W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
ZGROMADZIMY SIĘ NA CMENTARZACH,
ABY MODLIĆ SIĘ ZA TYCH, KTÓRZY
PRZEBYWSZY TRUD ZIEMSKIEGO
PIELGRZYMOWANIA,
ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Dzisiaj
Z pulpitu
CHRZTY
Mocą działania Ducha świętego
i przez polanie wodą dar chrztu świętego
otrzymają:
Mia Emilia Górecki córka Kasi i Jarka
Anthony Trembicki syn Diany i Tomasza
Dustin Wayne Cotter syn Jennifer i Gord
Victoria Lynne Rogowska
córka Weijing Ma i Radosław
Izabella Tetkowski córka Joanny i Krzysztofa
Zofia Elwira Janda
córka Katarzyny i Marcina
Maya Nicole i Alex Kamil Ziółkowscy
dzieci Anety i Dariusza
Julia Lena Chelminiak córka Marleny i Wojciecha
Dzieciom, rodzicom i chrzestnym życzymy dużo
zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
ZAPOWIEDZI
Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
Ewelina Rutkowski córka Wiesławy i Leszka
& Joao Luis Faria de Sousa syn Almerinda i Luis
Xiaoting Shen córka Cuiping i Changsong
& Piotr Lukasz Prodanowski syn Elżbiety i Bogdana
Kto wiedziałby o przeszkodach, które uniemożliwiałyby narzeczonym zawarcie sakramentalnego
związku małżeńskiego zobowiązany jest w sumieniu
poinformować biuro parafialne.
ROCZNICĘ SWOJEGO ŚLUBU OBCHODZĄ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
10 rocz. Aneta i Robert Piętka
10 rocz. Kalina i Adama Rachwal
23 rocz. Anna i Marek Steccy
29 rocz. Edwarda i Władysław Guzda
30 rocz. Krystyna i Edward Solus
32 rocz. Jadwiga i Marek Baczyńscy
35 rocz. Krystyna i Wojciech Stępowscy
35 rocz. Mariola i Kazimierz Brozda
40 rocz. Eugenia i Józef Minda
40 rocz. Anna i Józef Pawlus
48 rocz. Krystyna, Bogdan Charow
50 rocz. Irena i Henryk Pelichowscy
50 rocz. Jarosława i Leszek Żurek
50 rocz. Maria i Antoni Ambrożuk
50 rocz. Irena i Ryszard Rachwał
50 rocz. Teresa i Jan Kwiatek
Dostojnym Jubilatom, życzymy wielu łask Bożych
i wszelkiego błogosławieństwa na dalsze lata.
 NA KAWĘ i PĄCZKI zaprasza Radość - Joy.
LISTA SPRZEDAŻY PĄCZKÓW na rok 2015 jest
do odbioru w biurze parafialnym.
 ROZKŁAD SZAFARZY I LEKTORÓW jest do
odbioru w zakrystii.
 DRUGA SKŁADKA zbierana jest na prace
remontowo budowlane w naszej parafii.
BILETY na 25 FESTIWAL PIOSENKI
RELIGIJNEJ i ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ
można nabywać w sali parafialnej.
ZNICZE. Zachęcamy do nabywania zniczy, które
można nabyć przy wejściach do kościoła. Znicze
rozprowadzają ministranci. UWAGA ! Znicze
możemy zapalać tylko przy pomniku św. Jana
Pawła II, natomiast nie wolno zostawiać
zapalonych zniczy przy Krzyżu Misyjnym oraz
przy pomniku Bożego Miłosierdzia.
KOPERTKI NA WYPOMINKI za zmarłych,
wyłożone są w holu kościoła. Po wypełnieniu można
złożyć je do skrzynki przy ołtarzu. Wypominki nie
będą czytane, lecz umieszczone na ołtarzu.
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH
ZMARŁYCH kościół obchodzi 2 XI i w tradycji
polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym
lub inaczej "zaduszkami". Wspomnienie to
wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji.
On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze
wszystkich zmarłych. Termin ten i sama idea szybko
rozprzestrzeniły się w całym kościele. Kościół w tym
dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w
czyśćcu. Chodzi, więc o dusze, które nie mogą wejść
do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej
sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół
ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i
na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w
osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł
prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać.
Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą
duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby
przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym
pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach
uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.
UWAGA!
Za nawiedzenie cmentarza w dniach
od 1-8XI połączone z modlitwą za zmarłych,choćby
tylko w myśli za zmarłych możemy uzyskać odpust
zupełny. Odpust ten może być ofiarowany tylko za
dusze w czyśćcu cierpiące. Również w Uroczystość
Wszystkich Świętych można zyskać odpust
zupełny, który można ofiarować za zmarłych.
