DEÜ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĐK VE BALE ORTAOKULU NAKĐL
GEÇĐŞ SEVĐYE TESPĐT SINAV ĐÇERĐKLERĐ
6. SINIF NAKĐL GEÇĐŞ SEVĐYE TESPĐT SINAVI
1) SOLFEJ OKUMA PARÇALARI:
1. Kategori: LAVIGNAC 1/A Kitabı _ 40, 41, 42, 43, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73,
74, 75 numaralı parçalar,
2. Kategori: LAVIGNAC 1/A Kitabı – 76, 77, 78, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
numaralı parçalar,
2) DĐKTE: Đki adet 2/4’lük, 8 ölçü, Do Majör tonalitesinde dikte yazılması.
3) TEORĐ: 1. ve 2. Kategorideki parçalarda yer alan nota değerleri ile tempo, anlatım terimlerini içeren yazılı
sınav.
* Solfej okuma parçaları her iki kategoriden adayın kendi çekeceği kura ile belirlenecektir.
*6. sınıfa nakil girecek tüm adaylar yukarıda yer alan solfej müfredatı ile ilgili sanat dalı
başlığı altında belirtilen diğer sınavlardan sorumludurlar.
PĐYANO SANAT DALI
Çalgı Sınavı Đçeriği (5.sınıf yılsonu düzeyi)
•
•
•
•
1 Etüt
1 Barok parça
1 Bölüm sonatin veya tek bölümlü klasik parça
1 Romantik eser, çağdaş eser ya da Türk bestecilerinden bir eser seçilerek çalınır.
GĐTAR SANAT DALI
Çalgı Sınavı Đçeriği (5.sınıf yılsonu düzeyi)
Klasik Gitar repertuvarından adayın seviyesini gösterebileceği tercihen biri etüt olmak üzere serbest
olarak seçilmiş üç parça
Yardımcı Piyano Sınav Đçeriği
Herhangi bir Piyano Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
1
KEMAN SANAT DALI
Çalgı Sınavı Đçeriği (5. sınıf yılsonu düzeyi)
1. 1 Gam
1 Oktav gamlar ( arpejleri ve bağları ile birlikte)
-
Hrimaly, Grigorjan
2. 1 Etüt
Aşağıdaki metotlardan öğrencinin seçeceği 1 etüt
-
M. Crickboom (Heft 1 – 2)
R. Pracht (Heft 1)
E. Bloch (Heft 1 – 2)
F. Küchler (Heft 1 -2 )
A. Seybold (Heft 1)
*yukarıdaki maddelere uygun olarak sınavda;
-
1 Oktav Gam ( Arpejleri ve bağları ile birlikte)
1 Etüt
1 Piyanolu parça ( Etütlerin seviyesinde)
Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı Đçeriği
Herhangi bir Piyano Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
KORNO SANAT DALI
Çalgı Sınavı Đçeriği (5. sınıf yılsonu düzeyi)
Aday kendi belirleyeceği başlangıç seviyesinde 1 etüt ve 1 gamdan sorumludur.
Yardımcı Piyano Sınavı Çalgı Đçeriği
Herhangi bir Piyano Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça.
2
VURMALI ÇALGILAR SANAT DALI
Çalgı Sınavı (5. sınıf yılsonu düzeyi)
1. Siegfried FINK Percussion Studio
(17, 23, 24,)
2. D. AGOSTINI
(49, 50)
Solfege Rythmique
*Bu kitaplarda belirtilen parça sayıları arasından seçilecek 2 trampet parçası çalınmalıdır.
Yardımcı Piyano Sınav Đçeriği
Herhangi bir Piyano Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça.
7.SINIFA NAKĐL GEÇĐŞ SEVĐYE TESPĐT SINAVI
1) SOLFEJ
OKUMA PARÇALARI:
1. Kategori: LAVIGNAC 1/A Kitabı - 83, 88, 91, 92, 98, 101, 109, 113, 120, 124, 131, 135, 140, 144, 150,
151, 152, 153 numaralı parçalar,
2. Kategori: LAVIGNAC 1/A Kitabı – 81, 106, 111, 117, 121, 127, 128, 132, 133, 136, 142, 145, 155, 156,
157, 158, 159, 160 numaralı parçalar,
2) DĐKTE: Đki adet (2/4’lük, 6/8'lik) oluşan, 16 ölçü, Do Majör ve/veya La Minör tonalitelerinde dikte
yazılması.
3) TEORĐ: 1. ve 2. Kategorideki parçalarda yer alan ölçüler, nota değerleri ile tempo, gürlük ve anlatım
terimlerini içeren yazılı sınav.
