
Lear Corporation Polska
LG Electronics Polska
Lotte Wedel
Michelin Polska
Mondi Świecie
NSK Steering Systems Europe
P&G Gillette
PARADYŻ
Pfleiderer
PGNiG
Philip Morris
Philips Lighting Poland
PKN ORLEN
Polimex-Mostostal
Polpharma
PZL Mielec
Reckitt Benckiser Production
RR Donnelley
Grupa Saint-Gobain
Schneider-Electric Polska
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
Suedzucker Polska
Swedwood Poland
Tetra Pak
The Lorenz Bahlsen Snack World
Tyco Electronics Polska
Unilever Polska
Vive Textile Recycling
Volkswagen Poznań
Wrigley
WSK „PZL- Rzeszów”
Zamet Industry
KTO NAS CZYTA?
Magazyn skierowany jest do służb odpowiedzialnych
za utrzymanie i obsługę linii produkcyjnych w zakładach
przemysłowych, inżynierów oraz kierowników odpowiedzialnych za rekomendację, specyfikację i zakup produktów dla działu utrzymania ruchu oraz działów technicznych
w przedsiębiorstwach przemysłowych:
■ Kierownicy, inżynierowie i technicy w działach utrzymania ruchu, produkcyjnych oraz remontowych
■ Kadra kierownicza odpowiedzialna za zakupy urządzeń
i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w utrzymaniu ruchu
■ Dyrektorzy i kierownicy techniczni
■ Inżynierowie serwisu, inżynierowie procesu
■ Właściciele firm przemysłowych
Ceny i formaty – magazyn
FORMATY*
CENNIK
REKLAMY*
Rozkładówka
6900
1/1 strona
4300
Junior page
3500
1/2 strony
3200
1/3 strony
2400
1/4 strony
1900
1/9 strony
1300
Pasek reklamowy na dole strony
1300
Rozkładówka
2 x (210 x 297mm)
Junior page
(131 × 195 mm)
1/1 strona
(210 × 297 mm)
1/2 strony poziom
(210 × 149 mm)
1/2 strony pion
(105 × 297 mm)
ARTYKUŁY
Artykuł sponsorowany - 1 strona
4300
Artykuł sponsorowany - rozkładówka
6900
Artykuł techniczny - 1 strona
2300
Artykuł techniczny - rozkładówka
3200
1/3 strony poziom
(210 × 98 mm)
1/3 strony pion
(70 × 297 mm)
1/4 strony
(105 × 149 mm)
1/9 strony
(105 × 149 mm)
Pasek reklamowy
(210 × 32 mm)
PROMOCJA SPECJALNA
Reklama + Artykuł techniczny
(rozkładówka)
4900
II
I
I
III
II
OKŁADKI
II okładka
5500
III okładka
4300
IV okładka
5900
French door
9200
Brasilian cover
9900
Skrzydło dwustronne na I okładce
5900
INSERTY
Insert
I
okładka
wg kalkulacji
French door
I (208 × 297 mm)
II (114 × 297 mm)
III (104 × 297 mm)
Brasilian cover
I + II (411 x 297 mm)
I (208 x 297 mm)
II ( 203 x 297 mm)
Skrzydło dwustronne
na I okładce
2 x (70 x 297 mm)
*Każda reklama powinna posiadać 5mm spadów z każdej strony.
RABATY
2 – 3 emisje
5%
4 – 5 emisji
10%
6 emisji
15%
Ceny podane są w PLN i nie zawierają podatku VAT (23%).
* Dopłata za wybór strony: 7%.
7
Specyfikacja techniczna – magazyn
PODSTAWOWE INFORMACJE
DANE TECHNICZNE
ARTYKUŁY SPONSOROWANE I TECHNICZNE
■F
ormat magazynu: 210 × 297 mm
apier kredowy
■P
rednia objętość: 100 stron + 4 okładki
■Ś
rzbiet klejony
■G
Akceptowane formaty plików
Wektorowy EPS, PDF, TIF, JPG (reklamy przygotowane w Corelu
należy wyeksportować do jednego z akceptowanych formatów).
W formatach wektorowych tekst zamieniony na krzywe. Przestrzeń
kolorów CMYK, 300 dpi. Kolory PANTONE będą separowane.
Objętość tekstu artykułu sponsorowanego lub artykułu technicznego w zależności od ilości
stron i ilustracji jest szacowana w przybliżeniu. Dopiero po przesłaniu kompletu materiałów
do redakcji (w tym materiałów graficznych), będzie możliwe precyzyjne określenie liczby
wymaganych stron i ewentualne potwierdzenie zgodności z zamówieniem.
Każdy artykuł posiada Tytuł, Lead oraz Stopkę adresową (logo, nazwa firmy, adres, telefon,
e-mail, strona www).
klejony grzbiet
12 mm
6 mm
format strony
210 x 297 mm
Spady
Spad po 5 mm z każdej strony reklamy.
6 mm
6 mm
Przykładowa prawa strona magazynu
Czerwona ramka odsunięta od krawędzi formatu strony wyznacza
obszar bezpieczny, w obrębie którego powinny znaleźć się wszystkie
istotne elementy reklamy, tj. teksty, zdjęcia, grafiki (o ile nie zostały
zaprojektowane na spad).
Istotne elementy reklamy poza tym obszarem mogą zostać przycięte
lub zaklejone na etapie druku.
Zalecenie dotyczy wszystkich reklam publikowanych w magazynie.
Lewa strona jest lustrzanym odbiciem strony prawej.
8
Czcionki i elementy grafiki
■ Nie należy umieszczać ważnych elementów w odległości mniejszej
niż 6 mm od krawędzi strony i 12 mm od grzbietu.
