Š a ľ a j e lepšia
Koalícia za lepšiu Šaľu │ www.lepsiasala.sk │ november 2010
Vážení občania,
o niekoľko dní rozhodnete, kto Vás bude zastupovať v mestskom zastupiteľstve najbližšie 4 roky a kto bude primátorom mesta. Predstupujem pred Vás spolu s veľkou skupinou
ľudí, ktorí majú jasnú predstavu o tom, čo treba riešiť a ako.
Predstupujeme pred Vás s odpočtom našej doterajšej práce
a s podrobným a prepracovaným programom rozvoja mesta
do roku 2015. Odpočet našej práce ako aj náš program sme
Vám predstavovali v predchádzajúcich vydaniach našich novín. Dnes Vám ponúkame prehľad toho najdôležitejšieho.
Pokračujme
v riešení problémov!
Keď sme pred 4 rokmi prišli do funkdy a poslancami parlamentu,
cií, museli sme mnohé spoznáPredstavujeme ktoré sú často v rovine
vať, mnohému sa učiť a mnohé
priateľstva, vydidátov koalície osobného
dať do poriadku. A urobili sme kan
užijeme na to, aby sa Šaľa
Lepšia Šaľa
isto aj mnoho chýb. Dnes sme
a jej problémy dostala
v lepšej a jednoduchšej situácii.
do centra ich pozornosti.
jednotlivých
v Presne vieme, čo bolo urobené
Navyše, ide o členov vlády,
obvodoch ktorí sú dôležití pre riešenia
a najmä čo máme rozrobené, čo sme
naštartovali. Nepotrebujeme ani minútu
problémov Šale: minister dopravy,
na spoznávanie situácie, môžeme plynule minister zdravotníctva, minister vnútra, mipracovať ďalej. A je na čom. Na jar sa za- nisterka spravodlivosti i predsedníčka vlády.
čne výstavba domova dôchodcov, prerábanie Jednoduchšia bude aj spolucentrálnych zón v Šali aj Veči, rekonštrukcie
až 4 ciest (Záhradnícka, M. R. Štefánika, Ko- práca s Nitrianskym samomenského, Hollého), čiže investície, ktoré správnym krajom, ktorá je
sme pripravili a prichystali k realizácii. Väč- dobrá už aj dnes. Svedčí o tom
šina z nich bude financovaná z príspevkov
aj nová stavba v meste, ktorou
Európskej únie, ktoré sme získali.
Našou veľkou výhodou je
aj fakt, a to si povedzme
úplne otvorene, že sa nám
bude v najbližších rokoch
oveľa ľahšie spolupracovať
s Vládou Slovenskej republiky, ako aj s Nitrianskym
samosprávnym krajom.
je skutočne vydarená kruhová
križovatka Dolná/Vlčanská,
ktorá vznikla v spolupráci
mesta Šaľa a Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Ako
poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja môžem priamo ovplyvňovať aj správanie
sa kraja voči nášmu mestu.
Až 8 z 13 členov vlády pochádza z politických strán, ku ktorým máme veľmi blízko,
keďže v našich radoch sú aj ľudia z SDKÚDS a KDH. Osobné vzťahy s ministrami vlá-
││Martin Alföldi, kandidát na primátora mesta a kandidáti Koalície za lepšiu Šaľu
november 2010
Martin Alföldi, primátor mesta
Na poslancoch
záleží!
Na ďalších stranách Vám predstavujeme
kandidátov našej koalície na poslancov.
Výberu kandidátov sme venovali veľkú
pozornosť, lebo vieme, že na poslancoch
veľmi záleží! Medzi kandidátmi je niekoľko osvedčených, ktorí už ukázali, že vedia
pevne stáť za princípmi, ktoré hlásajú.
Ponúkame aj niekoľko kandidátov, ktorí
predstavujú poslancov novej generácie. Sú
to mladí a vzdelaní ľudia, ktorí majú jasno
v tom, ako má vyzerať mesto, v ktorom
chcú žiť najbližšie desaťročia.
Vážení občania, nesľubujeme nemožné, ale spravíme
všetko, čo bude v našich
silách. Nie sme neomylní,
ale za naše výsledky sa
nemusíme hanbiť. Tieto
voľby nie sú o politike. Sú
o ľuďoch. Ako ste Vy, ako
sme my – nehráme za naše
farby, pracujeme pre Šaľu.
Vopred Vám ďakujeme!
www.lepsiasala.sk │
1
Š a ľ a j e l epšia
Pravda
5
o nemocnici
otázok
o nemo
cnic
││Odpovedá Martin Alföldi, primátor
■■ 1. Vláda SR rozhodla, že od januára 2003
prešla nemocnica do zriaďovateľskej
pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pod Nitriansky samosprávny
kraj (NSK) prešlo všetko – majetok nemocnice (pozemky, budovy, zariadenie
nemocnice), ako aj samotná prevádzka.
Znamená to, že za fungovanie nemocnice
zodpovedal NSK. Čo sa dialo s našou nemocnicou potom?
Dôležitý bol rok 2005. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) naplánoval prenajatie nemocnice organizácii Forlife. Táto organizácia
z Komárna mala získať nemocnice v Šali
a v Komárne. Forlife vznikol len 14 dní predtým, ako o tomto kroku mali rozhodnúť poslanci NSK! Na podnet vtedajšieho vedenia
nemocnice sa stretli zástupcovia o. z. Lepšia
Šaľa (Alföldi, Mečiar, Polónyi) na pôde nemocnice s jej vedením. Výsledkom stretnutia
bola dohoda o spustení petičnej akcie zameranej proti odovzdaniu nemocnice organizácii Forlife.
V priebehu pár dní sa pod
petíciu podpísalo 15 000
občanov z okresu Šaľa. Na rokovanie poslancov NSK v Nitre
sme spolu s Miroslavom
Polónyim petíciu zaniesli
a predložili poslancom.
Poslanci NSK (v tom čase mala
jednoznačnú väčšinu SMK)
15 tisíc podpisov odignorovali a nemocnicu prenajali
komárňanskej organizácii
Forlife. Nemocnica sa dostala
do rúk Forlife v októbri 2005.
■■ 2. Keď sa nemocnica dostala do rúk organizácie Forlife, ako fungovala?
Napríklad v roku 2007, teda v čase, keď nemocnica fungovala pod organizáciou Forlife,
skončila s vyrovnaným rozpočtom. Zdalo
2
│ www.lepsiasala.sk
by sa, že nemocnica bola životaschopná.
