KLIMATYZACJA
OGRZEWANIE
Dystrybucja
Montaż i serwis
WENTYLACJA
Z.P.H.U. Klimaro
Baczków 226,32-708 Dziewin
tel/fax. 0-14/ 611-38-00
e-mail: [email protected]
Biuro handlowe:
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel/fax. 0-12/ 261-85-60
e-mail: [email protected]
www.klimaro.com.pl
CHŁODNICTWO
AUTOMATYKA
POMIARY
Szanowni Państwo!
Firma
Klimaro powstała w
2000 roku. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu w branży klimatyzacyjno wentylacyjnej i współpracy z klientem
firma osiągnęła główny priorytet - solidną i rzetelną obsługę.
Oferujemy kompleksową usługę w zakresie montażu, obsługi i
konserwacji
instalacji
klimatyzacyjnych,
chłodniczych,
wentylacyjnych
oraz grzewczych. Specjalizujemy się i mamy wieloletnie doświadczenie w
realizacji
rozwiązań
instalacyjnych
w
budynkach
użyteczności
publicznej, centrach handlowych i halach produkcyjnych.
Wykonamy profesjonalny dobór, projekt, montaż, obsługę i
konserwację następujących instalacji:
 Instalacje klimatyzacji
klimatyzacja komfortu, klimatyzacja technologiczna
 Systemy wentylacyjne
wentylacja mechaniczna, wentylacja grawitacyjna
 Systemy grzewcze
ogrzewnictwo i ciepłownictwo
 Instalacje chłodnicze
chłodnictwo
 Instalacje elektryczne
 Systemy automatyki i sterowania
Z.P.H.U. “ KLIM ARO” 32-708 DZI EWI N; BACZKÓW 226; NIP 868-100-02-11; RE GO N 851-771-796
BI URO : Z .P.H.U. “ KLIM ARO” ; 30-418 KR AKÓ W UL. Z AKOPI AŃS KA 73
tel:/fax (0 12) 261-85-60 e-mail: [email protected]
KLIMATYZACJA
OGRZEWANIE
Dystrybucja
Montaż i serwis
WENTYLACJA
Z.P.H.U. Klimaro
Baczków 226,32-708 Dziewin
tel/fax. 0-14/ 611-38-00
e-mail: [email protected]
Biuro handlowe:
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel/fax. 0-12/ 261-85-60
e-mail: [email protected]
www.klimaro.com.pl
CHŁODNICTWO
AUTOMATYKA
POMIARY
 Bez dodatkowych inwestycji…
Przy
realizacji
najbardziej
nawet
skomplikowanych
rozwiązań
instalacyjnych nasi Klienci nie angażują w żadnym zakresie swojego czasu
ani tym bardziej nie muszą dodatkowo inwestować. Wszystkie prace
realizujemy bowiem w oparciu o własną bazę sprzętu, narzędzia i
przyrządy pomiarowe oraz specjalistycznie przeszkolony personel.
 Bezkonfliktowe funkcjonowanie…
Przy każdej realizacji gwarantujemy naszym Klientom komfort pracy w
obsługiwanych przez nas pomieszczeniach. Aby osiągnąć w tym zakresie
możliwie optymalny czas realizacji zlecenia i aby zapewnić bezkonfliktową
obecność pracowników technicznych w Państwa firmie, zapewniamy i
przyjmujemy jako zasadę naszej pracy, że wszystkie prace będą
wykonywane zgodnie z przyjętymi na wstępie przez obie strony
szczegółowymi ustaleniami. Razem z Państwem analizujemy Państwa
prawdziwe oczekiwania i ściśle stosujemy się do Państwa wymagań w
trakcie realizacji inwestycji.
 Uprawnienia i autoryzacje…
Posiadamy uprawnienia dotyczące urządzeń, instalacji i sieci w zakresie
eksploatacji i dozoru oraz kwalifikacje do naprawy i obsługi technicznej
urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane.
Mamy autoryzację wielu producentów z branży HVAC.
Zespół Z.P.H.U. KLIMARO
Z.P.H.U. “ KLIM ARO” 32-708 DZI EWI N; BACZKÓW 226; NIP 868-100-02-11; RE GO N 851-771-796
BI URO : Z .P.H.U. “ KLIM ARO” ; 30-418 KR AKÓ W UL. Z AKOPI AŃS KA 73
tel:/fax (0 12) 261-85-60 e-mail: [email protected]
KLIMATYZACJA
OGRZEWANIE
Dystrybucja
Montaż i serwis
WENTYLACJA
AUTOMATYKA
CHŁODNICTWO
POMIARY
Z.P.H.U. Klimaro
Baczków 226,32-708 Dziewin
tel/fax. 0-14/ 611-38-00
e-mail: [email protected]
Biuro handlowe:
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel/fax. 0-12/ 261-85-60
e-mail: [email protected]
www.klimaro.com.pl
Wybrane realizacje - montaż
Ericpol Telecom, Kraków
 wentylacja mechaniczna
 systemy klimatyzacji VRV – łączna moc chłodnicza …… kW
Coloseum, Kraków
 wentylacja mechaniczna
 systemy klimatyzacji VRV – łączna moc chłodnicza …… kW
Z.P.H.U. “ KLIM ARO” 32-708 DZI EWI N; BACZKÓW 226; NIP 868-100-02-11; RE GO N 851-771-796
BI URO : Z .P.H.U. “ KLIM ARO” ; 30-418 KR AKÓ W UL. Z AKOPI AŃS KA 73
tel:/fax (0 12) 261-85-60 e-mail: [email protected]
KLIMATYZACJA
OGRZEWANIE
WENTYLACJA
AUTOMATYKA
CHŁODNICTWO
POMIARY
Z.P.H.U. Klimaro
Baczków 226,32-708 Dziewin
tel/fax. 0-14/ 611-38-00
e-mail: [email protected]
Biuro handlowe:
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel/fax. 0-12/ 261-85-60
e-mail: [email protected]
www.klimaro.com.pl
Dystrybucja
Montaż i serwis
Mix Biura, Kraków
ul. Jasnogórska
 wentylacja mechaniczna
 systemy klimatyzacji VRV – łączna moc chłodnicza …… kW
Szpital JP II, Kraków
 coś tam
 systemy klimatyzacji VRF – łączna moc chłodnicza …… kW
Z.P.H.U. “ KLIM ARO” 32-708 DZI EWI N; BACZKÓW 226; NIP 868-100-02-11; RE GO N 851-771-796
BI URO : Z .P.H.U. “ KLIM ARO” ; 30-418 KR AKÓ W UL. Z AKOPI AŃS KA 73
tel:/fax (0 12) 261-85-60 e-mail: [email protected]
KLIMATYZACJA
OGRZEWANIE
WENTYLACJA
AUTOMATYKA
CHŁODNICTWO
POMIARY
Z.P.H.U. Klimaro
Baczków 226,32-708 Dziewin
tel/fax. 0-14/ 611-38-00
e-mail: [email protected]
Biuro handlowe:
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel/fax. 0-12/ 261-85-60
e-mail: [email protected]
www.klimaro.com.pl
Dystrybucja
Montaż i serwis
Pływalnia, Limanowa
 wentylacja mechaniczna
 coś tam
Brembo
Dąbrowa Górnicza
 systemy klimatyzacji VRV – łączna moc chłodnicza …… kW
Z.P.H.U. “ KLIM ARO” 32-708 DZI EWI N; BACZKÓW 226; NIP 868-100-02-11; RE GO N 851-771-796
BI URO : Z .P.H.U. “ KLIM ARO” ; 30-418 KR AKÓ W UL. Z AKOPI AŃS KA 73
tel:/fax (0 12) 261-85-60 e-mail: [email protected]
KLIMATYZACJA
OGRZEWANIE
Dystrybucja
Montaż i serwis
WENTYLACJA
AUTOMATYKA
CHŁODNICTWO
POMIARY
Z.P.H.U. Klimaro
Baczków 226,32-708 Dziewin
tel/fax. 0-14/ 611-38-00
e-mail: [email protected]
Biuro handlowe:
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel/fax. 0-12/ 261-85-60
e-mail: [email protected]
www.klimaro.com.pl
Wybrane realizacje – obsługa serwisowa
AGH, Kraków
 wentylacja i klimatyzacja
 c.o. , automatyka
PH Zakopianka
Kraków
 wentylacja i klimatyzacja
 c.o. automatyka
Z.P.H.U. “ KLIM ARO” 32-708 DZI EWI N; BACZKÓW 226; NIP 868-100-02-11; RE GO N 851-771-796
BI URO : Z .P.H.U. “ KLIM ARO” ; 30-418 KR AKÓ W UL. Z AKOPI AŃS KA 73
tel:/fax (0 12) 261-85-60 e-mail: [email protected]
KLIMATYZACJA
OGRZEWANIE
WENTYLACJA
AUTOMATYKA
CHŁODNICTWO
POMIARY
Z.P.H.U. Klimaro
Baczków 226,32-708 Dziewin
tel/fax. 0-14/ 611-38-00
e-mail: [email protected]
Biuro handlowe:
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel/fax. 0-12/ 261-85-60
e-mail: [email protected]
www.klimaro.com.pl
Dystrybucja
Montaż i serwis
CH Czyżyny, Kraków
 wentylacja i klimatyzacja
 c.o. automatyka
CH Krokus, Kraków
 wentylacja i klimatyzacja
 c.o. automatyka
Z.P.H.U. “ KLIM ARO” 32-708 DZI EWI N; BACZKÓW 226; NIP 868-100-02-11; RE GO N 851-771-796
BI URO : Z .P.H.U. “ KLIM ARO” ; 30-418 KR AKÓ W UL. Z AKOPI AŃS KA 73
tel:/fax (0 12) 261-85-60 e-mail: [email protected]
Download

Szanowni Państwo! Instalacje klimatyzacji Systemy