SEKCJA : TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
1.
Elżbieta Baca, Anna Kapka, Elżbieta Słowik: WPŁYW METODY MROŻENIA CIASTA WZBOGACONEGO W BŁONNIK, ŻELAZO I
PREPARAT TRANSGLUTAMINAZY NA JAKOŚĆ PIECZYWA
2.
Elżbieta Baca, Marcin Karaś: WPŁYW RODZAJU I DAWKI PREPARATU BŁONNIKOWEGO NA JAKOŚĆ WYROBÓW
CIASTKARSKICH
3.
Alicja Ceglińska, Grażyna Cacak-Pietrzak: WPŁYW PROCESU DOJRZEWANIA MĄKI PSZENNEJ NA CECHY REOLOGICZNE
CIASTA
4.
Andrzej Cendrowski, Marta Mitek: WPŁYW PRZECHOWYWANIA NA WYBRANE PARAMETRY JAKOŚCIOWE KONFITUR Z
PŁATKÓW RÓŻY OWOCOWEJ
5.
Włodzimierz Dolata, Ryszard Kowalski, Elżbieta Piotrowska: WPŁYW SKŁADNIKÓW SOLANKI ORAZ RODZAJU MIĘŚNIA NA
WYRÓŻNIKI JAKOŚCI MIĘŚNI WOŁOWYCH
6.
Katarzyna Górska, Małgorzata Janczar-Smuga: WŁAŚCIWOŚCI
WĘGLOWODANOWYCH W DIETACH NISKOENERGETYCZNYCH
7.
Marcin Kidoń, Janusz Czapski, Dorota Witrowa-Rajchert: ZMIANY ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW PROZDROWOTNYCH W
CZASIE PRZECHOWYWANIA SUSZY Z MARCHWI PURPUROWEJ
8.
Hanna Kowalska, Agata Marzec, Malwina Mucha: PREFERENCJE KONSUMENTÓW WOBEC PIECZYWA FUNKCJONALNEGO
9.
Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Ryszard Kowalski, Włodzimierz Dolata: PORÓWNANIE STRUKTURY MIĘŚNI
PÓŁBŁONIASTEGO I PÓŁŚCIĘGNISTEGO PODDANYCH RÓŻNYM ZABIEGOM TECHNOLOGICZNYM
I
ZASTOSOWANIE
ODŻYWEK
BIAŁKOWO-
10. Mariusz S. Kubiak: OZNACZENIE ZAWARTOŚCI WWA W WYROBACH MIĘSNYCH PODDANYCH PRZEMYSŁOWYM
WARUNKOM WĘDZENIA
11. Halina Makała: OCENA JAKOŚCI PARÓWEK OFEROWANYCH DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
HANDLOWYCH
12. Krystian Marszałek, Marta Mitek: WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU
PRZECIWUTLENIAJĄCĄ PUREE TRUSKAWKOWEGO UTRWALONEGO METODĄ UHP
PRZEZ JEDNĄ Z SIECI
CIŚNIENIOWANIA
NA
POJEMNOŚĆ
13. Kamila Mazur: SKŁAD CHEMICZNY I JAKOŚĆ ORGANOLEPTYCZNA MIĘSA ODZYSKANEGO Z GŁÓW ŁOSOSI
14. Remigiusz Olędzki: ANTYOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH GATUNKÓW OWOCÓW I WARZYW
15. Remigiusz Olędzki: METODY OZNACZANIA CAŁKOWITEJ POJEMNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ
16. Michał A. Olkowski, Antoni Pluta, Anna Berthold-Pluta, Piotr Karczewski: WPŁYW DODATKU LECYTYNY NA WYBRANE
CECHY JAKOŚCIOWE SERÓW TYPU HOLENDERSKIEGO
17. Małgorzata Piecyk, Agnieszka Ołtarzewska, Beata Drużyńska, Ewa Ostrowska-Ligęza: WPŁYW MODYFIKACJI
HYDROTERMICZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI SKROBI Z NASION LĘDŹWIANU SIEWNEGO (LATHYRUS SATIVUS)
18. Antoni Pluta, Maciej Kozicki, Michał A. Olkowski: WPŁYW PAKOWANIA W MODYFIKOWANEJ ATMOSFERZE NA WYBRANE
CECHY JAKOŚCIOWE PLASTERKOWANEGO SERA TYPU SZWAJCARSKIEGO
19. Marzena Anna Przybysz, Elżbieta Dłużewska, Grzegorz Widła: WPŁYW PARAMETRÓW PRAŻENIA KAWY NA JEJ CECHY
SENSORYCZNE. ZWYCZAJE KONSUMENCKIE OSÓB SPOŻYWAJĄCYCH KAWĘ
20. Magdalena Reder, Katarzyna Sujka, Piotr Koczoń: ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII FT-IR DO MONITOROWANIA REAKCJI
