OBJEDNÁVACIE A INFORMAČNÉ SYSTÉMY
• STAkis-W
• STAkis-S
Už dnes k dispozícií všetkým zákazníkom spoločnosti Autobenex bez výnimky!
www.autobenex.sk
STAkis-W
http://stakis.autobenex.sk
OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ POTREBY INŠTALÁCIE
Ako východiskový objednávací a informačný systém bol pre STAkis-W ponúka všetkým užívateľom doplnkový modul „Technické
zákazníkov sprevádzkovaný STAkis-W.
informácie“ od firiem Autodata a Vivid. Po novom môžete
v STAkis-W vyhľadávať náhradné diely tiež pomocou modulu „GTI“
Pre používanie stačí len zadať správnu internetovú adresu, nie je
(vyhľadávanie podľa grafického zobrazenia). Zákazníci, ktorí ku
teda potrebná žiadna inštalácia do Vášho PC!
svojej práci využívajú zobrazenie hodnôt prác, tu bohužiaľ nebudú
môcť vykonať k týmto hodnotám finančnú kalkuláciu. Absenciu
spomenutého prvku však vynahradí rýchlosť tohto systému.
Nový strom pre vyhľadávanie
Vyhľadávací strom aj celý systém je veľmi podobný systému
STAkis-S. Jedná sa iba o odlišné grafické spracovanie. Zmena
je napr. pri vyhľadávaní položky podľa čísla. V STAkis-S sa toto
číslo zadáva do hornej záložky „Priame vyhľadávanie tovaru“,
v STAkis-W je číslo potrebné zadať do ľavého postranného panelu
v záložke „hľadanie“.
Výber položiek
V okne s vypísanými jednotlivými položkami môžete opäť vidieť
podobnosť so systémom STAkis-S. Hoci to na prvý pohľad nie je
viditeľné, tak práve tu došlo k najväčšej zmene, ktorou je označenie
jednotlivých položiek. Prvé číslo (teda PLU číslo) je objednávacie
číslo a druhé je číslo výrobcu. V STAkis-S je toto označenie opačné.
V ostatných funkciách ako „informácie o položkách“ má zákazník používajúci STAkis-W k dispozícií informácie totožné ako v systéme
STAkis-S.
2
STAkis-S
http://www.autobenex.cz/sk/stakis
Zákaznícky informačný systém STAkis-S je založený
na technológií topmotive, na jednom z najrozšírenejších
systémoch náhradných dielov v Európe. Dlhoročné skúsenosti
v odbore elektronických katalógov náhradných dielov smerovali
k tvorbe aj nášho katalógu. STAkis-S katalóg spája aktuálne data
on-line systému s rozhraním lokálne inštalovaného programu.
s poisťovňami a potrebujú pre ne mať k dispozícii všetky
podklady. Po novom môžete v STAkis-S vyhľadávať náhradné diely
taktiež pomocou modulu „GTI“ (vyhľadávanie podľa grafického
zobrazenia ).
K dispozícií Vám je aj možnosť porovnania viac položiek medzi
sebou alebo zobrazenia hodnôt prác priamo pri položkách.
Moderné zobrazenie
On-line skladová dostupnosť a ceny
STAkis-S má jednoduché a prehľadné užívateľské rozhranie.
Veľmi dôležitým nástrojom v obchode a servise je informačný
Všetky dôležité informácie sú dobre viditeľné. Skupiny výrobkov,
systém, ktorý je základom pre objednávanie a opravu vozidiel.
vozidlo, nákupný košík, aktuálna hodnota tovaru: všetko je na prvý
Tu je STAkis-S katalóg ideálnou voľbou. Ku každej zobrazenej
pohľad rýchle a jasne zrozumiteľné.
položke dostanete informáciu o dostupnosti a aktuálnej nákupnej
cene. V prípade, že výrobok nie je momentálne k dispozícii, budú
Vám doporučené alternatívne produkty.
Obsiahle informácie
STAkis-S disponuje veľkým množstvom informácií, ktoré sú
dôležité pre každodenný chod Vášho podnikania. Čerpať a hľadať Lokálny klient, on-line data
užitočné dáta je možné aj z niekoľkých doplnkových modulov.
STAkis-S je síce nainštalovaný vo Vašom počítači, napriek tomu
Prvý z nich je doplnkový modul „technické informácie“ a to aktuálne informácie k Vám prídu behom niekoľkých sekúnd
buď od firmy Autodata (možnosť výberu z troch Paketov) alebo z našich databáz. Ak sú k dispozícii nové dátové položky, budete
od firmy Vivid. Tento modul nie len uľahčuje prácu, ale predovšetkým všetky nové informácie dostávať automaticky z našich serverov.
obsahuje rozširujúce informácie pre autoservisy. Druhým Pokiaľ budú pridané vylepšenia alebo nové funkcie v samotnom
dôležitým pomocníkom je doplnkový modul od firmy Eurotax – programe, STAkis-S Vás automaticky vyzve k stiahnutiu najnovšej
kalkulácia škody. Uvítajú ho najmä zákazníci, ktorí spolupracujú verzie.
