ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
1
AV. ......
2
......
3
EREN AYDIN
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
İLGİLİ
KARAR
ÖZETİ
KONU
Avukat ......'in Baro levhasından
silinmesine yönelik Baromuz Yönetim TBB Yönetim Kurulunun ...... , Adalet Bakanlığının ...... tarihli kararları
ve Baromuz Hukuk Müşavirliğinin ...... tarih ...... sayılı raporu
Kurulu'nun ...... tarihli kararı
1- İlgili hakkında verilen aciz vesikasının kaldırılıp
doğrultusunda yapılan itiraz, itiraza doğrultusunda ;
kaldırılmadığının
kendisinden
sorulmasına, kaldırılmış ise buna ilişkin
ilişkin Türkiye Barolar Birliği
belgeyi ibraz etmesinin istenilmesine,
Yönetim Kurulu ...... tarihli ve Adalet
2- İlgilinin Avukatlık Kanununun 71. maddesi uyarınca yazılı olarak
Bakanlığı'nın ...... tarihli kararları
savunmasının istenmesine ve 10/12/2014 tarihinde Ankara Barosu
hakkında hazırlanan Hukuk
Yönetim Kurulu toplantı salonunda hazır bulunması için çağrı
Müşavirliği raporunun
yapılmasına
değerlendirilmesi.
......'ın Baro levhasına yeniden yazılma
istemli dilekçesi hakkında hazırlanan Ankara Barosu Hukuk Müşavirliği'nin ...... tarih ve ...... sayılı raporu
Hukuk Müşavirliği raporunun
doğrultusunda ilgilinin Baro levhasına yazılma isteminin kabulüne
değerlendirilmesi.
Baro personeli Eren Aydın'ın sicil
dosyasına sunmuş olduğu askerlik
Eren Aydın'dan ıslak imzalı, mühürlü Askerlik Dairesinden askerliğe
belgesinin 05.11.2014 tarih ve 4/8
ilişkin yazı almasının istenmesine,
sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
birlikte değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
4
2577
5
2406
6
7
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
AV. YÜCELEN VE ARKADAŞLARI Elmadağ İlçesinde görev yapan
avukatların, Av. Mustafa Yücelen'in Ankara Barosu Elmadağ İlçe temsilcisi olarak Av. Mustafa
Elmadağ ilçesi baro temsilcisi olarak YÜCELEN'in temsilci yardımcısı olarak Av. Korhan CEYLAN'ın
atanması talepli dilekçelerinin
atanmasına.
değerlendirilmesi.
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Türkiye Barolar Birliği
BAŞKANLIĞI
Başkanlığı'nın, Baromuz bünyesinde
çalışmalarını sürdüren İnsan Hakları Baromuz İnsan Hakları Komisyonu Başkan ve üyeleri belirlendikten
Komisyonu hakkındaki 205.11.2014 sonra isimlerin TBB'ye bildirilmesine.
tarih ve 2014/91 sayılı duyurusunun
değerlendirilmesi.
......
T.C. Amasya Cumhuriyet
Başsavcılığı Muhabere Bürosu'nun,
...... E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Av. ......'a yazı yazılarak müvekkili Hükümlü ......'ın yazısının tebliğ ile
hükümlüsü ......'ın 28.10.2014 tarihli dosyamıza bilgi verilmesinin istenmesine
dilekçesini içeren yazısının
değerlendirilmesi.
......
T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Muhabere Bürosu'nun Osmaniye 1
Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Talebin görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cemalettin GÜRLER'e
Kurumu tutuklusu ......'ın 31.10.2014 tevdiine.
tarihli dilekçesini içeren yazısının
değerlendirilmesi.
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
8
......
9
......
10
......
11
2504
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Muhabere Bürosu'nun Ankara 1
Nolıu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Talebin görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cemalettin GÜRLER'e
Kurumu hükümlüsü ......'ın
tevdiine.
05.11.2014 tarihli dilekçesini içeren
yazısının değerlendirilmesi.
T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Muhabere Bürosu'nun, Sincan T Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Talebin görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cemalettin GÜRLER'e
hükümlüsü ......'ın 04.11.2014 tarihli tevdiine.
dilekçesini içeren yazısının
değerlendirilmesi.
T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Muhabere Bürosu'nun, Ankara 1 Nolu
L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Talebin görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cemalettin GÜRLER'e
hükümlüsü ......'in 04.11.2014 tarihli tevdiine.
dilekçesini içeren yazısının
değerlendirilmesi.
Avukat Gülseren Tekeş'in haksız
rekabet yaratan hukuk büroları
Dosyanın incelenmek üzere Başkan Yardımcısı Av.M.E.Seçkin Arıkan'a
hakkındaki dilekçesinin
tevdiine, önümüzdeki hafta gündeme alınmasına
değerlendirilmesi.
AV. GÜLSEREN TEKEŞ
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
12
2411
AV. ENDER DEDEAĞAÇ
13
2185
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
14
......
15
16
1925
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Av. Ender Dedeağaç'ın, "Ticari
Davalarla Hukuk Usulü
Dosyanın incelenmek üzere Başkan Yardımcısı Av.M.E.Seçkin Arıkan'a
Muhakemeleri" konulu atölye
tevdiine, önümüzdeki hafta gündeme alınmasına
çalışması düzenlemek üzere izin talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, Av.
......’a ait 30.09.2014 tarihli dilekçe Dosyanın Hukuk Müşavirliğine tevdii ile konu ile ilgili rapor
hakkındaki
cevabi
yazısının hazırlanmasına.
değerlendirilmesi.