* Solfej okuma parçaları her iki kategoriden adayın kendi çekeceği kura ile belirlenecektir.
*7. sınıfa nakil girecek tüm adaylar yukarıda yer alan solfej müfredatı ile ilgili sanat dalı
başlığı altında belirtilen diğer sınavlardan sorumludurlar.
PĐYANO SANAT DALI
3
Çalgı Sınavı Đçeriği (6.sınıf yılsonu düzeyi)
1. Piyanoya başlama metodu (öğretmenin seçeceği bir metot)
2. Gamlar, arpejler, çeşitli alıştırmalar
3. Köhler Etütler Op. 151, Czerny Etütler Op. 777 ve Op. 849, Duvernoy Etütler Op.176, Rowley
Etütler, Rehberg Etütler, Hanon egzersizler, Cesi egzersizler.
4. Bach: Anna Magdelana Defteri (Der erste Bach)
5. Clementi Sonatinler veya bu düzeyde sonatinler.
6. Schumann Gençlik Albümü veya bu düzeyde eserler
7. Bartok Mikrokosmos, Gretchaninof kolay parçalar, Kabalevski kolay parçalar, Saygun: Đnci’nin
Kitabı, Akses: Minyatürler, Baran: Siyah Beyaz veya bu düzeyde eserler.
* Yukarıda yer alan maddelere uygun olarak sınavda:
•
•
•
•
•
1 Etüt
1 Barok parça
1 Sonatin
1 Romantik parça
1 Çağdaş parça veya Türk eseri
8.SINIFA NAKĐL GEÇĐŞ SEVĐYE TESPĐT SINAVI
1) SOLFEJ OKUMA PARÇALARI:
1. Kategori: LAVIGNAC 2/A Kitabı – 1, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 21, 24, 28, 32, 33, 38, 50, 61, 62 numaralı
parçalar,
2. Kategori: LAVIGNAC 2/A Kitabı – 36, 41, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 64, 68, 70, 73, 76, 77, 78, 80
numaralı parçalar,
2) DĐKTE: Đki adet (2/4’lük, 6/8'lik) oluşan, 16 ölçü, 1 diyez ve/veya 1 bemollü majör ve/veya minör
tonalitelerinde dikte yazılması.
3) TEORĐ: 1. ve 2. Kategorideki parçalarda yer alan tonalite, ölçü, nota değerleri ile tempo, gürlük,
artikülasyon ve anlatım terimlerini içeren yazılı sınav.
* Solfej okuma parçaları her iki kategoriden adayın kendi çekeceği kura ile belirlenecektir.
*8. sınıfa nakil girecek tüm adaylar yukarıda yer alan solfej müfredatı ile ilgili sanat dalı
başlığı altında belirtilen diğer sınavlardan sorumludurlar.
PĐYANO SANAT DALI
4
Çalgı Sınavı Đçeriği (7.sınıf yılsonu düzeyi)
1. Teknik alıştırmalar (Herz Gamları, Küçük Pischna vb.), Cesi egzersizler, Hanon egzersizler, Gamlar,
Arpejler, Akorlar.
2. Köhler: Kleine Schule der Gelaufigkeit Op. 242, Duvernoy: Etudes de mecanisme Op. 121, Mayer: Die
Technik des Klavierspiels, Berens: Neuste Schule der Gelaufigkeit Op. 61, Bertini: 25 Etüt Op.20,
Czerny: Etütler Op.849 veya bu düzeyde başka etütler.
3. Bach: Küçük Prelüd ve Fügler, Đki Sesli Envansiyonlar, Haendel ve Telemann’dan parçalar (klavsen
edebiyatının kolay parçaları).
4. Clementi, Dussek, Kuhlau Sonatinler, Mozart Viyana Sonatinleri ve kolay sonatları, Haydn: kolay
sonatlar.
5. Schumann. Gençlik Albümü, Mendelssohn. Sözsüz şarkılar (kolayları), Grieg: Lirik Parçalar.
6. Franck: Les plaintes d’une poupé, Bartok: Mikrokosmos “Çocuklar için”, Stravinski: Les cinq doigts,
7.Saygun: Đnci’nin Kitabı, Akses: Minyatürler, Baran: Siyah Beyaz
* Yukarıda yer alan maddelere uygun olarak sınavda;
•
•
•
•
•
•
1 Etüt
1 Barok parça
1 Sonatin(tüm bölümleri çalınacaktır)
1 Romantik parça
1 Çağdaş parça
1 Türk eseri
ARP SANAT DALI
Çalgı Sınavı Đçeriği (7.sınıf yılsonu düzeyi)
1.R.N.C BOCHSA
*adayın seçeceği herhangi bir etüt
40 Easy Studies Op. 318 BK.1
2. B. ANDRES
*zorunlu parça
Marelles
3. J.S. BACH
*zorunlu parça
Gavotte- Choral- Prelude in F
4. M. GRANDJANY
A. HASSELMANS
*yukarıdakilerden adayın seçeceği herhangi bir parça
Pieces dans le style ancien
Trois Petit Pieces/Reverie-Rouet- Ronde de unit
*Eserler ezber olarak çalınacaktır.