3
STAkis-S
http://www.autobenex.cz/sk/stakis
Nový strom pre vyhľadávanie
Vyhľadávací strom bol kompletne prepracovaný a teraz ponúka
rozdelenie podľa skupín. Výhodou je prehľadné a rýchle
vyhľadávanie jednotlivých skupín. Naďalej zostáva zachované
vyhľadávanie pomocou zadania konkrétneho výrazu a symbolu pre
rýchle vyhľadávanie.
Výber položiek
Jednou z najväčších výhod nového STAkis-S je okamžité zobrazenie
dostupnosti a ceny vybratých položiek na Vašej pobočke. Ďalej je
možné zobraziť priamo vo výbere obrázky jednotlivých položiek.
Všetky dáta položiek sú denne aktualizované a sťahované
z internetu, a preto na Vašom pevnom disku nie je uložené žiadne
veľké množstvo dát.
Informácie o položkách
STAkis-S umožňuje zákazníkovi náhľad na čo najviac informácií
k vybratej položke súčasne, a to na jednej obrazovke.
4
STAkis-S
http://www.autobenex.cz/sk/stakis
Možnosť porovnávania položiek
Zobrazenie systému STAkis-S je moderné, pohodlné a príjemné.
Napriek tomu bol systém ešte vylepšený o zobrazenie súvisiacich
informácii naraz. Napríklad pre porovnanie viac položiek môžete
označiť svoj výber a jedným kliknutím myšou zobrazíte porovnanie
vybratých položiek. V mnoho dnešných katalógoch táto funkcia nie
je dostupná, STAkis-S ju ale štandardne ponúka.
Hodnoty práce
Pre pracovníkov servisu ponúka STAkis-S k vybratej položke
zobrazenie všetkých hodnôt prác. Tie môžu byť zobrazené aj
manuálne v kompletnom strome pracovných hodnôt. Náš program
Vám dokáže spočítať nie len dobu nutnú pre vykonanie práce
(oprava, výmena), ale vykoná kalkuláciu práce.
Vyhľadávanie podľa grafického zobrazenia
Pokiaľ potrebujete vyhľadať náhradný diel a nepoznáte jeho
presný názov používaný v automobilovom priemysle, ale viete, kde
približne sa v aute nachádza, tak Vám teraz pomôže modul „GTI“
(vyhľadávanie podľa grafického zobrazenia). Modul je rozdelený
do niekoľkých základných sekcií pre ľahkú orientáciu. Kliknutím
na konkrétnu časť vozidla sa Vám následne zobrazí zodpovedajúce
položky, ktoré si môžete vložiť do nákupného košíka.
5
STAkis-S
http://www.autobenex.cz/sk/stakis
Data prehliadky - údržba
Tu získate všetky dôležité informácie od známeho poskytovateľa
technických údajov „Autodata“. K prevádzaniu údržby a kontroly
máte k dispozícií originálne dáta od výrobcu. Patria medzi ne
informácie o plniacom množstve a konkrétnej špecifikácií, rozmeru
a tlaku v pneumatikách, informácie o ukazovateli servisného
intervalu, o rozvodovej reťazi/ ozubenom remeni, typovom štítku
a servisnom pláne.
Servisné plány
Vytlačené servisné plány zaisťujú transparentnosť vo Vašej dielni
a tak isto kladú dôraz na odbornosť. Poradie jednotlivých úloh je
triedené podľa ergonomickej štruktúry a logiky ( motorový priestor,
vozidlo spustené, čiastočne zodvihnuté a úplne zodvihnuté,
záverečná kontrola a skúšobná jazda).Interval servisu môžete
zvoliť buď podľa najazdených km, alebo podľa uplynutej doby.
V prehľade nájdete celkovú pracovnú dobu potrebnú na prehliadku,
dodatočné práce a samozrejme vopred definovaný zoznam
náhradných dielov.
Riadené hľadanie chyby
V technických informáciách nájdete taktiež napríklad zoznam
chybových kódov. Pokiaľ zadáte niektoré z chybových VAG-kódov,
uvidíte popis chybového kódu a jeho možnú príčinu.
6
STAkis-S
http://www.autobenex.cz/sk/stakis
Kalkulácia škody
Originálny Eurotax
Nový doplnkový modul od firmy Eurotax opierajúci sa o základný
produkt ERE, ktorý nájdete v našom STAkis-S, umožňuje kalkuláciu
škody. Tento modul ponúka ideálne riešenie pre servisy, ktoré
nemusia každý deň kalkulovať, lebo platí iba za každú vykonanú
kalkuláciu. Zákazník si môže vybrať aj Paket, ktorý umožňuje
neobmedzené kalkulácie.
Kompletne integrované
Kalkulujte v ERE a pracujte s aktuálnymi a jedinečnými dátami
firmy Eurotax. Zobrazenie ceny, kalkulácií škody, katalóg
na vyhľadávanie dielov – všetko nájdete v jednom systéme
STAkis-S.
Ľahké vytlačenie
Na konci si môžete hotovú kalkuláciu jednoducho vytlačiť alebo
uložiť napríklad do formátu PDF.
7
VŽDY MOBILNÝ
VŽDY VO VAŠEJ BLÍZKOSTI
AUTOBENEX, spol. s r.o.
Hurbanova 14/A
974 01 Banská Bystrica
Telefon: +421 484 151 795
www.autobenex.sk
Download

OBJEDNÁVACIE A INFORMAČNÉ SYSTÉMY • STAkis