17.04.2015
Doktor Salonu
Hemşire Salonu
STK Salonu
Hemofilide Yakın Gelecekte Tedavi Nasıl Olacak
"Hemofili Hemşireliği" Görev Tanımı Yeterli
Mi?
Oturum Başkanları
Suzan YILDIZ, Selmin ŞENOL
Hemofili Derneklerinde Yönetim Ağırlığı Hangi
Grupta Olmalı?
Oturum Başkanları
Zümrüt UYSAL, Gül ÖNGEN
08:00-09:00
Oturum Başkanları
Kaan KAVAKLI, Türkan PATIROĞLU
09:00-09:45
09:05 - 09:20 Zaman Kaybetmeden Gen Tedavisine
Yönelmeliyiz
Tunç FIŞGIN
09:20 - 09:35 Öncelikle Uzun Etkili Faktörler Ön
Planda Kullanıma Girmelidir
Mehmet Can UĞUR
Hemofilide Laboratuvarın Önemi
Oturum Başkanları
Zafer BAŞLAR, Bülent ALİOĞLU
09:45-10:30
10:30-11:00
09:05 - 09:20 Günlük Aktiviteler İçin Yeterli
Leyla ÇAM
09:20 - 09:35 Yeterli Değil, Düzenleme
Yapılmalı
Hayriye BAŞER
Hemşire Hastaya Hangi Düzeyde Müdahale
Etmeli?
Oturum Başkanları
Selmin ŞENOL, Hanife ÖZCAN
09:05 - 09:20 Doktorlar ve Sağlık Personeli Ön
Planda Olmalı
Mehmet SÖNMEZ
09:20 - 09:35 Hemofili Hastaları ve Yakınları Ön
Planda Olmalı
̇
İsmail
Hakkı Balmumcu
Hemofilide Sivil Toplum Kuruluşları Nasıl
Çalışmalı?
Oturum Başkanları
Bahattin TUNÇ, Ulaş ÜNSAL
09:50 - 10:05 Hemofili Takip Eden Merkezin Kendi 09:50 - 10:05 Doktor İlk Değerlendirmesini
09:50 - 10:05 Tek Bir Çatı Altında Toplanmalı
Laboratuvarı Olmalı
Yapmadan Olmaz
Nihal KARADAŞ
Sibel DERE
Mustafa TEKİNEL
10:05 - 10:20 Labaratuvar Dışından Hizmet Alımı ile 10:05 - 10:20 Hemşire Pro-Aktif Davranmalıdır 10:05 - 10:20 Aynı Amaç İçin Farklı Gruplar
de Mümkündür
Çalışabilir
Murat SÖKER
Nimet GEMALMAZ
Ahmet KILIÇ
Kahve Molası
Uydu Sempozyumu - I
Novo Nordisk
İnhibitörlü Hemofilide 3 Vaka, 3 Yaklaşım
Moderatörler
Hemofili Merkezlerinde Hasta Takibi Nasıl
Yapılmalı?
Oturum Başkanları
Orhan AYYILDIZ, Adalet Meral GÜNEŞ
Kaan KAVAKLI , Bülent ZÜLFİKAR
11:00-12:00
11:05 - 11:20 Çocuk ve Erişkin Bir Arada
Yapılmasında Yarar Var
Epizodik Tedavi Vakası
Can BALKAN
Profilaksi vakası-I
İlgen ŞAŞMAZ
Profilaksi vakası-II
Bülent ZÜLFİKAR
Von Willebrand Hastalığı; Prof. Dr. Türkiz Gürsel
Oturumu: vWH'da Tiplendirme Mutlak Gerekli Mi?
Aziz POLAT
11:20 - 11:35 Çocuk ve Erişkinler Kendi
bölümlerinde Takip Edilmeli
Birol GÜVENÇ
Hemofili Hastaları ve Aileleri için Hangi Aktivite
Daha Yararlı?
Oturum Başkanları
Türkiz Işık GÜRSEL, Yusuf Ziya ARAL
12:00-12:45
12:45-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
12:05 - 12:20 İdeal Düzeyde Rutin Tanı ve Tedavi
için Tiplendirme Önerilir
Zühre KAYA
12:20 - 12:35 Akademik Kaygılar Dışında Rutin
Tedavi için Mutlak Gerekli Değildir
Meryem ALBAYRAK
Öğle Yemeği
Poster Tartışma Oturumu- I
Oturum Başkanları
Birol BAYTAN , Selma ÜNAL
Öğle Yemeği
Oturum Başkanları
Cengiz BEYAN, Özgür GÜMÜŞ
12:05 - 12:20 Hemofili Kongreleri Daha Yararlı
Gökhan AKTAÇ
12:20 - 12:35 Hemofili Yaz Okulları Daha Yararlı
Yasemin Işık BALCI
Öğle Yemeği
Öğle Yemeği
Uydu Sempozyumu - II
Bayer
Faktör İnfüzyonunu Kim Daha İyi Yapar?
