PREHĽAD VÝHOD
HYGROSAN vyrieši radikálne problémy s vlhkosťou a s
ňou často spojenými závažnými následkami. Stena
vyschne doslova za noc. Utrpenie má svoj koniec.
Novinka HYGROSAN
udržiava steny každého druhu trvalo suché a bez
plesní,
vytvorí veľmi rýchlo zdravú pohodu,
neobsahuje jedovaté látky alebo fungicídy,
prispieva trvalo k optimalizácii spotreby energie,
spracováva sa ako farba na steny a
je vhodný rovnako do interiéru ako aj exteriéru.
Tento prostriedok k svojpomoci je pritom cenovo
podstatne výhodnejší ako inak nevyhnutná kompletná
sanácia.
Vo väčšine prípadov je nutné ošetriť len napadnuté
obvodové steny.
Náklady zodpovedajú približne nákladom
dvojnásobnej predprípravy povrchu.
Presvedčte sa sami:
HYGROSAN vyrieši aj Váš problém. Zaručene.
SKÚSENOSŤ
Viac ako 6 000 problematických prípadov, čiastočne
veľmi závažných, sa podarilo v posledných rokoch
vyriešiť pomocou inovatívneho membránového náteru
HYGROSAN.
Používateľmi boli majitelia rodinných domov,
prenajímatelia a správcovia obytných nehnuteľností,
prevádzkovatelia nebytových objektov, hotelov,
krytých bazénov a priemyselných stavieb. Realizáciu
prevzali súkromné osoby, partnerské spoločnosti našej
firmy alebo miestne špecializované maliarske firmy.
Do dnešného dňa sa
v ani jednom prípade
nevyskytol dôvod na reklamáciu.
FIRMA STEIER
Gartenstraße 47c I OT Bad Suderode
D-06485 Quedlinburg
Telefón 0049(0)39485-61792
[email protected]
www.hygrosan.de
Distribúcia Česká a Slovenská republika:
Aquastop
Továrenská 9
95633 Chynorany
0907756015
www.aquastop.sk
Odovzdal:
Hygrosan
Nedá vlhkým stenám žiadnu šancu
Plesne ako príznak a dôsledok vlhkých stien číhajú
takmer všade. Ak sa raz uhniezdili, možno sa ich len
ťažko zbaviť. Bežné metódy sú často nákladné a málo
účinné. Napadnutie sa zopakuje. Ale teraz je tu
prostriedok k svojpomoci v boji proti zatuchlinám,
plesniam, černeniu a zápachu.
Koniec plesniam,
černeniu,
zatuchlinám
a pod.!
S trvalo
suchými
stenami
sa žije oveľa
zdravšie!
HYGROSAN nepotláča príznaky. Ide neduhu priamo
na koreň a odstráni ho - úplne bez fungicídov,
spoľahlivo a natrvalo.
HYGROSAN znamená znova suché steny.
HYGROSAN vytvorí pohodu a
zdravé podmienky na bývanie za jednu
noc.
S istotou.
PRINCÍP
APLIKÁCIA
Vlhké steny znižujú pocit pohody, sú živnou pôdou pre
plesne a choroboplodné zárodky, príčinou pre
zatuchnutú mikroklímu a energetické straty. Hrozia
zdravotné problémy a taktiež stúpajúce náklady na
vykurovanie.
HYGROSAN sa musí starostlivo namiešať a spracovať.
Aplikácia je však veľmi jednoduchá.
Súkromní používatelia alebo špecializované maliarske
firmy dostanú po objednaní prostredníctvom
internetovej stránky www.hygro-san.de poštou
doručené dve samostatné účinné zložky. Špeciálna
malta a tekutá prísada sa potom podľa receptu
namiešajú vodou.
Skôr, ako materiál nanesiete ako farbu pomocou kefy
alebo štetca, musíte napadnuté steny očistiť od
viditeľnej plesne a navlhčiť ich, okrem toho musí byť
povrch stien zbavený oleja a mastnoty. Ďalšou
podmienkou je pevná omietka ako podklad.
HYGROSAN je inovatívny mikropórový náter na
steny, ktorý pôsobí striktne na stavebno-fyzikálnom
princípe. Vytvára na povrchu steny parozábranu, ktorá
zabraňuje vnikaniu vlhkosti do muriva, necháva však
prechádzať teplo. Takto sa napadnuté steny postupne
vysušujú.
Obytné priestory, kuchyne, kúpeľne, pivnice a
nebytové objekty sa trvale zbavia vlhkosti, pleseň stratí
svoj existenčný základ. Súčasne sa zvýši izolačná
schopnosť muriva. Steny lepšie izolujú, akumulujú viac
tepla, náklady na vykurovanie trvalo klesnú.
Napriek tomu, že príčiny černenia stien nie sú ešte
úplne preskúmané, prax ukazuje: Aj v tomto prípade
má HYGROSAN spoľahlivý a trvalý účinok.
Výsledkom je zdravá pohoda v príjemnej obytnej
klíme. Doslova za jednu noc.
EFEKTY
Merania relatívnej vlhkosti vzduchu pred a jeden alebo
viac dní po ošetrení ukazujú: Mikroklíma sa ihneď
zmení. Klesajúca vlhkosť stien vytvára pre pleseň
tenkú, ale solídnu prekážku. Dokonca aj problematické
miesta ako sú tepelné mosty, okenné ostenia, preklady
alebo vence ostanú bez akéhokoľvek stavebného
zásahu suché.
„Špičková vec: Veľký účinok za málo peňazí"
Joachim Heydecke | Starosta obce Allrode/Harz
Po nanesení musíte stenu nechať len jednu noc schnúť.
Následne môžete ihneď začať s maliarskymi prácami
ako je maľovanie alebo tapetovanie.
„Čo nikto neveril: Pleseň sa doposiaľ nevrátila."
Werner Nennstiel I Bad Neustadt
Vďaka trvalo suchým stenám sa tepelné straty
spôsobené prechodom tepla cez obvodové steny
značne znížili.
Okrem toho nedochádza k tepelným stratám
vetraním, pretože nie je potrebné „vyvetrávať"
vlhkosť.
Pri klesajúcich nákladoch sa významne zlepšuje
tepelná pohoda v miestnosti - vzniká príjemná, zdravá
obytná klíma.
Download

Hygrosan - AQUASTOP