Talebin görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cemalettin GÜRLER'e
......'ın Av. ...... hakkında şikayetini
içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. tevdiine.
......Ltd. Şti. firmasının yasaya ve iş
Söz konusu internet sitesinin halen devam edip etmediğinin ve ekran
koluna aykırı davranmak suretiyle
görüntüsünün alınması için Baro Mdr.Yrd. görevlendirilmesine, tüm
avukatlık hizmeti vermesi hakkında
evrakın Hukuk Müşavirliğine tevdii ile konu ile ilgili rapor
Başkanlığımıza ulaşan ihbarın
hazırlanmasına.
değerlendirilmesi.
Özel TOBB Etü Hastanesi
Başhekimliği'nden alınan, ücret
Avukatlık Kanunu gereğince Baromuzun taraflar arasındaki ücret
vekalet hak edişi hakkındaki
uyuşmazlığı konusunda görüş bildirmek ve hesap yapmak görevimiz
01.10.2014 tarihli yazı hakkında
bulunmadığından durumun başvurana bildirilmesine
hazırlanan Hukuk Müşavirliği
raporunun değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
17
2201
18
2464
19
20
2622
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
STJ. AV. ŞEYMA ERÖZBAĞ
Staj kaydiyesi ücreti alınmamasına
yönelik Ankara Barosu 63. Genel
Ankara Barosunun Genel Kurulunda konuyla ilgili alınan karar 01 Eylül
Kurulu kararına istinaden, yatırmış
2014 tarihinden itibaren geçerli olup, Başkanlığımızca alınan kararda bu
olduğu kaydiye bedelinin iadesini
doğrultudadır. Bu sebeple talebin reddine.
talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
STJ. AV. KEVSER TUĞÇE AKGÜL Staj kaydiyesi ücreti alınmamasına
yönelik Ankara Barosu 63. Genel
Kurulu kararına istinaden, yatırmış
Talebin kabulüne.
olduğu kaydiye bedelinin iadesini
talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
ANKARA ....... İCRA DAİRESİ
Ankara ....... İcra Dairesi
Müdürlüğü'nün, 2014/2370 Muh.
Dosyanın görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cemalettin GÜRLER'e
sayılı, avukat katibi ...... hakkındaki
tevdii ile konuya ilişkin raporun istenmesine.
yazısının değerlendirilmesi.
AV. OĞUZ EVREN KILIÇ
Av. Oğuz Evren Kılıç ve Av. Eda
Talebin kabulü ile Baromuz bünyesinde "Münazara Kulübünün"
AV. EDA AYŞEGÜL KILIÇ
Ayşegül Kılıç'ın Baromuz bünyesinde
kurulmasına, Kulüpte görev almak isteyen meslektaşlarımızın başvuru
"Münazara Kulübü" kurulması talepli
yapması için kararın Baromuz web sitesinde ve panolarda ilanına.
dilekçelerinin değerlendirilmesi.
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
21
Günü:12/11/2014
2697
AV. AKIN SAVAŞ ATAÇ
22
STJ.AV. ......
23
STJ. AV. ......
24
STJ.AV. ......
25
STJ.AV.......
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Av. Akın Savaş Ataç'ın Fikri ve Sınai
Haklar Hukuk - Ceza Mahkemesi
baro odasında bulunan bilgisayar ve Konuyla ilgili olarak Divana yetki verilmesine.
yazıcıların yenilenmesi talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
...... Staj sicil sayılı ......'un stajının
ABEM bölümünün devamsızlık
İlgilinin stajının 1 hafta süre ile uzatılmasına
nedeniyle 1(bir) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi
...... Stj.Sicil sayı ......'ün askerlik
sebebiyle dondurduğu stajına adalet
komisyonunun yazısı gereğince
Talebin kabulüne, avukatlık stajının kaldığı yerden devamına
11.11.2014 tarihinden itibaren kaldığı
yerden stajına başlatılması konusunun
görüşülmesi hk.
...... Staj sicil sayılı ......'in stajının
ABEM bölümünün devamsızlık
İlgilinin stajının 1 hafta süre ile uzatılmasına
nedeniyle 1(bir) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi
...... Staj sicil sayılı ......'nın stajının
ABEM bölümünün devamsızlık
İlgilinin stajının 1 hafta süre ile uzatılmasına
nedeniyle 1(bir) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
26
STJ.AV.......
27
STJ.AV.......
...... Staj sicil sayılı ......'in stajının
ABEM bölümünün devamsızlık
İlgilinin stajının 5 hafta süre ile uzatılmasına
nedeniyle 5 (beş) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi
...... Staj sicil sayılı ......'in stajının
Adli Yargı Adalet Komisyonunun
kararı doğrultusunda askere gitme
Talebin kabulüne, stajın dondurulmasına
nedeniyle dondurulması konusunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/310
sayılı dosyasında görevlendirilen
Av.......'ın yetki belgesinin onaylanmasına istişaren karar verilmesine
Av.......'ın tevkil yetkisi talebinin
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezi'nin 10/11/2014 tarihli fon payının
Adli Yardım Merkezinin 2011/28
taksitlendirmesine ilişkin 2011/28 sayılı dosyasındaki talep incelendi,
sayılı dosyasında talepçi ......
