OBSAH
Príhovor
Otvorenie ročníka - výzva
PRIHLÁŠKA A NOVINKY V ZÁKONE
Spojenie prihlášky s návratkou
O jeden INformačník menej
Nové číslo účtu DN
TÉMA: VĎAČNOSŤ
Metodické materiály
Dobré noviny Dobrej noviny
Kalendár
STRETNUTIA ZO: TERMÍNY A MAPKY
Kurzy pre NZO
Deti v spoloČNOSTI
Dobrovoľníci
Svedectvo
PRÍLOHA
Prihláška na koledovanie
spolu s objednávkou propagačných materiálov
INF RMAČNÍK
DOBREJ NOVINY
č.1
I
INFORMAČNÍK č.1
I
október 2014
PRÍHOVOR
Milé
zodpovedné osoby,
trochu som sa preľakla, keď som si uvedomila, čo znamená dvadsať rokov Dobrej noviny.
Prezerajúc v archíve fotky z prvých ročníkov
koledovania, som si uvedomila, že sme za
dve desaťročia zostarli – pribudli nám šediny i kilá; z detí, ktoré sme kedysi sprevádzali, sú dnes rodičia malých koledníkov. Žiaľ,
čas nezastavíme, preto sa v skratke pozrime
na to, čo všetko nám Dobrá novina za ten čas
darovala.
Za dvadsať rokov sa mnohým naplnila túžba
navštíviť Afriku a prežiť istý čas v niektorom z projektov. Potešili sme tisíce ľudí na
Slovensku i v afrických krajinách, rozdali
milióny úsmevov a schuti sme sa nasmiali na
koledníckych príhodách. Dnes už nepočítame
hodiny investované do prípravy koledovania
a ani peniaze, ktoré za ten čas prešli našimi
rukami.
Tešíme sa z fotografií projektových
partnerov – zo škôl,
nemocníc a centier,
ktoré sme pomohli postaviť, ale aj
z detí ulice, ktoré
si vďaka našej podpore našli miesto
vo svojom živote.
Dobrá novina je jednoduchá a mladá – čo
do nej vložíme, sa nám mnohonásobne vráti. Som presvedčená, že vrások by sme mali
o mnoho viac, ak by sme dvadsať rokov prežili v nečinnosti.
Môj Boh je mocný – spievajú deti z Mbale
v piesni, ktorá sa stala lajtmotívom 20. ročníka Dobrej noviny a my mu ďakujeme za 20
rokov požehnania padajúcim na nás ako sneh
na kolednícke cesty.
Martina Grochálová
(predsedníčka dobronovinovej komisie)
POZVANIE
OTVÁRAME 20. ROČNÍK
DOBREJ NOVINY
Otvárame nový ročník Dobrej noviny
– už to robíme 20ty krát:-) tak teda sa
pridajte a 20ty krát sa oblečte do masiek
anjelov, kráľov, pastierov, so zvončekom
v ruke a hlavne nahlas a naliehavo ohlasovať radostnú zvesť! 19krát to malo zmysel, zmenilo to životy ľudí, zmenilo to
prežívanie Vianoc mnohých detí a rodín
na Slovensku, prinieslo nádej opusteným,
radosť smutným,... Poďte koledovať, lebo
Dobrá novina mení životy!
Foto: Koledníčky z Nižného Hrušova, archív DN, 2013
2
3
I
INFORMAČNÍK č.1
I
október 2014
DÔLEŽITÉ
Pre každý ročník verejnej zbierky Dobrej noviny je potrebné sa znovu prihlásiť,
aby sme na základe prihlášky mohli vystaviť
nové poverenie pre zodpovednú osobu (ZO)
vo farnosti. Prihláška je prílohou INformačníka. Vopred vám ďakujeme, že ju podpísanú
pošlete na adresu eRka, Dobrej noviny čím
skôr, ideálne pred stretnutiami ZO, alebo
potom v priebehu novembra. Po včasnom
prihlásení vám môžeme včas poslať potrebné
propagačné materiály a poverenie.
Prihláška je k dispozícii aj online na stiahnutie vo formáte PDF.
Tento rok nás čaká niekoľko zmien, ktoré vyplývajú z nového zákona o verejných zbierkach, preto si pozorne prečítajte pokyny na prihláške.
Najdôležitejšie zmeny, na ktoré vás chceme tento rok upozorniť sú:
- Očíslovanie pokladničky – na preukaz, ktorý budeme posielať s druhým INformačníkom, napíšte názov farnosti (tak ako ste uviedli v prihláške) a číslo, ak máte iba jednu
pokladničku, tak číslo 1. (napr. Zázrivá č. 1, Zázrivá č. 2.,v prípade miest, kde je viac farností ich očíslujete napr. BA – Farnosť sv. Kataríny č.1.). Ak sú filiálky, prihlásene spolu
s farnosťou, číslujte ich pod názvom farnosti, ak ste sa ako filiálka prihlásili samostatne,
tak očíslujte pokladničku samostatne s názvom filiálky.
- Zabezpečenie pokladničky proti otvoreniu – prosíme vás vyrobiť pokladničky zabezpečené proti násilnému otvoreniu a odcudzeniu vložených príspevkov. Zabezpečte, aby
počas koledovania nemohol niekto manipulovať so sumou, prípadne rozmieňať peniaze.
Odporúčame pokladničku zapečatiť nálepkou.
- Vyhotovenie zápisnice – doteraz ste správu o vyzbieranej sume vypísali na papierovú,
alebo online kartičku. Kartičku teraz nahradí zápisnica, ktorú pripravíme len papierovo
a bude potrebné vypísať sumu za každú pokladničku vo farnosti zvlášť a na záver spočítať.
Zápis o sčítaní treba urobiť po každom otvorení pokladničky s dátumom koledovania. Zápisnicu podpísanú dvoma dospelými osobami pošlite do 5 dní od ukončenia koledovania
na adresu eRka, Dobrej noviny.
- Vloženie sumy na účet Dobrej noviny do 5 dní od otvorenia pokladničiek –
to znamená, že peniaze odošlete najneskôr do 11. januára 2015, ak ste koledovali
v posledný termín 6. januára.
Foto: Chlapec z Nyeri, Filip Orlovský, 2014
PRIHLÁŠKA na koledovanie
4
I
INFORMAČNÍK č.1
I
október 2014
Novinky
Spojenie prihlášky
s návratkou
O jeden
INformačník menej
Tento rok je objednávka materiálu spojená s prihláškou, čo by malo zjednodušiť
našu komunikáciu v objednávaní propagačného materiálu.
Počas ročníka Dobrej noviny sme zvykli posielať 4 INformačníky. Od teraz budeme posielať
iba tri.
V INformačníku č. 1, ktorý držíte v rukách,
máte všetky potrebné informácie k prihláseniu
sa na koledovnie, informácie o podujatiach
Dobrej noviny a prílohu Metodické materiály.
Doteraz ste posielali papierovú návratku
na objednanie materiálu alebo ste využívali elektronickú návratku. Pri vypisovaní prihlášky si teraz rovno objednáte
aj predpokladaný počet propagačných
materiálov. V prípade zmeny, ktorá by
nastala počas príprav koledovania nás
môžete kontaktovať mailom, alebo telefonicky a objednávku upraviť.
Foto: Koledníčka z Brezna s pokladničkou v prezidentskom paláci, archív DN, 2014
Novinky
INformačník č. 2 budeme posielať prvý decembrový týždeň a bude obsahovať konkrétne
informácie k sv. omšiam s vyslaním koledníkov, aktuality o koledovaní a najmä osobné poverenie pre zodpovedné osoby.
V INformačníku č. 3 vás budeme informovať
o výsledkoch zbierky a o podporených projektoch.
Pozor zmena!
NOVÉ ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU Dobrej noviny
Zmenili sme banku a číslo účtu pre Dobrú
novinu. V tomto ročníku už teda posielate
vykoledovanú sumu na nový účet číslo:
294 045 7894/1100 v Tatra banke.
IBAN SK77 1100 0000 0029 4045 7894,
BIC (SWIFT) TATRSKBX.
S druhým INformačníkom vám pošleme
predtlačené poštové poukážky.
Staré číslo účtu bude ešte fungovať minimálne rok, ak niekto ešte pošle príspevok
na starý účet v Sberbank, nič sa nestane, príspevky budú pripočítané k zbierke.
5
I
INFORMAČNÍK č.1
I
október 2014
DOBRÉ NOVINY
Dobrej noviny
Noviny budeme distribuovať, ako zvyčajne, v osobitnej zásielke. Počet poslaných
novín je podľa vašej objednávky po koledovaní. Očakávajte ich najneskôr do
20. októbra, ak by zásielka dovtedy neprišla, prosím, ozvite sa nám.
Môžete sa tešiť na zaujímavé reportáže,
spomienky na prvú projektovú cestu, kolednícke správy, rodinné stránky pre deti
aj rodičov s témou vďačnosti a mnoho iného, čo poteší koledníkov aj darcov.
Foto: Balíky Dobrých novín privezené z tlače, archív DN, 2014
PREDSTAVUJEME
PRIPRAVUJEME
Kurzy organizujeme každý rok pre nové farnosti, alebo pre farnosti, kde sa zodpovedná
osoba zmenila. Na kurz sa môžeš prihlásiť, aj
keď už koleduješ dlhšie, ale ešte si tento kurz
neabsolvoval. Podmienkou je vek minimálne
18 rokov.
Počas kurzu sa dozvieš zásady a históriu
Dobrej noviny, novinky o pravidlách verejnej
zbierky, ako pripraviť koledovanie vo farnosti, nacvičiť kolednícky program a získaš
veľa podnetov na prácu s deťmi vo farnosti. Dozvieš sa o podporovaných projektoch
a o autentické zážitky sa podelia dobrovoľníci, ktorí cez leto navštívili projekty Dobrej
noviny. Účastníci si odnesú z kurzu oficiálne poverenie pre organizovanie koledovania
a propagačné materiály pre 20. ročník Dobrej
noviny.
Prihlás sa čím skôr, lebo počet účastníkov je
obmedzený! Tešíme sa na Teba (prihlásiť sa
môžeš online na www.dobranovina.sk, alebo
telefonicky na čísle: 0908 183 410) Ak pôjdeš
na kurz, nemusíš ísť na stretnutie ZO.
Foto: Chalani v Nyeri, Filip Orlovský, 2014
KURZY pre nové
zodpovedné osoby
6
I
INFORMAČNÍK č.1
I
október 2014
Pozývame
Pre každú diecézu je pripravené stretnutie
zodpovedných osôb. Nájdi si to svoje a príď!
Zaži, že Dobrá novina je aj spoločenstvo, kde
môžeš zdieľať svoje skúsenosti, naučiť sa nové
veci, povzbudiť sa...
Na každom stretnutí budú dobrovoľníci,
ktorí Ti prinesú osobné svedectvo z práce v
projekte podporovanom Dobrou novinou.
Prihlasovať sa nemusíš, len nemeškaj. Ak nemôžeš prísť, pošli namiesto seba zástupcu,
alebo sa dohodni so zodpovednou osobu zo
susednej farnosti. Osobné prevzatie propagačných materiálov, nám veľmi uľahčí distribúciu.
Cestovné na stretnutie Ti preplatíme.
V SOBOTU 8.11.2014
Košická arcidiecéza, Košická eparchia, Prešovská archieparchia
MESTO: PREŠOV – SEKČOV (OPÁL)
Miesto: Pastoračné centrum pri chráme Povýšenia Sv. Kríža
Čas stretnutia: od 9:30 - 13.30
Kontakt: Lucia Molnárová, 0905 764 411
Žilinská diecéza
MESTO: ŽILINA
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1
Čas stretnutia: od 9:00 - 13.00
Kontakt: Zuzana Skaličanová, 0908 832 876
Nitrianska diecéza
MESTO: NITRA
Miesto: Aula Misijného domu, Nitra - Kalvária;
Čas stretnutia: 10:00 - 13:00
Kontakt: Zuzana Hallová, 0905 116 511
Foto: Chlapci v Nyeri sa hrajú, Filip Orlovský, 2014
Stretnutia
zodpovedných osôb
7
I
INFORMAČNÍK č.1
I
október 2014
Spišská diecéza:
MESTO: RUŽOMBEROK
Miesto: Cirkevné gymnázium sv. Andreja
Čas stretnutia: 10:00 - 12:00
Kontakt: Tomáš Šupina, 0904 882 657
VEĽKÁ LOMNICA
Miesto: RKFÚ
Čas stretnutia: 10:00 – 13:30
Kontakt: Vladimíra Šmáliková, 0910 226 753
Rožňavská diecéza
MESTO: BREZNO
Miesto: Centrum pre rodinu MISERICORDIA, Nálepkova 7
Čas stretnutia: 8:30 - 11:00
Kontakt: Martina Ťažká, 0908 906 839
Trnavská arcidiecéza
MESTO: TRNAVA
Miesto: Areál jezuitského kláštora
– spoločenská miestnosť
(vchod z Františkánskej ulice cez plechovú bránu
ako do Mariánskej sály, NIE priamo cez kláštor!)
Čas stretnutia: 9:00 - 12:00
Kontakt: Mária Maťová 0948/522 308
VÝNIMKA V PONDELOK 10.11.2014
Bratislavská arcidiecéza
MESTO: BRATISLAVA
Miesto: Dom emercium, Kapitulská ulica
Čas stretnutia: 17:00 – 19:30
Kontakt: Klára Chudá, 0944 929 893
Foto: Chalani v Nyeri, ktorí sa tešia zo stretnutia, Filip Orlovský, 2014
Banskobystrická diecéza
MESTO: ZVOLEN
Miesto: Cirkevná škola sv. Dominika Sávia, Hodžova 9
Čas stretnutia: 9:00 - 13:00
Kontakt: Anna Gímešová, 0948 116 930
8
I
INFORMAČNÍK č.1
I
október 2014
PREDSTAVUJEME
Deti v spoloČNOSTI
Každý posledný pondelok v mesiaci o 17.30
na TV Lux uvidíte reláciu Deti v spoloČNOSTI. Hosťami relácie budú vždy deti z eRka,
ktoré spolu s ďalšími hosťami budú objavovať čnosti, ktorými chce eRko rozhýbať
svet dobrom. Ak nestihnete premiéru, môžete si pozrieť reprízu v utorok o 21.55, stredu
o 7.40 a vo štvrtok o 12.55 alebo v archíve na
webe www.erko.sk/rsd.
TÉMA
ROZVÍJAME ČNOSŤ VĎAČNOSŤ
V rámci eRkárskeho programu Rozhýbme
svet dobrom sa zameriame na rozvíjanie
čnosti Vďačnosti – nie je to náhoda, že sme
vybrali práve túto čnosť.
Pri oslave 20 rokov Dobrej noviny si
veľmi uvedomujeme, že je potrebné ďakovať za hojnosť požehnania, ktoré táto
kolednícka akcia priniesla a tiež ďakovať koledníkom za neúnavné ohlasovanie Radosti a prinášanie nádeje.
Vďačnosti sa venujú aj stretká v metodických materiáloch, ktoré sú prílohou tohto
INformačníka. Metodický materiál si
môžete stiahnuť aj online na našej stránke.
Posielame v počte asi 1ks na dve skupinky.
Ak potrebujete viac výtlačkov, dajte nám
vedieť a radi vám ich dopošleme.
V časopise Rebrík, ktorý vydáva eRko,
sa deti tiež budú pripravovať na Vianoce
s Dobrou novinou a s adventným kalendárom o vďačnosti.
PONÚKAME
TIK TAK BLOK
Diár pre deti pomôže deťom spoznať pekné i ťažšie stránky
života v Afrike a porovnať ich so životom u nás. Obsahuje
úlohy na riešenie, podnety, vtipy, rozvrhy, priestor na informácie o blízkych a kamarátoch i na vlastné poznámky.
Kalendár podporuje prežívanie liturgického roka – obsahuje slávnosti a sviatky v rímskokatolíckom a gréckokatolíckom obrade.
Publikácia vo formáte A6 má 96 strán. Cena: 1,40 EUR.
Online: http://www.rebrik.sk/online/spolu/formular.php
poštou: eRko – Rebrík, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
e-mail: [email protected];
tel. č.: 02/ 20 44 52 53 alebo 0915 780 923
9
I
INFORMAČNÍK č.1
I
október 2014
SVEDECTVÁ
DOBROvoľníci
St. Mary´s Child Rescue Centre je úžasný
projekt, až neuveriteľne plný radosti. Vyše
700 žiakov a študentov na mieste, kde spolu žijú bývalí chlapci z ulice – juniori, po
boku stredoškolákov. Tí sú svojim mladším bratom vzorom na ich ceste do krajšej
budúcnosti. Najväčším povzbudením, že sa
to dá, sú starší, ktorí žili ešte pred pár rokmi
taktiež na ulici a vďaka St. Mary´s dostali základné a stredné vzdelanie a teraz si
plnia sny na vysokých školách. Krásne na
tom však je, že každý z juniorov je ohromne vďačný za poskytnutú príležitosť a cíti
povinnosť nejakým spôsobom spoločnosti
vrátiť to, čo sám dostal. Som nesmierne
hrdý, že Dobrá Novina podporuje tento
jedinečný projekt, ktorého súčasťou som
aspoň chvíľu mohol byť aj ja.
Filip Orlovský
Foto: Filip s chalanmi v Nyeri, archív DN, 2014
Foto: Katka v Lokichare, archív DN, 2014
Foto: Dobrovoľníci v Keni, archív DN, 2014
Aj tento rok strávili dobrovoľníci leto v projektoch podporovaných Dobrou novinou.
V Keni pracovali 5 dobrovoľníci v Programe
detskej záchrany St. Mary´s v Nyeri, v Centre
Jána Pavla II. v Lokichare v diecéze Lodwar
a v Programe pre deti s postihnutím v diecéze
Kitale. V Etiópii pracovali dvaja dobrovoľníci v projektoch adigratskej eparchie. Dobrovoľníkov môžete stretnúť na stretnutiach ZO,
na kurzoch, vysielacích sv. omšiach a iných
podujatiach, kde sa s vami radi podelia o svoje skúsenosti a zážitky zo svojej dobrovoľníckej práce. Ich svedectvá si môžete prečítať na
stránke Dobrej noviny.
Počas letných prázdnin som mala možnosť pôsobiť v Centre Jána Pavla II. pre
deti s telesným postihnutím v Lokichare.
Základom súdržnosti pracovného tímu je
spoločná ranná modlitba. Staršie deti medzitým odchádzajú do škôl, tým menším
je poskytnuté vzdelanie priamo v centre.
V priebehu dňa niektoré deti podstupujú
fyzioterapiu, iným zase tím ortopedických technológov vyrába rôzne pomôcky
a protézy s cieľom zlepšiť ich pohybové
schopnosti. Dôležitou súčasťou práce sú
i pravidelné výjazdy do okolitých komunít za účelom oboznámiť miestnych ľudí
o možnostiach pomoci pre telesne postihnuté deti.
Katka Villínová
10
I
INFORMAČNÍK č.1
I
október 2014
PRE VÁS
KALENDÁR DOBREJ NOVINY
október
november
Vychádza prvé číslo INformačníka s prílohou
– prihláška na koledovanie s objednávkou
propagačných materiálov a Metodické materiály.
Stretnutia zodpovedných osôb v jednotlivých diecézach. Osobné stretnutia, kde
stretneš zodpovedné osoby z vašej diecézy,
dozvieš sa aktuality k ročníku, informácie o
projektoch, stretneš sa dobrovoľníkmi, naučíš
sa pieseň, prevezmeš si osobne propagačné
materiály...
OTVORENIE 20. ročníka Dobrej noviny
Požiadaj vášho kňaza vo farnosti o súhlas zapojiť sa do 20. ročníka Dobrej noviny a prihláste sa do koledovania!
Rozposielanie Dobrých novín Dobrej noviny.
Priprav si časový harmonogram, aby si mal
dosť času na stretká aj na oslovenie rodín vo
farnosti, aby prijali koledníkov.
14.10.2014 pripravuje Platforma mimovládnych rozvojových organizácii ROZVOJOVÝ DEŇ v Starej tržnici v Bratislave.
Svoj stánok a aktivity tam bude mať aj Dobrá
novina. Pozývame vás!
8.11.2014 Stretnutia zodpovedných osôb.
Tým, ktorí si neprevzali propagačné materiály
osobne na stretnutiach ZO, ich po stretnutiach
posielame poštou.
Kurz pre nové zodpovedné osoby č. 1
1. termín: 14. – 16. 11. 2014
v eRko dome v Liptovskej Osade,
potrebné nahlásiť sa do 3. 11. 2014
Kurz pre nové zodpovedné osoby č. 2
2. termín: 21. – 23.11.2014,
v škole v prírode v Liptovskej Osade,
potrebné nahlásiť sa do 10. 11. 2014
Začni s prípravou stretiek s koledníkmi,
v metodických materiáloch máš veľa nápadov,
ako pripraviť deti na koledovanie a prežívanie
Vianoc – tentoraz s témou VĎAČNOSŤ.
Foto: Chlapec pri tabuli, Filip Orlovský, Nyeri, 2014
12. 11. 2014 usporiada SAV v Bratislave
v rámci Týždňa vedy a techniky umenovedno-vzdelávacie podujatie pre verejnosť
s osobitým zameraním na Dobrú novinu.
Pozývame všetkých priaznivcov Dobrej noviny. :-)
Viac info sledujte na www.dobranovina.sk.
11
december
Dostanete INformačník č. 2 s prílohou –
Poverenie pre ZO na uskutočnenie koledovania Dobrej noviny, zápisnicu, poštové
poukážky.
Využite Advent na prípravu koledovania
a pripravte sa na hlbšie prežitie Vianoc. Námety nájdete v metodických materiáloch, deti
môžu prežívať advent s časopisom Rebrík,
kliknite si na online adventný kalendár na
www.dobranovina.sk. Aktivity k adventu nájdete aj na rodinných stránkach Dobrých novín Dobrej noviny.
