BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İhale kayıt numarası : 2014/150833
A1
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
1. KISIM
TELESKOPİK KONVEYÖR
KASA TAŞIYICI KONVEYÖR
KASA YIKAMA MAKİNESİ
KESİM HATTI KONVEYÖRÜ
ŞOKLAMA KABİNİ
KAN TOPLAMA HAVUZU
KAN POMPASI
OTOMATİK SAYAÇI
KONVEYÖR VE ASKI TEMİZLEME
MAKİNESİ
TÜY YUMUŞATMA KAZANI
KABA TÜY YOLMA MAKİNESİ
ORTA TÜY YOLMA MAKİNESİ
İNCE TÜY YOLMA MAKİNESİ
DIŞ YIKAMA MAKİNESİ
OTOMATİK KAFA KOPARMA ÜNİTESİ
AYAK DÜŞÜRME VE AYAK VAKUM
MAKİNESİ
ATIK SU POMPASI
ATIK SEPERATÖRÜ
OTOMATİK TRANSFER ROBOTLARI
İÇ ORGAN ÇIKARMA HATTI KONVEYÖRÜ
CLOACA ACMA VE KARIN YARMA
ROBOTU
İÇ ORGAN ÇIKARMA ROBOTU
KURSAK ALMA ROBOTU
VAKUM ROBOTU
BOYUN ROBOTU
İÇ DIŞ YIKAMA ROBOTU
İÇ ORGAN AYIRMA VE NAKİL
KONVEYÖRÜ
İÇ ORGAN MUAYENE VE TAŞIMA
KONVEYÖRÜ
BOYUN YIKAMA VE İLETİM HELEZONU
TAŞLIK İLTİM HELEZONU
TAŞLIK MAKİNASI
TAŞLIK YIKAMA MAKİNASI
KURU SOĞUTMA KONVEYÖRÜ
TASNİF HATTI KONVEYÖRÜ
TASNİF KEFELERİ
KALİTE KONTROL İSTASYONU
PARÇALAMA HATTI
PARÇALAMA İŞLERİNE AİT BANTLI
KONVEYÖRLER
B2
Birimi
Miktarı
Takım
Takım
Adet
Takım
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
2
1
1
1
1
2
Adet
5
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
3
2
2
1
1
1
Takım
1
Adet
Adet
Adet
Takım
2
1
4
1
Adet
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
Takım
1
Takım
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Takım
Takım
Takım
Adet
Takım
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Takım
1
Teklif Edilen
Birim Fiyat
(Para birimi
belirtilerek)
Tutarı (Para
birimi
belirtilerek)
Standart Form ─ KİK015.3/M 1
Birim Fiyat Teklif Mektubu
OTOMATİK FİLETO HATTI
BOŞ KUTU TAŞIMA KONVEYÖRÜ
POŞETLEME MAKİNESİ
POŞET KAPATMA MAKİNESİ
TABAKLI ÜRÜN PAKETLEME MAKİNESİ
TABAKLI ÜRÜN TARTMA VE ETİKETLEME
MAKİNESİ
POŞET ÜRÜN TARTMA VE ETİKETLEME
MAKİNESİ
TABAK KUTULAMA VE KUTU ETİKETLEME
MAKİNASI
KUTU SHRİNKLEME MAKİNASI
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Takım
Takım
Adet
Adet
Adet
1
1
10
15
7
Adet
7
Adet
10
Adet
7
Adet
2
1. KISIM
Toplam Tutar
2. KISIM
DONMUŞ MUHAFAZA RAF SİSTEMİ
1
Takım
1
2. KISIM
Toplam Tutar
3. KISIM
SANİTASYON VE HİJYEN EKİPMANLARI
1
Takım
1
3. KISIM
Toplam Tutar
4. KISIM
RENDERİNG ÜNİTESİ
1
Takım
1
4. KISIM
Toplam Tutar
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.
* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.
* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren
kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.
* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak
düzenlenecektir.
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza 3
1
Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.
Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif
mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
2
2/2
Standart Form ─ KİK015.3/M 2
Birim Fiyat Teklif Mektubu
Download

1 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/150833