Problém bol, že okrem našej nemocnice mal
Forlife vo svojich rukách aj nemocnicu v Komárne. A to, čoho sme sa obávali v roku 2005,
sa aj začalo napĺňať. Správna rada nemocnice začiatkom roku 2008 odvolala riaditeľa
nemocnice s tým, že nemocnice v Komárne
a v Šali budú mať spoločného riaditeľa. Naša
nemocnica bola vždy popri komárňanskej
na druhej koľaji.
■■ 3. Dá sa to označiť za začiatok konca nemocnice?
V prvom rade verím, že nejde o definitívny
koniec. Obavy o osud nemocnice sa začali
napĺňať nástupom vlády R. Fica, ktorý 6. 10.
2007 vyhlásil pre médiá: „Dopredu upozorňujem, že vo vláde budeme presadzovať myšlienku, že v tejto minimálnej sieti by sa mali
objaviť len štátne zdravotnícke zariadenia.“
Vláda sa rozhodla definovať
minimálnu sieť zariadení,
ktoré budú mať istotu ďalšej
existencie. Nemocnica v Šali
v tejto sieti nebola a to napriek dobrému hospodáreniu.
Koncom roka 2007 začali rokovania o uzatvorení zmlúv medzi nemocnicou a zdravotnými poisťovňami. Mesto Šaľa a starostovia
okolitých obcí spustili ďalšiu petíciu, v ktorej
žiadali, aby bola nemocnica v Šali zaradená
do minimálnej siete. Za niekoľko dní sa pod
petíciu podpísalo 17 000 ľudí. Ministerstvo
zdravotníctva reagovalo veľmi sucho – či poisťovňa zmluvu s nemocnicou podpíše alebo
nie, je jej rozhodnutie. Všeobecná zdravotná
poisťovňa bola vtedy ovládaná nominantmi
vtedajšej koalície SMER-SD, SNS a ĽSHZDS.
i
spoločnosť Forlife rozhodla o ukončení poskytovania zdravotnej starostlivosti. Úlohu
zohralo aj to, že Šaľa patrila pod Komárno.
Ak by Šaľa fungovala samostatne, možno by
dodnes nemocnica fungovala ako nezisková organizácia podobne ako v Topoľčanoch
a Leviciach.
■■ 5. Aká je budúcnosť nemocnice?
Až koncom roku 2010 došlo k dohode a nemocnica v Šali sa vrátila do rúk Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Ten rozhodol, že sa
pokúsi celý areál nemocnice predať s podmienkou, že nový majiteľ musí obnoviť zdravotnícku starostlivosť. Ako tento zámer dopadne, sa dozvieme asi začiatkom roku 2011.
Toto by mohla byť jedna cesta. Ale vidím aj
iné možnosti, napríklad založenie samostatnej organizácie alebo spojenie s niektorou
inou organizáciou, ktorá spravuje nemocnice
v iných mestách. Toto som sa pokúšal presadiť aj ako poslanec VÚC, ale žiaľ, ostatní
poslanci to nepodporili.
Vybrať najvhodnejšiu
cestu musia odborníci. Avšak absolútnym
základom je postoj
zdravotných poisťovní. Všeobecná nemocnica bez zmluvy
s poisťovňami nikdy
fungovať nebude. A to
sa nestane zo dňa
na deň, ako sľubujú
niektorí kandidáti.
■■ 4. Takže nemocnica je zatvorená, lebo
o ňu nemajú záujem zdravotné poisťovne?
Šaľa je lepšia
Ide hlavne o štátnu Všeobecnú zdravotnú
poisťovňu, ktorá s nemocnicou nepodpísala
zmluvu. Nemocnica musela postupne uzatvárať jednotlivé oddelenia a 14. 6. 2010
Vyšlo: november 2010
Koalícia za lepšiu Šaľu
www.lepsiasala.sk
Grafická úprava a tlač: Fantázia
november 2010
Šaľa je lep š i a
Špinavé praktiky
v predvolebnom boji
││Odpovedá Jozef Mečiar
■■ 1. Ako hodnotíte predvolebný boj?
Asi je predčasné vyjadrovať sa k tomu komplexne. Uvidíme, čo ešte príde. Spomíname
si, že pred 4 rokmi sa nepekné veci, ako kupovanie voličov, diali aj priamo počas volieb.
■■ 2. A doterajší priebeh kampane?
Dalo by sa povedať, že je vcelku korektná.
Až na jeden prípad.
Kandidát aj na primátora aj poslanca, Peter Andráši, sa pokúša nedostatok znalostí
o meste a neexistenciu svojho jasného, uceleného programu nahradiť agresivitou a aroganciou. Je to, samozrejme, jeho voľba. Musí
si však uvedomiť, že ak pred voľbami pošpiní všetkých okolo seba, tak s ním po voľbách
nebude nikto spolupracovať.
■■ 3. Čo ho vedie k takej špinavej kampani?
Je to jednoduché. Pán Andráši žije na Komenského ulici, ktorá je vo veľmi zlom stave a potrebuje rekonštrukciu. On sa to snaží
■■ 1. V akej finančnej situácii je mesto
na konci volebného obdobia?
Dôležitý ukazovateľ je miera zadĺženia.
Zjednodušene, ide o porovnanie výšky dlhu
mesta s jeho bežným ročným rozpočtom.
Podľa zákona táto miera nesmie byť vyššia
ako 60%. My sme mesto prebrali s úverovou
zaťaženosťou 33% a na konci tohto volebného obdobia bude 36%. Tento výsledok považujem za dobrý a to z troch dôvodov.
Mesto urobilo veľké investície do svojho
majetku pomocou peňazí Európskej únie.
K nim sme však doložili aj pomerne veľký
objem mestských peňazí a to preto, aby sme
mohli jednotlivé rekonštrukcie robiť kompletne. Nechceli sme z fondov EÚ zrekonštruovať základnú školu a jej telocvičňu už
nie. Po druhé: hospodársko-finančná kríza
nám zásadne znížila príjmy od štátu. Hovorím o sume vyššej ako milión EUR. A po tretie: mesto muselo zaplatiť za prehratý súdny
november 2010
o predvole
bnom
boji
presadiť už niekoľko rokov. Nespokojnosť
s tým, že Komenského ulica stále nie je opravená, ho viedla k tomu, že sa pustí do predvolebného boja. V poriadku. Problémom
však je, že ak sa niekto rozhodol kandidovať
na poslanca alebo dokonca na primátora preto, aby si vyriešil iba svoj vlastný problém,
tak nebude dobrým poslancom a už vôbec nie
dobrým primátorom.