Oturum Başkanları
Selmin ŞENOL, Tuba ÖZÇELİK
14:00-15:00
Geçmişten Geleceğe Hemofili Yolculuğu
Oturum Başkanı
Bülent ZÜLFİKAR
Vakalar ile Pediyatrik Hastaya Yaklaşım ve Faktör
Seçimi
Bülent ZÜLFİKAR
Pediyatrik Hastaya Yaklaşım ve Faktör Seçimi
14:05 - 14:20 Hemşireler Daha İyi Yapar
Saniye SABANCI
14:20 - 14:35 Hastalar Daha İyi Yapar
Fikret BEZGAL
Cem AR
Hemofilik Bebek Doğuyor ama Doğum Nasıl
Yapılmalı?
Oturum Başkanları
Ahmet Faik ÖNER, Canan VERGİN
15:00-15:45
Oturum Başkanları
Nilgün SAYINALP, Ahmet Muzaffer DEMİR
Hemofilide Evde Hemşire Desteği Programı:
Artıları ve Eksileri
Oturum Başkanları
Yasemin ALTUNER TORUN, Raziye IŞIM
15:05 - 15:20 Sezeryanla Yapılmalıdır
15:05 - 15:20 Profilaksi Ön Plana Alınmalıdır
Saadet AKARSU
15:20 - 15:35 Vaginal Yolla Yapılmalıdır
Erol ERDURAN
Fahri ŞAHİN
Hilal Sekiöz
15:20 - 15:35 Epizodik Tedavi Yeterlidir
15:20 - 15:35 Eksileri
Cem AR
Remziye YANIK
Kahve Arası
Erişkin Hemofili Hastasında Hangi Tip Faktör
Kullanılmalı?
Oturum Başkanları
İbrahim HAZNEDAROĞLU, Güçhan ALANOĞLU
15:45-16:15
Çocuk Profilaksi Güncel Standart ama Nasıl?
Oturum Başkanları
Özcan BÖR, Zafer ŞALCIOĞLU
16:15-17:00
Erişkin Hemofili Hastasında Profilaksi
16:20 - 16:35 Primer Profilaksi Başlanmalı
Selin AYTAÇ
16:35 - 16:50 Sekonder Profilaksi de Olabilir
Gül Nihal ÖZDEMİR
16:20 - 16:35 Plazma Kaynaklılar Bize Yeter
Salih AKSU
16:35 - 16:50 Rekombinantlar da Dikkate
Alınmalı
Vahap OKAN
15:05 - 15:20 Artıları
Self İnfüzyon Eğitimi
18.04.2015
Doktor Salonu
Hemşire Salonu
STK Salonu
Hemofili Hastalarının Faktör İnfüzyonu İçin
Hangisi Daha İyi?
Oturum Başkanları
Selmin ŞENOL, Gürhan BAŞOKUR
Hemofilide Faktör Seçimini Kim Yapmalı?
Uzmanıyla Kahvaltı
Novo Nordisk
08:00 - 09:00
Glanzmann Trombastenisi Teşhis ve Tedavisi
Moderatör
Bülent ZÜLFİKAR
Konuşmacı
Gül Nihal ÖZDEMİR
İnhibitör Gelişmesini Önlemek Mümkün Müdür?
Oturum Başkanları
Bülent ZÜLFİKAR, Tiraje CELKAN
09:00-09:45
09:05 - 09:20 Evet. Mümkündür
Yılmaz AY
09:20 - 09:35 Hayır. Önlenemez
Gönül AYDOĞAN
İnhibitör Eradike Edilebilir Mi?
Oturum Başkanları
Ömer DEVECİOĞLU, Hale ÖREN
09:45-10:30
09:50 - 10:05 Evet. İmmun Tolerans Tedavisiyle
Mümkündür
Ayşegül ÜNÜVAR
10:05 - 10:20 Mevcut Geri Ödeme Koşulları ile
Eradike Etmek Mümkün Değil
Nazan SARPER
Oturum Başkanları
Ümran ÇALIŞKAN, Caner DADAK
09:05 - 09:20 Kelebek Daha Uygundur
09:05 - 09:20 Doktorlar Yapmalı
Raziye IŞIM
Canan ALBAYRAK
09:20 - 09:35 Intraket (Branül) Daha Uygundur 09:20 - 09:35 Hastalar Yapmalı
Gülenay ATUN
Hastane Tedavileri Açısından Hemşirelerin
Yükü
Oturum Başkanları
Suzan YILDIZ, Mehmet Can UĞUR
Fatih KOL
Ülkemizde Faktör Üretimi Yapılmalı ama Nasıl?
Oturum Başkanları
Davut ALBAYRAK, Yusuf BÜYÜKPINARBAŞILI
09:50 - 10:05 Aşırı Yük Var
09:50 - 10:05 Plazma Kaynaklı Bize Yeter
Hayriye BAŞER
10:05 - 10:20 Yük Makuldür
Ali BAY
10:05 - 10:20 Rekombinant Olmalı
Nimet GEMALMAZ
Fatih DEMİRCİOĞLU
10:30-11:00
Kahve Molası
Uydu Sempozyumu - III
Eczacıbaşı Baxter
Hemofilide Spor ve Egzersizde Hangi
Sınırlamalar Olmalı?