13. alebo 14. 12.2014 Sväté omše za účasti detí spojené s požehnaním a vyslaním
koledníkov slávené s otcami biskupmi v jednotlivých diecézach.
Príďte s koledníkmi na slávnostné kolednícke
sv. omše, ktoré budú nielen stretnutím s otcami biskupmi, ale aj oslavou 20. rokov Dobrej
noviny a poďakovaním za požehnanie, ktoré
prináša prostredníctvom vás - koledníkov.
24.12.2014 – 6.1.2015
KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY
I
INFORMAČNÍK č.1
I
Foto: Rozvrh hodín v triede, archív DN, Keňa, 2009
Odošli vykoledované peniaze do 5 dní
po skončení koledovania, najneskôr do
11.1.2015!
Informujte nás o výsledkoch koledovania
vo vašej farnosti – Zápisnicu o výsledku
zbierky pošlite na stredisko do 5 dní po skončení koledovania, najneskôr do 11. 1. 2015.
Môžete pripojiť aj foto koledníckej skupinky! Vaše fotky potom môžete vidieť na našom webe, na sociálnych sieťach a niekoľko
pekných vyberieme do Dobrých novín Dobrej noviny.
Na základe nahlásených počtov koledníkov
vám zašleme darčeky pre koledníkov Dobrej noviny (deti, SO, ZO).
2015
JANUÁR 2015
Urobte si s deťmi pokolednícke stretko!
Výborná príležitosť na odovzdanie darčeka.
MAREC 2015
INformačník č. 3 - zverejnenie výsledkov zbierky 20. ročníka Dobrej noviny.
MÁJ 2015
Prihláste sa na Misijnú púť detí!
Misijné púte detí sa budú konať
v Rajeckej Lesnej a v Levoči.
Foto: Koledníci v Rajci, Michal Pekara, 2013
október 2014
12
I
INFORMAČNÍK č.1
I
október 2014
K téme 20. ročníka
Dobrá novina
mení môj život
Dobrá novina vstupuje do svojho jubilejného
ročníka. Za 20 rokov zmenila a stále mení životy mnohých ľudí, tak na Slovensku, ako aj
v afrických krajinách. Koledníci, zodpovedné
osoby, rodiny a rovnako aj projektoví partneri
Dobrej noviny s ľuďmi vo svojej komunite
sa s nami delia o príbehy zo života, svedčia
o pozitívnych zmenách, ktoré im prináša
Dobrá novina za roky existencie svojej koledníckej akcie.
Podeľ sa s nami o to, ako Dobrá novina
zmenila tvoj život, za čo si jej vďačný. Viac
o svedectvách sa dočítaš na poslednej strane metodických materiálov.
Na záver alebo začiatok
niečoho nového
Chcem vám všetkým zodpovedným osobám
a koledníkom Dobrej noviny, s ktorými som
v posledných rokoch spolupracoval, z celého
srdca poďakovať. Ten čas, kedy som pracoval
pre DN, pre mňa znamenal veľmi veľa a navždy ostane súčasťou môjho životného príbehu. Ďakujem, že aj vďaka Dobrej novine som
mohol stretnúť ľudí, ktorí mi umožnili vidieť
svet v celkom nových obrazoch a tak ovplyvnili a menili môj životný príbeh. Ďakujem
a želám vám všetkým nekonečne veľa Božieho
požehnania. Aby Dobrá novina bola pre vás
„nástrojom“ cez ktorý bude prúdiť POŽEHNANIE vám, vašim rodinám a spoločenstvám.
Pre mňa vždy bola práve tým. A preto ju mám
rád...
Váš Janchi.
(Od júla nie som zamestnancom Dobrej noviny a tento čas venujem najmä rodine - manželke a dvom synom.)
Foto: Chlapci v Nyeri, Filip Orlovský, 2014
Tešíme sa na spoluprácu!
Tím DN
Pozdrav od bývalého koordinátora DN
Janchiho Grenčíka
INformačník DOBREJ NOVINY vydáva eRko - HKSD pre vnútornú potrebu.
Kontakt: eRko - HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2; www.dobranovina.sk
e-mail: [email protected];
Tel.: 02 20 44 52 54; mobil: 0908 183 410;
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Anka Paľovová. Neprešlo jazykovou úpravou.
Download

č.1 INF RMAČNÍK