talepçi vekilinin dilekçesinde fon payının 30/11/2014 tarihinde
hakkında 1.577,48 - TL fon payı
ödeneceği belirtilmiş olup, fon payı kesintisinin gönüllü avukat
kesintisinin taksitlendirilmesi
tarafından 30/11/2014 tarihinde baro muhasebe servisine ödemesi
hususunun görüşülmesi
gerektiğinin bildirilmesine
Adli Yardım Merkezinin 2013/2974
İtirazın incelenmesinde hesaplanan fon payının yönetmelik ve yönerge
sayılı dosyasında görevlendirilen
uygun olduğu görülmekle itirazın reddine, gönüllü
......'in talepçi ...... hakkındaki fon
Avukat ......'e talepçilerin bu şekildeki taleplerine taraf olarak beyanda
payı kesintisine itirazı hususunun
bulunamayacağının bildirilmesine
görüşülmesi
28
29
30
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
31
Adli Yardım Merkezinin 2014/1970
sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/2040
sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1863
sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
32
33
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Adli Yardım Merkezinin 2014/1970 sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, gereği için
dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine istişaren oybirliğiyle karar
verildi.
Adli Yardım Merkezinin 2013/2040 sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, gereği için
dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine istişaren oybirliğiyle karar
verildi.
Adli Yardım Merkezinin 2014/1863 sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, gereği için
dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine istişaren oybirliğiyle karar
verildi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
34
Adli Yardım Merkezinin 2014/1166 sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, karar verilmişse
de talepçinin davadan feragati gönüllü avukat aracılığıyla yaptığı
anlaşılmaktadır. Avukat ......'ün vekil olarak feragat etmesi nedeniyle
feragatin adli yardım taahhütnamesinin işletilmesi sonucunun
Adli Yardım Merkezinin 2014/1166 doğuracağını talepçiye bildirilip bildirilmediği anlaşılmamaktadır.
sayılı dosyasında talepçi ......
Talepçinin vekili Av. ......'ün adli yardım yönergesinin aykırı davranıp
hakkında Adli Yardım
davranmadığı değerlendirilerek yeniden bir karar verilmesi için
Taahhütnamesinin işletilmesi
dosyanın Adli Yardım Merkezine tevdiine istişaren oybirliğiyle karar
hususunun görüşülmesi
verildi.
Adli Yardım Merkezinin 2013/1456 Adli Yardım Merkezinin 2013/1456 sayılı dosyasında talepçi ......
sayılı dosyasında talepçi ...... hakkında hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, gereği için
Adli
Yardım
Taahhütnamesinin dosyanın hukuk müşavirliğine tevdiine istişaren oybirliğiyle karar
işletilmesi hususunun görüşülmesi
verildi.
Adli Yardım Merkezinin 2010/3435 Her ne kadar Av. ......'ın Adli yardım Merkezinin 30.10.2014 tarihli
sayılı dosyasında görevlendirilen Av. kararına itiraz ettiği belirtilmişse de dilekçede itiraza ilişkin herhangi bir
......ın Adli Yardım Kurulu kararını talep bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına, Dosyanın Adli
itirazı hususunun görüşülmesi
Yardım Merkezine iadesine istişaren oybirliğiyle karar verildi.
Adli Yardım Merkezinin 2014/2811
Talepçinin emekli memur olduğu kendi evinde oturduğu ekonomik
sayılı dosyasında talepçi ......'ın Adli
olarak adli yardım hizmeti verilmesi mümkün olmadığı talepçinin
Yardım Kurulu kararına itirazı
itirazının reddine, istişaren oybirliğiyle karar verildi.
hususunun görüşülmesi
35
36
37
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
38
Adli Yardım Merkezinin 2009/363
sayılı dosyasında görevlendirilen Av.
......'a icazet verilmesi talebinin
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/2692
sayılı dosyasında talepçi ...... 'ın
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/2663
sayılı dosyasında talepçi ......'nin
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/2456
sayılı dosyasında talepçi ......'in
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
39
40
41
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Avukat ......'ın 03.11.2014 tarih ve 217 sayılı dilekçesi incelendi, yetki
belgesinin onaylanmasına istişaren oybirliğiyle karar verildi.
Av. ......'un 23.10.2014 tarih ve 16 sayılı dilekçesinde belirttiği 9.00 TL
fotoğraf giderinin adli yardım fonundan karşılanarak kendisine
ödenmesine istişaren oybirliğiyle karar verildi.
Av. ......'ün 30.10.2014 tarih ve 49 sayılı dilekçesinde belirttiği 10.00 TL
fotoğraf giderinin adli yardım fonundan karşılanarak kendisine
ödenmesine istişaren oybirliğiyle karar verildi.
Av. ......'in 22.10.2014 tarih ve 1 sayılı dilekçesinde belirttiği 8.00 TL
fotoğraf giderinin adli yardım fonundan karşılanarak kendisine
ödenmesine istişaren oybirliğiyle karar verildi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
Av. ...... 04.11.2014 tarih ve 76 sayılı dilekçesinde 300.00 TL yargılama
giderinin adli yardım fonundan karşılanmasını istemiştir. Mahkemenin
23.10.2014 tarihinde ara kararı kurduğu ve 15 gün kesin süre verdiği de
dikkate alındığında yargılama giderinin ödenip ödenmediği önem
Adli Yardım Merkezinin 2011/2538 taşımaktadır. Bu itibarla gönüllü avukattan yargılama giderinin
sayılı dosyasında talepçi ......'nin
ödenmesi için verilen sürenin dolduğu, bu sürede dosyaya ödeme yapılıp
yargılama masraflarının Adli Yardım yapılmadığı hakkında bilgi vermesinin istenmesine, verilecek bilgiden
Fonundan karşılanması hususunun
sonra karar verilmek üzere dosyanın Adli Yardım Merkezine iadesine
görüşülmesi
istişaren oybirliğiyle karar verildi
Stajyer Avukatlar için Beden Dili ve
Diksiyon Eğitimi veren Adnan
Erbaş'a 08.10.2014 - 31.10.2014
tarihleri arası toplam 45 saat ders
Talebin kabulü ile ödeme konusunda Sayman'a yetki verilmesine.
