6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1
11:30 - 13:00
15:00 - 16:30
15:00 - 16:30
11:30 - 13:00
09:30 - 11:00
17:00 - 18:30
03.09.2014
03.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
2. Oturum
6. Oturum
5. Oturum
4. Oturum
3. Oturum
1. Oturum
Kongre Oturum Programı
A Salonu
245
324
328
019
157
024
034
056
057
113
121
124
208
222
269
316
247
246
001
220
429
149
200
415
287
165
310
315
143
180
182
207
303
107
B Salonu
261
043
077
098
127
308
185
194
239
260
271
133
410
411
131
168
174
199
203
278
293
302
033
417
432
146
166
081
236
184
110
C Salonu
301
428
051
241
D Salonu
012
427
164
218
160
082
092
112
204
425
087
191
015
100
422
141
152
423
210
179
232
183
414
416
065
091
137
045
061
159
228
231
279
304
313
317
111
250
289
161
119
123
156
158
175
177
284
167
196
227
434
311
E Salonu
413
189
217
262
299
314
035
005
418
277
048
083
115
134
136
187
193
073
102
135
192
252
032
420
421
431
312
321
430
016
060
412
120
F Salonu
072
014
031
074
089
108
173
195
205
402
403
404
405
406
407
408
145
054
041
286
307
401
151
171
235
400
409
223
243
283
122
233
242
433
274
1. Oturum A, B, C Salonları
Kod
Bildiri Adı
1. Yazar
1. Oturum
A Salonu
Salon
03.09.2014 11:30 - 13:00
Tarih
Saat
245
Türkiye’de Sol Siyasetin Serencamı
Prof.Dr. Şenol DURGUN
1. Oturum
B Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
261
Проблемы Использования Стратегий Управления Знаниями В
Интеллектуальных Организациях
Doç.Dr Натик ГУРБАНОВ
1. Oturum
A Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
324
Türkiye’de Bir Modern Devlet Projesi Olarak Cumhuriyet
Doç.Dr. Bünyamin BEZCİ
İş ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Bir Uygulama
Prof.Dr. Enver AYDOĞAN
Musa Bigievin 'Uzun Günlerde Oruç' Eserinde İslam ve Avrupa
Yrd.Doç.Dr. İlşat GİMADEEV
1. Oturum
B Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
043
1. Oturum
C Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
428
Antropolojik Yaklaşımla İktidar Mekânı Olarak Cem Evleri: Alevi
Modernleşmesi
Hastanelerde Çalışan Hekimlerin Hastane Etik İklimini Algılamalarının
Belirlenmesi
1. Oturum
A Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
328
1. Oturum
B Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
077
1. Oturum
C Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
051
Ziya Gökalp’in Küçük Mecmua’daki Yazılarında Türk Felsefesinin İzleri
1. Oturum
A Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
019
Rusya'da Şubat Devrimi ve Azerbaycanda Siyasi Mücadelenin Canlanması
Rahim HASANOV
İş Yaşamındaki Stres Kaynakları ve Stresin Personel Üzerindeki Olumsuz
Etkilerinin Analizi
Doç.Dr. Necmettin
CİHANGİROĞLU
2. Yazar
3. yazar
Dr. Нурходжа
Акбулаев
Arş.Gör. Emre Burak Arş.Gör. Yunus
EKMEKÇİOĞLU
BIYIK
Yrd.Doç.Dr. Gökçen ÇATLI
Doç.Dr. Mehmet ÇETİN
Doç.Dr. Muharrem
UÇAR
Yrd.Doç.Dr.
Yusuf Ziya TÜRK
Uzm. Gülfer DOĞAN
PEKİNCİ
Uzm. Nurgül
DOĞAN
Uzm. Turgut
KARAALP
Prof.Dr. Şahin FİLİZ
1. Oturum
B Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
098
1. Oturum
C Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
241
Farabi'nin Mantık Bilimine Katkıları
Öğr.Gör. Ekin KAYNAK ILTAR
проф.др. Женишбек ДУЙШЕЕВ
Doç.Dr. Necmettin
CİHANGİROĞLU
Doç.Dr. Abdulkadir
TEKE
Arş.Gör. Songül KÖSE
1. Oturum
A Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
157
Роль Политической Практики В Процессе Интеграции Тюркоязычных
Стран
1. Oturum
B Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
127
Müşteri Memnuniyetinin Çeşitli Demografik Özellikler Açısından Analizi
1. Oturum
C Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
301
Klasik Kaynaklar ve Modern Araştırmalar Işığında Farabî’nin Etnik Kökeni
Prof.Dr. İsmail YAKIT
1. Oturum
A Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
024
Amerika'daki Türk Kolonisinin Sesi: Birlik Gazetesi
Yrd.Doç.Dr. Veysi AKIN
1. Oturum
B Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
308
Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu ve Geleceğe Bakışları Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi
Doç.Dr. Hasan TUTAR
Doç.Dr. Mehmet
ALTINÖZ
1. Oturum D, E, F Salonları
Oturum
Salon
1. Oturum
D Solonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
Tarih
Saat
Kod
012
413
Bildiri Adı
Təşkilatdaxili Quruluşun Daxili və Xarici Mühitdəki Dəyişikliklərə Uyğun
Bərqərarlaşması Məsələləri
Pazarlama Eğitimi: İşverenler Fikrini Araştırma
1. Yazar
Dissertant Samir
RƏHMANOV
Doç.Dr. Railya GALEEVA
1. Oturum
E Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
1. Oturum
F Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
1. Oturum
D Solonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
072
Kuzey Afganistan (Güney Türkistan) Türk Boylarının Üzerine Bir Araştırma
427
Kazan'da Projeler Yönetimi Kültürel Özellikleri
Öğr.Gör. Firoz FAOZİ
Doç.Dr. Rezida
NİGOMATULLİNA
Doç.Dr. Elif Asude
TUNCA
Elchin İBRAHİMOV
1. Oturum
E Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
189
1. Oturum
F Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
014
1. Oturum
D Solonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
164
Uluslararası Reklamcılık Perspektifinden Coca Cola Reklamları: 2k Özelinde:
Kırgızistan (Orta Asya) – Kuzey Kıbrıs (Türkiye)
Tatar Türkçesi ve Kazan Tatar Türklerinin Latin Alfabesine Geçiş Mücadelesi
Türk Dünyası Ülkelerinin G7 ve Brıcs Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Sürdürülebilir
Kalkınma Analizi
Türk ve Azeri Üniversite Öğrencilerinin Etnosentrik Eğilimleri: Karşılaştırmalı Bir
Araştırma
Azerı Türkçesi ve Tatar Dilinde Paraleller, Onların Kökenbilim Açısından
Açıklanması
1. Oturum
E Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
217
1. Oturum
F Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
031
1. Oturum
D Solonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
218
1. Oturum
E Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
262
1. Oturum
F Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
074
1. Oturum
D Solonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
160
Перспективы Развития Пенсионной Системы В Кыргызской Республике
1. Oturum
E Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
299
Helal Turizm Pazarı: Dünyada ve Türkiye’de Mevcut Durum Analizi ve Öneriler
1. Oturum
F Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
089
1. Oturum
E Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
314
1. Oturum
F Salonu
03.09.2014 11:30 - 13:00
108
2. Yazar
3. yazar
Öğr.Gör. Özdemir YAVAŞ
Öğr.Gör. Emrah AKER
Prof.Dr. İnci VARİNLİ
Yrd.Doç.Dr. RAMAZAN
KURTOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
KARA
Doç.Dr. Neşe ALGAN
Arş.Gör. Müge
MANGA
Doç.Dr. Kübra KULİYEVA
Brıcs Ülkeleri ve Türkiye’de Beşeri Sermaye, Ekonomik Büyüme ve İhracat Üçlüsü
Prof.Dr. Harun BAL
Özel Eğitim Kurumlarının Hizmet Kalitesine İlişkin Algılamaların Velilerin
Demografik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
Veteriner Hekim Gözüyle Veteriner Hekim Cengiz Aytmatov: Veteriner Hekimliği
Yılları, Yaşamında ve Eserlerinde Hayvanın Yeri, Ekolojiye Bakışı
Yrd.Doç.Dr. Habibe
YELDA ŞENER
Arş.Gör. Mehtap
BAĞLIOĞLU
Arş.Gör. Cırgalbek
İSMANOV
Prof.Dr. İnci VARİNLİ
Kazak Sovyet Edebiyatında “Tatar İmajı”
Dr. Cemile KINACI
Kırgız Tüketicilerin Türk Menşeli Ürünlere Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Doç.Dr. Muhammed Asıf
Araştırma
YOLDAŞ
Saadet Çağatay'ın "Mahmet Kutlu" Adıyla Yazdığı Makaleler ve Düşünce Dünyası
Prof.Dr. Aysu ATA
Sinan TUNÇBİLEK
Yrd.Doç.Dr. Ramazan
KURTOĞLU
Öğr.Gör. Çağrı ERGEZER
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
KARA
2. Oturum A, B, C Salonları
Oturum
Salon
2. Oturum
A Salonu
2. Oturum
Tarih
Saat
Kod
Bildiri Adı
1. Yazar
03.09.2014 15:00 - 16:30
034
Selçuklu Türkmenlerinin Kafkasya ve Kafkas Elleriyle Münasebetleri
Yrd.Doç.Dr. Yaşar
BEDİRHAN
2. Yazar
3. yazar
B Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
185
Otel İşletmelerinde İş Tatmininin Demografik Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Prof.Dr. Ufuk DURNA
Prof.Dr. Veysel EREN
NURHAK AKBUDAK
2. Oturum
C Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
082
2. Oturum
A Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
056
Keloğlan Masal Kitaplarının Dış ve İç Yapı Özelliğinin İncelenmesi
Öğr.Gör. Gülay TEMİZ
Öğr. Şehnaz ERDEMİR
Öğr. Asiye KAYMAK
Osmanlı Devleti İle Astarhan Hanlığı (1466-1556) Münasebetleri
Prof.Dr. Remzi KILIÇ
2. Oturum
B Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
194
İş Dünyasındaki Ayırımcı Uygulamaların İş İlanlarındaki Yansımaları:
Türkiye Örneği
Doç.Dr. Serap
BENLİGİRAY
2. Oturum
C Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
092
Örgütsel Öğrenme Kapasitesi:Bir Üniversite Hastanesi Örneği
2. Oturum
A Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
057
Kazan Hanlığı (1437-1552) ve Rusların Kazanı İşgal Etmeleri
2. Oturum
B Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
239
2. Oturum
C Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
112
2. Oturum
A Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
113
2. Oturum
B Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
260
2. Oturum
C Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
204
2. Oturum
A Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
121
Ortaçağın Şifa Dağıtıcıları: Hekim Olarak Şaman ve Aziz
Öğr.Gör. Murat TURAL
2. Oturum
B Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
271
Rekabet Üstünlüğü Elde Etmede Kişi-Çevre Uyumu ve İnsan Kaynakları
Yönetimi
Prof.Dr. Dursun BİNGÖL
2. Oturum
C Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
425
Türkiye'nin Yükseköğretim Sistemi (Tarihi ve Günümüz)
Dr.Öğr. Ravil RİZVANOV
2. Oturum
A Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
124