TRANSESTRYFIKACJI OLEJÓW JADALNYCH METANOLEM W OBECNOŚCI METANOLANU POTASU
21. Jolanta J. Sienkiewicz, Anna Marmajewska: JAKOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH ORAZ MIĘSA
MIELONEGO
22. Stanisław Tyszkiewicz, Andrzej Borys, Maria Wawrzyniewicz, Agata Rosińska: PORÓWNANIE SKŁADU CHEMICZNEGO I
PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MIĘSA, BROJLERÓW KURZYCH WYKAZUJĄCYCH SYNDROM DFD W PORÓWNANIU Z
MIĘSEM PTAKÓW NORMALNYCH
23. Małgorzata Warechowska, Józef Warechowski, Józef Tyburski: PORÓWNANIE WARTOŚCI PRZEMIAŁOWEJ ZIARNA
ORKISZU I PSZENICY ZWYCZAJNEJ
24. Małgorzata Warechowska, Józef Warechowski, Katarzyna Wojtkowiak, Arkadiusz Stępień: WPŁYW NAWOŻENIA
AZOTOWEGO NA PROCES ROZDRABNIANIA ZIARNA PSZENŻYTA
25. Marek Zin, Paulina Duma: OCENA ZANIECZYSZCZENIA OŁOWIEM I KADMEM WYBRANYCH OWOCÓW POCHODZĄCYCH Z
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
26. Anna Żbikowska, Małgorzata Kowalska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak: WPŁYW WIELKOŚCI DODATKU PŁATKÓW
OWSIANYCH NA CECHY FIZYCZNE I SENSORYCZNE WYSOKOTŁUSZCZOWYCH WYROBÓW KRUCHYCH
27. Anna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Małgorzta Kowalska: WPŁYW DODATKU BŁONNIKA JABŁKOWEGO NA
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WYROBÓW BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWYCH
SEKCJA : BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
28. Marek Adamczak, Monika Urban, Włodzimierz Bednarski: ZASTOSOWANIE LIPAZ W SYNTEZIE POLI(KWASU
MLEKOWEGO)
29. Justyna Bielak, Dagmara Głód, Marek Adamczak, Włodzimierz Bednarski: ANALIZA WARUNKÓW ENZYMATYCZNEJ
SYNTEZY BUTYLANU ETYLU
30. Ludmiła Bogacz-Radomska: WPŁYW MAKROELEMENTÓW, CYNKU I ŹRÓDEŁ WĘGLA NA BIOSYNTEZĘ Β-KAROTENU PRZEZ
DROŻDŻE RHODOTORULA RUBRA
31. Ludmiła Bogacz-Radomska: WYKORZYSTANIE STATYSTYCZNEJ METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTU BOX-BEHNKEN
DESIGN W BADANIACH NAD BIOSYNTEZĄ Β-KAROTENU PRZEZ DROŻDŻE RHODOTORULA RUBRA
32. Ewelina Dzięgielewska, Marek Adamczak, Włodzimierz Bednarski: ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW UBOCZNYCH I
ODPADÓW W SYNTEZIE SOFOROLIPIDÓW PRZEZ CANDIDA BOMBICOLA
33. Małgorzata Janczar-Smuga: OPTYMALIZACJA SZYBKOŚCI ROZCIEŃCZANIA W JEDNOSTOPNIOWYCH HODOWLACH
CIĄGŁYCH ASPERGILLUS NIGER Z ZATRZYMYWANIEM BIOMASY
34. Joanna Kaniewska, Marta Płaczkowska, Wojciech Poćwiardowski: WPŁYW KWASU NADOCTOWEGO NA JAKOŚĆ NASION
RZODKIEWKI
35. Bartosz Kruszewski, Aleksandra Jedlińska, Michał Antczak, Edyta Lipińska, Katarzyna Samborska, Dorota WitrowaRajchert: WPŁYW PROCESU FERMENTACJI ORAZ SUSZENIA ROZPYŁOWEGO NA AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ MIODU
GRYCZANEGO
36. Dorota Michałowska: ZAWARTOŚĆ RÓŻNYCH FORM AZOTU W SŁODACH NISKOBIAŁKOWYCH A ICH WARTOŚĆ
TECHNOLOGICZNA
37. Tomasz Pieciuń: PRÓBY WYKORZYSTANIA DROŻDŻY PASZOWYCH CANDIDA UTILIS DO WZBOGACANIA PSZENICZNYCH
WYWARÓW GORZELNICZYCH W BIAŁKO MIKROBIOLOGICZNE
38. Agnieszka Salamon, Jolanta Cybulska: DYNAMIKA ZMIAN WYBRANYCH WYRÓŻNIKÓW
OTRZYMYWANIA KISZONEK Z ODPADÓW PRODUKCYJNYCH PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO
JAKOŚCI PODCZAS
39. Monika Sterczyńska, Mariusz S. Kubiak, Michał Starzycki: WPŁYW FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ NA ZMIANY NNKT W
NASIONACH Z CZARNEJ PORZECZKI JAKO WTÓRNEGO SUROWCA
40. Agata Stobnicka, Małgorzata Gniewosz: PORÓWNANIE DZIAŁANIA PRZECIWDROBNOUSTROJOWEGO EKSTRAKTÓW
OTRZYMANYCH Z OWOCÓW I WYTŁOKÓW ŻURAWINY BŁOTNEJ
41. Karolina Świątek, Małgorzata Lewandowska, Włodzimierz Bednarski, Magdalena Świątek: DOSKONALENIE WARUNKÓW
HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ POLISACHARYDÓW SUBSTRATU LIGNOCELULOZOWEGO
42. Magdalena Świątek, Małgorzata Lewandowska, Włodzimierz Bednarski, Karolina Świątek: WPŁYW PARAMETRÓW
OBRÓBKI CIŚNIENIOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ HYDROLIZY POLISACHARYDÓW SUROWCA LIGNOCELULOZOWEGO
43. Magdalena Wirkowska, Joanna Bryś, Agata Górska, Ewa Ostrowska-Ligęza: ZASTOSOWANIE PREPARATU
ENZYMATYCZNEGO LIPOZYME RM IM DO MODYFIKOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TŁUSZCZU MLECZNEGO
SEKCJA: INŻYNIERIA ŻYWNOŚCI
44. Andrzej Anders, Zdzisław Kaliniewicz, Piotr Markowski: PORÓWNANIE CECH GEOMETRYCZNYCH NASION RZEŻUCHY
OGRODOWEJ (LEPIDIUM SATIVUM L.) PRZED I PO OBŁUSKIWANIU
45. Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska, Grzegorz Bowanko: WYMIAR FRAKTALNY
RZEPAKOWYCH
EKSTRUDATÓW PSZENICZNO-
46. Fabian Dajnowiec, Paweł Banaszczyk, Lidia Zander, Maria Soral-Śmietana, Małgorzata Wronkowska: WYKORZYSTANIE
MEMBRAN POLIAMIDOWYCH DO ZAGĘSZCZANIA KWAŚNEJ SERWATKI
47. Jarosław Diakun, Sylwia Mierzejewska, Joanna Piepiórka Stepuk: SKUTECZNOŚĆ MYCIA W SYSTEMIE CIP W ZALEŻNOŚCI
OD ENERGII NAPĘDU POMPY
48. Dariusz Dziki, Urszula Gawlik-Dziki, Renata Różyło, Janusz Laskowski: WPŁYW DODATKU LIŚCI KOMOSY RYŻOWEJ NA
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PIECZYWA PSZENNEGO
49. Jarosław Frączek, Tomasz Hebda, Bogusława Łapczyńska-Kordon: OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODPADÓW
POCHODZENIA ROLNICZEGO NA CELE ENERGETYCZNE
50. Grażyna Gozdecka, Błażej Domowicz: CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH W
ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU ICH OBCIĄŻANIA
51. Agata Górska, Ewa Ostrowska-Ligęza, Joanna Bryś, Magdalena Wirkowska: WPŁYW TEMPERATURY PROCESU SUSZENIA
SUBLIMACYJNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE KOMPLEKSÓW BETA-LAKTOGLOBULINY Z WITAMINĄ D3
52. Tomasz Hebda, Jarosław Frączek, Bogusława Łapczyńska-Kordon: WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA WYBRANE
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KORZENIA SELERA
53. Marek Jakubowski: SYMULACJA PRZEPŁYWU PŁYNU W KADZI WIROWEJ O NAPEŁNIANIU ZWIELOKROTNIONYM
54. Klaudiusz Jałoszyński, Marta Pasławska: SUSZENIE KALAREPY METODĄ MIKROFALOWĄ W WARUNKACH OBNIŻONEGO
