KAYIT & KONAKLAMA DETAYLARI
Kayıt Ücretleri
Kayıt Tipi
Dernek Üyesi(TOSS / IFSO)
300 Euro
Uzman
350 Euro
Asistan
225 Euro
Diyetisyen & Hemşireler (Tam Katılım)
75 Euro
Diyetisyen & Hemşireler (1 Günlük Kayıt)
35 Euro
Firma Temsilcisi
200 Euro
Refakatçi
150 Euro
Kayıt ücretine dahil olan hizmetler;
• Tüm bilimsel oturumlara katılım hakkı, Bilimsel ve ticari sergi alanlarına giriş hakkı, Kongre dokümanları; Çanta,
program kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası ve bildiri özetleri kitabı.
• Kayıt ücretlerine 18% KDV ilave edilecektir.
KONAKLAMASIZ KATILIM
GENEL BİLGİLER
Kongre Tarihi: 1 - 4 Ekim 2015
Kongre Yeri: Papillon Ayscha Hotel, Belek - Antalya
Bilimsel Sekreterya: TOSS (Türk Obezite Cerrahisi Derneği)
Organizasyon Sekereteryası: SEMTUR Seminer Kongre Turizm Organizasyon
Kongre Dili: Türkçe - İngilizce
Canlı Ameliyat Yayını: Kongrede interaktif canlı ameliyat yayını olacaktır.
Davet Mektubu: Kurumlara verilmek üzere talep edilmesi durumunda
katılımcılara davet yazıları iletilecektir.
Yaka Kartı: Kongre süresi boyunca, bilimsel oturumlara ve ticari sergi alanlarına giriş ve
sosyal aktivitelere katılım için yaka kartı takılması zorunludur.
Kayıt Masaları: Kayıt masaları kongre boyunca 1 - 4 Ekim 2015 tarihleri
arasında 08.00 – 19.00 arasında hizmet verecektir.
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bilimsel Komite, bildiri sunmak isteyen tüm yazarları sözel, poster ve video sunumlarını
göndermeleri için “4. Ulusal ve 1. Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbit Obezite
Cerrahisi Kongresi”ne davet etmektedir. Tüm bildiriler bilimsel program komitesi tarafından
değerlendirilecektir. Bildiriler sadece elektronik olarak bu sayfadan gönderilebilir:
http://obezitecerrahisi2015.com/
Online bildiri sistemi, bildiri gönderimi için yazarları adım adım yönlendirecektir.
• Kongre otelinde konaklamayan yada konaklama hizmetini SEMTUR’dan almayan kişilerden kayıt ücretlerine
ek olarak 150 Euro dış katılım bedeli talep edilecektir.
• 1 günlük dış katılım bedeli 50 Euro’dur
• Dış katılım ücretlerine 18% KDV ilave edilecektir.
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Son Gönderim Tarihi: 29 Mayıs 2015
Bildiri Kabul/Red Geri Bildirim Tarihi: 30 Haziran 2015
KONAKLAMA
İLETİŞİM
Organizasyon Sekretaryası:
İlgili Kişi: Bengi DİNÇ
T: + 90 216 651 51 11
E-posta: [email protected]
3 Gecelik Paket
Papillion Ayscha
KONAKLAMA ÜCRETLERİ
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişi Başı Fiyat
450 Euro
255 Euro
Konaklama ücretine dahil olan hizmetler;
• Konaklamalar Her şey Dahil konseptinde olup, 1 Ekim Giriş – 4 Ekim Çıkış olmak üzere 3 gece içindir.
Bu periyot dışındaki konaklamalar için 1-4 Ekim paket ücreti + diğer geceler hesaplanır.
• Konaklama ücretlerine 8% KDV ilave edilecektir.
TRANSFER
Antalya Hava Alanı-Otel
Tek Yön
Çift Yön
50 Euro
100 Euro
• Transfer ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.
• Özel transfer talepleriniz için SEMTUR ile bağlantıya geçebilirsiniz.
Not: Kayıt yaptırmak için SEMTUR’dan Bengi DİNÇ ile bağlantıya geçebilirsiniz ([email protected]).
Kayıt ve konaklama ödemelerini gerçekleştiren katılımcıların kesin rezervasyon için banka dekontlarını ad, soyad ve
iletişim bilgileri ile birlikte [email protected] adresine mail göndermeleri gerekmektedir. Ödemeleri kredi kartı ile
yapacaklar için %1,5 banka komisyonu toplam fiyata eklenecektir.
4. ULUSAL & 1. AKDEN�Z
VE MORBİD OBEZİTE CERRAHİSİ KONGRESİ
2.
U
R
U
Y
DU
015
2
M
İ
K
E
4
1A
N AYSCH
(PAPILLO
HOTEL)
İPTAL KOŞULLARI
Yapılan kayıt ve konaklama rezervasyonlarının 6 Nisan 2015 tarihine kadar iptali durumunda %50’si iade
edilecek olup, 6 Nisan 2015 tarihinden sonra iptal durumunda kayıt ve konaklama ücretleri için iade
yapılmayacaktır. Tüm iade işlemleri kongre bitiminden sonra yapılacaktır.
www.obezitecerrahisi2015.com
Kongre Detaylı Konu Başlıkları:
Degerli Meslektaşlarımız,
Türk Obezite Cerrahisi Derneği ve Kongre Düzenleme Kurulu adına sizleri
01 - 04 Ekim 2015 tarihleri arasmda Antalya Papillion Ayscha Hotel' de
gerçekleştirilecek olan 4. Ulusal ve 1. Akdeniz Morbid Obezite ve
Metobolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi'ne davet etmekten büyuk onur
duyuyoruz.
Kongrenin amacı, morbid obezite, diyabet ve diğer metabolik hastalıklar
alanında güncel bilgileri paylaşmak, cerrahi teknikler ve minimal invaziv
girişimler konularında gelinen son aşamaları konularının uzmanlarından
izlemek ve bunların yanında beslenme alanında ki temel bilgileri, cerrahi ile
kombine medikal tedavileri ya da cerrahiye alternatif seçenekleri tartışmak
olacaktır. Aynı zamanda çok hızlı gelişmelerin yaşandığı, teknolojik, teknik
ve moleküler düzeyde yeni buluşların yapıldığı bu alanda; meslektaşlarımız
ve özellikle genç cerrahlar için, ulusal ve uluslararası deneyimli uzmanlar ile
iletişim kurmak, bilgilerini tazelemek ve vizyonlarını genişletmek açısından
çok önemli bir fırsat olacaktır.
Bu kongrenin bir diğer hedefide obezite ve metabolik hastalıkların
tedavisinde ve takibinde cerrahların çok sıkı bir işbirliği içinde çalışmakta
olduğu meslaktaşlarımızla; endokrinologlar, diyetisyenler, psikiyatristler,
psikologlar, anestezistler, dahiliye uzmanları, gastroenterologlar, hemşireler
ve ilgili diğer birimlerle beraber ekip çalışmasının önemini yansıtacak bir
atmosfer oluşturmak olacaktır. Bu amaçla ilgili branşlarda çalışan tüm
meslektaşlarımızı kongreye davet etmekteyiz.
Ekim ayında Antalya’da sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımız
belirtmek isteriz.
Saygılarımızla,
Dr. Mustafa TAŞKIN
Kongre Başkanı
Dr. Asım CİNGİ
Kongre Sekreteri
Obezite ve Metabolik Cerrahide Standart ve İyi Tanımlamış Metodlar:
•
•
•
•
Roux en Y Gastrik Bypass
Sleeve Gastrektomi
Ayarlanabilir Gastrik Band Uygulamaları
Biliopankreatik Diversiyon ve Duodenal Switch
İnceleme Aşamasındaki Teknikler:
• Mini (Omega Loop, Tek anastomoz) Gastrik Bypass
• Gastrik Plikasyon
• Bantlı Roux-en- Y Gastrik Bypass ve Bantlı Sleeve Gastrektomi
Metabolik Cerrahinin İlkeleri, Endikasyonları ve Araştırılan Teknik Yenilikler:
•
•
•
•
•
İleal interpozisyon
Kısa Bacaklı Mini Gastrik Bypass
Duodeno-jejunal Bypass
SADI Prosedürü (Tek Anastomozlu Duodeno-İleal Bypass)
Sleeve Gastrektomi + Yan-Yana Jejuno İleal Bypass
Bariyatrik ve Metabolik Cerrahide Minimal İnvaziv Yöntemler:
•
•
•
•
•
•
•
Endobariyer ve Yeni Cihazlar
Stent Teknolojisi ve Obezite Alanında Kullanımı
Sinir Stimulasyonu ve Blokajı
Endoskopik ve Doğrudan Yutulabilen Balonlar
POSE (Primary Obesity Surgery Endoluminal) (Endolüminal Primer Obezite Cerrahisi
Süper Obezlerde Gastrik Balon Kullanımı
Endoskopik Poş Küçültücü İşlemler
Bariyatrik ve Metabolik Cerrahide Yenilikler ve Gelecek:
•
•
•
•
Total Robotik Bariyatrik ve Metabolik Cerrahi ve Hibrid Teknikler
SILS, NOTES ve Port Sayısı Azaltma Stratejileri
Deneysel Fekal Transplant ve İlgili Araştırmalar
Moleküler ve Genetik Yaklaşımların Cerrahi Tekniklerin Seçimindeki Yeri
Bariyatrik ve Metabolik Cerrahide Multidisipliner Yaklaşım ve Takım Çalışması
• Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Konusunda Endokrinojinin Bakış Açısı: Medikal ve Etik
Yaklaşım ve Endikasyonlar
• Bariatrik ve Metabolik Cerrahide Anestezi: Perioperatif Planlama ve Hasta Yönetimi
• Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Hastaları için Psikiyatrik Değerlendirme
• Kardiyolojik Değerlendirme ve Yüksek Riskli Hastalar için Risk Azaltma Stratejileri
• Bariatrik Cerrahi Hemşireliği Konsepti ve Uygulamaları
• Sosyal Dayanışma Grupları, Uyum ve Takip Programları
Diğer Güncel Konular
•
•
•
•
•
•
•
Revizyonel Cerrahi
Beslenme Planlaması
Komorbid Durumlar
Risk Azaltıcı Peri-operatif Stratejiler
Komplikasyonların Yönetimi
GER, Hiatal Herni Varlığında Bariatrik, Metabolik Cerrahi Yöntem Seçimi
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Yaş Limitleri; Adelosanlar ve İleri Yaşta Hastalar
Standartları Nasıl Yükseltebiliriz?
• Bariyatrik ve Metabolik Cerrahide Akreditasyon : Türk Obezite Cerrahisi Derneği
Çalışmaları, Ulusal Konsensus Toplantısı
• Bariatrik ve Metabolik Cerrahide Mükemmeliyet Merkezleri Programı
• Bariatrik ve Metabolik Cerrahide Malpraktis ve Etik Sorunlar
• Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Alanında Araştırma ve Uluslararası Yayınları Arttırma
Yöntemleri
Download

2. Duyuru - Obezite Cerrahisi Okulu 2015