[30]/31 WARSZAWSKIE SPOTKANIA TEATRALNE
1-15.04.2011
+ NURT GŁÓWNY
1. „Babel”
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
Elfriede Jelinek
ReŜyseria: Maja Kleczewska
Dramaturgia: Łukasz Chotkowski
Adaptacja: Łukasz Chotkowski, Maja Kleczewska
Przekład: Karolina Bikont
Scenografia, kostiumy, światła: Katarzyna Borkowska
Muzyka: Agata Zubel
Piosenki: Daniel Pigoński
Ruch: Dominika Knapik
Asystent reŜysera: Anna Włodarska
Obsada: śona, Matka Karierowiczka – Karolina Adamczyk
Dziewczyna w sukni ślubnej, Matka Wariatka – Dominika Biernat
Kobieta w futrze, Matka Alkoholiczka – Marta Nieradkiewicz
Kobieta w Lourdes, Jokasta – Małgorzata Witkowska
Dziecko MatkoŜerca, Adaś – Michał Czachor
MąŜ, Syn – Michał Jarmicki (gościnnie)
PołoŜna, Sierota – Artur Krajewski
Rehabilitant, Peter – Sebastian Pawlak (gościnnie) oraz chłopiec
Inspiracją dla Elfriede Jelinek do stworzenia tego tekstu była informacja o irackich więźniach
torturowanych w Abu Ghraib. Noblistka oskarŜa w nim współczesny świat o znieczulicę
wywołaną natłokiem medialnych obrazów wojennych działań. Maja Kleczewska osadza akcję
tekstu Jelinek w prosektorium, gdzie matki opłakują zabitych niesprawiedliwie synów, a
zmarli oŜywają, aby wykrzyczeć strach przed śmiercią, wojną i obłędem świata. Mówią w
imieniu wszystkich tych, którzy nie mają juŜ nic na swoją obronę.
Prapremiera polska: 5.03.2010
Czas trwania: 3 h bez przerwy
Spektakle: 6.04 godz. 19.00, 7.04 godz. 16.00 – Teatr Dramatyczny
2. Bruno Schulz: „Mesjasz”
Schauspielhaus w Wiedniu
Małgorzata Sikorska-Miszczuk
Bruno Schulz
ReŜyseria: Michał Zadara
1
Tłumaczenie na język niemiecki: Olaf Kühl
Scenografia i kostiumy: Magdalena Musiał
Dźwięk: Barbara Wysocka
Obsada: Vincent Glander, Veronika Glatzner, Barbara Horvath, Steffen Höld, Katja Jung,
Bettina Kerl, Nicola Kirsch, Max Mayer
Mityczna powieść Brunona Schulza przez lata budziła spory wśród historyków literatury. Do
dziś nie jest jasne, czy Schulz rzeczywiście ją pisał, zanim został zamordowany w
Drohobyczu przez sierŜanta SS Karla Günthera w listopadzie 1942 roku, czy jest tylko
wymysłem? Michał Zadara wysyła na jej poszukiwanie grupę ekscentryków opowiadając o
tęsknocie za dziełem doskonałym. Jego przedstawienie oscyluje pomiędzy bezczelną farsą a
egzystencjalną ludzką tragedią, lekką komedią a patetyczno-groteskowym przerysowaniem.
Premiera: 09.10.2010
Czas trwania: 1 h 40 min. bez przerwy
Spektakle: 1.04 godz. 19.00, 2.04 godz. 19.00 – Teatr Powszechny Scena 300
3. „Grotowski – próba odwrotu”
Stowarzyszenie Teatralne Chorea w Łodzi
Tekst zespołowy (w spektaklu wykorzystano fragmenty pism i wypowiedzi Jerzego
Grotowskiego)
ReŜyseria: Tomasz Rodowicz
Scenografia: Paweł Korbus, Tomasz Rodowicz
Choreografia: CHOREA
Światło: Tomasz Krukowski
Muzyka: Tomasz KrzyŜanowski
Obsada: Joanna Chmielecka, Julia Jakubowska, Małgorzata Lipczyńska, Adam Biedrzycki,
Paweł Korbus, Tomasz Rodowicz, Piotr Witkowski
Tomasz Rodowicz wraca do wspomnień związanych z Jerzym Grotowskim, który stał się
jednym z jego pierwszych przewodników po świecie teatru. Przez lata obaj spotykali się,
spierali i dyskutowali. Pod kierunkiem Rodowicza młodzi aktorzy Chorei konfrontują się z
tekstami twórcy Teatru Laboratorium w kontekście własnych doświadczeń. Zastanawiają się,
na ile reforma XX-wiecznego teatru dokonana przez Grotowskiego jest waŜna dla ich
wyborów dzisiaj. Co pozostało z jednej z najwaŜniejszych polskich grup teatralnych, którą
siłą rzeczy znają wyłącznie z przekazów?
Premiera: 13.08.2010
Czas trwania: 1 h 30 min. bez przerwy
Spektakle – 6.04 godz. 18.00, 7.04 godz. 19.00 – Teatr na Woli
2
4. „Iwona, księŜniczka Burgunda”
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
Witold Gombrowicz
ReŜyseria: Marián Pecko
Kostiumy, lalki: Eva Farkašová
Dekoracje: Pavol Andraško
Muzyka: Robert Mankovecký
Obsada:
Iwona – Anna Jarota
Król Ignacy – Andrzej Mikosza
Królowa Małgorzata – Mariola Ordak-Świątkiewicz
KsiąŜę Filip – Łukasz Schmidt
Szambelan – Łukasz Bugowski
Iza (dama dworu) – Aleksandra Mikołajczyk
Cyryl (przyjaciel Filipa) – Krzysztof Jarota
Ciotka I Iwony – Dorota Nowak
Ciotka II Iwony, Innocenty (dworzanin), śebrak – Zygmunt Babiak
Spektakl w konwencji teatru dramatycznego, z elementami animacji i róŜnymi rodzajami
form plastycznych: figur, lalek i rekwizytów. Przedstawienie słowackich twórców wydobywa
na wierzch najwaŜniejsze myśli z dramatu Gombrowicza. Iwona w ich interpretacji jest lalką,
w której jak w podstawionym krzywym zwierciadle odbijają się najgorsze cechy pozostałych
bohaterów: fałsz i niezdolność do okazywania miłości. Gombrowicz w teatrze lalkowym to
nie tylko wyzwanie, ale i nowe pole scenicznych poszukiwań prawdy o podstawowych
ludzkich sprawach: władzy, namiętnościach, dojrzewaniu.
Premiera: 24.05.2009
Czas trwania: 2 h 30 min. (jedna przerwa)
Spektakle: 7.04 godz. 17.00, 21.00, 8.04 godz. 17.00, 21.00 – Teatr Polski Scena Kameralna
5. „Kaspar”
Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
Peter Handke
ReŜyseria, scenografia, opracowanie muzyczne: Barbara Wysocka
Przekład: Jacek St. Buras
Kostiumy: Julia Kornacka
Projekcje: Lea Mattausch
Światło: Jan Sławkowski
Asystent reŜysera: Tomasz Cymerman
Obsada:
Marta Malikowska-Szymkiewicz, Tomasz Cymerman, Szymon Czacki (gościnnie), Maciek
Prusak (gościnnie)
Jedna z najbardziej intrygujących postaci XIX wieku, Kaspar Hauser – przybłęda, którego
przeszłość stała się obiektem spekulacji całej Europy – zainspirowała austriackiego pisarza
3
Petera Handkego. Głównym tematem jego dramatu, wystawionego przez Barbarę Wysocką,
jest proces stwarzania człowieka – a takŜe unicestwiania go – przez język. W swojej realizacji
na pierwszy plan reŜyserka wysuwa kwestię wykluczenia jednostki i próby przystosowania jej
na siłę do norm społecznych.
Premiera: 14.03.2009
Czas trwania: 1 h 20 min. bez przerwy
Spektakle: 6.04 godz. 18.00, 20.30 – Teatr IMKA
6. „Lalka”
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Bolesław Prus
Muzyka: Piotr Dziubek
Teksty piosenek: Rafał Dziwisz
ReŜyseria, scenariusz, opracowanie tekstu: Wojciech Kościelniak
Scenografia i animowane projekcje: Damian Styrna
Kostiumy: Katarzyna Paciorek
Choreografia i ruch sceniczny: Janusz Skubaczkowski, Beata Owczarek
Kierownictwo muzyczne: Piotr Dziubek
Przygotowanie wokalne: Agnieszka Szydłowska
Asystent reŜysera: Paweł Bernaciak
Asystent scenografa: Renata Godlewska
Asystent choreografa: Eliza Kujawska
Inspicjent: GraŜyna Dunal
Sufler: Ewa Wielebska
Obsada:
Stanisław Wokulski – Rafał Ostrowski
Izabela Łęcka – Darina Gapicz (14.04) Renia Gosławska (15.04)
Ignacy Rzecki – Zbigniew Sikora
Tomasz Łęcki – Andrzej Śledź
Hrabina Karolowa – GraŜyna Drejska
Kazio Starski – Tomasz Bacajewski
Baronowa Wąsowska – Karolina Merda
Profesor Geist – Marek Richter
Maria – Dorota Białkowska (14.04) Katarzyna Kurdej (15.04)
Subiekt Mraczewski – Tomasz Więcek
Subiekt Klejn – Krzysztof Wojciechowski
Subiekt Lisiecki – Jerzy Michalski
Szuman – Tomasz Fogiel
Panna Florentyna – Alicja Piotrowska
Pani Meliton – Aleksandra Meller i Magdalena Smuk
Wysocki – Tomasz Czarnecki
Stary Szlangbaum – Bernard Szyc
Henryk Szlangbaum – Sebastian Münch
Baron Krzeszowski – Tomasz Gregor
Baronowa Krzeszowska – Agnieszka Kaczor
Suzin – Sasza Reznikow
4
KsiąŜę – Jacek Wester
Magazynier – Krzysztof śabka
Lalki: Marta Bacajewska, Urszula Bańka, Ewelina Dańko, Ewa Gierlińska, Anna
Krawecińska, Agnieszka Król, Eliza Kujawska, Mariola Kurnicka, Agnieszka Kaczor, Julia
Frankowska, Izabela Sito, Marta Smuk, Aleksandra Szulc, Anna-Maria Urbanowska, Marta
Vielrose, Ewa Wielebska, Katarzyna Więcek, Ewa Wielebska, Paulina Łaba, Paweł
Bernaciak, Paweł Czajka, Łukasz Czerwiński, Mateusz Deskiewicz, Kamil Frącek, Artur
Guza, Paweł Kubat, Paweł Mielewczyk, Sebastian Wisłocki, Michał Zacharek, Adam
Zawicki, Jarosław Rzepiak, Krzysztof śabka, Stavros Pittas, Michał Cyran
Orkiestra Teatru Muzycznego pod kierownictwem Piotra Dziubka:
Aleksander Kamiński – klarnet, saksofon sopranowy, saksofon altowy, saksofon tenorowy
Krzysztof Krawiec – klarnet, klarnet basowy, saksofon tenorowy, saksofon barytonowy
Tomasz Grzegowski, Tomasz Kiel – trąbki
Krzysztof Krakowski – waltornia
Piotr Górka (inspektor orkiestry) – puzon
Michał Mieczkowski – puzon, puzon basowy
Piotr Dziubek – akordeon, wurlitzer, instrumenty perkusyjne
Tadeusz Wiśniewski – banjo
Adam Skrzypek – kontrabas
Michał Lasota – perkusja
Tomasz Pawłowski – instrumenty perkusyjne
Spektakl prowadzi: GraŜyna Dunal
Sufler: Ewa Wielebska
Przedsięwzięcie, które wydawało się niemoŜliwe do zrealizowania, okazało się jednym z
największych sukcesów ostatniego sezonu w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Wojciech
Kościelniak z rozmachem przełoŜył powieść Bolesława Prusa na język musicalu
zaśpiewanego i zatańczonego w rytmie swingującego jazzu. Na pierwszy plan wysuwa się w
nim historia miłości galanteryjnego kupca Stanisława Wokulskiego do zuboŜałej arystokratki
Izabeli Łęckiej i jego dąŜenie do akceptacji przez pozornie lepsze sfery towarzyskie. Klucz do
odczytania powieści Prusa Kościelniak znalazł w tytułowym przedmiocie. „Lalka” to nie
tylko Izabela Łęcka, ale cały warszawski świat: sztuczny, pełen pozorów, chwilami śmieszny,
chwilami tragiczny.
Premiera: 27.02.2010
Czas trwania: 3 h 20 min. (jedna przerwa)
Spektakle: 14.04 godz. 19.00, 15.04 godz. 19.00 – Teatr Dramatyczny
7. „Szosa Wołokołamska”
Teatr Polski we Wrocławiu
Heiner Müller
ReŜyseria, scenografia i opracowanie muzyczne: Barbara Wysocka
Przekład: Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
Projekcje wideo: Lea Mattausch
Projekcje światła: Justyna Łagowska
5
Obsada: Adam Cywka, Rafał Kronenberger, Adam Szczyszczaj
W czasie II wojny światowej na tytułowej szosie został zatrzymany niemiecki pochód na
Moskwę. W przedstawieniu Barbary Wysockiej jest ona symbolem końca, z którego nie ma
ucieczki. Uwięzieni tutaj bohaterowie muszą sami zmierzyć się we własnej świadomości z
bolesnymi doświadczeniami historii. Są bezimienni, jak niezliczone ludzkie jednostki
dotknięte przez systemy totalitarne. Ich indywidualne losy zostają uniewaŜnione w obliczu
wielkich wydarzeń historycznych.
Premiera: 30.09.2010
Czas trwania: 1 h 20 min. bez przerwy
Spektakle – 5.04 godz. 17.00, 20.30 – Teatr Polski
8. „Trylogia”
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Henryk Sienkiewicz
Dramaturgiczne opracowanie tekstu: Jan Klata, Sebastian Majewski
ReŜyseria i opracowanie muzyczne: Jan Klata
Scenografia i światło: Justyna Łagowska
Kostiumy: Mirek Kaczmarek
Choreografia: Maćko Prusak
Asystent reŜysera: BłaŜej Peszek
Konsultacje językowe: Marek Szymanowicz
Obsada:
Aleksandra Billewiczówna, Ewa Nowowiejska, Obraz – Katarzyna Krzanowska
Ataman, Kompan Kmicica, Murzyn Radziwiłła, Ketling of Elgin – Bolesław Brzozowski
Ataman, Kompan Kmicica, Przeor Kordecki, Król Polski, Potocki – Jerzy Święch
Ataman, Łaszcz, Roch Kowalski, Murzyn Radziwiłła, Kompan Kmicica, Nowowiejski Stary
– Tadeusz Huk
Bogusław Radziwiłł, Nowowiejski Młody – BłaŜej Peszek
Bohdan Chmielnicki, Andrzej Kmicic – Krzysztof Globisz
Helena Kurcewiczówna, Sikorka, Zosia Boska – Małgorzata Gałkowska
Jan Skrzetuski – Jerzy Grałek
Jurko Bohun, Azja – Zbigniew W. Kaleta
Michał Wołodyjowski – Andrzej Kozak
Obraz, Sikorka, Barbara Jeziorkowska – Anna Dymna
Obraz, Sikorka, Krystyna Drohojowska – Ewa Kolasińska
Onufry Zagłoba – Juliusz Chrząstowski
Tuhaj-Bej, Janusz Radziwiłł – Jan Peszek
Jan Klata znów wystawia na próbę polskie mity, wartości i stereotypy. Tym razem sprawdza
ich siłę i aktualność, biorąc na warsztat „Trylogię” Henryka Sienkiewicza – a raczej wybrane
wątki z kaŜdej z trzech części epickiego dzieła. Dla reŜysera „Trylogia” jest przede
wszystkim opowieścią o wydumanej, skłamanej przez Sienkiewicza polskości, której na nowo
naleŜy się przyjrzeć u progu XXI wieku.
