T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 65224260/160.99/1548379
Konu: TBM Eğitim Programı ve Destek
12/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/01/2015 tarihli ve 1111026 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, Türkiye bağımlıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ve Destek
konulu yazı ekte gönderilmiş olup, okulunuzda gerekli eğitimin verilmesi sonucunda
oluşturulan raporun (eğitimin verildiği öğrenci, öğretmen, veli sayısı, yapılan etkinlik ve
çalışmalar) istendiğinde ibraz edilmek üzere dosyasında muhafaza edilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı (1 Sayfa)
Liste (1 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden28f3-e24c-345f-81ea-4cff kodu ile teyit edilebilir.
Download

TBM Eğitim Programı ve Destek - yayladağı ilçe millî eğitim müdürlüğü