8. Nöropsikiyatri Günleri
20 – 21 Mart 2015
Nippon Otel, Taksim, İstanbul
Bilimsel Program
20 Mart 2015, Cuma Ana Salon
13:30 - 14:00
Kayıt ve İkram
KURS: Nöroloji ve Psikiyatride Multimodal Görüntüleme
(Türk Nöropsikiyatri Derneği - Beyin Araştırmaları Derneği işbirliği ile)
Kurs Yöneticisi: Hakan Gürvit
Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklarda Entrensek Konnektivite Şebekeleri
Hakan Gürvit
14:00 - 16:30
Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme
Tamer Demiralp
Beyin Haritalama: Diffüzyon MRI
Evren Özarslan
Beyin Haritalama: Görüntülerden Ağlara
Burak Acar
16:30 - 16:45
Kahve Arası
16:45 – 17:00
Açılış Töreni
Anhedoni
Oturum Yöneticisi: Timuçin Oral
Şizofreni ve Anhedoni
Alp Üçok
17:00 - 18:30
Çocukluk ve Ergenlikte Anhedoni
Yankı Yazgan
Anhedoninin Nörobiyolojisi
Ali Saffet Gönül
Depresyon ve Anhedoni
Timuçin Oral
8. Nöropsikiyatri Günleri
20 – 21 Mart 2015
Nippon Otel, Taksim, İstanbul
Bilimsel Program
21 Mart 2015, Cumartesi Ana Salon
Bilinç- ‘Laboratuardaki Fenomen’ Fenomenal Özelliklerin Tartışılması, Ağlar,
FMRI, EEG
Oturum Yöneticisi: Lütfü Hanoğlu
09:30 – 10:45
Epileptik Bilinç
Çiğdem Özkara
Koma ve Bilinç
Lütfü Hanoğlu
Parasomniler ve Bilinç
Nida Taşçılar
10:45 – 11:00
Kahve Arası
Frontotemporal Demans
Oturum Yöneticisi: Hakan Gürvit
11:00 – 12:15
FTD Yeni Kriterler
Demet Özbabalık
FTD Genetiği
Aslı Demirtas-Tatlıdede
FTD ve Yaratıcılık
Hakan Gürvit
12:15 – 13:15
Öğle Yemeği
Gözümüzle Görmediklerimiz: Hayal, Rüya, Varsanı
Oturum Yöneticisi: Betül Yalçıner
13:15 – 14:30
Bir Görme Biçimi Olarak Rüya
Betül Yalçıner
Nöropsikiyatri ve Çevre Etmenleri Bakımından Varsanılar
Mustafa Sercan
Parkinsoniyen Görsel Halüsinasyonlar ve Mekanizmaları
Lütfü Hanoğlu
8. Nöropsikiyatri Günleri
20 – 21 Mart 2015
Nippon Otel, Taksim, İstanbul
Bilimsel Program
14:30 – 14:45
Kahve Arası
Parkinson Hastalığı Yalnızca Hareket Bozukluğu mu?
Oturum Yöneticisi: Jale Yazıcı
14:45 – 16:00
Parkinson Hastalığı Demansı
Neşe Tuncer
Parkinson Hastalığı’nda Dürtü Kontrol Bozuklukları
Sibel Ertan
Parkinson Hastalığı’nda Depresyon ve Psikoz
Sibel Çakır
16:15 – 16:30
Kahve Arası
Akılcı İlaç Kullanımı
16:30 – 17:00
Oturum Yöneticisi: Banu Aslantaş Ertekin
Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı
Hakan Karaş
17:00 – 17:15
Kapanış ve Ödül Töreni
Download

Bilimsel Program - 8. Nöropsikiyatri Günleri