6
Premiera: 21.02.2009.
Czas trwania: 4 h (dwie przerwy)
Spektakle: 9.04 godz. 19.00 , 10.04 godz. 19.00 – Teatr Polski
9. „Utwór o Matce i Ojczyźnie”
Teatr Współczesny w Szczecinie
BoŜena Keff
ReŜyseria, scenografia: Marcin Liber
Kostiumy: Grupa Mixer
Muzyka: Aleksandra Gryka
Wideo: Studio Filmowe LadaChwila
Obsada:
Matka Meter – Irena Jun,
Córka Usia – Beata Zygarlicka
chór (wideo): Barbara Biel, Maria Dąbrowska, GraŜyna Madej, Ewa Sobiech, Grzegorz
Młudzik, Wiesław Orłowski
oraz: Arkadiusz Buszko, Robert Gondek
Prapremierowe wystawienie dramatu BoŜeny Umińskiej-Keff to spojrzenie na wydarzenia
historyczne z kobiecej perspektywy, ale teŜ postawione z siłą pytania o syndrom traumy
przekazywany z pokolenia na pokolenie, polski antysemityzm czy niechciane obowiązki
wobec przeszłości. Dwie bohaterki: matka Meter i córka Usia tkwią w toksycznym związku
pełnym uprzedzeń, rasizmu i wspomnień z przeszłości. Uratowana z Zagłady Matka staje się
dla córki wiecznym wyrzutem sumienia, harpią, która nie pozwala swobodnie decydować o
własnym Ŝyciu.
Premiera: 26.03.2010
Czas trwania: 1 h 30 min. bez przerwy
Spektakle: 6.04 godz. 20.00, 7.04 godz. 18.00, 21.00, 8.04 godz. 18.00 – Teatr Powszechny
Scena 200
10. „Zmierzch bogów”
Wydarzenie specjalne WST: spektakl wyreŜyserowany przez laureata Nagrody im. Konrada
Swinarskiego za sezon 2009/2010 przyznawanej przez miesięcznik „Teatr”
Teatr WybrzeŜe w Gdańsku
Nicola Badalucco, Enrico Medioli, Luchino Visconti
ReŜyseria: Grzegorz Wiśniewski
Adaptacja: Grzegorz Wiśniewski, Jakub Roszkowski
Współpraca dramaturgiczna: Jakub Roszkowski
Scenografia: Barbara Hanicka
Muzyka: Wojciech Blecharz
Światło: Wojciech Puś
Asystent reŜysera: Michał Kowalski
Przekład: Halina Kralowa
7
Obsada:
Joachim von Essenbeck – Krzysztof Gordon
Sophie von Essenbeck – Dorota Kolak
Martin von Essenbeck – Piotr Domalewski (gościnnie)
Konstantin von Essenbeck – Krzysztof Matuszewski
Günther von Essenbeck – Miłosz Gałaj
Elizabeth Thallmann – Marta Jankowska
Herbert Thallman – Cezary Rybiński
Friedrich Bruckmann – Mariusz Bonaszewski (gościnnie)
Aschenbach – Mirosław Baka
Oficer I – Michał Kowalski
Oficer II – Maciej Szemiel
Oficer III – Jarosław Tyrański
Guwernantka – Edyta Czerniewicz
Wydarzenie specjalne WST: spektakl wyreŜyserowany przez laureata Nagrody im. Konrada
Swinarskiego za sezon 2009/2010 przyznawanej przez miesięcznik „Teatr”. Adaptacja
scenariusza filmowego o upadku wielkiego niemieckiego rodu von Essenbecków w
momencie narodzin faszyzmu w międzywojennych Niemczech. Analiza początku świata,
który zniszczył wszelkie wartości, nakręcając w zamian za nie spiralę zbrodni i zła.
Klaustrofobiczna, brutalna i krwawa historia zmierzchu mieszczańskiej rodziny, w której pod
osłoną klasy kryją się prawdziwe demony, jest jednocześnie próbą zadania ponadczasowych
pytań: o człowieczeństwo, władzę i rodzinę.
Premiera: 29.08.2009
Czas trwania: 2 h 15 min. (jedna przerwa)
Spektakl: 3.04 godz. 19.00 – Teatr Polski
+ REKOMENDACJE WARSZAWSKIE
Teatr Ateneum „MOJA CÓRECZKA” reŜ. Marek Fiedor
Teatr Dramatyczny „GLISSANDO” reŜ. Christian Garcia, „KLUB POLSKI” reŜ. Paweł
Miśkiewicz, „MADAME BOVARY” reŜ. Radosław Rychcik, „ŚMIERĆ I
DZIEWCZYNA” reŜ. Maria Kwiecień, Suse Wächter, Agnieszka Korytkowska-Mazur,
Małgorzata Głuchowska
Teatr IMKA „DZIENNIKI” reŜ. Mikołaj Grabowski
Teatr Konsekwentny „KOMPLEKS PORTNOYA” reŜ. Aleksandra Popławska, Adam
Sajnuk
Teatr Na Woli „NASZA KLASA” reŜ. Ondrej Spišák, „AMAZONIA” reŜ. Agnieszka
Glińska
Teatr Narodowy „LENZ” reŜ. Barbara Wysocka, „MEWA” reŜ. Agnieszka Glińska,
„TANGO” reŜ. Jerzy Jarocki
Teatr Polski „SZCZĘŚLIWE DNI. KOŃCÓWKA” reŜ. Antoni Libera
Teatr Powszechny „KOMEDIANT” reŜ. Waldemar Śmigasiewicz
TR Warszawa „MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST” reŜ. Grzegorz Jarzyna
8
Teatr Współczesny „SZTUKA BEZ TYTUŁU” reŜ. Agnieszka Glińska
+ WAŁBRZYCH FEST
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
Monograficzny przegląd przedstawień z Teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu,
uznawanego za jeden z najciekawszych ośrodków Ŝycia teatralnego w Polsce.
1. „Był sobie Andrzej Andrzej Andrzej i Andrzej”
ReŜyseria: Monika Strzępka
Scenografia: Michał Korchowiec
Muzyka: Jan Suświłło
Obsada:
doktorantka – Małgorzata Białek
gwiazda ekranu, pieszczoch, Agnieszka, martwy reŜyser 4 – Agnieszka Kwietniewska
aktorka, bohaterka filmu po latach – Sabina Tumidalska (gościnnie)
entuzjastka, sekretarka – Mirosława śak
z problemami, Kubańczyk – Daniel Chryc
reŜyser, martwy reŜyser 1 – Włodzimierz Dyła (gościnnie)
aktor, redaktor – Jerzy Gronowski (gościnnie)
minister finansów, martwy reŜyser 3 – Rafał Kosowski
operator, martwy reŜyser 2 – Sebastian Stankiewicz (gościnnie)
pan smutny – Ryszard Węgrzyn
Duet Monika Strzępka – Paweł Demirski rozprawia się z polskimi elitami artystycznymi i
intelektualnymi w trakcie pogrzebu najsłynniejszego architekta zbiorowej wyobraźni,
polskiego zdobywcy Oscara. Trafiają tu gwiazdy jego filmów, rywalizujący z nim reŜyserzy,
politycy i zwykli widzowie. Zamiast uroczystości rozpoczyna się zbiorowa dyskusja z
masowymi gustami, krytykami, politykami i autorytetami kultury, które bez zastanowienia
przyklaskują pomysłom neoliberalnych ekonomistów.
Premiera 22.05.2010
Czas trwania: 3 h (trzy przerwy)
Spektakle: 7.04 godz. 20.00, 8.04 godz. 17.00, 21.00 – Teatr Studio
2. „Dynastia”
sclerosis multiplex
ReŜyseria: Natalia Korczakowska
Dramaturgia: Paweł Dobrowolski
Scenografia: Anna Met
Obsada:
9
Fallon (Ŝona Jeffreya, córka Blake'a) – Małgorzata Łakomska
Alexis (pierwsza Ŝona Blake'a, matka Fallon i Stevena) – Irena Wójcik
Krystle (Ŝona Blake'a) – Ewelina śak
Dex (aspirant) – Andrzej Kłak
pan Kaposi – Robert Mania (gościnnie)
Jeffrey (syn Edwarda i członek zarządu) – Piotr Głowacki (gościnnie)
Blake (ojciec i prezes zarządu) – Dariusz Skowroński
Edward (brat Blake'a i nestor rodu) – Adam Wolańczyk
Steven (syn Blake'a) - Krzysztof Zarzecki (gościnnie)
Adam (syn Jeffreya i Fallon) – Aleksander Dworak
Natalia Korczakowska wraca do jednego z najpopularniejszych seriali amerykańskich, który
kształtował wyobraźnię i gust Polaków na początku lat 90. Wątki historii rodziny
Carringtonów słuŜą jej do zdemaskowania mitu o amerykańskiej krainie wiecznej
szczęśliwości. Czytając scenariusz serialu przez wątki z „Czarodziejskiej góry” Tomasza
Manna i „Filokteta” Sofoklesa, reŜyserka buduje opowieść o chorobie wstydliwie ukrywanej
za idealnym obrazem kapitalistycznego społeczeństwa.
Premiera: 20.06.2010
Czas trwania: 1 h 40 min. bez przerwy
Spektakle: 10.04 godz. 17.00, 20.00 – Teatr Studio
3. „James Bond: – Świnie nie widzą gwiazd”
Jolanta Janiczak
ReŜyseria: Wiktor Rubin
Scenografia, kostiumy, video: Mirek Kaczmarek
Inspicjent: Anna Solarek
Obsada:
Jezbet/DŜaja – Agnieszka Kwietniewska
Gwiazda z Rosji/Salwa – Joanna Łaganowska
M – Irena Wójcik
Moneypenny – Ewelina śak
Leila – Mirosława śak
Język – Daniel Chryc
Haszim – Rafał Kosowski
Doradca z Polski/Abdullah – Dariusz Skowroński
Faruk/Tubylec – Dominik Stroka (gościnnie)
Agent 003/Biznesmen z Teksasu – Piotr Tokarz
Minister z Francji/Celnik – Ryszard Węgrzyn
Q – Adam Wolańczyk (gościnnie)
Bond – Mariusz Zaniewski (gościnnie)
Jaser – Aleksander Dworak (statysta)
Najsłynniejszy tajny Agent Jej Królewskiej Mości rozpracowany i zdekonstruowany. W
kolejnym przedstawieniu z wałbrzyskiego cyklu „Znamy, znamy” na nowo odczytana zostaje
seria filmów z Jamesem Bondem. W świecie wypełnionym islamskimi terrorystami i silnymi
10
kobietami, Bond okazuje się Ŝałosnym bohaterem zakleszczonym w narzuconej mu roli. To
kobiety ośmieszają i demaskują seksizm oraz wyolbrzymianą ponad miarę agresję
bondowskiej serii.
Premiera: 18.11.2010
Czas trwania: 2 h 30 min. (jedna przerwa)
Spektakl: 12.04 godz. 19.00 – Teatr Studio
4. „Niech Ŝyje wojna!!!”
Paweł Demirski
ReŜyseria: Monika Strzępka
Scenografia: Michał Korchowiec
Muzyka: Jan Suświłło
Obsada: Agnieszka Kwietniewska, Małgorzata Łakomska, Irena Wójcik, Andrzej Kłak,
Marcin Pempuś, Ryszard Węgrzyn, Adam Wolańczyk
Przeniesiona na deski sceny historia „Czterech pancernych i psa” ujawnia, jak złudne i
ideologicznie zniekształcone bywają potoczne poglądy na wydarzenia historyczne. Paweł
Demirski i Monika Strzępka otwierają na nowo dyskusję na tematy, które wydawałyby się
dawno zamknięte, a jednak okazują się nieznośnie aktualne. Prowokują, ale jednocześnie
uzmysławiają widzom, Ŝe wojna w kaŜdej postaci, nawet podana jako atrakcyjne medialnie
widowisko, jest czystym złem.
Premiera: 12.12.2009
Czas trwania: 1 h 50 min. (bez przerwy)
Spektakle: 3.04 godz. 20.00, 4.04 godz. 18.00, 21.00 – Teatr Studio
5. Olga Tokarczuk z Wałbrzycha „GNIEW” – spektakl
Olga Tokarczuk
Gniew | spektakl
Adaptacja, reŜyseria: Bartosz Frąckowiak
Scenografia: Iza Wądołowska
Muzyka: Krzysztof Kaliski i Michał Fetler
Obsada:
Duszejko I – Irena Wójcik
Duszejko II – Ewelina śak
Duszejko III – Małgorzata Łakomska
Głos, Czarny Płaszcz, Listonosz, Kobieta Z Pudlem, śona Prezesa – Mirosława śak
MęŜczyzna, Komendant, Wnętrzak, Prezes, Ksiądz Szelest – Rafał Kosowski
Matoga – Andrzej Kłak
Spektakl przygotowany w ramach XI Wałbrzyskich Dni Dramaturgii to opatrzona muzyką na
Ŝywo opowieść o tajemnicy znikania dręczycieli zwierząt – a jednocześnie postawione w
11
formie thrillera kryminalnego pytanie o przyzwolenie na krzywdę innych istot. Groteskowy,
zabawny i jednocześnie marzycielski spektakl jest teŜ rozwaŜaniem nad brakiem miejsca dla
zwierząt w tradycji katolickiej opartej na współczuciu dla innych istot.
Premiera: 20.12.2009
Czas trwania 1 h (bez przerwy)
6. Olga Tokarczuk z Wałbrzycha „Prowadź mnie przez kości umarłych” – instalacja
Olga Tokarczuk
Adaptacja, reŜyseria: Łukasz Chotkowski
Scenografia: Agata Skwarczyńska
Projekcje i muzyka: Piotr Bukowski
Obsada:
Małgorzata Białek, Agnieszka Kwietniewska, Daniel Chryc, Marcin Pempuś (gościnnie),
Ryszard Węgrzyn
Łukasz Chotkowski, zainspirowany fragmentami prozy Tokarczuk i Elfriede Jelinek
poświęconymi ludzkiej cielesności, zmienia scenę w świątynię, a sztukę w ceremonię ku czci
istoty ludzkiej. Zadaje pytania: jak traktujemy własne ciało, czy potrafimy wyzbyć się jego
ograniczeń? Uczestnicy ceremonii, Ŝywe posągi, odbywają przez widzami spowiedź istot,
które nie mogą się pogodzić z przemijaniem. Projekt bliźniaczy do „Gniewu”, powstał
równieŜ w ramach XI Wałbrzyskich Dni Dramaturgii.
Premiera: 20.12.2009
Czas trwania: 35 min.
Spektakle: 5.04 godz. 18.00, 21.00 – Teatr Studio
+ małe Warszawskie Spotkania Teatralne
1. „Alicja po drugiej stronie lustra”
Teatr Maska w Rzeszowie
Lewis Carroll
Adaptacja i reŜyseria: Jacek Malinowski
Sceografia: Marika Wojciechowska
Muzyka: Antanas Jasenka
Asystent reŜysera: Jadwiga Domka
Przekład: Maciej Słomczyński
Obsada:
Alicja – Monika Szela
Noc, Dziadek, Kot ŚnieŜynka, Konduktor, Biały Rycerz – Robert Luszowski
Sen 1, Królowa Czerwona, Owca, Mama – Jadwiga Domka
Sen 2, Królowa Biała, śaba, Siostra – Kamila Korolko
12
Sen 3, Król Biały, Dee, Czerwony Rycerz, Tata – Piotr Pańczak
Sen 4, Król Czerwony, Humpty, Dum, Goniec, śaba, Wujek – Kamil Dobrowolski
Historia Lewisa Carrolla od lat zachwyca kolejne pokolenia dzieci niezwykłą atmosferą i
przedziwnymi perypetiami głównej bohaterki. Alicja udaje się w podróŜ do świata snu, gdzie
odkrywa krainę przypominającą wielką szachownicę. Jej mieszkańcy toczą między sobą
nieustanne rozgrywki. Dziewczynka podejmuje wyzwanie i zostaje pionkiem na planszy. Gra
toczy się o duŜą stawkę – jeśli Alicja wygra, zostanie królową. Nie jest to jednak łatwe
zadanie, gdy wszystko, jak w lustrzanym odbiciu, działa na opak, a zasady, których
dziewczynka nauczyła się w swoim domu, nie obowiązują. Spotykając kolejne dziwaczne
figury, Alicja musi mierzyć się z absurdem i przewrotnymi pomysłami planszowych
przeciwników.
