Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa
SNP 7, 066 01 HUMENNÉ
www.humennesokolej.rimkat.sk
Farár: Mgr. Oliver Székely
057 / 77 22 329
Kaplán: Mgr. Peter Bednár
Kancelária: pondelok, stredu, piatok 16:00 - 17:00; mail: [email protected]
................................................................................................................................................................
Z pracovného stola Vášho duchovného
Máj 2014
Po Veľkej noci je každý deň krajší a
krajší. Oslávili sme zmŕtvychvstalého
Krista, ktorý nám priniesol život a
chuť do života.
Po pôste, prípravnom čase, celá
príroda ožila. Preniká nás vôňa
kvetov,
rozkvitnutých
stromov,
orchester vtákov, ako aj radosť z
nového života. Spievame radostné
Aleluja. Máme chuť žiť. Máme
radosť. Máme máj. Máme najkrajší
mesiac, ktorý je v Cirkvi venovaný
Matke Božej.
Mária má najvznešenejšie postavenie medzi ľudským pokolením. Je vzorom viery,
nádeje a lásky. Je veľkodušná v starostlivosti o blaho ľudí. Preto sa k nej mnohí
znova a znova utiekajú, aby s jej pomocou vedeli kresťansky naplno žiť. S ňou sa
chceme modliť.
Mária je najkrajším kvetom – ružou. Na Vianoce spievame: „Narodil sa Kristus
Pán, veseľme sa, z ruže kvietok skvitol nám, radujme sa.“ Mária ako ružový ker
odovzdala tomuto svetu Ježiša – ružu. V loretánskych litániách sa môžeme
dozvedieť, že Mária je ruža duchovná. Aj pri modlitbe ruženca pokračujeme od perly
k perle, od ruže k ruži. Na Veľkú noc pozeráme viac na tŕnie ako na ružu: Mária
musela znášať utrpenie a bolesti. Okolo Turíc rastú pivónie, kvety podobné ruži, ale
bez tŕňov. Na Márii „bez bolesti“ vidieť, čo sa nám a Cirkvi dostáva: vykúpenie a
radosť, spoločenstvo a dary Ducha. Na Turíce vidíme Máriu ešte medzi učeníkmi.
Potom dostáva plody vernosti. Je s telom a dušou vzatá do neba, prijíma odmenu
nebeskej radosti.
Ruža je najkrajším kvetom, aj keď má tŕnie. A vlastne už by to nebola ruža. Som
rád, že Mária je najkrajším kvetom, ružou. Mária ako ruža s tŕním nám ukázala, ako
máme byť spojení s Kristom, a to v utrpení a bolesti. Ak sa chceme páčiť Bohu,
potrebujeme plniť Jeho vôľu, niesť svoje kríže, nechať sa prepichnúť kopijami bolesti
ako Mária a premýšľať vo svojom srdci o utrpení, zle, ktoré nám svet uštedruje a,
samozrejme, veľmi milovať ako Mária. Pri tom všetkom nezabudnite, že na nás
neustále svieti slnko a zohrievajú nás jeho teplé lúče. Boh bol s Máriou vždy. S nami
je dokonca aj s ňou. Mária za nás oroduje.
Veľkonočné obdobie
Obdobie päťdesiatich dní od nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania do
nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden
sviatočný deň, ba aj ako jedna „veľká nedeľa“. Predovšetkým v týchto
dňoch sa spieva Aleluja.
27. apríl – nedeľa Božieho milosrdenstva
– začiatok petície za referendum o ochrane rodiny. Na vypísanie referenda je
potrebných 350.000 podpisov občanov. Dajme svoj podpis, svoje áno rodine.
Viac na: www.alianciazarodinu.sk; www.rodinabb.sk
Máj - mariánsky mesiac
13. máj - Panna Mária Fatimská
24. máj – Panna Mária Pomocnica kresťanov
Mesiac máj je venovaný Panne Márii, jej úcte a rozjímaniu o jej
krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej svätom živote tu na
zemi a oslávení v nebi. Celým májom zaznieva vzývanie a oslava
jej mocného príhovoru u Boha v krásnych Loretánskych litániach.
4. máj – 1. sv. prijímanie Jasenov o 10:30
- nácvik v piatok po sv. omši; spoveď detí aj rodičov v sobotu od 9 hod.
10. máj - 10. rozhlasová púť Rádia LUMEN do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v Krakove
Motto púte: Na príhovor našej Sedembolestnej Matky putujme
k Milosrdenstvu v radosti a svätosti.
Hlavný celebrant a kazateľ: Mons. Štefan Sečka, spišský biskup.
11. máj – 1. sv. prijímanie Sokolej
- nácvik v stredu (7. máj) po sv. omši
- spoveď detí aj rodičov v sobotu doobeda od 9 hod.
– nedeľa Dobrého pastiera
- po sv. omši zbierka na košický seminár
Modlime sa za nové kňazské povolania (aj za našich bohoslovcov
Jakuba a Miroslava) a za kňazov v pastorácii, aby vynikali dobrotou
srdca a svätosťou života. Deň otvorených dverí v košickom seminári
sv. Karola Boromejského. Viac na www.kske.sk
18. máj o 11 hod. – udeľovanie sviatosti birmovania
- generálny nácvik v piatok (16. máj) po sv. omši
- spoveď birmovancov v sobotu od 10 do 11 hod.
- spoveď birmovných rodičov v priebehu týždňa pred sv. omšou
a v sobotu spolu s birmovancami
20. máj – dekanátne večeradlo v kostole sv. Košických mučeníkov v Humennom
Vždy v utorok po tretej nedeli v mesiaci o 14 hod. začína večeradlo, ktoré má na
starosti jednotlivá farnosť humenského dekanátu. Tohto mesiaca je to naša farnosť.
Pozývame vás. Príďte k Panne Márii!
24. máj – stretnutie členov ružencových bratstiev – Košice – kostol dominikánov
Téme: „Objavovať modlitbu ruženca vo svetle Svätého Písma, v súlade s liturgiou
a v kontexte každodenného života“. (Ján Pavol II.)
Záujemcovia nech sa hlásia u A. Drábovej. Tel.: 0902 322 752
29. máj - Nanebovstúpenie Pána - prikázaný sviatok
„Vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha „ (Mk 16,19).
1. jún – 48. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov
„Nestačí prechádzať po digitálnych „cestách“, je potrebné, aby
pripojenie bolo sprevádzané skutočným stretnutím. Nemôžeme žiť
sami, uzavretí v nás samých. Potrebujeme milovať a byť
milovaní. Potrebujeme nehu. Nie komunikačné stratégie
garantujú krásu, dobro a pravdivosť komunikácie. Preto ani
svetu médií nesmie byť cudzia starosť o ľudstvo; aj tento svet je
povolaný vyjadrovať nehu. Digitálna sieť môže byť miestom
bohatým na ľudskosť“ (z posolstva pápeža Františka).
- po sv. omši bude zbierka na masmédiá.
22. JÚN – PRIPRAVUJEME DEŇ PRE CELÚ FARSKÚ RODINU
- deň stretnutí na farskej pôde
- deň pre deti, mladých, manželov, starých rodičov
- deň uvedomenia si, že Cirkev sme my všetci, ktorí tu žijeme,
prichádzame pravidelne na sv. omše a vydávame svedectvo
o Cirkvi i mimo kostola
- deň neformálneho stretnutia sa a podelenia sa s druhými
- deň dobrovoľníctva a vzájomného poslúženia si
- deň nadviazania a upevnenia vzťahov
- deň radosti z viery Živého Pána Ježiša
Pozývame vás na tento deň. Príďte. Ponúknite svoj talent
pri organizovaní tohto dňa. Očakávame vás.
Sobáše: Miroslav ŽABKA & Ivana VASIĽOVÁ ♥ 3. máj - Sokolej o 16:00
Ing. Jaroslav KURŤÁK & Ivana BANICKÁ ♥ 17. máj - Sokolej o 15:00
Peter CAPCARA & Katarína KOZÁKOVÁ ♥ 31. máj – Sokolej o 15:00
PÚTE V ROKU SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
- 22. – 23. máj – Levoča, Šaštín, Marianka - arcidiecézna púť s otcom arcibiskupom
Bernardom Boberom. Cena 75€. Tel:034/65 138 96, www.awertravel.sk
- 6. – 13. októbra – Svätá zem - arcidiecézna púť pod vedením J. E. otca arcibiskupa
Bernarda Bobera. Cena 675€. Tel.: 034/651 3896, www.awertravel.sk
Spovedanie
pred
prvým piatkom
v máji
Sokolej
Jasenov
Hažín n. Cirochou
––
17:00 – 18:00
po 28.4.
––
16:00 – 17:00
ut 29.4.
16:30 – 18:00
––
––
st 30.4.
