STANDART KOD NO:
KOS 2.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
Doküman No: İ.Ü-İMİDB-YDF-01
Yürürlük Tarihi:01.08.2013
Revizyon No:1 / Tarihî: 11.03.2014
GÖREVİN
NO:
İSMİ
1-
Harcama Yetkilisi
2-
Gerçekleştirme
Görevlisi
1-Ödeme Emri Belgesi Düzenlenmesi 2-Ödeme Belgesi üzerinde
ön mali kontrol yapılması
1-Kamu Malına Zarar Verme Riski
3-
Harcırah ve Ön
Ödemeler Bürosu
1-Tüm yurt içi ve yurt dışı, yolluk-harç ve görevlendirme giderleri
1-Kamu Malına Zarar Verme Riski
4-
Bütçe Bürosu
1-Bütçe Hazırlanması ile ilgili işlemler 2-Bütçe uygulanması ile
ilgili takip,aktarma,ekleme ve tenkis işlemleri 3-İdarenin her türlü
faaliyetine ilişkin raporlama yapmak 4-Doğrudan temin limitlerinin
kontrolü
1-Kamu Malına Zarar Verme Riski
5-
Maaş ve Personel
Bürosu
1-Maaşların hazırlanması 2-Sosyal Güvenlik kesintilerinin
hesaplanması 3-Banka anlaşması ve promosyon ödemelerinin
takibi
1-Kamu Malına Zarar Verme Riski
6-
Satınalma Bürosu
1- Telefon,elektrik,su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi 2-İhale
ilan bedellerine ait faturaların ödenmesi 3-Abonelik ve
sözleşmelerinin yapılması
1-Kamu Malına Zarar Verme Riski
7-
Taşınmazlar Bürosu
1-Şahıs ve diğer kurumlara ait taşınmazların Üniversitemiz adına
kamulaştırılması 2-Şahısların taşınmaz bağış işlemlerini
gerçekleştirmek
1-Kamu Malına Zarar Verme Riski
8-
Kiralama İşlemleri
1-Üniversitemize ait mekanların 2886 sayılı kanun kapsamında
kiralama işlemlerini gerçekleştirilmesi ve takibi
1-Kamu Malına Zarar Verme Riski
9-
Taşınır Kayıt ve
Kontrol Bürosu
1-Satın alınan malzemelere ait faturaların
kontrolü,kodlanması,sayımı ve takibi, depo giriş ve çıkış takibi
1-Kamu Malına Zarar Verme Riski
2-Taşınırların şahsi kullanım riski
10-
Evrak Kayıt Bürosu
1-Daire Başkanlığı gelen-giden evrak kayıtlarının yapılması
1-Günlü ve ivedi işlerde gecikmeye
neden olarak kamu zararına yol
açma riski
11-
Satın Alma-Doğrudan
Temin Bürosu
1-E cetveli kapsamında alınacak mal ve hizmetlerin limitler
dahilinde satın alınması işlemleri
1-Kamu Malına Zarar Verme Riski
12-
Satın Alma Bürosu
1-Yapılması gereken mal ve hizmet ihalelerini,Kamu İhale
Kanununa uygun şekilde yapmak 2-İhalesi yapılacak işlerin ihale
süreçlerini takip etmek
1-Kamu Malına Zarar Verme Riski
Hazırlayan:
ÖZETİ
HASSAS OLMA NEDENİ
1-Kamu Malına Zarar Verme Riski
Kontrol Eden:
Onay:
Download

Hassas Görevler Listesi - İstanbul Üniversitesi | İdari ve Mali İşler