Jacek Malinowski, uznawany za jednego z najciekawszych reŜyserów lalkowych młodego
pokolenia, proponuje dynamiczne i atrakcyjne formalnie przedstawienie, które zyskało juŜ
uznanie poza granicami kraju.
Premiera: 30.04.2010
Czas trwania: 55 min. bez przerwy
od 5 lat
Spektakle: 14.04 godz. 11.00, 17.00 – Teatr na Woli
2. „Brzechwa 2. Szelmostwa Lisa Witalisa”
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
Jan Brzechwa
ReŜyseria: Łukasz Gajdzis
Scenografia i kostiumy: Mirek Kaczmarek
Choreografia: Aneta Jankowska
Opracowanie muzyczne: Maciej Szymborski
ReŜyseria świateł: Robert Łosicki
Asystent scenografa: Natalia Horak
Inspicjent: Hanna Gruszczyńska
Obsada: Karolina Adamczyk, Małgorzata Witkowska, Paweł L. Gilewski, Jerzy PoŜarowski,
Marcin Zawodziński
Tańczą: Aneta Jankowska, Łukasz Kosicki, Maciej Kosicki, Michał Szopiński, Mateusz
Witkowski
Sprytny, oszukujący swoich przyjaciół lis staje się w bydgoskim spektaklu ikoną popkultury.
Klasyczny tekst Brzechwy włoŜony został w ponowoczesną ramę teatralną. Twórcy czerpią
ze współczesnego języka i tworzą zabawny, dynamiczny, ale i przewrotny spektakl, który kpi
ze społeczeństwa zanurzonego w kulturze masowej. Efektowne widowisko łączy tradycję
musicalu i współczesną choreografię, w której wykorzystano elementy hip-hopu i
breakdance'u.
Łukasz Gajdzis to jeden z najbardziej utalentowanych młodych reŜyserów teatru dziecięcego.
Po sukcesie wystawionej w Bydgoszczy „Pchły Szachrajki”, sięgnął znowu po tekst
Brzechwy.
13
Premiera: 5.12.2009
Czas trwania: 1 h 15 min. bez przerwy
Od 7 lat
Spektakle: 8.04 godz. 16.00, 19.00 – Teatr Powszechny Scena 300
3. „Na Arce o ósmej”
Teatr Baj Pomorski w Toruniu
Ulrich Hub
ReŜyseria: Paweł Aigner
Scenografia: Pavel Hubička
Muzyka: Piotr Klimek
Asystent reŜysera: Katarzyna Kawalec
Przekład: Lila Mrowińska-Lissewska
Obsada:
Pierwszy Pingwin – Krzysztof Grzęda
Drugi Pingwin – Marta Parfieniuk-Białowicz
Trzeci Pingwin – Andrzej Korkuz
Gołąb – Mariusz Wójtowicz
Stary Człowiek – Jacek Pysiak
Muzykę do przedstawienia nagrał zespół w składzie:
Mateusz Czarnowski – akordeon
Gustaw Bachorz – klarnet
Wiktor Szostak – fortepian
Jarek Izdepski – kontrabas
Nadchodzi biblijny Potop, wszystkie zwierzęta próbują uciec na Arkę Noego. Chcą tam teŜ
trafić trzej przyjaciele – pingwiny. Ale na Arkę moŜe dostać się tylko jedna para zwierząt z
kaŜdego gatunku. Co zrobić z Trzecim Pingwinem? Subtelna, poetycka i zarazem zabawna
opowieść o przyjaźni, która zwycięŜa wszystkie przeszkody. Spektakl dotyka równieŜ tak
waŜnych kwestii jak ekologia czy problem obecności Boga w świecie dziecka.
Paweł Aigner jest cenionym reŜyserem teatralnym średniego pokolenia. Jego spektakle dla
dzieci uznawane są za realizacje intrygujące i nietypowe, wyróŜniające się intelektualnym
myśleniem o materii teatru oraz powaŜnym podejściem do dziecięcego widza. Dramat Ulricha
Huba „Na Arce o ósmej” to jeden z najwaŜniejszych współczesnych tekstów scenicznych dla
dzieci, szczególnie popularny w Niemczech, Francji i Holandii.
Premiera: 7.03.2010
Czas trwania: 1 h 15 min. bez przerwy
Od 6 lat
Spektakle: 11.04 godz. 14.00, 17.00 – Teatr na Woli
4. „Pan Satie”
14
Teatr Atofri z Poznania
Beata Bąblińska, Monika Kabacińska
ReŜyseria, scenariusz, opracowanie muzyczne: Beata Bąblińska, Monika Kabacińska
Współpraca artystyczna: Bogdan śyłkowski
Scenografia i kostiumy: ElŜbieta Cios
Muzyka: Erik Satie
Obsługa techniczna/światła: Eliza Gmerek
Obsada: Beata Bąblińska, Monika Kabacińska
Spokojna, melodyjna muzyka Erica Satie zabiera widzów w świat skonstruowany w całości z
białego papieru. Papier staje się nie tylko materią budującą scenografię czy poszczególne
rekwizyty, ale teŜ instrumentem i partnerem do gry. Przedstawienie kryje w sobie liczne
tajemnice, które dzieci rozwiązują wspólnie z aktorami.
NiezaleŜna grupa teatralna Atofri powstała w 2008 roku w ramach Poznańskiej Fundacji
Artystycznej. Swój repertuar kieruje do najmłodszych widzów w wieku od 1 do 5 lat. ZaraŜa
ich magią teatru za pośrednictwem dźwięku, koloru, formy, ruchu, gestu. Opowiada o
otaczającym świecie w sposób prosty i poetycki. Na mWST zostały zaproszone dwa
przedstawienia grupy: „Pan Satie” oraz „Słoń Trąbibombi”.
Premiera: 19.12.2010
Czas trwania: 35 min. bez przerwy
Od 1 do 5 lat
Spektakle: 11.04 godz. 9.00, 11.00 – Teatr Baj
5. „Pod-Grzybek”
Białostocki Teatr Lalek
Marta Guśniowska
ReŜyseria: Krzysztof Rau
Scenografia: Andrzej Dworakowski
Muzyka: Piotr Klimek
Choreografia: Anna Kołosow
Obsada:
Śmierć – Alicja Bach
Kura, Lis – Łucja Grzeszczyk
JeŜ, Kura II, Kura III – GraŜyna Kozłowska
Kukułka – Eliza Krasicka
Kura I, Lis – Izabela Maria Wilczewska
Pies, Lis – Jacek Dojlidko
Łoś, Charon, Staruszek Lis, Kłusownik – Ryszard Doliński
Mały Lis – Michał Jarmoszuk
Stary Lis – Paweł S. Szymański
śycie Starego i Małego Lisa upływa na rozmowach, ukrywaniu się przed Kłusownikiem i
beztroskich zabawach, do czasu, gdy zdarzy się nieszczęście: Stary Lis zostanie śmiertelnie
postrzelony. Mały Lis nie moŜe pogodzić się ze śmiercią dziadka. Dzięki swojemu sprytowi
15
razem z nim trafia do Lisiego Nieba. Podoba mu się tam tak bardzo, Ŝe nie chce juŜ wracać na
ziemię. Zachwyt trwa jednak do chwili, gdy przez dziurę w niebie widzi swój dom, przyjaciół
i piękną lisicę. Historia dwóch lisów jest metaforyczną opowieścią oswajającą dzieci z
trudnym tematem utraty najbliŜszej osoby. W zabawny i pełen ciepła sposób uczy, Ŝe na
wszystko, nawet na śmierć, przychodzi w Ŝyciu właściwy czas.
