DWUTYGODNIK NR: 13 (68) Nakład 6500 5 grudnia 2012 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606
Gazeta
bezpłatna
Następny numer:
19 GRUDNIA
Czechowice-Dziedzice
Bielsko-Biała – miasto i powiat
[email protected]
Nr indeksu: 285080
ISSN: 2299-0976
wypełni niszę
cz yta j na str on ie 8
M.Jamro, Pressmix
www.region.info.pl
Stara Kablownia
Region
Plaga
pozarów
a s t r o n ie 9
czytaj n
REKLAMA
Region
czytaj na
stronie 1
5
Ustawa
śmieciowa
- co nas czeka...
Region
S-69 pojedziemy
już w marcu?
3
1
e
i
n
o
r
t
s
a
n
j
a
t
czy
www.region.info.pl
[email protected]
Region
2
Bielsko-Biała
Legenda żyje
w spartańskich
warunkach
– czytaj na stronie 6
Region
Bestwina
S-69 pojedziemy Książka ma
już w marcu?
dobrze
– czytaj na stronie 13
się
– czytaj na stronie 7
Buczkowice
Zabytkowy
Kulinaria
Wyśmienite
Sport
Nieudana pogoń
młyn odzyska
dawny blask?
przepisy
świąteczne
za punktami
– czytaj na stronie 9
Droższa woda i ścieki Konsultacje
W 2013 roku wzrosną
opłaty za wodę i ścieki.
W trakcie Sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, która odbyła się
27 listopada, radni przyjęli
projekt taryfy dla zbiorowego zapotrzebowania w wodę
i odprowadzenia ścieków na
terenie gminy.
Mieszkańcy gminy muszą
liczyć się z podwyżkami cen.
Taryfa AQUA S.A. na rok
2013 (dostawa wody):
- gospodarstwa domowe wzrost ceny o 58 groszy netto
- 4,34 zł / metr sześcienny
- pozostali odbiorcy wzrost ceny o 57 groszy netto
- 7,66 zł / metr sześcienny
Taryfa Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej na rok 2013:
- dostawa wody (wszyscy
odbiorcy) - wzrost ceny o 30
groszy netto - 5,70 zł / metr
sześcienny
- odprowadzenie ścieków
(wszyscy odbiorcy) - wzrost
ceny o 40 groszy netto - 6,60
zł / metr sześcienny
Wzrastają także opłaty abonamentowe.
Region
tylko do 14 grudnia
Prezydent Miasta Bielska-Białej uwzględnił wnioski
mieszkańców i zarządził przedłużenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady
Miejskiej w sprawie ustalenia
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przeprowadzenie konsultacji
polegać będzie na kierowaniu
przez właścicieli nieruchomości
z terenu Miasta oraz organizacje pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres
poczty elektronicznej Biura ds.
Gospodarki Odpadami Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej:
[email protected] lub pisemnie
na adres biura (Pl. Ratuszowy 5).
UM BB
– czytaj na stronie 17
– czytaj na stronie 20
Plaga
pozarów
stodół
Mieszkańcy zastanawiają się czy
nie powinny zostać zorganizowane
społeczne patrole.
utrudniały gaszenie
Nieznane są przyczyny pożaru, który
wybuch w poniedziałek 3 grudnia br.
w Kozach.
Gdy strażacy przybyli na
miejsce zdarzenia z poddasza budynku jednorodzinnego wydobywał się dym.
„Ratownicy przystąpili do
przeszukiwania pomieszczeń, jak się okazało na poddaszu paliły się składowane
w znacznej ilości materiały
pirotechniczne - fajerwerki
oraz materiały łatwopalne
- duża ilość zabawek z tworzyw sztucznych.” - mówi
Patrycja Pokrzywa z Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał poprzez wybuchające
fajerwerki, które utrudniały strażakom prowadzenie
działań gaśniczych. Po blisko godzinnym gaszeniu
z zachowaniem najwyższej
ostrożności strażakom udało
się opanować pożar.
Po ugaszeniu przystąpiono do częściowej rozbiórki zabudowania poddasza
i konstrukcji dachowej
łącznie z wycięciem otworu
w połaci dachu do odprowadzenia gazów pożarowych
oraz dogaszania zarzewi
ognia. Na miejsce wezwano
Policję w celu przeprowadzenia dochodzenia ustalającego przyczynę pożaru
oraz Pogotowie Ratunkowe,
aby przebadało właściciela
budynku. Właściciel odmówił wyjazdu do szpitala.
Straty wynikają głównie ze spalenia zabudowy
poddasza wraz z wyposażeniem, konstrukcji dachu
oraz nagromadzonych materiałów pirotechnicznych
i zabawek. W działaniach
trwających blisko cztery godziny wzięło udział siedem
zastępów straży pożarnej,
w tym 3 jednostki z Jednostki Ratowniczo Gaśnicze nr
1 oraz zastępy z OSP Kozy
i Wojskowej Straży Pożarnej.
PSP Bielsko
Redakcja:
ul. Krańcowa 35, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 487 66 06
e-mail: [email protected]
www.region.info.pl
Zachęcamy Was Drodzy Czytelnicy do
udziału w tworzeniu „Regionu”.Czekamy
na maile i telefony z uwagami i wskazówkami na temat tego, o czym chcielibyście
przeczytać.
M.Jamro, Pressmix
Fajerwerki Kradł węgiel
Policjanci zatrzymali 19-letniego bielszczanina
podejrzanego o włamanie do piwnicy i kradzież
węgla o wartości 350 zł.
Do włamania doszło w niedzielę 2 grudnia br. w Bielsku-Białej na ul. Wita Stwosza. Rabuś wyłamał kłódkę i dostał się
do piwnicy. Jego łupem padło
16 worków z węglem wartym
350 zł. Policjanci szybko ustalili, że związek z tym zdarzeniem
może mieć 19-letni sprawca.
Sprawcę zatrzymano w poniedziałek 3 grudnia. Przyznał się do tego przestępstwa
i wyjaśnił, że skradziony węgiel sprzedał za 130 zł nieznajomemu mężczyźnie. Rabuś
usłyszał już zarzuty włamania
i kradzieży cudzego mienia.
Za przestępstwo to zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia. O jego losie rozstrzygnie
prokurator. Policjanci ustalają
teraz personalia pasera, który
zakupił skradziony węgiel.
Policja
II spotkanie organizacji
pozarządowych
LGD Ziemia Bielska zaprasza
14 grudnia 2012 r. w Domu
Kultury w Kozach odbędzie
się II spotkanie przedstawi-
Redaktor naczelny: Mirosław Brzezowski
Zespół redakcyjny: Krzysztof Biłka,
Danuta Brzezowska, Paweł Hetnał,
Grzegorz Pastwa
Reklama: Janusz Grabowy
Współpraca: Łukasz Mleczko,
Jerzy Słaboń
Wydawca: MD-House Sp.z o.o.
KRS 0000388896
Skład i łamanie: Michał Duława
Drukarnia: Agora S.A.
cieli organizacji pozarządowych z gmin LGD Ziemia
Bielska. Wzorem roku ubiegłego będzie to czas wzajemnego spotkania się oraz omówienia ciekawych zagadnień
- wszystko to by działać efektywniej i realizować wspólny
cel, jakim jest aktywizacja
mieszkańców oraz poprawa
jakości życia na naszym obszarze. Szczegóły na stronie
www.ziemiabielska.pl
Ziemia Bielska
Za treści ogłoszeń
redakcja nie odpowiada. Redakcja
zastrzega sobie
prawo dokonywania
skrótów, przeredagowywania i zmiany
tytułów nadesłanych
materiałów.
Podpalenie było przyczyną pożaru
„Spłonęła kolejna stodoła w powiecie bielskim, tym
razem do zdarzenia doszło
w nocy z soboty na niedzielę
w Ligocie. Był to trzeci taki
pożar odnotowany przez bielską straż pożarną od początku listopada, dwa poprzednie
miały miejsce w Rudzicy.” mówi oficer prasowy Patrycja Pokrzywa z Państwowej
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
Gdy strażacy przybyli
na miejsce zdarzenia pożarem objęta była cała stodoła
murowana oraz więźba dachowa nad stodołą i przyległym garażem. W akcji
gaśniczej brało udział osiem
zastępów straży pożarnej.
Równocześnie z gaszeniem
pożaru dobudzono właścicieli posesji przebywających
w sąsiednim budynku oraz
przeprowadzono ewakuację
dwóch traktorów marki Ursus z garażu.
Po ugaszeniu ognia przystąpiono do wywożenia nadpalonej słomy i siana. Podczas
ewakuacji ciągników lekkiemu wypadkowi uległ jeden ze
strażaków OSP z Czechowic,
na którego spadła cementowa dachówka uderzając go
w tułowie. Na szczęście nie
stało mu się nic poważnego.
Działania zakończono o szóstej rano w niedzielę. Straty
wynikają ze spalenia drewnianej konstrukcji dachu, drzwi
do stodoły, słomy, siana oraz
dwóch wozów ciągnikowych
Ze wstępnych ustaleń straży pożarnej - prawdopodobną
przyczyną pożaru było podpalenie. Dochodzenie w tej
sprawie prowadzi Policja.
Wcześniej pożary stodół
miały miejsce w Rudzicy
w Gminie Jasienica. O pożarze stodoły w Rudzicy z dnia
22 listopada piszemy na stronie 10.
PSP Bielsko-Biała
Listy do Regionu
Potrzebujesz pomocy lub wsparcia? Chcesz abyśmy opisali Twoją sprawę lub masz ważne informacje. Pisz na
adres redakcji, a nasz dziennikarz skontaktuje się z Tobą.
Redakcja
Piszcie na adres: [email protected]
lub dzwońcie: 33 487 66 06.
BEZPOŚREDNI IMPORTER KAMIENIA
MARMURY GRANITY ONYXY TRAWERTYNY
SCHODY
PARAPETY
BLATY KUCHENNE
KOMINKI
ŁAZIENKI
ZAKŁAD KAMIENIARSKI
www.marlex-m.pl
50 lat tradycji
Z KAMIENIA ZROBIMY WSZYSTKO
Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35 (obok Kościoła w Małych Kozach) tel. 33 817 40 83, 506 400 835
REKLAMA
www.region.info.pl
[email protected]
Bielsko-Biała
4
Milion dla ATH
Paweł Hetnał
Na pokrycie kosztów praktyk i staży zawodowych studentów oraz podniesienie kompetencji wykładowców zostanie
wykorzystany milion złotych, jakie kierunek transport na Wydziale Zarządzania i Informatyki ATH wygrał w konkursie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych programów studiów.
Wydział Zarządzania i Informatyki ATH wygrał w konkursie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych
programów studiów
Kierunek transport na Wydziale Zarządzania i Informatyki ATH został jednym
z laureatów „Konkursu na mi-
lion” Ministerstwa w zakresie
wdrażania systemów poprawy
jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Spo-
śród 207 nadesłanych z całego
kraju wniosków komisja ministerialna wyłoniła 62 najlepsze
programy kształcenia, w tym
24 studia w zakresie nauk technicznych. Ich programy musiały
być m.in. zgodne z Krajowymi
Ramami Kwalifikacji, być prowadzone w roku akademickim
2012/2013, jednocześnie mają
one wdrażać najbardziej zaawansowane systemy poprawy
jakości kształcenia. Każde z nagrodzonych studiów otrzymuje
dotację 1 mln zł, która przeznaczona zostanie na doskonalenie
oferty dydaktycznej kierunku.
Za tą sumę na ATH zostaną sfinansowane m.in. nowoczesne
techniki i narzędzia stosowane
podczas wykładów i ćwiczeń
na kierunku transport, koszty
praktyk i staży zawodowych
dla studentów oraz podniesienie kompetencji wykładowców
akademickich.
- Warto podkreślić, że kierunek transport został tak wysoko
oceniony, pomimo iż należy do
najmłodszych na ATH. Pierwszy nabór na studia odbył się
w roku akademickim 2010/2011,
w związku z czym pierwsi absolwenci opuszczą mury naszej
uczelni wiosną 2014 r. - wyjaśnia rektor ATH prof. Ryszard
Barcik. Jak dodaje prof. Andrzej
Maczyński, dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki,
współtwórca transportu na
Krzysztof Brzozowski z Katedry
Transportu i Informatyki ATH,
która wprowadziła kierunek
transport do oferty dydaktycznej Akademii, program opracowali w porozumieniu z pracodawcami. Wprowadzili m.in.
obowiązkowy język angielski
oraz przedmioty nauczane przez
specjalistów-praktyków. W programie kształcenia położono
także nacisk na takie formy
zajęć, w czasie których studenci
mogą samodzielnie formułować
i rozwiązywać wybrane problemy. - Mam nadzieję, że uzyskane
wsparcie finansowe pozwoli na
dalszy, szybki rozwój kierunku dodaje prof. Maczyński.
Łu
ATH, kierunek powstał bez
konieczności zatrudniania nowych pracowników, także dzięki
wsparciu finansowemu projektu
„ATH łączy. Droga do wspólnego celu - gospodarki opartej na
wiedzy”, współfinansowanego ze
środków europejskich.
- Co ważne, już w pierwszym
roku funkcjonowania kierunku
transport został studentom zaproponowany nowoczesny proces
kształcenia. I cieszy nas, że wysiłki, związane z utworzeniem
kierunku kształcącego inżynierów przygotowanych do pracy
w sektorze transportu, zostały
dostrzeżone w skali kraju - mówi
prof. Maczyński. Jak wyjaśnia
współtwórca studiów prof.
Woda drożeje Walczą
o zmianę prawa
W Bielsku-Białej zarządzający miastem stawiają na futbol. Obecnie
budowane są nowe trybuny Stadionu Miejskiego, a na ostatniej sesji
Rady Miejskiej zadecydowano o wykupieniu pakietu
większościowego w ekstraklasowym Podbeskidziu
Podwyżka wynika z kilku powodów. Głównym
argumentem władz miasta
jest realizacja wieloletniego
programu inwestycyjnego
miejskiej spółki Aqua S.A.
Istotny wpływ na wzrost
opłat mają również remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nowy system
pobierania opłat za wywóz
śmieci od lipca przyszłego roku będzie uzależnio-
ny od ilości zużytej wody.
Z tego faktu zarządzający
miastem niepokoją się, że
mieszkańcy miasta zaczną
oszczędzać i z tego powodu wpływy do Aquy mogły
stopnieć. Podwyżka taryf
jest niejako asekuracją
spółki przed takimi obrotem spraw.
Radni uchwalili także
zmiany w tegorocznym
budżecie, które pozwolą
miastu na wykup większościowego pakietu akcji klubu piłkarskiego TS
Podbeskidzie. To wydatek
rzędu 3,2 mln zł. Jedyny
głos sprzeciwu wypłynął
z ust wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka, który
argumentował, że miasto
nie ma pieniędzy na remonty niektórych dróg,
a tymczasem zmienia budżet po to by przejąć klub
piłkarski. Prezydent miasta
Jacek Krywult zauważył, że
występy klubu na poziomie
ekstraklasy to nieoceniona
promocja dla miasta.
Spoglądając na dyspozycję piłkarzy Podbeskidzia,
można snuć przypuszczenia, że „Górale” w tym sezonie opuszczą to elitarne
grono. Finansowanie klubu
pierwszoligowego z pewnością już takiej estymy miastu nie przyniesie.
pH
W poniedziałek 26 listopada Vege Inicjatywa zorganizowała
w Bielsku-Białej „Dzień bez futra”. Podobne akcje odbyły się
w wielu polskich miastach, m.in. w Warszawie, Szczecinie,
Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Toruniu.
Vege Inicjatywa
Paweł Hetnał
Rada Miejska w Bielsku-Białej, przy trzech głosach sprzeciwu
i jednym wstrzymującym, zadecydowała o podwyżce cen
wody i ścieków. Stawki opłat netto wzrosną o 8,6 proc. dla
odbiorców indywidualnych i 3,7 proc. dla pozostałych.
Członkowie Vege Inicjatywy zebrali ponad 80 podpisów przeciwko
hodowli zwierząt futerkowych
Futro, czyli integralna
część zwierzęcego ciała, służąca mu do magazynowania
ciepła, ochrony, kamuflażu
i wielu innych. Zawłaszczona siłą przez człowieka, wyniesiona na wyżyny
luksusu, niepraktyczna,
nieetyczna, nienaturalna.
Prowadząca do bólu i przez
ból miliony zwierząt rocznie, w imię niczego więcej
jak tylko podtrzymywana
sztucznie moda na coś, co
spełnia jedynie funkcję
dekoracyjną - jeśli można
zdartą z żywego zwierzęcia
skórę nazwać dekoracją.
W Polsce istnieje kilkaset
ferm futrzarskich, których
właścicielami są zarówno
Polacy, jak i obcokrajowcy, w których ojczyznach
wprowadzono całkowity
lub częściowy zakaz hodowania zwierząt na futra.
Dzień po ogólnoświatowym Dniu bez futra,
w Bielsku-Białej Vege Inicjatywa zorganizowała
pikietę przy ulicy 11 listopada. Tuż obok pomnika
Reksia, członkinie organizacji zbierały podpisy pod
petycją w sprawie zakazu
hodowania zwierząt na futra i uzbierały ich ok. 80.
Vege Inicjatywa jest członkiem Koalicji na Rzecz Zakazu Hodowli Zwierząt Futerkowych w Polsce, która
chce doprowadzić do takich
zmian w prawie, które uniemożliwią hodowanie zwierząt na futra.
pH
Pożar i ewakuacja w Straconce
Pierwsze próby ugaszenia
pożaru konstrukcji dachu
oraz form silikonowych do
odlewów zostały podjęte
przez właściciela przy pomocy gaśnic proszkowych
- niestety pożaru nie udało
się ugasić, a 57-letni mężczyzna uległ lekkiemu poparzeniu. Akcję gaśniczą
prowadziło 11 zastępów
straży pożarnej, w tym 5
jednostek z OSP oraz jeden
zastęp z Wojskowej Straży
Pożarnej. W trakcie działań
ewakuowano mieszkańców
budynku oraz zabezpieczono i odcięto gaz w pomieszczeniu na parterze budynku,
gdzie znajdowały się butle
gazowe do cyklu technologicznego.
Po ugaszeniu form gipsowo-silikonowych składo-
wanych na balkonie (druga
kondygnacja) przystąpiono
do prac rozbiórkowych.
Przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdzono
temperaturę elementów dachu, aby wykluczyć prawdopodobieństwo wznowienia
pożaru. Właściciela, który
podjął próby gaśnicze, zabrało pogotowie ratunkowe
na obserwację do szpitala.
Starty wynikają ze spalenia się form silikonowych
do odlewów składowanych
na balkonie. Ponadto częściowemu zniszczeniu uległ
dach i podbitka nad częścią
balkonową, część elewacji
wraz z ociepleniem i stolarką okienną, a także drewniana balustrada na balkonie.
Działania zakończono o 9.30.
PSP Bielsko-Biała
KM PSP Bielsko-Biała
W poniedziałek 3 grudnia, tuż przed godziną 7 rano wybuchł pożar w jednym z
budynków mieszkalnych przy ulicy Ks. Brzóski w Straconce.
Akcję gaśniczą w Straconce prowadziło 11 zastępów straży pożarnej
www.region.info.pl
[email protected]
Bielsko-Biała
5
Projekt pt. „Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II”
realizowany jest przez Miasto Bielsko-Biała. Swoim zakresem obejmuje rewitalizację Parku Słowackiego
oraz kontynuację rewitalizacji Bielskiej Starówki.
W ramach projektu przeprowadzona zostanie rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum
Bielska-Białej (Bielska Starówka i Park Słowackiego)
wraz z przystosowaniem ich
do pełnienia nowych funkcji
o znaczeniu: gospodarczym,
społecznym, kulturalnym,
turystycznym, rekreacyjnym oraz edukacyjnym.Realizacja projektu pozwoliła
nadać zapomnianym dziś
historycznym zakątkom Starówki nowego charakteru
i wkomponować je na stałe
w unikalny krajobraz Starego
Miasta, tak by wzmocnić jego
wizerunek.
Rewitalizacja Parku Słowackiego, modernizacja jego
bazy sportowo - rekreacyjnej oraz tworzenie nowych
miejsc wypoczynku pozwolą
osiągnąć wyższą jakość prze-
strzeni miejskiej i stworzyć
miasto bardziej przyjazne
mieszkańcom.
„Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.”
W zakres projektu wchodzi:
Starówka
Budowa tarasu widokowego z ekspozycją przechodu bramnego przy ulicy
Krętej, co
pozwoliło na wyeksponowanie średniowiecznych
fragmentów obwarowań
miasta Bielska, odkrytych
w latach 1998-1999, o czym
informuje zamontowana
w miejscu tablica z planem
obwarowań miejskich. Uzu-
pełnieniem jest oświetlenie
eksponujące historyczne elementy tarasu oraz ławeczki
umożliwiające wypoczynek
turystom i mieszkańcom
miasta odwiedzającym ten
zakątek.
Rewaloryzacja istniejącego skweru przy ulicy
Orkana polegała na zmianie istniejącej nawierzchni
oraz uzupełnieniu terenu
w zieleń, oświetlenie oraz
elementy malej architektury. Prace te miały na celu
przywrócenie skwerowi
jego funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Ze
względu na ukształtowanie
terenu, w celu ułatwienia
komunikacji dla osób niepełnosprawnych, wykonano
pochylnię z kostki brukowej. Na terenie skweru zamontowano również stoli-
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Notre Dame
przy ulicy Schodowej na
zielony zespół rekreacyjny;
zagospodarowanie to ma na
celu stworzenie przestrzeni
idealnie nadającej się do
wypoczynku w miejscu
dotychczas zaniedbanym
i nieużytkowanym, poprzez
wykonanie ciągów pieszych, placyku rekreacyjnego, oświetlenia, elementów
małej architektury (stylizowanych ławeczek, koszy
na śmieci) oraz ozdobnych
nasadzeń.
Remont ulicy Pankiewicza wraz z odcinkowym
remontem ulicy Krętej (od
ulicy Celnej do ulicy Pankiewicza);
Remont naw i erz chni odcinka ulicy Krętej
(od ulicy Orkana do ulicy Pankiewicza); Remont
nawierzchni ulicy Pankiewicza i Krętej pozwolił na
wyeksponowanie jednej
z najstarszych uliczek miasta, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie nowego tarasu widokowego.
Nową nawierzchnię, w tradycyjnej technologii z kamienia rzecznego układanego „na sztorc” uzyskało
historyczne zejście z ulicy
Krętej w kierunku ulicy
Orkana.
Park Słowackiego
Rewitalizacja Parku Słowackiego.
Planowany zakres prac
objął: przebudowę alejek
spacerowych, kanalizacji
deszczowej, układu zieleni, ogrodzenia, elementów
małej architektury, placu
zabaw, oświetlenia, pawilonu parkowego, nawierzchni
boiska wielofunkcyjnego
wraz z trybuną ziemną oraz
budowę zespołu fontann
i parkingu dwupoziomowego (w miejscu istniejącego).
W wyniku realizacji projektu powstało 117 miejsc
parkingowych, a na placu
zabaw zostało zamontowanych 11 urządzeń zabawowych, w tym dwa zestawy wielofunkcyjne (jeden
z nich przystosowany dla
dzieci niepełnosprawnych).
Ponadto w pawilonie parkowym powstały szatnie
dla osób korzystających
z boiska „Orlika”, ogólnodostępne toalety, a w rejonie boiska wielofunkcyjnego pomieszczenie pełniące
w zimie funkcję wypożyczalni łyżew. Atrakcją parku ma być kompleks fontann (3 szt.) umiejscowiony
w ciągu alei głównej, które
będzie mógł być wykorzystywany do organizowaniu
pokazów multimedialnych,
tzw. „światło-dźwięk-woda”.
Ponadto powstała niewielka
fontanna, tzw. „dmuchawiec” u zbiegu ul. Piastowskiej i ul. Słowackiego oraz
scena plenerowa przed Domem Muzyki.
Pierwsze prace projektowe,
dotyczące zagospodarowania
przestrzeni publicznych na Starówce rozpoczęły się już w 2007
roku. W latach 2009-2010 wykonany został projekt budowlano wykonawczy rewitalizacji
Parku Słowackiego. Natomiast
w 2010 roku obydwa zadania
(rewitalizacja Parku Słowackiego i obszary na Starówce) zostały połączone w jedno zadanie
pt. „Zwiedzaj i wypoczywaj.