štrukciu domu kultúry, kúpalisko, obnovu nemocnice a podobne. Tak buď je mesto na kolenách a potom rekonštrukcie nebudú, alebo
budú rekonštrukcie a mesto nie je na tom
finančne zle. Mimochodom, v roku 2011 sa
uskutočnia rekonštrukcie centrálnych mestských zón či viacerých ulíc.
Ďalší problém pána Andrášiho
je aj v tom, že nemá tušenie, ako funguje mesto.
Ale áno. Komenského ulica vo veľmi zlom
stave. Našťastie, obyvatelia Komenského
musia vydržať už len jednu zimu. Mesto
získalo peniaze od Európskej únie na rekonštruckiu centra mestskej časti Veča, Pribinovho námestia. Súčasťou rekonštrukcie bude aj
oprava a vybudovanie osvetlenia Komenského ulice. Celý projekt bude realizovaný budúci rok.
Doteraz nepracoval ani ako poslanec a dokonca ani ako člen niektorej komisie. Aj preto vo svojich textoch píše nezmysly, ktoré ho
usvedčujú z neznalosti. Nevie napríklad, že
podielové dane sa netýkajú podnikateľov, ale
iba fyzických osôb. Je to práve neznalosť, čo
ho vedie k tomu, že nakoniec cituje nezmyselné texty jedného poblúdeného poslanca,
ktorého už nikto neberie vážne.
Chaos v jeho programe dokazuje aj to, že
na jednej strane kričí, že mesto je finančne
na kolenách a na druhej strane sľubuje rekon-
■■ 4. Nemá v niečom pravdu?
■■ 5. Čo by ste odkázali voličom?
Nech idú voliť. Nech sa rozhodnú slobodne. Nech zvážia, čo bolo v meste urobené
za ostatné 4 roky a či chcú pokračovať alebo
to chcú otočiť späť.
Nezmysly o hospodárení mesta
││Odpovedá Jozef Mečiar, predseda
││finančnej komisie
5
otázok
spor, ktorý vznikol ešte v roku 1997. Nemálo
nás stálo aj zastavenie projektu tzv. outsour­
cin­gu, ktorý sa nám podarilo „vykopnúť
z brán­kovej čiary.“
Je absolútnym nezmyslom
hovoriť, že mesto je finančne
na kolenách. To môže tvrdiť iba osoba, ktorá nemá
tušenie, aká je situácia
a ako mesto funguje. Alebo
horšie, vie, aká je situácia,
ale rozhodla sa nezmyslami
zaujať pozornosť voličov.
■■ 2. Plánujete meniť miestne dane a poplatky?
Nie. V roku 2008 sme znížili poplatky za komunálny odpad a to vďaka tomu, že sa nám
podarilo znížiť náklady mesta na jeho likvi-
3
otázky
o hospodá
rení
mesta
dáciu. Znížil sa aj poplatok za psa. Miestne
dane a poplatky chceme ponechať na súčasnej úrovni.
■■ 3. Rozpredáva mesto svoj majetok?
To je nezmysel. V prvom rade treba povedať,
že mesto do svojho majetku mohutne investovalo. Školy, škôlky, knižnica..., to všetko
je majetok mesta. Navyše keď sme preberali
mesto na konci roku 2006, už nebolo ani čo
rozpredávať. Veď mesto nemá ani pozemky
na nový cintorín, čo musíme akútne riešiť.
V tomto období mesto predalo budovu COV
vo Veči, časť areálu bývalého podniku služieb na Dolnej ulici a niekoľko pozemkov,
ktoré nemalo ako využiť. Pri niektorých predajoch išla cena nižšie, dokonca veľmi nízko.
Ale to bolo na základe rozhodnutia poslancov, ktorých sa treba pýtať na dôvody.
www.lepsiasala.sk │
3
Š a ľ a j e l epšia
10 dôvodov,
prečo pokračovať
Okrem mnohých ukončených aktivít máme viacero
rozbehnutých akcií. Väčšina
z nich bude realizovaná už
v budúcom roku. Treba ich
dokončiť. Uvádzame niektoré, ktoré sú vo vysokom
štádiu rozpracovanosti.
z pros­tried­kov Európskej únie. Už v marci
2011 začne jeho výstavba. V týchto dňoch
prebieha výber dodávateľa stavby. Kapacita
prvého domova dôchodcov v Šali bude 80
miest a stavba bude ukončené v decembri
2012.
■■ Dôvod druhý – prerobíme centrum Veče
Aj v tomto prípade ide o akciu, na ktorú už
mesto má schválené financovanie z fondov
Európskej únie. Práce budú prebiehať budúci
rok a pôjde o úpravu centra Veče v okolí Pri-
Uvádzame 10 dôvodov, prečo treba pokračovať ďalej
a neotáčať kormidlo späť.
■■ Dôvod prvý – postavíme domov dôchodcov
V auguste tohto roku nám bolo schválené
finan­covanie stavby domova dôchodcov
4
│ www.lepsiasala.sk
november 2010
Šaľa je lep š i a
binovho námestia. Okrem úpravy prostredia
sa uskutoční najmä rekonštrukcia Komenského ulice.
■■ Dôvod tretí – prerobíme centrum mesta
pri amfiteátri
A opäť schválené financie z Európskej únie
a opäť akcia, ktorá bude zrealizovaná v roku
2011. Okrem úpravy amfiteátra a vytvorenia
reprezentatívneho parku budú zrekonštruované ulice M. R. Štefánika a Školská.
volebné obdobie
2002-2006
2006-2010
2010-2014
■■ Dôvod piaty – z fondov zrekonštruujeme
ulicu Komenského, Školskú a Štefánika
Ako sme už spomenuli, tieto tri ulice budú
zrekonštruované v budúcom roku z financií
Európskej únie v rámci projektov, ktoré už
má mesto schválené.
■■ Dôvod šiesty – zrekonštruujeme ulicu
Hollého a Záhradnícku
Tieto dve ulice patria medzi najhoršie v meste. Pred niekoľkými dňami mesto zorganizovalo elektronickú aukciu, z ktorej vyšli dodávatelia stavieb, čiže firmy, ktoré tieto dve
cesty na jar budúceho roka zrekonštruujú.
november 2010
etapa
termín
☺
technická štúdia k zámeru obchvatu
nov. 2005
☺
prerokovanie zámeru, výber variantu č. 5
apríl 2006
☺
zmena variantu: kombinácia variantov č. 5 a 1
marec 2007
☺
správa o vplyve na životné prostredie (EIA štúdia)
☺
vypracovanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia
☺
štátna expertíza, vydanie stanoviska
!
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
výkup pozemkov
2014-2018
júl 2007
2008
máj 2010
konanie začalo
13. 10. 2010
2011-2012
vydanie stavebného povolenia
■■ Dôvod štvrtý – dokončíme pešiu zónu
A do tretice projekt, na ktorý máme schválené financovanie z fondov EÚ a ktorý sa
bude realizovať budúci rok. V rámci tejto
akcie bude dorobená druhá časť pešej zóny
až po kruhovú križovatku na Námestí sv. Juraja pri Olympii. Táto časť pešej zóny však
bude podstatne zelenšia ako prvá. Mimo prác
v centre mesta pribudne ako súčasť projektu
aj ďalšia zeleň v okolí križovatky na Dolnej
ulici.
plnenie
2013
začiatok výstavby
2013-2014
ukončenie výstavby
2015-2016
■■ Dôvod siedmy – postavíme parkovisko
pri železničnej stanici
■■ Dôvod deviaty – urobili sme veľký skok
k obchvatu mesta
Problém s parkovaním pri železničnej stanici vyrieši nové parkovisko. Mesto už v roku
2007 začalo rokovania s majiteľom pozemkov pred stanicou a podarilo sa mu pozemky získať do dlhodobého nájmu. Cieľom je
vybudovanie veľkého parkoviska. Projekt je
vypracovaný a udelené je už aj stavebné povolenie. V druhej polovici nasledujúceho volebného obdobia bude parkovisko postavené.
V roku 1979 za o obchvate začalo hovoriť.
V roku 2005 sa začali robiť prvé reálne kroky. Počas tohto volebného obdobia sa na ceste k obchvatu urobil najväčší krok. Urobíme
všetko preto, aby súčasná vláda začala obchvat Šale stavať.
■■ Dôvod ôsmy – postavíme novú autobusovú stanicu
Vláda Slovenskej republiky môže vo viacerých oblastiach mestu pomôcť. Ide o obchvat mesta, križovatku pri Trikote, problémy v zdravotníctve, zachovaní okresného
oddelenia polície... Preto budeme intenzívne
komunikovať s predstaviteľmi vlády, ku ktorým máme veľmi blízko.
Popri výstavbe parkoviska pri železničnej
stanici bude premiestnená aj autobusová
stanica. Bude tak modernejšia a najmä bude
bližšie k železničnej stanici a cestujúci nebudú musieť prechádzať pri prestupovaní z vlaku na autobus cez nebezpečnú križovatku.
Výstavba autobusovej stanice bude prebiehať
súčasne s výstavbou parkoviska.
■■ Dôvod desiaty – máme blízko k súčasnej
vláde
││Lepšia Šaľa
www.lepsiasala.sk │
5
Š a ľ a j e l epšia
Milí voliči, na konci volebného obdobia Vám ponúkame
10 zrejme najdôležitejších
dôvodov, prečo je Šaľa lepšia
ako bola, keď začínalo toto
volebné obdobie. Ak Vás už
nebavia politické hry, útoky
a osočovanie, ak Vás už nudia
politici, ktorí neprichádzajú
s faktmi a jasným programom,
my Vám ponúkame fakty.
Mnohé sa zjavne zmenilo k lepšiemu. Iste,
mnoho problémov ešte vyriešených nie je a je
na čom pracovať. Napriek tomu sme presvedčení, že práve sa končiace volebné obdobie
patrilo medzi najúspešnejšie. Posúďte sami.
■■ Dôvod prvý – získali sme 8,5 milióna EUR
z fondov Euróskej únie
Mestá a obce na Slovensku mohli získať
na svoje projekty značnú finančnú podporu
z Európskej únie. Mohli za ne opravovať
školy, skrášľovať námestia, stavať čističky
odpadových vôd, domovy dôchodcov. Tejto
príležitosti sme sa museli a chceli chopiť čo
najsilnejšie. Nebude sa už opakovať! A podarilo sa! Ak by sme v tomto období nezískali
financie na rekonštrukcie škôl, knižnice, centrálnych zón, tak by sme niekedy v budúcnosti museli všetky práce urobiť z vlastných
peňazí, ktorých je málo. Ak by sme nezískali
peniaze z fondov Európskej únie, tak zrekonštruované školy alebo knižnica, nový domov
dôchodcov alebo opravené centrálne časti
mesta vrátane rekonštrukcií ciest, by sme
mali až o mnoho, mnoho rokov.
■■ Dôvod druhý – zrekonštruovali sme základnú školu a dve materské školy
Počas tohto volebného obdobia sa nám podarilo úplne zrekonštruovať Základnú školu
J. Murgaša a dve materské školy (8. mája
a J. Hollého). Súčasťou rekonštrukcie základnej školy bolo aj presťahovanie ďalšej
materskej školy do zrekonštruovaného areálu
na ulici Hornej. Takže z celkového počtu 12
školských zariadení má Šaľa úplne zrekonštruovaných už 5 (jedno v predchádzajúcom
volebnom období).
■■ Dôvod tretí – zrekonštruovali sme mestskú knižnicu
Chceli sme, aby aj mestská knižnica bola lepšia. A podarilo sa. Knižnica, ktorú sme pomenovali po významnom spisovateľovi Jáno­vi
Jo­hanidesovi, ktorý v Šali žil a tvoril, je
6
│ www.lepsiasala.sk
10 dôvodov,
prečo je Šaľa lepšia
kom­pletne opravená. Vymenený je aj interiér.
15. novembra bola knižnica po rekonštrukcii
otvorená a opäť slúži čitateľom. Zároveň má
svoju vlastnú webstránku kniznica.sala.sk.
■■ Dôvod štvrtý – vybudovali sme 166 parkovacích miest
Problém s parkovaním je veľký a nie je možné ho vyriešiť zo dňa na deň. Podarilo sa nám
vybudovať 4 parkoviská, ktorých vyťaženosť
dokazuje, že neboli stavané zbytočne a situáciu zlepšili. Na troch parkoviskách v mestskej
časti Veča a jednom na Dolnej ulici pribudlo
celkovo 166 nových parkovacích miest.