Związani z Białostockim Teatrem Lalek twórcy: reŜyser Krzysztof Rau, dramatopisarka
Marta Guśniowska i scenograf Andrzej Dworakowski, sięgnęli po niebanalny tekst o śmierci,
która wciąŜ jest w teatrze dla dzieci tematem tabu.
Premiera: 3.09.2009 (prapremiera)
Czas trwania: 1 h bez przerwy
Od 6 lat
Spektakle: 4.04 godz. 11.00, 17.00 – Teatr Powszechny Scena 300
6. „Słoń Trąbibombi”
Teatr Atofri z Poznania
Beata Bąblińska, Monika Kabacińska
ReŜyseria, scenariusz, opracowanie muzyczne: Beata Bąblińska, Monika Kabacińska
Współpraca artystyczna: Bogdan śyłkowski
Scenografia i kostiumy: Sylwia Nowak
Obsługa techniczna/światła: Eliza Gmerek
Obsada: Beata Bąblińska, Monika Kabacińska, Grzegorz Babicz
Czy Ŝyrafa ma długą szyję? Czy krokodyle mieszkają tylko nad Nilem? Pyta tytułowy słoń,
który oprowadza widzów po afrykańskim świecie. Dzieci poznają egzotyczne zwierzęta:
Ŝyrafę, kolorowe papugi, krokodyla, małpkę i węŜa. Inspirowane wierszami Jana Brzechwy
widowisko wzbogaca rytmiczna muzyka grana na Ŝywo w trakcie spektaklu.
NiezaleŜna grupa teatralna Atofri powstała w 2008 roku w ramach Poznańskiej Fundacji
Artystycznej. Swój repertuar kieruje do najmłodszych widzów w wieku od 1 do 5 lat. ZaraŜa
ich magią teatru za pośrednictwem dźwięku, koloru, formy, ruchu, gestu. Opowiada o
otaczającym świecie w sposób prosty i poetycki. Na mWST zostały zaproszone dwa
przedstawienia grupy: „Pan Satie” oraz „Słoń Trąbibombi”.
Premiera: 12.09.2010
Czas trwania: 35 min. bez przerwy
Od 1 do 5 lat
Spektakle: 4.04 godz. 10.00, 12.00 – Teatr Baj
7. „Ty i ja”
Studio Teatralne BLUM
16
Lucyna Winkel, Katarzyna Pawłowska
ReŜyseria, scenariusz, oprawa plastyczna: Lucyna Winkel i Katarzyna Pawłowska
Muzyka (wykonywana na Ŝywo): Robert Rekiel
Obsada: Lucyna Winkel, Katarzyna Pawłowska
Punktem wyjścia do powstania spektaklu jest podkreślenie znaczenia własnego „JA” w
postrzeganiu świata, a zarazem pokazanie zaleŜności pomiędzy własnym „JA” a
napotykanymi wokół innymi osobami. Odtwarzając świat dziecięcej wraŜliwości, m.in.
poprzez zabawę kolorowymi piłkami, aktorki proponują teatr „pierwotny”, pełen barw,
dźwięków i ruchu.
Studio Teatralne BLUM było pierwszym teatrem w Polsce, który kilka lat temu podjął ryzyko
tworzenia spektakli dla najmłodszych. Swoje przedstawienia pokazywali nie tylko polskiej,
ale równieŜ zagranicznej publiczności, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Teatru i
Kultury dla Najmłodszych w Bolonii.
Premiera: 10.09.2009
Czas trwania: 30 min. bez przerwy
Od 0 do 4 lat
Spektakle: 3.04 godz. 10.00, 12.00 – Instytut Teatralny
+ REKOMENDACJE WARSZAWSKIE mWST
Teatr Baj „KWIAT PAPROCI” reŜ. Jacek Malinowski
Teatr Baj „ŚWIAT GARMANNA” reŜ. Ewa Piotrowska
Teatr Baj „ZACZAROWANE WYCINANKI” reŜ. Ireneusz Maciejewski
Teatr Guliwer „WSZYSTKO LATA CO MA SKRZYDŁA” reŜ. Jakub Krofta
Teatr Lalka „TYGRYSKI” reŜ. Agata Biziuk
Teatr Narodowy „OPOWIADANIA DLA DZIECI” reŜ. Piotr Cieplak
Teatr Ochoty i Studio Teatralne Koło „DOLINA MUMINKÓW W LISTOPADZIE” reŜ.
Igor Gorzkowski
Teatr Polonia (z repertuaru OCH-Teatru) „ZIELONE ZOO” reŜ. Leszek Bzdyl
Teatr Polski „PINOKIO” reŜ. Jarosław Kilian
+ mWST – PROGRAM TOWARZYSZĄCY
BAJOCZYTANIE
12.04 godz. 13.30, 15.00 – Teatr Baj
Dzieci spotkają się z pisarką Maliną Prześlugą, która będzie czytała swoje bajki. W trakcie
lektury słuchacze poznają m.in. Mola Zbyszka i Rozczarowanego Rumaka Romualda –
bohaterów tekstów Prześlugi. Spotkanie nawiązuje do tradycji rodzinnego czytania bajek.
Projekt przygotowany we współpracy z Teatrem Baj w Warszawie.
Czas trwania: 40 min.
Od 4 do 6 lat
17
Zapisy: [email protected] z dopiskiem „bajoczytanie”
wstęp wolny
PIOSENKI DO GRANIA NA NOSIE Teatr Lalki i Aktora Pinokio, Łódź
9.04 godz. 17.00 – Teatr Baj
Koncert muzyki teatralnej, na który złoŜą się piosenki stworzone przez kompozytora Piotra
Klimka oraz autora tekstów Konrada Dworakowskiego. Utwory pochodzą ze spektakli
granych w teatrach w całej Polsce: „Pinokia” z Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” z Łodzi,
„Pippi Pończoszanki” z Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie, „CzarnoksięŜnika z Oz” z
Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz „Ach, jak cudowna jest Panama” z Teatru Maska w
Rzeszowie.
Czas trwania: 1 h
Od 7 lat
KONCERT ZESPOŁU TIGER
8.04 godz. 17.00 – Instytut Teatralny
Zespół rockowy załoŜony przez uczniów IV klasy warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 98
„DIDASKO” występował juŜ na Świątecznym Frymarku Teatralnym w grudniu ubiegłego
roku, gdzie został przyjęty z ogromnym entuzjazmem zarówno przez rówieśników, jak i
najmłodsze dzieci. Ambitne aranŜacje i niebanalna interpretacja gwarantują doskonałą ucztę
muzyczną.
zapisy: [email protected] z dopiskiem „ koncert”
wstęp wolny
WARSZTATY WOKÓŁ SPEKTAKLI
Bezpośrednio po wybranych przedstawieniach odbywają się zabawy i działania teatralne
rozwijające wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zajęcia nawiązują do problemów poruszanych
w spektaklach mWST.
Dziurawienie nieba. Teatralne zejścia, wejścia i przejścia
4.04 godz. 12.15–13.15
Teatr Powszechny – Scena 300
Po przedstawieniu „Pod-grzybek”
Od 6 lat
Jak zostać gwiazdą? Jak zostać prezydentem? Teatralny podręcznik szołmena i
szołmenki
8.04 godz. 17.30–18.15 – Teatr Powszechny Scena 300
Po przedstawieniu „Brzechwa 2. Szelmostwa Lisa Witalisa”
Od 7 lat
Przymiarki do Arki! Przymierze, przyjaźń, przymierzalnia
11.04 godz. 15.30–16.30 – Teatr na Woli
Po przedstawieniu „Na Arce o ósmej”
Od 6 lat
Druga strona lustra w praktyce
14.04 godz. 12.15–13.15 – Teatr na Woli
Po przedstawieniu „Alicja po drugiej stronie lustra”
Od 5 lat
18
Scenariusz i prowadzenie warsztatów: Dorota Piwowarska i Sebastian Świąder ze
Stowarzyszenia Pedagogów Teatru
zapisy: [email protected] z dopiskiem „warsztat spektakl”
wstęp wolny
WARSZTATY Z HENRYKĄ KRZYWONOS-STRYCHARSKĄ
7.04. godz. 17.00 – Instytut Teatralny
Podziel się! Warsztaty związane tematycznie z ksiąŜką „Bieda. Przewodnik dla dzieci” Hanny
Gill–Piątek i Henryki Krzywonos-Strycharskiej. Performatywna akcja teatralna o charakterze
społecznym, która ma na celu zarówno zabawę, jak i rozmowę na powaŜne tematy. W trakcie
spotkania dzieci będą mogły przekazać zabawki, z których wyrosły, na dziecięcy oddział
onkologiczny w jednym z warszawskich szpitali. Prowadzenie: Henryka KrzywonosStrycharska i Justyna Sobczyk ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.