Türk-Sovyet İlişkilerinde On Yıl (1950-1960)
Yrd.Doç.Dr. Vefa
KURBAN
2. Oturum
B Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
133
Sosyo-Kültürel Özelliklerin Ekip Çalışması Etkinliği Üzerine Etkisi: Gülhane
Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Araştırma
Dr. Özay ÇELEN
2. Oturum
C Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
087
Ünlü Türk Şairi Ahmedi'nin İskendername'sinde Felsefi Unsurlar
Yrd.Doç.Dr. Ali Kürşat
TURGUT
İşletmelerde Tükenmişlik Sendromu: Afganistan'daki Lojistik Firmasında
Bir Araştırma
İlkokula 60-66 Aylıkken Başlayan Öğrencilerin Okuma Becerilerinin
Gelişimi
Öğr.Gör. Harika Özkan
TEZ
Uzm. Yasin UZUNTARLA Uzm. Şemsettin VAROL
Uzm. Mehmet
SOYKENAR
Prof.Dr. Mustafa
KESKİN
Doç.Dr. Ali AKSOY
Yrd.Doç.Dr. Muzaffer
DEMİRBAŞ
Doç.Dr. Erol DURAN
Öğr. Ahmet Erkam IŞIK
Türk Dünyasında Kadim Bir Medeniyet Projesi Olarak Ahilik
Öğr.Gör. Kâzım CEYLAN
Toplam Kalite Yaklaşımıyla Çalışan Davranışı ve İşe Alım Süreci: Mavi ve
Beyaz Yakalı Çalışanlar Üzerinde Araştırma Örneği
Türkmen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Yazılı Anlatım Becerilerinin
Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr. Murat
AYAN
Mustafa Sıtkı TATAR
Yrd.Doç.Dr. Suat AŞKIN
Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ
Doç.Dr. Abdulkadir
TEKE
Doç.Dr. Necmettin
CİHANGİROĞLU
2. Oturum D, E, F Salonları
Oturum
Salon
2. Oturum
D Solonu
2. Oturum
2. Oturum
Tarih
Saat
Kod
Bildiri Adı
1. Yazar
03.09.2014 15:00 - 16:30
414
Sosyete Devletlerde İslam Maliyesi: Perspektifler ve Sorunlar
Doç.Dr. Asiya VALİDOVA
E Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
035
Türk Felsefesi: Tarih ve Çağdaşlık
Doç.Dr. Faiq ƏLƏKBƏROV
F Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
173
"Tatar Türkçesinde -P Zarf-Fiil Ekli Birleşik Fiil Yapıları"
Arş.Gör. Tuğba SARIKAYA
AKSOY
2. Oturum
D Solonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
416
Tataristan Cumhurıyeti'nde İslam Mali Ürünlerinin Gelişme Perspektifleri
Yrd.Doç.Dr. Anjela İGONİNA
2. Oturum
E Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
005
Türk Topluluklarında "Oğul" ve "Kız" Kelimeleriyle Kurulan İsimler
Dr.Öğr. Asil ŞENGÜN
2. Oturum
F Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
195
Tatar Halk Destanı İdigey’de Geçen Kazan
Yrd.Doç.Dr. İbrahim AKIŞ
2. Oturum
D Solonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
065
Oligopol Piyasası Uygulamaları
Prof.Dr. Mustafa AKAL
Kazan Ünıversitesi'nde Doğu Arkeografya: Gelenekleri ve Günümüz
Durumu
Қазіргі Қазақ Тілі Морфологиясының Өзекті Мәселелері, Некоторые
Проблемы Морфологии Современного Казахского Языка
Türkiye’de İşsizlik ve İşgücüne Katılım İlişkisinin Doğrusal ve Doğrusal Dışı
Yöntemlerle Analizi
2. Oturum
E Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
418
2. Oturum
F Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
205
2. Oturum
D Solonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
091
2. Oturum
E Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
277
Çanakkale Savaşlarının Türk Milletinin Ruh Dünyası Üzerindeki İzdüşümü
Arş.Gör. Bora YILMAZ
2. Oturum
F Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
402
Tatar ve Türk Dillerinin Antroponimik Sisteminde Eski Türki ve İslami
Geleneklerle Birliği
Prof.Dr. Galiullina GÜLŞAT
2. Oturum
D Solonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
137
Yerel Yönetimlerin Finansmanı ve Mali Özerkliği
Prof.Dr. Mustafa AKAL
2. Oturum
E Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
048
Mevlana ve Mevlevilik Bağlamında Osmanlı Kültür ve Edebiyatı
Prof.Dr. Ahmet MERMER
2. Oturum
F Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
403
Kadimi Tatar Edebî Dilinin Varyantları Hakkında
Prof.Dr. Fanuza NURİEVA
2. Oturum
D Solonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
045
Faizsiz Maliyyə Bazrlarında Xarici Təcrübənin Yeri və Rolu
Dr. Rüstəmov PƏRVİZ
2. Oturum
E Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
083
Doğum Geleneğinde İnanç ve Uygulamalar
Öğr.Gör. Gülay TEMİZ
2. Oturum
F Salonu
03.09.2014 15:00 - 16:30
404
Edebiyatta Tatar Türk İlışkileri Hakkında
Prof.Dr. Hatıyp
MİNNEGULOV
2. Yazar
3. yazar
Dr.Öğr. Aygül ŞENGÜN
Arş.Gör. Hilal
GÜNDOĞAN
Doç.Dr. Zavdat MİNNULLİN
Prof.Dr. Jarkınbike
SULEİMENOVA
Dr.Öğr. Arailım
SARBALİNA
Doç.Dr. Seymur AĞAZADE
Arş.Gör. Hilal
GÜNDOĞAN
Uzm. Erdem ÇAKMAKÇI
Yrd.Doç.Dr. Aysel
ÇAĞDAŞ
Arş.Gör. Çağla Girgin
BÜYÜKBAYRAKTAR
3. Oturum A, B, C Salonları
Oturum
Salon
Tarih
Saat
Kod
Bildiri Adı
1. Yazar
3. Oturum
A Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
208
Bir Nutuk Değerlendirmesi
Yrd.Doç.Dr. Atay
AKDEVELİOĞLU
3. Oturum
B Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
410
3. Oturum
C Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
191
3. Oturum
A Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
222
3. Oturum
B Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
411
3. Oturum
C Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
015
3. Oturum
A Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
269
3. Oturum
B Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
131
Hukuk Birliği Hukuk Kültürü Hukuk Dili
3. Oturum
C Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
100
İran Turklerinin Anadil Eğitimi ve Ondan Doğan Sorunlar
3. Oturum
A Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
316
Türk Toplumunda Aile Kurumunun Dünü, Bugünü ve Yarını
Doç.Dr. Ali ARSLAN
3. Oturum
B Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
168
3. Oturum
C Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
422
Uluslarası Ticaret Açısından Türk Borçlar Kanununda (6098
Sayılı) Genel İşlem Şartları
Türkiye’de İnterkültürel (Kültürlerarası) Eğitimin Gelişme
Aşamaları
3. Oturum
A Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
247
Prof.Dr. Mustafa Fadıl
YILDIRIM
Arş.Gör. İlyas
MANAHOV
Doç.Dr. Gonca
BAYRAKTAR DURGUN
Prof.Dr. Veysel
BAŞINAR
İslam Biznes Kültürü Gelişiminin Rusya'da Sosyal-Hukuksal
Perspektifleri
Öğrenme Alanları ve Kazanımlar Bağlamında 2005 ve 2013
İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Kırım Tatarlarının Usul-İ Cedid Mekteplerinin Osmanlı Devletine
Yansıması: Denizli Acıyayam Yüreğil Köyü Mektebi Örneği
Kazan Ünıversi'tesi Hukuk Okulunun Türk Dünyasındaki Rölü
Xıx Yüzyılın Sonu Xx Yüzyılın Başları Nahçıvan'da Öğretinin Ana
Dilinde Yapılması İçin Mücadele
Birinci Dünya Savaşı Döneminde Hazar Petrolleri İçin Yaşanan
Rekabet
Demokratik Konsolidasyon ve Hükümet Sistemi
2. Yazar
3. yazar
Doç.Dr. İlsur SALİHOV
Arş.Gör. Şahin
DANİŞMAN
Doç.Dr. Engin KARADAĞ
Okt. İbrahim AKMAN
Doç.Dr. Anas NURİEV
Taleh HALİLOV
Doç.Dr. Mustafa GÖKÇE
Prof.Dr. İhsan
ERDOĞAN
Öğr.Gör. Habib
SAMADZADE
Küreselleşen Dünyada Hukukun Yeknesaklaştırılmasında
Karşılaşılan Bazı Problemler
İngilizce Öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (Kpss)
Y.L.Öğr. Samet ELMACI
İlişkin Metaforik Algıları
3. Oturum
B Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
174
3. Oturum
C Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
141
3. Oturum
A Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
246
Dünyadaki E-Devlet Uygulamaları İle İlgili Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
3. Oturum
C Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
152
Kutadgu Bilig’de İnsan, Aile ve Çocuk Anlayışı
Prof.Dr. Tayyip DUMAN
Doç.Dr. Sadettin
BAŞTÜRK
Doç.Dr. Vera ZELEEVA
Prof.Dr. Mehmet
GÜROL
Prof.Dr. Yücel GELİŞLİ
Gülten ARSLAN
3. Oturum D, E, F Salonları
Oturum
Salon
Tarih
Saat
Kod
Bildiri Adı
1. Yazar
3. Oturum
D Solonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
061
Kiçik Biznesin İdarə Edilməsində Məqsədli-Sistem Yanaşma
Jamala KHANKİSHİYEVA
3. Oturum
E Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
115
Yeniden Doğuş Kıskacında Bulgaristan Türkleri
Doç.Dr. Emin ATASOY
3. Oturum
F Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
405
Türki Dillerdeki Atasözlerinde Akrabalık Terimleri
Doç.Dr. Gülnaz
MUGTASİMOVA
3. Oturum
D Solonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
159
Кыргызстанда Айыл Чарба Лизингинин Өнүгүү
Перспективасы Жана Аларды Өнүгүүсүнө Тоскоол Болгон
Факторлор
Prof.Dr. Nurbek
ORMONOV
3. Oturum
E Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
134
Türk Siyasal Kültüründe İtaat ve İsyan
Öğr.Gör. Ahmet ÖZKAN
3. Oturum
F Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
406
Türki Diller Eșanlamlılılğında Arap ve Fars Alınmaları
3. Oturum
D Solonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
228
Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Analizi
3. Oturum
E Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
136
Parti Tipolojisi ve Kurumsallaşma Bağlamında Demokrat Parti
Öğr.Gör. Arzu YALÇIN
3. Oturum
F Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
407
Tatar Edebiyatını Türkıye’de Tanımak ve Tanıtmak
Doç.Dr. Rezada
HAYRUDDİLOVA
3. Oturum
D Solonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
231
3. Oturum
E Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
187
3. Oturum
F Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
408
3. Oturum
D Solonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
279
Soğuk Savaş Sonrası İpekyolu’nun Ticari Dönüşümü
Türkiye'deki Siyasal İslamcılığın Partileşme Serüveni: Milli
Selamet Partisi'ne Doğuş Teorileri, Tipolojiler ve Kurumsallaşma
Bağlamında Bir Bakış
Arş.Gör. Ömer Faruk
KÖKTAŞ
Dili Canlandırmanın Yolları: Yurt Tatarcası Örnekleminde
Prof.Dr. Fatma AÇIK
Demografik Dönüşüm: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan,
Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan Karşılaştırmalı Örneği
Afganistan'daki Eski Türk İdareleri ve Bunların Özbek Şairlerinin
Kimlik Algılamalarındaki Yeri
Yrd.Doç.Dr.