■ Cienkie linie i inne cienkie elementy graficzne powinny być
zdefiniowane w 1 kolorze.
■ Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pkt. Linie wykonane
w kontrze lub więcej niż w jednym kolorze powinny mieć grubość nie
mniejszą niż 0,75 pkt.
■ Materiały lub ich elementy graficzne nie mogą zawierać dołączonych
profili (brak zatagowanych profili).
■ Elementy graficzne strony nie mogą zawierać dołączonych
komentarzy OPI.
■ Maksymalne nafarbienie (TAC lub TIL) nie powinno przekraczać
318% dla papierów powlekanych.
Tekst
■ Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
■ dla krojów jednoelementowych 6 pkt.
■ dla krojów dwuelementowych 7 pkt.
■ Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem
lub w kontrze wynosi:
■ dla krojów jednoelementowych 8 pkt.
■ dla krojów dwuelementowych 10 pkt..
■ Składowe czarnego tekstu to C:0 M:0 Y:0 K:100 i odpowiedni udział
K dla tekstu szarego.
Wydruk próbny
Do materiałów należy załączyć wydruk próbny dla każdej przesłanej
reklamy, który jest jedyną podstawą dla ewentualnych reklamacji.
Ważne
Występowanie reklamy w formacie French door, Brazilian cover
oraz Skrzydełka na I okładce powoduje zmianę wymiarów II okładki.
Poniżej przedstawiamy przykładowe konfiguracje artykułów:
Artykuł jednostronicowy
z jednym zdjęciem
Artykuł dwustronicowy
z jednym zdjęciem
Nadchodzi era
drukowanej
Nadchodzi era
drukowanej
Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale
do niedawna omijała świat naukowy. Ale
to już przeszłość: obwody będzie można
drukować nawet w domu.
Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale
do niedawna omijała świat naukowy. Ale
to już przeszłość: obwody będzie można
drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED,
czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe, dziś staja się faktem. Co więcej,
produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać zwykłe, atramentowe drukarki.
Antenki RFID, macierze z diodami LED,
czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe, dziś staja się faktem. Co więcej,
produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać zwykłe, atramentowe drukarki.
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk. Idea drukowania
obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie
jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu.
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk. Idea drukowania
obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie
jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED, czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe,
dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać
zwykłe, atramentowe drukarki.
Antenki RFID, macierze z diodami LED, czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe,
dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać
zwykłe, atramentowe drukarki.
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył rozwiązanie
umożliwiające dr Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale do niedawna omijała świat
naukowy. Ale to już przeszłość: obwody będzie można drukować nawet w domu.
się też problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół
naukowców z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył
rozwiązanie umożliwiające dr
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył rozwiązanie
umożliwiające dr Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale do niedawna omijała świat
naukowy. Ale to już przeszłość: obwody będzie można drukować nawet w domu.
się też problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół
naukowców z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył
rozwiązanie umożliwiające dr
2
www.utrzymanieruchu.pl3
■ jedno duże zdjęcie - 1400 x 1200 pikseli
■ tekst główny - 3200 znaków
ze spacjami
Artykuł dwustronicowy
z dwoma zdjęciami
Nadchodzi era
drukowanej
Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych
czy tekstyliach nie jest nowa, ale do
niedawna omijała świat naukowy. Ale to
już przeszłość: obwody będzie można
drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED,
czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów
nowoczesnej elektroniki. Do niedawna
niemożliwe, dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać zwykłe, atramentowe drukarki.
Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale
do niedawna omijała świat naukowy. Ale
to już przeszłość: obwody będzie można
drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED,
czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe, dziś staja się faktem. Co więcej,
produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać zwykłe, atramentowe drukarki.
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk. Idea drukowania
obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie
jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED, czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe,
dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać
zwykłe, atramentowe drukarki.
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył rozwiązanie
umożliwiające dr Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale do niedawna omijała świat
naukowy. Ale to już przeszłość: obwody będzie można drukować nawet w domu.
się też problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół
naukowców z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył
rozwiązanie umożliwiające dr
2
www.utrzymanieruchu.pl
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk. Idea drukowania
obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie
jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED, czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe,
dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać
zwykłe, atramentowe drukarki.
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył rozwiązanie
umożliwiające dr Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale do niedawna omijała świat
naukowy. Ale to już przeszłość: obwody będzie można drukować nawet w domu.
się też problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół
naukowców z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył
rozwiązanie umożliwiające dr
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej AkAkademii Nauk. Idea drukowania
obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie
jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu.
www.utrzymanieruchu.pl3
wa duże zdjęcia - 1400 x 1200 pikseli
■d
■ t ekst główny - 9000 znaków
ze spacjami
Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych
czy tekstyliach nie jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już
przeszłość: obwody będzie można drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED, czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe,
dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać
zwykłe, atramentowe drukarki.
www.utrzymanieruchu.pl
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk. Idea drukowania
obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie
jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED, czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe,
dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać
zwykłe, atramentowe drukarki.