5
Yardımcı Piyano Sınav Đçeriği
Herhangi bir Piyano Başlama Metodu’ndan 2 Parça.
KLARĐNET SANAT DALI
Çalgı Sınavı Đçeriği (7.sınıf yılsonu düzeyi)
1.Gamlar: 2 Diyez -2 bemollü gamlara kadar ve ilgili minörleri ile bunların üçlü ve arpejleri
* Yukarıda belirtilen programdan iki gam ( bağlı, dilli, iki bağlı, iki dilli)
2.Etütler:
U.DELECLUSE
20 Etudes faciles
No 4:
Allegro
No: 5
Andante
No: 9
Moderato
No: 17 Allegro
JACQUES LANCELOT
21 Etudes
No: 7 Andante cantabile
No: 9 Andante
No: 15 Allegretto Moderato
JACQUES LANCELOT :
Vingt cing etudes
Faciles et progressives
No 5: Andante cantabile
No:7 Allegretto
No: 10 Andante
3. Eserler :
- Franz TOURNIER
Sur Les Pointes
- Henri CLASSENS
Le Printemps
- A. WAIGNEIN
Pavane ------ Melopee et Caprice ------ Ballade
- A. PERIER
LA CLEMENCE DE TITUS
MOZART Larghetto
- Maurice FAILLENOT
Valsinella
- F.BURGMÜLLER
20 Petites etudes
1.-2 .Ciltler
____________________________________________________________
6
Adaylar sınavda;
Kendi seçecekleri 2 gam, 2 etüt ve 1 piyanolu parça çalacaklardır.
Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi
Yardımcı Piyano Sınav Đçeriği
Herhangi bir Piyano Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
TROMPET SANAT DALI
Çalgı Sınavı Đçeriği (7.sınıf yılsonu düzeyi)
1.Gamlar
Fa Majör/re minör
Sib Majör/sol minör
Mib Majör/do minör
Sol Majör/mi minör
Re Majör/si minör
La Majör/fa diyez minör
2.Etütler
J. B. Abran kitap
J. B. Abran kitap
W.Wurm II. kitap
No. 12 Sayfa 20.
No. 29 Sayfa 24.
No. 4,5,7,10
3.Piyanolu Eser
L.V. Beethoven
Đlahi
W. Scheolokov
Romans
Đlkbahar
Scheolokov
Masal
W. Schuman
W. Mozart
Şaka
Adaylar sınavda;
7
Kendi seçecekleri 2 gam, 2 etüt ve 1 piyanolu parça çalacaklardır.
Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi
Yardımcı Piyano Sınav Đçeriği
Herhangi bir Piyano Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
VURMALI ÇALGILAR SANAT DALI
Çalgı Sınavı Đçeriği (7.sınıf yılsonu düzeyi)
Trampet:
1. D. AGOSTINI
Solfege Rythmique
82, 83, 84
2. Siegfried FINK
Percussion Studio
52, 57, 61, 62, 72
3. Siegfried FINK
Percussion Studio
Vol.2
38, 39, 41
Silafon:
Do majör- la minör gamlar
1. Marcel JORAND
2.
Silafon için piyanolu parçalar:
Le premier Cahier
1. Daniel SAUVAGE
Julien REVE
2. Jean Claude TAVERNIER
Egypt Air No:1
3. Jean Clude TAVERNIER
Egypt Air No:2
4. Francois DUPIN
Le mammouth Debonnaire
15, 17
Adaylar sınavda;
Yukarıda belirtilen müfredattan 1 trampet etüdü, 1 silafon etüdü, 1 silafon piyanolu parça, Do majörLa Minör Gamlar ve Arpejleri çalınmalıdır.
Korrepetisyon Sınavı
8
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi
Yardımcı Piyano Sınav Đçeriği
Herhangi bir Piyano Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
9
Download

deü devlet konservatuvarı müzik ve bale ortaokulu nakil geçiş seviye