Od 6 lat
zapisy: [email protected] z dopiskiem „warsztat bieda”
wstęp wolny
+ mWST – DLA MŁODZIEśY I DOROSŁYCH
SCENA CZYTANA
12.04 godz. 17.00, 13.04 godz. 17.00, 14.04 godz. 17.00 – Instytut Teatralny
Czytania najnowszych dramatów dla młodzieŜy („Derby” Piotra Bulaka, „Pacamambo”
Wajdi Mouawanda, „Szczurzysyn – jeden akt o nienawiści” Roberta Jarosza) reŜyserowane
przez Waldemara Raźniaka. Po kaŜdym z nich odbędą się dyskusje na temat oczekiwań
młodych ludzi wobec teatru oraz problemów poruszanych w prezentowanych dramatach.
Cykl przygotowany przez poznańskie Centrum Sztuki Dziecka specjalnie dla mWST.
Czas trwania: 1 h 30 min.
Od 14 do 18 lat
zapisy: [email protected] z dopiskiem „scena”
wstęp wolny
SZTURM NA SZKOŁY – POROZMAWIAJMY O BIEDZIE
7.04 godz. 20.00 – Instytut Teatralny
Wzorem pokolenia Marca '68 i Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności młodzi organizatorzy chcą
namówić młodzieŜ do dyskusji o aktualnych problemach społecznych, stworzyć atmosferę
intelektualnego niepokoju i zaangaŜowania. Spotkanie z Henryką Krzywonos-Strycharską i
dr. Maciejem Gdulą będzie dotyczyło ksiąŜki „Bieda. Przewodnik dla dzieci” Hanny Gill–
Piątek i Henryki Krzywonos-Strycharskiej.
Od 15 do 19 lat
zapisy: [email protected] z dopiskiem „spotkanie”
wstęp wolny
WARSZTATY – OTWORZYĆ TABU. TEATRALNY RECYKLING TRUDNYCH
TEMATÓW
6.04 godz. 16.00–19.00 – Instytut Teatralny
19
Warsztat przygotowany przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, skierowany do osób
pracujących na co dzień z dziećmi. Uczestnicy zajęć zapoznają się z metodami pracy, które
przez improwizację i zabawę umoŜliwiają oswojenie trudnych tematów określanych
zazwyczaj jako „nie dla dzieci”.
Dla dorosłych
zapisy: [email protected] z dopiskiem „warsztat tabu”
wstęp wolny
KONFERENCJA – CIIII... TO TEMAT NIE DLA DZIECI
6.04 godz. 10.00–15.00 – Instytut Teatralny
Konferencja dotycząca trudnych tematów w sztuce dla dzieci. Dyskusja teoretyków i
praktyków poświęcona będzie rozumieniu pojęcia tabu w przedstawieniach zaproszonych na
małe Warszawskie Spotkania Teatralne. Spotkanie otworzy Henryka Krzywonos-Strycharska.
Prowadzenie: Katarzyna Stoparczyk
Dla dorosłych
potwierdzenie udziału: [email protected] z dopiskiem „konferencja”
wstęp wolny
POLISH CHILDREN'S THEATRE SHOWCASE
7-11.04.2011
Towarzyszące mWST spotkanie kuratorów, producentów, dyrektorów festiwali i teatrów oraz
krytyków teatralnych z całego świata, na którym zaprezentowane zostanie kilkanaście
najlepszych polskich spektakli dla dzieci. Wydarzeniu towarzyszyć będzie dyskusja o polskim
teatrze młodego widza, połączona z prezentacją dr Marzenny Wiśniewskiej na temat
współczesnych nurtów estetycznych w teatrze dla dzieci oraz wypowiedzią Alicji
Morawskiej-Rubczak dotycząca najnowszej dramaturgii dla dzieci i młodzieŜy.
koordynacja: Alicja Morawska-Rubczak
+ WST – IMPREZY TOWARZYSZĄCE
TEATR | MUZYKA
CHÓR KOBIET
4.04 godz. 22.00, 5.04 godz. 20.00 – Instytut Teatralny
Nowoczesna forma teatru chórowego. Libretto wykorzystuje róŜne teksty kultury, między
innymi: fragmenty „Antygony”, dzieł Barthes’a, Agambena; frazy codziennego języka –
reklam, kuchennych recept, fragmenty filmów i baśni. Nowoczesny chór tragiczny tworzony
jest przez kobiety róŜnych zawodów i w róŜnym wieku. PodwaŜa klisze językowe i odsłania
język w jego ideologicznym wymiarze, przemawia słowami tekstów wykluczonych. „Dramat
nowoŜytny zerwał z chórem, przez co pozbawił sie pewnego wymiaru tragiczności. Musimy
przywrócić chór scenie, znaleźć nowe formy jego teatralnej obecności; musimy przywrócić
kobiety chórowi. Chór kobiet będzie krzyczał, szeptał i śpiewał. Słowa potraktuje jak
muzykę. Język przemieni w głos – uruchomi jego subwersywną siłę”. Marta Górnicka
Koncept, reŜyseria: Marta Górnicka, partytura EIN
Produkcja: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
20
TEATR | SZTUKA
DRAMATURGIA PLAKATU
15.04 – 19.06 – Muzeum Plakatu w Wilanowie
Funkcja plakatu teatralnego wykracza daleko poza zwykłą informację o spektaklu: jest jego
pierwszym interpretatorem i komentatorem. Rozumiejąc tę specyfikę Teatr Dramatyczny m.
st. Warszawy im. Gustawa Holoubka, od początku istnienia rozpoczął systematyczną
działalność edytorską. Plakaty do jego przedstawień tworzyli najznakomitsi polscy plakaciści:
Jan Lenica, Henryk Tomaszewski, Franciszek Starowieyski, Roman Cieślewicz, Jan
MłodoŜeniec czy Waldemar Świerzy. „Dramaturgia plakatu” – wystawa plakatów Teatru
Dramatycznego m. st. Warszawy im. Gustawa Holoubka – to unikalny zapis graficznej
działalności teatru, która stanowi integralną część jego działalności scenicznej. Plakaty starsze
zostaną na niej zestawione z nowszymi, autorstwa najmłodszego pokolenia plakacistów m.in.
Joanny Górskiej i Jerzego Skakuna, Roberta Czerniewskiego czy Bartka Arobala, stwarzając
im pole do dialogu.
Kuratorki: Anna Oporska – Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy im. Gustawa Holoubka,
Maria Kurpik – Muzeum Plakatu w Wilanowie
Organizator: Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy im. Gustawa Holoubka, Muzeum Plakatu w
Wilanowie
TEATR | PERFORMANS
GÉNÉRIQUE | NAPISY KOŃCOWE | CREDITS
performatywny dialog pomiędzy aktorami a publicznością
14.04 godz. 18.00 – Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Akcja performatywna, która inscenizuje relację między aktorami a widzami fikcyjnego
przedstawienia. Siedzący na scenie aktorzy odpowiadają na pytania i komentarze na temat
spektaklu, który nigdy się nie wydarzył i którego publiczność nigdy nie widziała. Rozmowa
pozwala na wspólne stworzenie narracji nieistniejącego przedstawienia.