ücreti olarak KDV dahil
10.296,00.TL. ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Stajyer Avukatlar için Beden Dili ve
Diksiyon Eğitimi veren Doç. Dr.
Recep Tayfun'un 14.10.2014 30.10.2014 tarihleri arası toplam 18 Talebin kabulü ile ödeme konusunda Sayman'a yetki verilmesine.
saat ders ücreti olarak KDV dahil
2.574,00.TL. ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
42
43
MUHASEBE
44
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
45
MUHASEBE
46
MUHASEBE
47
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin,
31.10.2014 tarihli, 0148 13 seri
numaralı, personel hizmet bedeli
Talebin kabulü ile ödeme konusunda Sayman'a yetki verilmesine.
karşılığı 49.767,40.TL. tutarındaki
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin
03.11.2014 tarihli, 909773 seri
numaralı, CMK Servisi'nin SDD
Talebin kabulü ile ödeme konusunda sayman'a yetki verilmesine.
Baronet - Ekim 2014 IVR robot
kullanım ücreti karşılığı KDV dahil
4.089,17.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
Kinesis Toptan Elektrik Satış A.Ş.'nin
31.10.2014 tarihli, 316210 seri
numaralı, Gölbaşı Sosyal Tesisi
elektrik tüketim bedeli karşılığı KDV Talebin kabulü ile ödeme konusunda sayman'a yetki verilmesine.
dahil 3.706,42.TL. tutarındaki
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
48
MUHASEBE
49
2100
MUHARREM OZKAYA
50
2441
İBRAHİM GÜREL
51
2649
ASLAN ATİLLA KURTBAŞ
52
2671
EMEL SAYIN
53
2696
AKIN TÜRKOĞLU
54
33230
SEVİNÇ KAYA
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Kinesis Toptan Elektrik Satış A.Ş.'nin
31.10.2014 tarihli, 316209 seri
numaralı, ABEM elektrik tüketim
Talebin kabulü ile ödeme konusunda sayman'a yetki verilmesine.
bedeli karşılığı KDV dahil
10.752,70.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Asil Üyeliğine seçilmiş olması
Av. K 11. maddesi uyarınca ilgilinin kaydının Baro Levhasından
sebebiyle Baro Levhası'ndan
silinmesine.
silinmesi hususunun görüşülmesi.
İlgilinin Muğla Barosuna naklen yazılması sebebiyle kaydının silinmesi
MUĞLA BAROSU'nun Nakil
ile kişisel sicil dosyası ile topluluk sigortası dosyasından bir suretinin
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Muğla Barosu' na gönderilmesine
İlgilinin Bursa Barosuna naklen yazılması sebebiyle kaydının silinmesi
BURSA BAROSU'nun Nakil
ile kişisel sicil dosyası ile topluluk sigortası dosyasından bir suretinin
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Bursa Barosu' na gönderilmesine
İlgilinin Diyarbakır Barosuna naklen yazılması sebebiyle kaydının
DİYARBAKIR BAROSU'nun Nakil silinmesi ile kişisel sicil dosyası ile topluluk sigortası dosyasından bir
suretiyle Levha'ya yazma kararı
suretinin Diyarbakır Barosu' na gönderilmesine
İlgilinin Çankırı Barosuna naklen yazılması sebebiyle kaydının silinmesi
ÇANKIRI BAROSU'nun Nakil
ile kişisel sicil dosyası ile topluluk sigortası dosyasından bir suretinin
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Çankırı Barosu' na gönderilmesine
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulüne.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
55
34119
GÜLSÜM YİĞİT
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
56
33066
EBRU SAĞLAM
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
57
33630
ZEKERİYA OZAN POLAT
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
58
32582
GÖKÇE ERDOĞDU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
59
30150
BURHAN ARAZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
32971
ŞENGÜLÖZSOY
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
32965
DENİZ ÖZDEŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
33102
GÜLNUR KARA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
63
30924
BİLGE DERYAL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
64
33350
ŞERİFE TUĞBA ÖZEROĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
60
61
62
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
65
Günü:12/11/2014
34944
ORÇUN OLTULU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
33076
TUĞBA MAZHAROĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
32695
AYTEK EMRE SADAY
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
32967
ALPER İÇİNGİR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
69
33089
GÜLAY UYSAL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
70
32784
TUĞÇENUHUT
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
71
31292
DİLER EMİROĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
72
32966
ÇİSEM GÜLTEN ÇELİK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
73
33488
FERİDE TOKER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
74
33187
BÜŞRA KALE
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
66
67
68
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
75
32722
MUSTAFA KEREM OLGAÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
76
34435
ÖMERAKÇAY
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
77
34075
ÖZNUR AKIN ÖZKAPLAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
78
32873
ÖZGÜR YURTKULU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
79
32132
SEBAHATTİN GÖKHAN
YÜKSEKBAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
33135
CAN GÜZEL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
34085
HALUK KOCALAR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
33932
GÜNAY TUNÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
83
32838
BÜLENT ÖZER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
84
33065
MERVE SULTAN KALAYCI
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
80
81
82
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
85
Günü:12/11/2014
33232
ZEYNEP BAHAR FERAT
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
32822
MÜRÜVVET BUKET GÖKGÖZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
31159
ÖZNUR ULAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
33499
ELİF YÜKSEL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
89
34204
FATMA YILMAZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
90
56871
UĞUR KAPLAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
91
33381
HATİCE TEKDAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
