Szkółki narciarskie dla dzieci urodzonych w latach 2001 - 2008
Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych wszyscy klienci maja obowiązek zapoznania się z regulaminem
szkoleń SZKÓŁKI NARCIARSKIE DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2001-2008.
1.Wraz z DOKONANIEM ZAKUPU usług szkoleniowych Klient zawiera z Biurem Turystyki Sportowej Jafi
Sport ul. Bonifacego 161/8, 02-909 Warszawa, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszym regulaminie.
2.Zajęcia odbywać się będą w 5 grupach zaawansowania (maksymalnie 6-8 osób w grupie, możliwe jest
przesunięcie w grupie wynikające z zaawansowania szkoleniowego):
0 - nigdy nie jeździłem na nartach, nie miałem styczności ze sprzętem narciarskim,
1 - umie jeździć na wprost, hamować pługiem, skręcać łukami płużnymi, podchodzić schodkowaniem,
2 - umie jeździć równolegle, skręcać z półpługu, podchodzi ć schodkowaniem, podchodzić w rozkroku, hamować
pługiem,
3 - umie jeździć równolegle, skręcać równolegle, podchodzi ć schodkowo oraz rozkrokiem, hamować skrętem
stop (równolegle)
4 – umie jeździć równolegle, skręcać równolegle, pewnie wchodzi ć na krawędź, utrzymywać pozycję doskokową,
hamować skrętem stop, wykonywać zwroty, podchodzić, jeździć śmigiem.
3.Przy dokonywaniu zakupu usługi szkoleniowej należy zaznaczyć odpowiednią grupę szkoleniową dla kursanta.
Na tej podstawie w pierwszym dniu szkolenia kursanci będą przypisani do poszczególnych grup. Biuro zastrzega
sobie, że w trakcie trwania zajęć w pierwszym dniu instruktorzy wraz z koordynatorem lub kierownika szkoleń
będą weryfikować umiejętności i przenosić kursantów do właściwych wg poziomu zaawansowania grup.
4.Szkolenie odbywa się 6 dni w tygodniu w godzinach od 11.00-16:00 Wyjątkiem jest dzień zawodów, w
którym szkolenia odbywają się od 14:00-16.00.
5.W trakcie godzin szkoleniowych instruktor ma prawo przekazać pod opiekę wychowawczyniom zmęczonego
kursanta, aby pozostali uczestnicy mogli korzystać z zająć bez przerw.
6.W trakcie trwania zajęć (codziennie poza dniem zawodów) instruktor zabiera uczestników na posiłek (koszt
posiłku wliczony w cenę szkolenia).
7.Możliwe jest dołączenie dzieci młodszych i starszych do grup szkoleniowych po wcześniejszej konsultacji z
kierownikiem wyszkolenia.
8.Koszt kursu to 720 zł. Dla osób, które nie wykupiły zakwaterowania w Jafi Sport 1000 zł.
9.Zajęcia odbywają się punktualnie o wyznaczonych godzinach, instruktor będzie jeździł z grupą przez 30 minut
wzdłuż wyciągu wyznaczonego, jako miejsce zbiórki, jeśli kursant nie dotrze do tego czasu instruktor może
oddalić się z grupą w inne miejsce i nie ma obowiązku odbierania telefonów od spóźnialskich. W tym przypadku
można dołączyć dziecko do szkolenia popołudniu.
10.W przypadku nie uczestnictwa w szkoleniu z przyczyn indywidualnych (choroba/przeziębienie, wypadki
zdrowotne, spóźnienia itp.) nie dokonujemy zwrotu kosztów za szkolenie.
11.Instruktor nie odpowiada, za jakość sprzętu dziecka. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie
przysługują żadne roszczenia.
12.W trakcie trwania lekcji zgodnie z nowym rozporządzeniem posiadanie kasku jest OBOWIAZKOWE do 14
roku życia instruktor przez wzgląd na bezpieczeństwo uczących się może odmówić prowadzenia lekcji.
13.O zmianie grupy szkoleniowej w trakcie kolejnych dni kursu decyduje instruktor w porozumieniem z
koordynatorem szkolenia oraz rodzicami.
14.Wszelkie zmiany i uwagi dotyczące szkoleń zgłaszane są bezpośrednio do koordynatowa lub kierownika
szkoleń.
15.Warunkiem utworzenia się grupy jest zebranie min. 4 chętnych.
Download

Szkółki narciarskie dla dzieci urodzonych w latach 2001