Zapoznaj się z faktami na temat….
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
Które choroby do nich należą?
•
•
•
•
•
•
Choroby (weneryczne) przekazywane są innym osobom poprzez kontakt seksualny: poprzez pochwę, usta lub
odbytnicę*.
Niektóre z tych chorób są przekazywane kiedy płyny ustrojowe takie jak krew, sperma lub płyn z pochwy dotrą
do układu krwionośnego drugiej osoby.
Niektóre z tych chorób mogą być przekazywane poprzez bezpośredni kontakt z zarażona częścią skóry.
Niektóre mogą być przekazywane poprzez używanie tych samych strzykawek lub igieł przez więcej niż jedną
osobę.
Niektóre mogą być przekazane płodowi w czasie ciąży lub porodu.
Ktoś może mieć więcej niż jedną chorobę przenoszona drogą płciową (weneryczną).
* seks pochwowy - męski członek jest wprowadzony do pochwy kobiety
seks poprzez odbytnicę - męski członek jest wprowadzony do odbytnicy innej osoby
seks poprzez usta - usta dotykają członka, pochwę lub odbytnicę innej osoby
Czy choroby (weneryczne) przekazywane drogą
płciową mogą być wyleczone?
Jest wiele rodzajów chorób przekazywanych drogą płciową. Niektóre z nich są spowodowane przez bakterie, inne
przez wirusy. Nie ma szczepionek zapobiegających tym chorobom poza szczepionką zapobiegającą żółtaczce typu
B.
Choroby które powstały na skutek zakażenia poprzez bakterie są przeważnie leczone antybiotykami. Do nich
należą:
• Chlamydia
• Gonorrhea
• Syphilis
• Trichomoniasis
Choroby które powstały na skutek wirusa są nieuleczalne. Do nich należą:
• AIDS
• Opryszczka (Herpes)
• Żółtaczka typu B (jest szczepionka zapobiegająca tej chorobie)
• Żółtaczka typu C • Kurzajki na narządach płciowych (Genital Warts)
Jednakże są lekarstwa które zwalniają rozwijanie tych chorób lub mogą pomóc w osłabieniu bólu lub złego
samopoczucia.
W jaki sposób można stwierdzić zarażenie?
Można być zarażonym i nie posiadać żadnych objawów, lub objawy mogą być bardzo wyraźne. Definitiwne
stwierdzenie czy ktoś jest zarażony, czy nie, jest trudne jeśli nie ma objawów. Dlatego jest bardzo ważne
obserwowanie czy są jakieś zmiany na ciele, samopoczuciu lub zdrowiu. Do niektórych objawów należą:
• Inna, obfitsza lub o innym zapachu wydzielina z pochwy
• Wydzielina z członka
• Krwawienie w trakcie oddawania moczu
• Nieregularne miesiączki
• Szczypanie/pieczenie w czasie oddawania moczu
• Niemożliwość oddawania moczu, pomimo poczucia wyraźnej potrzeby
• Rany lub pęcherze zwłaszcza w okolicy pochwy, członka lub odbytnicy
• Zaczerwienienie, swędzenie w okolicy pochwy, lub członka
• Opuchlizna w okolicy pochwy, lub członka
• Pojawienie sję wysypki
• Ból macicy
Można mieć tylko jeden z objawów lub wiele objawów w jednym czasie lub żadnych objawów.
Odczuwanie jakichkolwiek z tych objawów niekoniecznie oznacza posiadanie ktorejś z wymienionych chorób. Jeśli
jednak utrzymujesz stosunki płciowe poproś lekarza o przeprowadzenie testu stwierdzającego zarażenie.
Co można zrobić zeby zapobiec zarażeniu chorobami
przenoszonymi drogą płciową?
• Całkowita abstynencja
Najpewniejszym sposobem uniknięcia zarażenia chorobą weneryczną jest całkowity brak kontaktów
seksualnych, które powodują kontakt z płynami ustrojowymi (takimi jak krew, sperma lub wydzielina pochwowa)
kontakty seksualne poprzez pochwę, usta lub odbytnicę.
Jest wiele innych sposobów na okazanie uczuć, które nie są związane ze stosunkiem seksualnym. Do nich
należa uściski, pocałunki, dotykanie, masaże które nie stanowią niebezpieczeństwa dla zdrowia.
•
Wyłącznie jeden partner seksualny
Jeśli wyniki badan nie wykażą zarażenia u żadnego z partnerów utrzymujących stosunki seksualne muszą się
oni zobowiązać do utrzymywania stosunków seksualnych tylko ze sobą.
•
Używanie prezerwatyw (kondomów)
Jeśli masz stosunek płciowy, zawsze używaj męskich lub kobiecych (prezerwatyw) kondomów, które
zmniejszają ryzyko zarażenia.
Jeśli masz stosunek oralny, używanie kondomów lub gumowych osłon dentystycznych obniża
niebezpieczenstwo zarażenia obojga partnerów (bez względu na to kto jest aktywną osobą).
Użycie prezerwatyw (kondomów) w każdym z wymienionych przykładów stosunków płciowych zapobiega
zetknięciu z płynami wydzielanymi przez organizm. Jeśli nie masz gumowych osłon dentystycznych, możesz
użyc prezerwatywę (która nie jest niczym posmarowana), po odcięciu brzegu, należy rozciąć preserwatywę na
kształt kwadratu, następnie osłonić część ciała gdzie kontakt ma się odbyć.
•
Nigdy nie używaj tej samej igły lub strzykawki, która była użyta przez inną osobę
•
Rozmawiaj ze swoim partnerem
Zapobieganie jest najlepszą metodą. Rozmawiaj ze swoim partnerem na temat używania prezerwatyw
(kondomów). Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i swojego partnera.
• Test i regularne wizyty lekarskie
Jeśli masz stosunki płciowe to nawet jeśli nie masz objawów zarażenia, badanie lekarskie przynajmniej raz w
roku jest konieczne. Poproś o przeprowadzenie testu na choroby weneryczne aby się upewnić, czy nie jesteś
zarażona / y.
W jaki sposób test na choroby weneryczne może być przeprowadzony?
•
•
•
Jest wiele rodzajów testów na choroby weneryczne. Sprawdzenie może odbyć się poprzez badanie lekarskie
specyficznych części ciała (pochwa i członek), skóry, próbki krwi, próbki moczu, próbki pobranej wydzieliny z
pochwy lub członka.
Jeśli test wykaże zarażenie, osoba może być zapytana o poprzednie kontakty seksualne w celu skierowania tych
osób na leczenie.
Wszystkie uzyskane informacje są ściśle tajne.
Gdzie można uzyskąć więcej informacji?
Więcej informacji można uzyskać od pielegniarek środowiskowych, w Środowiskowym Ośrodku Zdrowia, lekarza lub
aptekarza.
Można skontaktować się z:
Sexuality Education Resource Centre (Centrum Edukacji Seksualnej) w
Winnipegu 982-7811 Brandon 727-0417
Kontakty Zdrowotne Winnipegu 788-8200, spoza Winnipegu darmowe rozmowy 1888-315-9257
Poprzez internet:
www.serc.mb.ca
www.hc-sc.gc./pphb-dgspsp/publicat/std-mts/
Polish
SERC 2004
Download

Chorób Przenoszonych Drogą Płciową