Abdurrahman BENLİ
Yrd.Doç.Dr. Rıdvan
ÖZTÜRK
3. Oturum
E Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
193
3. Oturum
F Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
145
3. Oturum
D Solonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
304
3. Oturum
E Salonu
03.09.2014
17:00 - 18:30
054
Teknoloji ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Bdt
Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Siyasal Özerklik Kavramı ve Soğuk Savaş Sonrası Dönemde
Balkanlarda Bir Uygulama Örneği:Bosna-Hersek
Tatar Yazarı Ayaz Ğıylecev’in Edebi Mirasında Tatar Milleti’nin
Konsepti
Doç.Dr. Elvira
DENMUHAMETOVA
Yrd.Doç.Dr. İsmail
ŞAHİN
Arş.Gör. Esra BALLI
2. Yazar
3. yazar
Arş.Gör. Ömer YAVUZ
Doç.Dr. Birsel Oruç
ASLAN
Prof.Dr. Muammer
TEKEOĞLU
Dilek SAMSUN
Dr. Mileuşa
HABUTDİNOVA
Doç.Dr. Özlem Arzu
AZER
Dr. Özgür TOPKAYA
Yrd.Doç.Dr. Yusuf
ÖZÇOBAN
4. Oturum A, B, C Salonları
Oturum
Salon
Tarih
Saat
Kod
4. Oturum
A Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
001
Bildiri Adı
4. Oturum
B Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
199
4. Oturum
C Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
423
Türkiye'nin Günümüzdeki Yükseköğretim Sistemi
Dr.Öğr. Alina NAFİKOVA
4. Oturum
A Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
220
Stratonikeia’daki Erikli Bazilikası’ndan Alınan Numunenin
Lüminesans Yöntemlerle Tarihlendirilmesi
4. Oturum
B Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
203
Kişilik Haklarının İnternet Ortamında Korunması
Yrd.Doç.Dr. M. Altay
ATLIHAN
Doç.Dr. Ferhat
CANBOLAT
Çokkültürlü Ortaöğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin
Yönetim ve Öğretim Sürecinde Karşılaştığı Güçlüklerin
İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr. Habib
HAMURCU
Naxçvanda Son Tunç - Erken Demır Çağı Yerleşimlerinin
Yerleşme Alanı ve Onlardan Bulunmuş Arkeolojkk Bulğular
Türk Hukukunda Boşanmanın Dayandığı Esas Olarak Kusurun
Rolü
1. Yazar
C Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
210
4. Oturum
B Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
278
Türk Hukuku Açısından Mülkiyet Hak ve Özgürlüğü
Prof.Dr. Fikret EREN
Yrd.Doç.Dr. Yusuf
GÖKALP
Dr. Olga ZYABLOVA
4. Oturum
C Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
179
4. Oturum
A Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
429
Tataristan’da Geodemografik Durum
4. Oturum
B Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
293
Rusya Federasyonu Rekabet Hukukuna Genel Bir Bakış
4. Oturum
C Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
232
4. Oturum
A Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
149
4. Oturum
B Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
302
4. Oturum
C Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
183
4. Oturum
A Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
200
4. Oturum
B Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
033
Heterodoks İslam Anlayışında Tanrı Tasavvurunun Oluşumu:
Şathiye Örneği
Anadolu Devecilik Kültürü ve Deve Güreşi Şenliklerinin Kültürel
Miras Olarak Önemi
Türkiye’de Mezarlıkların Hukuki Durumu
Bosna’da Mimarinin Dili: Türkçe
Türkiyede 1980 Sonrası Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Dengi Ders
Kitaplarının Türk Dünyası Coğrafyası İçeriğinin İncelenmesi
E-Dövlətin Zərurəti, Azərbaycan Respublikasında Bunun Tətbiqi
və Qarşıya Çıxan Bir Sıra Problemlər
3. yazar
Doç.Dr. Niyazi MERİÇ
Eren ŞAHİNER
Doç.Dr. Seçkin TOPUZ
4. Oturum
Türk Din Anlayışında Ehl-İ Beyt Algısının Tarihi ve Teolojik Arka
Planı
2. Yazar
Toğrul HALİLOVA
Eray DEMİRÇELİK
Doç.Dr. Ramil
DENMUHAMETOV
Yrd.Doç.Dr Sevda Yaşar
COŞKUN
Yrd.Doç.Dr. Saffet
KARTOPU
Doç.Dr. Vedat
ÇALIŞKAN
Prof.Dr. Halil
KALABALIK
Dr. Mehmet EKİZ
Doç.Dr. Adem SEZER
Öğr.Gör. Besti ALİYEVA
Erhan TOPAL
4. Oturum D, E, F Salonları
Oturum
Salon
Tarih
Saat
Kod
4. Oturum
D Solonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
313
4. Oturum
E Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
073
4. Oturum
F Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
041
4. Oturum
D Solonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
317
4. Oturum
E Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
102
4. Oturum
F Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
286
4. Oturum
D Solonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
111
4. Oturum
E Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
135
4. Oturum
F Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
307
ЯЗЫК ПРОИЗВЕДЕНИЙ С.СУНЧЕЛЕЯ
4. Oturum
D Solonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
250
İç Kaynaklar ve Büyüme: Bist Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
4. Oturum
E Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
192
Rus Dış Politikasında İzlenen Farklı Yaklaşımlar
4. Oturum
F Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
401
4. Oturum
D Solonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
289
4. Oturum
E Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
252
4. Oturum
F Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
151
4. Oturum
D Solonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
161
4. Oturum
E Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
032
4. Oturum
F Salonu
04.09.2014
09:30 - 11:00
171
Bildiri Adı
İhracat Performansında Yeni Göstergeler: Yükselen Sanayi
Ekonomilerine İlişkin Karşılaştırmalı Sektörel Analizler
Uluslararası Hukuk Açısından Bir Karşılaştırma: 1944 Kırım Türkleri
Sürgünü - 1915 Ermeni Tehciri
Aslı Belli Olmayan Coğrafi Adlar
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Birlik İçi
Ticaret Potansiyellerinin Bölge Refahı Üzerine Etkisi
Uluslararası İlişkiler Ekseninde Türkiye’nin Yeni Yumuşak Gücü:
“Mevlana Değişim Programı”
Қазақ Және Түрік Әдебиетіндегі Айтыс Өнері
1. Yazar
2. Yazar
3. yazar
Prof.Dr. Selahattin SARI
Yrd.Doç.Dr. Hakkı
ÇİFTÇİ
Dr. Mehmet DEMİRAL
Prof.Dr. Alaeddin
YALÇINKAYA
Öğr.Gör. Naile Yusifova
Doç.Dr. Selim İNANÇLI
Okt. Bekir GÜZEL
Prof.Dr. Kuralay
TULEBEYEVA
Doç.Dr. Kutluk Kağan
SÜMER
Hisse Senedi Getirisi Üzerinde Teknik Analiz Göstergelerinin Etkinliği:
Bir Panel Veri Yaklaşımı
Batılılaşma Referans ve Parametreleri Olarak Avrupa İdealler, Değerler
Prof.Dr. Hüsamettin İNAÇ
ve Normlarının Sosyo-Politik Analiz
İyosif Giganov’un İlk Sözlüğü Üzerine
Dr.Öğr. Farid Tagirova
Yrd.Doç.Dr. Aysa İpek
ERDOĞAN
Doç.Dr. Giray Saynur
DERMAN
Prof.Dr. Alfiya YUSUPOVA
Hizmet Sektöründe Servqual Ölçeği İle Toplam Hizmet Kalitesinin
Doç.Dr. Sema BEHDİOĞLU
Ölçümü ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Bir Uygulama
Soğuk Savaş Sonrasında Batı’da Yeniden Üretilen İslam Algısı: Öteki’nin
Yrd.Doç.Dr. İrfan ÇİFTÇİ
Kızıl’dan Yeşile Dönüştürülmesi
Kutadgu Bilig’deki Söz Aktarımları
Türkiye’de Muhasebe Uygulamalarına Yön Veren Düzenlemeler ve
Ums / Ufrs’ye Uyum Sürecinde Gelinen Aşama
Türk-Özbek Yazarı Aziz Nesin ve Erkin Âzam Eserlerinde İronik Sanatsal
Benzerlikler
Turan Ülküsü Türklerde Alfabe ve Dil Birliği
Yük.End.Müh. Gülseli
YILDIZ
Doç.Dr. Özen YAYLAGÜL
Doç.Dr. Hikmet ULUSAN
Doç.Dr. Merhabo
KUÇKAROVA
Dr. Abdullah KÖK
Yrd.Doç.Dr. Tansel
HACIHASANOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Murat
KOÇSOY
5. Oturum A, B, C Salonları
6
Salon
Tarih
Saat
Kod
Bildiri Adı
1. Yazar
2. Yazar
5. Oturum
A Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
415
İslam Sayımı Prensiplerinin Rusya'da Uygulama İmkanı
Arş.Gör. Elmir ZAKİROV
Prof.Dr. Roza KASPİNA
5. Oturum
B Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
417
Günümüz Tataristan'da Müslüman Din Otoritelerin Görüşleri
Dr. Leyla ALMAZOVA
5. Oturum
C Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
284
Женская Политическая Активность Как Фактор
Демократизации Общества
5. Oturum
A Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
287
Развитие Малого И Среднего Предпринимательства В
Республики Азербайджан
5. Oturum
B Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
432
5. Oturum
C Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
167
5. Oturum
A Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
165
5. Oturum
B Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
146
5. Oturum
C Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
196
5. Oturum
A Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
310
5. Oturum
B Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
166
5. Oturum
C Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
227
5. Oturum
A Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
315
5. Oturum
C Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
434
5. Oturum
A Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
143
5. Oturum
C Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
311
XXI. Asırda Tatarlar Dini: Laikleştirme Sonrası Eğilimler
3. yazar
Prof.Dr Gulmira
URANKHAYEV
Д-р э.н. Доцент
К.э.н. Ибрагимов
Гандилова Саадет Таги
Кямал Мирхасиб оглы
кызы
Doç.Dr. Güzel
GÜZELBAEVA
İncili Çavuş Fıkralarının Peter İlkesi ve Parkinson Yasası
Doç.Dr. Serdar SAĞLAM
Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Türk Dünyası Ülkelerindeki Vergi Oranlarının Girişimcilik
Öğr.Gör. Özdemir
Öğr.Gör. Emrah AKER
Faaliyetlerine Etkisi
YAVAŞ
Hacı Bektâş-I Velî Düşüncesinde Evrensel Barış: Sevgiyi ve
Prof.Dr. Ömer Faruk
Kardeşliği Egemen Kılmanın Kodları
TEBER
Türkiye’de Geleneksel ve Modern Ailede Kuşaklararası Aktarım
Doç.Dr. Ayşe CANATAN
Sürecinde Yaşlılar
Kırgızistan’da Mikro Finans Uygulamaları ve Girişimciliğin
Doç.Dr. Muhammed
Dr.Öğr. Mehmet Şükrü
Geliştirilmesindeki Etkinliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir
Asıf YOLDAŞ
DÜNDAR
Uygulama
XVI. Asır Osmanlı Düşünürü Ayşi Mehmed Tirevi’nin Bilinmeyen
Yrd.Doç.Dr. Sabri
Bir Eseri: Netaicü’l-Ezhan
YILMAZ
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Demografik
Özellikleri ve Gelecek Beklentileri Üzerine Sosyolojik Bir
Prof.Dr. Dolunay ŞENOL Dr.Öğr. Hasan KALA
Değerlendirme
Prof.Dr. Mehmet
Yrd.Doç.Dr. Şevki
Duygusal Emek: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
SARIIŞIK
ULAMA
Doç.Dr. Tatiana
Rusya'da Sosyal Çalışmalar Enstitüleri Oluşturulması
Doç.Dr. Alla ŞAKİROVA
NİKİTİNA
Otel İşletmelerinde Çalışanların Hizmet Kalitesini Algılamaları
Prof.Dr. Muhsin HALİS Doç.Dr. Oğuz TÜRKAY
ve Beş Yıldızlı Bir Şehir Oteli Örneği
Yrd.Doç.Dr. Neşide
Sosyal Hizmet Eğitimi ve Anabilim Dalları
YILDIRIM
Dr.Öğr. Aybike DİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Hatice
NERGİZ
Yrd.Doç.Dr. Erkan
AKGÖZ
5. Oturum D, E, F Salonları
Oturum
Salon
Tarih
Saat
Kod
Bildiri Adı
5. Oturum
D Solonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
119
Sanayi Devrimi ve Kamu Yönetimi Düşüncesinde Değişim
5. Oturum
E Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
420
Doğum Sırasına Göre Başarı Görüşü (Kazan Gençleri Üzerinde)
Татар Телендә Соматизмнардан Ясалган Микротопонимнар:
Гомумтөрки Катлам
İbn Battûta Seyahatnâmesi’nde Yönetim Uygulamalarına İlişkin
Gözlemler
5. Oturum
F Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
235
5. Oturum
D Solonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
123
5. Oturum
E Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
421
Zihinsel Durumlarının Semantik Alanları ve Etnik Psikolojik Özellıkleri
5. Oturum
F Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
400
Kazan Ünıversitesi'nde Tatar Dili: Tarihi ve Günümüz
5. Oturum
D Solonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
156
5. Oturum
E Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
431
5. Oturum
F Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
409
5. Oturum
D Solonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
158
5. Oturum
E Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
312
5. Oturum
F Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
223
5. Oturum
D Solonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
175
5. Oturum
E Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
321
5. Oturum
F Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
243
5. Oturum
D Solonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
177
5. Oturum
F Salonu
04.09.2014
11:30 - 13:00
283
1. Yazar
Ильгамия САБИТОВА
Yrd.Doç.Dr. Osman
BAYRAKTAR
Dr. Albert ÇERNOV
Prof.Dr. Radif
ZAMALETDİNOV
Prof.Dr. Halil İbrahim
AYDINLI
Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Bağlamında Oluşturulan Yerel
Yönetişim Ağları: Giresun Kent Örneği
Topluma Adapte Olmayan Sosyal Grupları Dışta Bırakma (Uyuşturucu
Doç.Dr. Mariya EFLOVA
Kullanıcıları Örneğinde)
Rus ve Türk Dillerinde Yazılmış Olan Resmi Belgelerin Tercümesinde
Yrd.Doç.Dr. Elmira
Gramer Dönüşümleri
HABİBULLİNA
Değişen Dünyada Uluslararası Aktörlerin Yükselişi ve Kamu Politikaları
Arş.Gör. Osman NACAK
Üzerindeki Etkileri
Yrd.Doç.Dr. Kazım
Sosyal Hizmet Meslek ve Disiplinin Felsefi Temelleri
YILDIRIM
Karay Türkçesi'nin Trakay ve Haliç-Lutsk Ağızlarına Genel Bakış
2. Yazar
Arş.Gör. Abdulkadir
AKSOY
Yrd.Doç.Dr. Svetlana
RUSS
Prof.Dr. Alfiya YUSUPOVA
Öğr.Gör. Levent MEMİŞ
Arş.Gör. Murat KOÇAK
Düzenleyici Üst Kurulların Türkiye’ye Kurumsal İhraç Süreci; Bankacılık
Yrd.Doç.Dr. Aziz
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Örneği
TUNCER
Sosyal Sermaye Aracılığıyla Kültürel Sermaye Alanları Oluştururken
Mehmet Töre YILDIRIM
Entelektüel Gettolar Yaratmak: Töre Dergisi Örneği
Prof.Dr. Mevlüt
Kırgız Türkçesinde Sebep Yan Cümlecikleri Kuran Bağlaçlar
GÜLTEKİN
Yrd.Doç.Dr. Mustafa
Osmanlı Klasik Dönemi Şehirciliği
KÖMÜRCÜOĞLU
Kazan Tatarcasında Sevgi İfade Eden Fiilllerin Semantik Açıdan
Arş.Gör. Funda KAPICI
İncelenmesi
Öğr.Gör. Tarkan PERAN
3. yazar
6. Oturum A, B, C Salonları
Oturum
Salon
Tarih
Saat
Kod
Bildiri Adı
1. Yazar
2. Yazar
3. yazar
6. Oturum
A Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
180
Catering İşletmelerinde Mönü Planlamasını Etkileyen Faktörler:
Lider Catering Örneği
Arş.Gör. Ümit ŞENGEL
Merve IŞKIN
Yrd.Doç.Dr. Burhanettin
ZENGİN
6. Oturum
B Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
081
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminin İlaç Sektöründe Uygulanabilirliği
Uzm. Gökçe CANDAN
Arş.Gör. Hilal
GÜNDOĞAN
6. Oturum
A Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
182
Azerbaycanlı Turistlerin Türkiye’yi Tercih Etme Nedenleri
Üzerine Bir Alan Araştırması
Doç.Dr. Oğuz TÜRKAY
Ferid YUSUBOV
6. Oturum
B Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
236
Bulanık Doğrusal Programlama İle Optimum Ürün Formülasyonu
Arş.Gör. Bayezid
GÜLCAN
Prof.Dr. Osman ÇEVİK
6. Oturum
A Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
207
Sık Uçan Yolcu Programlarının Müşteri Sadakati Üzerindeki
Etkisi: Thy Miles&Smiles Uygulaması ve Kullanıcıları Örneği
Arş.Gör. Salim İBİŞ
Prof.Dr. Orhan
BATMAN
6. Oturum
B Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
184
Sosyal Bilimlerde Yöntem Sorunları: Bildiri Öz(Et)Leri Üzerinden
Bir Tartışma
Prof.Dr. Recai COŞKUN
6. Oturum
A Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
303
Dünya’da ve Türkiye’de Turizmdeki İstihdam Üzerine Bir
Değerlendirme
6. Oturum
B Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
110
Küresel İklim Değişikliği ve Türk Tarımına Olası Etkileri
Doç.Dr. Safder BAYAZİT
6. Oturum
A Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
107
Turizm Sektörünün Türkiye'nin Ödemeler Bilançosuna Etkisinin
Analizi
Arş.Gör. Aziza
SYZDYKONA
Süreyya ADİLOVA
Prof.Dr. Mehmet
SARIIŞIK
Prof.Dr. Mehmet
SARIIŞIK
Doç.Dr. Kazım MAVİ
Yrd.Doç.Dr. Kazim
GÜNDÜZ
6. Oturum D, E, F Salonları
Oturum
Salon
Tarih
Saat
Kod
Bildiri Adı
1. Yazar
2. Yazar
6.
Oturum
E Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
430
Rusya'da 'Akıllı Şehir' Konsepti Uygulamasının Perspektifleri
Doç.Dr. Farida
İŞKİNEEVA
6.
Oturum
F Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
122
Kırım Tatar Masallarında Vatan Anlayışı
Doç.Dr. Nedim
BAKIRCI
Öğr.Gör. Hüseyin
Kürşat TÜRKAN
6.
Oturum
E Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
016
Türkiye’de Kamu Yatırımları, İç Borçlanma ve Dışlama Etkisi
İlişkisi
Yrd.Doç.Dr. Fazlı
YILDIZ
Arş.Gör. Öner
GÜMÜŞ
6.
Oturum
F Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
233
Kazan Tatarlarıyla Azerbaycan Türklerinin "Su İyesi" İle İlgili
Bazı İnanış ve Uygulamaları Üzerine Bir Karşılaştırma
Yrd.Doç.Dr. Aslı
BÜYÜKOKUTAN
TÖRET
6.
Oturum
E Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
060
Özelleştirme Gelirlerinin Verimli Kullanımı ve Bununla İlgili
Olarak Kamu Yatırım Harcamaları ve Kamu Borç Faizi
Ödemeleri
Yrd.Doç.Dr. Özcan
ERDOĞAN
6.
Oturum
F Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
242
Erzurum – Kars Yöresi Dokumaları Üzerinde Yer Alan Kültürel
ve Epigrafik Ögeler
Doç.Dr. Osman
MERT
6.
Oturum
E Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
412
Kazan Misyonu: Şehir Gelişiminin Temeli
Prof.Dr. Mihail
PANASÜK
6.
Oturum
F Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
433
Tataristan'lıların Sivil, Milli ve Etnik Özdeşliği (Halk Oyuna
Göre)
Doç.Dr. Aida
NURUTDİNOVA
6.
Oturum
E Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
120
Vergi Politikaların Yeni Gelişme: Düalist Vergi Sistemi
Prof.Dr. Mehmet
YÜCE
6.
Oturum
F Salonu
04.09.2014
15:00 - 16:30
274
Türkçü Sosyalist Bir Düşünür Olarak Sultan Galiyev
Arş.Gör. TUBA
YILDIZ
Doç.Dr. Ali Fuat
ERDEM
Taner ERCAN
3. yazar
Arş.Gör. Ersin Nail
SAĞDIÇ
Download

Programı görmek için lütfen tıklayınız.