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył rozwiązanie
umożliwiające dr Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale do niedawna omijała świat
naukowy. Ale to już przeszłość: obwody będzie można drukować nawet w domu.
się też problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół
naukowców z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył
rozwiązanie umożliwiające dr
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk. Idea drukowania
obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie
jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu. Na czym polegały problemy? Na przykład
na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400
stopni Celsjusza. Pojawiały się też problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to
już przeszłość. Zespół naukowców z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej
Akademii Nauk. Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach
sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale
to już przeszłość: obwody będzie można drukować nawet w domu.
www.utrzymanieruchu.pl3
■ jedno duże zdjęcie - 1400 x 1200 pikseli
■ tekst główny - 10 900 znaków
ze spacjami
Artykuł dwustronicowy
z trzema zdjęciami
Nadchodzi era
drukowanej
Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych
czy tekstyliach nie jest nowa, ale do
niedawna omijała świat naukowy. Ale to
już przeszłość: obwody będzie można
drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED,
czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów
nowoczesnej elektroniki. Do niedawna
niemożliwe, dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać zwykłe, atramentowe drukarki.
Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale
do niedawna omijała świat naukowy. Ale
to już przeszłość: obwody będzie można
drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED,
czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe, dziś staja się faktem. Co więcej,
produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać zwykłe, atramentowe drukarki.
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk. Idea drukowania
obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie
jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED, czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe,
dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać
zwykłe, atramentowe drukarki.
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył rozwiązanie
umożliwiające dr Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa, ale do niedawna omijała świat
naukowy. Ale to już przeszłość: obwody będzie można drukować nawet w domu.
się też problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół
naukowców z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył
rozwiązanie umożliwiające dr
2
www.utrzymanieruchu.pl
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk. Idea drukowania
obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie
jest nowa, ale do niedawna omijała świat naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu.
Antenki RFID, macierze z diodami LED, czy przezroczyste obwody elektroniczne
w szkle to marzenie producentów nowoczesnej elektroniki. Do niedawna niemożliwe,
dziś staja się faktem. Co więcej, produkcja nowej elektroniki może wykorzystywać
zwykłe, atramentowe drukarki.
Na czym polegały problemy? Na przykład na konieczności podgrzewania przewodzących atramentów do temperatury 400 stopni Celsjusza. Pojawiały się też
problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół naukowców
z pekińskiego Instytutu Chemii i Fizyki Chińskiej Akademii Nauk stworzył rozwiązanie
umożliwiające dr Idea drukowania obwodów elektronicznych na papierze, tworzywach sztucznych czy tekstyliach nie jest
nowa, ale do niedawna omijała świat
naukowy. Ale to już przeszłość: obwody
będzie można drukować nawet w domu.
się też problemy z przewodnością „atramentów”. Ale to już przeszłość. Zespół
naukowców z ph na papierze, tworzywach
sztucznych czy tekstyliach nie jest nowa,
ale do niedawna omijała świat naukowy.
Ale to już przeszłość: obwody będzie
można drukować nawet w domu.
www.utrzymanieruchu.pl3
■ trzy duże zdjęcia - 1400 x 1200 pikseli
■ tekst główny - 6900 znaków
ze spacjami
Promocja na portalu www.utrzymanieruchu.pl oraz e-mail marketing
BANERY I WIDEO
Rodzaj
A
Wymiary (px)
Leaderboard
Cena/tydz.
728 x 90
300
BSkyScraper
160 x 600
250
CBoomBox
525 x 200
200
–
200
DWideo
A
Wykorzystaj
potencjał reklamowy
naszego portalu!
E
47 000
odsłon/miesięcznie
Specyfikacja techniczna banerów
■ Kreacja w formacie: JPG, GIF, PNG ■ Waga banera do 80 kB.
■ Kreacja w formacie SWF ■ Waga banera do 80 kB ■ Wersja Flash: do 10 włącznie, najlepiej 8. ■ Użyty ActionScript
2 (AS2). ■ Na najwyższej warstwie w kreacji umieszczony przezroczysty button z podpiętą akcją: on (press)
{getURL(“http://www.adresstrony.pl“,”_blank”);} ■ Jeśli banner będzie na białym tle, prosimy o dodanie ramki.
■ Każdy baner flash powinien mieć przygotowaną również kreację w formacie statycznym.
B
25 700
unikalnych
użytkowników/miesięcznie
F
ARTYKUŁY
Rodzaj
Opis
Cena/tydz.
E Top Temat
Tytuł, lead (200 znaków), zdjęcie (225 x 160), pełna wersja art. (3000
znaków)
450
F
Nazwa, lead (200 znaków), logo/zdjęcie (150 x 100), link do opisu (3000
znaków)
lub do strony www
400
G
Ciekawe
Wdrożenie
Tytuł, lead (200 znaków), zdjęcie (szer: 190), pełna wersja art. (3000
znaków)
350
H
Produkt
tygodnia
Podlinkowana nazwa produktu, Podlinkowana nazwa firmy (300 znaków),
logo/zdjęcie (160x160 px)
250
I
Wyróżniona
firma
Podlinkowany logotyp, podlinkowana nazwa firmy, dane teleadresowe
(adres, telefon)
200
Top Produkt
Ważne informacje
■ Banery oraz artykuły mogą
wyświetlać się rotacyjnie.
G
H
Opis
Cena
560 × 75 px / 569 x 150 px
500 / 700
Baner Skyscraper
133 × 500 px
450
Baner Middle
380 × 120 px
400
Baner Leaderboard
/ DoubleLeaderboard
D
■ Materiały należy dostarczyć co
najmniej 3 dni robocze przed
planowaną datą emisji.
PROMOCJA W NEWSLETTERACH
Rodzaj
C
■ Opcja „Wideo” to film
zamieszczony na serwisie
YouTube i podlinkowany do
strony serwisu.
Top Temat
Zdjęcie (100 x 100), tytuł, lead (300 znaków), link, pełna wersja art. (3000
znaków)
350
Top Produkt
Zdjęcie (100 x 100), nazwa, lead (200 znaków), link, pełna wersja art. (3000
znaków)
300
Prezentacja produktu
Zdjęcie (75 x 75), lead (200 znaków), link, pełna wersja art. (3000 znaków)
250
■ Oferta dotyczy umieszczenia
reklamy graficznej lub tekstowej
w jednym wydaniu newslettera
cyklicznego.