■■ Dôvod piaty – postavili sme križovatku
ulíc Dolná/Vlčanská
Táto križovatka patrila medzi najproblematic­
kejšie v meste. Mesto Šaľa spolu s Nitrianskym samosprávnym krajom tento problém
vy­riešilo. Máme peknú a užitočnú kruhovú križovatku, ktorá sa zaradila medzi pýchy mesta.
■■ Dôvod šiesty – urobili sme Šaľu najotvorenejším mestom na Slovensku
Transparency International Slovensko je
nezávislá celosvetová organizácia, ktorá sa
venuje problematike transparentnosti. Podľa
jej hodnotenia je Šaľa najotvorenejším mestom na Slovensku. Organizácia v roku 2010
hodnotila 100 najväčších miest na Slovensku
a vyhodnocovala až 112 rôznych kritérií. 10
najotvorenejších miest na Slovensku:
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
mesto
ŠAĽA
B. Bystrica
Martin
BA-Petržalka
Rožňava
BA-Staré mesto
Žilina
Bratislava
Košice
Považská Bystrica
hodnotenie
71%
70%
67%
66%
61%
60%
58%
57%
56%
52%
Toto konkrétne ocenenie, jedno z mnohých,
dokazuje zmenu politickej kultúry v meste.
Podarilo sa zmeniť Šaľu k lepšiemu nielen
vďaka investíciám, ale aj vďaka inému prístupu k spravoaniu mesta. Šaľa je mesto, ktoré slúži ako príklad pre organizácie, ktoré sa
venujú transparentnosti a otvorenosti a mnohé mestá nás nasledujú.
■■ Dôvod siedmy – vybudovali sme 3 nové
detské ihriská
V tomto volebnom období sa podarilo zlepšiť
život našim najmenším. Nové detské ihrisko
na Vlčanskej a Okružnej ulici sú toho dôkazom. Ďalšie detské ihrisko pribudlo v areáli Základnej a materskej školy J. Murgaša.
Okrem úplne nových detských ihrísk bolo
niekoľko ďalších opravených.
■■ Dôvod ôsmy – vybudovali sme multifunkčné športoviská
V areáli základnej školy J. Hollého vo Veči
pribudlo pekné multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a tartanovou dráhou. Moderný
areál slúži žiakom školy, ale aj širokej verejnosti, ktorá ho hojne využíva.
Pred niekoľkými dňami pribudlo podobné
ihrisko aj na Základnej škole s vyučovacím
jazykom maďarským, kde bude prínosom aj
z toho dôvodu, že na škole nie je telocvičňa.
■■ Dôvod deviaty – investovali sme do škôl
najviach od roku 1989
Okrem spomínaných úplných rekonštrukcií
základných a materských škôl mesto v tomto
volebnom období, najmä v roku 2009, investovalo značné finančné prostriedky do toho
najdôležitejšieho majetku, ktorý má. Do materských a základných škôl. Vymieňali sme
okná, opravovali strechy, modernizovali kuchyne. Rôzne objekty v našom meste využívajú rôzne skupiny obyvateľov. Ale objekty
škôl slúžia všetkým našim deťom. Preto sme
investovali práve tam! Odkedy má mesto povinnosť starať sa o materské a základné školy
došlo k najmohutnejším investíciám práve
v tomto volebnom období.
■■ Dôvod desiaty – investovali sme do Veče
najviac od roku 1989
Mnohé zo spomínaných investícií mierili
do mestskej časti Veča. Iste, zlepšovať je čo,
ale niet pochýb o tom, že toto volebné obdobie bolo pre Veču najpozitívnejšie a krok
k lepšej Veči bol veľký. Deti Večanov majú
zrekonštruovanú modernú materskú školu,
Večania získali nové, moderné multifunkčné
ihrisko v areáli školy, obyvatelia Jilemnického ulice sa dočkali úplne novej cesty, niektoré detské ihriská boli opravené a pribudlo aj
niekoľko desiatok metrov chodníkov.
november 2010
Šaľa je lep š i a
november 2010
www.lepsiasala.sk │
7
obvod č. I Š a ľ a j e l epšia
OBVOD I.
1
Igor Bečár, MUDr.,
57 r., Kráľovská 2
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: lekár
„
Do samosprávy treba vnášať pokoj, rozvahu a úprimnosť.
16
Marián Kántor, Ing.,
42 rokov, Kráľovská 4
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: informatik, Duslo a.s.
„
Chcem napomôcť pokračovaniu cesty,
ktorá sa začala pred štyrmi rokmi a napriek tomu, že sa všetko nepodarilo úplne
Petr Keller, Ing.,
ideálne, tak som presvedčený, že je to cesta
50 r., Okružná 26
správna. Dúfam, že skúsenosti, ktoré sme nadobudli, nám pomôžu samosprávu a mestské
organizácie zefektívniť a sprehľadniť. Moje
■■ kontakt: [email protected]
hlasovania a názory boli a budú podľa môjho
■■ zamestnanie: stavebný inžinier
najlepšieho vedomia a svedomia na prospech
Prevencia je najjednoduchšia, najlacnej- nášho mesta a veľkej väčšiny obyvateľov, čo
šia a najefektívnejšia.
bohužiaľ, napriek zloženým sľubom, nie je
také samozrejmé u každého.
17
„
8
│ www.lepsiasala.sk
27
Martin Vereš, PhDr.,
PhD., 37 r., Partizánska 2
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: pedagóg, Trnavská univerzita
„
Základnou víziou mojej kandidatúry
do mestského zastupiteľstva je venovanie
sa sociálnej politike mesta, vytváranie a podporovanie siete sociálnych služieb, ktoré budú
postavené na profesionálnom základe a v úzkej súčinnosti s tretím sektorom. Cieľom
sú moderné a efektívne služby, ktoré budú
pokrývať všetky potreby obyvateľov mesta
a zároveň poskytovať dostatočný priestor pre
občianske aktivity.
november 2010
Šaľa je lep š i a
20
Peter Mikláš, Bc.,
24 r., Novomeského 2
o b v od č. I
26
Milena Veresová, 37 r.,
Nešporova 12
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: študent
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: živnostník
„
„
Základnou úlohou každého poslanca je
konať v súlade so záujmami mesta a teda
aj občanov. Uprednostňovanie zaujmov konkrétnych osôb a záujmových skupín nesmie
byť súčasťou výstupov poslaneckého zboru.