Rewitalizacja Starówki i Parku
Słowackiego w Bielsku-Białej
- etap II”. W tym samym roku
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania z funduszy
europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 i uzyskało
dofinansowanie na realizację
w całości zamierzonego projektu.
Wartość całkowita projektu
to 13 098 383,96 zł
Wartość dofinansowania z funduszy europejskich:
10 433 383,55 zł
Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013 „Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże
miasta”. Dofinansowanie
z funduszy europejskich wynosi ponad 10 mln zł, tj. 85%
kosztów kwalifikowanych całego zadania.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
PROMOCJA
ki do szachów oraz stół do
ping-ponga, które są atrakcja dla odpoczywających.
www.region.info.pl
[email protected]
Bielsko-Biała
6
Legenda żyje w spartańskich warunkach
Wilipedia
Twórca graficznych postaci sławnego Reksia, Marian Wantoła na starość żyje w uwłaczających warunkach. W jego
mieszkaniu brak gazu i wody. On jednak nadal pozostaje pogodnym i bardzo ciepłym człowiekiem, który wciąż
pochłonięty jest pasją animacji.
Reksio ma w Bielsku-Białej nawet swój pomnik. Tymczasem animator tej postaci na co dzień żyje
w spartańskich warunkach
O sprawie legendarnego
rysownika Reksia dowiedzieliśmy się z materiału
przygotowanego przez
dziennikarzy telewizyjnego programu „Sprawa dla
reportera”. Pan Marian
wraz z małżonką Teresą
żyją w mieszkaniu, w którym brak instalacji gazowej jak i wody. W kamienicy, gdzie mieszkają nie
można korzystać z butli
gazowych ponieważ Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej w Bielsku-Białej
zabronił użytkowania tego
typu urządzeń ze względu na brak odpowiedniej
wentylacji. Co więcej, do
budynku tego doprowadzona jest sieć gazowa, ale
i z niej nie mogą korzystać
mieszkańcy obiektu. Ludzie żyją tutaj w średniowiecznych niemal warunkach. W całym budynku
jest tylko jeden punkt czerpania wody, w tzw. „starej
pralni”, która znajduje się
na parterze. O kąpieli nie
ma mowy. Pozostaje umycie się w misce lub wizyta
u rodziny w celu skorzystania z tego typu „udogodnień”. Reporterka programu TVP po rozmowach
z lokatorami lokalu dociera wreszcie do 86-letniego
rysownika. Mimo wielu
przeciwności, mieszkanie
państwa Wantołów wygląda nader schludnie. Z racji wieku staruszkowie nie
są w stanie sami nanieść
Głosujmy na Kawę
Pół wieku musieliśmy czekać, by móc zagłosować na bielszczanina
w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” i TVP. Nominację do tego
prestiżowego konkursu otrzymał szybownik Sebastian Kawa.
W tegorocznym, 78. Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” nominację otrzymywali głównie medaliści
Igrzysk Olimpisjkich w Londynie: ciężarowcy - Adrian
Zieliński i Bartłomiej Bonk,
zapaśnik Damian Janikowski, kulomiot Tomasz
Majewski i żeglarze - Zofia Klepacka i Przemysław
Miarczyński. Nie zabrakło
przedstawicieli sportów zimowych, reprezentowanych
przez Justynę Kowalczyk
i Kamila Stocha. Ponadto
głosy można oddawać na
Roberta Lewandowskiego, Agnieszkę Radwańską,
Bartosza Kurka i Krzysztofa
Włodarczyka.
Sebastian Kawa od lat
przywozi ze wszystkich za-
sobie do domu węgla czy
zaczerpnąć wody. Często
korzystają z życzliwości
sąsiadów. - Ludzie płacą czynsz, a pieniędzy na
remont nie ma. Rynny są
dziurawe, woda leje się po
oknach- skarży się pani
Wantoła.
Marian Wantoła pracował w Studiu Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej od 1951 roku. Jest
najstarszym animatorem w Polsce jeśli chodzi
o staż w zawodzie. Od lat
wymyśla sobie kolejne
scenki z udziałem Bolka,
Lolka i Reksia. 18 lat po
przejściu na emeryturę był
przedstawicielem polskiej
animacji w czasie targów
EXPO 2000 w Hanowerze.
Pan Wantoła był więc wizytówką 40-milionowego
narodu, a na co dzień nie
miał się gdzie umyć. - Polską animację reprezentowałem tam przez tydzień.
Było bardzo przyjemnie wspomina rysownik.
Reporterzy TVP nie
mogli uwierzyć, że człowiek odznaczony Kryształowym Sercem przez miasto, żyje w tak trudnych
warunkach. Pan Wantoła
to jednak niezwykle pogodny człowiek. Do dzisiaj pracuje z dziećmi jako
wolontariusz. - W czasie
czterech dni potrafiłem
spotkać się z 2,5 tys. dzieci i opowiedzieć im o mojej pracy - opowiada pan
Wantoła, który jest niezwykle radosnym człowiekiem. Jego małżonka
opowiedziała przed okiem
kamery wzruszającą historię początków znajomości z rysownikiem. - Po
przypadkowym spotkaniu
odnalazł mnie w domu rodzinnym. Na torebce z cukru przyniósł mi piękne,
narysowane kwiaty. To były
śnieżyczki - wspomina pani
Teresa. W kwietniu minęły
63 lata od dnia ślubu państwa Wantołów.
Pan Marian zapytany
przez reporterkę czy ma
pretensję do systemu czy
władz miasta odpowiada,
że nie ma żadnych. - Mam
86 lat i czego tu jeszcze
więcej się domagać - mówi
legendarny rysownik. Człowiek nauczył się w ten
sposób żyć i tak żyje- wtrąca małżonka.
Przed kamerami TVP
wystąpił także wnuk państwa Wantołów, Sebastian
Thiel, który również ma
duszę artystyczną - jest
muzykiem i kompozytorem. Młody człowiek przyznał, że jego dziadek ma
duszę artysty, a co za tym
idzie duszę dziecka. Tacy
ludzie z niepoprawnym
optymizmem przyjmują
taką rzeczywistość w jakiej
przychodzi im funkcjonować. - Jest przecudownym człowiekiem, który
w najmniejszej drobnostce
potrafi dostrzec pozytywne aspekty. On przyjmuje
świat taki jakim jest - zaznacza wnuk.
Goście programu wyrazili żal wynikający z braku
opieki prężnego miasta nad
tak zasłużonymi osobami.
Na pytanie o warunki w jakich żyje pan Wantoła i inni
lokatorzy budynku, Urząd
Miasta w Bielsku Białej odpowiedział redakcji TVP,
jakoby zadania wobec tej
wspólnoty realizowane są
w sposób należyty. Ponadto urzędnicy postanowili
wznieść w budynku przewód kominowy i uregulować sprawę instalacji wodnej.
Reportaż TVP wywołał
ogromną burzę wśród internautów, którzy dotarli do
tego materiału. Natychmiast
społeczność internetowa
rozpoczęła spontaniczną
zbiórkę pieniędzy na rzecz
poprawienia warunków bytowania Wantołów. Kwota
zebrana przez inicjatorów
akcji z każdym dniem rośnie.
pH
Władzom pomogą aktywiści
Prezydent miasta Bielsko-Biała przyjął wniosek o utworzenie
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wniosek o utworzenie
Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Bielsku-Białej złożyło do Urzędu Miasta
kilkanaście organizacji pozarządowych w tym Fundacja
Pozytywnych Zmian. Prezydent Jacek Krywult przyjaźnie
zapatrując się na tę inicjatywę,
rozpoczął procedurę utworzenia Rady.
Wniosek wspólnie złożyło
18 organizacji:
Fundacja Pozytywnych
Zmian,
Fundacja Dziecięca Marzenia,
Związek Inwalidów Narządu
Ruchu Beskidy,
Towarzystwo Przyjaciół
Bielska- Białej i Podbeskidzia,
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne,
Stowarzyszenie Olszówka,
Fundacja
Towarzystwa Szkolnego im.
Mikołaja Reja,
Stowarzyszenie Ewa- MajaKrystyna, Kobiety Dla Kobiet,
Stowarzyszenie Lipnik,
Fundacja Centrum Nowych
Technologii,
Stowarzyszenie Sztuka Teatr,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany,
Stowarzyszenie Montaż,
Fundacja Zmieńmy Los,
Klub Inteligencji Katolickiej,
Katolickie Stowarzyszenie
Oświatowe,
Fundacja Kultury Kalejdoskop.
pH
Paweł Hetnał
Ponad 4 mln złotych
w konkursach
REKLAMA
Sebastian Kawa został nominowany do najbardziej prestiżowego
plebiscytu dla sportowców
wodów rangi mistrzostw
Europy i świata worki medali. Ostatni raz w tym prestiżowym konkursie nominowano pięściarza Mariana
Kasprzyka i było to w roku
1965.
Na szybownika z Bielska-Białej można głosować za
pośrednictwem kuponów
drukowanych w „Przeglądzie Sportowym” oraz na
stronie internetowej plebiscyt.przegladsportowy.pl.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystej gali, która odbędzie się
5 stycznia 2013 w Teatrze
Polskim w Warszawie.
pH
Można składać wnioski
Stowarzyszenie LGR
Bielska Kraina ogłosiło
dwa konkursy, w których
można uzyskać środki
unijne na działania polegające na: „Podnosze-
niu wartości produktów
rybactwa, rozwoju usług
na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, a także
na działania w programie:
„Restrukturyzacja lub reorientacja działalności
gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa
w drodze tworzenia do-
datkowych miejsc pracy
poza tym sektorem”. Limit środków dostępnych
w obu konkursach łącznie
wynosi ponad 4 mln złotych. Terminy składania
wniosków od 16.11.2012
r. do 21.12.2012 r. Bliższe
informacje, wraz z formularzami wniosków znajdują się na stronie: www.
bielskakraina.pl.
PAG/Region
www.region.info.pl
[email protected]
Bestwina / Wilamowice
MGOK Wilamowice
W gmachu Ośrodka Kultury w Wilamowicach zostały
wręczone Nagrody Burmistrza Wilamowic za promocję
i zasługi dla rozwoju Gminy Wilamowice.
Burmistrz wyróżnił zasłużonych dla gminy
Na podstawie złożonych
wniosków do Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu wyróżnionych zostało 21 mieszkańców
gminy. Wyróżnionym pamiątkowe tabliczki wraz z dyplomem wręczali burmistrz
Marian Trela wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Nyczem oraz Przewodniczącym Komisji ds. SOKZiS
Władysławem Carbolem.
Poniżej przedstawiamy sylwetki osób, które otrzymały
ww. wyróżnienia :
1. Bogusława Kózka - wybitny pedagog, prekursor innowacji pedagogicznych, lider
oświatowych przedsięwzięć
mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
z terenów wiejskich poprzez
realizację projektów unijnych.
2. Bartłomiej Skęczek uczeń Szkoły Podstawowej
w Starej Wsi - osiągnięcia
sportowe . Złoty medalista powiatu bielskiego w piłce nożnej, brązowy medalista w piłce
koszykowej, srebrny medalista
w piłce siatkowej, mistrzostwo
gminy w tenisie stołowym oraz
piłce ręcznej. Lider drużyny
żaczków w LKS Pasjonat.
3. Józef Szlosarczyk - uczeń
Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Laureat konkursów
ogólnopolskich z dziedziny
przyrody oraz historii. Posiada wiele osiągnięć sportowych
m.in. I miejsce w zawodach
gminnych w piłce ręcznej oraz
siatkowej.
4. Natalia Nycz - uczennica
Szkoły Podstawowej w Starej
Wsi - laureatka konkursów historycznych i przyrodniczych
m.in. konkursu „OXFORD”,
laureatka ogólnopolskiego
konkursu j. polskiego „Fraszka”.
5. Sandra Merta -Uczennica
Szkoły Podstawowej z Wilamowic. Sandra zdobyła ostatnio
tytuł wicemistrzyni podczas
Mistrzostw Województwa Małopolski dzieci starszych w biegu na 300 m. (22 wrzesień 2012
r. - Kraków). Od dwóch lat
trenuje w MKS „Tempo” w Kętach. Główna dyscyplina to
lekkoatletyka, biegi, szczególnie sprinty na różnych dystansach. W tym roku zawodniczka
wzięła już udział w kilkunastu
zawodach zdobywając czołowe
miejsca.
6. Michał Bitner - osiągnięcia sportowe - kolarz. Swoją karierę rozpoczął w UKS Sokół
Kęty, laureat wielu wyścigów
kolarskich, m.in. w Nowym
Sączu, Zabierzowie, Ustroniu,
Krynicy Zdroju. Brał udział
Paweł Hetnał
Pani Teresa Lewczak od 12 lat jest dyrektorką Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bestwinie, a w bibliotekarstwie pracuje już 35 lat.
Placówka pod jej kierownictwem została doceniona w rankingu
bibliotek w miastach i gminach do 15 tys. mieszkańców, który został
sporządzony przez prestiżowy dziennik „Rzeczpospolita”.
W tej klasyfikacji biblioteka w Bestwinie okazała się najlepsza
na Śląsku i druga w całej Polsce!
Na zdjęciu Teresa Lewczak
Rozmowa z Teresą Lewczak, dyrektorką Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bestwinie:
Jakie korzyści będzie
czerpała biblioteka po
tym jak odniosła sukces
w rankingu sporządzonym przez „Rzeczpospolitą”?
- Na żadne gratyfikacje
finansowe nie możemy liczyć. Mamy z tego sukcesu
tylko satysfakcję i promocję
naszej gminy w kraju.
Co trzeci mieszkaniec
korzysta z zasobów gminnej
biblioteki. Skąd tak wysoki
odsetek czytelnictwa w Bestwinie w dobie kultury audiowizualnej, która coraz
bardziej spycha na margines
książkę?
- Precyzując te dane, to
mamy 344 czytelników na
1000 mieszkańców... Mimo
wszystko czytelnictwo kwitnie. Trzeba zaznaczyć, że
poza tradycyjnymi zbiorami
w naszej bibliotece jest także
zbiór książek na nowoczesnych nośnikach. W kolekcji
mamy m.in. audiobooki. No
i rzeczywiście da się zauważyć taką modę wśród młodzieży, która coraz częściej
pyta o lektury w formacie
mp3. Być może jest to spowodowane wygodą lub brakiem
czasu. Niemniej jeśli młody
człowiek nie ma czasu na
tradycyjne korzystanie z książek, to niech sięga do współczesnych osiągnięć techniki.
To także udogodnienie dla
ludzi chorych, niedowidzących czy będących w podróży. Staramy się być nowocześni. Postępu technicznego
nie powstrzymamy. Książka
w tradycyjnym wydaniu
nie przeżywa jednak regresu i nadal cieszy się dużym
powodzeniem. Szczególnie
7
również w wyścigu w kolarstwie górskim w Budkowicach. W roku 2012 uzyskał
nową licencję kolarską, a tym
samym stał się pełnoprawnym
kolarzem TKKF Żywioł Wilamowice.
7. Antoni Kasolik - wieloletni, aktywny działacz społeczny na terenie sołectwa Pisarzowice oraz na terenie gminy
Wilamowice. Swoją działalność
rozpoczął po wojnie od założenia kółka teatralnego, był zaangażowany w tworzenie biblioteki wiejskiej w Pisarzowicach,
którą prowadził przez 44 lata.
Pracował przy budowie OSP,
budowie sieci wodociągowej
i telefonizacji Pisarzowic. Od
1991 do 1999 aktywny członek
Rady Sołeckiej w Pisarzowicach.
8. Czesław Zontek, Jerzy
Wróbel, Stanisław Gacek działacze Koła Ornitologicznego w Pisarzowicach, biorą
udział w wielu programach
badawczych w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi w całym kraju, organizują
wycieczki ornitologiczne dla
szkół oraz organizacji społecznych, dwukrotnie w skali
roku organizują w ramach
ogólnopolskiego towarzystwa
Ochrony Ptaków wycieczki popularyzujące ptaki : „Zimowe
Ptakoliczenie” i „ Europejskie
Dni Ptaków” - imprez o zasięgu
ogólnopolskim i europejskim.
9. Justyna Majerska i Rafał
Sznajder - działacze Stowarzyszenia Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego
Miasta Wilamowice „Wilamowianie”. Organizują wystawy
i cykliczne spotkania tematyczne, szczególną aktywność wykazują zbierając i restaurując
zabytki rękodzieła artystycznego, sprzęty gospodarstwa
domowego, dzięki czemu za-
chowane zostaje wiele cennych
zabytków.
10. Koło Gospodyń Wiejskich z Zasola Bielańskiego
- panie tradycyjnie organizują
Dożynki Wiejskie, uczestniczą
w imprezach lokalnych, biorą
udział w konkursach kulinarnych oraz w spotkaniach z zaprzyjaźnionymi kołami.
11. Kazimiera Zejma- związana z działalnością Klubu
Arka, jest opiekunem ok. 40
osobowej grupy dzieci biorących udział w cotygodniowych
zajęciach na basenie, pomaga
w organizacji zawodów sportowych, wyjazdów edukacyjnych,
oraz sportowych organizowanych przez Klub. Swoją postawą społeczną oraz wielkim
zaangażowaniem promuje
Gminę Wilamowice.
12. Katarzyna Nowak pełni funkcję głównego księgowego w Klubie Arka. Dzięki
jej pracy klub z powodzeniem
realizuje zadania publiczne
z dziedziny sportu i kultury
fizycznej, dzięki czemu ponad
100 dzieci oraz młodzieży z terenu Gminy aktywnie spędza
czas.
13. Jacek Obstarczyk mieszkaniec Dankowic. Zdobył
III miejsce w konkursie kompozytorskim na Międzynarodowym Festiwalu Filmu i Muzyki „ Transatlantyk” Instant
Composition Contest w Poznaniu. Podczas kilkudniowej
imprezy prezentowane jest najlepsze światowe kino i muzyka
w wykonaniu znanych twórców. Członek zespołu „Das
Kleine Wien Trio”, student
szkoły muzycznej w Wiedniu.
14. Janusz Korczyk z Zasola
Bielańskiego. Za promowanie
kultury muzycznej poprzez
wydanie z zespołem „Art Music Trio” płyty „Pozytywnie”
oraz inicjatywę i zaangażowa-
nie w koncert charytatywny na
rzecz leczenia chorego Daniela
Zejmy.
15. Władysław Carbol - za
zaangażowanie w promowanie
artystów amatorów z Gminy Wilamowice - malarstwo
i rzeźba poprzez organizację
wystaw prac na terenie Gminy
Wilamowice, przygotowanie
publikacji albumowej „Nasze
dziedzictwo w obrazie i rzeźbie” prezentującej ich prace
oraz pleneru artystycznego dla
w/w.
16. Marcin Głuszek - Hecznarowice -Dąbrowa Tarnowska
- za promocję kultury Gminy
Wilamowice poprzez 10 letnią
pracę gromadzącą materiały
fotograficzne dotyczące obyczaju Śmigusu w Wilamowicach, a następnie wydanie ich
w postaci albumu „Śmiergust
w Wilamowicach”.
17. Jolanta Danek - za realizację Międzynarodowej wystawy „Tradycyjne stroje regionu
Żupanja -Tradycyjne Stroje
ludowe Wilamowic” realizowanej wspólnie z Ministerstwem
Kultury Republiki Chorwackiej, Książnicą Beskidzką
w Bielsku - Białej, Muzeum
Regionalnym Stiepan Gruber
w Żupanji (Chorwacja) oraz
Muzeum Slawonii w Osijeku
- (Chorwacja) prezentującej
dawne stroje ludowe mieszkańców Gminy Wilamowice.
18. Teresa Nycz ze Starej
Wsi - za promowanie Gminy
Wilamowice, poprzez udział
Formacji Mażoretek Gracja
(której jest instruktorem)
w programach telewizyjnych
„Got to Dance - tylko tańcz”
„Panorama Orange”, a także
udział w festiwalach międzynarodowych i zdobycie przez
grupę IV Mistrza Polski Mażoretek Opole 2012.
UG Wilamowice
widać to na przykładzie książek popularno-naukowych
i historycznych. Te książki są
atrakcyjne głównie ze względu na nowe informacje jakie
niosą ze sobą otwierane po
dziesiątkach lat archiwa.
Jakie gatunki, poza wymienionymi, najszybciej
znikają z półek?
- Są to tzw. „czytadła”, czyli romanse wszelakiego typu.
To „lekkie książki”, które cieszą się sporą popularnością.
Ponadto wszystkie reportaże, książki podróżnicze,
biografie i historie oparte na
faktach. Spotkania z autorami także nakręcają popyt na
konkretne pozycje.
Biblioteka ma także sporo swoich publikacji, które
traktują o lokalnej historii...
- Tak, mamy u nas dział
zbiorów regionalnych, gdzie
gromadzimy materiały, które
dokumentują to co działo się
na naszych terenach i dzieje
się dzisiaj. To jednak nie tylko
nasze wydawnictwa. Mamy
również tzw. „dokumenty
życia społecznego”, a więc:
afisze, plany, wizytówki, itd.
Być może będą one kiedyś
pomocne w badaniach regionalnych.
Sami mieszkańcy ponoć
chętnie garną się do zasilania zasobów biblioteki, składając na wasze ręce cenne
książki.
- Tak, zamierzamy stworzyć u nas dział poświęcony takim „białym krukom”.
W ten sposób pozyskaliśmy
kilka pozycji, które mają
nawet po 100 lat. Być może
kiedyś włączymy je do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Na razie jednak nie mamy
sprzętu do skanowania książek. Mamy także całe kolekcje książek, które otrzymaliśmy od osób prywatnych.
Mamy m.in. serię Natalii
Roleczek. W ten sposób
otrzymaliśmy ponad 200
egzemplarzy cennych pozycji. Są również ludzie, którzy
co roku pytają nas co mogą
dla nas zrobić i kupują nowe
książki.
Jak układa się współpraca z Urzędem Gminy?
- Na pewno jest zrozumienie i potrafimy się dogadać. Nawet jeśli są trudniejsze momenty to zawsze
można coś uzgodnić i znaleźć złoty środek. Wcale
nie mamy więcej pieniędzy
od innych bibliotek. Nasza
dobra kondycja, to raczej
kwestia dalekosiężnych planów rozwoju i ich realizacji.
Od początku mieliśmy wizję
i program jak dostosować
się do współczesnych standardów.
Biblioteka obecnie mieści się w przyziemiu tutejszego przedszkola. Lokali-
zacja nie jest wiec idealna.
Czy jest rozpatrywana opcja
przenosin?
- Właściwie gmina nie
dysponuje lepszym punktem
dla biblioteki. Jego lokalizacja
wydaje się być korzystna, bo
znajduje się w samym centrum Bestwiny. Była opcja
rozbudowy z możliwością
dofinansowania ze środków
zewnętrznych, ale wkład własny gminy byłby tak duży, że
zrezygnowano z tego pomysłu. Zawsze szuka się lepszego
miejsca, a bestwińska biblioteka też była już wiele razy przenoszona z miejsca na miejsce.
W obecnym lokalu mieści się
od 1998 roku, a wcześniej zlokalizowana była przez 20 lat
w zamku, gdzie obecnie swoją
siedzibę ma Urząd Gminy.
Jaka przyszłość rysuje się
przed polskimi bibliotekami? Czy nie ma obawy, że
mogą one pójść w odstawkę
w obliczu postępującej techniki?
- Biblioteki przetrwają, ponieważ potrafią bardzo szybko dostosować się do zmieniających się realiów. Wbrew
pozorom jesteśmy atrakcyjni
dla ludzi. Wiele zależy też od
samych bibliotekarzy. W tym
fachu trzeba kochać nie tylko
książki, ale przede wszystkim
ludzi.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Paweł Hetnał
www.region.info.pl
[email protected]
Czechowice-Dziedzice
8
Stara Kablownia
wypełni niszę
Paweł Hetnał
Materiały promocyjne
W niemal samym sercu Czechowic-Dziedzic powstaje galeria handlowa Stara Kablownia. Inwestycja ta ma ożywić nie
tylko handlowo-usługowe życie miasta, ale i kulturalne. W miejscu tym będzie można nie tylko zrobić zakupy, ale również
obejrzeć dobry film, wysłuchać koncertu znanego artysty i napić się uwarzonego w minibrowarze piwa.