■ Newslettery cykliczne wysyłane
są co 2 tygodnie do całej bazy
prenumeratorów.
■ Materiały należy dostarczyć co
najmniej 3 dni robocze przed
planowaną datą wysyłki.
■ Wymiary podano w pikselach.
Akceptowane statyczne formaty:
JPG, GIF, PNG (do 80 kB).
I
MAILING DEDYKOWANY
Usługa obejmuje jednorazowe wysłanie
indywidualnej wiadomości do bazy zarejestrowanych użytkowników naszego serwisu w terminie ustalonym z handlowcem.
Koszt wysyłki uzależniony jest od wielkości bazy.
Ceny podane są w PLN i nie zawierają podatku VAT (23%).
9
Pakiety promocyjne
PAKIET EFEKTYWNY
do 41%
TANIEJ!
Artykuły i banery na portalu
LEADERBOARD
» Reklama 1/2 strony w jednym wydaniu magazynu
» Artykuł Top Temat lub Top Produkt na portalu - 2 tygodnie
» Baner na portalu - 2 tygodnie
» Wyróżniona firma na portalu - 2 tygodnie
» Baner w 1 wydaniu cyklicznego newslettera
TOP TEMAT
CENA: 3 500 PLN
SKYSCRAPER
do 31%
TANIEJ!
PAKIET OPTYMALNY
BOOMBOX
» Reklama 1/3 strony w jednym wydaniu magazynu
» Artykuł Top Produkt lub Produkt Tygodnia na portalu - 1 tydzień
» Baner na portalu - 1 tydzień
» Wyróżniona firma na portalu - 1 tydzień
» Artykuł Top Temat lub Top Produkt w 1 wydaniu cyklicznego newslettera
CENA: 2 600 PLN
TOP PRODUKT
informatyka
do 29%
TANIEJ!
PAKIET INTERNETOWY
» Artykuł Top Temat lub Top Produkt na portalu - 1 tydzień
» Baner na portalu - 1 tydzień
» Wyróżniona firma na portalu - 1 tydzień
» Baner w 1 wydaniu cyklicznego newslettera
Banery w newsletterze cyklicznym
Reklamy w czasopiśmie
co umieścisz przed oczami operatora: co wyświetlasz, w jaki sposób i kiedy. To jest kluczem do
szybkiej i efektywnej reakcji. Odpowiednie szkolenia dla operatorów mogą przynieść ogromne
korzyści. Operator, który otrzyma lepszą informację albo właściwą informację we właściwym czasie, może pracować lepiej.
– Trening to bardzo ważna sprawa – podkreśla Stearns. – Operatorzy nie mogą pracować tak,
jakby nigdy nie brali udziału w żadnym szkoleniu
– twierdzi. – Uwagę na ten fakt zwrócono dopiero
w ostatnich latach. Nawet ci sami pracownicy,
pracujący na tym samym sprzęcie, mogą pracować znacznie wydajniej, jeśli kilka razy w roku
wezmą udział w szkoleniach i będą dokładnie
rozumieć, co robią i w jaki sposób robić to najlepiej. Na szczęście sytuacje kryzysowe zdarzają
się rzadko. Szkolenia pozwalają rozumieć pracę
systemu i „być na czasie”, więc w razie sytuacji
awaryjnej można liczyć na właściwą reakcję operatora. Wykorzystanie symulatorów w szkoleniach
daje bardzo dobre rezultaty. Inwestycja w szkolenia przekłada się bezpośrednio na efektywność
systemu HMI.
Wg obserwacji Wayne'a Pattersona, menedżera produktu w Siemensie, szkolenia pracowników mające na celu zwiększenie ich wydajności to zarówno korzyść, jak i wymóg globalizacji. – Producenci typu OEM, którzy obecni są na
wszystkich kontynentach, muszą skupiać swoją
uwagę na efektywnym wsparciu swoich produktów – stwierdza. – Nie jest im na rękę rozsyłanie pracowników pomocy technicznej po całym
świecie – to jest po prostu za drogie. Szybszym
i tańszym rozwiązaniem jest oferowanie zdalnej pomocy widocznej bezpośrednio na panelach
operatorskich.
WirelessHART pozwala rozszerzyć
obszar zastosowania HART
i dotrzeć do lokalnie działających
urządzeń przekazując ich dane
bezprzewodowo do systemu DCS.
Otrzymane dane mogą posłużyć
do zaplanowania czynności
serwisowych, lepszej kontroli
procesu lub stworzenia systemu
wczesnego wykrywania awarii.
Zdolność do wielokrotnego wykorzystania danych jest jednym
z kluczy do efektywnego systemu HMI. Oprogramowanie wbudowane w typowe
platformy serwisowe, takie jak FactoryTalk View, dba o to, aby unikatowe
dane były tworzone raz i wykorzystywane wielokrotnie w różnych fragmentach
aplikacji. Za pomocą nadrzędnej aplikacji HMI (po lewej) można zarządzać całym
systemem oraz jego poszczególnymi sekcjami. Podgląd całej linii produkcyjnej za
pomocą opartych na przeglądarce aplikacji HMI takich jak FactoryTalk ViewPoint
pozwala menedżerom na bezpieczny dostęp do zmiennych procesowych w czasie
rzeczywistym. Wystarczy tylko zalogować się przez przeglądarkę (po prawej).
Źródło: Rockwell Automation.
Kiedy powiedziano i zrobiono wszystko
Niezależnie od tego, jak bardzo i jak dobrze
wykorzystane, HMI i interfejsy operatora będą
obecne w przemyśle zawsze. – Ludzie naprawdę
ich potrzebują – zaznacza Cone – i będą stawać
się coraz bardziej zależni od nich. Urządzenia chcą
wyświetlać coraz więcej informacji na swoich
HMI  UNIWERSALNE
E
ROZWIĄZANIE
Wszechstronny
1/3 strony
Uniwersalne rozwiązanie stosowane do wizualizacji,
sterowania oraz jako brama komunikacyjna sieci Ethernet
czasu rzeczywistego
Otwarty
Dzięki CoDeSys 3 zgodnym z IEC-61131 realizuje zadania
zaawansowanego centralnego lub lokalnego systemu
sterowania
Komunikatywny
www.turck.com
w
Funkcja bramy komunikacyjnej między wszystkimi
popularnymi typami sieci oraz protokołem Ethernet czasu
rzeczywistego
Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!
Sen
T
Turck
sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
u
445-836 Opole
TTel. +48 77 443 48 00
FFax +48 77 443 48 01
EE-mail [email protected]
LEADERBOARD
1/2
strony
2GZLHGŏQDV]ãVWURQ÷
ZZZSKRHQL[FRQWDFWSO
L]DUHMHVWUXMVL÷
2WU]\PDV]VHJUHJDWRUQD
eSU]HSLV\rQDUDGLÐZN÷
RUD]XSRPLQHNNXFKHQQ\
3U]HSLV
3U]HSLV
3U]HSLV
RUQLNX
LHF]\Z]ELRUQLNX
5HJXODFMDSR]LRPXFLHF]\Z]ELRUQLNX
5HJXODFMDSR]LRPXFLHF]\Z]EL
5
5HJXODFMDSR]LRPXF
F]XMQLNLRGF]\W\ZDQ\ MHVW SU]H] F]XMQLNL
3R]LRP MHVW
FLHF]\
Z ]ELRUQLNX
SU]H]
F]XMQLNL
SU]H] RGF]\W\ZDQ\
NUDġFRZHSR]LRPQLVNLLZ\VRNLRUD]SU]H]XOWUDGŏZL÷NRZãVRQG÷
MHVW
Z ]ELRUQLNX
FLHF]\ Z
÷NRZãVRQG÷
3R]LRP
SR]LRPXRGtSXVW\GRtSHğQ\6\JQDğ\]F]XMQLNÐZVğXőã
RGF]\W\ZDQ\ RP
P
MQLNÐZVğXőã
RSUÐőQLDQLD
Z ]ELRUQLNXNUDġFRZHSR]LRPQLVNLLZ\VRNLRUD]SU]H]XOWUDGŏZL÷NRZãVRQG÷
GR VWHURZDQLD
SUDFã
SRPS\ QDSHğQLDQLD L ]DZRUX RSUÐőQLDQLD
L ]DZRUX
FLHF]\
t
RSUÐőQLDQLD
3R]LRP
]ORNDOL]RZDQ\
SR]LRPXRGtSXVW\GRtSHğQ\6\JQDğ\]F]XMQLNÐZVğXőã
6WHURZQLN
3/& ]DMPXMãF\
VL÷ UHJXODFMã L QDG]RUHP ]ORNDOL]RZDQ\
SRPS\ QDSHğQLDQLD
LSUDFã
S]DZRUX
L QDG]RUHP
]ORNDOL]RZDQ\
VWHURZDQLD
NUDġFRZHSR]LRPQLVNLLZ\VRNLRUD]SU]H]XOWUDGŏZL
VL÷ UHJXODFMã
GR QDSHğQLDQLD
MHVWZEXG\QNXRGGDORQ\PRPRG]ELRUQLND
]
]DMPXMãF\
QDG]RUHP
L &
SRPS\
3/&
SR]LRPXRGtSXVW\GRtSHğQ\6\JQDğ\]F]X
SUDFã
6WHURZQLN
UHJXODFMã
6\JQDğ\SU]HV\ğDQHEH]SU]HZRGRZR
VL÷
XR
GR VWHURZDQLD
sV\JQDğ\',SR]LRPQLVNLSR]LRPZ\VRNL
3/& ]DMPXMãF\ MHVWZEXG\QNXRGGDORQ\PRPRG]ELRUQLND
ğD
\ğD
6WHURZQLN
6\JQDğ\SU]HV\ğDQHEH]SU]HZRGRZR
sV\JQDğ$,SR]LRPFLHF]\Z]ELRUQLNX
,
SRPS\
MHVWZEXG\QNXRGGDORQ\PRPRG]ELRUQLND
sV\JQDğ\',SR]LRPQLVNLSR]LRPZ\VRNL
s
V\JQDğ\ '2
SU]HND]\ZDQH ]H VWHURZQL t ]DğãF]HQLH SRPS\
t ]DğãF]HQLH
SRPS\
S
]H VWHURZQL
6\JQDğ\SU]HV\ğDQHEH]SU]HZRGRZR
sV\JQDğ$,SR]LRPFLHF]\Z]ELRUQLNX
t ]DğãF]HQLH RWZDUFLH]DZRUX
'2
'2 SU]HND]\ZDQH
sV\JQDğ\',SR]LRPQLVNLSR]LRPZ\VRNL
]H VWHURZQL
s V\JQDğ\
]DDZ
sV\JQDğ$,SR]LRPFLHF]\Z]ELRUQLNX
RWZDUFLH]DZRUX
'2 SU]HND]\ZDQH
s V\JQDğ\
z cieczą
RWZDUFLH]DZRUX
Zbiornik
Zbiornik
P
Panel webowy
Pomiar
Panel webowy
poziomu
z cieczą
P
Dopływ
max
Pomiar poziomu
Zbiornik z cieczą
Dopływ
P
max
Pomiar poziomu
Panel
webowy
max
radiowe
Połączenie
80 m
radiowe
Połączeniem
80
Switch
Switch
Sterownik
PLC
Sterownik
Bezprzewodowy
MUX
PLC
Bezprzewodowy
MUX
Sterownik
Switch
PLC
Bezprzewodowy
MUX
Dopływ