Z týchto dôvodov základným rámcom môjho
poslaneckého pôsobenia bude zásadné hájenie ekonomických záujmov mesta, ktoré zahŕňa prispievanie k príprave rozpočtu na základe reálnych faktorov, pravidelné hodnotenie
plnenia rozpočtu a zverejňovanie aktuálneho
vývoja, prípadne predkladanie návrhov zmien
v súlade s aktuálnym makroekonomickým
vývojom. Ďalej pôjde o dôsledné hodnotenie
verejných obstarávaní a verejných súťaží tak,
aby ich výsledkom boli pre mesto najvýhodnejšie podmienky, pričom samozrejmosťou
je dodržiavanie mestom prijatých nariadení,
napr. hodnotovej mapy mesta, podmienok vypisovania súťaží a podobne.
Samospráve sa venujem už osem rokov.
Zvonka i zvnútra som sledovala mnoho
rozhodnutí. Aj bez zásadného vplyvu mám
možnosť pomôcť jednotlivcom či skupinám
a to ma teší. Podporujem zdravé hospodárenie
a rozvoj komunít. Napriek skepse, s ktorou sa
občas stretávam na verejnosti, si myslím, že
mesto nabralo správny smer a veci sa hýbu
vpred. Mám radosť, keď vidím zrenovované
školské zariadenia, či zažívam, ako vzniká
komunitný plán sociálneho rozvoja. Verím, že
mesto sa bude ďalej rozvíjať, využije všetky
možnosti spolufinancovania pre budúci rast,
že uvidím ako na Nešporovej vyrastie nový
domov dôchodcov, že sa obnoví centrum Šale
aj Veče a ešte mnoho ďalšieho. Ak budem
mať možnosť ďalšej participácie, budem sa
snažiť, aby to bolo bez výrazného zadlžovania a na prospech nás všetkých. Tak, aby sa
nám žilo lepšie.
Na poslancoch záleží...
november 2010
22
Miroslav Polónyi, Ing.,
37 r., Jaseňová 5
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: ekonomický riaditeľ leteckej spoločnosti
„
V samospráve pôsobím už ôsmy rok
a myslím, že za toto obdobie sa kultúra
v samospráve citeľne zlepšila. Opozičný tlak
na zverejňovanie informácií počas mojich prvých 4 rokov vyústil do otvorenia samosprávy
a lepšieho prístupu k informáciám pre tých,
ktorí o to majú záujem. Nakoľko bolo toto snaženie zmysluplné, sa odzrkadlilo aj v po­sled­
ných komunálnych voľbách, keď voliči v Šali
ukázali jasné NIE dovtedajšej politike. Môžem
skonštatovať, že posledné 4 roky uká­zali, že
prejavenú dôveru sme nesklamali. Prav­dou ale
je, že nie všetci poslanci víťazné­ho zoskupenia zostali verní mandátu, ktorý zís­kali u voličov. Aj preto som sa rozhodol po­kra­čovať
v komunálnej politike. Verím, že na­še terajšie
zoskupenie je už poučené z pre­do­šlého obdobia a na našej kandidátke sa nachádzajú ľudia,
ktorí majú prehľad v jednotli­vých oblastiach
samosprávy a majú záujem o pro­gresívne riešenia. Preto chcem verejnosti po­núknuť svoje
služby aj na ďalšie volebné ob­dobie a po období stabilizácie mesta byť aj pri jeho rozkvete
a mať možnosť naďalej do­hlia­dať na účelnosť
a systémovosť rozhodnutí mestského zastupiteľstva v prospech občanov nášho mesta.
www.lepsiasala.sk │
9
obvod č. II 18
Jozef Mečiar, Ing.,
41 r., Vlčanská 4
Š a ľ a j e l epšia
15
■■ kontakt: [email protected]
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: zástupca primátora, živ- ■■ zamestnanie: Duslo, a. s., IT sektor
nostník, informatik
„
Tak, ako v tomto volebnom období ­chcem
Mám predstavu o tom, ako a kam by
svojím hlasom napomáhať k rozvoju
sa malo mesto uberať a túto predstavu mesta najmä v oblasti využívania informač­chcem presadzovať na pôde mestského zastu- no-komunikačných technológií a v otázkach
piteľstva. Šaľa je na správnej ceste, nie je však hospodárenia mesta.
v cieli. Modernizácia fungovania samosprávy
a otváranie procesov musia pokračovať ďalej
a to považujem za svoju povinnosť.
„
OBVOD II.
10
│ www.lepsiasala.sk
9
Peter Hollý, Ing.,
44 r., P. J. Šafárika 21
Július Bujdák, Ing.,
42 r., Jaseňová 9
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: ekonóm, bankový úradník
„
Chcem nadviazať na činnosť svojho otca,
dlhoročného poslanca MsZ v Šali. Podľa
situácie v MsZ to naďalej vyzerá tak, že kontrola spravovania vecí verejných v meste zo
strany niektorých poslancov podlieha privátnym záujmom a nie verejnému záujmu. Stáva
sa, že jednotlivé záujmové zoskupenia dosahujú svoje ciele cez tzv. lobing („za poldeci
či dva poldeci?“) a to na úkor občanov mesta. Toto sa musí zmeniť. Samozrejme, veľa
záleží od schopnosti voličov v Šali dívať sa
na svet s otvorenými očami. V oblasti financií
budem podporovať zdravý vyrovnaný mestský rozpočet, transparentný proces verejného
obstarávania v meste, dlhové financovanie
jedine na zmysluplné projekty. V oblasti kultúry podporím projekty, ktoré prinesú radosť
a úľavu do sŕdc občanov mesta Šaľa.
november 2010
Šaľa je lep š i a
1
o b v o d č. II
14
Eva Aláčová, Mgr.,
41 r., Mostová 9
Peter Hlavatý,
33 r., Vinohradnícka 59
10
Roman Csikós, Mgr.,
37 r., P. J. Šafárika 3
■■ kontakt: [email protected]
■■ kontakt: [email protected]
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: učiteľka, ZŠ Ľ.Štúra, ■■ zamestnanie: konateľ spoločnosti, pre- ■■ zamestnanie: sociálny pracovník
Pionierska ul.
dajca mot. vozidiel
„
Posledné roky sa prístup mesta vo financovaní školstva zlepšil. Na veľkej časti
budov je to už vidieť zvonku, modernizácia
vnútorného vybavenia je skôr v počiatkoch.
V tomto procese renovácie a zlepšovania materiálno-technického zabezpečenia sa musí
pokračovať. Samospráva môže prispieť v oblasti informatizácie základných škôl a metodickou podporou dosiahnuť, aby učitelia
využívali novú techniku efektívne. Chcela
by som, aby školstvo v Šali bolo o štyri roky
na úrovni 21. storočia.