Stara Kablownia rośnie jak na drożdżach
Dotychczas na terenie inwestycji funkcjonowała znana fabryka kabli stworzona w 1927
roku przez firmę „Zahm”
z morawskiej Ostrawy. Obok
obywateli czechosłowackich
Clementa Zahma jr., Hansa
Preissa oraz braci Henryka
i Wojciecha Stachów współwłaścicielem spółki budującej
kablownię był Polak Ignacy
Zweig. Po kilkukrotnych zmianach nazwy od 1969 roku zakład funkcjonował jako Śląska
Fabryka Kabli Czechowice-Dziedzice, oferując szeroki
asortyment cienkich i precyzyjnie wykonanych przewodów.
Wieczorem miasto umiera
W fabryce nadal trwa produkcja kabli, ale już na mniejszą skalę. Część magazynów
i hal produkcyjnych stała się
zbędna dla fabryki, dlatego
zarząd spółki Centrum Handlowe Stara Kablownia postanowił wykorzystać ten teren
w inny sposób - Właściciel tego
terenu wykrył niszę. Czechowice-Dziedzice to specyficzne
miasto, gdzie dawniej funkcjonowało wiele fabryk, a handel
pozostawał na bocznym torze
- mówi Agnieszka Gach, specjalista ds. komercjalizacji.
- Nie da się ukryć, że brakuje
go tutaj. Po godzinie 17 miasto
REKLAMA
wymiera i wszyscy chętni na
zakupy z miasta i miejscowości
ościennych są zmuszeni jechać
do Bielska-Białej. W Czechowicach rozsiewają się jedynie dyskonty spożywcze. Brak sklepów
odzieżowych, punktów usług.
Na terenach po fabryce
powstanie multikompleks
o powierzchni 11,5 tys. m kw.
z parkingiem na 350 samochodów. Przedsięwzięcie to
pochłonie ok. 90 milionów
złotych z czego 1/3 pochodzi
z pożyczki unijnej, która została przyznana inwestorowi
ramach programu Jessica.
Prace budowlane przy wznoszeniu Starej Kablowni przebiegają w ekspresowym tempie. Galeria wyrosła ponad
fundamenty i zaczyna nabierać
realnych kształtów. Niebawem
konstrukcja zostanie przykryta dachem, co uniezależni
w pewnym stopniu wykonawcę od warunków atmosferycznych. Termin oddania inwestycji przewidziano na sierpień
2013 roku. Obiekt będzie nowoczesny z akcentami stali
i kamienia, co ma nawiązywać
do przeszłości tego miejsca.
Ponadto logo galerii będzie
różowo-szare, a na nim będą
widniały litery S i K. Dlaczego
różowy? - Ma to związek z historią - wyjaśnia Henryk Kar-
Tak w sierpniu przyszłego roku będzie wyglądała Stara Kablownia
peta, kierownik projektu - Niegdyś każdy zakład produkujący
kable oznaczał swój produkt
nitką o charakterystycznym
dla niej kolorze. Czechowicka
fabryka sygnował swoje kable
nitką różową. Kolor szary natomiast ma oznaczać industrialny
charakter otoczenia.
Przy okazji powstania tego
obiektu, zyska jego bezpośrednie otoczenie. Mimo, że
dojazd na ulicę Legionów jest
zewsząd dogodny - 800 metrów od drogi krajowej nr1
- to jednak właściciele Starej
Kablowni postanowili partycypować w kosztach inwestycji
budowy ronda i nitki łączącej
ulicę Sobieskiego z Legionów.
Na tym obszarze było dotychczas dzikie wysypisko śmieci.
Dzięki tej inicjatywie powstaną
kolejne tereny, które nie będą
już straszyć przechodniów, ale
przeistoczą się w atrakcyjne
działki inwestycyjne o dobrej
lokalizacji. Jest już uchwała
Rady Miejskiej o budowie nowego magistratu w sąsiedztwie
Starej Kablowni oraz biblioteki.
Dookoła galerii powstaną tereny zielone. Nieopodal kierowcy skorzystają z myjni parowej
i stacji benzynowej. Dzięki
takim inicjatywom centrum
miasta zostanie niejako przesunięte w okolice nowej galerii.
Szansa dla lokalnych
przedsiębiorców
Choć Stara Kablownia
w przyszłości zapewni ok. 300
nowych miejsc pracy, to jednak
powstanie tak dużej galerii handlowej zawsze budzi niepokój
wśród lokalnych sklepikarzy
i usługodawców. - Podkreślamy, że chcemy współpracować
z lokalnymi przedsiębiorcami.
Kapitał jest miejscowy, ludzie
pracujący w firmie mieszkają
bądź mieszkali w Czechowicach-Dziedzicach i znamy potrzeby tej miejscowości. Skomercjalizowane mamy już 80
proc. powierzchni. Pozostałą
część chcielibyśmy przeznaczyć
dla lokalnych przedsiębiorców
-przekonuje Henryk Karpeta.
- Jak na razie więcej inicjatywy
wykazują pszczyńscy przedsiębiorcy, ale trzeba przyznać,
że wśród czechowiczan też jest
zauważalne coraz większe zainteresowanie. U nas będą mieli
nieporównywalnie większe
możliwości handlu niż choćby
przy głównej ulicy w mieście.
Przepływ ludzi w tym miejscu
spowoduje, że przybędzie im
klientów. Wydaje mi się, że dobrze znam Czechowice-Dziedzice, ale gdyby zapytano mnie
o jakiegoś konkretnego usługodawcę, to pewnie ciężko byłoby
mi go zlokalizować, a tak wszy-
scy będą skumulowani w jednym punkcie.
Jak podkreśla kierownik
projektu ich zadaniem jest
przede wszystkim ożywienie
miasta, zarówno pod względem handlowym jak i kulturalnym. - Budujemy Starą
Kablownię nie tylko dla Czechowic-Dziedzic - podkreśla
Agnieszka Gach. - Skorzysta na tym również sąsiednia
Pszczyna. Do tego można doliczyć Goczałkowice Zdrój wraz
z kuracjuszami, którzy potrzebują czegoś więcej niż kąpieli
w borowinie, jak również inne
ościenne miejscowości, niech
wymienię tylko Bestwinę czy
Kaniów. Zasięg lokalizacyjny
Starej Kablowni obejmie ok.
120 tys. mieszkańców. Warto
zauważyć, że dobra lokalizacja powoduje iż do Starej Kablowni może dojechać w ok. 30
minut aż 600 tys. ludzi z okolicznych miast i wsi. Bielskie
centra handlowe nie mogą
poszczycić się takim potencjałem. Co więcej, w okolicy nie
ma bezrobocia. Ludzie szukający miejsca zakupów czy rozrywki wyjeżdżali najczęściej
do sąsiedniego Bielska-Białej.
W przyszłym roku będą mieli
niezwykle atrakcyjną alternatywę, tuż pod oknami swoich
domostw. Kierownik projektu
podkreśla, że powierzchnię galerii nie wypełnią wyszukane
marki, lecz takie, które sprawdzają się na lokalnym rynku.
- Chcemy być galerią handlową dla wszystkich - podkreśla
Karpeta.
To będzie kulturalna galeria
Nie tylko potencjał ludzki
najbliższej okolicy może przynieść Starej Kablowni spory
sukces. Ich atutem ma zarówno
oferta handlowo-usługowa, jak
i kulturalna. Odpowiedni poziom rozrywki zapewni przede
wszystkim Multikino. Powstanie również klub muzyczny
z prawdziwego zdarzenia. - To
będzie lokal dla wszystkich, od
18 roku życia wzwyż. Chcemy
stworzyć kulturalną dyskotekę z występami muzyków „na
żywo”. Nawiązaliśmy kontakt
z Jackiem Stachurskim. Będzie
on żywo uczestniczył w tworzeniu programu artystycznego klubu. Ma duże znajomości w branży, więc szykują się
atrakcyjne występy uznanych
artystów - zapewnia Agnieszka Gach. Tuż obok klubu muzycznego będzie funkcjonował
minibrowar. Znajdą się tam
nowatorskie gatunki piw, jak
choćby złocisty napój dla diabetyków. Zarządzający Starą
Kablownią nawiązali kontakt
z najlepszymi piwowarami
w kraju, dzięki którym jakość konsumowanego napoju
z pianką będzie na najwyższym
poziomie. Goście lokalu będą
mogli obserwować proces warzenia piwa, co będzie niewątpliwie sporą atrakcją. W Starej
Kablowni rozrywka zostanie
zapewniona także najmłodszym klientom, na których
będzie czekał atrakcyjny plac
zabaw.
Jak już wspomnieliśmy, inauguracja funkcjonowania Starej Kablowni zaplanowana jest
na sierpień przyszłego roku.
Właściciele obiektu zapewniają, że uroczystość będzie
huczna, ale wobec wielu alternatyw, na razie nie zadecydowano jeszcze o jej programie.
Być może w jakimś stopniu
imprezy te będą połączone
z obchodami Dni Czechowic-Dziedzic, które cyklicznie odbywają się w sierpniu.
pH
www.region.info.pl
[email protected]
Buczkowice
9
Rybarzowice: To jedyny zabytek w gminie
Archiwum Jarosława Krutaka
Młyn „pośredni” w Rybarzowicach to jedyny obiekt zabytkowy jaki zachował się w gminie Buczkowice. Przez ostatnie
dziesięciolecia stoi opustoszały i coraz bardziej ząb czasu odciska na nim swoje piętno. Mieszkańcy wsi chcieliby tchnąć
nowe życie w ten wiekowy budynek i uchronić go przed dewastacją.
Młyn w Rybarzowicach powstał w obecnym kształcie w 1866 roku
Zabytkowy młyn w Rybarzowicach został wybudowany w 1866 roku, w miejscu
istniejącego tu dawniej drewnianego młyna. - Młyn istniał
w tym miejscu już początkiem
XVII wieku i należał do rodziny Lennerów. Byli to prawdopodobnie Niemcy, którzy kolonizowali wówczas te tereny.
O tym możemy dowiedzieć
się z parafialnych kronik.
Kiedy został wzniesiony, tego
dokładnie nie wiemy - mówi
Władysław Górny, rybarski kronikarz, który jeszcze
z lat młodzieńczych pamięta
młyn tętniący pełnią życia.
Ponieważ obiekt ten położony był w środku wsi, to
dla odróżnienia od dwóch
innych miejscowych młynów
nazywany był „pośrednim”.
- Tego typu budowle były
w również w Buczkowicach
i Szczyrku, ale te nie zachowa-
ły się. W Szczyrku w miejscu
młyna powstał tartak. Dzisiaj mieści się tam Centralny
Ośrodek Sportu. Duży młyn
istniał także w Łodygowicach,
ale spłonął w 1945 roku gdy
Niemcy wycofywali się z tych
terenów - opowiada pan
Władysław. Pozostałe dwa
rybarskie młyny także nie
przetrwały próby czasu
Wracając do wątku młyna
z centrum Rybarzowic, napędzany był wodami Młynówki
- sztucznie wykopanego kanału, będącego odnogą rzeki
Żylicy. Ciek ten w owym czasie był jedną z najlepiej zagospodarowanych rzek na terenie Galicji Zachodniej. Nad
samą rzeką bądź Młynówką
funkcjonowało łącznie kilkanaście tartaków, młynów
i fabryk.
Młyn od początku swego
istnienia był w rękach rodzi-
ny Dobijów, która odgrywała znaczącą rolę w ówczesnej
społeczności Rybarzowic.
Kiedy w latach 1877 - 1879
wybudowano w sąsiedztwie
młyna kaplicę, powiększoną później do rozmiarów
kościoła, rodzina Dobijów
przejęła opiekę nad kluczami do świątyni. W 1927 roku
przy działającym młynie
uruchomiono piekarnię, co
okazało się bardzo dobrym
posunięciem, gdyż z jednej
strony wpłynęło na rozwój
firmy, z drugiej pozwoliło jej
przetrwać nadchodzące lata
wielkiego kryzysu. W latach
trzydziestych ubiegłego stulecia ówczesny właściciel
młyna Jan Dobija był także
jednym ze wspólników zarządzających tutejszą cegielnią.
W czasie drugiej wojny
światowej niemiecki okupant
zarekwirował urządzenia do
mielenia ziarna i młyn został
unieruchomiony. Podczas
wysiedlenia wsi, które miało miejsce 29 czerwca 1942
roku, kolejny właściciel Józef
Dobija i jego liczna dwunastoosobowa rodzina zostali
przez Niemców, wraz z innymi mieszkańcami Rybarzowic, wywiezieni do obozu
dla Polaków w Beneszowie
(tzw. Polenlager), na terenie
dzisiejszych Czech. Nowym
właścicielem młyna został
przybyły z Rumunii niemiecki osadnik Josef Klostermann
z dwuosobową rodziną.
Wczesną wiosną 1945 roku
na terenie Rybarzowic toczyły się zacięte walki frontowe
Po wyzwoleniu rodzina
Dobijów odzyskała młyn,
chociaż był on bardzo zniszczony. Uszkodzenia samej
piekarni oszacowano na 30
procent. Pomimo jednak
znacznych trudności uruchomiono produkcję. Z biegiem czasu stary młyn coraz
rzadziej świadczył usługi dla
miejscowych rolników, nieźle prosperowała natomiast
piekarnia. Posiadała ona
maszynę do dzielenia ciasta
oraz dwa koryta na ciasta, co
czyniło produkcję częściowo
zmechanizowaną. Właściciel miał jednak trudności
z prowadzeniem zakładu,
jak bowiem stwierdzał w lutym 1946 roku w ankiecie
dla władz powiatowych „rozwój przedsiębiorstwa
hamuje brak gotówki i przydziału mąki”. - Okres lat pięćdziesiątych i następnych lat
ubiegłego wieku nie sprzyjał
tzw. „prywatnej inicjatywie”.
Dzierżawcy byli gnębieni wysokimi podatkami, ciągłymi
kontrolami i początkiem lat
50-tych zaprzestali prowadzenia młyna - wspomina
pan Władysław.
Po utworzeniu na tutejszym terenie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska piekarnia została przejęta
przez tę instytucję, wchodząc
tym samym w skład tzw. sektora uspołecznionego.Warto
w tym miejscu zaznaczyć,
że w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych kilkakrotnie podejmowano próby likwidacji Młynówki nad
którą położony jest młyn, ale
na szczęście nie uskuteczniono tego zamiaru. W 1967
roku otwarto w Buczkowicach nowoczesną jak na owe
czasy piekarnię, co spowodowało, że w następnych latach
GS stopniowo ograniczał
produkcję w rybarzowickim
młynie, zaprzestając ostatecznie działalności na początku lat siedemdziesiątych.
Stan techniczny młyna i piekarni zaczął z biegiem czasu
podupadać.
By uratować cenny obiekt
przed zniszczeniem, będący
jednym z nielicznych pozostałych do dzisiaj świadków
historii Rybarzowic, wpisano
go na listę zabytków, zaś rodzina Dobijów podjęła szereg
prac remontowych. Obecnie
stary młyn wystawiony jest
na sprzedaż. Do budynku
o powierzchni 328 m kw.
przynależy ogród i zabytkowa piekarnia. Jak czytamy
w ogłoszeniu agenta nieruchomości, w młynie istnieje
możliwość zamontowania
turbiny wodnej i wytwarzania energii elektrycznej dla
własnych potrzeb. Wysokość
stopnia wodnego potoku
przepływającego przez kom-
Bielsko-Biała
ul. Wyzwolenia 323
33 488 12 62
pleks wynosi pięć metrów.
Budynek z cegły usytuowany
jest na działce o łącznej powierzchni 2,8 tys. m kw. Całość wyceniono na 450 tys. zł.
Jak wynika z informacji
podanych nam przez gminnego radnego z Rybarzowic,
Zdzisława Świerczka, stary
młyn być może niebawem
stanie się własnością gminy.
- Sprawa młyna była poruszana na Radzie Sołeckiej przed
dwoma miesiącami - mówi
Świerczek. - Powiedzieliśmy
sobie wówczas, że dobrze by
było, gdyby młyn został w rękach miejscowych. Jest to jedyny zabytek w gminie. Wiemy,
że obecnie właściciele wystawili ten obiekt na sprzedaż.
Propozycję odkupienia tej
nieruchomości przedstawiłem
podczas sesji Rady Gminy, ale
wójt odłożył dyskusję na ten
temat do lutowego zebrania
wiejskiego. Jest to budowla
w centrum Rybarzowic. Nieopodal młyna planowane jest
stworzenie parkingu wraz
z małym skwerem. Dlatego
wykupienie sąsiadującej z tą
inwestycją działki ma sens.
Wiadomo, że koszty wyremontowania budynku byłyby
spore, ale nikt nie mówi, że
trzeba to zrobić od razu. Na
wspomnianym zebraniu wiejskim być może zadecydujemy
co począć z symbolem wsi,
Starym Dębem. Być może
przeniesiemy go w pobliże
młyna i dwa ważne dla wsi
obiekty staną obok siebie snuje wizję nieodległej przyszłości radny z Rybarzowic.
W publikacji tej wykorzystano materiały przygotowano przez miejscowego
historyka, Jarosława Krutaka.
pH
ZaprasZamy
Oferujemy m.in.:
pożyczki gotówkowe,
konta osobiste,
rachunki bez opłat.
Gdy strażacy przybyli na
miejsce zdarzenia pożarem objęta była 1/3 powierzchni dachu
oraz pomieszczenia na poddaszu i parterze, a także elewacja
boczna budynku, łącznie ok.
300. Pożar gasiło osiem zastępów straży pożarnej. - W trakcie prowadzonej akcji gaśniczej,
strażacy przeszukiwali pomieszczenia. W wyniku pożaru nikt
nie ucierpiał. Po ugaszeniu
i przewietrzeniu pomieszczeń
przystąpiono do częściowej rozbiórki konstrukcji dachu. Na
miejsce zdarzenia została wezwana Policja, celem ustalenia
przyczyny pożaru - mówi Pa-
trycja Pokrzywa oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej.
Starty wynikają ze spalenia
się poddasza budynku, części
dachu oraz pomieszczeń na
parterze. Strażacy zakończyli
działania o godzinie 7.30.
Region
REKLAMA
Pożar wybuchł 22 listopada przed godziną czwartą rano w jednym
z budynków mieszkalnych. mkw.
Bielsko-Biała (Hałcnów)
ul. Wyzwolenia 323, 33 488 12 62
pn-pt: 8.30-18.00, sob: 9.00-14.00
www.region.info.pl
[email protected]
Jasienica / Jaworze
10
Jasienica: Warto wiedzieć
Zmiany w gospodarowaniu
Czy podłączyłeś
do kanalizacji?
odpadami się
Jeżeli nie, będziesz
Mieszkańcy muszą się liczyć z istotnymi zmianami. Czy
znikną dzikie wysypiska?
się tłumaczył.
Region
Tylko 200 z 350 właścicieli nieruchomości, którzy powinni
podłączyć się do kanalizacji wywiązało się z tego obowiązku
- informuje Urząd Gminy Jaworze na swojej stronie
internetowej.
W związku z wejściem
w życie z dniem 1 stycznia
2012 r. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach od 1
lipca 2013 całkowicie zmieni
się system gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 r. to gmina przejmie usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Dzisiaj jeszcze
nie można powiedzieć jaka to
będzie firma. Zostanie wybrana w drodze przetargu publicznego. Do lipca 2013 właściciele
nieruchomości powinni podjąć
działania celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych
indywidualnie. Urzędnicy proszą mieszkańców aby sprawdzić zapisy zawartych umów
w celu złożenia wypowiedzeń
w odpowiednim terminie.
Właściciele nieruchomości
z terenu Gminy Jasienica do
31 marca 2013 r. będą zobowiązani do złożenia do Wójta
Gminy Jasienica wypełnioną
deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w której określi ilość osób zamieszkujących
nieruchomość. Deklarację taką
otrzymają najprawdopodobniej od swojego sołtysa. Rada
Gminy Jasienica przewiduje
naliczanie opłaty od liczby
osób zamieszkujących daną
nieruchomość. W ramach
wniesionej opłaty mieszkańcy
będą mieli zapewniony odbiór
odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych, odpadów wielkogabarytowych,
odpadów biodegradowalnych,
zużytych opon, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów
niebezpiecznych.
Wydawałoby się, że mieszkańcy, którzy mają aktualnie
podpisane umowy na wywóz odpadów mogą liczyć po
wprowadzeniu zmian na niższe opłaty, gdyż wykonawca
zostanie wybrany w przetargu
publicznym, gdzie najkorzystniejszą ofertą będzie oferta
z najniższą ceną. Nie do końca tak może być. Jak poinformował nas Krzysztof Wieczerzak - Zastępca Wójta Gminy
Jasienica „po wprowadzeniu
zmian najczęściej wzrastają
wydatki za śmieci”. Szacuje
się, że stawka miesięczna będzie oscylowała około 10 zł
za osobę. Czteroosobowa rodzina będzie musiała się liczyć
kwartalnie z wydatkiem rzędu
120 zł. Zapewne warto będzie
segregować odpady. Właściciele, którzy będą prowadzić taką
segregację będą mieli niższą
opłatę. Segregacja będzie obejmowała następujące frakcje:
papier, szkło, plastik, metal,
popiół oraz odpady biodegradowalne. Zmiany mają na celu
m.in. wyeliminowanie dzikich
wysypisk, likwidacji zjawiska
palenia odpadów w domowych
kotłach. Gospodarką odpadami zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości. Właściciele nieruchomości, którzy
aktualnie nie posiadają umów
na wywóz odpadów muszą się
liczyć ze wzrostem opłat na
utrzymanie miesięczne nieruchomości.
W terminie do 7 grudnia
2012 na adres sekretariat@
jasienica.pl można przesyłać
sugestie w zakresie nowego
systemu gospodarki odpadami.
PAG
destro.pl
Czy znikną dzikie wysypiska?
Urzędnicy proszą o wywiązanie się z obowiązku podłączenia
do kanalizacji.
Urzędnicy otrzymali zestawienie nieruchomości,
które wykonały przyłącza
kanalizacyjne oraz podpisały umowę z AQUA S.A.
o odprowadzenie ścieków.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne AQUA S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
jest administratorem sieci
sanitarnej w Jaworzu. Z uzyskanych danych wynika, że
od zakończenia realizacji inwestycji I etapu dla ok. 350
budynków znajdujących się
w zakresie powyższego etapu tylko ok. 200 budynków
zostało podłączonych do
kanalizacji sanitarnej. Aktualnie Jednostka Realizująca
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
Jaworze” dla nieruchomości
nie podłączonych do sieci
sanitarnej z I etapu realizowanej inwestycji wszczyna
postępowania administracyjne, a następnie będzie prze-
Marihuana
w Mazańcowicach
Policjanci z Jasienicy zatrzymali 19-latka podejrzanego o posiadanie
znacznych ilości środków odurzających. Mundurowi zabezpieczyli
marihuanę, z której można by uzyskać ponad tysiąc porcji
handlowych tego narkotyku o czarnorynkowej wartości 33 tysięcy zł.
doły ciągnik rolniczy. Zorganizowano zaopatrzenie wodne poprzez dowożenie wody
z hydrantu na terenie Rudzicy.
Po ugaszeniu przystąpiono do
prac rozbiórkowych.
Na miejsce zdarzenia przyjechał Wójt Gminy Janusz Pierzyna. Przy pomocy koparki
zorganizowanej przez wójta,
przystąpiono do wywożenia
i przelewania znajdującego
się wewnątrz stodoły słomy
i siana. Spaleniu uległa sto-
doła, 100m3 słomy, 80m3
siana, dmuchawa do słomy
i dmuchawa do zboża. Częściowemu spaleniu uległy dwa
zaparkowane obok stodoły
ciągniki (Ursus C330 i C360).
W działaniach ratowniczych
w Rudzicy brało udział prawie 60 strażaków. Działania te
zakończono o 8:50. Wcześniej
do podobnego pożaru doszło
4 listopada. Wtedy również
w Rudzicy spłonęła stodoła.
PAG
Materiały policji
W czwartek 22 listopada 2012 w Rudzicy, straż ponownie gasiła
pożar stodoły. To już drugi w listopadzie pożar takiego obiektu
w tym sołectwie.
Zgłoszenie o pożarze straż
otrzymała o 4:25 rano. Jako
pierwsza na miejsce pożaru
dotarła OSP Rudzica, zaledwie
trzynaście minut po otrzymaniu zgłoszenia. W momencie
dojazdu cała, drewniana stodoła objęta była pożarem.
Po dojeździe następnych
zastępów, podano w sumie
cztery prądy wody na palący
się obiekt. W czasie prowadzonych działań odtoczono
zaparkowany w pobliżu sto-
prowadzała kontrolę postępu
prac dotyczących przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Właściciele nieruchomości,
którzy otrzymają wezwania,
będą zobligowani w ciągu 14
dni do złożenia zobowiązania
w Urzędzie Gminy (pok.108)
wyjaśnień w tej sprawie.
W przypadku, gdy właściciel
nieruchomości wyposażony
jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych, należy przedstawić w Urzędzie
Gminy kopię prawomocnej
decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie
ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków.
W przypadku nie złożenia
wyjaśnień w ww terminie
Urząd Gminy Jaworze wyda
decyzję nakazującą właścicielom nieruchomości przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
PAG
Policja zabezpieczyła narkotyki
Środki odurzające znaleziono 20 listopada br. w jednym z domów na terenie
Mazańcowic, gdzie policjanci
zostali wezwani na interwencję. Podczas przeprowadzonej
kontroli mieszkania, funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości marihuany zapakowanej
w foliowe worki oraz wagę
elektroniczną. Zatrzymany
mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Ustalono, że
wyhodował konopie na swojej działce, a następnie uzyskał
z nich marihuanę. Policjanci
z referatu antynarkotykowego
wyjaśniają okoliczności tego
przestępczego procederu, a w
szczególności jakie było dalsze
przeznaczenie zabezpieczonych środków odurzających.
Za nielegalną uprawę, wytwarzanie i posiadanie znacznej
ilości marihuany zatrzymanemu mężczyźnie grozi nawet
do 10 lat pozbawienia wolności. O jego losie rozstrzygnie
prokuratura i sąd.
Policja
www.region.info.pl
[email protected]
Kultura
Valdis Bušs, Czerwone pole, 2008
Od tego czasu sztuka łotewska
rozwija się podobnie jak w innych krajach demokratycznych, a jej język artystyczny
stał się otwarty na nowe eksperymenty i formy ekspresji.
Mimo wejścia w światowy
obieg kultury, współczesna
sztuka łotewska nadal mocno
związana jest z tradycyjnymi
wartościami rodzimej sztuki
ludowej i folkloru.
Wystawie towarzyszyć będą
wydarzenia przybliżające kulturę i sztukę łotewską. Będzie
to „2B With Latvia - weekend
z kulturą i sztuką łotewską”.
W tych dniach odbędzie
się: przegląd łotewskiej sztuki
Bielska Galeria BWA prezentuje wystawę pod patronatem Ambasadora Republiki
Łotewskiej w Polsce. Wernisaż
wystawy odbył się we wtorek,
27 listopada 2012. Prace będą
prezentowane do końca grudnia br.
Wystawa prezentuje malarstwo i szkło artystyczne tworzone przez współczesnych
artystów łotewskich. Ekspozycja przygotowywana we
współpracy z Agija Sūna Art
Gallery - najstarszą prywatną
galerią sztuki współczesnej
w Rydze, powstałą w 1992
roku, tuż po uzyskaniu przez
Łotwę niepodległości (1991).
BWA: Wystawa fotograficzna
Morys
JESTEM
Z TEJ BAJKI
Jestem z tej bajki
Wystawa fotograficzna
łącząca w niecodzienny
sposób życie osób niepełnosprawnych oraz wykreowany świat reklamy i filmu. Wystawę tworzy 15
zestawów zdjęć osób upośledzonych umysłowo lub
fizycznie z Centrum Samopomocy „Milusińscy”
w Bielsku-Białej. Zdjęcia
ukazują dwie rzeczywistości: codzienną oraz wykreowaną, nawiązującą do
stylistyki reklam i okładek
popularnych czasopism.
Bohaterowie zdjęć zostali
przedstawieni jako gwiazdy filmowe i główne postaci filmowych plakatów.
Wcześniej każdym z nich
zajęła się dyplomowana
charakteryzatorka i wizażystka, stylizując go „na
gwiazdę”, ale w sposób
podkreślający jego indywidualność. Następnie wszyscy uczestniczyli w indywidualnej sesji zdjęciowej.
Do prezentowanych na
wystawie plakatów dołączone jest zdjęcie każdego
z uczestników w konwencji „codziennej” oraz krótkie informacje o sportretowanych: kim są, o czym
marzą, co lubią...
Wystawę można oglądać
w Galerii Bielskiej BWA
w dniach 4-30 grudnia
(kawiarnia Aquarium).
Autorami wystawy są:
Anna Godlewska - stylizacja, Marta Lelek - fotografia, Morys - projekt
graficzny.
BWA
wideo, wykład o łotewskim
wideo-art Anny Veilande Kustikovej z Video Art Archive
of Latvia, warsztaty wykorzystujące stylistykę komiksu oraz
pokazy animacji. Wydarzenia
te zorganizowane są dzięki
łotewskiemu stowarzyszeniu
NOASS, zajmującemu się realizacją projektów kulturalnych i artystycznych. Będą
miały miejsce w piątek i sobotę, 7 i 8 grudnia br. Galeria
zaprasza także na spotkania
z autorami filmów i komiksów.
Wstęp wolny.
Organizatorem wystawy
jest Galeria Bielska BWA i Agija Sūna Art Gallery w Rydze.
Po wystawie w Bielsku-Białej,
w lutym 2013 roku sztukę łotewską zaprezentuje także Muzeum Śląskie w Katowicach.
Kuratorki wystawy: Agija
Sūna, Bārbala Gulbe. Patronat
na wystawą objął Ambasador
Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.
BWA/Region
w Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 1 im. gen. W. Andersa w Bielsku-Białej wraz z Muzeum
w Bielsku-Białej w dniu 28 listopada br. zorganizowały wernisaż
wystawy PETER MICHAL BOHUN - malarz dwóch narodów.
Wernisaż wystawy Peter M. Bohun - malarz dwóch narodów.
Wystawa dzieł wybitnego
malarza będzie dostępna do
lutego 2013. Prace zostały
udostępnione z okazji 190
rocznicy urodzin artysty.
Kilkanaście prezentowa-
nych prac należy do zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej. Otwarcie wystawy
poprzedził interesujący
wykład dotyczący artysty,
który wygłosiła Pani Teresa
Dudek-Bujarek, kierownik
Działu Sztuki w Muzeum
w Bielsku-Białej.
Peter Michal Bohun urodził się 29 września 1822
r. w Velicnej na słowackiej
Orawie. Był znakomitym
malarzem i grafikiem. Jesienią 1865 roku z powodu
trudnych warunków bytowych opuścił rodzinną Słowację i osiedlił się w Galicji - w Lipniku koło Białej
(obecnie dzielnica Bielska-Białej), gdzie znalazł godne
warunki życia i potencjał do
rozwoju swoich malarskich
umiejętności. Spędził tam
ostatnie czternaście lat swojego życia. Zmarł 20 maja
1879 roku. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Białej, gdzie do
Oblężona świadomość.
Raport muzyczny
1980-1984.
Czym był dla Ciebie? Momentem
granicznym, momentem krytycznym,
czasem osobistych wyborów czy jedynie
słusznych decyzji...
Teatr Polski zaprasza
Jaki jest dziś stan pamięci o tamtych wydarzeniach?
Przyjdź 13 grudnia na koncert
do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Trzynasty grudnia 1981. Stan wojenny. Stan
świadomości. Stan mentalnej
wojny. Czas rozpaczy i nadziei. Czas buntu i kolaboracji. Czas sztuki i artystycznego
krzyku. Czym był dla Ciebie?
Organizatorzy koncertu
zapraszają wszystkich dla
których ten czas coś znaczy.
Będzie okazja do przypomnienia czego słuchało pokolenie stanu wojennego! To
będzie muzyczny raport z oblężenia - Siekiera, Dezerter,
Brygada Kryzys, Republika,
Świnie, Janerka, Kaczmarski,
Gintrowski...
termin: 13.12.2012, godz.
19.00, miejsce: Teatr Polski
w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 1
Teatr Polski
REKLAMA
BWA
„Such a Place - Latvia/Takie miejsce - Łotwa”
Bielsko-Biała: Otwarto wystawę
Gimnazjum nr 1
Bielsko-Biała: Weekend z kulturą i sztuką łotewską
11
dziś stoi jego pomnik. Ten
wybitny artysta zajmował
się przede wszystkim malarstwem olejnym, a także
litografią, rysunkiem. Malował także kurtyny teatralne.
Pozostawił po sobie bogaty
dorobek w postaci portretów lokalnych elit i przemysłowców, ciekawy zespół
prac o tematyce rodzajowej,
historycznej i alegorycznej
oraz obrazy ołtarzowe będące na wyposażeniu okolicznych kościołów rzymskokatolickich, usytuowanych nie
tylko w obrębie obecnych
granic miasta Bielska-Białej
(m.in. kościoły w Straconce i Lipniku), ale znacznie
szerzej - na terenie Śląska
Cieszyńskiego i Małopolski.
Wystawa dostępna jest
dla zwiedzających w godzinach pracy Gimnazjum nr
1 im. gen. W. Andersa przy
ulicy Straconki 25 w Bielsku-Białej.
PAG
www.region.info.pl
[email protected]
Kozy / Porąbka
12
Inwestycje w Kozubniku
Już nie po raz pierwszy sprawa zrujnowanego kompleksu wypoczynkowego w Kozubniku nabrała rozgłosu.
Inwestor ma pozwolenie na budowę i może działać.
REKLAMA
XII Powiatowy Turniej Taroka o Puchar Starosty Bielskiego
W sobotę 8 grudnia br. zakończenia został zawodw Domu Kultury w Kozach nikom został tylko jeden
odbędzie się XII Powiato- turniej w Kozach.
Aktualnie po ośmiu
wy Turniej Taroka o Puchar
Starosty Bielskiego. Zapisy edycjach prowadzi Marek
na zawody o godzinie 9.30. Mrozek przed Wisławem
Rozpoczęcie rozgrywek Żaczkiem obaj z Kóz, przed
przewidziano na godzinę Maciejem Jarczokiem z Za10.00. To jedne z dziesięciu brzega. W lidze klasyfikozawodów zaliczanych do wanych jest ponad 160 zaŚląsko-Morowskiego Grand wodników.
Prix 2012. Wcześniej zawody
Taroki to gra rozpoodbyły się m.in. w Ligocie, wszechniona na Śląsku
Zabrzegu, Wilamowicach, Cieszyńskim, Słowacji i WęCzechowicach-Dziedzicach, grzech oraz w Austrii i Czea także Ostravie i Pretvaldzie chach.
w Czeskiej Republice. Do
PAG
REKLAMA
w zakresie odnowy psycho-fizycznej, technik antystresowych i relaksacji, treningu autogenicznego, odnowy
biologicznej, leczenia uzależnień; odtworzenie kompleksu basenowego wraz
z budową Spa, Aquapark
i centrum kosmetologii; budowa kompleksu hotelowego czterogwiazdkowego na
170 pokoi; restauracja na
400-600 osób; sale konferencyjne na 400-500 osób; centrum rozrywki na 400 osób;
odtworzenie 4 budynków
pełniących funkcję apart-hoteli tj. wysokiej klasy
apartamentowców od 4 do
11 kondygnacji (przewiduje
się 250 apartamentów); budowa 5-kondygnacyjnego
parkingu naziemnego na
288 miejsc postojowych”.
Mówiąc krótko, jeśli projekt zostanie ukończony to
w miejscu dzisiejszych ruin,
na powierzchni około 40
tysięcy m2 powstanie wspaniały kompleks, w którym
będą świadczone usługi tu-
rystyczno-hotelowo-rehabilitacyjne i usługi z zakresu kosmetologii. Planowane
jest podpisanie umowy na
świadczenie usług rehabilitacyjnych i kosmetologii
z Narodowym Funduszem
Zdrowia, dzięki czemu pa-
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji Gminy
Kozy organizuje konkurs Szopek bożonarodzeniowych. Jest
to już 12 edycja konkursu. Konkurs organizowany jest w dwóch
kategoriach wiekowych: do
10 lat i powyżej jedenastego
roku życia. Szopki bożonarodzeniowe można zgłaszać
w dniach 17 do 21 grudnia
2012. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi 23 grudnia o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Kozach. Technika prac
jest dowolna. Uczestnik musi
podpisać swoją pracę imieniem i nazwiskiem i kategorią
wiekową. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymają dyplomy
okolicznościowe, a laureaci
w każdej kategorii nagrody
rzeczowe.
DK
Sava Apartmens
rodzaju obiektów budowlanych, a także zamówiono
projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Udało
się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. To
znak, że pieniądze na inwestycję, a konkretnie na realizację pierwszego etapu,
już są. Można więc działać.
Rewitalizacja Kozubnika realizowana będzie
w trzech etapach inwestycyjnych na przestrzeni lat
2011-2015 r. Jak podaje
inwestor, czyli firma Sawa
Apartments z Warszawy
„w ramach projektu zakłada się realizację: Centrum
Rehabilitacji i Regeneracji
- centrum nowoczesnych
metod rehabilitacji, w tym
Tak ma wyglądać Aquapark w Kozubniku.
cjenci będą mogli korzystać
z refundowanych usług.
Wszystko brzmi fantastycznie i pięknie wygląda. Miejmy nadzieję, że plany inwestora zostaną zrealizowane
w zaplanowanym terminie.
Jest to niewątpliwie duża
Turniej w Tarokach
szansa dla gminy Porąbka
i okolicznych miejscowości na rozwinięcie branży
turystycznej, a także na
nowe miejsca pracy. Czas
pokaże jak będzie w rzeczywistości.
Region
Konkurs dla dzieci i młodzieży
Ozdoby na choinkę
Region
Inwestor - Sawa Apartments z Warszawy- już od
zeszłego roku przedziera
się przez kwestie formalne.
Z informacji jakie uzyskaliśmy jest już pozwolenie na
budowę, a inwestor zaczyna
porządkować teren.
Wcześniej otrzymano już
decyzję środowiskową dla
inwestycji, pozytywną opinię Zarządu Województwa
Śląskiego w sprawie inwestycji drogowej w ramach
projektu „Rewitalizacja Kozubnika poprzez budowę
zespołu zabudowy hotelowo - apartamentowej w Beskidzie Małym”, wykonano
ekspertyzy konstrukcyjne
oraz dokonano oceny stanu
technicznego wszelkiego
Gminny Ośrodek Kultury
w Porąbce serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału w konkursie, który polega na wykonaniu
różnego rodzaju ozdób choinkowych. Może to być bombka
łańcuch czy figurka. Pomysł
oraz technika wykonania jest
dowolna. Można użyć np. bibułki, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, pestek
owoców, makaronu, piernika
oraz ziaren zbóż. Ozdoby mogą
być też wykonane na drutach
czy szydełku.Ważne aby pracę
można było powiesić na choince. Należy wziąć pod uwagę,
że ozdoba nie może być zbyt
ciężka. Każdy może dostarczyć
dwie ozdoby konkursowe.
Prace będą oceniane i nagradzane w 4 kategoriach (przedszkola, szkoły podstawowe
1-3, szkoły podstawowe 4-6,
gimnazja). Organizator konkursu przy ocenie prac będzie
brał pod uwagę: pomysłowość
i oryginalność pracy, dekoracyjność i kolorystyka, estetyka
wykonania, dobór materiałów.
Prace powinny być złożone
w siedzibie organizatora do
dnia 7 grudnia 2012 r. osobiście
lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek
Kultury w Porąbce, ul. Rynek
22, 43- 353 Porąbka.
Region
www.region.info.pl
[email protected]
Region
13
Region: Zapewnienia wykonawcy
S-69 pojedziemy już w marcu?
Czy w marcu pojedziemy do Żywca drogą ekspresową? Czas pokaże...
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że podpisała aneks do
umowy z dnia 20 lipca 2010
roku na wykonanie robót
polegających na budowie
drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń,
odcinek węzeł „Mikuszowice” (Żywiecka/Bystrzańska)
- węzeł „Żywiec” i przekazała go wykonawcy robót do
podpisu.
Do chwili obecnej, podpisy
złożyły osoby umocowane do
działania w imieniu dwóch
członków konsorcjum wykonawczego: spółka POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. oraz
spółka Doprastav a.s.
Z uwagi na ogłoszenie upadłości w stosunku do trzeciego członka konsorcjum wykonawczego spółki MOSTMAR
S.A., aneks został przekazany
syndykowi masy upadłości
MOSTMAR S.A. Obecnie Zamawiający oczekuje na podjęcie przez syndyka decyzji,
co do podpisania aneksu lub
ewentualnego odstąpienia od
w/w umowy.
Niezależnie od powyższej
decyzji syndyka, zarówno
Wilamowice, Szczyrk: Rządzący spotykają się z mieszkańcami
PO wychodzi do ludzi!
Region
W dniu 26 listopada poseł Mirosława Nykiel ogłosiła, że
rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami regionu w ramach
akcji „Plan dla Polski”. Spotkania odbyły się już w BielskuBiałej. Kolejne odbędą się w Szczyrku i Wilamowicach.
Mirosława Nykiel i Rafał Muchacki z Platformy Obywatelskiej
Pani Poseł chce rozmawiać w trzech aspektach:
Rodzina, inwestycje i praca. Chce przedstawić także
co Platforma Obywatelska
zrobiła przez 5 lat rządzenia krajem. To ogólnopolski program partyjny spotkań z wyborcami. „Chętnie
wysłucham uwag krytycznych i przekażę je odpowiednim osobom, ale chcę
też opowiedzieć o tym, co
Platformie udało się zrobić
i jakie dobre pomysły czekają na realizację” - mówiła
Mirosława Nykiel podczas
konferencji. Ale nie będzie
tylko o przeszłości. „Chcemy spokojnie powiedzieć
o tym co zrobiliśmy i porozmawiać o tym co chcemy
zrobić ale przede wszystkim
będziemy się wsłuchiwać
w to jak oceniają nas nasi
wyborcy i jakie mają ocze-
kiwania” - podkreślała Nykiel.
Pani poseł podczas konferencji prasowej w bielskim biurze towarzyszyli
również: senator RP Rafał
Muchacki z Bielska-Białej
oraz panowie Artur Kalita - radny gminy Jasienica
i Łukasz Mleczko - przedstawiciel gminy Wilamowice reprezentujący Instytut
Rozwoju Samorządu Lokalnego.
Spotkanie w Wilamowicach odbędzie się 8 grudnia
br. o godzinie 16.00: Miejsce: Restauracja Rogowa
Wilamowice, ul. Rynek 4,
godzina 16.00
Spotkanie w Szczyrku
odbędzie się 10 grudnia br.
o godzinie 18.00: Miejsce:
Miejski Ośrodek Kultury,
Promocji i Informacji im.
Jana Więzika w Szczyrku Kino „BESKID” Szczyrk, ul.
Beskidzka 106.
PAG/Region
POLIMEX-MOSTOSTAL
S.A. jak i Doprastav a.s. deklarują dokończenie budowy
S-69 mimo wewnętrznych
kłopotów ww. spółek w ramach konsorcjum związanych
z upadłością spółki MOSTMAR S.A.
Ponadto GDDKiA informuje, że podstawą podpisania aneksu było uznanie
w części za zasadne złożo-
Zdalna rejestracja
w Wojewódzkim
Elektroniczny system obsługi pacjenta, zdalna rejestracja
do lekarza czy smsowe powiadamianie o terminach badań
- z takich rozwiązań już wkrótce będą mogli skorzystać
pacjenci Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
Dokumentację projektu, dzięki któremu 85 proc. tej
inwestycji sfinansują środki unijne, opracowali eksperci
Grupy Gumułka - Euroedukacja.
W szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej wprowadzono
elektroniczny system obsługi klienta
Dzięki unijnym środkom
w Szpitalu Wojewódzkim
w Bielsku Białej poprawi jakość
usług. Elektroniczny system
obsługi pacjenta pozwoli na
prowadzenie szczegółowej ewidencji świadczeń zdrowotnych
i nadzór nad dokumentacją
medyczną oraz obrotem lekami. Elektronicznym nadzorem
objęta będzie też ewidencja
badań, zabiegów, konsultacji
i procedur medycznych, obsługa pracowni diagnostycznych
oraz badania laboratoryjne.
W ramach projektu powstaną również punkty usług
eZdrowia, które umożliwią
pożarnej polegały na zabezpieczeniu terenu prowadzonych działań oraz
odłączeniu akumulatora
w uszkodzonym pojeździe, który znajdując się
poza drogą nie stwarzał
utrudnień i zagrożenia dla
ruchu.
W działaniach wzięło
udział pięć zastępów straży
pożarnej w tym jednostki
z OSP Pisarzowice oraz
Kobiernice.
PSP Bielsko-Biała
OSP Pisarzowice
Passatem w drzewo
W czwartek 22 listopada
samochód osobowy marki
VW Passat uderzył w przydrożne drzewo na ulicy
Kęckiej w Pisarzowicach.
20-letniego rannego
mężczyznę uwięzionego
w pojeździe, uwolnił zespół ratownictwa medycznego, który był pierwszy
na miejscu zdarzenia. Decyzją lekarza, poszkodowanego przewieziono do
szpitala w Bielsku-Białej.
Działania zastępów straży
niezależne od wykonawcy niedostępność terenu budowy z uwagi na konieczność
przebudowania wodociągu
kolidującego z przyszłym
węzłem „Żywiec”. Zaistniały w związku z powyższym
przestój w robotach spowodował konieczność wydłużenia okresu realizacji całego
odcinka S-69.
pH
nego przez wykonawcę roszczenia o przedłużenie czasu
na ukończenie. Wykonawcy
został przyznany dodatkowy
czas w ilości 132 dni na dokończenie kontraktu. Nowy
termin zakończenia budowy
odcinka S-69 z Bielska-Białej
do Żywca to 31 marca 2013
roku.
Powodem przedłużenia
terminu były okoliczności
Paweł Hetnał
Paweł Hetnał
Na stronie internetowej katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad pojawił się komunikat dotyczący przedłużenia
terminu ukończenia budowy drogi S-69 na odcinku z Bielska-Białej do Żywca. Inwestycja ta ma być gotowa 31 marca 2013 roku.
Przy ulicy Kęckiej w Pisarzowicach doszło do poważnego wypadku
pacjentom korzystanie z elektronicznych usług publicznych
oferowanych przez szpital.
Pozwolą na przykład na zdalną rejestrację, udostępnianie
pacjentom indywidualnej
dokumentacji medycznej za
pomocą przeglądarki WWW
oraz stały monitoring procesu
leczenia. Dzięki nowym rozwiązaniom możliwe będzie
też smsowe powiadamianie
pacjentów o terminach wizyt.
- Chcąc sprostać wymaganiom pacjentów, a także prywatnej konkurencji, placówki
służby zdrowia muszą unowocześniać swoje systemy infor-
matyczne. Środki unijne dają
szanse na finansowanie tych
inwestycji, które bez takiego
wsparcia w większości placówek
nie doszłyby do skutku - mówi
Jacek Sztyler, prezes Grupy
Gumułka - Euroedukacja.
Eksperci tej firmy z sukceksem opracowali też dokumentację unijnego projektu, dzięki
któremu Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
wdroży interfejs wymiany
danych, który pozwoli skrócić czas dotarcia do pacjenta
oraz przyczyni się do integracji z ogólnopolskim rejestrem
usług medycznych
Całkowita wartość projektu
„Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
celem wprowadzenia elektronicznych usług eZdrowia oraz
unowocześnienia procesów
zarządczych” wynosi ponad
6 mln 813 tys. zł. 85 proc. tej
kwoty pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,
Priorytet: II Społeczeństwo
informacyjne.
pH
REKLAMA
www.region.info.pl
[email protected]
Wilkowice
14
Ciężki oświ
a
t
y
kaganek
Początek listopadowej sesji
należał do laureatów gminnego
konkursu „Ortograficzne potyczki”. Przewodniczący Rady
Gminy Bartosz Olma oraz wójt
Mieczysław Rączka wręczyli
najlepszym uczestnikom tych
zmagań nagrody. Oto laureaci
poszczególnych kategorii konkursu: Kategoria „1” SZKOŁA
PODSTAWOWA
I miejsce - Łukasz KruczekMeszna
II miejsce - Oliwia Kawka Wilkowice
III miejsce - Estera Kowalcze - Meszna
Uczestnicy tej grupy zasługują na szczególne wyrazy
uznania, gdyż ich prace, podobnie jak w roku ubiegłym,
prawie otarły się o tytuł „Mistrza ortografii”.
Kategoria „2” GIMNAZJUM
I miejsce -Dawid Data - Bystra
II miejsce - Tomasz Stadniczenko - Bystra
III miejsce - Katarzyna Krupa - Meszna (G/Bystra)
Kategoria „3” LICEUM
i DOROŚLI
I miejsce - Maciej Kajzer Bystra
II miejsce - Rafał Oboza Wilkowice
Organizatorzy, na wniosek
jury, postanowili odstąpić od
przyznania III miejsca z uwagi
na bardzo liczne pomyłki (powyżej 20 błędów). W zamian
przyznano dwa wyróżnienia:
Bożena Stencel - Wilkowice,
Andrzej Hoffmann - Bystra.
Przy Gołębiej tracą cierpliwość
Wójt Rączka w dalszym
toku obrad poinformował
o otwarciu ofert przetargowych
na remont zabytkowej szkoły
w Wilkowicach. Jak zaznaczył,
może być to inwestycja trudna, ponieważ ekipy budowlane będą miały do czynienia
z obiektem leciwym, co może
generować „ukryte koszty”.
Gospodarz gminy zwołał
także nadzwyczajną wizję terenową z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Krajowych i Autostrad. To efekt
niezadowolenia mieszkańców
Wilkowic, których fragmenty
działek zostały pominięte przy
wykupie terenów potrzebnych
do budowy drogi ekspresowej
S-69. Ponoć przedstawiciele
GDDKiA wykazali zrozumienie wobec sytuacji wilkowiczan i jak uważa wójt, jest duża
szansa, że tzw. „resztówki” zostaną wykupione. To nie był jedyny wątek listopadowej sesji,
w którym mowa o drodze S-69.
Radna Janina Janica - Piechota
poruszyła problem ulicy Gołębiej w Wilkowicach, która bezpośrednio sąsiaduje z budową
drogi. Uciążliwości związane
z bytowaniem w utrudnionych
warunkach były dotychczas
uspokajane rychłym terminem zakończenia inwestycji.
Wiadomo już jednak, że budowa ta może potrwać jeszcze
wiele miesięcy. Wójt przy okazji poddał w powątpiewanie
marcowy termin zakończenia
budowy, jaki narzuciła wykonawcom GDDKiA. - Zobowiążemy ekipy budowlane, by
utrzymywały tę drogę w oświetleniu i przyzwoitym stanie, bo
mieszkańcy już rzeczywiście
mogą tracić cierpliwość - powiedział Rączka.
Wójt zakomunikował, że
uczestniczył w terenowym
posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Kultury Fizycznej
i Sportu, która odbyła się
na terenie szczyrkowskiego
COS-u. Wg referentów Beski-
Paweł Hetnał
W czasie listopadowej sesji Rady Gminy Wilkowice uchwalono podwyżkę podatku za psy. Czworonogi będą kosztowały
ich właścicieli o 5 zł rocznie więcej. W czasie obrad przedstawiono raport o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie
za rok 2011/2012, z których wynika, że ten pion pochłania rocznie ponad 14 mln zł. Poza sprawami mniej lub bardziej
ważkimi, miała miejsce uroczystość wręczenia nagród lokalnym specjalistom od ortografii.
Gminni specjaliści od ortografii
dy mogą pochwalić się znakomitą infrastrukturą, lecz brak
jest obecnie trenerów, którzy
mogliby szkolić młodzież, która później w wieku seniorskim
miałaby stanowić o sile sportu
wyczynowego. Obecnie szkoleniem zajmują się głównie pasjonaci, którzy za swoja pracę
otrzymują tylko symboliczne
wynagrodzenia.
W Bystrej coś śmierdzi
W części poświęconej interpelacjom i wnioskom radni
wykazywali sporą aktywność.
M.in. radna Anna Maślanka
zapytała wójta o planowany remont ulicy Juliana Fałata w Bystrej. Mimo, że nawierzchnia
jezdni jest tam w przyzwoitym
stanie, to jednak problemem są
studzienki, które opadając coraz niżej stwarzają zagrożenie
dla kierowców. Przewodniczący Olma wyraził zadowolenie
z powstania budynku w Mesznej, który będzie stanowił m.in.
siedzibę oddziału Gminnej
Biblioteki Publicznej. Wyraził
także nadzieję, że obiekt ten
może stanowić miejsce gdzie
zrodzą się zalążki czegoś na
miarę Gminnego Ośrodka
Kultury, którego brak w Wilkowicach. Przewodniczący
podzielił się głosami jakie do
niego docierają, jakoby w przewodów kominowych obiektu
Fundacji Sadyba w Bystrej
wydobywały się zapachy, które z pewnością nie należą do
przyjemnych. Wójt obiecał
sprawdzić ten problem posyłając tam pracowników Straży
Gminnej.
Radny Tomasz Rawski zauważył kiepski wyniki miejscowego Urzędu Gminy, który
blado wypadł w badaniach
prowadzonych przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, które to miało
sprawdzić sprawność funkcjonowania urzędu i poziomu
obsługi petenta w gminach
i miastach województwa śląskiego. Wilkowice zajęły w tej
klasyfikacji dopiero 159. miejsce na 167 gmin. Wójt zbagatelizował problem, zauważając,
że niepokój mogłyby dopiero
wzbudzić negatywne opinie
mieszkańców. Badania takie
uznał za niezbyt obiektywne,
głównie ze względu na sposób
ich przeprowadzania. Wg audytorów ISO urząd funkcjonuje dobrze i w tej materii nie ma
powodów do niepokoju.
Michał Rączka zapytał o postępy w rozwoju wilkowickiej
strefy przemysłowej. Wójt
poinformował, że w strefie tej
jak dotychczas sprzedano 6
działek. Przy ulicy Furmaniej
bardzo szybko powstał zakład
przemysłowy. Firma Lenko
również rozpoczęła budowę
zakładu i choć w tych działaniach mieli krótki postój to
jednak już powrócili na plac
budowy. Jedna z firm nie zastosowała się do warunków umowy i gmina naliczyła jej karę
umowną. Kara została narzucano za nierozpoczęcie prac
budowlanych w umówionym
terminie. Inna firma prowadzi
zaawansowane prace projektowe. Na pozostałych dwóch
działkach maja powstać fabryki. Jedna z nich produkuje liny
stalowe dla górnictwa. Inny
z przedsiębiorców uzbroił już
działkę w sieć wodociągową.
Piotr Waleczek poruszył
problem komunalizacji zamkniętego na cztery spusty
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Magnus. Wójt
dowiedział się, że Urząd Wojewódzki prawdopodobnie,
ze względów proceduralnych,
nie może przejąć tego obiektu.
Jeśli gminie nie uda się przejąć Magnusa, to jego sprzedaż
przeprowadzi Starostwo Powiatowe.
Coraz droższe czworonogi
Wójt poruszył kwestię „bezpańskiej” Bienatki. Jak twierdzi
gospodarz gminy, teraz piłeczką leży po stronie Szczyrku. My jako samorząd naprawdę
zrobiliśmy bardzo wiele - mówił
Rączka. - Wspólnie z przewodniczącym byliśmy na szczyrkowskiej komisji budżetowej.
Zrobiliśmy wyjazdowe posiedzenie komisji na Bieniatce,
na które nikt ze Szczyrku nie
przybył. Wysłaliśmy też pisma
z intencją, że chcemy załatwić
temat, niestety bez żadnego rezultatu. I sytuacja wygląda tak,
że mieszkańcy Bieniatki płacą
podatki do Wilkowic, a zameldowani są w Szczyrku.
Sporo czasu poświęcono na
prezentację informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych
w gminie za rok 2011/2012.
Z raportu dowiadujemy się, że
zadania oświatowe pochłaniają ponad 14 mln zł złotych, co
stanowi więcej niż 34 procent
gminnego budżetu. Liczby te
były zatrważające dla przewodniczącego Olmy, który uznał za
skandaliczne utrzymywanie
karty nauczyciela na poziomie 18 godzin tygodniowo.
Wg danych specjalistów karta
powinna zostać rozszerzona
do 25 godz. - To była pierwsza
ustawa stanu wojennego. My
jako gmina nie wytrzymiemy
takich wydatków - grzmiał
Olma. Gmina Wilkowice,
uwzględniając rządową subwencję, dokłada rocznie do
oświaty ok. 2,3 mln zł. Gdyby
ciężar finansowania tego pionu
w pełni wziął na siebie budżet
państwa, to Wilkowice mogłyby wydawać dwukrotnie więcej
na gminne inwestycje.
Radni podjęli także szereg
uchwał. M.in. przyjęto uchwałę o podwyższeniu podatku
od środków transportu na rok
2013. Mieszkańcy gminy zapłacą o 4 proc. większy podatek niż w roku bieżącym. Więcej będzie kosztowało także
posiadanie psów. Za jednego
czworonoga mieszkańcy gminy zapłacą nie 35 zł rocznie, jak
dotychczas, lecz 40. Niektórzy
sołtysi, którzy odpowiadają za
ściąganie podatków, chwytali
się za głowy, bowiem ludzie
już przy stawce 35 zł bardzo
niechętnie uiszczali tę opłatę,
a co będzie po 5-złotowej podwyżce? Niemniej ściągalność
podatków w gminie jest bardzo dobra, bowiem kształtuje
się na poziomie 92 proc.
pH
Dunki triumfują w Wilkowicach
W inauguracyjnym meczu Polki przegrały w Katowicach z Danią 23:32. Tego
samego dnia doszło do
pierwszego meczu turnieju
w Wilkowicach. Na parkiecie hali Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Węgierki
minimalnie pokonały Norweżki. W kolejnych dwóch
starciach biało-czerwone
także musiały uznać wyższość rywalek. Polki miały
okazję spotkać się z reprezentantkami najlepszych
nacji na świecie jeśli chodzi
o szczypiorniaka. Ostatecznie nasze reprezentantki zakończyły turniej bez zwycięstwa. Z kompletem punktów
w zawodach triumfowały
Dunki.
Wyniki turnieju:
Polska - Dania 23:32
(12:15)
Dania - Norwegia 33:26
(14:15)
Polska - Węgry 22:30
(12:16)
Norwegia - Węgry 26:27
(14:16)
Polska - Norwegia 28:34
(13:14)
Węgry - Dania 25:26
(13:15)
Tabela:
1. Dania 3 mecze 6 pkt
2. Węgry 3 4
3. Norwegia 3 2
4. Polska 3 0
pH
UG Wilkowice
W dniach 29 listopada - 1 grudnia w Wilkowicach odbywał się silnie obsadzony IV
Międzynarodowy Turniej o Puchar Beskidów reprezentacji juniorskich w piłce ręcznej.
Pierwsze miejsce przypadło Dunkom. Gospodynie zawodów zajęły ostatnią lokatę w gronie
czterech startujących drużyn.
Na parkiecie hali GOSiR-u w Wilkowicach najlepiej spisały się
szczypiornistki z Dani
www.region.info.pl
[email protected]
Region
15
Region: Warto wiedzieć
Ustawa śmieciowa
- co nas czeka...
Wiele powiedziano i napisano już o gospodarce odpadami oraz związanymi z tym nowymi regulacjami prawnymi jednak
wciąż pojawiają się pytania odnośnie kształtu nowej ustawy i obowiązków, które zostaną nałożone na mieszkańców.
Przedstawiamy zatem najważniejsze informacje dotyczące tzw. Ustawy śmieciowej
oraz harmonogram wprowadzania nowych obowiązków.
Z dniem 1 stycznia 2012
roku wchodzi w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych
innych aktów prawnych.
Od tego dnia gmina ma 18
miesięcy na wprowadzenie
nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi.
Co zatem oznacza to dla
przeciętnego mieszkańca
małej gminy?
Przede wszystkim wywóz
wszystkich śmieci i odpadów
za jedną stawkę oraz brak
konieczności podpisywania indywidualnych umów
o wywóz śmieci. Obowiązek
wywozu śmieci i utrzymania
czystości będzie spoczywał
na jednostce samorządu terytorialnego. Gminy w drodze
przetargu wybiorą przedsiębiorcę, który na jej terenie
zajmie się wywozem odpadów.
Rozwiązanie to ułatwi
mieszkańcom wywóz odpadów i odciąży od konieczności podpisywania indywidualnych umów. Jednak
nic nie dzieje się za darmo.
Gminy bowiem będą ustalały opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wysokość
tych opłat, a także sposób
świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów będzie
ustalana w drodze uchwały
rady gminy. Opłaty będą
obowiązkowe i takie same
dla wszystkich mieszkańców. Na ewentualne zniżki
mogą liczyć jedynie mieszkańcy segregujący odpady.
Oczywiście pod warunkiem,
że zostanie to przewidziane
w uchwale rady gminy.
Ministerstwo Środowiska
przewidziało następujące etapy
wdrażania nowej ustawy:
Etap I:
1 stycznia 2012 r. - zaczyna
działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia
nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.
31 kwietnia 2012 r. - przedsiębiorcy odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani
złożyć pierwsze sprawozdania.
1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz podejmie
uchwałę w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Etap II:
1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy.
Do tego czasu gminy są zo-
bowiązane podjąć uchwały
w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu
złożenia pierwszych deklaracji.
Od tego dnia powinna zacząć
się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu
zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
1 stycznia 2013 r. - przedsiębiorcy, którzy przed wejściem
w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani
uzyskać wpis do rejestru.
31 marca 2013 r. - upływa
termin złożenia przez gminy
pierwszych sprawozdań do
Marszałka Województwa.
Etap III
1 lipca 2013 r. - nowy system zaczyna funkcjonować
- uchwały rad gmin wchodzą
w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli
nieruchomości i w zamian
zapewniają świadczenie usług
w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego
czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie
odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą
a przedsiębiorcami.
Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gmina
będzie mogła wprowadzić
nowy system wcześniej jeśli
spełni wszystkie warunki nałożone ustawą.
Mieszkańcy w poszczególnych gminach dowiedzą się
o nowych uchwałach z kampanii informujących, jakie mają
obowiązek przeprowadzić samorządy. Ze wstępnych informacji, jakie udało się uzyskać
w urzędach gminy wynika, że
wysokość opłat będzie wahała
się w przedziale od 10 do 19
zł od osoby w gospodarstwie
domowym. Oznacza to znaczny wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych,
szczególnie tych wielodziet-
nych. Trzeba jednak zdać sobie
sprawę, że wprowadzenie takich opłat jest konieczne i pozwoli na prowadzenie efektywnej polityki w zakresie ochrony
środowiska. Jednocześnie pozostaje mieć nadzieję, że wójtowie i burmistrzowie przygotują
takie rozwiązania i wynegocjują takie stawki, które pozwolą
na wprowadzenie opłat na poziomie ok. 10 - 12 zł od osoby.
Powinny być również wprowadzone zwolnienia, na przykład
od piątego i każdego kolejnego
dziecka w rodzinie. Należałoby
również uwzględnić sytuację
osób bezrobotnych.
Zapewne nowe rozwiązania
i wzrost kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych
spotkają się ze społeczną dezaprobatą. Należy jednak pamiętać, że gminy w tej kwestii
nie mają wyboru i muszą wykonać narzucone przez ustawę
obowiązki.
Łukasz Mleczko Instytut Rozwoju
Samorządu Lokalnego
REKLAMA
16
www.region.info.pl
[email protected]
Zdrowie, Uroda
Cynamonowy aromat kojarzy nam się ze Świętami, smakiem pierników i pierniczków. Chętnie dodajemy go do słodyczy, które umilają nam życie.
Laski cynamonu
Cynamon jest bez wątpienia
jedną z przypraw, którą wielu
z nas chętnie by zabrało na
bezludną wyspę. Cynamon jest
używany w większości kuchni
świata, doskonale wzbogaca smak potraw słonych jak
i słodkich - istnieje tysiące
możliwości na jego użycie.
Cynamon powstaje z wewnętrznej warstwy kory cynamonowca, która wysychając
zwija się w charakterystyczne
rulony o czerwono-brązowym
kolorze i mocnym korzennym
aromacie. Cynamon najlepszej
jakości pochodzi z Cejlonu
i Sri Lanki, istnieje też wiele
jego odmian różniących się
właściwościami - smakiem
i aromatem.
Jak w przypadku większości
przypraw cynamon lepiej przechowywać w całości w postaci
suchych pałeczek, lasek, niż
w proszku. Dłużej zachowuje wtedy swój aromat i smak.
Całymi laskami można aro-
matyzować napoje - grzane
wino albo mleko. Cynamon
mielony idealnie sprawdza się
w potrawach i deserach.
Cynamon łatwo znaleźć
w potrawach z różnych zakątków świata:
- wchodzi w skład przyprawy garam masala - podstawy
indyjskiej kuchni. - nadaje
charakterystyczny, ostry smak
szwedzkim świątecznym pierniczkom pepparkakor - - jest
podstawą kuchni marokańskiej
- dodaje się go na przykład do
zup jak hafira - arabska zupa,
którą przygotowała Koper;
w kuchni greckiej podkreśla
między innymi smak narodowej potrawy - musaki albo
greckich kiełbasek loukanika.
Cynamon świąteczny Wystarczy się rozejrzeć wokół nas
- cynamon jest wszędzie! Wielką rolę odgrywa jednak podczas
Świąt, kiedy jego korzenny aromat towarzyszy przede wszystkim ciastom i ciasteczkom.
Aromat cynamonu dobrze się
komponuje ze smakiem pieczonych jabłek, dlatego dodaje się
go do szarlotek i jabłeczników.
Cynamon doskonale łączy się
z innymi korzennymi przyprawami. Jest nieodłącznym składnikiem pierników i pierniczków
- pierwsze są ozdobą świątecznego stołu, drugie natomiast
pięknie wyglądają też na choince, roztaczając korzenny aromat
w całym domu.
D.B.
Suplementy ziołowe to preparaty lecznicze, które stosuje się jako kurację pomocniczą w chorobach lub jako środek
wzmacniający kondycję zdrowego organizmu. Lista preparatów ziołowych działających na uspokojenie jest długa.
Suplementy nasenne i uspokajające występują w różnych postaciach - dostępne są jako kropelki, herbatki ziołowe, olejki,
pigułki czy nalewki.
one pojawić w przypadku
uczulenia albo w sytuacji,
kiedy nie stosujemy się do
zaleceń dotyczących dawkowania. Można je jednak
określić jako środki o znikomej inwazyjności. Należy
również pamiętać, że około
30% składników, które są
dodawane do tradycyjnych
środków farmakologicznych wyodrębnia się z zasobów naturalnych, takich
jak rośliny. Z drugiej strony
jednak warto wiedzieć, że
zioła mają działanie wielokierunkowe, co oznacza,
że nie działają jedynie na
układ nerwowy. Dlatego
środki tego typu można
przyjmować bez konsultacji lekarskiej jedynie okresowo. Skutki działania leków ziołowych mogą być
obserwowane wolniej niż
w przypadku tradycyjnej
farmakoterapii.
Zioła na stresy i lęki
Żeń-szeń ma właściwości pobudzające, redukuje
stres. Pomaga w utrzymaniu równowagi emocjonalnej. Korzeń waleriany
jest stosowany jako środek
uspokajający od wielu lat.
Waleriana redukuje stres,
niepokój, pobudzenie,
sprzyja regulacji snu. Kocimiętka jest stosowana jako
lek zapobiegający niepoko-
jowi, nerwowości i bezsenności, podobnie jak waleriana. Jest wykorzystywana
w celu zmniejszenia migrenowego bólu głowy, rozluźnia mięśnie.
Melisa lekarska ze
względu na swoje działanie
uspokajające jest stosowana w nerwicy, depresji oraz
leczeniu bólów menstruacyjnych. Można ją także
stosować przy bólach głowy i rozstrojach żołądka.
Ziele dziurawca poprawia
nastrój i ma właściwości antydepresyjne. Passiflora jest
uważana za łagodny środek
uspokajający i może przyczynić się do poprawienia
jakości snu. Passiflora pomaga również w zwalczaniu
lęku, bezsenności, depresji
i nerwowości. Lawenda
skutecznie zmniejsza drażliwość i niepokój oraz zapewnia spokojny sen. Jest to
także potężny środek antybakteryjny.
Powyższe zioła
są jednymi z najskuteczniejszych w leczeniu stresu
i niepokoju. Mogą również
być z powodzeniem stosowane przez osoby cierpiące
na napady paniki, zaburzenia nastroju i depresję.
Przed rozpoczęciem kuracji
należy zapoznać się z ulotką
lub poradzić specjalisty.
portal.abczdrowie.pl
Zdrowa dieta
Spożywaj potrawy o niskim indeksie glikemicznym
Liczenie kalorii nie wystarczy, aby nasze ciało
skutecznie pozbywało się
nagromadzonego tłuszczu.
Okazuje się bowiem, że
niektóre potrawy stymulują magazynowanie energii
w komórkach tłuszczowych, a niektóre ułatwiają
spalanie naszych fałdek.
To jak potrawa wpływa na
nasze odchudzanie, zależy
od jej indeksu glikemicznego. Pionierem diety opartej
na indeksie glikemicznym
jest pochodzący z Francji
dr. Michael Montignac. Na
podstawie swoich badań
stworzył on dietę nazwaną od jego nazwiska dietą
Montignaca. Współczesne
badania medyczne potwierdzają zasadność tez głoszonych przez Francuskiego
doktora.
Coraz więcej dietetyków
zaczyna używać indeksu
glikemicznego jako jednego
ze wskaźników przy komponowaniu zdrowiej diety.
Założenia te zostały między
innymi uwzględnione przy
tworzeniu nowej piramidy
zdrowego żywienia, która
wyznacza najnowsze standardy zdrowego odżywiania
Twoja dieta musi być zbilansowana
Każdy z nas do zdrowego
funkcjonowania potrzebuje
wielu różnych składników,
które czerpiemy z pożywienia. Niezbędne są nam codzienne dostawy białka, cukrów, tłuszczy, witamin oraz
innych mikroelementów.
Zatrzymanie dostaw któregokolwiek z niezbędnych
do życia składników powoduje, że organizm przestaje
pracować we właściwy sposób. Może się to objawiać
na wiele różnych sposobów.
Niektóre z nich odczuwamy
od razu, na przykład poprzez
zmęczenie, inne wychodzą
na jaw dopiero po dłuższym czasie - na przykład
nadmierne psucie się zębów
oraz słabość kości przy diecie ubogiej w wapń.
Aby Twoja dieta była
zdrowa i bezpieczna, musisz
komponować swoje posiłki
tak, aby dostarczać organizmowi wszystkich potrzebnych mu składników.
kich odstępach czasu. Dzięki
takiemu postępowaniu organizm nie jest skłonny do magazynowania spożywanych
kalorii.
Ziołowe suplementy
Ziołowe leki uspokajające
Intensywny tryb życia,
ciśnienie w pracy, zmęczenie, niewyspanie, niezdrowe odżywianie powodują,
że coraz więcej ludzi pada
ofiarą stresu. Jego nadmiar
wpływa na powstawanie
lęku. Tradycyjne leczenie
farmakologiczne może
prowadzić do uzależnień,
dlatego warto spróbować
alternatywnych sposobów
takich jak: joga, ćwiczenia
relaksacyjne, zmiana diety
oraz ziołowe leki uspokajające.
Czy możliwe jest
skuteczne leczenie stresu za
pomocą leków ziołowych?
Ziołowe tabletki na stres
Ziołowe preparaty nie
uzależniają i nie powodują innych negatywnych...
Wielkim plusem lekarstw
sporządzanych na bazie ziół
jest brak skutków ubocznych. Owszem, mogą się
Zdrowa dieta jest niezbędna podczas odchudzania. Gubienie
kilogramów jedynie poprzez ćwiczenia jest niezwykle
trudne, jeżeli nie niemożliwe. Pół godziny biegu na przykład
pozwala spalić około 350-400 kalorii, podczas gdy średnia
paczka chipsów natomiast zawiera około 600, tak samo jak
mały popcorn w kinie, nie licząc nawet napoju gazowanego.