Akcja Générique pochodzi ze strony www.everybodystoolbox.net, gdzie gromadzi się gry i
dyskusje o partycypacji, teatrze tworzonym odśrodkowo, teatrze konceptualnym i
krytycznym, emancypacji widzów czy negacji iluzji. W projekcie wezmą udział aktorzy m.in.
Magdalena Gnatowska, Marta Ojrzyńska, Krzysztof Zarzecki, którzy często pojawiają się w
pracach artystów współczesnych, co zmienia i narusza status ich zawodu oraz sposób jego
interpretacji. Po akcji Bojana Kunst wygłosi wykład: „Looking at something, which is not
there. On various forms of laborious spectatorship. Patrzeć na coś, czego nie ma. O róŜnych
formach pracy widza”.
Kuratorki: Ana Janevski, Joanna Warsza
Organizator: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawskie Spotkania Teatralne
TEATR | FILM
GROTOWSKI • FLASZEN
9.04 godz. 17.00 – Instytut Teatralny
Pokazy filmu dokumentalnego w reŜyserii Małgorzaty Dziewulskiej. PodróŜ śladami Jerzego
Grotowskiego – wybitnego reformatora XX-wiecznego teatru. Po Wrocławiu Grotowskiego
oprowadza widzów współtwórca Teatru Laboratorium, Ludwik Flaszen. Jego opowieść o
przyjaźni z reŜyserem, wspólnych fascynacjach i poszukiwaniach twórczych przeplata się z
21
fragmentami rejestracji spektakli, programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych oraz
niepublikowanymi dotąd zdjęciami. Pozwala to widzowi uchwycić fenomen Laboratorium w
kontekście historycznym.
– Film jest gatunkiem eseju dokumentalnego – mówi Małgorzata Dziewulska, eseistka i
reŜyserka teatralna, dla której „GROTOWSKI • FLASZEN” to debiut za kamerą. – Zawiera
minimum wyjaśnień historycznych, a jest raczej refleksją nad siłą idei Grotowskiego i ich
znaczeniem dzisiaj. Chciałam dotknąć wielkiej tajemnicy, bez oceniania i okrągłych formuł.
Produkcja: Narodowy Instytut Audiowizualny
TEATR | KSIĄśKA
20 X WST. WARSZAWSKIE SPOTKANIA TEATRALNE 1965-2010
2.04 godz. 17.00 – Instytut Teatralny
Skąd się wzięły Warszawskie Spotkania Teatralne? Jaka jest historia i legenda jednego z
najstarszych festiwali w Polsce? Dlaczego WST budziły tak wielkie emocje? Kto brał w nich
udział po jednej i po drugiej stronie rampy? Kto je tworzył? Jak wyglądało Ŝycie
festiwalowe? O tym wszystkim pisze Magdalena Raszewska w ksiąŜce „30 x
WST. Warszawskie Spotkania Teatralne 1965-2010”, przygotowanej specjalnie na
jubileuszową edycję.
POLISH THEATRE SHOWCASE
30.03-3.04.2011 – Poznań, 3-7.04.2011 – Warszawa
Polish Theatre Showcase to prezentacja polskiego teatru adresowana do zagranicznych
kuratorów, producentów, dyrektorów teatrów i festiwali oraz krytyków. W tym roku Polish
Showcase odbędzie się w poszerzonej formule. Część warszawską (3-7 kwietnia 2011)
poprzedzi część poznańska (30 marca-3 kwietnia). Część poznańska będzie prezentacją
twórczości Janusza Wiśniewskiego – reŜysera, scenografa, dyrektora naczelnego i
artystycznego Teatru Nowego. W ramach części warszawskiej pokazane zostaną
przedstawienia głównego nurtu Warszawskich Spotkań Teatralnych oraz wybrane spektakle
stołecznych teatrów repertuarowych i niezaleŜnych. Spektaklom w Poznaniu i Warszawie
towarzyszyć będą nieformalne spotkania z artystami i przedstawicielami polskich teatrów.
Organizatorzy: Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
Koordynacja: Joanna Klass (IAM), Marta Michalak (IT), Andrzej Hamerski (TN)
Czas trwania: 30.03-3.04.2011 (Poznań), 3-7.04.2011 (Warszawa)
WARSZAWSKI OBÓZ TEATRALNY (WOT)
2-6.04.2011
Tegoroczny WOT to oferta dla pracowników domów kultury z małych miejscowości. W
programie: wykłady i warsztaty nawiązujące do spektakli festiwalowych oraz dyskusje i
spotkania wokół idei nowoczesnego domu kultury.
Partner: Fundacja Wspomagania Wsi
Koncepcja merytoryczna: Justyna Sobczyk (IT)
Koordynacja: Magdalena Szpak (IT), Sebastian Świąder
22
CENTRUM FESTIWALOWE
A'fe Kulturalna
Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 3
otwarta dla wszystkich przestrzeń festiwalowa
spotkania | koncerty | informacje o festiwalu |kawiarnia
WPROWADZENIA DO SPEKTAKLI:
Przed kaŜdym spektaklem (30 min. przed rozpoczęciem) zapraszamy na krótkie
wprowadzenie przygotowane przez autorów Nowej Siły Krytycznej.
TEATR BEZ BARIER
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, razem z Instytutem Teatralnym,
przeprowadza w lutym 2011 audyt teatrów pod względem ich dostępności dla osób z
niepełnosprawnością. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki audytowi i dalszemu wspólnemu działaniu,
uda się zaprosić do teatrów większą liczbę widzów z grup niepełnosprawnych.
Wszystkie spektakle są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Aby ułatwić
organizację, bardzo prosimy o powiadomienie o przybyciu na spektakl wysyłając e-mail na
adres: [email protected]
WARSAW THEATRE MEETINGS
Przedstawienia z napisami w języku angielskim. Performances with English supertitles.
BLOGI
W trakcie Warszawskich Spotkań Teatralnych specjalnie na zaproszenie festiwalu swoje blogi
z wraŜeniami z obejrzanych przedstawień będą prowadzili Dorota Masłowska i Tadeusz
Bartoś pod adresami: maslowska.blox.pl i bartos.blox.pl
Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom i bezrobotnym, po
okazaniu waŜnego dokumentu uprawniającego do ulgi.
Karnet przy zakupie biletów na min. 7 róŜnych spektakli z nurtu głównego i Wałbrzych Fest
– wszystkie bilety w cenie ulgowej. (UWAGA! Tylko w kasie w Instytucie Teatralnym!)
Bilety grupowe przy zakupie min. 15 biletów na jeden spektakl – wszystkie bilety w cenie
ulgowej.
Bilety profesjonalne dla pracowników branŜy teatralnej, pracowników naukowych,
wykładowców szkół teatralnych i uniwersyteckich wydziałów teatrologicznych – na wybrane
strefy, po zgłoszeniu na adres: [email protected]
Wejściówki w cenie 20 zł, do nabycia, w miarę wolnych miejsc, do nabycia na 30 min.
przed spektaklem.
23
Organizator: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Festiwal współfinansują: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, MKiDN
Partnerzy: IAM, Dolny Śląsk, miasto Wałbrzych, miasto Szczecin, Fundacja Wspomagania
Wsi, Austriackie Forum Kultury, Novotel, Café Kulturalna, Stowarzyszenie Pedagogów
Teatru, Centrum Sztuki Dziecka, MSN, TR Warszawa, Teatr Nowy w Poznaniu, Muzeum
Plakatu w Wilanowie, FreshMail
Teatry partnerskie: Teatr Baj, Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka, Teatr Imka, Teatr
Na Woli, Teatr Polski, Teatr Powszechny im. Z. Hübnera, Teatr Studio im. St.I.Witkiewicza
Partnerzy medialni: e-teatr.pl | e-teatr.tv | miesięcznik TEATR | Gazeta Wyborcza | gazeta.pl
Warszawa | AMS | cityINFO | TOK FM | Empik | TVN Warszawa
Oficjalny przewoźnik festiwalu: PKP INTERCITY
24
25
Download

31. Warszawskie Spotkania Teatralne