Oturum Başkanları
Mehmet AKIN, Seçkin ÖZDEMİR
Hemofili A Hastalarında İnhibitör Gelişimi, Tedavisi
Ve Cerrahisi
Moderatör
11:00-12:00
Bülent ZÜLFİKAR
PUP’larda İnhibitör Gelişimi
Kaan KAVAKLI
11:05 - 11:20 Profilaksi ile Sınırlama Yapılmadan
Mümkündür
Berna TANDER
İnhibitörlü Hemofili A Hastalarında Profilaksi
Bülent ZÜLFİKAR
11:20 - 11:35 Bazı Sportif Aktivitelerde
Sınırlamalar Yapılmalıdır
Profilaksi Tedavisine Rağmen Başarısızlıkla
Sonuçlanan Hastalarda Cerrahi Yaklaşım
Önder KILIÇOĞLU
Erkan KOZANOĞLU
Kapanış
Bülent ZÜLFİKAR
İnhibitörlü Hastanın Ciddi Akut Kanama Atağında
By-Pass Tedavisi
Oturum Başkanları
Bülent ANTMEN, İlgen ŞAŞMAZ
12:00-12:45
12:45-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
Hemofilide Aile Dinamikleri
Oturum Başkanları
Güngör NİŞLİ, Sultan ÇAKIR
12:05 - 12:20 Tekli By-Pass Tedavisine Israr Edilmeli
12:05 - 12:20 Anneler Her Zaman Ön Plandadır
Can BALKAN
12:20 - 12:35 Ardısıra By-Pass Tedavisine Erken
Başlanmalı
Alphan Küpesiz
Öğle Yemeği
Poster Tartışma Oturumu- II
Oturum Başkanları
Sinan AKBAYRAM, Şebnem YILMAZ
Gülcan OYRAN
12:20 - 12:35 Babaları da Yok Saymayın
Öğle Yemeği
Yalçın ÖZÇELİK
Öğle Yemeği
Öğle Yemeği
14:00-15:00
Hemofilik Çocuk Evde Güvende Mi Kalmalı,
Yoksa Sosyal Mı Olmalı?
Uydu Sempozyumu - IV
Pfizer
Hemofili Yönetimi : İngiltere'den Kişisel Tecrübeler
ve Güncel Yaklaşımlar
Moderatör
Bülent ZÜLFİKAR
Çetin TİMUR, Levent POLAT
14:05 - 14:20 Evde ve Okulda Güvende Kalmalı
Konuşmacı
Brian COLVIN
Namık ÖZBEK
14:20 - 14:35 Sosyalleşmesine Fırsat Yaratmalı
Oturum Başkanları
Hüseyin GÜLEN
Uzun Etkili Faktörler Türk Hastalarına da Yakın
Mı?
Oturum Başkanları
Şule ÜNAL, Ahmet KALENDER
Hemofilide Elektif Ortopedik Operasyonlar
Oturum Başkanları
Yurdanur KILINÇ, Bülent ATİLLA
15:00-15:45
15:05 - 15:20 Ülkemizde Deneyimli 3 Merkez
Olması Yeterlidir
Önder KILIÇOĞLU
15:20 - 15:35 Bölgesel Düzeylerde En Az 10
Merkezin Oluşturulması Gerekir
Semih AYDOĞDU
15:05 - 15:20 Kullanmaya Başladık: Çok
Memnunuz
Sezgin YILDIZ
15:20 - 15:35 Peki Hepimize Ne Zaman Ulaşacak?
Musa KARAKÜKÇÜ
Kahve Molası
15:45-16:15
Radioizotop Sinovektominin Çocuklardaki
Güvenirliği
Oturum Başkanları
Bülent ZÜLFİKAR, Fatih DİKİCİ
16:15-17:00
16:20 - 16:35 Yaş Sınırı Olmadan Güvenle Yapılabilir
Cüneyt TÜRKMEN
16:35 - 16:50 10 Yaş Altında Dikkatle Kullanılmalıdır
Zehra ÖZCAN
Self İnfüzyon Eğitimi
Self İnfüzyon Eğitimi
19.04.2015
Doktor Salonu
Hemofili'de Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı
08:00 - 09:00
Bülent ZÜLFİKAR
Konuşmacı
Kaan KAVAKLI
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-12:00
YABANCI KONUŞMACI (KONFERANS)
Gene Therapy in Hemophilia
Oturum Başkanı
Kaan KAVAKLI
Konuşmacı
Amit NATHWANI
Kahve Molası
Hemofili Forumu
(Hemofili Geri Ödemesinde Sorunlar)
Sağlık Bakanlığı ve SGK Yetkilileri Katılımıyla
Oturum Başkanları
Kaan KAVAKLI, Bülent ZÜLFÜKAR
Hemşire Salonu
STK Salonu
Download

Bilimsel Programı yüklemek için tıklayınız.