Jeden pączek lub drożdżówka zawierają nawet 500 kalorii.
Jeżeli stosujesz złą dietę lub nie stosujesz jej wcale, ćwiczenia
raczej nie wystarczą aby odzyskać i utrzymać szczupłą
sylwetkę.
wagi sprzed odchudzania,
często nawet zyskując jeszcze dodatkowe kilka kilogramów.
Zasady zdrowej diety
Zdrowe odżywianie
Dieta musi być zdrowa
Wybierając dietę dobrze
się zastanów. Pamiętaj, że
pomimo odchudzania
chcesz, aby Twój organizm
był jak najzdrowszy i jak
najsilniejszy. Wybierz więc
taką dietę, która zagwarantuje Ci zarówno zrzucenie
zbędnych kilogramów, jak
i zdrowie. Wiele popularnych diet obiecujących
szybkie efekty w krótkim
czasie jest nieskutecznych
lub wywołuje dobrze znany efekt „jojo” - po początkowym chudnięciu osoby
na diecie wracają do swojej
Kontroluj ilość spożywanych kalorii
Podstawowym założeniem odchudzania jest
utrzymanie tak zwanego
ujemnego bilansu energetycznego. Oznacza to, że
aby schudnąć, powinniśmy
zjadać w ciągu dnia mniej
kalorii niż spalamy.
Aby uzupełnić niedobór kalorii, nasz organizm sięgnie po energię
zgromadzoną w tłuszczu
i spali go.
Jedz często i mało
Bardzo wiele badań zwyczajów żywieniowych dowodzi, że największe sukcesy
w odchudzaniu osiągają ludzie, którzy spożywają regularne małe posiłki w krót-
Jedz powoli
pośpiech jest domeną
naszych czasów. Gnamy
wszędzie niemal codziennie, wciąż będąc spóźnieni.
Jeśli jednak chcesz schudnąć,
zwolnij trochę choćby podczas posiłków.
Pij dużo wody
Bardzo ciekawym zjawiskiem jest fakt, że pomimo
tak łatwej dostępności wody,
wiele osób chodzi odwodnionych, często nawet nie
zdając sobie z tego sprawy.
Woda natomiast jest niezbędna do właściwego trawienia oraz przemiany materii. Dodatkowo regularne
picie wody redukuje uczucie łaknienia, dzięki czemu będziesz jeść mniej bez
wyrzeczeń. Oto cały sekret
zdrowego i skutecznego odchudzania! Jeżeli będziesz
stosować się do powyższych
zaleceń oraz dorzucisz do
tego trochę ćwiczeń, zgubienie zbędnych kilogramów
nie powinno stanowić większego problemu.
www.punktzdrowia.pl
www.region.info.pl
[email protected]
Kulinaria
Kurabiedes greckie ciasteczka
Bożonarodzeniowe
Kurabiedes z cukrem pudrem
SKŁADNIKI :
(na 1 dużą blachę)
250 g mąki pszennej
60 g płatków migdałowych
120 g masła
1 łyżeczka cukru waniliowego : klik
1 łyżeczka proszku do
pieczenia
20 ml koniaku
25 g cukru pudru
cukier puder do posypki
1 żółtko
PRZYGOTOWANIE :
Migdały kruszymy. Masło
ucieramy na puszystą masę
i stopniowo dodajemy cukier, żółtko, koniak i cukier
waniliowy.
Mąkę przesiewamy razem
z proszkiem do pieczenia.
Dodajemy do masła i mieszamy z migdałami.
Ciasto wyrabiamy aż
osiągnie jednolitą konsystencję.
Wyrobione ciasto wałkujemy na grubość około 1
cm i foremkami wycinamy
kształty.
Piekarnik nagrzewamy
do 165 C ( bez termoobiegu).
Blachę wykładamy papierem do pieczenia i układamy ciasteczka.
Pieczemy około 15 minut
i odstawiamy do ostygnięcia. Na koniec posypujemy
obficie cukrem pudrem.
Kasia z Kóz
Ciasto cygańskie
z makiem
Składniki
1 kostka margaryny
2 szklanki mąki krupczatki
1 i 3/4 szklanki cukru
2 szklanki suchego maku
5 jaj
3/4 szklanki mleka
1 mały proszek do pieczenia
1 cukier waniliowy
1 olejek migdałowy
Etapy przygotowania
Rozbić jajka i oddzielić
żółtka od białek. Białka schować do lodówki. Margarynę
utrzeć z cukrem, cukrem
waniliowym i żółtkami na
gładką masę. Podczas ucierania dodawać stopniowo po
jednym żółtku. Mąkę przesiać przez sito i wymieszać
z proszkiem do pieczenia.
Następnie stopniowo dodawać do masy mąkę i mleko.
Po dodaniu do masy mleka
może wydawać się, że masa
się zważyła. Jednak nie należy się tym martwić to naturalny proces. Białka ubić na
sztywną pianę. Następnie do
masy dodawać porcjami mak
i ubitą pianę z białek. Na końcu do ciasto wlać olejek migdałowy. Blachę wysmarować
margaryną i na spód wyłożyć
papier śniadaniowy. Ciasto
wylać na blachę i wyrównać
za pomocą łyżki. Piec 35-40
minut w temperaturze 180
stopni C.
Joanna z Czechowic
Kutia
SKŁADNIKI:
mak 1 szklanka
pszenica 1 szklanka
Składniki, 12 porcji:
- 480 g wędzonego łososia
(pokrojonego w cienkie
plasterki)
- 300 g kremowego serka
ziołowego
- świeżo zmielony czarny
pieprz
- skórka z 1 cytryny (tylko
żółta część) + ósemki cytryny do
serwowania
- 1 świeży
ogórek
Oraz: podłużna forma
o pojemności
750 ml - 1000 ml,
folia przeźroczysta, obieraczka do warzyw, kawałek
tektury.
Przygotowanie:
Zwilżyć formę i wyłożyć
ją przeźroczystą folią, tak
aby wystawała poza brzegi
formy. Następnie ułożyć plasterki łososia (wykorzystując
180 g), tak aby również wychodziły poza brzegi formy.
miód 1/2 szklanki
orzechy włoskie 1/2 szklanki
Resztę łososia zmiksować
blenderem z serkiem i skórką cytrynową, doprawić
świeżo zmielonym czarnym
pieprzem. Wyłożyć 1/3 masy
na dno formy, wyrównać powierzchnię. Przyciąć końce
z łososia
Terrina
ogóka do długości formy,
następnie obieraczką do warzyw wycinać długie i cienkie plastry ogórka, odrzucając początkowe plasterki
samej skórki. Kontynuować
wycinanie plasterków do
momentu aż pojawią się nasiona. Powtórzyć z drugiej
strony ogórka. Odłożyć 8
17
rodzynki 1/2 szklanki
PRZYGOTOWANIE:
Pszenicę dokładnie płuczemy, zalewamy wrząca
wodą i odstawiamy na noc.
Na drugi dzień gotujemy,
odcedzamy, studzimy. Mak
również zalewamy wrzątkiem, odstawiamy na około 3 godziny, odcedzamy
i trzykrotnie milimy. Miód
podgrzewamy w rondelku,
dodajemy mak, następnie
bakalie, na koniec pszenicę. Mieszamy. Podajemy
na zimno. Im więcej damy
bakalie tym kutia będzie
lepsza.
Ania z Wilkowic
- 10 najładniejszych plasterków i osuszyć je papierowym
ręcznikiem.
Ułożyć połowę plasterków
ogórka wzdłuż formy, jeden
plasterek obok drugiego.
Przykryć drugą częścią masy
z łososia, wyrównać i znów
ułożyć plasterki ogórka. Położyć ostatnią część
masy, wyrównać
powierzchnię,
zamknąć terrinę wystającymi plasterkami łososia
i folii.
Na wierzch położyć kawałek tektury
docięty do wymiarów formy i położyć na nim pełne
puszki lub słoiki. Tak obciążoną terrinę włożyć do
lodówki na noc.
Wyłożyć terrinę na talerz,
zdjąć folię przeźroczystą,
pokroić ostrym nożem na 8
plastrów i podawać na przystawkę z pieczywem i ósemkami cytryny do skrapiania.
Ola
Składniki
4 duże filety śledziowe
1 cebula
2 jajka
bułka tarta
mąka pszenna
pieprz
natka z pietruszki
oliwa do smażenia
Etapy przygotowania
Filety śledziowe namoczyć na 12 godzin.
Cebule drobno pokroić
i zarumienić na oliwie na
złoty kolor.Wymoczone filety oraz podsmażoną cebulę
przekręcić przez maszynkę.
Do zmielonej masy dodać jajko, pieprz, trochę
posiekanej natki z pietrusz-
ki. UWAGA: nie dodawać
soli, filety mimo wymoczenia są wystarczająco słone.
Formować kotleciki. Każdy
obtoczyć kolejno: w mące,
następnie w jajku, potem
w bułce tartej. Smażyć na
rozgrzanej oliwie. Podawać
z surówką z czerwonej kapusty lub chrzanem.
Marzena
REKLAMA
mamuska.net
www.region.info.pl
[email protected]
Warto wiedzieć / Region
18
Cykl w Regionie: Obywatel w postępowaniu cywilnym
Ministerstwo
Sprawiedliwości
radzi...
Dzisiaj kontynuujemy informacje ogólne o postępowaniu
cywilnym i odpowiadamy na kolejne pytania związane z
„Obowiązkiem ponoszenia kosztów procesu”. Odpowiemy
także na pytania związane z „Obowiązkiem wykonania
orzeczeń sądu”
OBOWIĄZEK PONOSZENIA KOSZTÓW PROCESU
Czy zwolnienie od kosztów sądowych powoduje, ze
w przypadku przegranej nie
będę musiał zwracać kosztów
procesu przeciwnikowi?
Niestety nie, zwolnienie od
kosztów sądowych nie będzie
Cię zwalniać od obowiązku
zwrotu kosztów Twojemu
przeciwnikowi, jeżeli przegrasz
proces.
Czy sąd może cofnąć zwolnienie od kosztów sądowych?
Jest to możliwe w przypadku
gdy okoliczności, na podstawie
których przyznano Ci zwolnienie od kosztów sądowych nie
istniały lub przestały istnieć.
W takiej sytuacji będziesz zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat i wydatków, których
do tej pory nie musiałeś uiścić.
Pamiętaj ponadto, ze jeżeli
uzyskałeś zwolnienie od kosztów na podstawie świadomego
podania w sądzie nieprawdziwych informacji sąd może również skazać Cię na grzywnę do
wysokości 1000 zł.
Co to jest zaliczka i jakie
są konsekwencje jej nieuiszczenia?
Jeżeli wnosisz o podjęcie
przez sąd czynności, która
wiąże się z wydatkami (np.
wnosisz o przeprowadzenie
dowodu z opinii biegłego, co
jest połączone z zapłatą wynagrodzenia dla biegłego), sąd zobowiąże Cię do zapłaty zaliczki
na pokrycie tychże wydatków
w wyznaczonym terminie, co
do zasady nie dłuższym niż
dwa tygodnie. W przypadku
nieuiszczenia przez Ciebie zaliczki w wyznaczonym terminie, sąd pominie wnioskowaną
przez Ciebie czynność.
OBOWIĄZEK WYKONANIA ORZECZEŃ SĄDU
Co mogę uczynić, jeżeli
osoba, która przegrała proces,
nie chce wykonać orzeczenia
sądu?
Orzeczenie wydane w postępowaniu cywilnym powinno
być wykonane. Jeżeli strona,
która przegrała postępowanie,
nie chce dobrowolnie zastosować się do treści orzeczenia,
możesz wszcząć postępowanie
egzekucyjne. Ma ono na celu
przymusową realizację praw
i obowiązków stron wynikających m.in. z orzeczenia sądu.
Prowadzone jest przez komornika sądowego pod nadzorem
sądu.
Co powinienem uczynić,
aby wszcząć postępowanie
egzekucyjne?
Do wszczęcia postępowania
egzekucyjnego konieczne jest
posiadanie przez Ciebie tytułu
egzekucyjnego. Tytułem takim
jest m.in.: prawomocne orzeczenie sądu, orzeczenie podlegające natychmiastowemu
wykonaniu (nawet nieprawomocne), ugoda zawarta przed
sądem, prawomocne orzeczenie referendarza sądowego,
orzeczenie referendarza sądowego podlegające natychmiastowemu wykonaniu (nawet
nieprawomocne), wyrok sądu
polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda
zawarta przed mediatorem.
Posiadany tytuł egzekucyjny
musisz zamienić w tytuł wykonawczy, czyli wystąpić do sądu
o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.
klauzula taka będzie zawierać
stwierdzenie i tym samym informację dla komornika, ze
posiadany przez Ciebie tytuł
uprawnia Cię do prowadzenia egzekucji. Posiadany przez
Ciebie tytuł egzekucyjny wraz
z klauzula wykonalności będzie
nosił miano właśni tytułu wykonawczego. Dopiero on jest
podstawą prowadzenia egzekucji. jeżeli już posiadasz tytuł
wykonawczy, to możesz skierować do sądu lub komornika,
stosownie do Twojego wyboru,
wniosek o wszczęcie egzekucji.
Jak powinien wyglądać
wniosek o wszczęcie egzekucji?
Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zawierać:
- tytuł pisma (wniosek
o wszczęcie egzekucji);
- Twoje dane (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);
- dane dłużnika;
- oznaczenie sądu i komornika, do którego pismo wnosisz;
- wniosek o wszczęcie egzekucji;
- wskazanie świadczenia,
które ma być spełnione;
- wskazanie sposobu egzekucji (np. sprzedaż ruchomości, zajęcie wynagrodzenia za
pracę, zajęcie środków na rachunku bankowym, sprzedaż
nieruchomości; we wniosku
możesz wskazać kilka sposobów egzekucji, ale powinieneś
wybrać ten najmniej uciążliwy
dla dłużnika; sposobu egzekucji nie musisz wskazywać
w przypadku egzekucji alimentów);
- Twój podpis, ewentualnie
podpis Twojego pełnomocnika;
- załączniki.
Do wniosku musisz dołączyć posiadany przez Ciebie
tytuł wykonawczy w oryginale!
Czy mogę jakoś bronić się
przed niesłusznie prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym?
Tak, możesz żądać pozbawienia przez sąd tytułu wykonawczego wykonalności (czyli
uprawnienia do prowadzenia
egzekucji) w drodze tzw. powództwa opozycyjnego. Jest
ono dopuszczalne, jeżeli:
1. przeczysz zdarzeniom, na
których oparto wydanie klauzuli wykonalności;
2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie,
wskutek którego zobowiązanie
wygasło (np. wykonałeś zobowiązanie, dokonałeś potrącenia, zostałeś zwolniony
z długu) albo nie może być
egzekwowane (np. doszło do
przedawnienia roszczenia lub
odroczenia spełnienia świadczenia);
3. małżonek, przeciwko
któremu sąd nadał klauzulę
wykonalności z uwagi na tytuł
egzekucyjny wydany przeciwko
drugiemu z małżonków, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie przysługuje.
Jak powinien wyglądać pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności?
Pozew powinien zawierać:
- tytuł pisma (pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności)
- Twoje dane jako powoda
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania)
- dane Twojego przeciwnika
- wierzyciela
- oznaczenie sądu, do którego pismo wnosisz;
- żądanie pozbawienia tytuły
wykonawczego wykonalności;
- uzasadnienie, zawierające
przytoczenie faktów na poparcie żądania;
- wskazanie wszystkich zarzutów, jakie możesz skierować
przeciwko tytułowi wykonawczemu;
- Twój podpis, ewentualnie
podpis Twojego pełnomocnika;
- załączniki
--Region dziękuje Ministerstwu Sprawiedliwości za wyrażenie zgody na powyższą
publikację. Materiał pochodzi
z broszury „Obywatel w postępowaniu cywilnym - Prawa
i obowiązki” wydanej przez
Ministerstwo Sprawiedliwości
pod redakcją Tomasza Sroki.
Publikacja była możliwa dzięki współfinansowaniu przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Region
W poniedziałek, 26 listopada wystartowała kampania społeczna
„Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Celem akcji jest
zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem
umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko
oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek”,
oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają
szczególnemu nadzorowi państwa.
pl będzie można śledzić,
jak każdego dnia zwiększałby się jej dług, a wraz
z nim stres i frustracja. Za
pośrednictwem tej witryny będzie można również
zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na
rynku finansowym, poznać
cztery zasady bezpiecznego
zaciągania pożyczek, użyć
kalkulatorów finansowych,
dowiedzieć się jak niebezpieczne kruczki prawne są
stosowane w umowach oraz
uzyskać dostęp do kluczowych aktów prawnych.
UOKIK
Akcja społeczna jest
współorganizowana przez
siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz
Gwaranc yjny, Komisję
Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości,
Narodowy Bank Polski,
Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wszyscy obywatele powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń płynących
z niefrasobliwego zawierania umów pożyczkowych
i mieć wiedzę umożliwiającą dokonanie rzetelnej
oceny takich ofert. Zbliżający się okres przedświąteczny to czas szczególnie agresywnej kampanii
reklamowej zachęcającej
do korzystania z szybkich
pożyczek (na dowód, bez
zabezpieczeń). Klienci
firm oferujących tego typu
usługi finansowe są często
nieświadomi, że rzeczywiste roczne oprocentowanie
„łatwych pieniędzy” może
sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy procent. Potencjalni pożyczkobiorcy
ulegają pokusie zdobycia
„szybkiej gotówki” nie
zdając sobie sprawy z konsekwencji wynikających
z podpisania pozornie prostej umowy pożyczkowej,
co w skrajnych przypadkach może doprowadzić
nawet do utraty dorobku
życia.
„Z badań przeprowadzonych na zlecenie UOKiK
w tym roku wynika, że 20
proc. konsumentów w ogóle
nie czyta umowy pożyczki
przed jej podpisaniem. Brak
wiedzy o przysługujących
prawach i nieznajomość
warunków, na jakich będzie
spłacane zadłużenie, mogą
narazić słabszych uczestników rynku na poważne
konsekwencje finansowe.
Dlatego Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wraz z innymi instytucjami zaangażowanymi
w kampanię, będzie zachęcał konsumentów do uważnego czytania warunków
zawieranych umów oraz
sprawdzenia kontrahenta,
z którego usług korzystają. Liczymy, że dzięki tym
wspólnym działaniom konsumenci będą podejmować
świadome i najlepsze dla
siebie decyzje w sprawach
finansowych” - mówi Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Z bohaterami kampanii
może zidentyfikować się
prawie każdy. Przykładem
jest pani Krystyna, która
zastanawiała się nad zaciągnięciem pożyczki na
Święta Bożego Narodzenia
w wysokości czterech tysięcy złotych. Ostatecznie się
na nią nie zdecyduje, ale na
stronie internetowej kampanii www.zanim-podpiszesz.
W ramach kampanii
w stacjach telewizyjnych
i radiowych będą emitowane spoty informacyjne
przetłumaczone na język
migowy oraz opatrzone
wyraźnymi napisami, dzięki czemu będą one dostępne dla szerokiej publiczności. Ponadto do milionów
Polaków zostaną wysłane
broszur y informacyjne
i edukacyjne zawierające
podstawy wiedzy o finansach osobistych. Wszystkie
materiały zawierają rekomendacje działań - tzw.
cztery zasady bezpieczeństwa, o których należy
pamiętać przed wzięciem
pożyczki lub zainwestowaniem pieniędzy. Dodatkowo, pod bezpłatnym
numerem infolinii Komisji
Nadzoru Finansowego (tel.
800 290 479) będzie można
uzyskać informacje, które
podmioty są objęte nadzorem finansowym.
Akcję wspierają media
publiczne i katolickie. Do
udziału w kampanii zostały
także zaproszone media komercyjne i liczni partnerzy
społeczni, m.in. Episkopat,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polskie Koleje
Państwowe i Naczelna Izba
Aptekarska, którzy wesprą
akcję poprzez dystrybucję
materiałów informacyjno-edukacyjnych. Specjalnie
dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych (np.
podstaw przedsiębiorczości) przygotowane zostaną
scenariusze lekcji dla gimnazjalistów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych dotyczące problematyki poruszanej w ramach akcji.
UOKIK
www.region.info.pl
[email protected]
Szczyrk / Ogłoszenia
Szczyrk: 6 dni szusowania w cenie
Ogłoszenia medyczne
SKIPASS FREE
Plakat pomocyjny
40 obiektów tur ystycznych (hotele, domy
i ośrodki wypoczynkowe)
uczestniczy w Akcji „SKIPASS FREE”, zorganizowanej przez Miasto Szczyrk.
Wczasowicze, którzy
zarezerwują 7 noclegów
Poradnia logopedyczno-pedagogiczna LOGIS
B-B ul Wiśniowa 7/6 Diagnoza
i terapia wad wymowy, terapia
jąkania, terapia afazji, Terapia pedagogiczna: nauka czytania od 3
r.ż, terapia dysleksji i dysortografii
Terapia EEG Biofeedback.
Kursy zapamiętywania koncentracji uwagi dla dzieci od 6-16 roku
życia. Rejestracja pod tel. 606
873 509
w terminie 5-12. stycznia
2013 w jednym z obiektów udostępnionych na
stronie internetowej www.
szczyrk.pl - otrzymają
6-dniowy skipass za darmo (do wyboru wyciągi
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego lub Centralnego Ośrodka Sportu)!
Darmowe karnety zostały
ufundowane przez podmioty uczestniczące w akcji marketingowej.
Partnerami akcji są:
Szczyrkowska Izba Gospodarcza, C entralny
Ośrodek Sportu OPO
w Szczyrku, Szczyrkowski Ośrodek Narciarski
i Miejski Ośrodek Kultury,
Promocji i Informacji im.
Jana Więzika.
Region
Supra-Med,
Ginekologiczne Centrum Medyczne
Bielsko-Biała, ul. Olszówki 10A
(Cygański Las),
tel. 33 / 822-77-22, 822-77-77,
www.supra-med.pl
Szukam pracy
Kobieta wiek 54 lata szuka pracy
przy sprzątaniu domów, mieszkań. Wieloletnie doświadczenie, dyspozycyjność.
Praca na terenie Jaworza, Jasienicy,
Wapienicy. tel. 508 003 174
Szukam pracy przy opiece nad osobami starszymi. Posiadam wieloletnie
doświadczenie w zawodzie opiekunki.
Szukam pracy na terenie Bielska-Białej
oraz całego powiatu bielskiego. tel. 517
207 640
Szczyrk: 31 grudnia, godzina 16.00
Pokaz „Dance festival”
w Sylwestra
Logo festiwalu
Organizatorzy festiwalu
„Szczyrk dance festival 2012”
zapraszają na pokaz tańca,
który zostanie zorganizowany 31 grudnia o godzinie
16.00, na Placu św. Jakuba
w Szczyrku. Darmowy pokaz dla mieszkańców i gości
Szczyrku w sylwestrowy dzień
będzie wykonany się z okazji
odbywającego się w Szczyrku
międzynarodowego festiwalu
tanecznego.
Festiwal „Szczyrk dance festival 2012” będzie odbywał się
w dniach 27 grudnia 2012 - 2
stycznia 2013 w Zespole Szkół
Podstawowych i Gimnazjum
nr 1 w Szczyrku. Uczestnikami warsztatów będą miłośnicy
tańca z Polski z zagranicy.
Region
Podziękowanie
dla Zdzisława Byloka - Wójta Gminy Jaworze
oraz mgr Ewa Cholewik - Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu
Dzięki Państwa wsparciu,
dzieci z Jaworza będą mogły po zajęciach lekcyjnych
w okresie jesienno-zimowym rozwijać swoje pasje
sportowe. Dziękujemy, że
wyrazili Państwo zgodę na
nieodpłatne korzystanie
przez nasze pociechy z hali
sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzu im.
Marii Dąbrowskiej.
Możliwość trenowania
w tym okresie to szansa na
wzrost ich umiejętności piłkarskich. Mamy nadzieję, że
treningi w szkole w Jaworzu,
przyczynią się do lepszych
osiągnięć sportowych w następnym sezonie.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.