Połączenie radiowe
80 m
Bezprzewodowy
MUX
Bezprzewodowymin
MUX
min
Bezprzewodowy
MUX
Odpływ
Odpływ
min
Sygnału I/O
Sygnału I/O
SRPL÷G]\
I/O
Odpływ
Sygnału
SRPL÷G]\
L DQDORJRZ\FK ]DVW÷SXMH
L DQDORJRZ\FK
GZXVWDQRZ\FK
GZXVWDQRZ\FK
QDORJRZH
V\JQDğÐZ WUDQVPLVMD V\JQDğÐZ
K%H]SU]HZRGRZ\08;]DVW÷SXMH
WUDQVPLVMD
=D SRPRFã
EH]SU]HZRGRZHJR
V\JQDğÐZ GZXVWDQRZ\FK L DQDORJRZ\FK SRPL÷G]\
PRőOLZD MHVW 08;pD PRőOLZD MHVW WUDQVPLVMD
eVSDURZDQHJRr
MHVW08;pD
XVWDQRZ\FKLV\JQDğ\DQDORJRZH
PRőOLZD FLRGZDUXQNÐZWHUHQRZ\FK%H]SU]HZRGRZ\08;
eVSDURZDQHJRr
M÷WHSU]H]
PX Z\MijFLX
EH]SU]HZRGRZHJR
PX Z\MijFLX
08;pD GZRPDSXQNWDPLQDRGOHJğRijåGRPZ]DOHőQRijFLRGZDUXQNÐZWHUHQRZ\FK%H]SU]HZRGRZ\08;]DVW÷SXMH
SR
=D SRPRFã
SU]HZRGRZ\NDEHOV\JQDğRZ\LSU]HV\ğDZGZÐFKNLHUXQNDFKV\JQDğÐZGZXVWDQRZ\FKLV\JQDğ\DQDORJRZH
NLHUXQNDFKV\JQDğÐZGZXVWDQRZ\FKLV\JQDğ\D
QD RGSRZLDGDMãF\P QD RGSRZLDGDMãF\P
EH]SU]HZRGRZHJR
QDQD]DNğÐFHQLD.DQDğ\]DM÷WHSU]H]
R
Z\SURZDG]DQ\
ZR
GZRPDSXQNWDPLQDRGOHJğRijåGRPZ]DOHőQRijFLRGZDUXQNÐZWHUHQRZ\F
MHVWMHGQHJR
6\JQDğ MHVW
SRGğãF]RQ\
GR ZHMijFLD
PRGXğX MHVW Z\SURZDG]DQ\ QD RGSRZLDGDMãF\P PX Z\MijFLX eVSDURZDQHJRr
Z\SURZDG]DQ\
=D SRPRFã
MHGQHJR PRGXğX
LSRPLMDQHZWUDQVPLVML
S
SU]HZRGRZ\NDEHOV\JQDğRZ\LSU]HV\ğDZGZÐFKNLHUXQNDFKV\JQDğÐZGZ
PRGXğX
GR ZHMijFLD WRRWKMHVWV]F]HJÐOQLHRGSRUQDQD]DNğÐFHQLD.DQDğ\]D
GZRPDSXQNWDPLQDRGOHJğRijåGRPZ]DOHőQRij
MHGQHJR PRGXğXZF]DVLHPQLHMV]\PQLőPV7HFKQRORJLD%OXHWRRWKMHVWV]F]HJÐOQLHRGSRUQDQD]DNğÐFHQLD.DQDğ\]DM÷WHSU]H]
\JJQ SRGğãF]RQ\
6\JQDğ
EJVãUR]SR]QDZDQHLSRPLMDQHZWUDQVPLVML
LQQHV\VWHP\EH]SU]HZRGRZHMDNQSV\VWHP:/$1EJVãUR]SR]QDZDQHLSRPLMDQHZWUDQVPLVML
GR ZHMijFLD
SU]HZRGRZ\NDEHOV\JQDğRZ\LSU]HV\ğDZGZÐFK
R
PR
SRGğãF]RQ\ PRGXğXZF]DVLHPQLHMV]\PQLőPV7HFKQRORJLD%OXHWRRWKMHVWV]F]HJÐOQLHRGSRU
6\JQDğ
QQ
LQQHV\VWHP\EH]SU]HZRGRZHMDNQSV\VWHP:/$1EJVãUR]SR]QDZDQH
PRGXğXZF]DVLHPQLHMV]\PQLőPV7HFKQRORJLD%OXH
6NğDGQLNL
LQQHV\VWHP\EH]SU]HZRGRZHMDNQSV\VWHP:/$1
6NğDGQLNL
1D]ZD
2SLV
1XPHU
1D]ZD
1D]ZD
1XPHU
,/%%7$',208;201,
,/%%7$',208;201,
2SLV %H]SU]HZRGRZ\08;
1XPHU
,/%%7$',208;201,
6WHURZQLN3/& ,/&(7+
,/&(7+
%H]SU]HZRGRZ\08;
,/&(7+
0RGXğZHMijåDQDORJRZ\FK
,%,/$,6)0(
,%,/$,6)0(
6WHURZQLN3/&
,%,/$,6)0(
3DQHOZHERZ\GRW\NRZ\
:37 :37
%H]SU]HZRGRZ\08; 0RGXğZHMijåDQDORJRZ\FK
:37
3U]HğãF]QLNHWKHUQHWRZ\
)/6:,7&+6)1%7;
)/6:,7&+6)1%7;
6WHURZQLN3/&
3DQHOZHERZ\GRW\NRZ\
)/6:,7&+6)1%7;
0RGXğZHMijåDQDORJRZ\FK
3U]HğãF]QLNHWKHUQHWRZ\
3DQHOZHERZ\GRW\NRZ\
6NğDGQLNL
2SLV
VSUDZGŏQD
VSUDZGŏQD
VSUDZGŏ QD
HVKRSSKRHQL[FRQWDFWSO
HVKRSSKRHQL[FRQWDFWSO VSUDZGŏQD
HVKRSSKRHQL[FRQWDFWSO
2WU]\PDV]NROHMQR
NDUW]eSU]HSLVDPLr
QDWUDQVPLVM÷
EH]SU]HZRGRZã
ZSU]HP\ijOH
3U]HğãF]QLNHWKHUQHWRZ\
:
MG
Gŏ
W
:HMGŏQDVWURQ÷
ZZZSKRHQL[FRQWDFWSO
L]DSLV]VL÷QDVXEVNU\SFM÷
IHOLHWRQÐZ
Ira Sharp jest głównym specjalistą sieci bezprzewodowych
w Phoenix Contact. www.phoenixcontact.com/wireless
www.hartcomm.org
'RZLHV]VL÷MDNZ\NRU]\VWDåWUDQVPLVM÷
EH]SU]HZRGRZãZVZRMHMDSOLNDFML
Artykuł pod redakcją mgr. inż. Łukasza Urbańskiego,
doktoranta w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki
Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie.
Możliwość pracy w trybie “master lub “slave” protokołów m.in.
.in
n.
Profinet, DeviceNet™, Ethernet/IP, Modbus-TCP, CANopen.
Zintegrowany
awarii. Urządzenie WirelessHART może mieć zasilanie bateryjne, co eliminuje potrzebę prowadzenia kabli do odległych
stacji i zmniejsza koszty instalacji. Można zatem otrzymać
dane z lokalnych systemów, które ze względów ekonomicznych
i logistycznych nie były wcześniej monitorowane.
Sieć WirelessHART może zawierać trzy typy urządzeń: urządzenia WirelessHART, adaptery i bramy. Urządzenia WirelessHART wykorzystują zasilanie bateryjne, więc są całkowicie
bezprzewodowe. Ich zadaniem jest przesył informacji w sieci
WirelessHART. Adaptery pozwalają przyłączać przewodowe
urządzenia HART do bezprzewodowych sieci WirelessHART.
Sygnał 4–20 mA pozostaje to dyspozycji systemu DCS. Bramy
zapewniają komunikację wszystkich urządzeń w sieci. Zarządzają siecią, określają ścieżki, dbają o bezpieczeństwo i oferują
zamianę popularnych standardów komunikacyjnych, takich
jak MODBUS na standard HART.
Aby zaprogramować urządzenia i adaptery WirelessHART,
instalator może posłużyć się standardowym programatorem
HART lub modemem – tak jak w przypadku standardowych
rozwiązań HART. Bramy sieciowe są programowane z poziomu
komputera PC przez przeglądarkę internetową. Niektóre
z bram można programować przy użyciu standardowych programatorów HART – na wypadek, gdyby połączenie z komputerem PC było w danym momencie niemożliwe.
Bezprzewodowa komunikacja pozwala dotrzeć do odległych
urządzeń i tworzyć jedną spójną sieć. Łatwy dostęp do wszystkich zmiennych procesowych z poziomu systemu DCS ułatwia
projektowanie systemu i jego późniejszą obsługę.
128-bitowy zaawansowany system szyfrowania AES gwarantuje pełną integralność danych.
2GNU\MWUDQVPLVM÷
EH]SU]HZRGRZã
ZSU]HP\ijOH
=DSLV]VL÷MXőG]LijDRWU]\PDV]RGQDV
VSHFMDOQ\VHJUHJDWRURUD]XSRPLQHN
CE
†3+2(1,;&217$&7
CENA: 1 200 PLN
SKYSCRAPER
MIDDLE
■ Rodzaje artykułów i banerów oraz terminy publikacji poszczególnych form promocji uzgadniane
będą indywidualnie z handlowcem.
■ Banery oraz artykuły na portalu mogą wyświetlać się rotacyjnie.
■ Ceny podane są w PLN i nie zawierają podatku VAT (23%).
10
DODATKOWO CHCIELIBYŚMY ZAPREZENTOWAĆ
2015
SEMINARIA BRANŻOWE
WYDANIA SPECJALNE
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą seminariów, które są doskonałą okazją na zdobydla sektora produkcji i budownictwa
cie nowych klientów podczas bezpośrednich
spotkań w otoczeniu szczególnie sprzyjającym konstruktywnemu komunikowaniu się. Tworzymy atmosferę wpływającą pozytywnie na pogłębianie wiedzy i ułatwiamy prowadzenie rozmów
handlowych z przedstawicielami firm oraz ekspertami z branży produkcyjnej. Szczegółowa oferta
współpracy znajduje się w oddzielnym dokumencie: Seminaria dla sektora produkcji i budownictwa 2014 - Oferta.
www. seminaria.trademedia.us
ENERGIA – Oszczędzanie energii
w zakładach przemysłowych
Dodatek do lipcowo-sierpniowego wydania magazynu Inżynieria &
Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych oraz Control Engineering
Polska. Dystrybuowany na najważniejszych wydarzeniach branżowych,
a także podczas seminariów dla sektora produkcji.
