Download

Zadanie 1. (2 pkt) Rozwiąż równanie a) 3 − 52 + − 5 = 0 b) 3 + 32 −