Serdecznie dziękujemy,
Rodzice, klubowicze i Zarząd Klubu Sportowego
Czarni Jaworze
REKLAMA
Rodzice wraz z dziećmi trenującymi w Klubie
Sportowym Czarni Jaworze,
a także Zarząd Klubu serdecznie dziękują Zdzisławowi Bylokowi - Wójtowi
Gminy Jaworze i mgr Ewie
Cholewik - Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu za przychylność i zrozumienie dla potrzeb dzieci
i młodzieży szkolnej. Przychylność Państwa mobilizuje dzieci do bycia aktywnym.
Sport dla naszych dzieci jest
czymś wyjątkowym.
19
Oferuję
OGRODZENIA WYPRZEDAŻ
OGRODZENIA WYPRZEDAŻ
tel. 33 488 05 65
Sprzedam: Czechowice. Dom
nowy 63 m2. Tel.: 507 718 347
Z ostatniej chwili
Kamień: granit, marmur, onyx,
trawertyn, piaskowiec. Wyroby: blaty
kuchenne, parapety, kominki, schody,
łazienki. Marlex tel. 33 817 40 83
e-mail: [email protected],
www.marlex-m.pl
Dam pracę
Zakład kamieniarski MARLEX poszukuje
pracowników na stanowisko kamieniarz,
pomocnik kamieniarza z doświadczeniem.
Praca na umowę o prace w pełnym wymiarze
czasu, w prężnie rozwijającej się firmie cały
czas podnoszącej swoje standardy. CV proszę
przesyłać na adres [email protected]
tel. 506 400 835
T-Mobile Ekstraklasa
Sukces
www.tspodbeskidzie.pl
Podopiecznym Marcina Sasal nie udało się zapunktować
w kolejnym ligowym meczu o wszystko. W minioną sobotę
Podbeskidzie Bielsko-Biała musiało uznać wyższość beniaminka
ze Szczecina. Pogoń przed własną publicznością wygrała 2:0.
Niepocieszony Marcin Sasal
Podbeskidzie rozpoczęło
rywalizację z Pogonią bez
etatowego do tej pory lewego obrońcy, Krzysztofa Króla, który tym razem oglądał
poczynania kolegów w ławki
rezerwowych. Od pierwszej
minuty na placu gry pojawił się za to Kamil Adamek.
Natomiast Artur Skowronek,
który w trzech ostatnich
spotkaniach ligowych desygnował do gry dokładnie tą
samą wyjściową jedenastkę,
zdecydował się na jedną korektę. Mateusz Lewandowski
zastąpił na lewej flance doświadczonego Roberta Kolendowicza.
Początek spotkania należał do przyjezdnych. Po kilkudziesięciu sekundach od
pierwszego gwizdka arbitra
przed szansą na zdobycie
bramki stanął Sebastian Ziajka, ale uderzył obok słupka.
Chwilę później swoją okazję
zmarnował także Adamek.
W 19. minucie nie najlepiej
we własnym polu karnym
zachował się Richard Zajac,
który źle obliczył lot do-
www.region.info.pl
[email protected]
Sport
20
środkowanej w okolice jego
świątyni futbolówki, jednak
żaden z zawodników Pogoni
na tym nie skorzystał. W dalszej fazie premierowej odsłony zarysowała się przewaga
zespół ze Szczecina. Bardzo
dobrą sytuację zmarnował
w 36. minucie Edi Adradina,
którego uderzenie z bliskiej
odległości w ostatniej chwili
zablokował Dariusz Pietrasiak. Co się jednak odwlecze
to nie uciecze. Gospodarze,
przy sporym udziale Zajaca,
dopięli swego w kolejnej akcji. Golkiper Górali nie poradził sobie z dośrodkowanie
z rzutu rożnego i sprezentował gola Adamowi Frączczakowi. Na przerwę w lepszych
nastrojach schodzili zatem
podopieczni Skowronka.
Marcin Sasal od początku
drugiej połowy desygnował
do gry Fabiana Pawele i Lirana Cohena, którzy pojawili
się w miejsce Kamila Adamka
i Roberta Demjana. Pierwszy
kwadrans tej części rywalizacji należał do Podbeskidzia.
Dwukrotnie głową Dusana
Pernisa próbował pokonać
Ireneusz Jeleń, a raz z rzutu wolnego Cohen, ale bez
bramkowego efektu. Pogoń
niczym wytrawny bokser dała
się wyszaleć rywalowi i wyprowadziła cios, jak się później okazało, zabójczy. W 70.
minucie Takafumi Akahoshi
dośrodkował w pole karne
wprost do Adriana Budki.
Pomocnik gospodarzy uderzył prawa nogą z pierwszej
piłki i pokonał zdezorientowanego Zajaca. W końcówce meczu Górale dążyli do
zmiany wyniku, ale ta sztuka
im się nie udała.
Po remisie GKS-u Bełchatów z Jagiellonią Białystok Podbeskidzie spadło
na ostatnie miejsce w tabeli.
Bielszczanie w ostatniej kolejce rundy jesiennej za tydzień
zmierzą się przed własną
publicznością z Widzewem
Łódź.
Pogoń Szczecin - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0
(1:0)
Bramki: Frączczak (39`),
2:0 Budka (70`)
Pogoń: Pernis - Hricko,
Dąbrowski, Noll, Pietruszka
- Rogalski, Akahoshi, Lewandowski (82` Kolendowicz), Andradina (78` Ława)
- Frączczak (69` Traore)
Podbeskidzie: Zajac Cienciała, Pietrasiak, iter-Bucko, Sokołowski - Jeleń,
Nather, Łatka (83` Szczęsny),
Ziajka, Adamek (46` Cohen)
- Demjan (46` Pawela)
beka
bielskiego
tenisa
W ostatnią niedzielę listopada, na obiektach Parku Tenisowego
w Żywcu odbył się, bezprecedensowy na skalę całej Polski, mecz
tenisa ziemnego pomiędzy reprezentacjami Żywca i Bielska-Białej.
Rywalizowano w 5 kategoriach wiekowych: minitenisie do lat 8,
miditenisie do lat 9, krasnalach do lat 10, skrzatach do lat 12 oraz
młodzikach do lat 14.
Wielki Szlem w komplecie
Obie drużyny musiały
wystawić po dwóch zawodników w danej kategorii
wiekowej, a w każdej z nich
rozgrywano po cztery pojedynki singlowe i jeden
deblowy. W sumie młodzi
adepci tenis stoczyli ze sobą
25 pojedynków, w których
lepsza okazała się drużyna
z Bielska-Białej, wygrywając
w stosunku 14:11. Końcowy
tryumf w tych zawodach nie
był jednak najważniejszy.
Chodziło przede wszystkim
o propagowanie tenisa oraz
przebiegającą w przyjaznej
atmosferze rywalizację z rówieśnikami.
Bielsko reprezentowali w tym mecz zawodnicy
klubu tenisowego „Wielki
Szlem”: Igor Kubalka, Jaś
Pająk, Marcin Uniwersał,
Jakub Bruszewski, Antoni
Starzyński, Michał Inerowicz, Katarzyna Lelonek, Jakub Jasiński, Kacper Słoniec
i Łukasz Kukla. Najwięcej
punktów dla bielskiego zespołu zdobyli Igor Kubalka, Jaś Pająk, Łukasz Kukla
i Jakub Jasiński. Czwórka
młodych sportowców wygrywała wszystkie swoje
pojedynki singlowe oraz
deblowe. Tytuł najlepszego zawodnika meczu, czyli
tzw. MVP, został przyznany
Łukaszowi Kukli z Bielska-Białej. Po zakończonej rywalizacji na korcie, kapitanowie obu drużyn, Bartek
Bąk (Żywiec) i wspomniany
Łukasz Kukla (Bielsko-Biała) odebrali pamiątkowe
puchary, a każdy z tenisistów otrzymał dyplom oraz
upominki ufundowane
przez sponsorów.
Opiekunem bielskich
zawodników był trener
Przemysław Głowacki, dyrektorem meczu Marcin
Okrzesik, a sędzia głównym
Paweł Rynczarski.
beka
oko w oko: IV liga śląska II
Kościelniak: „Konsolidacja zespołu zaowocowała”
Rekord Bielsko-Biała ma za sobą udaną rundę jesienną. Rozgrywki ligowe zakończył na pierwszym miejscu w tabeli, wywalczył także Puchar Polski
na szczeblu Podokręgu Bielsko-Biała. We wrześniu zespół przechodził jednak mały kryzys. M.in. o ów spadek formy, współpracę doświadczonych
zawodników z młodzieżą oraz planowane ruchy kadrowe zapytaliśmy autora sukcesów drużyny z Cygańskiego Lasu, Ireneusza Kościelniaka.
Herb Rekordu Bielsko-Biała
Pana zespół rozpoczął
rozgrywki ligowe od czterech zwycięstw, następie
w pięciu wrześniowych kolejkach wywalczył tylko dwa
punkty, a w kolejnych sześciu
ponownie z kwitkiem odprawił wszystkich rywali. Co
było powodem tego spadku
formy?
- Okres pięciu spotkań
bez zwycięstwa był dla nas
prawdziwym egzaminem.
Zawodnicy w takich okolicznościach różnie reagują.
W naszym przypadku nie
było żadnych wzajemnych
pretensji tylko konsolidacja
i to zaowocowało kompletem punktów w kolejnych
meczach. Na tym poziomie
rozgrywkowym na boisku
występują zawodnicy, którzy
pracują zawodowo bądź uczą
się, a w tym przypadku utrzymanie równej formy przez
cały sezon jest bardzo trudnym zadaniem. Zadyszka,
w którą wpadliśmy, dotyka na
tym szczeblu rozgrywkowym
wszystkich. Trener powinien
zrobić wszystko, aby kryzys
był jak najkrótszy i przynosił
jak najmniej strat punkto-
wych. My w nim tkwiliśmy
zbyt długo.
W Rekordzie jest kilku
doświadczonych zawodników oraz spora grupa klubowych wychowanków. Jak
pan sobie radzi z cementowaniem zespołu i wprowadzeniem juniorów w seniorski futbol?
- Proces wchodzenie
młodych zawodników do
drużyny przebiega naturalnie. Mam w kadrze doświadczonych, a przy tym
inteligentnych zawodników,
którzy pomagają młodszym.
Papatanasiu, Woźniak, Jaroszek, Wuwer i kilku innych,
to na co dzień fajni ludzie.
Nie odbierają pojawienia
się w kadrze juniorów jako
zagrożenia, ale jako naturalny proces, jako wzmocnienie zespołu. Rekord to
połączenie doświadczenia
i młodzieńczej fantazji. To
właśnie te elementy składają
się na dobry zespół. Jesteśmy świetnym przykładem
dla innych drużyn chcących
postawić na swoich wychowanków. Podczas mojego,
krótkiego jak na razie pobytu w klubie, w seniorskim
zespole zadebiutowało dziewięciu juniorów.
Zimowa przerwa w rozgrywkach to zawsze jest
okres, w którym trenerzy
dokonują oceny postawy
swoich p o dopie cznych
i planują ewentualne ruchy
kadrowe. Jak wygląda pod
tym względem sytuacja
w Rekordzie?
- Mamy za sobą udaną rundę,
ale pewne zmiany personalne
na pewno będą. Ich skala zależeć będzie w dużym stopniu od
sytuacji zdrowotnej w zespole.
Na chwilę obecną kilku podstawowych zawodników zmaga
się z urazami. Jeśli rokowania
w stosunku do ich powrotu na
boisko będą pozytywne, to roszady będą kosmetyczne. Natomiast jeśli nie zdążą wrócić do
pełnej dyspozycji przed startem
rundy rewanżowej, to wzmocnienia będą konieczne. Niezależnie od tej sytuacji chciałbym
sprowadzić do klubu trzech nowych zawodników.
Zapewne zaplanował pan
w szczegółach okres przygo-
towawczy. Możemy poznać
szczegóły tego planu?
-Trenujemy do 14 grudnia, a do zajęć wracamy już
3 stycznia. W trakcie okresu
przygotowawczego rozegramy
jedenaście gier kontrolnych.
Zmierzymy się z ciekawymi
sparingpartnerami. Drużyny
z I i II ligi chcą z nami grać, bo
wiedzą, że prezentujemy dobry
poziom. Dla nas jest to spory
atut, gdyż możemy pracować
nad poprawą naszej boiskowej
postawy podczas konfrontacji
z doświadczonymi zespołami,
które posiadają wysokie umiejętności techniczne i taktyczne zakończył trener czwartoligowe
mistrza jesienni.
Dziękuję za rozmowę.
beka
www.region.info.pl
[email protected]
Sport
21
V Maraton Beskidy
Wilkowice: A-klasa Bielsko_Biała
przeszedł do historii
GLKS Wilkowice przed startem rozgrywek bielskiej A-klasy
był wymieniany wśród kandydatów do gry o awans.
Po rundzie jesiennej zespół
prowadzony przez Krzysztofa
Bąka zajmuje jednak dopiero
piąte miejscu w tabeli i traci
do lidera jedenaście punktów.
Kamil Jakubiec, napastnik
GLKS-u, podzielił się z nami
m.in. swoimi przemyśleniami
na temat zakończonej rundy.
Przed startem sezonu
wymieniano GLKS Wilkowice w gronie faworytów do
awansu. Jesienne zmagania
kończycie jednak dopiero
na piątym miejscu w tabeli
ze stratą jedenastu punktów
do Soły. Jest to wynik na
miarę waszych możliwości,
czy stać was było na więcej?
- Muszę otwarcie przyznać,
że taki wynik trochę nas rozczarował. Liczyliśmy na dużo
więcej. Nie obstawialiśmy pozycji lidera z dużą przewagą
nad resztą stawki w naszym
wykonaniu, ale myśleliśmy, że
do treningów zimowych przystąpimy w innych nastrojach.
Co zaważyło na takim,
a nie innym końcowym wyniku?
- Ciężko powiedzieć. Wszyscy zastanawiamy się nad tym
co się stało. W poprzednim
sezonie, a dokładnie rzecz
ujmując, w rundzie wiosennej owego sezonu wygraliśmy
z większością ligowych zespołów. Wydawało się nam, że
jesteśmy w stanie powtórzyć
ten wyczyn, niestety coś nie
wypaliło.
Który mecz tej rundy był
twoim zdaniem najlepszy
w waszym wykonaniu i dlaczego?
- Nie było jakiegoś wielce
wybitnego meczu w naszym
wykonaniu. Wygrana 7:0 z Sokołem Hecznarowice, to raczej
nic wielkiego. Dobry mecz rozegraliśmy z Sołą Kobiernice.
Być może gdybyśmy wykorzystali nasze dogodne sytuacje
w pierwszej połowie, to spotkanie potoczyłoby się całkiem
inaczej. Niestety przegraliśmy
ostatecznie 1:4. Ten pojedynek
był dla nas w pewnym sensie
przełomowy, od rywalizacji
z Sołą graliśmy średnio. W dalszej części rundy byliśmy inny
zespołem.
Spodziewasz się jakiś ruchów kadrowych w drużynie
podczas przerwy zimowej?
- Myślę, że zmiany kadrowe
są potrzebne. Jak podczas każdej przerwy w rozgrywkach ktoś
zapewne przyjdzie, a ktoś odejdzie. Moim zdaniem nie będą to
jednak jakieś hity, ale coś trzeba
zmienić.
Znasz już szczegóły związane z okresem przygotowawczym przed rundą wiosenną?
- W grudniu weźmiemy
udział w turnieju halowym,
w czwartej edycji Zimowego
Pucharu Beskidów, której mecze rozgrywane będą w hali
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, ale te
zmagania traktujemy bardziej
jako zabawę. Klasyczny okres
przygotowawczy rozpoczynamy
w pierwszym tygodniu stycznia.
Jakie stawiacie sobie cele
na rundę rewanżową? Stać
was na odrobieni strat do Soły
Kobiernice, czy choćby Przełomu Kaniów?
- Myślę, że większą uwagę
poświecimy naszej młodzieży, będziemy chcieli, z myślą
o przyszłości, wprowadzać
wychowanków do zespołu. Na
pewno jednak nie odpuścimy.
Mamy bardzo dobra drużynę.
Liczymy na odzyskanie trzech
punktów odebranych nam za
zwycięstwo w pierwszej kolejce
z KS Międzyrzecze. Jeśli walkower zostanie zweryfikowany po
naszej myśli, to będziemy mieli
tylko, albo aż osiem punktów
straty do Siły Kobiernice, ale
osiem, to nie jedenaście. W czołówce jest ciasno, każdy z każdym może wygrać. W tym roku
liga jest jeszcze bardziej wyrównana niż w poprzednim. Jestem
pewien, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa i powalczymy, a czas pokaże o co.
Dziękuję za rozmowę.
beka
Maraton Beskidy to impreza znana i ceniona nie tylko w Polsce.
Trzykrotnie była nagradzana statuetkami złotej i srebrnej Kozica
w kategorii „Najlepszy Bieg Górski na Długim Dystansie”. W
tym roku odbyła się piąta edycja Mitingu Biegowego, połączona
z obchodami 65-lecia klubu LKS Radziechowy i 20-lecia RKB
„BACA” Radziechowy. Patronat honorowy na imprezą objęli Poseł
do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Poseł RP
Małgorzata Pępek oraz Rada Główna LZS w Warszawie.
zawodnicy na starcie
W piątek, czyli w dniu poprzedzającym główną cześć
zawodów, zgodnie z planem,
odbył się Cross Podwieczorkowy z Radziechów Ronda
przez Golgotę, Góreczki do
Strażnicy OSP. Ponad czterokilometrowa, śliska trasa, ze
względu na padający deszcz,
sprawiła wiele kłopotów
uczestnikom. Ponadto, jak to
często bywa podczas biegów
odbywających się po zmierzchu, część biegaczy się zgubiła. Pierwsze miejsce w tej rozgrzewkowej rywalizacji zajęła
wśród pań Weronika Dudek,
a wśród panów Tomasz Ciepły.
W biegu głównym udział
wzięła spora grupa doświadczonych biegaczy takich jak:
Zbigniew Malinowski (dziewięć razy ukończył Sparta-
Bielsko-Biała: Sporty walki
thlon), Jacek Łabudzki (przebiegł 100 mil w kanionie
Kolorado), Tadeusz Ruta (supermaratończyk), Aleksander Borkowski (przebiegł 157
maratonów), Włodzimierz
Waluś (trener narciarstwa)
Lucjan Chorąży (trzy razy na
podium Maratonu Beskidy),
Robert Celiński (czołowy
biegacz górski w Polce), Małgorzata Piątek (czwarty Maraton Beskidy) i Roman Polko
(generał).
Trasa V Maratonu Beskidy:
Start: Stadion GKS - UG
Radziechowy ul. Główna - ul
Modrzewiowa- ul Morawców - Oblasek - Przybędza
Gałuszka - Wajdówka - skrzyżowanie Ozimiński - GłównaBukowa - Przecznia - Szkolna
- Dom Ludowy - Św. Marcina - Lipowa - Twardorzeczka
Szkoła- Twardorzeczka skrzyżowanie PKS - Ostre - Ostre
Rondo - Zimnik - Buczyna
- Skrzyczne 1257 m n.p.m.
- kierunek Małe Skrzyczne
- Kościelec - Zimnik - Ostre
Rondo - Twardorzeczka Twardorzeczka Szkoła - Ośrodek Zdrowia Radziechowy Św. Marcina - Radziechowy
Rondo - Golgota Beskidów
- Matyska 609 m n.p.m. - Góreczki Abramowe - Kamieniołom - Droga do Mików Kwiatowa - ul. Szkolna - Orlik
Radziechowy - meta.
Wyniki:
Rajd Nordic Walking:
mężczyźni: 1. Bartłomiej
Skowron poniżej 5 godzin,
2. Edward Mucha 5:24,57, 3.
Mirosław Bierkus 5:28,01.
kobiety: 1. Paulina Ruta
6:32,50, 2. Halina Olejniczak
6:37,01, 3. Barbara Gomolczyk 7:11,19.
Maraton Beskidy
mężczyźni: 1.Jakub Glajcar 3:15,51, 2. Robert Celiński 3:31,35, 3. Włodzimierz
Waluś 3:32,11.
kobiety: 1. Magda Janowska 4:05,35, 2. Maria Kawiorska 4:15,59, 3. Jolanta
Wagner 4:16,59
beka
Działkowska
Maciejewski: „Wynik najszybsza
motywuje do pracy”
W sobotę, 17 listopada w Legnicy odbyły się międzynarodowe zawody XIII European
Cuprum Cup in Karate. W turnieju startowało kilkuset zawodników z Niemiec,
Włoch, Czech, Ukrainy, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Polski. Wśród nich znaleźli się
reprezentanci bielskiego Klubu Karate KIME.
Maciejewski na podium
Z bardzo dobrej strony
w swojej kategorii pokazał
się Maciej Maciejewski, który
trzykrotnie stanął na podium,
za każdym razem na innym
jego stopniu. Zawodnik bielskiego klubu KIME wywalczył
złoto w konkurencji kata, srebro w kumite oraz brąz w kata
kompozycja własna. Blisko
strefy medalowej był także
Grzegorz Polak, który w swojej
kategorii był piąty. Natomiast
wśród 9-latków na nielubianym przez sportowców czwartym miejscu zawody ukończył
utalentowany Michał Polak.
Po zawodach udało nam
się porozmawiać ze zdobywcą
trzech medali:
- Poziom zawodów z roku na
rok stale się podnosi. Zmieniają
się metody treningowe, przepisy
itd., a to wszystko wpływa na
ów wzrost poziomu. Pierwszy raz, z sukcesami, brałem
udział w Cuprum Cup w roku
2007. Cztery lata później na tej
imprezie zdobyłem trzy brązowe medale w swojej kategorii. W tym roku wywalczyłem
złoto, srebro i brąz, wiec wynik
generalnie jest lepszy, ale nie
ukrywam, że motywuje do dalszej pracy i jego poprawy. Jeśli
nic nie stanie na przeszkodzie,
to na pewno mogę poprawić
swój tegoroczny rezultat pod-
czas następnej edycji. W każdych zawodach startuje się
bowiem po to, by wygrywać.
Mówienie, że staruje się dla
samego uczestnictwa nie prowadzi do tryumfu.
beka
Natalia Działkowska, reprezentująca barwy Nowego
Klubu Pływackiego z Bielska-Białej, podczas zorganizowanych w Gliwicach Mistrzostw
Okręgu rocznika 2001 zdobyła
trzy medale, w tym dwa złote.
W konkurencji 100 m stylem
zmiennym Natalia osiągnęła fenomenalny czas, 1:16,34. W jej
kategorii wiekowej żadna Polka nie pokonała tego dystansu
w tym roku szybciej. Ponadto,
młoda pływaczka wywalczyła
złoty medal w konkurencji 50 m
stylem klasycznym. Natomiast
Plan sparingów
czarnych
Herb Czarnych Jaworze
Jaworze zakończyli jesienne zmagania w bielskiej
A-klasie na wysokim czwar-
tym miejscu. Podopieczni
Daniela Bąką podczas poprzedzającego rundę wiosenną okresu przygotowawczego rozegrają dziewięć
gier kontrolnych. Przeciwnikami jaworzan będą m.in.
cztery drużyny rywalizujące
na co dzień w Lidze Okręgowej.
Czar ni na własnych
obiektach będą trenować
do 15 grudnia. W trzecią
sobotę świątecznego mie-
na dystansie 100 m, również
stylem klasycznym osiągnęła
drugi rezultat.
Na słowa uznania zasługuje
nie tylko dwukrotna mistrzyni,
ale także pozostała część zawodników NKP. Reprezentanci
bielskiego klubu, Julia Ochab,
Natalia Lepczyńska, Beniamin
Budzich, Jakub Cempla, Mikołaj Paszko i Mikołaj Węglarz,
20-krotnie zajmowali miejsca
w pierwszej dwudziestce wśród
młodych adeptów pływania
z województwa śląskiego.
beka
siąca dobiegnie końca okres
roztrenowania. Zajęcia po
przerwie wznowią natomiast w drugim tygodniu
stycznia.
Plan sparingów:
2 lutego - Zamek Grodziec
10 lutego - Orzeł Kozy
16 lutego - Zapora Wapienica
23 lutego - LKS Pogórze
2 marca - LKS Bestwina
9 marca - GLKS Wilkowice
16 marca - Wilamowiczanka Wilamowice
23 marca - Spójnia Landek
30 marca - Iskra Rybarzowice
beka
www.region.info.pl
[email protected]
Rozrywka
22
Horoskop
korzystne zmiany i wiele
wspaniałych pomysłów,
które przyniosą Ci uznanie
przełożonych. Możesz liczyć
na awans lub pochwałę! Na
horyzoncie daleka podróż
w miłym towarzystwie.