KONKURS PRODUKT ROKU
Zgłosznie produktów do Konkursu „Produkt Roku” to doskonała
szansa, by zostać zauważonym na rynku, a także w wyjątkowy
sposób zaprezentować swoje nowe produkty.
Prestiż Konkursu bierze się z jego unikalnej formy oraz użyteczności. W przypadku firm weryfikuje on produkt na tle jego bezpośredniej konkurencji, natomiast w przypadku Klientów, warunkuje
podjęcie decyzji zakupu produktu dobrego i sprawdzonego.
Nagroda „Produkt Roku” to obiektywna i wiarygodna rekomendacja. Firmy zgłaszają swoje nowe produkty, które oceniane są przez jury wywodzące się z kręgów naukowych, eksperckich, jak
również odbiorców portalu www.utrzymanieruchu.pl, Czytelników magazynu i faktycznych użytkowników.
Zgłaszać można zarówno wszystkie produkty krajowe, jak i zagraniczne, nowe lub zmodyfikowane wprowadzone do obrotu na
rynek polski w danym roku kalendarzowym.
www.pr.utrzymanieruchu.pl
KATALOG UTRZYMANIA
RUCHU - ONLINE
Katalog jest całkowicie bezpłatnym narzędziem, które składa się
na kompleksową bazę firm oferujących produkty dla szeroko rozumianego utrzymania ruchu. Umożliwia on szeroką prezentację firmy, a także
produktów wraz z dokładnymi opisami, zdjęciami oraz możliwością publikacji materiałów multimedialnych w następujących kategoriach: Maszyny i Urządzenia, Mechanika, Urządzenia do transportu, Diagnostyka,
monitorowanie i regulacja, Elektryka i elektronika, Materiały eksploatacyjne i chemia techniczna, Elementy instalacji, Narzędzia i wyposażenie
warsztatu oraz Usługi.
www.katalog.utrzymanieruchu.pl
Wydanie specjalne poświęcone zagadnieniom związanym z redukcją energii w zakładach przemysłowych. Omawia kwestie
dotyczące mierzenia zużycia energii, stosowania energooszczędnych urządzeń oraz rozwiązań organizacyjnym zmniejszających jej zużycie czy zapotrzebowanie.
Wiodąca tematyka:
■ silniki elektryczne i napędy,
■ oświetlenie,
■ smarowanie,
■ audyt energetyczny.
BEZPIECZEŃSTWO
ludzi, maszyn i procesów
Dodatek do listopadowo-grudniowego wydania magazynu Inżynieria
& Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych oraz Control Engineering
Polska. Dystrybuowany na najważniejszych wydarzeniach branżowych,
a także podczas seminariów dla sektora produkcji.
Bezpieczeństwo
2015
ludzi, maszyn i procesów
|
Dodatek do Control Engineering Polska www.controlengineering.pl
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych www.utrzymanieruchu.pl
Audyt BHP
56
Systemy bezpieczeństwa
na stanowiskach zrobotyzowanych 50
Środki ochrony osobistej 43
Zrozumieć SIS 58
Wydanie specjalne poświęcone bezpieczeństwu w zakładach
przemysłowych, na które składa się zarówno bezpieczeństwo
personelu, jak i samych procesów.
Wiodąca tematyka:
■ nowoczesne systemy automatyki dla bezpieczeństwa (m.in.
kurtyny bezpieczeństwa),
■ bezpieczna praca przy instalacjach elektrycznych,
■ środki ochrony osobistej oraz odzież robocza,
■ systemy nadzoru produkcji,
■ systemy wizyjne, telewizja przemysłowa,
■ urządzenia dla diagnostyki i monitoringu.
11
NASI KLIENCI
DOŁĄCZ DO GRONA TYCH, KTÓRZY Z NAMI WSPÓŁPRACUJĄ!
12
Reklama
Piotr Wojciechowski
Key Account Manager
[email protected]
tel. +48 22 852 44 15 wew. 111
kom. +48 509 390 560
Joanna Milewczyk
Sales & Marketing Specialist
[email protected]
kom. +48 796 170 790
tel. +48 22 852 44 15 wew. 118
Elżbieta Olszewska
Key Account Manager
[email protected]
tel. +48 22 852 44 15 wew. 108
kom. +48 797 721 570
Aleksandra Marcinkowska
Specjalista ds. sprzedaży
[email protected]
tel. +48 22 852 44 15 wew. 107
kom. +48 504 166 934
Redakcja
Wydawnictwo
Dariusz Wasilewski
Redaktor Naczelny
[email protected]
tel. +48 22 852 44 15 wew. 117
Michael J. Majchrzak
Wydawca
[email protected]
kom. +48 501 092 102
Wydawnictwo Trade Media International
ul. Koszykowa 6
00-564 Warszawa
NIP 701-04-60-333
tel. +48 22 852 44 15
faks +48 22 899 30 23
Agnieszka Korzeniewska
Sekretarz Redakcji
[email protected]
tel. +48 22 852 44 15 wew. 116
Grafika
Grzegorz Solecki
Grafik
[email protected]
tel. +48 22 852 44 15 wew. 115
kom. +48 539 951 325
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu
Zakładów Przemysłowych na świecie:
Zachęcamy do polubienia i obserwowania
naszego nowego Fanpage’u.
USA www.facebook.com/Media4Engineers
Czechy Naprawdę warto!
www.plantengineering.com
www.udrzbapodniku.cz
Chinywww.planteng.cn
13
Download

Systemy Informacyjne