„
V Šali som sa narodil, narodili sa tu aj
moji rodičia, starí rodičia a ich rodičia...
a tiež moje deti. Avšak nielen z tohto dôvodu
označujem Šaľu ako moje rodné mesto. Žijem
a bývam v tomto meste a preto sa aj stretávam s problémami, ktoré trápia občanov tohto
mesta a v neposlednom rade aj mňa a moju
rodinu. Keďže mám malé deti, je jednou
z mojich priorít vytvoriť im vhodné podmienky na život v našom meste. Z pozície poslanca sa chcem aktívne zapájať hlavne v oblasti
kultúry, športu a vzdelávania detí a mládeže.
Hlavné témy, ktorým sa chcem venovať, sú
projekty pre deti a rodiny (ihriská, podpora
materského centra, rôzne akcie a vzdelávacie
projekty pre deti a mládež) a zimný štadión
(urobiť maximum pre zakrytie zimného štadióna v rámci možností mesta a samosprávy).
25
Marián Šperka, Mgr.,
61 r., V. Šrobára 6
„
Môj prvotný motív je spojený so záujmom o veci verejné, o to, čo sa v Šali deje.
Plánujem tu svoju budúcnosť a rád by som sa
spolupodieľal na tom, ako bude Šaľa vyzerať.
Mám rád čistotu, férovosť a otvorenosť vo
vzťahoch i v živote. Tieto princípy spájam aj
so svojím pôsobením v komunálnej politike.
Zároveň rovnako dôležitá je pre mňa aj odbornosť, preto sa určite chcem venovať
sociálnym témam. Komunitné plánovanie
sociálnych služieb a názory ľudí doň zapojených iba potvrdzujú to, čo sme vedeli,
že je čo v oblasti sociálnych služieb v Šali
naprávať, meniť tak, aby zodpovedali 21.
storočiu a potrebám ľudí (zdravotne postihnutých, rodín s deťmi, seniorov, sociálne
vylúčených), ale aj pracujúcich v soc. službách. Celý systém fungovania Organizácie
soc. starostlivosti je potrebné prestaviť tak,
aby bol otvorený, reagujúci na potreby ľudí.
Nemenej podstatnou oblasťou je postavenie
a podpora fungovania tretieho sektora v Šali
(systém finančnej podpory mesta Šaľa, činnosť komunitnej nadácie), či pri sociálnych,
kultúrnych, športových, alebo ekoaktivitách.
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: riaditeľ Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
„
november 2010
Chcem priamo ovplyvniť rozhodnutia
v otázkach globálneho rozvoja mesta.
www.lepsiasala.sk │
11
obvod č. II I – Ve č a
19
Š a ľ a j e l epšia
29
Ján Ondrejčín, Mgr.,
52 r., Nitrianska 89
Marek Vrbovský, Ing.,
39 r., Fr. Kráľa 1
21
Peter Plenta, Mgr.,
25 r., Lúčna 3
■■ kontakt: [email protected]
■■ kontakt: [email protected]
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: Kancelár Ústredia ekume- ■■ zamestnanie: obchodný riaditeľ
■■ zamestnanie: doktorand, politológ
nickej pastoračnej služby v OS SR a OZ
Zveľadenie prostredia mesta a jeho mestExistuje niekoľko dôvodov, prečo kanSR, evanjelický farár
„
Chcem napomôcť umeleckému a architektonickému oživeniu dôležitých častí
mesta (územie pred železničnou stanicou,
námestie vo Veči a iné). Chcem napomôcť
k rekonštrukcii niektorých dopravných sietí
v meste, k oživeniu kultúrnych a morálnych
hodnôt obyvateľov na kresťanských „koreňoch“ nášho regiónu, k duchovnej integrácii
obyvateľstva z obidvoch strán Váhu v povedomí jednotnej príslušnosti k mestu a k ekonomickému rastu šalianskeho okresu pritiahnutím počítačových firiem do regiónu.
„
skej časti, vytvorenie urbanistického konceptu mesta a podpora výstavby, spolupodieľanie sa na tvorbe komerčných aktivít mesta
za účelom získavania financií pre použitie
na horeuvedené ciele, podpora financovania
a výstavby infraštruktúry, podpora výstavby
oddychových zón a športovísk pre využitie
na voľnočasové aktivity pre verejnosť, úprava celkového vzhľadu mestskej časti Veča
na dôstojné prostredie pre život, podpora mládežníckych aktivít.
23
Pavol Ružanský, Ing., Mgr.,
61 r., L. Novomeského 18
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: riadiaci pracovník
„
V oblasti školstva, kultúry a športu –
rozvoj aktivít, súťaže, mimopracovná
a mimoškolská činnosť, rozvoj gramotnosti
pri využívaní informačných technológií. Pravidelný prenos informácií z VÚC v oblasti
školstva, kultúry a športu; 2. Zlepšenie organizácie dopravy v meste, kruhový objazd
pri bývalej Trikote, presadzovanie obchvatu
Šale; 3. Zdokonaľovanie komunikácie s občanmi. Preferujem pokojné a spravodlivejšie
riešenie problémov.
12
│ www.lepsiasala.sk
„
didujem. Z niektorých mestských poslancov mám pocit, akoby im chýbali nápady
a akákoľvek vízia. Keď som v januárovom
Slove Šaľanov písal o potrebe obnoviť Pribinovo námestie vo Veči, netušil som, ako
blízko je k jeho možnej realizácii. V apríli vyšla výzva z eurofondov a v máji mesto
podalo projekt na rekonštrukciu. V júni bol
schválený a v roku 2011 sa začne jeho realizácia. Chcem nielen priniesť nové nápady, ale rád by som ich aj ďalej presadzoval.
Veča potrebuje ľudí, ktorí vedia, ako by
mala Veča vyzerať o 5-10 rokov. Nestačí
iba vedieť, že vo Veči treba opraviť cesty, zastávky alebo ihriská. To vieme všetci.
Treba vedieť, ktoré cesty treba opraviť,
ktoré ihriská, alebo kde má vzniknúť parkovisko. A treba aj tieto veci presadiť, nie
len o nich hovoriť mesiac pred voľbami.
Na rozdiel od niektorých poslancov neplánujem venovať sa zháňaniu mestských pozemkov pre svojich známych či miestnych
podnikateľov, takže budem mať dosť času
sa venovať mestských záležitostiam. U mňa
nehrozí, že o mne štyri roky nebudete počuť.