Cytat dla Ciebie:
Znajdziesz to, czego się
spodziewasz. Arystoteles

Byk (21 IV - 21 V)
Koniecznie zapisz się do
klubu sportowego albo siłowni. Regularna aktywność
fizyczna mocno podreperuje
twoją kiepską kondycję. Przy
okazji pojawią się ciekawe
kontakty, nowe spotkania towarzyskie zaowocują lepszą
sytuacją w pracy.
Cytat dla Ciebie:
Zrezygnować możesz jedynie wtedy, kiedy nie masz już
nic więcej do dania z siebie.
Michael Jordan

Lew 23 (VII - 22 VIII)
Koniecznie znajdź czas
dla znajomych. Dni pędzą
coraz szybciej i coraz trudniej pogodzić obowiązki
zawodowe z życiem towarzyskim. jeśli będziesz się za
bardzo izolował od kolegów
i towarzystwa, to możesz zostać na lodzie.
Cytat dla Ciebie:
Podzielone na kilka
mniejszych jest o wiele łatwiejsze do osiągnięcia.
Wanda Łoskot.

Panna (23 VIII - 22 IX)
Za mało czasu poświęcasz
sobie. Wciąż najważniejsza jest dla Ciebie rodzina
i przyjaciele. Tymczasem
Twoje zdrowie psychiczne
i fizyczne jest zagrożone.
Musisz odpocząć i odreagować stresy dnia codziennego.
Cytat dla Ciebie:
Wszystko na świecie działa dla Ciebie, nie przeciw Tobie. Carlos Xuma.
Cytat dla Ciebie:
Do sukcesu nie ma żadnej
windy. Trzeba iść po schodach.Oesch Emil
Skorpion (24 X - 21 XI)
Będziesz w znakomitej
formie intelektualnej. Zapowiada się miesiąc duchowych przygód, kontakt
ze światem kultury i sztuki.
Będziesz bardziej świadomie
przeżywał życie, rozwijał
swoje zainteresowania i pasje. Tak trzymać.
Cytat dla Ciebie:
Szczęście nie jest przecież
stanem wiecznym. Zresztą
też i nie okresowym. Szczęście to po prostu taki skurcz
serca, którego doznaje się
czasami, kiedy człowieka
przepełnia taka radość, że
wprost trudno ją znieść.
Znika równie szybko jak się
pojawia. I nie ma go, dopóki nie nadejdzie znowu, by
sprawić, że człowiek uzna
życie za najwspanialszy dar.
— Margit Sandemo.

Strzelec (22 XI - 21 XII)
W sprawach zawodowych
możliwa jest zmiana. Jeśli
się przyłożysz masz szansę awansować. W kwestii
uczuć również będzie się
sporo działo. Dwie osoby
będą ostro walczyć o twoje względu, co z pewnością
będzie ci się podobać.
Cytat dla Ciebie:
Kiedy w pełni zdecyduję,
że dany rezultat jest wart
osiągnięcia, zaczynam robić
próbę za próbą, aż go osiągnę. Thomas Edison
chopnych decyzji! Pamiętaj,
że nie wszystko musi być dla
Ciebie korzystne. Ogranicz
swoje dyktatorskie zapędy,
bo już niedługo nikt nie będzie Cię lubić. W uczuciach
stabilizacja.
Cytat dla Ciebie:
Jak mało człowiekowi potrzeba i jakie to dlań miłe,
gdy zdaje sobie sprawę, jak
bardzo mu potrzeba tej
odrobiny. Johann Wolfgang
von Goethe.

Wodnik (20 I - 18 II)
Rozejrzyj się po waszym
mieszkaniu, zrób herbatę
i pomyślcie z żoną, co można zmienić małym nakładem finansów. Okazuje się,
że za pomocą skromnych
środków i dobrych pomysłów mieszkanie może stać
się bardziej funkcjonalne
i przytulne.
Cytat dla Ciebie:
Siła człowieka nie polega
na tym, że nigdy nie upada,
ale na tym, że potrafi się
podnosić. Konfucjusz

 



Bliźnięta (22 V - 20 VI)
Nadszedł czas zmierzenia
się z przeciwnikiem lub jakąś niełatwą sytuacją, której
będziesz musiał stawić czoła.
Przygotuj się do małej bitwy.
Wszystko jednak powinno
skończyć się dobrze, więc
bądź dobrej myśli.
Cytat dla Ciebie:
Zdecyduj, że będziesz kimś
na tym świecie, a staniesz się
nim. Mierz w wybitność,
a trafisz do celu. Oto wielka
tajemnica wysiłku i wybitności. J. Hawes
Rak 21 (VI - 22 VII)
Przed Tobą wspaniałe perspektywy! W pracy
Humor
Jest ojciec?
- Jest - odpowiada szeptem
dziecko.
- To poproś go.
- Nie mogę - szepcze dziecko.
- Dlaczego?
- Bo jest zajęty - szepcze dalej.
- A mama jest?
- Jest.
- To poproś mamę.
- Nie mogę. Też jest zajęta.
- A czy oprócz mamy i taty
jest jeszcze ktoś w domu?
- Tak, policja - potwierdza
nadal szeptem maluch.
- No to poproś pana policjanta.
- Nie mogę, jest zajęty.
- Czy jeszcze ktoś jest
w domu?
- Straż pożarna, ale pan strażak też jest zajęty.
- Powiedz mi dziecko, co oni
wszyscy robią u was w domu?
- Szukają.
- Kogo?
- Mnie...
Waga (23 IX - 23 X)
W nadchodzącym okresie ponarzekasz na zdrowie
i kiepski nastrój. Wszystko
będzie cię drażnić i praca,
i rodzina. najlepiej jak znajdziesz sobie nowe hobby.
A może zajmiesz się ogrodem i wraz z rodziną zbudujesz porządny stół na grillowe uczty.
--Polak pojechał na wakacje do
Hiszpanii. Wiele słyszał o corridzie, więc postanowił ujrzeć
to widowisko na własne oczy.
Stanął przed stadionem - pełno
ludzi, zero kasy.
- Wejdę na krzywy ryj - pomyślał.
Odnalazł tylne wejście i obserwował z pewnej odległości,
jak załatwiają to inni. Jako pierwszy do bramkarza podszedł gość
w bogato wyszywanym złotem
mundurze i powiedział:
- Matador! - bramkarz nisko
się ukłonił i otworzył przed nim
drzwi.
Następnie zjawił się ubrany
w czerń i srebro facet z czapką
na głowie:
- Pikador! - przedstawił się
i bramkarz wpuścił go uprzejmie.
Chwilę później przed drzwiami stanął mężczyzna ubrany
w purpurę i dumnie powiedział:
- Torreador!
Gdy ten również zniknął za
drzwiami, Polak podrapał się po
głowie, poprawił kanty w swoich
Koziorożec (22 XII - 19 I)
Po raz kolejny zaczniesz
porządkować swoje życie.
Nie podejmuj jednak po-
dresach, śmiało podszedł do
bramkarza i rzekł:
- Teodor!
--Pracownik często spóźniał się
do pracy, bo zasypiał. Kierownik
zagrozili chłopu zwolnieniem
i biedak kupił sobie kilka budzików. Któregoś dnia budzi się
rano 8:15 (do pracy na 8). Budziki nawet nie gdaknęły. Przerażony leci do sąsiada - dentysty
i mówi:
- Rwij pan 4 zęby z przodu
i pomaż pan mi twarz krwią,
powiem, że miałem wypadek.
Po zabiegu, pyta dentysty ile
się należy, ten mówi 400zł. Gość
zdziwiony mówi, że normalnie
jest 40zł od sztuki, dentysta na
to:
- Tak, ale dzisiaj jest niedziela...
--U dentysty:
- Ile kosztuje ekstrakcja zęba?
- 50 PLN.
- 50 PLN za kilka minut pracy?!
- Mogę wyrywać powoli jeśli
pan chce.
Ryby (19 II - 20 III)
W pracy nie wdawaj się
w żadne biurowe intrygi ani
nie powtarzaj plotek i niesprawdzonych informacji.
Inaczej możesz paść ofiarą podstępnej gry. Zajmij
się lepiej swoimi sprawami
i obowiązkami, zamiast interesować się życiem innych.
Cytat dla Ciebie:
Ludzie, którzy tracą czas
czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają.
Najlepszy czas na działanie
jest teraz! Mark Fisher „Sekret Milionera”
Wróżka
Porywająca historia! To była miłość ich życia.
On nie potrafił zrezygnować z „erotycznych
przyjaciółek” choć kochał tylko ją. Ona nie
umiała wybaczyć i uciekła w bezpieczne
ramiona. Skazali siebie na życie bez siebie.
Nigdy potem nie zaznali pełni szczęścia.
studenckich lat, kiedy przeżyła miłość swego życia...
Mariusz jako młody chłopak kochał Marię ale... przejdzie długą drogę zanim zrozumie, czym naprawdę jest
męskość, jakich poświęceń
wymaga prawdziwa miłość
i jak puste jest życie pozbawione głębokiej więzi z drugim człowiekiem.
Książka już w księgarniach
Dwie perspektywy, dwa
losy, jedna miłość. Dekada
z życia Marii i Mariusza. Czasy studiów, wielkie nadzieje
i rozczarowania, dorosłość
i jej wyzwania, miłość i seks.
Maria w swoim doskonale zaplanowanym życiu ma
wszystko o czym marzyła:
wspaniałą pracę, męża, piękny dom. Do pełni szczęścia
brakuje jej tylko dziecka.
Niestety kolejne próby In vitro nie dają rezultatu. Za radą
lekarza próbuje znaleźć ograniczenia, które ją blokują,
„wybaczyć sobie i wybaczyć
jemu”. Wraca do beztroskich
Czy los da im drugą szansę, a miłość pokaże swe dojrzałe oblicze?
To historia tętniąca muzyką. Znane piosenki stanowią
tło opowieści, pojawiają się
jako muzyka płynąca z radia,
płyt, przywołują wspomnienia. Uzupełnieniem książki
jest muzyczna składanka
„Miłosne konstelacje” znanych piosenek, które pojawiają się w treści książki, albo
do wybrania których powieść
stanowiła inspirację. Album
promuje nowa piosenka Kasi
Kowalskiej „Ikar” , którą artystka napisała po przeczytaniu „Miłosnych konstelacji”.
Bellona
Bielsko-Biała: Koncert promujący nową płytę
--Góry. Malarz maluje pejzaż. Podchodzi baca, patrzy jak
artysta wiernie kopiuje widok
i mówi:
- Cholera, ile to się człowiek
musi namęczyć, jak nie ma aparatu.
--W Zakopanem na Krupówkach baca zobaczył cepra. Podchodzi do niego, chwyta się za
głowę i godo:
- Aleś się chłopie postarzoł!
- A my się znamy? - pyta ceper.
- Ni!
- To skąd wiecie, że się postarzałem?
Na to góral:
- No przeca widzę!
--- Baco, gdzie nauczyliście się
tak rąbać drzewo?
- Na Saharze.
- E, baco, kłamiecie! Przecież
Sahara to pustynia...
- No, teraz to już pustynia.
wesoły
zmz.pl
Baran (20 III - 20 IV)
Gwiazdy sprzyjają Twojej karierze i tylko od Ciebie
zależy, jak wykorzystasz nadchodzącą szansę. Dzięki pracowitości będziesz mieć okazję, aby umocnić swój prestiż.
Nie zapominaj o znajomych
- nigdy nie wiadomo, kiedy
będziesz ich potrzebować.
Cytat dla Ciebie:
Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia,
ponieważ daremnie czekają
na duże. Pearl Buck
„Trzeba grać to co się lubi, nie
to co się dobrze sprzeda.” - mówią
muzycy zespołu „Zabili mi żółwia”. Początki zespołu to szkoła
podstawowa w Mazańcowicach
ponad 10 lat temu. Założycielami
byli Dominik, Przemek i Szymek.
Dzisiaj zespół „Zabili mi żółwia”
kończy prace nad nową płytą
pt. „Wniebowzięci”.
„Nowa płyta jak to na nas
przystało, powstaje sobie w żółwim
tempie, ale wierzcie, że jest już naprawdę blisko! Niedługo zdradzimy
datę premiery, póki co przedstawiamy Wam okładkę i chcielibyśmy
Was zaprosić na marcowe koncerty! Obiecujemy, że damy z siebie
wszystko :)” - piszą muzycy na swojej oficjalnej stronie www.zmz.pl
Z informacji medialnych wiemy, że nowa płyta będzie dostępna
już w I kwartale 2013. Dzisiaj muzycy zapraszają na swój koncert
w Bielsku-Białej. „Zabili mi żółwia” zagra 7 grudnia br. o godzinie
19.00 w Rude Boy.
PAG
www.region.info.pl
[email protected]
Rozrywka
23
Ważne
kontakty
Sudoku
W kinach od 9 listopada
Franciszek Kalina (Ireneusz Czop) po latach
emigracji przyjeżdża do
Krzyżówka
W kinach
Mówi się, że mężczyźni
nie rozumieją kobiet. A co
jeśli jest jeszcze gorzej i nie
rozumieją też siebie nawzajem? Najnowszy komediodramat Piotra Trzaskal-
skiego („Edi” - zdobywca
ponad 30. prestiżowych
nagród filmowych), to
nietypowy przewodnik po
męskim świecie. Dlaczego
niezależnie od wieku, gdy
facet kocha, nie potrafi tego wyrazić słowami?
Paweł (Artur Żmijewski),
Włodek (Michał Urbaniak) i Maciek (Krzysztof
Chodorowski) skazani na
swoje towarzystwo przez
kilka dni, nie przepuszczą
żadnej okazji, żeby uprzykrzyć sobie życie. Czy naprawdę więcej ich dzieli niż
łączy? Czy klucz do zrozumienia męskiego punktu
widzenia w ogóle istnieje?
Film Web
Polski, zaalarmowany wiadomością, że jego młodszy
brat (Maciej Stuhr) popadł
w konflikt z mieszkańcami
swojej wsi. Po przyjeździe
odkrywa, że przyczyną
jest mroczna tajemnica
sprzed lat. Skłóceni od lat
bracia próbują dojść prawdy. Prowadzone przez
nich śledztwo zaostrza
konflikt, który przeradza się w otwartą agresję.
Ujawniona tajemnica odciśnie tragiczne piętno na
życiu braci i ich sąsiadów.
Film Web
Reklama
w Regionie
33 487 66 06
536 913 536
Telefon alarmowy 112
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
GOPR 985, 601 100 300
WOPR 601 100 100
Telefon Zaufania 988
Informacja AIDS 958
Pomoc Drogowa 981
Straż Miejska 986
Bestwina
URZĄD GMINY
tel. 32 215 77 00
POLICJA
tel. 32 215 32 25
Bielsko-Biała
URZĄD MIASTA
tel. 33 49 71 800
POLICJA
tel. 33 812 12 55
Buczkowice
URZĄD GMINY
tel. 33 499 00 66
POLICJA
tel. 33 825 46 10
Czechowice-Dziedzice
URZĄD MIASTA
tel. 32 214 71 10
POLICJA
tel. 32 215 32 35
Jasienica
URZĄD GMINY
tel. 33 815 22 31
POLICJA
tel. 33 825 05 10
Jaworze
URZĄD GMINY
tel. 33 828 66 00
POLICJA
tel. 33 825 05 10
Kozy
URZĄD GMINY
tel. 33 829 86 50
POLICJA
tel. 33 813 07 10
Porąbka
URZĄD GMINY
tel. 33 827 28 10
POLICJA
tel. 33 817 52 13
Szczyrk
URZĄD GMINY
tel. 33 829 50 00
POLICJA
tel. 33 825 46 10
Wilamowice
URZĄD GMINY
tel. 33 812 94 30
POLICJA
tel. 33 8175 212
Wilkowice
URZĄD GMINY
tel. 33 499 00 77
POLICJA
tel. 33 817 82 65
REKLAMA
tów z drogówki po krótkim
pościgu. Za jazdę w stanie
nietrzeźwości grozi mu do 2
lat za kratami.
Zaginiona Anna Faber
Ubrana: najprawdopodobniej w spodnie dżinsowe
koloru niebieskiego, czapkę
wełniana koloru ciemnego.
Zabrała ze sobą dokumenty:
dowód osobisty i dyplomy
z uczelni.
Zaginiona może potrzebować pomocy lekarskiej!
Osoby, które znają miejsce
pobytu zaginionej proszone
są o kontakt z Komisariatem
Policji II w Bielsku-Białej
przy ul. Kamińskiego 8, tel.
33 8121600 lub z najbliższą
jednostką Policji, nr alarmowe - 997, 112.
30.11 - Pościg za pijanym
kierowcą
Informacje przekazane
przez kierowców przyczyniły się do zatrzymania pijanego pirata drogowego, który
w czasie jazdy staranował
inny pojazd i ostatecznie zakończył swoją jazdę na przydrożnej latarni. Próbował
jeszcze uciekać pieszo, ale
ze względu na stan upojenia,
nogi odmawiały mu posłuszeństwa. Sprawca został
zatrzymany przez policjan-
30.11 - Kradł samochodowe koła
Policyjni wywiadowcy zatrzymali w nocy 17-letniego
bielszczanina podejrzanego
o kradzież kół z volkswagena golfa. Sprawca został
ujęty dzięki informacjom
przekazanym przez świadka
zdarzenia na numer alarmowy Policji. Za przestępstwo
to zatrzymanemu grozi teraz
do 5 lat więzienia.
27.11 - Usiłował popełnić
samobójstwo
Kilka godzin trwała akcja
poszukiwania mężczyzny,
który usiłował popełnić samobójstwo. 23-latek skontaktował się telefonicznie
z krewnymi twierdząc, że
targnie się na swoje życie.
Funkcjonariusze z Czechowic-Dziedzic ustalili miejsce, gdzie ukrył się mieszkaniec tego miasta. Mężczyzna
w międzyczasie zdążył już
zażyć sporą dawkę leków.
Został otoczony opieką lekarską. Jego życiu nie zagraża
już niebezpieczeństwo.
26.11 - Andrzejkowe wybryki
Blisko 100 interwencji
policyjnych, trzy osoby dotkliwie pobite na parkingach
przed lokalami - to bilans
„andrzejkowych” imprez
organizowanych w sobotnią
noc w Bielsku-Białej i całym
powiecie. Dwóch spośród zatrzymanych przez policjantów ze Szczyrku sprawców
bijatyk usłyszało już zarzuty
przestępstw, za które grozi im
teraz do 3 lat za kratami.
23.11 - Wymyślił, że go
napadli
„Napadli na mnie, pobili
mnie i ukradli mi dwa telefony” - takie zgłoszenie przyjęli policjanci od 20-letniego
bielszczanina. Zawiadomienie o rozboju - podobnie jak
w przypadku każdego innego
przestępstwa potraktowano
bardzo poważnie. Szybko
jednak ustalono, że do zdarzenia w ogóle nie doszło,
a całą historię mężczyzna
po prostu wymyślił... Oszust
odpowie najprawdopodobniej za zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie
i fałszywe zeznania, za co
grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
23.11 - 9-letni chłopczyk
potrącony na pasach
Do wypadku doszło około
15.30 w Bestwinie na ul. Krakowskiej. 9-letni chłopczyk
został potrącony na przejściu dla pieszych. Z ustaleń
wynika, że 53-letni kierowca
pojazdu marki Iveco wjechał
na przejście dla pieszych
przy włączonym czerwonym
świetle dla ruchu pojazdów
i potrącił przechodzące przez
przejście dziecko. Na skutek
wypadku został przewieziony
do szpitala.
Rubryka redagowana na
podstawie informacji policyjnych.
Region
Akcja „Quad”
w Beskidach
Blisko 40 skontrolowanych pojazdów,
ośmiu kierujących ukaranych
mandatami, dwanaście pouczeń - to
efekt działań „Quad” prowadzonych w
trakcie ostatnich dni przez policjantów
ze Szczyrku oraz strażników leśnych.
Akcja „Quad”
zezwoleń na wjazd na tereny leśne. W piątkowe
popołudnie 30 listopada
br. na szklaku prowadzącym na Skrzyczne patrol
zatrzymał do kontroli pięć
samochodów terenowych
przewożących kilkunastuosobową, zorganizowaną
grupę „wycieczkowiczów”.
W czasie sprawdzeń okazało się, że organizatorem
tej „wycieczki” jest firma
ze Szczyrku, która nie posiada zgody nadleśnictwa
na wjazd na szlaki górskie.
Kierujący terenówkami zostali ukarani mandatami.
Policja Bielsko-Biała
Działania prowadzone
były na szlakach leśnych
prowadzących na Skrzyczne, Klimczok i Magurkę.
Patrole skontrolowały blisko 40 kierowców. Ośmiu
kierujących ukarano mandatami za nieuprawniony
wjazd do lasu. Każdy został wystawiony na kwotę 500 zł. Wobec jednego
z kierujących skierowano
wniosek o ukaranie do
sądu. Dwunastu pozostałych kierowców pouczono. Wśród pouczonych
były osoby mieszkające na
przysiółkach lecz nie posiadające odpowiednich
Uwaga -
kradną
w szpitalach
REKLAMA
Zaginęła Anna Faber
55-letnia bielszczanka
wyszła z domu w dniu 29
listopada 2012r. i dotychczas nie powróciła. Zaginiona wyszła z mieszkania
w Bielsku-Białej przy ul.
Roztoki, gdzie zamieszkuje wspólnie z mężem i do
tej pory nie powróciła. Nie
nawiązała też kontaktu
z rodziną.
Rysopis zaginionej: wiek
z wyglądu około 55 lat,
wzrost 168 cm, waga 80 kg,
włosy krótkie, szpakowate,
twarz okrągła.
Kronika Policyjna
mat. Policji
3.12. - Sąsiedzi ujęli włamywacza
Do zdarzenia doszło
w niedzielę 2 grudnia
w Bielsku-Białej na ul. Barkowskiej, gdzie sprawca pod
nieobecność domowników
włamał się do prywatnego
budynku. Dwaj bielszczanie zauważyli włamywacza,
który wychodził z sąsiedniego domu z łupami w rękach. Zatrzymali go i przekazali w ręce policjantów.
Dzięki ich szybkiej reakcji
odzyskano też zrabowane
mienie laptopa i biżuterię
o wartości blisko 4.000 zł.
Zatrzymanym okazał się dobrze znany stróżom prawa
53-letni bielszczanin, który
w przeszłości był już karany
za podobne przestępstwa.
Usłyszał już zarzuty włamania i kradzieży cudzego
mienia, a o jego dalszym
losie rozstrzygnie prokurator. Śledczy z komisariatu
IV ustalają, czy zatrzymany
ma na swoim koncie także
inne włamania, do których
doszło ostatnio w bielskich
Komorowicach i Hałcnowie.
www.region.info.pl
[email protected]
Na końcu
24
W ostatnich dniach Policja
odnotowała kilka kradzieży, do
których doszło w bielskich szpitalach. Z szafek ginęły portfele
z dokumentami i pieniędzmi.
Ofiarami złodziei grasujących w szpitalach są zazwyczaj
pacjenci, którzy nie przypilnowali swoich rzeczy, bo w czasie
kradzieży przebywali na zabiegach. Tak było między innymi
w Szpitalu Wojewódzkim, gdzie
z szafki w sali chorych zginął
portfel z dowodem osobistym,
kartą ubezpieczeniową, legitymacją emeryta i pieniędzmi
w kwocie 60 zł. Z otwartego
pokoju w jednym z oddziałów
tego szpitala zginęła gotówka
w kwocie 400 zł. Do kradzieży
doszło także w szpitalu przy ul.
Wyspiańskiego, gdzie złodziej
skradł z szafki torebkę, a wraz
z nią dokumenty i pieniądze w sumie 170 zł. Policja prosi, aby
wartościowe rzeczy przechowywać w zamkniętych szafkach lub
pod opieką zaufanych osób.
Policja Bielsko-Biała
Download

Wykaz uczniów wyróżnionych PRIMUS INTER PARES 2011