92
32858
YASEMİN AKKOÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
93
32871
YUSUF BAŞOĞUL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
94
32855
ESMA GÜVEN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
86
87
88
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
95
32857
SEVİL PEHLİVAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
96
33129
HACER CANSU ÇAMKIRAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
97
33275
MERT ALTINTAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
98
33247
ALİ ŞEKER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
99
33213
YARKIN AKPINAR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
30801
SEMİH KAVAK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
33274
ALİ TOPUZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
32720
YUSUF İNCİ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
103
32726
BERK ÇAĞRI ERDOĞAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
104
32759
BİRSEN YÜCEDAĞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
100
101
102
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
105
Günü:12/11/2014
32650
ZALİNA FEYZA ÖNLÜ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
31036
RAZİYE BORA
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
31037
ASLI GÖLBAŞI
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
33490
GAMZENUR DİLARA YILMAZ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
51784
ATIL KARADUMAN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
32856
CANAN EKİNCİ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
33352
AYNUR DİLAN ZORLU
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
35008
ZEYNEP NAZ GÜNEŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
113
33936
SEVİM ATEŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
114
31589
FULDEN ÇAKIR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
106
107
108
109
110
111
112
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
115
33470
EBRU GÜLDÜRMEZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
116
32420
SALİM DARA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
117
33471
NEDİM OZDEMİR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
118
34590
OMER ÜNVER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
119
33377
YAĞMUR EKİNCİ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
120
34614
HİLAL DEMİRAĞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
121
32960
BÜNYAMİN KARTAL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
122
33351
ÇAĞRI GÜNGÖR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
123
26260
DENİZ ŞAHİN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
124
35013
ABDULLAH YEŞİLKAYA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
125
445
YİĞİT VARLI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
126
446
ÇA ĞRI ÇETİ N
Staj Listesi'ne yazılma istemi
127
600
RESUL EKREM TAZEOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
128
143
EREN GENÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
129
37
FATMA BİLGE AKYILDIZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
130
1077
ÜMİT ARSLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
131
73946
MELİH DOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
132
946
MERVE GÜNER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
133
309
ASENA İREM OKUDUR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
134
577
BURAK CEM TOSUN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
135
358
BURAK CAN AKIL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
136
371
FECRİ NARİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
137
351
CAHİT BAYBARS KAYHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
138
829
CAN ÇAĞRI YEŞİLSU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
139
638
MURAT ADIYAMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
140
363
BEKİR HAKBİLİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
141
444
ZÜLEYHA TURHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
142
73671
HÜMEYRA MENEVŞE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
143
130
HAYDAR ARDA YAKTUĞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
144
637
YİĞİT KARAHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
145
146
Günü:12/11/2014
73265
101
FUNDA KARABURÇAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
MUHAMMET ABDULLAH KONAR Staj Listesi'ne yazılma istemi
147
2683
HAYRİYE MELTEM SAMUR
148
2646
OVA BAKSİ
149
73303
AYŞE KIZILER
150
70774
TEZER TÜRKAY GÜVEN
151
71535
ÖZCAN GÜVEN
152
63861
İBRAHİM KEMAL ÜNAL
153
71928
BİRSEN DEMİREL
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne.
Talebin kabulüne.
HAYRIYE MELTEM SAMUR,
Baromuzdan ESKİŞEHİR
Talebin kabulüne.
BAROSU'na nakil gitme istemi.
OVA BAKSİ, Eski: YUSUF TUNA
(8334), Yeni: TOLGA ÇETİNKAYA Talebin kabulüne.
(14266)
Hukuk Müşavirliği'nden Baromuz
Talebin Kabulüne
levhasına yazılma talebi
Hakimlikten
Baromuz
levhasına Av. Deniz Aksoy' un 11.11.2014 tarih ve 2708 sayılı raporu
yazılma talebi
doğrultusunda talebin kabulüne, İlgiliye Avukatlık Kanununun 14.
maddesinin ilk fıkrasının hatırlatılmasına.
Hakimlikten
Baromuz
levhasına Av. Eda Ayşegül KILIÇ' ın 11.11.2014 tarih ve 2613 sayılı raporu
yazılma talebi
doğrultusunda talebin kabulüne,
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulüne.
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulüne.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
154
Günü:12/11/2014
1256
155
KADİR YÜKSEL
Baro Levhası'na yazılma istemi
......
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulüne.
Danıştay İDDK'nun 2010/2022 E. 2014/123K. sayılı kararı ve TBB
Başkanlığı'nın 02/07/2014 tarihli duyurusu uyarınca talebin Av. Demir
Akan ve Av. Gülfer Emir Küçük’ün karşı oyları ile oy çokluğu ile
kabulüne
156
1807
ORHAN KAYNAK
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin kabulüne.
157
71981
N.NURAN TANINMIŞ
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin kabulüne.
158
73666
HATİCE SEZEN
İZMİR BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulüne.
159
1696
FELEK TİMURTAŞ
ANTALYA BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulüne.
2235
İSMAİL SAY
VAN BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulüne.
2253
AV. ÖZGE ALSANCAK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
2440
SALİH KAHVECİ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
160
161
162
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
163
2096
AYŞEGÜL BÜYÜKÖZER
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
164
2597
CEMAL LEVENT
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
165
2574
ABDULKERİM DURMUŞ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
2591
RAMAZAN DEMİREL
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
AV. NEBAHAT TUNCER EREL
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulüne.
talebinin görüşülmesi.
Ankara ...... Asliye Ticaret
Mahkemesinin ...... E. sayılı Avukat
İşlem yapılmasına yer olmadığına.
...... hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi
Çorlu ...... Ceza Mahkemesi'nin ......
E.sayılı Avukat ...... hakkındaki
Disiplin soruşturması açılmasına.
dilekçesinin görüşülmesi
......'e dilekçesinde belirttiği icra dairesi ve dosyası numarası, sms
...... 'ün Avukat ...... hakkındaki
görüntü kaydı ve şikayete dayanak her türlü delilini sunmak üzere 10
dilekçesinin görüşülmesi
günlük süre verilmesi şekilde yazı gönderilmesine
166
167
2688
168
169
170
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
171
Ankara Batı ...... Ceza Mahkemesinin
...... E. sayılı Avukat ...... hakkındaki Re'sen disiplin soruşturması açılmasına
yazısının görüşülmesi
172
Avukat ...... 'ın Avukat ......
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter suçları Bürosunun
...... (......) Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Ankara Batı ...... Ceza Mahkemesinin
...... E. sayılı Avukat ...... hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Disiplin soruşturması açılmasına
175
Avukat ...... hakkında 20.10.2014
tarihli yazının görüşülmesi
İşlem yapılmasına yer olmadığına
176
Aynı konu hakkında 6. sırada karar alındığından, tekrar karar alınmasına
Hükümlü ......'ın Avukat ......
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi yer olmadığına,
Dosyanın röportör olarak Yönetim Kurulu Üyesi Av.Gülfer Emir
......nın Avukat ...... hakkındaki
Küçük'e tevdii edilmesine
dilekçesinin görüşülmesi
173
174
177
178
......'in Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Av....... 'e tebligat çıkartılarak Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin
...maddesi gereğince 15 günlük süre içerisinde aykırılığı gidermesi için
süre verilmesine, verilen süre içinde aykırılığın gidermemesi
halinde...maddesi gereğince cezalandırılacağının bildirilmesine
Disiplin soruşturması açılmasına
Dosyanın röportör olarak Yönetim Kurulu Üyesi Av.Gülfer Emir
Küçük'e tevdii edilmesine
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
179
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
Av. ...... hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına, Av. ......
...... (...... Vekili Avukat...... ) sayılı
hakkında soruşturma açılmasına
Avukat ...... , Avukat ...... hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Türkiye Barolar Birliği'nin ...... E. ...... K. sayılı kararı doğrultusunda
......'in Avukat ...... hakkındaki
Disiplin soruşturması açılmasına
dilekçesinin görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
Disiplin soruşturması açılmasına
B.M. ...... Hukuk sayılı (...... ) Avukat
...... hakkındaki yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
Disiplin soruşturması açılmasına
B.M....... Hukuk (...... ) sayılı Avukat
...... hakkındaki yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosu B.M
Soruşturma açılmasına yer olmadığına
...... (...... ) sayılı Avukat ......
hakkındaki yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
B.M. ...... Hukuk (......) sayılı Avukat Soruşturma açılmasına yer olmadığına
...... hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi
180
181
182
183
184
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
185
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
B.M. ...... Hukuk (Giresun E Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Müdürlüğü) sayılı Avukat ......
hakkındaki yazısının görüşülmesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Bakanlık Bürosu ...... H.M (......
vekilleri Avukat ......, Avukat ......)
sayılı Avukat ...... hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat Noter Suçları Bürosunun
B.M. ...... Hukuk () sayılı Avukat ......
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
B.M. ...... (......) sayılı Avukat ......
hakkındaki yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
B.M. ...... Hukuk (Avukat ......) sayılı
Avukat ...... Hakkındaki yazısının
görüşülmesi
186
187
188
189
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Disiplin soruşturması açılmasına
İncelemenin devamına,
Disiplin soruşturması açılmasına
Soruşturma açılmasına yer olmadığına
Soruşturma açılmasına yer olmadığına
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
190
......'ın Avukat ......, Avukat ...... İncelemenin devamına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
...... vekaleten Eşi ...... Vekili Avukat İncelemenin devamına,
......'ın Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Av. ......'a yazı yazılarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru
......'ın Avukat ...... hakkındaki
yapıp yapmadığının sorulmasına, bu husustaki belgelerin istenmesine
dilekçesinin görüşülmesi
191
192
193
......'in Avukat ...... hakkındaki
Disiplin soruşturması açılmasına
dilekçesinin görüşülmesi
......'a vekaleten Babası ......'ın Avukat
Taraf ehliyeti olmadığından disiplin soruşturması açılmasına yer
...... hakkındaki dilekçesinin
olmadığına
görüşülmesi
194
195
......'in Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Disiplin soruşturması açılmasına
196
......'nın Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Disiplin soruşturması açılmasına
197
......'in Avukat ...... hakkındaki
Disiplin soruşturması açılmasına
dilekçesinin görüşülmesi
...... A.Ş Vekili Avukat ......'nin
Avukat ...... ve Avukat ......
İşlem yapılmasına yer olmadığına
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
198
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
199
......'nin Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
İncelemenin devamına,
200
...... 'nın Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Disiplin soruşturması açılmasına
201
......'nın Avukat ...... hakkındaki
Disiplin soruşturması açılmasına
dilekçesinin görüşülmesi
...... Vekili Avukat ...... , ...... Sanayii
A.Ş Vekili Avukat ......, Avukat ...... Disiplin soruşturması açılmasına
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
202
203
...... 'ın
Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
204
......'in
Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
205
İncelemenin devamına,
Disiplin soruşturması açılmasına
Avukat ...... konu ile ilgili vermiş olduğu dilekçesinin hükümlü ......
Hükümlü ...... nın Avukat ......
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi tebliğine
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün 13.08.2014 gün ve
Dosyanın incelemeye alınmasına
Avukat ...... hakkındaki yazısının
görüşülmesi
Şikayetçiye şikayet avansını 10 gün içinde yatırması için yazı
......'ın Avukat ...... hakkındaki
yazılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
206
207
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
...... 'ın
Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
208
209
Bilgi edinildi, evrakın bir örneğinin talepçiye gönderilmesine
...... ve ......'nun
Avukat ...... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
Hükümlü ...... 'nın Avukat ......
Av. ...... 'in cevabi dilekçesinin hükümlü ...... 'ya gönderilmesine,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
Bilgi edinildi, evrakın bir örneğinin talepçiye gönderilmesine. Av. ......
açısından talepçinin bilgi istenmesi hasebiyle talep dilekçesiyle birlikte
...... 'un
Avukat ......
hakkındaki üyesi olduğu anlaşılan İstanbul Barosu Başkanlığı'na durumun
dilekçesinin görüşülmesi
bildirilmesine
Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı ...... 'nın
Soruşturma açılmasına yer olmadığına, Avukat ......'nın dilekçesinin
Avukat ...... hakkındaki dilekçesinin
şikayetçiye gönderilmesine
görüşülmesi
210
211
212
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
213
Avukat ...... tarafından "......
başlığı ile gönderilen
görüşülmesi
214
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin Yönetmelik
Hükümlerine Aykırılık Başlıklı 07.09.2010 tarih, 27695 sayılı
değişikliğine ilişkin 12. maddesi gereğince sms ile gönderilen metnin
kaldırılmasının mümkün olmamasına istinaden Yönetim Kurulunca
hazırlanacak tekzip metninin Avukat ...... tarafından sms gönderdiği
firmadan alacağı raporda belirtilen numaraların tümüne gönderilmesi ve
gönderildiğine dair raporun sunulması hususunda 15 günlük süre
verilmesine, verilen süre içinde yapılmaması halinde Reklam Yasağı
Hukuk" Yönetmeliği'nin Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık Başlıklı 07.09.2010
mesajlın tarih, 27695 sayılı değişikliğine ilişkin 12. maddesi uyarınca soruşturma
açılacağının bildirilmesine
Avukat ...... 'nun Avukat ...... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına
dilekçesinin görüşülmesi
215
...... 'in
Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... 'ın
216
217
218
Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... Kaymakamlığı Yazı İşleri
Müdürlüğünün ...... sayılı Avukat ......
hakkındaki yazısının görüşülmesi
Disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Disiplin soruşturması açılmasına
...... nun
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Bilgi edinildi.
Disiplin soruşturması açılmasına, dosyanın tanık dinlenmesi ve rapor
alınması için muhakkik olarak Yönetim Kurulu Üyesi Av. A.Erdem
Ekmekçi'ye tevdiine
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
219
...... 'nin
Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...... 'ın
Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
220
221
...... 'ın
Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
222
...... 'ın
Avukat ...... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Disiplin soruşturması açılmasına
İşlem yapılmasına yer olmadığına
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin Yönetmelik
Hükümlerine Aykırılık Başlıklı 07.09.2010 tarih, 27695 sayılı
değişikliğine ilişkin 12. maddesi gereğince sms ile gönderilen metnin
kaldırılmasının mümkün olmamasına istinaden Yönetim Kurulunca
hazırlanacak tekzip metninin Avukat ...... tarafından sms gönderdiği
firmadan alacağı raporda belirtilen numaraların tümüne gönderilmesi ve
gönderildiğine dair raporun sunulması hususunda 15 günlük süre
verilmesine, verilen süre içinde yapılmaması halinde Reklam Yasağı
Yönetmeliği'nin Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık Başlıklı 07.09.2010
tarih, 27695 sayılı değişikliğine ilişkin 12. maddesi uyarınca soruşturma
açılacağının bildirilmesine
Avukat ...... ve Avukat ...... 'dan şikayetçinin yazısı hakkında bilgi
istenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
223
10/11/2014 tarihinde Ankara Adliyesi 5. katında bulunan Ankara Barosu
Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Odalarında yapılan güvenlik taramasında Yönetim
Kurulu Odasında bulunan böcek adı verilen dinleme cihazı nedeniyle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
konuyla ilgili gerekli hazırlıkların yapılması için dosyanın Hukuk
10/11/2014 tarihli tutanak
Müşavirliği'ne tevdiine
Adli Yardım Merkezi, Gelincik Merkezi, Avukat Hakları Merkezi,
Adli Yardım Merkezi, Gelincik
CMK Merkezi ve Yasa İzleme Enstitüsünde görev almak isteyen
Merkezi, Avukat Hakları Merkezi,
meslektaşlarımızın başvurularını 18/11/2014 tarihi mesai bitimine kadar
CMK Merkezi ve Yasa İzleme
Ankara Barosu kalemine ulaştırmalarına, konuyla ilgili ilanın baromuz
Enstitüsü
web sitesi ve panolarında ilanına
Ankara Barosu bütçe esasları ve halihazırda basın danışmanı
bulunduğundan söz konusu teklifin kabul edilemeyeceğinin
Haber Ankara internet sitesinin teklifi bildirilmesine
Gelincik Merkezi Divan üyelerince
Hazırlanan rapor okundu, raporun ve Gelincik Merkezi Yönergesi’nin
hazırlanan raporun değerlendirilmesi
ilgili maddesinin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında
hususunda Baro Başkanı'nın
değerlendirilmesine,
açıklamaları
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin
Avukat Hakları Merkezi kayıtlarından söz konusu toplumsal davalara
2014/265 sayılı dosyasına baromuzun
ilişkin olarak Ankara Barosunun mahkemedeki konumuna ilişkin
gözlemci-müdahil sıfatıyla katılıp
kayıtların derlenerek baromuza raporlanmasına
katılmama hususunda görüşme
RE'SEN
224
RE'SEN
225
RE'SEN
226
RE'SEN
227
RE'SEN
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
228
Gelincik ve Yasa İzleme
Enstitüsünden sorumlu koordinatör
yönetim kurulu üyesi belirlenmesine
İngilizce Dergi Kurulundan sorumlu
koordinatör yönetim kurulu üyesi
belirlenmesine
RE'SEN
229
RE'SEN
230
231
232
233
234
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
İngilizce Dergi Kurulundan sorumlu koordinatör yönetim kurulu üyesi
olarak Baro Başkan Yardımcı Av. M. E.Seçkin Arıkan'ın belirlenmesine
Şikayet dosyalarında şikayete konu olayla ilgili olarak deliller ile gerekli
bilgi ve belgelerin şikayet dilekçesi ekinde sunulmaması halinde
Şikayet dosyalarında şikayete konu soruşturmadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. M.E.Seçkin Arıkan
olayla ilgili olarak deliller ile gerekli veya Av. Demir Akan'ın imzası ile söz konusu bilgi ve belgelerin
bilgi ve belgelerin şikayet dilekçesi tebliğden itibaren 10 günlük süre içinde dosyaya sunması için
ekinde sunulmaması halinde
şikayetçiye yazı tebliğ edilmesine, akabinde dosyanın değerlendirilmek
yapılacak işleme dair
üzere Yönetim Kurulu'na sunulmasına
Şikayetçi ......'ın şikayetli Avukat ...... TBB Yönetim Kurulu'nun...... E. ve ...... K. sayılı karar gereğince
hakkındaki dosyanın görüşülmesi
disiplin soruşturması açılmasına
Şikayetçi ......'ın şikayetli Avukat ...... TBB Yönetim Kurulu'nun...... E. ve ...... K. sayılı karar gereğince
hakkındaki dosyanın görüşülmesi
disiplin soruşturması açılmasına
Şikayetçi ......'ın şikayetli Avukat ......,
TBB Yönetim Kurulu'nun...... E. ve ...... K. sayılı karar gereğince
Avukat ...... hakkındaki dosyanın
disiplin soruşturması açılmasına
görüşülmesi
Şikayetçi ......n'ın şikayetli Avukat
...... hakkındaki dosyanın görüşülmesi TBB Yönetim Kurulu'nun...... E. ve ...... K. sayılı karar gereğince
disiplin soruşturması açılmasına
RE'SEN
Başkan
Gelincik ve Yasa İzleme Enstitüsünden sorumlu koordinatör yönetim
kurulu üyesi olarak Başkan Av. Hakan Canduran'ın belirlenmesine
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :6
Günü:12/11/2014
235
Şikayetçi ...... şikayetli Avukat ......
hakkındaki dosyanın görüşülmesi
TBB Yönetim Kurulu'nun...... E. ve ...... K. sayılı karar gereğince
disiplin soruşturması açılmasına
236
Şikayetçi ...... şikayetli Avukat ......
hakkındaki dosyanın görüşülmesi
TBB Yönetim Kurulu'nun...... E. ve ...... K. sayılı karar gereğince
disiplin soruşturması açılmasına
237
Şikayetçi ...... şikayetli Avukat ......
hakkındaki dosyanın görüşülmesi
Şikayetli avukattan şikayet dilekçesinde belirtilen hususlarda tebliğden
itibaren 10 günlük süre içerisinde bilgi verilmesinin istenmesine
238
Şikayetçi ...... şikayetli Avukat ......
hakkındaki dosyanın görüşülmesi
Şikayetli avukattan şikayet dilekçesinde belirtilen hususlarda tebliğden
itibaren 10 günlük süre içerisinde bilgi verilmesinin istenmesine
239
Şikayetçi ...... şikayetli Avukat ......
hakkındaki dosyanın görüşülmesi
Şikayetli avukattan şikayet dilekçesinde belirtilen hususlarda tebliğden
itibaren 10 günlük süre içerisinde bilgi verilmesinin istenmesine
Mazeretin kabulüne
240
AV. SALİYE AYŞEGÜL DOĞAN
SIRMAGÜL
Mazeretinin değerlendirilmesi
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
(Mazeretli)
Download

12 kasım 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu