1/22
İçerik
Daire Başkanlığımız Görev ve Teşkilat Yapısı
İklim Değişikline Uyum Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi İhtisas Grubu
ve Faaliyetleri
2
3/22
4/22
5/22
6/22
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi Projesi
Başlangıç Tarihi: 18 Aralık 2013
Projenin süresi 31 ay
(5 Temmuz 2016)
İhale bedeli: 5.746.600.TL
7/22
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi Projesi
Projenin kapsamı: Türkiye’nin 25 havzasında
8/22
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi Projesi
9/22
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi Projesi
I. Ara Rapor
(HadGEM
/RCP4.5; 8.5)
II. Ara Rapor
(HadGEM,
MPI/RCP4.5; 8.5)
- Meriç- Ergene,
- Marmara,
III. Ara Rapor
(HadGEM, MPI ve
CNRM-CM5/
RCP4.5;8.5
- Susurluk,
-Akarçay,
- Doğu Karadeniz,
- Kuzey Ege,
-Sakarya,
- Konya Kapalı,
- Gediz,
-Burdur,
-Yeşilırmak,
- Küçük Menderes,
-Batı Karadeniz,
- Kızılırmak,
- Büyük Menderes
- Doğu Akdeniz,
- Çoruh,
- Antalya,
- Aras,
- Batı Karadeniz
-Asi,
-Seyhan,
- Ceyhan,
- Fırat- Dicle,
- Van
10/22
Proje Yönlendirme Toplantıları
I. Yönlendirme Toplantısı 22 Mayıs 2014,
II. Yönlendirme Toplantısı 21 Ağustos 2014,
III. Yönlendirme Toplantısı 24 Kasım 2014
ve IV. Yönlendirme Toplantısı 11 Mart
2015
11/22
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi Projesi
İklim Veri Tabanının Oluşturulması
Proje sonunda elde edilecek verilerin ve sonuçların kamu ile paylaşılacağı
Bakanlık Bilgi Sistemine uyumlu olan CBS tabanlı olan ve internet ile erişimi
sağlanabilecek ara yüzler ile derlenen İklim Veri Tabanı çalışmaları devam
etmektedir. (http://www.iklim.ormansu.gov.tr)
12/22
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA
ETKİSİ İHTİSAS GRUBU VE FAALİYETLERİ
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi
İhtisas Grubu
İhtisas Heyeti
Koordinatör Birim
İhtisas Çalışma Grupları
SYGM (İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi)
İklim Değişikliği
MGM
DSİ (İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi)
OGM (Yutak Alanlar ve İklim Değişikliği)
DKMP (Biyolojik Çeşitlilik)
ÇEM (Çölleşme)
MGM (İklim İzleme ve Değerlendirme)
Daire Başkanlığımız koordinasyonunda oluşturulmuş olan “İklim Değişikliğinin Su
Kaynaklarına Etkisi İhtisas Grubu” kapsamında İhtisas Grubu üyeleri ile toplantı
gerçekleştirilmektedir.
14
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi
İhtisas Grubu Üyeleri
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi İhtisas Grubu’na üye 10 kişi bulunmaktadır.
Sıra Ad/Soyad
No
Ünvan
Katılımcı Tipi
1
Maruf ARAS
Daire Başkanı
Başkan
2
Ayşe YILDIRIM COŞGUN
Şube Müdürü/Uzman
Başkan Yardımcısı
3
Seçil KARABAY
Uzman
Sekretarya
4
Hülya SİLKİN
Uzman
Üye
5
Tansel TEMUR
Uzman Yardımcısı
Üye
6
Mehmet AŞKINER
Uzman
Üye
7
T. Fikret GİRAYHAN
Uzman Yardımcısı
Üye
8
Ahmet Murat ÖZALTIN
Uzman Yardımcısı
Üye
9
Harun AKBAŞ
Mütercim Tercümanlık
Üye
10
Ceysun MOLLA
Uzman Yardımcısı
Üye
15
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi
İhtisas Grubu Faaliyetleri
2013 yılı içerisinde;
• 15 faaliyet gerçekleştirilmiştir.
2014 yılı içerisinde;
• 15 faaliyet gerçekleştirilmiştir.
2015 yılı içerisinde;
• Günümüze kadar 6 faaliyet gerçekleştirilmiştir.
16
BMİDÇS Toplantıları
•
5-7 Mart 2014, Almanya/ Bonn
BMİDÇS
Uyum
Komitesi
5.
Toplantısı,
•
25-28 Mart 2014, Almanya/Bonn
BMİDÇS Varşova Uluslar arası Kayıp
ve Zarar Mekanizması İcra Komitesi
Toplantısı,
•
4-15 Haziran 2014, Almanya/Bonn
BMİDÇS Bonn İklim Değişikliği
Konferansı,
•
20-25 Ekim 2014, Almanya/ Bonn
Durban Platformu Geçici Çalışma
Grubu (2-6) Oturumları,
COP 20 - Peru, 2014
1-12 Aralık 2014, Peru/Lima
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası tarafından
düzenlenen olan 20. Taraflar Konferansı (COP 20) 2015 Anlaşması için taslak bir anlaşma
metninin kabul edildiği müzakerelere Sayın Müsteşar Yardımcımız Sedat KADIOĞLU
başkanlığında bir heyetle katılım sağlanmıştır.
17/22
Toplantılar-Eğitimler
İklim Modelleri ve Senaryoları İklim Projeksiyonları Ortak Toplantısı
Eğitimi
SYGM, MGM, İklim Değişikliğinin Su
Kaynaklarına Etkisi Proje Ekibi ve Akarçay
Havzası Kuraklık Yönetim Planın Hazırlanması
Proje Ekibi
18/22
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Teşekkür Ederim
[email protected]
(312) 207 5588
19
Download

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü