TEKNİK BİLGİ FORMU
BLUE PLAST-H
BC-402
2055-CPR-103
YENİ NESİL SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI
KİMYASAL YAPISI
KULLANIM DOZAJI
Polikarboksilat esaslı olup geniş kullanım dozu aralığında çalışan, 7 ve 28
gün dayanımları artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süper akışkanlaştırıcı
beton katkısıdır.
Plastik ve akıcı kıvamlı betonlar için;
Çimento ağırlığının % 0.5 ile % 1.0 (100kg çimento için 500–1000gr)
oranları arasında kullanılması önerilir.
Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB) beton üretimi için;
Çimento ağırlığının % 1.0 ile % 2.0 (100kg çimento için 1000–2000gr)
oranları arasında kullanılması önerilir.
Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına ve
ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön
deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.
Kıvamın ayarlanması sırasında katkının yüksek oranda su kesme özelliği
dikkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmelidir
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Maddenin Görünümü
Yoğunluk (g/mL) (20°C’de)
Viskozite (Cps) (20°C’de)
pH (20°C’de)
Kahverengi sıvı
1.10 ± 0.05
<50
7.0 ± 1.0
Klorür Miktarı (%)
< 0,10
Alkali Miktarı (%)
< 10
KULLANIM ALANLARI









Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) Self compacting concrete
(SCC) üretiminde,
Erken ve nihai yüksek dayanım istenen betonlarda,
Yerleştirme zorlukları olan sık donatılı betonarme imalatları,
Erken kalıp alınması yerlerde,
Yoğun, düzgün yüzey istenen betonlarda,
Prekast ve prefabrik beton üretiminde,
Hazır betonda,
Seri döküm yapılan betonlarda,
Enjeksiyon ve zemin uygulamalarında kullanılır.
STANDARTLAR
TS EN 934-2 Çizelge 3.1, 3.2 Yüksek oranda su azaltıcı / süper
akışkanlaştırıcı beton katkısı standartlarına uygundur.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 Katkısız betona göre su miktarını ağırlıkça %20- %30 arasında
azaltır.
 Betonun dayanımını yüksek oranda artırır. İnşaat sahasına
istenilen zamanda yüksek kalitede beton temin edilmesini sağlar.
 Düşük su/çimento oranlı beton üretimi sağlar. Uygulamayı
kolaylaştırır.
 ASTM TİP F : Yüksek oranda su azaltıcı / Süper akışkanlaştırıcı
beton katkısı
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
Katkı kullanım dozajı ve yöntemi, laboratuarda yapılacak ön deneylerle
belirlenmelidir.
Katkı kuru karışıma kesinlikle direk verilmemelidir.
Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde yapılmalıdır.
Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçları temizlenmelidir. Sertleşen /
kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak giderilebilir.
Önerilenden daha yüksek dozda (miktarda) kullanılması durumunda, priz
süreleri uzayabilir. Böyle bir durumda betonun yüzeyinin nemli tutulması
gerekmektedir.
SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş
elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas
ettirilmemeli , temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (MSDS) bakılmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ
Dökme
1000kg konteyner
DEPOLAMA KOŞULLARI / RAF ÖMRÜ
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5oC ile +35oC
arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma
uygundur.
Doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.
Katkı, +5oC altında donduğu takdirde, direkt ısı kullanılmadan oda
sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, homojen hale gelinceye kadar
karıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken basınçlı hava kullanılmamalıdır.
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. MAVİ KİMYA SAN.VE TİC. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede
ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan MAVİ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. sorumlu tutulamaz.
MAVİ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş
Tel:+90-216 394 91 40-41Faks:+90-216 394 91 42
http:/www.mavikimya.com E-Mail: [email protected]
MERKEZ: Üstbostancıyolu, Değirmen yolu Cad. Birman İş Mrk.No:11 Kat-4 Kadıköy /ISTANBUL
FABRİKA: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 13.Yol L3-4A Parsel Tuzla /İSTANBUL
Download

blue-plast-h-bc-402