CIŚNIENIA
55. Emilia Janiszewska, Joanna Włodarczyk: WPŁYW PARAMETRÓW SUSZENIA ROZPYŁOWEGO NA EFEKTYWNOŚĆ
MIKROKAPSUŁKOWANIA BARWNIKÓW BURAKA ĆWIKŁOWEGO
56. Aleksandra Jedlińska, Dorota Witrowa-Rajchert: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PROSZKOWYCH AROMATÓW CYTRYNOWYCH
57. Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Elżbieta Sewastianowicz: WPŁYW DODATKU MLEKA W PROSZKU DLA DZIECI NA
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE NAPOJU KAKAOWEGO W PROSZKU
58. Sylwia Łaba, Katarzyna Cholewa: MOŻLIWOŚCI ORAZ EFEKTY WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH METOD ZARZĄDZANIA
PRODUKCJĄ
59. Bogusława Łapczyńska-Kordon, Tomasz Hebda, Jarosław Frączek: ANALIZA EFEKTYWNEGO WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI
MASY PODCZAS KONWEKCYJNEGO SUSZENIA
60. Agata Marzec, Ewa Jakubczyk: ACOUSTIC EMISSION MEASUREMENT TO DETERMINE TEXTURE OF EXTRUDED CRISP
BREAD
61. Marta Pasławska: WYKORZYSTANIE WYCIERKI ZIEMNIACZANEJ JAKO NOŚNIKA DROBNOUSTROJÓW W PROCESIE
SUSZENIA
62. Joanna Piepiórka-Stepuk, Sylwia Mierzejewska: WYKORZYSTANIE NEFELOMETRÓW W IDENTYFIKACJI PROCESU MYCIA W
PRZEPŁYWIE
63. Grzegorz Probola, Lidia Zander, Elżbieta Haponiuk: WPŁYW ŚCINANIA NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE PRZECIERU
POMIDOROWEGO
64. Paweł Ptaszek, Joanna Kruk, Daniel Żmudziński, Kacper Kaczmarczyk, Anna Ptaszek: STABILNOŚĆ PIAN NA BAZIE BIAŁKA
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I WYBRANYCH HYDROKOLOIDÓW NIESKROBIOWYCH
65. Anna Ptaszek, Paweł Ptaszek, Mirosław Grzesik: ZASTOSOWANIE WYKŁADNICZYCH REOLOGICZNYCH RÓWNAŃ STANU
DO OPISU STRUKTURALNYCH WŁAŚCIWOŚCI HYDROKOLOIDÓW
66. Renata Różyło, Dariusz Dziki, Janusz Laskowski: ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH PIECZYWA POD WPŁYWEM
SKRACANIA I SPOWALNIANIA FERMENTACJI PODMŁODY PSZENNEJ
67. Katarzyna Samborska, Dorota Witrowa-Rajchert: SUSZENIE MIODU – STAN WIEDZY, WYZWANIA I PERSPEKTYWY
68. Katarzyna Sujka, Piotr Koczoń, Agata Górska, Magdalena Reder: LIOFILIZOWANA WÓDKA – PRODUKT PRZYSZŁOŚCI?
69. Aleksandra Sułek, Ewa Domian: TRWAŁOŚĆ FIZYCZNA REKONSTYTUOWANYCH EMULSJI STABILIZOWANYCH BIAŁKAMI
MLEKA
70. Małgorzata Warechowska, Józef Warechowski:
TECHNOLOGICZNYMI ZIARNA PSZENICY JAREJ
ZALEŻNOŚCI
MIĘDZY
WŁAŚCIWOŚCIAMI
FIZYCZNYMI,
A
71. Józef Warechowski, Małgorzata Warechowska, Krzysztof Koźniewski: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PRODUKTU PRZEMIAŁU
ZIARNA PSZENICY, A JEGO SKŁAD GRANULOMETRYCZNY
72. Lidia Zander, Elżbieta Haponiuk, Zygmunt Zander, Grzegorz Probola: CHARAKTERYSTYKA REOLOGICZNA PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH ZAWIERAJĄCYCH CZĄSTKI STAŁE
SEKCJA : WŁAŚCIWOŚCI WODY W ŻYWNOŚCI
73. Ewelina Basiak, Sabina Galus, Andrzej Lenart: WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE FILMÓW BIAŁKOWO – SKROBIOWYCH
74. Agnieszka Ciurzyńska, Andrzej Lenart, Patrycja Kawka: WPŁYW TEMPERATURY LIOFILIZACJI NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI
SUSZONEJ DYNI
75. Dariusz Cupiał, Dorota Witrowa-Rajchert: WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE MIKROKAPSUŁKOWANEGO SOKU Z
MARCHWI PURPUROWEJ
76. Ewa Domian, Jan Cenkier, Krystian Oleksza: LEPKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ FIZYCZNA EMULSJI STABILIZOWANYCH
OKTENYLOBURSZTYNIANEM SODOWYM SKROBI
77. Ewa Domian, Marta Florysiak: PODATNOŚĆ NA ZBRYLANIE SOKÓW OWOCOWYCH SUSZONYCH ROZPYŁOWO NA
NOŚNIKU SKROBIOWYM
78. Adam Figiel, Krzysztof Lech, Agnieszka Nawirska, Joanna Kolniak-Ostek: WPŁYW KSZTAŁTU SUROWCA I TEMPERATURY
ROZTWORU OSMOTYCZNEGO NA JAKOŚĆ CHIPSÓW Z DYNI DOSUSZANYCH METODĄ PRÓŻNIOWĄ
79. Sabina Galus, Piotr Tadeusz Uchański, Andrzej Lenart: WPŁYW SKŁADU SUROWCOWEGO NA BARWĘ, WŁAŚCIWOŚCI
MECHANICZNE I BARIEROWE FILMÓW PEKTYNOWYCH
80. Marcin Iwaniuk, Zbigniew Pałacha: KINETYKA PROCESU ADSORPCJI WODY WYBRANYCH HYDROKOLOIDÓW
81. Katarzyna Kędzierska, Zbigniew Pałacha, Ewa Ostrowska-Ligęza: PORÓWNANIE OCENY STABILNOŚCI SUSZU MARCHWI
OPARTEJ NA KONCEPCJACH AKTYWNOŚCI WODY I TEMPERATURY PRZEMIANY SZKLISTEJ
82. Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Karolina Szymańska: WPŁYW TEMPERATURY NA ODTWARZALNOŚĆ ŻYWNOŚCI W
PROSZKU
83. Krzysztof Lech, Adam Figiel, Agnieszka Nawirska, Joanna Kolniak-Ostek: WPŁYW KSZTAŁTU SUROWCA I TEMPERATURY
ROZTWORU OSMOTYCZNEGO NA JAKOŚĆ CHIPSÓW Z BURAKÓW ĆWIKŁOWYCH DOSUSZANYCH METODĄ PRÓŻNIOWĄ
84. Halina Makała, Stanisław Tyszkiewicz, Maria Wawrzyniewicz: CHARAKTERYSTYKA PROFILU SENSORYCZNEGO
RYNKOWYCH WĘDZONYCH ELEMENTÓW DROBIOWYCH
85. Aneta Ocieczek: WPŁYW ROZDRABNIANIA NA WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE SKROBI PSZENNEJ BEZGLUTENOWEJ
86. Agnieszka Palka, Piotr Palich: WPŁYW SKŁADU LODÓW NA ZMIANY ICH CECH PODCZAS PRZECHOWYWANIA
87. Tomasz Pukszta: KINETYKA
PRZECHOWYWANIA WARZYW
DEGRADACJI
BARWNIKÓW
CHLOROFILOWYCH
W
CZASIE
ZAMRAŻALNICZEGO
88. Ryszard Rezler, Hanna Maria Baranowska: WPŁYW SKROBI NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNO-REOLOGICZNE I ZDOLNOŚĆ
WIĄZANIA WODY W EMULSJACH TYPU TŁUSZCZ W WODZIE
89. Millena Ruszkowska: WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE WYBRANYCH ROŚLINNYCH NAPOJÓW INSTANT
90. Iwona Sitkiewicz, Łukasz Szlendak, Dariusz Piotrowski, Monika Janowicz: WPŁYW SPOSOBU SUSZENIA KONWEKCYJNOPRÓŻNIOWEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE TRUSKAWEK
91. Karolina Szulc, Justyna Nazarko, Andrzej Lenart: WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE WYBRANYCH PRODUKTÓW
MLECZARSKICH W PROSZKU
92. Magdalena Śledź, Małgorzata Nowacka, Artur Wiktor, Magdalena Selke, Dorota Witrowa-Rajchert: WŁAŚCIWOŚCI
MECHANICZNE I SORPCYJNE JABŁEK SUSZONYCH METODĄ DWUSTOPNIOWĄ
93. Artur Wiktor, Małgorzata Nowacka, Magdalena Śledź, Magdalena Selke, Dorota Witrowa-Rajchert: MODELOWANIE
MATEMATYCZNE KINETYKI DWUSTOPNIOWEGO SUSZENIA TKANKI JABŁKA
Download

Zakład Energetyki Cieplnej