1.1 Hata kontrolü (Error control) ve otomatik istek yenileme
Hata Kontrol
Dur ve Bekle ARQ
Kayan pencere ARQ
Go Back N
Selective Reject
1.1.1 Dur ve bekle ARQ
DATA 0
ACK 1
DATA 1
NACK
DATA 1
t (zaman)
ACK 0
t (zaman)
Şekil 1 Dur ve bekle ARQ - hatalı veri çerçevesi
DATA 0
Zaman aşımı
DATA 0
ACK 1
t (zaman)
t (zaman)
Şekil 2 Dur ve bekle ARQ – kayıp veri çerçevesi
DATA 0
Zaman aşımı
ACK 1
DATA0’ı
tekrar yolla
DATA 0
DATA 0 iki kopya olarak
alındı. Son kopyayı sil
ACK 1
t (zaman)
t (zaman)
Şekil 3 Dur ve bekle ARQ – kayıp geri besleme çerçevesi
1.1.2 Kayan pencere ARQ
Kayan pencere tekniğinin pencere içinde kalan çerçevelerin alındı bilgisi alınmaksızın yollanmasının getirdiği
bazı farklıklar vardır. Buna göre;
1. Gönderici, yolladığı çerçeveler için hatasız alındı bilgisi alıncaya kadar tekrar yollamak
gerekebileceğini düşünerek çerçeveleri tampon belleğinde saklamaya devam eder.
2. Alıcıdan gelecek her türlü geri besleme (ACK/NACK) bilgisinde kaç numaralı veri çerçevesi için
yollandığını gösterir bir numara alanı bulunacaktır. Kayan pencere yapısının gereği olarak alıcı
tarafından hatasız olarak alınan her çerçeve için bağımsız bir alındı çerçevesi yollanması gerekmez.
3. Yollan alındı bilgisi RR – Receive Ready (almaya hazırım) kodu ile ifade edilir. Göndericinin alıcıdan
aldığı birbirini takip eden son iki geri besleme bilgisi RR 3 ve RR 6 ise 3, 4 ve 5 numaralı veri
çerçevelerinin alıcısına hatasız ulaştığı ve alıcının 6 numaralı veri çerçevesini beklediği anlaşılır.
4. Her hatalı çerçeve alıcı tarafından göndericiye derhal bildirilir. Bu amaçla REJ – Reject (red) ve SREJ
– Selective Reject (seçici red) kodlarından1 yararlanılır. Göndericinin aldığı koda bağlı olarak
davranışı farklılık gösterecektir.
5. Kayan pencere uygulamasında da göndericinin bir zamanlayıcısı vardır. Gönderici kendi penceresi
içinde olan çerçeveleri herhangi bir geri beslemeyi beklemeksizin yollamasının ardından bu
zamanlayıcıyı devreye sokarak beklemeye başlar. Zamanlayıcı sona erdiği halde bir geri besleme
alamamış olan gönderici yolladığı veri çerçevelerinin yerine varamadığını (lost data frame) veya
alıcıdan yollanan geri besleme çerçevelerinin kendisine ulaşmadığını (lost acknowledge frame)
düşünerek veri çerçevelerini tekrar yollanmaya başlar2.
1
REJ, Go Back N, SREJ ise Selective Reject tekniği tarafından kullanılmaktadır.
Veri çerçeve(leri)nin tekrar yollanması alıcı tarafında çerçevelerin birden fazla kopyanın oluşmasına ve
dolaylı olarak hat kapasitesinin harcanmasına neden olacaktır. Bunu engellemek üzere gönderen alıcının
durumunu sorgulamak ve ona göre davranmak üzere alıcıya özel bir çerçeve yollar. Yollanan özel çerçeve geri
besleme çerçevesi formundadır. (RR Poll Bit = 1)
2
1.1.2.1 Go back n ARQ
DATA0
DATA1
DATA2
RR 3
DATA3
REJ 3
DATA4
İptal
edilenler
DATA5
DATA3
Yeniden
yollananlar
DATA4
DATA5
t
Şekil 4 Go back n - hatalı veri çerçevesi
DATA0
DATA1
DATA2
DATA3
REJ 2
DATA4
DATA2
Yeniden
Yollananlar
DATA3
DATA4
t
Şekil 5 Go back n – kayıp veri çerçevesi
Sırasız gelenler
silinir
DATA0
DATA1
DATA2
DATA3
RR 3
DATA4
DATA5
DATA6
Zaman aşımı
Son durum
için ACK ister
RR (Poll bit = 1 )
RR 7
DATA7
t
Şekil 6 Go back n – kayıp geri besleme çerçevesi
1.1.2.2 Selective reject / Selective repeat ARQ
DATA 0
DATA 1
DATA 2
DATA 3
Hatalı
çerçeve
SREJ 2
DATA 4
Yeniden
yolla
DATA 2
DATA 5
DATA 6
Şekil 7 Selective reject - hatalı veri çerçevesi
t
DATA 0
DATA 1
DATA 2
Sıra bozuldu.
DATA 3
SREJ 1
DATA 4
Yeniden
yolla
DATA 1
DATA 5
DATA 6
t
Şekil 8 Selective reject – kayıp veri çerçevesi
RR 0
....
....
DATA 5
DATA 6
Süre
doldu
Son durum
için ACK
ister
....
....
RR (P bit =1)
RR 6
DATA 6
t
Şekil 9 Selective reject – kayıp veri çerçevesi
RR0
RR 3
DATA4
....
....
DATA6
Süre
doldu
....
....
Son durum
için ACK
ister
RR (P bir = 1)
RR 7
DATA7
t
Şekil 10 Selective reject – kayıp geri besleme çerçevesi
Download

ve otomatik istek yenileme 1.1.1 Dur ve bekle ARQ