Sıra
Bildiri Başlığı
Yazar/lar
Bildiri Şekli
1
Aspir Tarımı ve Geleceği
Fikret AKINERDEM, Nursel ÇÖL
Sunulu
2
Adana İlinde Tarımsal Üretici Örgütlenmesinin Durumu, Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm
Önerileri
Arzu SEÇER, Arzu SANDALLIOĞLU
Sunulu
3
Adıyaman’da Üretilen Biberlerin Besin ve Toprak Özellikleri
Çiğdem SABBAĞ
Sunulu
4
Antepfıstığı Bahçelerinde Prototip Gübreleme Makinesinin Tasarımı ve Geliştirilmesi
Cem BİLİM
Sunulu
5
Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Bazı Anaç-Çeşit Kombinasyonlarının Katlama Odası
Performanslarının İncelenmesi
Mehmet İlhan BEKİŞLİ, Gülistan KAYA,
Sadettin GÜRSÖZ, Ceren BİLGİÇ
Sunulu
6
Atatürk Baraj Gölü’ndeki Erkek Capoeta Trutta (H., 1843) Balıklarının Bazı Spermatolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi
Zafer DOĞU, Erdinç ŞAHİNÖZ, Faruk
ARAL
Sunulu
Faruk ARAL
Sunulu
Cem BİLİM
Sunulu
7
8
Atatürk Baraj Gölü’nden Farklı Yıllarda Elde Edilen Erkek Barbus Grypus (H., 1843)
Balıklarının Bazı Spermatolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Badem Ağaçlarında Farklı Kaolin Dozlarında Mekanik Çırpıcı Kullanarak Hasat Etkinliğinin
Belirlenmesi
9
Bal Arısı Yetiştiriciliğinde Erkek Arıların Önemi
Habip KIZILTAŞ, Cengiz ERKAN
Sunulu
10
Banker Bitkilerin Biyolojik Mücadelede Kullanımı
Emine KAPLAN, Emine ÇIKMAN, Ceyhan
SÖNMEZ,Duygu Gülru İZOL, Havva
GÜMÜŞ
Sunulu
11
Bazı Kiraz Çeşitlerinin Gap Bölgesindeki Performanslarının İncelenmesi
Ali İKİNCİ, İbrahim BOLAT
Sunulu
12
Bazı Küçük Çaplı Tohumlara Kazanda Peletle Kaplama Yöntemi Uygulanarak Kaplama
Olanaklarının Araştırılması, Arpa Tohumuna Kazanda Peletle Tohum Kaplama Yöntemi İle
Humik Asit Ve Sıvı Npk Uygulanarak Çimlenme Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi
Ahmet Fatih HACIYUSUFOĞLU
Sunulu
13
Bazı Soğan (Allium Cepa L.) Çeşitlerinin Kuraklığa Tolerans Durumlarının Belirlenmesi
Fatih HANCI
Sunulu
14
Biochar Uygulamalarının Kumlu Ve Killi Topraklardaki Organik Madde Ayrışmasına Ve N 2o
Salınımına Etkileri
15
Biyolojik Çeşitliliği Tehdit Eden Unsurlar
Ebru Pınar SAYGAN, Salih AYDEMİR,
Klaus DITTERT, Mehmet ŞENBAYRAM
Ali KAHRAMAN, Mustafa ONDER, Candost
TAKIMCI
16
Çiftçilerin Doğal Kaynaklara, Su ve Toprak Kaynaklarına Olan Tutum, Bakış ve Algıları
Üzerine Bir Çalışma: GAP-Harran Ovası Çiftçileri
Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Sunulu
Sunulu
Sunulu
17
Demokrat Parti Dönemi’nde Türkiye’de Uygulanan Tarım Politikaları
Gönül SEVİNÇ, Veysel ASOĞLU, Erdal
ALANCIOĞLU, M. Reşit SEVİNÇ, Kasım
KAYA
Sunulu
18
Diyarbakır İli Yüzey Topraklarının Karbon Stokları Ve Miktarları
Erdal SAKİN, Elif Didem SAKİN, Ali
SEYREK
Sunulu
19
Doğanşehir (Malatya)’De Elma Yetiştiriciliği ve Yetiştirilen Elma Çeşitlerinin Pomolojik
Özellikleri
Hüseyin KARLIDAĞ
Sunulu
20
Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinin Bazı Tarımsal Özellikleri ve Stabilite
Parametrelerinin Saptanması
İrfan ÖZTÜRK
Sunulu
21
EŞME AYVA (Cydonia Oblonga Mill.) ÇEŞİDİNİN GAP BÖLGESİNDEKİ PERFORMANSI
Ali İKİNCİ, İbrahim BOLAT
Sunulu
22
Farklı Organik Uygulamaların Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine
Etkilerinin Belirlenmesi
Recep KODAŞ, Neslihan ŞENGÜL, Muzaffer
AVCI, Esra AKÇELİK
Sunulu
23
Farklı Sulama Aralığı Ve Sulama Düzeylerinin Genç Kayısı Ağaçlarında Meyve Kalite
Özelliklerine Etkisi
Coşkun DURGAÇ
Sunulu
24
Farklı Uygulamaların Geleneksel Şanlıurfa Külünçesinin Duyusal Kalite Özelliklerine Etkileri
Ahmet Sabri ÜNSAL, Nefise Eren ÜNSAL,
Mehmet KÖTEN
Sunulu
25
Fındık Yetiştiren Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Durumu
Erdal SIRAY, Ramazan AKMAN, H. Esin
SAVRAN, Ömür DUYAR, Fatih ÖZDEMİR,
Ahmet GÖĞÜS, Murat SAYILI
Sunulu
26
Fındıkta 2014 Yılında Meydana Gelen Don Zararı Üzerine Bir Araştırma
Hüseyin İrfan BALIK, Selda KAYALAK
BALIK
Sunulu
27
Fındıkta Yeni Aktör Ülkelerin İncelenmesi: Gürcistan Örneği
28
Fotovoltaik Jeneratörlerle Tarımsal Sulama Sisteminin Ekonomik Analizi
29
Gap Bölgesi Biber Üretim Alanlarında Kurumalara Sebep Olan Toprak Kökenli Funguslar*
Ayşin BİLGİLİ, Seral YÜCEL, Hamit
KAVAK
Sunulu
30
Gap Bölgesi Buğday Pas Hastalıkları Sürveyi *
Ayşin BİLGİLİ, Cemil YETKİN, Ali
İLKHAN, Zafer MERT
Sunulu
Fatih ÖZDEMİR, Erdal SIRAY, Ahmet
GÖĞÜS
Şaban YILMAZ, Hasan Rıza ÖZÇALIK,
Kenan UÇAN
Sunulu
Sunulu
Zerrin K. BEKTAŞ, Tali MONİS, Ahmet
ÇIKMAN, Şeyda İPEKÇİOĞLU
İ.Halil ÇETİNER, A.Suat NACAR, Gamze
SANER, Ela ATIŞ
31
Gap Bölgesi’nde Üreticilerin Organik Tarıma Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma
32
Güneydoğu Anadolu Projesi Kapsamında Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmaları: Mardin İli
Örneği
Ahmet ÖZÇELİK Hüseyin Tayyar GÜLDAL
Sunulu
33
Hakkari İlinde Yetiştirilen Hamdani Koyunlarında Büyüme ve Gelişme Özellikleri
Erdal BİNGÖL
Sunulu
34
Harran Ovası’nda Pamuk Tarımı ve Tarımsal Yayım
Fatma ÖCAL KARA, Tamer IŞGIN, Hatice
SUBAŞI
Sunulu
35
Harran Ovasının Killi Topraklarında Karbon Emisyonun Ölçülmesi
Erdal SAKİN, Elif Didem SAKİN
Sunulu
36
Iğdır İli Aralık İlçesinde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Genel Durumu
Kasım ŞAHİN, Ayşe KARADAĞ GÜRSOY
Sunulu
37
In Vitro Koşullarda Halofit Bitkilerden Salsola Soda Ve Portulaca Olerace’nın Nacl Stresine
Karşı Çimlenme ve Gelişim Durumları
Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ
Sunulu
38
Introdüksiyon Atdişi Hibrit Mısır Çeşitlerinin Orta Karadeniz Koşullarında Performanslarının
Belirlenmesi
Erkan ÖZATA
Sunulu
39
İntrodüksiyon Hibrit Mısır Çeşitlerinin Silajlık Performanslarının Belirlenmesi
Erkan ÖZATA
Sunulu
40
İspir Keçilerinde Mitokondriyal 12s Rrna Gen Bölgesi Pcr-Rflp Analizi
Selahattin KİRAZ, Erdoğan SEZGİN, Seyrani
KONCAGÜL, Gürsel DELLAL
Sunulu
41
Kabarcık Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (I. Aşama)
Ahmet SABANCI, Remzi UĞUR, Osman
Özatar, Özkan ALTUN, Mehmet POLAT
Sunulu
42
Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens Culinaris Medic.) Genotiplerinde Ekim
Sıklığının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Bir Araştırma
Gülay ZULKADİR
Sunulu
43
Karaerik Üzüm Çeşidinde Hasat Sonrası Uv-C ve Sıcak Su Uygulamalarının Meyve Kalitesi
Ve Soğukta Muhafaza Üzerine Etkileri
Nurhan KESKİN, Sıddık KESKİN, Şeyda
ÇAVUŞOĞLU, Neslihan ŞEVGİN, Birhan
KUNTER, Birol KARADOĞAN, Nalan
Nazan KALKAN
Sunulu
Sunulu
44
Kırsal Kalkınmanın Sağlanmasında Bütçenin Rolü: 2000 Sonrası Dönemde Uygulanan Yatırım
Politikalarına Şanlıurfa Perspektifli Bir Bakış.
Esra SİVEREKLİ
Sunulu
45
Koyun ve Keçilerde Mitokondriyal Haplogruplar
Selahattin KİRAZ, Mehmet Sait EKİNCİ,
Seyrani KONCAGÜL
Sunulu
46
Macar Fiği İle Arpa Karışımlarının Verim ve Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi
Değerleri İle Aralarındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Ahmet GÜNEŞ
Sunulu
47
Mardin İli Topraklarının Yüzey Karbon Stokları
48
Mersin İlinde Zeytin Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri
49
Mini Sprinkler Yağmurlama Sulama Sisteminde, Sulama Düzeyleri Ve Amonyum Sülfat
Gübresi Uygulamalarının Maydanozda Nitrat, Nitrit Ve Klorofil İçeriklerine Etkileri
Gülsüm SAYILIKAN MANSUROĞLU,
Sefer BOZKURT
Sunulu
Nohut Yetiştiriciliği, Konya-Sarayönü Örneği
Ali KAHRAMAN, Fatma CERAN, Mustafa
ÖNDER
Sunulu
51
Ordu İlinde Bitkisel Ürün Sigortası Yaptıran ve Yaptırmayan Üreticilerin Gelişmiş Tarım
Teknolojilerine Yaklaşımları
Erdal SIRAY, Ahmet GÖĞÜS, Fatih
ÖZDEMİR, Prof. Dr. Murat SAYILI
Sunulu
52
Organik Çilek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi
Hasan KARAHAN, Damla ÖZSAYIN,
Süleyman KARAMAN
Sunulu
53
Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik Ve Bitkisel
Özelliklerin Belirlenmesi
Elif ÇELİK
Sunulu
54
Organik Zeytin Yetiştiriciliğine Karar Vermede Etkili Olan Faktörler (Gökçeada Örneği)
Damla ÖZSAYIN, Süleyman KARAMAN,
Hasan KARAHAN
Sunulu
55
Örtü Altı Sebze ve Çilek Yetiştiriciliğinde Toprak Dezenfeksiyonu Uygulamaları
Seray YÜCEL, A. ÖZARSLANDAN , C.
CAN
Sunulu
56
Rize İlindeki Bazi Çay Bahçelerinin Toprak ve Yaprak Analizi İle Besin Element Düzeylerinin
Belirlenmesi
Faruk ÖZKUTLU, Ömer Hakan AKKAYA,
Özlem ETE, Özge ŞAHİN
Sunulu
57
Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Toprakaltı Damla Sulamanın Kullanılabilirliği Üzerine Bir
Araştırma
Sefer BOZKURT
Sunulu
58
Silajlık Mısırda Farklı Sulama Suyu Düzeyleri ve Azotun Farklı Fertigasyon Sıklığının
Ekonomik Verim, Toplam Protein, Azot Ve Su Kullanımına Etkisi
Ramazan YOLCU, Öner ÇETİN
Sunulu
50
Erdal SAKİN, Elif Didem SAKİN, İlhan
KIZILGÖZ
Cengiz TÜRKAY, Cenap YILMAZ, Mehmet
Erdem KİRAZ
Sunulu
Sunulu
59
Sivas ve Yozgat İllerinde Buğday Üretiminde Teknoloji Kullanım Düzeyi
Sevinç KARABAK, Rahmi TAŞCI
Sunulu
60
Standart Toprak Analizlerinin Belirlenmesinde Görülebilir-Yakın Kızılötesi Spektroskopisinin
(Vnırs) Kullanımı
Mesut BUDAK
Sunulu
61
Sulama Birlik Başkanlarının Su Yönetime Olan Bakış, Algı ve Yeterlilikleri Üzerine Bir
Çalışma: GAP-Harran Ovası Sulamaları Örneklemesi
Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Sunulu
62
Süne İlaçlamaları İçin İşletme Koşullarında İlaç Kalıntı Miktarının ve Dağılım Düzgünlüğünün
Saptanması
İbrahim TOBİ
Sunulu
63
Şanlıurfa İlinde Antepfıstığı (Pıstacıa Vera Lınnaeus (Sapindales: Anacardiaceae)) Ağaçları
İçin Yeni Bir Hastalık: “Candidatus Phytoplasma Solani”
Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR, Eray ŞİMŞEK,
Havva GÜMÜŞ, Hümeyra AYVACI, Behçet
Kemal ÇAĞLAR
Sunulu
64
Şanlıurfa İlinde Pamukta Zararlı Olan Yaprak Pireleri, Yaprakbiti ve Beyazsineğin Popülasyon
Yoğunluğuna Bitki Aktivatörünün Etkisinin Belirlenmesi
Mustafa MELİK
Sunulu
65
Şanlıurfa Süt Sığırcılığı İşletme Sahiplerinin; Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları Ve
Beklentileri
Mehmet Reşit SEVİNÇ
Sunulu
66
Şanlıurfa Süt Sığırcılığı İşletme Sahiplerinin; Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları Ve
Beklentileri
67
Şanlıurfa Yöresi İvesi Koyunlarında Igfbp-3 Geni Polimorfizmi
68
Şanlıurfa Yöresi İvesi ve Akkaraman Koyunlarında Bmpr-Ib Geninde Fecb Mutasyonunun
Araştırılması
Mehmet Emin ÇALIŞKAN, İsmail KAYA,
Selahattin KİRAZ, Seyrani KONCAGÜL
Sunulu
69
Şanlıurfa'da (Harran Ovası) Tarımsal İşletmelerin Risk Davranışları.
Ali Rıza MANCI
Sunulu
70
Şanlıurfa'da Sürdürülebilir Balık Avcılığı
Hakan AKGÜN, Timur DEMİR
Sunulu
71
Tarımsal Fuarların Ziyaretçiler Açısından Değerlendirilmesi: Isparta İli Örneği
Tufan BAL, Bahri KARLI, Mürşide Çağla
ÖRMECİ KART
Sunulu
72
Tarımsal Sulama İçin Güneş Enerjisinden Üretilen Elektrik İle Çalışan Santrifüj Pompa
Karakteristiklerinin Belirlenmesi
H. Hüseyin ÖZTÜRK, Yakup GÖKALP
Sunulu
73
Tınlı Toprak Koşullarında Yetiştirilen Kütdiken Limon Çeşidinde N, P Ve K Besin
Elementlerinin Mevsimsel Dağılımı
Sefa POLATÖZ, Turgut YEŞİLOĞLU
Sunulu
Remziye ÖZEL, Turan BİNİCİ, M. Reşit
SEVİNÇ, Veysel ASOĞLU,
Kasım KAYA, Gönül SEVİNÇ, Mustafa ŞİT
Seyrani KONCAGÜL, İsmail KAYA,
Selahattin KİRAZ
Sunulu
Sunulu
74
Toprak Özelliklerinin Tarla İçi Değişkenliğinin Tarımsal Uygulamalar Açısından Önemi
Atilla POLAT
Sunulu
75
Türkiye Buğday Üretiminin İstikrarsızlık Analizi
Süleyman KARAMAN, Hasan KARAHAN,
Damla ÖZSAYIN
Sunulu
76
Türkiye Güney Sınırı Mayınlı Alanların Toprak ve Tarım Potansiyeli
Mehmet Ali ÇULLU vd.
Sunulu
77
Türkiye Soğan Ve Sarımsak Ekiliş Alanlarındaki Zararlı Nematod Türleri, Dağılımları ve
Mücadele Olanakları
Cihan CILBIRCIOĞLU
Sunulu
78
Türkiye Tarımında Üretici Örgütlenmesi ve Örgütlenmede İzlenen Politikalar
Bahri KARLI, Tufan BAL, F.Handan GİRAY,
Mevlüt GÜL
Sunulu
79
Türkiye`Nin Farklı Bölgelerindeki Buğday Üretiminde, Maliyet ve Gelir Göstergelerindeki
Değişim ve Eğilimlerin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirmesi
Erol ÖZKAN Başak AYDIN
Sunulu
80
Türkiye’de Bitkisel Ürün Sigortasının Genel Durumu
Şeyda İPEKÇİOĞLU Şehnaz
BÜYÜKHATİPOĞLU
Sunulu
81
Türkiye’de Kırsal Alanda Yoksulluk Ve Yoksulluğun Azaltılması
Bahri KARLI, F.Handan GİRAY, Tufan
BAL, Mevlüt GÜL
Sunulu
82
Türkiye’de Kısa Ve Uzun Dönem Pamuk Arz Esnekliğinin Hesaplanması Ve 2014 - 2023
Döneminde Pamuk Üretim Ve Veriminde Öngörü ve Etkilerinin Ortaya Konulması.
Nihat KÜÇÜK, Abdulbaki BİLGİÇ, Bahri
KARLI, Turan BİNİCİ
Sunulu
83
Türkiye’de Kuru Fasulye Üretiminin Mevcut Durumu ve Gelecek Dönemler Üretiminin
Tahmin Edilmesi
Mehmet AYDOĞAN
Sunulu
84
Türkiyede Manda Yetiştiriciliğinin Durumu ve Mandaların Beslenmesi
Ayfer BOZKURT KİRAZ
Sunulu
85
Yeni Fındık Çeşitleri (Okay 28 ve Giresun Melezi)
Hüseyin İrfan BALIK, Selda KAYALAK
BALIK, A. Nail OKAY
Sunulu
86
Yeni Nesil Bir Tahıl Tritordeum
Nefise Eren ÜNSAL
Sunulu
87
Zararlı Böceklere Karşı Eterik Yağların Kullanılması
Duygu Gülru İZOL, Havva GÜMÜŞ, Emine
KAPLAN, Ceyhan SÖNMEZ, Emine
ÇIKMAN, Abuzer YÜCEL
Sunulu
Download

Sıra Bildiri Başlığı Yazar/lar Bildiri Şekli 1 Aspir Tarımı ve Geleceği