İNGİLİZCE
8. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ
Türkçe
1. TDK Türkçe Sözlük
2. TDK Ġmla Kılavuzu
3. Atasözü ve deyimler sözlüğü - Ġnkılap
yayınları 2 cilt
4. Büyük boy çizgili 120 yaprak defter
(Telli olmayacak.)
-72 yaprak büyük boy çizgili defter
-Türkçeden-Ġngilizceye Ġngilizceden-Türkçeye
sözlük
-Akordiyon Ürün Dosyası
-1 adet zarf Ģeklinde plastik dosya
NOT: MATEMATİK, TÜRKÇE, SOSYAL,
FEN DERSLERİNİ KAPSAYAN
AKORDİYON DOSYA ORTAK BİR TANE
ALINACAK.
MATEMATİK
1)120 YAPRAKLI DEFTER (Harita Metot)
2) ÇEMBER CETVELĠ
3) CETVEL TAKIMI
4) PERGEL
5) 5 ADET ĠZOMETRĠK KÂĞIT
6) 5 ADET MĠLĠMETRĠK KÂĞIT
7) 5 ADET KARELĠ KÂĞIT
ARAPÇA:
-100 YAPRAK KÜÇÜK BOY ÇİZGİLİ
DEFTER
-100 YAPRAK KÜÇÜK BOY ÇİZGİLİ
DEFTER
MÜZİK
Büyük boy müzik defteri
30 SAYFALI ġEFFAF DOSYA
FEN VE TEKNOLOJİ
KUR’AN-I KERİM:
-1 ADET ÇITÇITLI ZARF ŞEKLİNDE
DOSYA
-İKİ ORTALI KARELİ DEFTER
120 Sayfa kareli harita metot defter
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
Beden Eğitimi Dersi İhtiyaç Listesi
1-Okulun logolu eĢofmanı,
2-Spor ayakkabısı,
3-Havlu,
4-Yedek atlet ve spor çorabı
5-T-shirt(eĢofmanın içine giymek ve dersten
sonra değiĢtirmek için)
6-Suluk
- 60 YAPRAK ÇİZGİLİ KÜÇÜK BOY
DEFTER
Download

8. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ Türkçe 1. TDK Türkçe Sözlük 2. TDK