Warunkiem jest wyzbycie przywiązania się do
grzechów (nawet lekkich), stan łaski uświęcającej,
Komunia św., pobożne nawiedzenie kościoła lub
kaplicy i odmówienie tam: „Ojcze nasz…”, „Wierzę
w Boga…”, i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca
św.
ODPUSTY W KOŚCIELE
Co to jest Odpust? Odpust jest to darowanie
przez Boga kary doczesnej za grzechy już
odpuszczone. Każdy grzech pociąga za sobą karę.
W sakramencie Pokuty Bóg odpuszcza nam winę,
pozostaje jednak kara za skutki wywołane naszymi
grzechami. Darowaniem takiej kary nazywamy
Odpustem. Odpusty mogą być zupełne - zyskujemy
wtedy darowanie całej kary, albo cząstkowe darowana nam jest część kary.
Gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu
zupełnego pójdzie prosto do Nieba, gdyby zmarł
po uzyskaniu odpustu cząstkowego pozostanie
w czyśćcu krócej.
RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH OBLATÓW
będzie odprawiony w piątek, 31 X o godz. 12:00
na Cmentarzu Assumption, w oblackiej sekcji.
MSZE ŚWIĘTE Z OKAZJI UROCZYSTOŚĆI
WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH odprawione
będą:
1 XI, w sobotę o godz.
8:00 , 9:30 oraz
11:00. Wszystkie
Msze święte będą w
języku polskim.
Wieczorne Msze święte są
już niedzielne.
2 XI, niedziela
MODLITWY ZA ZMARŁYCH odprawione będą
na następujących cmentarzach
 O godz. 14:00 - Resurrection Catholic Cemetery,
Whitby
 O godz. 14:30 na cmentarzu Meadowvale,
Brampton
 O godz. 15:00 na cmentarzach: Mount Hope,
Toronto; Park Lawn, Toronto; Sanctuary, Toronto;
Holy Cross, Toronto (rozpoczęcie modlitw przy
bramie od ulicy Yonge); Pine Hills, Scarborough;
Christ the King Cemetery, Scarborough;
 O godz. 16:00 na cmentarzach: Assumption,
Mississauga; Mount Peace, Mississauga; St. John’s,
Mississauga; St. Mary’s, Mississauga.
Do wspólnej modlitwy zachęcamy wszystkich,
również tych, których bliscy spoczywają na
cmentarzach w Polsce lub innych zakątkach
świata.
ORKIESTRA BRASS-BAND
działająca przy parafii św. Maksymilian Kolbe
będzie brała udział w uroczystościach Dnia
Wszystkich Świętych w niedzielę w dniu 2XI
na cmentarzu Assumption przy Tomken i Derry Rd.,
od 15:00 do zmierzchu.
Na życzenie zainteresowanych będzie grała utwory
pogrzebowe lub inne nadające się na to święto.
Inf.: Lech Pikula tel.: 905 273-9390

BAL
WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH
–
zapraszamy dzieci z naszej parafii na BAL
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w piątek, 31
października do sali parafialnej w godzinach od
5:30 do 8:30. Chcemy promować dobrą zabawę
opartą na wartościach chrześcijańskich. Będzie
wspólna modlitwa, zabawy, tańce i z pewnością
każde dziecko zostanie obdarowane słodyczami.
Dzieci mogą się przebrać, ale TYLKO za pozytywne
postaci (pszczółki, biedronki, strażak, policjant itd.) a
najlepiej za świętych. Przebrani za świętych mają
szanse wygrać specjalną nagrodę! Nie przychodzimy
przebrani za wampiry, spidermany, batmany itd.
Wszelka pomoc, szczególnie sponsorstwo w zakupie
słodyczy mile widziana! Serdecznie zapraszamy
polskie biznesy do sponsorstwa tej zabawy poprzez
ofiarowanie słodyczy dla dzieci. Wszystkim
sponsorom podziękujemy w listopadowym
wydaniu biuletynu.
WARSZTATY DLA MAŁŻEŃSTW!
Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla
małżeństw - dla wszystkich małżeństw.
Niezależnie od tego czy jesteśmy w związku
małżeńskim rok, dwa, czy 22 lata, wszyscy
doświadczamy rożnego rodzaju problemów,
stresów i konfliktów. Otaczający nas świat
jest wrogo nastawiony do małżeństwa i robi
bardzo wiele, aby je zniszczyć. Ponad połowa
związków kończy się rozwodem. Warsztaty
prowadzi dr. Waldemar Paliga z małżonką
Haliną. Jeżeli zależy Ci na wzmocnieniu
małżeństwa, przyjdź!
2. Małżeństwo we współczesnym świecie - 31 X
3. Płciowość i seksualność - 7 XI
4. Pieniądze a małżeństwo - 14 XI
5. Wychowanie dzieci - 21 XI
Spotkania będą odbywać się w piątki o godz.
20:00 w sali parafialnej. Zapisy w biurze.
Tel.: 905 848-2420.
 UWAGA OSOBY PALĄCE PAPIEROSY.
zwracamy się z prośbą, aby osoby palące papierosy,
które uczestniczą w różnych spotkaniach, paliły tylko
w miejscu wyznaczonym oraz aby niedopałki
wrzucać do specjalnego pojemnika obok lampy przy
nowym centrum.
 MINISTRANCI - NABÓR NOWYCH
MINISTRANTÓW na rok 2014/2015 trwać będzie
do końca października. Inf. o. Marcin.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować
panu Antoniemu Kantor za sponsorstwo
systemu audiowizualnego do jednej z salek.
Pan Kantor zasponsorował wysokiej jakości
projektor, bezprzewodowy system nagłośnienia
oraz ekran. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten
dar serca i będzie to na pewno służyć naszym
dzieciom i młodzieży. Bóg Zapłać!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ
Z GUADALUPE ORAZ DO
NAJWAŻNIEJSZYCH ZABYTKÓW MEXICO
CITY, PUEBLI I TAXCO W DNIACH
24-28 STYCZEŃ 2015
POD DUCHOWYM PRZEWODNICTWEM
O. PROBOSZCZA JANUSZA BŁAŻEJAKA.
W CZASIE TEJ PIELGRZYMKI
ODWIEDZIMY SANKTUARIUM
TRZYKROTNIE, KAŻDY ZNAJDZIE CZAS NA
PRYWATNĄ MODLITWĘ.
KOSZT: $1298.00 PLUS PODATKI
LOTNISKOWE 240.00
(podatki mogą ulec zmianie).
OBECNIE JEST TO DRUGIE PO WATYKANIE,
NAJBARDZIEJ ODWIEDZANE MIEJSCE
KULTU RELIGIJNEGO NA ŚWIECIE.
INF. POLIMEX TRAVEL INC.
905 238-6683 (PROSIĆ MIRĘ)
ZMIANA CZASU nastąpi o północy z 1 na 2 XI
br.. Nie zapomnijmy cofnąć zegarków o jedną
godzinę już w sobotę wieczorem.
 BIURO PARAFIALNE w dniu 1 listopada Wszystkich Świętych będzie zamknięte.
 PIERWSZA NIEDZIELA (2 XI). Zmiana
tajemnic Żywego Różańca podczas niedzielnego
Nabożeństwa o godz. 7:30 rano.
REKOLEKCJE KRUCJATY WYZWOLENIA
CZŁOWIEKA ( 7-9 XI) Zapraszamy parafian na
rekolekcje, które odbędą się w Melrose koło London.
W tym roku obchodzimy 10-cio lecie powstania
Krucjaty w Kanadzie. Rekolekcje te zakończą nasz
jubileuszowy rok. Temat rekolekcji: "Narodzić się
na nowo", opracowane są na podstawie książki Sł.
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego "Pułapki na
drodze do świętości". Rekolekcje poprowadzi ks.
Piotr Wojakiewicz ze zgromadzenia księży
Michalitów w Kanadzie. Podczas rekolekcji
będziemy również dziękować za parafian, którzy w
okresie miesiąca sierpnia podjęli abstynencje od
alkoholu, wpisując się do Księgi Trzeźwości. Koszt
rekolekcji - $140.00 od osoby. Inf. Danuta i
Krzysztof Wojcik - tel : 905-272-3717.
 RCIA to program przygotowawczy dla dorosłych
(19 lat i wzwyż), którzy pragną stać się członkami
kościoła katolickiego, lub przyjąć sakrament chrztu
świętego. Zajęcia prowadzone są we wtorki o godz.
19:45. Inf. o.Tomasz. DOROŚLI, KTÓRZY
PRAGNĄ
PRZYJĄĆ
SAKRAMENT
BIERZMOWANIA
mogą
uczestniczyć
w
specjalnym programie, który rozpocznie się w
Wielkim Poście.
 CANADIAN POLISH
KONGRESS KONGRES
POLONII ANADYJSKIEJ
Okręg Mississauga District
www.kpk-mississauga.org
[email protected]
zaprasza całą Polonie i przedstawicieli wszystkich
organizacji polskich 9 listopada na obchody
Narodowego Święta Niepodległości. W programie:
11:00 - Msza Święta w intencji ojczyzny
w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga.
12:00 - Przemarsz i krótka uroczystość
przy Pomniku Patrioty obok Centrum Kultury im.
Jana Pawła II-go, wraz ze złożeniem wieńców.
KATOLICKIE RADIO RODZINA zaprasza na
JUBILEUSZOWY 25 FESTIWAL PIOSENKI
RELIGIJNEJ, który odbędzie się w Centrum Jana
Pawła II w Mississauga od 22 do 23 XI. 2014 r.
Hasłem Festiwalu są słowa: “Dobrze jest dziękować
Bogu i śpiewać imieniu Twemu o Najwyższy” Ps 92. 2.
Podczas dwóch dni Jubileuszowego Święta Muzyki i
Wiary, wystąpią niektórzy Laureaci wielu Festiwali.
Gościnnie wystapią: Chór Quo Vadis i zespół
Camerata pod dyrekacją Krzysztofa Jędrysika, a
także Kinga Mitrowska – sopran. Z Polski przyjadą:
Marcin Styczeń z Zespołem, który wystąpi z
koncertem: „Pieśń o Bogu ukrytym” do wierszy św.
Jana Pawła II, a także Monika Kuszyńska z
Zespołem (była wokalistka zespołu Varius Manx).
Jubileuszowy Festiwal poprowadzi znany prezenter i
dziennikarz polskiej telewizji - Krzysztof Ziemiec.
Bilety w cenie $ 35.00 można zamawiać na stronie
internetowej: www.radiorodzina.com albo przez
telefon 416-588-0555.
26 X 2014
Vol 35 Nr. 43
15 XI. ZABAWA JESIENNA- „AUTUMN
DANCE”- organizowana jest przez Rycerzy
Kolumba i Kongres Polonii Kanadyjskiej okręg
Mississauga. Rozpoczęcie o godz. 19:30. Grają
„POLANIE”, Obiad – Jan Gromada. Bilety $45.00
(studenci $35.00) Inf. 905 607 2532.
29 XI. „ANDRZEJKI”. Do tańca gra: „NON
STOP”. Wykwintna kolacja przygotowana przez
Andrzeja Skórę. Rozpoczęcie o godz.19:00. Bilety
$45.00 w Centrum i Pegazie.
Intencje Mszalne
PONIEDZIAŁEK, 27 października
8:00 śp. Ludwik i Jan Mozejko – rodz. Mozejko
18:30 Nab. Różańcowe
19:00 śp. Tadeusz Mozejko- córka z rodz.
śp. Jadwiga i Tadeusz Fronczak- syn z rodz.
WTOREK, 28października
8:00 śp. Tadeusz Gajos- przyjaciele
18:30 Nab. Różańcowe
19:00 śp. Bolesław Rychlik-córka Stefania z rodz.
śp. Krystyna Trzcińska (2 rocz.)- Krystyna
Olczak
ŚRODA, 29 października
8:00 Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Błog. Boże dla p. Heleny Smelkowskiej
śp. Edmund Grudziński- syn z rodz.
18:30 Nab. Różańcowe
19:00 Intencje grupowe
CZWARTEK, 30 października
8:00 śp. Zygfryd i Elżbieta Czupajło – syn z rodz.
18:30 Nab. Różańcowe
19:00 O błog. Boże dla rodziny Stawiarz
śp. z rodz. Duc i Dudzic – Elżbieta z dziećmi
PIĄTEK, 31 października
8:00 śp. z rodz. Wisłockich, Kopyckich i Kośnik –
rodzice
18:30 Nab. Różańcowe
19:00 śp. Aniela i Augustyn Grabka – córka z rodz.
śp. Andrzej Bartkowiak – żona z dziećmi
SOBOTA, 1 listopada
8:00 za Zmarłych Wspomnianych w Wypominkach
z Rodz. Róż. Św. i Ryc. Niepokalanej.
9:30 za Zmarłych Wspomnianych w Wypominkach.
11:00 za Zmarłych Wspomnianych w Wypominkach.
17:00 za Zmarłych Wspomnianych w Wypominkach.
19:00 za Zmarłych Wspomnianych w Wypominkach.
NIEDZIELA, 2 listopada
8:00 za Zmarłych Wspomnianych w Wypominkach
członków Rodz. Róż. Św. i Rycerzy Niep.
9:30 za Zmarłych Wspomnianych w Wypominkach.
11:00 za Zmarłych Wspomnianych w Wypominkach.
13:00 za Zmarłych Wspomnianych w Wypominkach.
14:30 za Zmarłych Wspomnianych w Wypominkach.
19:00 za Zmarłych Wspomnianych w Wypominkach.
W miesiącu październiku odeszli do Pana:
śp. Irena Kunc 72, śp. Janina Kamińska 87,
śp. Antoni Rapacz 79, śp. Paweł Anion 32,
śp. Oskar Zaczek 20, śp. Lech Mrozek 63.
śp. Maria Derecka 86, śp. Izabela Gawęda 83.
Wieczny odpoczynek racz dać im panie.
„Na granitowych płytach zapłonęły lampki pamięci, ich drgające płomyki cienką smugą światła unoszą w niebo żal, tylko kolorowe chryzantemy skazane na cmentarność przypominają że oni też lubili się śmiać. Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą - ks. J. T.
Download

Z pulpitu - St. Maximilian Kolbe