Byť mestským poslancom nie je pre mňa cieľom, ale prostriedkom, ako pohnúť veci dopredu.
november 2010
Šaľa je lep š i a
o b v o d č . I I I – Veča
OBVOD III. – Veča
2
Marián Antal, Ing.,
31 r., Nitrianska 95
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: podnikateľ
„
10
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: technik
„
Moje rozhodnutie pre kandidatúru bolo
Najviac, čomu sa chcem venovať je injednoduché. Tak, ako pred štyrmi rokmi,
fraštruktúra, cesty ako také, mládež – byť
tak aj dnes ma zaujíma vývoj nášho mesta nápomocný pri tvorbe možností pre špora to vo všetkých oblastiach. Vytvoriť a udržať tové vyžitie a venovať sa podnikateľskému
priaznivé prostredie pre život rodín, pre mlá- prostrediu.
dež, bezpečnosť mesta, jeho celkový vzhľad
a úpravu. Pohľadom mladého človeka chcem
prispieť nielen v modernizácii, ale aj v rozširovaní možností uplatnenia sa v regióne.
november 2010
9
Ján Kmeťo,
50 r., Nivy 7
Ondrej Jombík, Mgr.,
29 r., Hlavná 3
■■ kontakt: [email protected]
■■ zamestnanie: analytik, konateľ spoločnosti
„
Rád by som ukázal obyvateľom môjho
kraja odlišnú cestu politiky, na akú sú
zvyknutí. Chcem vniesť mladého a kreatívneho ducha do komunálnej politiky a naslúchať
potrebám mojich spoluobčanov, ako aj potrebám mesta ako takého.
www.lepsiasala.sk │
13
Š a ľ a j e l epšia
Predstavenie volebného programu
Koalície za lepšiu Šaľu v bábkovej sále Domu kultúry
Stretnutia s občanmi
14
│ www.lepsiasala.sk
november 2010
Šaľa je lep š i a
LEPŠIA ŠAĽA 2015
Robíme Šaľu lepšou!
november 2010
www.lepsiasala.sk │
15
Š a ľ a j e l epšia
Nie ste rozhodnutí?
Urobte si rýchly test, ktorý vám pomôže
pri výbere medzi kandidátmi na primátora
■■ Otázka č. 1: želáte si návrat k minulosti,
keď mesto napríklad narýchlo stavalo
pešiu zónu bez povolení?
Ak ste odpovedali áno, môžete si vybrať medzi Jozefom B. a Tiborom B.
Ak ste odpovedali nie, pokračujte na druhú
otázku.
Ak ste odpovedali nie, pokračujte na tretiu
otázku.
■■ Otázka č. 3: Mal by mesto riadiť niekto,
kto nemá žiadne skúsenosti so samosprávou, kto nebol ani poslancom a ani
len členom komisie pri mestskom zastupiteľstve?
■■ Otázka č. 2: Myslíte si, že by mesto malo
byť riadené na diaľku z Dlhej nad Váhom
primátorom, ktorý nežije v Šali?
Ak ste odpovedali áno, môžete si vybrať medzi Petrom A. a Igorom K.
Ak ste odpovedali nie, pokračujte na štvrtú
otázku.
Ak ste odpovedali áno, môžete si vybrať Jozefa G.
■■ Otázka č. 4: Môže, podľa Vás, riadiť
mesto primátor, ktorý nemá okolo seba
dostatočne silný tím poslancov a ide
do toho sám?
Ak ste odpovedali áno, môžete si vybrať medzi Michalom L. a Katarínou K.
Ak ste odpovedali nie, pokračujte na piatu
otázku.
■■ Otázka č. 5: Mal by súčasný primátor
pokračovať a dokončiť práce, ktoré sa
začali počas jeho volebného obdobia?
Ak ste odpovedali áno, voľte
Martina A.
Ak ste odpovedali nie, vráťte sa na otázku č. 1.
kroky k obnove kúpaliska
Píše sa rok 1970 a kronika
mesta Šaľa hlási: „Kúpalisko
odovzdané do prevádzky“. Až
do roku 2000 kronika mesta
o kúpalisku mlčí. V roku 2000
však hovorí o „bývalom kúpalisku“, ktoré využívajú skauti,
ktorým areál kúpaliska prenajala spoločnosť Duslo, a. s.
Opäť ticho niekoľko rokov. Kúpalisko sa
v kro­nike objavuje až v roku 2008, keď mestské zastupiteľstvo schválilo „Zámenu nehnuteľností majetku mesta – pozemkov, za nehnuteľný majetok spoločnosti DUSLO, a. s.,
Šaľa – pozemky, bazény a stavby bývalého
kúpaliska...“ Po dlhých rokoch ničnerobenia
konečne kroky vedúce k obnove kúpaliska.
Napriek tomu, že sprevádzkovanie kúpaliska
nebolo súčasťou programu Koalície za lepšiu
Šaľu v roku 2006, hoci nám to niektorí podsúvajú, urobilo mesto v tomto volebnom období
veľký krok na ceste k jeho sprevádzkovaniu.
V prvom rade bolo potrebné získať areál do majetku
mesta, keďže celý areál bol
majetkom spoločnosti Duslo,
a. s. Po rokovaniach s predstaviteľmi Duslo, a. s., ktoré
začali v roku 2007, sa areál
kúpaliska stal majetkom
mesta Šaľa v roku 2009.
Ďalším krokom je geotermálny vrt, ktorý sa
v tomto roku realizuje priamo v areáli kúpaliska. Dôležité pre budúcnosť bude zistenie,
aká je kvalita a intenzita geotermálnej vody
a teda ako by mohla byť využiteľná pre potreby kúpaliska.
Treťou métou je vytvorenie zámeru využitia
celého areálu. Táto vízia už existuje. Nejde
len o kúpalisko, ale o komplexné riešenie,
ktoré počíta aj s ostatnými objektmi. Návrh
počíta s vybudovaním bazénov, vrátane krytej časti, s vybudovaním hotela a niekoľkých
športovísk. Samozrejme, predpokladáme
s rozvojom v etapách, ktorý bude trvať niekoľko rokov.
Poslednou, najťažšou úlohou bude nájsť a presvedčiť
investora, ktorý by zrealizoval dohodnutý zámer.
16
│ www.lepsiasala.sk
november 2010
Download

Nov 2010 - Lepšia Šaľa