Pod Sokolejom spovedáme každý deň pol hodiny pred sv. omšou.
Rozpis svätých omší na mesiac Máj 2014
Pod Sokolejom
Jasenov
1.5. Št
6:30 50: Mária Jenčíková
2.5. Pia 18:00 pož. Miroslav, Ivana
18:00 +Jolana,Mária,EvaH.
3.5. So 18:00 za ruženc. bratstvo
7:00 za ruženc. bratstvo
9:00 za farnosť
3. veľkonočná
11:00 pož.rod.Pšeničňákovej 10:30 1. sv. prijímanie
nedeľa A
18:00 pož.Miroslav,AlžbetaB.
5.5. Po 18:00 pož. Jozef, Mária P.
18:00 + Andrej, Michal
6.5. Ut
6:30 pož. Jozef Dudo
a Anna Hirjak
7.5. St
18:00 pož. Sabíny a Borislava 7:00 +Mária,Matilda,Jolana
8.5. Št
6:30 + Pavol Hudák
9.5. Pi
18:00 pož Milan, DrahotínaB 18:00 +Štefan,Terézia,Mária
10.5. So 18:00 pož rodVladimírHirjak
a Štefan Katkovčin
8:00 požVeronikaMiroslavD
4. veľkonočná
10:30 1. sv. prijímanie
9:00 +Mária,Štefan Horvát
nedeľa A
18:00 pož. MiroslavBiľanský
12.5. Po 18:00 požMichalHelenaHoľko 18:00 pož. Márie Dunajovej
13.5. Ut
6:30 + Jozef, Jana Vavrek
18:00 +Pavel,Veronika,Július 7:00 +Ľubomír,Jozef Katk.
14.5. St
15.5. Št
6:30 + Ondrej, Radka Pavlík
18:00 pož. rod. Mrázovej
16.5. Pia
18:00 60: Oľga Horvátová
17.5. So
7:30 +Martin,Mária Harakaľ
18:00 80: Helena Balicová
8:00 pož. Anny Orlejovej
5. veľkonočná
11:00 Sviatosť birmovania
8:00 pož. bohuznámej
nedeľa
18:00 + Ondrej Bajko
rodiny
19.5. Po 18:00 + Ján Lesňák
18:00 + Jozef,Helena,Štefan
20.5. Ut
6:30 +Veronika,Mária,JánT.
a Mária Galikovci
21.5. St
18:00 pož. MárieMalaťákovej 7:00 + Milada Karpeľ
22.5. Št
6:30 + Ján, FrantiškaGroško
23.5. Pia 18:00 + Milan Macko
18:00 +AnnaMáriaHelenaŠ
24.5. So 18:00 + Ján Onduško
8:00 za farnosť
6. veľkonočná
10:00 +JurajMáriaJolanaČečák 9:00 pož. rod Jaroslava
nedeľa A
18:00 pož. Miloš G.
Šuľáka
26.5. Po 18:00 + Zuzana, Ján Beco
18:00 + Jozefína Behúnová
27.5. Ut
6:30 + Jozef Petrák
28.5. St
7:00 + Andrej, Jozef G.
18:00 + Justína Kilianová
18:00 +Anna, Štefan Panoc
Nanebovstúpenie 6:30 za farnosť
Pána
18:30 pož. Miroslav
30.5. Pia 18:00 + Peter Andrejco
18:00 + Albert Hrubovčák
31.5.
So
18:00 +ŠtefanAnnaPavolHorvát
8:00 za farnosť
7. veľkonočná
10:00 + Ján, Jozef Pekala
10:30 pož. rod. Dzurusovej
nedeľa A
18:00 pož. Anny Onduškovej
Hažín n.Cirochou
16:30 pož. rod. Lenky B.
9:00 pož.rod.Miroslava
Petrova
18:00 +Štefan,VeronikaB
18:00 pož. Petra Šuľáka
7:30 za ruženc. bratstvo
10:30 + Michal Hirjak
18:00 + Pavol Bažík
18:00 pož. Moniky
a Viktórie Hirjak
9:00
pož. Antona
a Tonka Petr.
18:00 pož. Veroniky
a Ivanky Mišenko
18:00 pož.ZuzanyPolačko
7:30 + Mária, Mária
10:30 60:BoženaChaliová
18:00 pož. Michal
Michalko
17:00 pož. Ladislava
a Sabíny Šuľák
7:30
+ Michal Štiblarik
9:00
pož. Margity
Bažíkovej
Download

Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa