Bi
lim
le
rM
YO
Te
kn
ik
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
2
İçindekiler
05 Müdürün Mesajı
07 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı
3
4
Müdürün Mesajı
Sevgili öğrenciler, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunuzun amacı, alanında, teknik
bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri izleyebilen, yaratıcı ve lider bireyler
yetiştirmektir.
Yüksekokulumuzda öğrencilere temel elektronik ve bilgisayar bilgileri ile birlikte
alanlarında mesleki beceriler kazandırılırken, analitik düşünme gücünün gelişmesine
ve sorun çözmeye yönelik uygulamalar yaptırılmaktadır.
Meslek Yüksekokulumuz sizler için, bilgi ve beceri kazanımında öğrenme ve işbirliği
yapma isteğinin arttırılması için oluşturulan araştırma süreçlerini destekleyen ve
mesleki etik, çevresel ve sosyal bakış açılarından sorumluluk bilincinin gelişmesine
katkıda bulunacak fikir ve davranış alt yapısını sunmaktadır.
Sizler, mezuniyet sonrası mesleki yaşamınızda karşılaşacağınız pratik problemlere
çözüm getirmede ihtiyaç duyacağınız deneysel bilgi ve beceri birikimini kazanmanın
yanında ülkemizin tüm sorunlarıyla ilgilenme bilinciyle hizmet edeceksiniz ve Başkent
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mezunu olmanın verdiği ayrıcalıkla
meslek yaşamlarınızda bir adım önde olacaksınız.
Biyomedikal alanında kariyer yapmak isteyen tüm gençleri yüksekokulumuza
bekliyoruz.
Prof. Dr. Cevdet Tezcan
Müdür
5
6
Biyomedikal
Cihaz
Teknolojisi
Programı
Bölüme YGS-1 puan türü ile öğrenci
alınmaktadır.
7
Bölümün Tanıtımı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı biyomedikal teknoloji alanında iki yıllık
teknik eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından
sınavsız olarak ve bunun yanında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM)
yapılan Yükseköğretime Geçis Sınavından(YGS) , YGS1 puanı ile seçilmektedir.
Bölümün kontenjanı 4 kişi %100 burslu, 4 kişi % 50 burslu ve 32 kişi %25 burslu
olmak üzere toplam 40 kişiliktir. Öğretim programı temel bilimler, teknik alanlar,
öğrencileri alanı dışında ya da alanıyla dolaylı olarak ilgili olan bilgi ve beceri katmaya
yönelik seçmeli dersleri ve ingilizce derslerini içermektedir. Bunun yanında
öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması
da zorunludur. Bölümümüzde 5 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca
Mühendislik Fakültesinden ve üniversitenin diğer birimlerinden gelen öğretim
görevlileri de ders vermektedir.
Bölümün Avantajları
Biyomedikal cihaz teknolojisi programı Türkiye’ de ilk olarak Başkent Üniversitesi’nde
kurulan ve 1997’den beri Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’muzda eğitimi
verilen köklü bir bölümdür. Öğretim kadrosu ve laboratuvar imkânları son derece
ileri düzeydedir. Ayrıca Başkent Üniversite Hastanesi’nde, uygulamalı dersler ile iş
ortamını gözlemleme ve pratik tecrübeler edinme imkana sahiptir.
Bölümüzden mezun olan öğrenciler, mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından
yapılmakta olan Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS) biyomedikal mühendisliği,
elektronik ve haberleşme mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği lisans
programlarına geçme fırsatına sahiptirler.
Bölüm Mezunları Hangi Alanlarda Çalışmaktalar
Bölüm mezunlarımız sağlık sektörü başta olmak üzere farklı teknolojik alanlarda
da iş imkanına sahip olmaktadırlar. Hastanelerin teknik servis bakım bölümleri,
biyomedikal ve medikal firmaların satış, ürün geliştirme ve yönetim departmanları,
sağlık alanlarındaki devlet kurumları (Sağlık Bakanlığı, Tıbbi cihaz kurumu gibi.) başlıca
iş alanlarını oluşturmaktadır.
Mezunların Çalıştıkları Kurumlar
Mezunlarımız biyomedikal ve sağlık sektöründeki beklentilere cevap verebilecek
biçimde eğitim almaktadırlar. Dünyadaki değişimler ışığında sürekli gelişen
teknolojilerden yararlanarak eğitilen mezunlarımız gerek ülkemizdeki gerekse
8
yurt dışındaki sanayi, endüstri
ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç
duyulan teknik ara eleman
ihtiyacının karşılanmasında
büyük rol oynamaktadırlar. Bazı
mezunlarımızın çalıştığı kurumlar;
Başkent Üniversitesi Hastanesi,
Ankara, İzmir, İstanbul, Adana
Acıbadem Hastanesi-İstanbul,
Medicana İnternational, Ankara
Okuman Home Healthcare
Solutions, Ankara, Penta Medikal
Ltd.Şti., Ankara
Akademik Kadro
Prof. Dr. Cevdet Tezcan
Müdür
Öğr. Gör. Arif Koçoğlu
Öğr. Gör.Dr. Ahmet Turgut Tuncer
Öğr. Gör. Haydar Ankışhan
Öğr. Gör. Ayhan Serkan Şık
Öğr. Gör. Emre Öner Tartan
Yüksek Okul Sekreteri Ayşegül Ekinci
Bölümün Sunduğu Ayrıcalıklar
Eğitim programımız ve üniversite hastanemizde öğrencilerimize verilen
pratik eğitimler başlıca ayrıcalıklı olduğumuz yanlarımızdır. Bunların yanı sıra
üniversitemizde sağlanan sosyal olanaklar, büyük bir kütüphane, ilgili çalışma
etütleri ve laboratuarlar başlıca diğer artılarımızdır. Bunların yanı sıra tıbbi cihaz
bakım onarım konusunda uzmanlaşmaktadırlar.
Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkanları
Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için 30 işgününü kapsayan bir yaz stajını
tamamlaması gerekmektedir. Öğrencilerimiz gerek hastanelerin tıbbi cihazlar
ile ilgili bölümlerinde gerekse medikal veya biyomedikal firmaların ilgili
departmanlarında staj görevlerini yapabilmektedirler.
Kullanılan Derslikler ve Donatıları
Öğrencilerimiz aldıkları derslerin yarısına yakınını laboratuvarlarda uygulama dersleri
olarak almaktadırlar. Bölümümüz mühendislik fakültesinin de ortak kullanmış olduğu
geniş bir laboratuvar imkanına sahiptir. Devre kurulumu dersinden devre arıza tespit
derslerine kadar bir çok farklı alanda laboratuvarları mevcuttur. Başlıca laboratuvarları;
Devre analizi laboratuvarı, Sayısal mantık tasarımı laboratuvarı, Elektronik
elemanlar ve analiz laboratuvarı, Güç elektroniği laboratuvarı, Mikroişlemciler ve
Mikrodenetleyiciler laboratuvarı,Fizyolojik sinyal izleyiciler laboratuvarı, Arıza giderme
Laboratuvarı, Yaşam destek cihazları - Hastane, Tıbbi tahlil ve Fizik tedavi cihazlarıHastane, Tıbbi görüntüleme cihazları - Hastane
9
Akademik Program
DÖNEM I (Güz)
Ders Kodu
Ders Adı
BMET111
Doğru Akım Devre Analizi
BMET115
T
U
K
M
3
2
4
6
Mesleki Matematik I
Z
4
0
4
5
BMET117
Anatomi ve Fizyoloji
Z
3
0
3
4
ENGXX1
Bölüm İngilizce Dersi I
Z
4
0
4
5
TÜRK101
Türk Dili I
Z
2
0
2
2
BMETXXX
Teknik Seçimlik Ders I
S
2
2
3
5
TEKNXXX
Seçimlik Ders I
S
2
0
2
3
20
4
22
30
T
U
K
Z/M/S
TOPLAM
AKTS
DÖNEM II (Bahar)
Ders Kodu
Ders Adı
BMET112
Alternatif Akım Devre Analizi
M
2
1
3
4
BMET114
Elektronik Elemanlar ve Analiz
M
3
2
4
6
BMET116
Mesleki Matematik II
Z
4
0
4
5
BMET118
Fizyolojik Sinyal İzleyiciler
M
3
2
4
5
ENGXX2
Bölüm İngilizce Dersi II
Z
4
0
4
5
TÜRK102
Türk Dili II
Z
2
0
2
2
TEKNXXX
Seçimlik Ders II
S
2
0
2
3
20
5
23
30
TOPLAM
10
Z/M/S
AKTS
DÖNEM III (Güz)
Ders Kodu
Ders Adı
ATA201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
BMET100
T
U
K
Z
2
0
2
2
Staj
Z
0
0
0
1
BMET221
Laboratuvar Cihazları
M
2
2
3
5
BMET223
Yaşam Destek Cihazları
M
2
2
3
5
BMET225
Arıza Giderme
M
2
2
3
4
BMET227
Kalibrasyon
M
2
0
2
2
TEKNXXX
Seçimlik Ders III
S
2
1
2
3
TEKNXXX
Seçimlik Ders IV
S
2
0
2
3
BMETXXX
Teknik Seçimlik Ders II
S
2
2
3
5
16
9
20
30
T
U
K
Z/M/S
TOPLAM
AKTS
DÖNEM IV (Bahar)
AKTS
Ders Kodu
Ders Adı
ATA202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Z
2
0
2
2
BMET230
Tıbbi Görüntüleme Cihazları
M
4
2
5
5
BMET224
Tedavi Cihazları
M
2
0
2
3
BMET226
Teknik Servis Organizasyonu
M
2
0
2
2
BMETXXX
Teknik Seçimlik Ders III
S
2
2
3
5
BMETXXX
Teknik Seçimlik Ders IV
S
2
2
3
5
BMETXXX
Teknik Seçimlik Ders V
S
2
2
3
5
TEKNXXX
Seçimlik Ders V
S
2
0
2
3
18
8
22
30
TOPLAM
Z/M/S
11
TEKNİK SEÇİMLİK DERSLER
Ders Kodu
Ders Adı
BMET113
Sayısal Mantık Tasarımı
BMET228
T
U
K
S
2
2
3
5
Mikrodenetleyici
S
2
2
3
5
BMET229
Sterilizasyon Cihazları
S
2
2
3
5
BMET240
Güç ve Kontrol Sistemleri
S
2
2
3
5
BMET231
Fizik Tedavi Cihazları
S
2
2
3
5
BMET232
Tıbbi Tahlil Cihazları
S
2
2
3
5
BMET234
Göz Tanı ve Tedavi Cihazları
S
2
2
3
5
BMET236
Ameliyathane Cihazları
S
2
2
3
5
BMET238
Destek Sistem ve Cihazları
S
2
2
3
5
BMET242
Işınlı Tedavi Cihazları
S
2
2
3
5
BMET244
Onarım Uygulamaları ve Proje
S
2
2
3
5
Z/M/S
AKTS
BÖLÜM İNGİLİZCE DERSLERİ
12
Ders Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
ENG142
Basıc Englısh I
4
0
4
5
ENG180
Advanced Englısh I
4
0
4
5
ENG242
Basıc Englısh II
4
0
4
5
ENG280
Advanced Englısh II
4
0
4
5
SEÇİMLİK DERSLER
Ders Kodu
Ders Adı
TEKN108
Z/M/S
T
U
K
AKTS
Kalite Güvencesi ve Standartları
S
2
0
2
3
TEKN131
İşletme Yönetimi
S
2
1
2
3
TEKN133
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
S
2
0
2
3
TEKN135
İletişim
S
2
0
2
3
TEKN137
Çevre Koruma
S
2
0
2
3
TEKN139
Meslek Etiği
S
2
0
2
3
TEKN143
İlk Yardım
S
2
0
2
3
TEKN144
Elektronik İmalat Teknolojisi
S
2
0
2
3
TEKN145
Tıbbi Bilişim
S
2
0
2
3
TEKN146
Bilgisayar Programlama
S
2
1
2
3
TEKN147
Elektrik Tesisatı Çizimi
S
2
0
2
3
Z/M/S
T
U
K
AKTS
KATALOG DIŞI DERSLER
Ders Kodu
Ders Adı
GSB HSH
Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk
Yardım
S
0
2
1
1
BTU 100
Bilgisayar Okuryazarlığı
S
2
0
2
2
1) Staj (BMET 100): İkinci Yarıyılı Tamamlayan Öğrenciler 30 İş Günü Staj Yapmakla Yükümlüdürler. Staj İşlemleri Bölüm Staj Kılavuzuna Göre Yapılır.
2) Teknik Seçimlik Dersler, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında
Açılacak Olan Ve Kredisi Kredi Sütunlarında Belirtilen Kredi Koşullarına Sahip Teknik Seçimlik Derslerden Seçilecektir.
3)Seçimlik Dersler, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Açılacak Seçimlik Derslerden ya da
Yüksekokul Müdürünün Onayı ile Başkent Üniversitesi’nin Diğer Meslek Yüksekokullarındaki Programlarda Açılan, Kredisi En Az Kredi Sütunlarında Belirtilen Kredi Koşullarına Sahip Derslerden Seçilecektir.
13
14
15
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Eskişehir Yolu 20. km Bağlıca 06530 ANKARA
Tel: (312) 246 67 22 Faks: (312) 246 66 60
http://tbmyo.baskent.edu.tr
www.baskent.edu.tr
Download

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Başkent Üniversitesi Adaylara