Wszystko dla małych i średnich firm. Czytaj na str. 12-25
Wtorek
24 kwietnia 2012
www.pb.pl
PulsFirmy
PulsFirmy
Pojedź na
targi lub misję
jeszcze przed
wakacjami
Gwarancje
od ubezpieczyciela
Ich skuteczność jest taka, jak bankowych — twierdzi Krzysztof Mędrala. 14
Lokale&Grunty
Nieruchomości
dla nowych graczy
Zebraliśmy imprezy zagraniczne dla przedsiębiorców,
które odbędą się w maju i czerwcu. 12
cena 4,99 zł (w tym 8% VAT)
NR 80 (3598) INDEKS 349 127 WYD. A+B
dane
z godz. 18.00
z 23.04
USD
3,21 PLN
EUR
4,21 PLN
Zagraniczni inwestorzy przyglądają się
Polsce — mówi Marcin Juszczyk. 16-17
CHF
3,51 PLN
WIG20
-2,50%
Jarosław łaskawy
DAX
-3,36%
PulsDnia
Eksport tylko
dla wyczynowców
Coraz mniejszy odsetek firm
porywa się na podbój zagranicznych rynków. 4
Accenture doradzi
w Warszawie
Do 1250 osób zatrudnionych
przez amerykańską firmę
w Polsce dołączy 150 ekspertów w nowym centrum. 5
Ekohamburgerom
w Polsce pod górkę
Szwedzki fast food Max
nie może znaleźć partnera,
który wesprze go w starciu
z McDonald’sem. 10
Liberalizacja prawa
karnego gospodarczego
idzie zbyt daleko
— alarmują przedsiębiorcy
2-3
Zastrzyk dla CEDC
Russian Standard Corporation
rzuciła koło ratunkowe producentowi wódki. Oby tylko
wsparcie inwestora nie utonęło w morzu długów. 9
E-ewolucja
Co nagle, to po diable. Z takiego założenia wychodzi minister Michał Boni, planując
reformę informatyzacji państwowej administracji. 8
PulsInwestora
Byki przebudzą się
w tym półroczu
Rewolucja w przepisach, którą chce przeprowadzić Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, cieszy ludzi biznesu, którzy długo czekali na reformę. Eksperci uważają
jednak, że resort nieco się zagalopował. Efekt? Gorzej chronione interesy wierzycieli i konsumentów, łatwiejsze życie bankrutów i hochsztaplerów.
PulsDnia
Autostradą
do bankructwa
Największy atut firmy budowlanej? Brak autostradowych
kontraktów w portfelu — oto smutna konkluzja branży. 6-7
PulsInwestora
Na dnie
WIG-Budownictwo (w pkt)
12000
8000
4000
1891,61
0
30.10.03
Spadki nie będą już długo
gnębić inwestorów na GPW
— przekonują zarządzający.
Zwyżki powrócą dzięki wolnej
gotówce i atrakcyjnym wycenom. Niech tylko Europa wesprze Hiszpanię. 26-27
23.04.12
Źródło: notowania.pb.pl
Fundusze poległy
na budowlance
Wartość budowlanego portfela OFE i TFI, jeszcze 5 lat temu
liczona w miliardach złotych, stopniała kilkakrotnie.
Wielu inwestorów nie uciekło w porę z dołujących spółek. 29
2
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
PulsDnia
FRANCJA
To nie wybory,
lecz plebiscyt
JACEK ZALEWSKI
[email protected]
W
krajach demokratycznych, gdzie głowa
państwa wybierana jest bezpośrednio,
głosowanie po pierwszej kadencji prezydenta to nie wybory, lecz plebiscyt, czy
dotychczasowy lokator pałacu zasługuje na przedłużenie
umowy o pracę. I społeczeństwa najczęściej udzielają
odpowiedzi pozytywnej, chyba że przywódca
okazuje się nieudacznikiem lub narcyzem. W niedzielę
6 maja plebiscytowe rozstrzygnięcie czeka Francję,
której prezydent w demokratycznym świecie potęgą
jednoosobowej władzy ustępuje tylko amerykańskiemu.
Wyniki pierwszej tury w minioną niedzielę jeszcze o
niczym nie świadczą. Socjalista Francois Hollande wyprzedził prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego w procentach
głosów zaledwie 28,6 do 27,2. Wobec mobilizacji elektoratów obu rywali w drugiej turze zdecydują przepływy
wyborców, których kandydaci odpadli. Narodowcy
głosujący przedwczoraj na Marine Le Pen dołożą się
do Sarkozy’ego, a skrajna lewica, której faworytem był
Jean-Luc Melenchon, oczywiście poprze Hollande’a.
Polska przerabiała taką rozgrywkę w roku 2005, gdy
pierwszą turę wygrał Donald Tusk, ale na apel Andrzeja
Leppera jego pokaźny elektorat w drugiej turze wsparł
Lecha Kaczyńskiego, co rozstrzygnęło o prezydenturze.
Wynik francuskiego plebiscytu będzie miał ogromne
znaczenie dla całej Unii Europejskiej. Zmiana gospodarza Pałacu Elizejskiego oznaczać będzie zwrot w polityce
jednego z dwóch unijnych potentatów. W pierwszym
kroku może trafić do kosza ratunkowy dla Eurolandu,
wynegocjowany z takim mozołem, traktat fiskalny.
ENERGETYKA
Klimatyczny prymat UE
KONRAD SZYMAŃSKI
poseł do Parlamentu Europejskiego
Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej procedurą konsultacji, w sprawach podatkowych kluczowe
znaczenie ma stanowisko Rady UE. Decydującą dla
polskiej gospodarki kwestią elastyczności opodatkowania energii, między komponentem dwutlenku
węgla i wartością energetyczną produktu, ECOFIN
może zająć się już w przyszłym tygodniu. Niestety,
przyjęte przez Parlament Europejski w ubiegłym tygodniu stosunkiem głosów 374:217 stanowisko w sprawie
opodatkowania produktów energetycznych i energii
elektrycznej to cios w polską konkurencyjność.
Projekt Komisji Europejskiej nie bierze pod uwagę specyfiki paliwowej poszczególnych państw, w tym przede
wszystkim Polski. Kolejny raz kraje posiadające duży
udział węgla czy oleju opałowego w bilansie są karane.
Projekt, mimo, że przywołuje jako podstawę art. 113
unijnego traktatu, faktycznie nie służy poprawie
funkcjonowania rynku wspólnotowego, a tylko w takim wypadku UE ma prawo wpływać na pośrednie
opodatkowanie. To kolejny przejaw prymatu polityki
klimatycznej nad każdym innym celem politycznym
i traktatowym Unii, w tym nad konkurencyjnością
czy bezpieczeństwem energetycznym.
Gowin wypuścił
Biznes obawia się proponowanego przez ministra
sprawiedliwości skasowania kar
za niektóre przestępstwa gospodarcze
Jarosław
Królak
[email protected] 22-333-98-13
Jeżeli propozycje ministra Jarosława Gowina
zostaną uchwalone i wejdą w życie, to
w Polsce dojdzie do rewolucyjnej wręcz liberalizacji prawa karnego gospodarczego.
Będzie można legalnie i bezkarnie np. działać
na niekorzyść wierzycieli (m.in. nie zgłaszać
wniosków o upadłość spółek, ukrywać majątek przed syndykami), ujawniać tajemnice
przedsiębiorstw, tajemnice bankowe i skarbowe, utrudniać kontrole rynku kapitałowego, bez ograniczeń prowadzić usługi płatnicze, bezkarnie emitować obligacje, wystawiać
czeki bez pokrycia, prowadzić tzw. sprzedaż
lawinową czy wprowadzać klientów w błąd
co do składu i jakości towarów. Zniknąć mają
także milionowe grzywny grożące m.in. za
prowadzenie bez zezwolenia funduszu inwestycyjnego, emerytalnego czy działalności
bankowej. Organizacje przedsiębiorców generalnie popierają kierunek zmian, lecz obawiają się, że Ministerstwo Sprawiedliwości
(MS) się zagalopowało.
— Ministerstwo poszło za daleko w euforii deregulacyjnej i zamiast przysłużyć się
wolności gospodarczej ułatwi działalność
nieuczciwym przedsiębiorcom — ostrzega
Jacek Świeca, ekspert Business Centre Club.
Wyczekiwana reforma
Eksperci od lat apelują do kolejnych rządów
o złagodzenie przepisów prawa karnego wobec menedżerów i osób prowadzących działalność gospodarczą. Na odważne zmiany
zdecydował się dopiero minister „z pozytywną szajbą”, jak mawia premier, czyli Jarosław
Gowin. W projekcie depenalizacji wskazuje
na „pilną konieczność istotnego ograniczenia instrumentów karnoprawnych w polskiej
gospodarce. W oparciu o większość tych
przepisów wydaje się tylko kilka wyroków
skazujących rocznie” — tłumaczy swoją inicjatywę resort. Właśnie kończy konsultacje
i uzgodnienia projektu. Depenalizacja jest
drugim, obok deregulacji zawodów, oczkiem
w głowie ministra. Proponuje on około 100
zmian w kodeksie karnym i 27 ustawach,
których celem jest ograniczenie kar (zamiast
więzienia kary pieniężne) i całkowite zniesienie karalności wielu przestępstw gospodarczych (patrz: tabelka). Na razie to tylko
założenia, które trzeba przekuć w konkretny
projekt zmian prawnych.
— Doceniamy inicjatywę ministerstwa,
która ma na celu likwidację wielu czynów
zabronionych, ale zbędnych dla zapewnienia ochrony obrotu gospodarczego —
mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert PKPP
Lewiatan.
Inne duże organizacje twierdzą podobnie.
— Najwyższy czas odciążyć prokuraturę
i przestać traktować przedsiębiorców jak
potencjalnych przestępców. Popieramy eliminację wielu niepotrzebnych przepisów
karnych, które przewidują poważne sankcje za drobne wykroczenia. Szczególnie
należy pochwalić propozycje usunięcia kar
za uchybienia informacyjne i sprawozdawcze — uważa Andrzej Malinowski, prezydent
Pracodawców RP.
Dzwonki alarmowe
Niepokój biznesu budzi jednak przede
wszystkim likwidacja karalności niektórych
działań na niekorzyść wierzycieli. Resort chce
bowiem z katalogu przestępstw wykreślić np.
niezgłaszanie wniosków o upadłość spółek
niewypłacalnych (dziś grozi za to grzywna
oraz do 1 roku pozbawienia wolności), a także
ukrywanie przez bankrutów majątków przed
syndykiem (dziś do 5 lat więzienia).
— Całkowita depenalizacja tych przestępstw znacznie utrudni egzekucję z majątku upadłego dłużnika oraz nadzór nad
postępowaniem naprawczym — ostrzega
Przemysław Ruchlicki, ekspert Krajowej
Izby Gospodarczej.
Na alarm biją też Pracodawcy RP.
— Te propozycje zagrażają prawom wierzycieli i spowodują zmniejszenie skuteczności egzekwowania wierzytelności — podkreśla Andrzej Malinowski.
Biznes jest przeciwny także skasowaniu przestępstwa wprowadzania w błąd
konsumentów co do pochodzenia, jakości
i składu towarów (obecnie grozi grzywna
i areszt). Zdaniem resortu sprawiedliwości,
nieuczciwi producenci czy sprzedawcy
dopuszczający się takich praktyk powinni
być bezkarni.
— Ten pomysł idzie zbyt daleko i może
przyczynić się do znacznego zmniejszenia
ochrony praw konsumentów, a także ich
zdrowia, a nawet życia — mówi Przemysław
Ruchlicki.
Czy tak daleka depenalizacja nie przyniesie wręcz odwrotnych skutków, czyli nie zachęci do działania większej liczby oszustów,
hochsztaplerów i kombinatorów?
— Czas pokaże. Obawy nie są jednak pozbawione podstaw. Rząd powinien okresowo
badać sytuację i jeśli będzie trzeba, przywrócić karalność — uważa Piotr Rogowiecki, ekspert pracodawców RP.
Nasi rozmówcy podkreślają, że ocenę
projektu założeń MS utrudnia ogólnikowość
propozycji, brak ich uzasadnienia oraz brak
wskazania, jakie regulacje pojawią się w miejsce uchylanych przepisów.
Całkowita depenalizacja tych przestępstw znacznie
utrudni egzekucję z majątku upadłego dłużnika oraz
nadzór nad postępowaniem naprawczym. Pomysł idzie
zbyt daleko i może przyczynić się do znacznego zmniejszenia
ochrony praw konsumentów, także ich zdrowia, a nawet życia.
Przemysław Ruchlicki
ekspert Krajowej Izby Gospodarczej
Skarb państwa nie chce już latać
Resortowi skarbu zależy
na sprywatyzowaniu
LOT, Eurolotu i LS
Airport Services
za jednym zamachem.
Resort skarbu po raz kolejny
zabiera się do prywatyzacji
Polskich Linii Lotniczych LOT,
Eurolotu i LS Airport Services.
Ogłosił właśnie przetarg na doradcę prywatyzacyjnego, który
zajmie się wszystkimi trzema
spółkami. Ogłoszenie stwierdza, że „w związku ze ścisłym
skorelowaniem działalności
operacyjnej PLL LOT z Eurolot
i LS Airport Services zasadne
jest równoległe prowadzenie
procesów przekształceń własnościowych tych trzech podmiotów”. Oferty można składać
do 14 maja. Szczegóły transakcji
resort też ustali w maju. Jeśli
chodzi o LOT, to pierwszy chęt-
ny już jest — Turkish Airlines. Już
w styczniu ogłosiły, że są zainteresowane kupnem.
— Tureckie linie są poważnym
kandydatem, ale resort rozważa
też innych potencjalnych inwestorów — mówi Magdalena
Kobos, rzecznik resortu.
Skarb państwa ma 68 proc.
akcji PLL LOT, a Regionalny
Fundusz Gospodarczy 25,1
proc. Firma zamknęła zeszły rok
stratą netto 145,5 mln zł, wobec
163 mln zł straty rok wcześniej.
Marcin Piróg, prezes LOT, deklarował kilka miesięcy temu, że
potencjalny inwestor powinien
zapewnić spółce rozwój, pozwalając na zachowanie logo.
Eurolot i LS Airport Services
to spółki wyodrębnione z grupy LOT. Pierwsza oferuje tanie
przeloty na terenie Polski, a druga świadczy usługi handlingowe
ponad 40 liniom zarówno pasażerskim, jak i cargo. [GRA, PAP]
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
Herbert Wirth
Geir Haarde
prezes KGHM Polska Miedź
były premier Islandii 2006-09
Produkcja uboczna raczej nie bywa powodem do chwały firmy, chyba że
chodzi o… srebro. A właśnie w produkcji tego kruszcu, towarzyszącego
miedzi i cynkowi, KGHM zajął w 2011 r. pierwsze miejsce na świecie wśród
przedsiębiorstw. W klasyfikacji państw Polska awansowała na szóste. [JAZ]
3
Co prawda islandzki Trybunał Stanu byłego szefa rządu z trzech zarzutów
oczyścił, ale uznał go winnym zaniedbań, które w 2008 r. doprowadziły
do finansowego upadku państwa. Od całkowitego bankructwa Islandię
uratowała pomoc UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. [JAZ]
dżina z butelki
Łaskawość Ministerstwa Sprawiedliwości
Przestępstwo
Niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki
Obecna kara
Grzywna, do roku więzienia
Proponowana zmiana
Bezkarność
Dopuszczenie do nabycia lub wzięcia w zastaw przez
spółkę własnych udziałów lub akcji
Grzywna, do 0,5 roku więzienia
Bezkarność
Umożliwianie bezprawnego głosowania na WZA
lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości
Grzywna, do roku więzienia
Bezkarność
Wydanie akcji nieopłaconych lub przed rejestracją spółki
Grzywna, do roku więzienia
Bezkarność
Niewydanie syndykowi całego majątku, ksiąg lub dokumentów
Do 5 lat więzienia
Bezkarność
Wyrządzenie poważnej szkody przez ujawnienie
tajemnicy przedsiębiorstwa
Grzywna, do 2 lat więzienia
Bezkarność
Organizowanie lub kierowanie systemem sprzedaży lawinowej
do 8 lat więzienia
Bezkarność
Wprowadzanie w błąd co do składu i jakości towarów
Grzywna, areszt
Bezkarność
Fałszowanie patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych Grzywna, areszt
Bezkarność
Wystawienie czeku bez pokrycia
Grzywna, do 2 lat więzienia
Bezkarność
Bezprawna emisja obligacji
Grzywna do 5 mln zł, do 5 lat więzienia
Bezkarność
Przeznaczanie pieniędzy pochodzących z emisji obligacji
na inne cele niż zapisane w warunkach emisji
Grzywna do 5 mln zł, do 2 lat więzienia
Bezkarność
Proponowanie bezprawnego nabycia papierów wartościowych
Grzywna do 1 mln zł, do 2 lat więzienia
Kara finansowa
Utrudnianie kontroli nad rynkiem kapitałowym
Grzywna, areszt
Bezkarność
Prowadzenie funduszu emerytalnego bez zezwolenia
Grzywna do 5 mln zł, do 5 lat więzienia
Grzywna, do 2 lat więzienia
Ujawnienie tajemnicy zawodowej funduszu emerytalnego
Grzywna do 1 mln zł, do 3 lat więzienia
Bezkarność
Prowadzenie funduszu inwestycyjnego bez zezwolenia
Grzywna do 5 mln zł, do 5 lat więzienia
Do 3 lat więzienia
Ujawnienie tajemnicy zawodowej funduszu inwestycyjnego
Grzywna do 1 mln zł, do 3 lat więzienia
Bezkarność
Wydanie przez biegłego rewidenta fałszywej opinii
o sprawozdaniu finansowym
Grzywna, do 2 lat więzienia
Bezkarność
Ujawnianie tajemnicy skarbowej
Do 5 lat więzienia
Bezkarność
Prowadzenie doradztwa podatkowego bez uprawnień
Grzywna do 50 tys. zł
Bezkarność
Podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym
przez osobę pełniącą funkcję publiczną
Do 5 lat więzienia
Bezkarność
Bezprawne świadczenie usług płatniczych
Grzywna do 5 mln zł, do 2 lat więzienia
Bezkarność
Prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia
Grzywna do 5 mln zł, do 3 lat więzienia
Do 3 lat więzienia
Ujawnienie tajemnicy bankowej
Grzywna do 1 mln zł, do 3 lat więzienia
Bezkarność
LIBERATOR: Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, tak bardzo wziął sobie do serca postulaty przedsiębiorców, że zaproponował… zbyt daleko idącą reformę przepisów dotyczących przestępstw
gospodarczych. [FOT. EASTNEWS]
Warsztaty
Więcej na temat zobowiązań prezesów, członków zarządu
oraz menedżerów dowiedzą się Państwo podczas warsztatów
„Odpowiedzialność managerska” organizowanych 8-9.05.2012 r.
Szczegóły: www.konferencje.pb.pl, tel.: 22/333 97 77.
Samorządy zapłacą za bardzo drogie polskie śmieci
Nowy system
gospodarki odpadami
pochłonie miliardy
złotych. Ale samorządy
mogą liczyć na potężny
zastrzyk finansowy.
Budowa spalarni śmieci, sortowni czy kompostowni to
wydatki liczone w miliardach
złotych. Ciężar tych zadań,
które muszą być zrealizowa-
ne w najbliższych latach, by
sprostać unijnym wymogom,
poniosą samorządy. To one
po znowelizowaniu przepisów
o gospodarce odpadami komunalnymi są zarządcami strumieni odpadów odpowiedzialnymi
także za opracowanie nowych
procedur czy szkolenia urzędników.
— W tej perspektywie finansowej projekty z zakresu gospodarki odpadami pochłoną
około 10 mld zł. Tyle będzie
potrzeba, by spełnić unijne
normy — mówi Małgorzata
Skucha, zastępca prezesa
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW).
Tylko z kasy NFOŚiGW do
2016 r. popłynie 3,5 mld zł dofinansowania dla samorządów
i przedsiębiorców, którzy będą
inwestować w gospodarkę odpadową.
— W tej kwocie 860 mln zł stanowią dotacje. Reszta to pożyczki — mówi Małgorzata Skucha.
Dodatkowo resort ochrony
środowiska przesunął 30 mln
EUR (ponad 120 mln zł) oszczędności na gospodarkę odpadami.
Beneficjentami będą samorządy
i podmioty świadczące usługi
publiczne.
Instalacje, które powstaną
za unijne pieniądze, muszą być
zrealizowane do końca 2015
r. Najdroższe będą spalarnie.
Pożyczka na współfinansowanie zakontraktowanych projektów w Poznaniu, Krakowie,
Szczecinie, Białymstoku, Koninie
i projekcie bydgosko-toruńskim
pochłonie 1,54 mld zł. W przygotowaniu są kolejne — m.in.
w Łodzi i Koszalinie. Chętnych
może być więcej.
— W Lublinie zaczęły się bardzo wstępne rozmowy o spalarni. Na razie jednak województwo
skupia się na realizacji instalacji
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych. Na nasz region przypadnie ich szesnaście. Dwie
istniejące i jedna w budowie korzystają ze wsparcia NFOŚiGW
— mówi Marta Smal-Chudzik,
kierowniczka w Departamencie
Rolnictwa i Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie.
Anna Pronińska
[email protected] 22-333-98-69
4
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
54
PulsDnia
mln EUR Tyle zapłacił spółce Eko Park hiszpański fundusz
Azora za kompleks biurowy Harmony Office Center II,
którego głównym najemcą jest Millennium Bank.
To już trzeci warszawski biurowiec w portfelu Azory.
[EG]
Drobne firmy sparzyły się
na zagranicznych rynkach
Odsetek eksporterów w Polsce z roku na rok się kurczy. W tej dyscyplinie
wygrywają tylko najwięksi i najlepsi
3,77
Jacek
Kowalczyk
[email protected] 22-333-99-38
Coraz mniej polskich firm próbuje znaleźć
sobie miejsce na zagranicznych rynkach.
Jak wynika z badania Narodowego Banku
Polskiego (NBP), jeszcze pięć lat temu działalność eksportową prowadziło 65 proc.
przedsiębiorstw. Grono to dynamicznie
rosło, głównie dzięki wejściu Polski do Unii
Europejskiej. Niestety, od tego czasu odsetek eksporterów konsekwentnie spada.
Obecnie zagraniczne kontakty ma już tylko
53 proc. przedsiębiorstw. To najniższy odsetek w dziewięcioletniej historii badania.
Dopiero przy
takim kursie
EUR/PLN eksport
dla statystycznej
polskiej firmy
stałby się nieopłacalny — wynika
z badania NBP.
Nasi eksporterzy
mają zatem jeszcze
ponad 40 gr
buforu
bezpieczeństwa.
Cudze zawiodło
Według ekonomistów, spadek odsetka eksporterów to skutek przede wszystkim kryzysu na świecie, a zwłaszcza w strefie euro,
u naszego głównego partnera handlowego.
— Utrzymujące się od lat problemy gospodarcze Eurolandu sprawiają, że coraz
więcej polskich firm ogranicza działalność
na tamtym rynku i koncentruje się na rodzimej sprzedaży, gdzie popyt utrzymuje
się od lat na relatywnie silnym poziomie
— tłumaczy Dariusz Winek, główny ekonomista BGŻ.
Strefa euro przeżywa obecnie już drugą recesję w ciągu ostatnich czterech lat.
Najpierw, w 2009 r., gospodarka Eurolandu
odnotowała spadek PKB o ponad 4 proc.,
a teraz w najlepszym razie skończy się na
dynamice nieco poniżej 0. Wczoraj opubli-
Eksporterów w gospodarce ubywa…
…ale przychody z eksportu nadal rosną
Odsetek eksporterów wśród polskich firm (w proc.)
Dynamika eksportu (r/r, w proc.)
67
55000
64
46000
61
37000
58
28000
55
19000
52
‘03
‘04
‘05
‘06
‘07
‘08
‘09
‘10
‘11
‘12
10000
‘03
‘04
‘05
‘06
‘07
‘08
‘09
‘10
‘11
‘12
Źródło: NBP
kowane zostały marcowe odczyty wskaźników PMI w strefie euro, z których wynika, że w większości krajów koniunktura
uległa znacznemu pogorszeniu. Indeks dla
Niemiec obniżył się do najniższego poziomu od trzech lat.
— Recesja w strefie euro pogłębia się,
bo rządy państw, zwłaszcza na południu
Europy, zacieśniają politykę fiskalną,
a popyt z Azji Wschodniej słabnie — wyjaśnia Jakub Borowski, główny ekonomista
Kredyt Banku.
W samym ostatnim kwartale odsetek
eksporterów w Polsce skurczył się o 3 pkt
proc. Kwartał wcześniej wskaźnik ten
wzrósł natomiast o 1 pkt proc. Wahania
sugerują, że na skłonność polskich firm do
sprzedawania produktów za granicą spory
wpływ ma też kurs złotego.
— W czwartym kwartale 2011 r. złoty
mocno się osłabił, dlatego wśród przedsiębiorców przybyło eksporterów. Później,
w pierwszym kwartale 2012 r., złoty gwałtownie się umocnił, dlatego grono firma
sprzedających za granicą wyraźnie się skurczyło — zauważa Dariusz Winek.
Eliminacje do ligi mistrzów
Choć badania NBP jednoznacznie tego nie
pokazują, z eksportu rezygnują przede
wszystkim małe firmy. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego, które
odnoszą się jedynie do sytuacji w firmach
średnich i dużych, odsetek eksporterów
w tym gronie kurczy się znacznie wolniej,
niż pokazuje to badanie NBP dla całej populacji firm (przez ostatnie pięć lat udział
ten skurczył się zaledwie o 2 pkt proc., z 49
do 47 proc.).
— Średnie i duże firmy, dla których eksport jest zwykle ważną częścią długofalowej
strategii biznesowej, radzą sobie na zagranicznych rynkach nadal bardzo dobrze.
Z eksportu rezygnują głównie firmy drobne,
dla których taka działalność była traktowana jako wyzwanie czy okazja do jednorazowego zarobku. Dla nich koszt zagranicznej
sprzedaży staje się nie do udźwignięcia —
twierdzi Małgorzata Krzysztoszek, główna
ekonomistka PKPP Lewiatan.
Co ważne, firmy, którym udaje się jednak utrzymać na zagranicznych rynkach,
mają coraz lepsze wyniki. Choć teoretycznie
eksporterów jest w Polsce coraz mniej, ich
łączne przychody konsekwentnie rosną.
Obecnie do kraju napływa miesięcznie około 50 mld zł pochodzących ze sprzedaży zagranicznej. Pięć lat temu, kiedy odsetek eksporterów był rekordowo wysoki, przychody
wynosiły jedynie nieco ponad 30 mld zł.
— Eksporterzy to coraz bardziej elitarna grupa polskich firm. Mimo trudnych
warunków są coraz bardziej konkurencyjni w stosunku do zachodnich firm
i stale poprawiają wyniki — zaznacza
Małgorzata Krzysztoszek.
Polska jest na szczycie górki zadłużenia
Rząd i ekonomiści są
zgodni, że dług publiczny
w relacji do PKB
nie będzie już dalej rósł.
Takiego długu publicznego
Polska jeszcze nie miała. Według
danych GUS, na koniec 2011 r.
zadłużenie państwa wyniosło
858,9 mld zł, czyli w rok urosło
o 82,1 mld zł. Od końca 2007 r.,
kiedy rząd PO — PSL obejmował
stery, dług publiczny powiększył
się o 330 mld zł, czyli o 60 proc.
— Zupełnie naturalne było,
że w okresie kryzysu nastąpił
wzrost długu publicznego —
przekonuje Jacek Rostowski,
minister finansów.
Zadłużenie Polski wyniosło
na koniec 2011 r. 56,3 proc. PKB
i było o 1,5 pkt proc. wyższe niż
rok wcześniej. Wszystko wskazuje jednak na to, że etap wzrostu zadłużenia Polska ma już
za sobą. Według przesłanych
do Komisji Europejski prognoz Ministerstwa Finansów,
w latach 2012-15 dług publiczny
w relacji do PKB będzie konsekwentnie spadał. W 2015 r. ma
zejść poniżej 50 proc.
— Mogę powiedzieć z pełną
odpowiedzialnością,
że
w 2011 r. skończył się cykl wzro-
stu długu w relacji do PKB i zaczął się okres, kiedy zadłużenie
zaczyna spadać. Już w 2012 r.
będziemy mieli dług w relacji do
PKB o prawie 50 mld zł niższy
— przekonuje Jacek Rostowski.
Zobowiązania Polski mają
spadać dzięki dokręcaniu przez
rząd fiskalnej śruby. Część takich działań zostało już wprowadzonych (np. podwyżka VAT
i składki rentowej, sięgnięcie po
pieniądze z Funduszu Rezerwy
Demograficznej, obcięcie zasiłku pogrzebowego czy obcięcie
wydatków na Fundusz Pracy),
a część jest w trakcie realizacji
(głównie podniesienie wieku
emerytalnego, wprowadzenie
reguły samorządowej i zwiększenie wpływów z mandatów
drogowych dzięki nowym fotoradarom). Po części spadek
długu będzie też po prostu zabiegiem księgowym, wykorzystującym luki w unijnej statystyce (np. ograniczenie strumienia
do OFE na rzecz strumienia
do ZUS).
— Trzeba przyznać, że
w ostatnim czasie rząd podjął
wiele działań, które mają coraz większy wpływ na sytuację
w finansach publicznych. Jeśli
jeszcze uda się przeprowadzić
najważniejszą reformę, czy-
li podnieść wiek emerytalny,
prawdopodobnie wystarczy
to, żeby dług w relacji do PKB
z roku na rok malał — twierdzi
Piotr Kalisz, główny ekonomista
Citi Handlowego.
Dlatego analitycy rynkowi
oceniają prognozy rządu jako
wiarygodne, choć lekko optymistyczne.
— Zgadzamy się z ministerstwem, że zadłużenie jako
procent PKB będzie się w najbliższych latach obniżać, choć
oczekujemy nieco wolniejszego
tempa tego spadku — twierdzi
Aleksandra Świątkowska, ekonomistka BOŚ. [JKW]
Zaczyna się czas
zrzucania nadwagi
Relacja długu publicznego
Polski do PKB* (w proc.)
53,5
52,5
50,6
49,7
47,1
Prognoza
Ministerstwa
Finansów
'05
'07
'09
'11'12'13'14'15
*według metodologii unijnej. Źródło: MF, Eurostat
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
KASA Z UE
Przebudowa
dwóch nabrzeży
w porcie Darłowo
Urząd Morski w Słupsku podpisał
umowę z Energopolem Szczecin
dotyczącą przebudowy dwóch
portowych nabrzeży w Darłowie
Inwestycja ma kosztować 30,1 mln
zł. 85 proc. jej wartości pokryje
Europejski Fundusz Rybacki. Prace
potrwają do czerwca 2013 r.
Obejmą 1337 m linii cumowniczej
nabrzeży: Parkowego (1040 m)
oraz Skarpowego (297 m). Ich przebudowa ma polegać m.in.
na podniesieniu poziomu nabrzeży
o 30 cm, pogłębieniu dna do 5 m
z 2,7 m, utworzeniu stanowisk
postojowych dla statków oraz bu-
dowie 14 pomostów do cumowania
kutrów rybackich.
Po przebudowie przy obu nabrzeżach będą mogły cumować wszystkie statki zarejestrowane w porcie
Darłowo, który ma być portem
uniwersalnym, czyli handlowym,
rybackim i turystycznym. [DI, PAP]
5
30,1
mln zł Tyle
będzie kosztować
przebudowa
nabrzeży
w porcie Darłowo.
Accenture doda 500 etatów w stolicy
Amerykanie
tworzą w Warszawie
centrum doradztwa
w zarządzaniu. To znak,
że liczy się wiedza,
a nie tylko koszty.
W polskich strukturach
Accenture pracuje dziś 1250
osób, w tym 660 w centrum
usług w Warszawie i 220
w dwóch biurach świadczących
usługi IT w Łodzi. Amerykański
koncern, którego roczne przychody sięgają 25,5 mld USD,
wprowadza teraz nad Wisłę bardziej zaawansowane procesy.
— Wybraliśmy Warszawę
na lokalizację centrum doradztwa w zarządzaniu, które
jest częścią naszej globalnej
sieci talentów i innowacji
(Global Talent and Innovation
Network). Będą tu pracować
wysoce wyspecjalizowane
grupy doradzające firmom,
np. z sektora bankowego czy
zdrowia — mówi Sander van’t
Noordende, prezes tej części
biznesu w Accenture.
Poza Warszawą w tej sieci
działają jeszcze tylko centra
w Chinach i Indiach, które zatrudniają łącznie 1500 konsultantów. Polski oddział ruszył
w lutym, zatrudnia 25 ekspertów i wspiera 10 projektów europejskich klientów.
— W najbliższych miesiącach podwoimy tę liczbę. Do
przyszłego roku powinno tu
pracować 150 osób. Chciałbym,
żeby centrum urosło w 2-3 lata
do 500 pracowników — dodaje
Sander van’t Noordende.
O ile w tym momencie
Accenture zatrudnia doświadczonych ekspertów, od przyszłego roku będą to absolwenci.
— Podpisaliśmy list intencyjny z Politechniką Warszawską.
Będziemy inwestować w studentów, innowacje i komercjalizację
badań naukowych — zapowiada
Jarosław Chudziak, wiceprezes
Accenture w Polsce.
Warszawa była jedyną
w Polsce lokalizacją rozpatrywaną przez Accenture.
— Ważne jest dla nas, by
centrum było hubem intelektualnym i transportowym.
Potrzebujemy dostępu do pracowników np. z Rosji, Ukrainy,
Estonii, Wielkiej Brytanii,
Warsztaty
O tym, jak minimalizować ryzyko finansowe, prawne, jakościowe i ryzyko utraty danych
w obszarze IT, dowiedzą się
Państwo podczas warsztatów
„Zarządzanie outsourcingiem
projektów informatycznych”,
które odbędą się 29-30 maja
2012 r. w Warszawie.
Więcej informacji:
www.konferencje.pb.pl,
22-333-97-77.
Niemiec czy Hiszpanii oraz
łatwego dojazdu np. do stolic całej Europy — wyjaśnia
Jarosław Chudziak.
Accenture nie ubiegał się
o grant — firma uznała, że procedury za długo trwają. Stolica
Polski wygrała ze swoimi odpowiednikami w Czechach, na
Słowacji, w Rumunii i Hiszpanii.
Ekspertów nie dziwi decyzja Accenture.
REKLAMA
— Mamy 30-50 inwestycji
w centra usług biznesowych,
które zostaną zrealizowane
w Polsce. Część tych projektów
to bardzo zaawansowane usługi oparte na wiedzy. Wybór
Warszawy ma sens i pokazuje,
że nie walczymy kosztami, tylko wartością dodaną, jak dostęp
do ekspertów czy połączeń
lotniczych — komentuje Jacek
Levernes z zarządu HP Europa,
Bliski Wschód, Afryka oraz szef
Związku Liderów Sektora Usług
Biznesowych (ABSL).
ABSL szacuje, że w sektorze usług dla biznesu pracuje
w Polsce 70 tys. osób, a do końca 2013 r. będzie ich 100 tys.
W Polsce Accenture działa
od 1990 r. W 1993 r. Amerykanie
otworzyli biuro w Warszawie,
w 2005 r. centrum usług w Łodzi,
w 2006 — w Warszawie. [MAG]
CHOĆBY HISZPANIA:
Nie zdziwię się, jeśli liczba pracowników Accenture w Polsce
urośnie w najbliższych latach do
2,5-3 tys. osób. Accenture ma na
świecie 246 tys. pracowników,
w tym 75 tys. w Indiach, 20 tys.
na Filipinach, 35 tys. w USA,
10 tys. w Hiszpanii — mówi
Sander van’t Noordende, prezes
działu konsultingu w zarządzaniu
w Accenture. [FOT. WM]
26159
6
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
8,22
PulsDnia
bln EUR Taki był dług publiczny krajów strefy euro
na koniec 2011 r. – podał Eurostat. Zadłużenie sięga już
87,2 proc. PKB Eurolandu, czyli najwięcej w historii
państw wspólnej waluty.
Autostradowa droga do
Dziś cierpią firmy budujące
szybkie trasy i ich
podwykonawcy, jutro problemy
dotkną resztę branży i banki
48
mld zł To wartość
kontraktów na
budowę dróg szybkiego ruchu.
Kto ceną wojuje
Katarzyna
Kapczyńska
[email protected] 22-333-98-16
Przynajmniej raz w tygodniu w sądzie pojawia się wniosek o upadłość firmy budującej autostradę.
— Dziś ci, którzy nie zdobyli żadnego
dużego kontraktu autostradowego, cieszą się, że nie udało im się wygrać — przyznaje Zbigniew Kotlarek, szef Polskiego
Kongresu Drogowego.
Złośliwi twierdzą, że dzisiaj łatwiej można
spisać listę firm, którym upadłość nie grozi,
niż tych, którym w oczy zagląda widmo bankructwa.
— Nie ma firm, które z pewnością nie
upadną, nie ma firm, które nie wykażą
strat na kontraktach drogowych. Do tej
pory kłopoty dotykały przede wszystkim mniejsze przedsiębiorstwa, ale teraz
okazuje się, że i duże nie unikną problemów. Czeka nas ciekawy, ale trudny rok.
Kończymy budowę autostrad i wchodzimy
w fazę realizacji strat z tych kontraktów.
Większe szanse na przetrwanie mają ci,
którzy zdywersyfikowali portfel, nie walczyli o kontrakty za wszelką cenę i mają
dużych międzynarodowych inwestorów,
którzy być może pomogą im przetrwać
nadchodzący trudny okres — mówi Dariusz
Blocher, prezes Budimeksu.
W dywersyfikacji szansy upatruje
też Konrad Jaskóła, prezes Polimeksu-
Firmy drogowe nie radzą sobie z zatorami i upadają, bo dwa — trzy lata temu,
kiedy zaczął się kryzys, firmy z całego
świata ściągnęły do Polski, by budować
drogi na EURO 2012. Chcąc wygrać kontrakt, toczyły zacięte wojny cenowe.
— Tymczasem ceny materiałów znacznie
poszły w górę — asfalt podrożał o 45
proc., paliwa o 30 proc., cement o 7,5
proc., a stal o około 25 proc. — wylicza
Maciej Radziwiłł, prezes Trakcji Tiltra.
W tej sytuacji niskomarżowe zlecenia
sprzed dwoch — trzech lat zamieniły się
w kontrakty generujące ogromne straty.
-Mostostalu, ale przyznaje, że ma niezapłacone faktury na „kilkadziesiąt milionów”.
— Będziemy je stopniowo regulować
— obiecuje Konrad Jaskóła.
Zaraźliwa choroba
Zarówno Budimex, jak i Polimex-Mostostal
wiążą spore nadzieje z kontraktami na
rynku kolejowym. Jednak — jak ocenia
Dariusz Blocher — problemy, jakie dziś
występują przy budowie autostrad, mogą
przenieść się wkrótce także na rynek kolejowy.
— Ceny, po jakich dziś wygrywa się przetargi na kolei, wróżą powtórkę drogowego
scenariusza — uważa Dariusz Blocher.
Tego samego zdania jest Maciej
Radziwiłł, prezes Trakcji Tiltra, pracującej przy modernizacji polskich torów.
Boleśnie przekonał się on także o ryzyku przy budowie autostrad. Należący do
grupy tarnowski Poldim, który był m.in.
liderem konsorcjum przy budowie jednego z odcinków między Łodzią a Toruniem,
złożył niedawno wniosek o układ w upadłości.
— Większość banków zgodziła się na redukcje nawet o 50 proc., ale jeden uwarunkował zgodę od natychmiastowej zapłaty
reszty. Nie mogłem tego zrobić, zaryzykowałbym funkcjonowanie całej grupy — mówi
Maciej Radziwiłł.
Nie ukrywa więc, że w Poldimie układ
w upadłości może się nie udać i firma będzie
musiała zbankrutować.
— W samym Poldimie banki miały zaangażowane 120 mln zł. Jeśli fala bankructw
będzie się nasilać, będzie to także duży
problem dla sektora bankowego — mówi
Maciej Radziwiłł.
Już dziś problemy firm budujących autostrady zaczynają odbijać się także na przedsiębiorcach z innych gałęzi gospodarki.
— Zatory płatnicze w budowie autostrad
powodują, że firmy realizujące kontrakty
drogowe mają także problemy z płatnościami w innych kontraktach budowlanych, co
z kolei negatywnie odbija się na nas — mówi
Krzysztof Pruszyński, właściciel grupy dostarczającej m.in. pokrycia dachowe i elewacje.
Śniegowa kula
Najbardziej cierpią jednak drogowi podwykonawcy. Jerzy Kida, właściciel firmy
Kida-System, która buduje miejsca obsługi
podróżnych na trasie A1 w pobliżu Torunia,
twierdzi, ze firma Budbaum, członek wykonawczego konsorcjum, nie płaci mu od
początku roku.
— Budbaum złożył do sądu gospodarczego wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Złożenie wniosku jest skutkiem
pogorszenia się sytuacji finansowej spółki
w związku z osłabieniem koniunktury na
rynku budowlanym, wzrostem kosztów
materiałowych i spadkiem rentowności
Ciech otrzymał ofertę na Zachem
Rozmowy w sprawie
sprzedaży spółki
zależnej z Bydgoszczy
nabierają tempa.
Jeden z inwestorów
złożył propozycję
kupna Zachemu.
Władze Ciechu opublikowały
wyniki za pierwszy kwartał,
jednak w centrum zainteresowania rynku były plany
sprzedaży spółek zależnych.
Prezes Ciechu Ryszard Kunicki
poinformował o zwiększeniu intensywności rozmów
z potencjalnymi inwestorami odnośnie do sprzedaży
Zachemu. W ostatnich latach
spółka zależna z Bydgoszczy
mocno ciążyła na wynikach
segmentu organicznego i całej grupy.
— Otrzymaliśmy konkretną
ofertę sprzedaży Zachemu,
która spotkała się z naszymi
minimalnymi oczekiwaniami
— mówi Ryszard Kunicki.
Prezes Ciechu nie chciał
ujawnić szczegółów potencjalnej transakcji. Poinformował,
że zainteresowany inwestor
nie posiada wyłączności na
negocjacje w sprawie sprzedaży Zachemu. Grupa Ciech
wybrała już doradcę w związku z planami sprzedaży spółki
zależnej.
Władze Ciechu w ciągu
dwóch, trzech miesięcy mają
również podjąć decyzje, czy
po raz kolejny wystawią na
sprzedaż spółkę Vitrosilicon,
producenta wyrobów szklanych oraz produktów chemicznych. Wokół grupy dzieje
się coraz więcej. Na walnym
w tym tygodniu może dojść do
zmiany na stanowisku prezesa. Rynek spekuluje, że stanowisko może objąć Dariusz
Krawczyk, wieloletni prezes
grupy Synthos.
Zyski w górę…
W pierwszym kwartale 2012 r.
grupa Ciech zanotowała
dużą poprawę wyników.
Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,17 mld zł i były wyższe
o 4,5 proc. niż rok wcześniej.
Ciech zanotował EBITDA
w wysokości 134 zł w porównaniu z 97 mln zł w pierwszym kwartale 2011 r. Zysk
operacyjny wzrósł do 72 mln
zł z 42 mln zł przed rokiem.
Zysk netto grupy wyniósł 10
mln zł i był o 2,5 razy wyższy niż rok temu. Wyniki za
pierwszy kwartał Ciechu nie
były wolne od wpływu zdarzeń jednorazowych.
— Dane są znacznie lepsze
od oczekiwań. Rynek spodziewał się zysku operacyjnego w okolicach 32 mln zł.
Zakładano negatywny czynnik jednorazowy w postaci
dodatkowych zobowiązań
dotyczących odkupu elektrociepłowni w Stassfurcie na
ponad 20 mln zł na poziomie
operacyjnym. Odpis został
zaksięgowany w kosztach finansowych. Dodatkowo wyniki były podparte przeszacowaniem wartości gruntów na
około 10 mln zł, w segmencie
organicznym — mówi Tomasz
Kasowicz, analityk Erste
Securities.
…marża w dół
Bardziej sceptyczny w ocenie
postępów grupy jest Krystian
Brymora, analityk DM BDM.
— Marża zysku brutto ze
sprzedaży grupy była o 36
pkt bazowych niższa rok do
roku. W przypadku segmentu sodowego znalazła się na
porównywalnym poziomie.
Wyższe ceny produktów przy
korzystnym kursie euro i wysokim stopniu wykorzystania
zdolności wytwórczych pozwalały oczekiwać lepszych
wyników — mówi Krystian
Brymora.
Według analityków, grupa
Ciech ma szanse na dalszą poprawę wyników rok do roku,
gorzej może być w przypadku
zmian kwartał do kwartału.
Motorem napędowym Ciechu
nadal pozostanie segment sodowy. Eksperci nie oczekują
wysokiej rentowności po
Dywizji Organika (w której
skład wchodzi Zachem) w kolejnych kwartałach.
Kamil Koprowicz
[email protected] 22-333-97-04
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Orlen największym
podatnikiem
na Litwie
Największym podatnikiem na
Litwie jest rafineria Orlen Lietuva,
której właścicielem jest PKN
Orlen. W 2011 r. zapłaciła 1,279
mld litów (ponad 370 mln EUR).
Jednakże, jak napisał w dzienniku
„Verslo Żinios” Nerijus Macziulis,
ekonomista Swedbankas,
wstrzymanie działalności rafinerii nie stanowiłoby znacznego
zagrożenia dla litewskiego
budżetu: „Gdyby paliwo nie było
produkowane na Litwie, lecz
sprowadzane, podatek akcyzowy
zapłaciłyby inne spółki”. Jego
zdaniem, nie należy też pomniej-
szać roli Orlen Lietuva, gdyż zakres jej produkcji stanowi około
jednej czwartej całej produkcji
przetwórczej kraju.
Orlen Lietuva jest jedyną rafinerią
w krajach bałtyckich, mającą
dominującą pozycję na rynkach
Litwy, Łotwy i Estonii. [DI, PAP]
Spłacając długi Hydrobudowa
przekonała wierzycieli do
wycofania wniosków o upadłość
OKIEM EKSPERTA
[email protected] 22-333-99-30
Poznański sąd zwrócił
wczoraj wniosek o upadłość
likwidacyjną Hydrobudowy
Polska (HP), złożony przez spółkę
Budownictwo Drogowe KRUG.
DIABELSKA ALTERNATYWA: Szefowie
wielu firm drogowych mają dylemat: upaść
jak DSS czy zerwać kontrakt, jak chiński
COVEC. Każdy wybór zakończy się wyeliminowaniem z rynku. [FOT. WM]
prowadzonych inwestycji — informuje Artur
Szumski, dyrektor ekonomiczny firmy.
— Kontrakty po Budbaumie przejmują
Irlandczycy, i to oni będą nam płacić bezpośrednio. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad poprosiła nas także o przesłanie
faktur i obiecała uregulować zaległe należności. Przesłaliśmy dokumenty i czekamy
— mówi Jerzy Kida.
O układ w upadłości poprosił także
Wakoz, który wspólnie z Bilfinger Berger
Budownictwo (BBB) realizował gdańską obwodnicę.
— Ostatnio na realizowanych przez nas
kontraktach zbankrutowało kilkanaście
firm. Fatalnie wpływa to na czas wykonania
kontraktu, jego rentowność, morale — mówi
Piotr Kledzik, prezes BBB.
Powodem były względy formalne: wniosek opłacony był niewystarczającą kwotą.
Niezależnie od tego, również wczoraj zarząd firmy KRUG wycofał wniosek. Z informacji „Pulsu Biznesu” wynika, że powodem tej decyzji mogła być spłata przez
HP zaległej kwoty 210 tys. zł.
W ostatnich tygodniach wnioski o upadłość likwidacyjną giełdowej spółki złożyło
dwóch innych wierzycieli. Autorem pierwszego, datowanego na 9 marca 2012 r., był
Artur Stróżyk prowadzący działalność gospodarczą Import-Export, który od stycznia
2012 r. nie mógł doczekać się zapłaty 152
tys. zł za usługi dźwigowe, wykonane na budowie autostrady A1 Toruń — Stryków. W piśmie do sądu jego pełnomocnik wymienił
kilku innych niezaspokojonych wierzycieli
HP, którzy nie mogą doczekać się na zapłatę
faktur, wystawionych nawet w listopadzie
2011 r. Wniosek Stróżyka został cofnięty
23 marca, „w związku z zapłatą przez
dłużnika należności głównej objętej wnioskiem”. Podobnie zakończył los drugi
z wniosków, złożony w sądzie 2 kwietnia
przez spółkę Kobamet, której HP zalegała
Układ to nie
rozwiązanie
KRZYSZTOF WOCH
dyrektor ds. relacji inwestorskich
N
a A1 kwestia zaległych zobowiązań nie
została do końca rozwiązana. Czekamy
na uruchomienie dodatkowego finansowania dla grupy PBG. Na A4 natomiast bank
[Pekao – red.] poprosił nas o wyjaśnienia.
Przez pewien czas nie mogliśmy w pełni
korzystać z linii kredytowej, ale właśnie została ona odblokowana i realizacja kontraktu
wróciła do normy. Nigdy nie wiadomo, jak
potoczy się sytuacja, ale dotąd nie braliśmy
pod uwagę scenariusza układu w upadłości.
z zapłatą ponad 120 tys. zł. Wycofano go
zaledwie kilka dni później.
Zaległości płatnicze nie dotyczą tylko
wielkich kontraktów autostradowych czy
stadionowych, ale też znacznie mniejszych
inwestycji. Najświeższy z wniosków, firmy
KRUG, dotyczy np. robót podwykonawczych przy kontrakcie z gminą Swarzędz
na przebudowę ulic w tym mieście. Co
więcej — pełnomocnik spółki KRUG w piśmie do sądu przekonywał, że HP ma zaległości nie tylko w stosunku do kontrahentów, ale też pracowników, fiskusa i ZUS.
O skali złych emocji wśród wierzycieli
HP może też świadczyć, że wszyscy wnosili
o ustanowienie zarządcy przymusowego
lub tymczasowego nadzorcy nad majątkiem budowlanego giganta.
REKLAMA
Podziemny parking w małym PPP
Dobre wieści
dla promotorów PPP
w Polsce. Warta ponad
43 mln zł inwestycja
została dopięta
i ma finansowanie.
W grudniu informowaliśmy,
że Hala Ludowa — samorządowa spółka, która jest operatorem Hali Stulecia — jest
już po słowie z giełdowym
Budimeksem na temat budowy w koncesji (czyli w formule tzw. małego PPP) parkingu
dla ponad 800 samochodów
osobowych i autokarów.
Wczoraj obie strony ostatecznie dobiły targu w sprawie
podziemnej inwestycji. Spółka
celowa Budimeksu będzie
operatorem parkingu przez
30 lat. Spodziewane przychody w tym czasie (w bieżących
cenach) mają przekroczyć 200
mln zł netto. Inwestycja pochłonie 43,3 mln zł netto. Nie
ma już żadnych formalnych
i finansowych przeszkód, które mogłyby wstrzymać jej realizację. Jak informuje Bartłomiej
Andrusiewicz, prezes samorządowej firmy, Hala Ludowa
otrzymała decyzję środowiskową, a Budimex zdobył pieniądze na realizację inwestycji:
część pieniędzy wykłada budowlana grupa, a część banki.
— Umowa jest tak skonstruowana, że gwarantuje pełne
zaangażowanie obu stron. Jeśli
parking nie będzie przynosić
zysków, będziemy pokrywać
część wydatków Budimeksu.
Jeśli będzie dobrze zarabiać,
będziemy się dzielić zyskami.
Skoro ponosimy część ryzyka,
będziemy mieć też wpływ na
wysokość opłat pobieranych
od kierowców — tłumaczy
Bartłomiej Andrusiewicz.
Wrocławscy samorządowcy
postawili przed prezesem Hali
Ludowej zadanie stworzenia
centrum kongresowego z prawdziwego zdarzenia. Wiążą się
z tym spore inwestycje infrastrukturalne. Hala Stulecia została już zmodernizowana, teraz
do pracy zabiera się Budimex
(parking ma powstać do końca
2013 r.), w przyszłości na terenach należących do wystawienniczego kompleksu może
powstać hotel. [TM]
370
mld EUR Tyle
podatku zapłaciła
rafineria Orlen Lietuva
w ubiegłym roku.
Nie wąsy,
lecz złoto
bankructwa
Dawid
Tokarz
7
Vistula inwestuje
w W.Kruk już bez
Wojciecha Kruka.
Żniwa przyjdą
w czwartym kwartale.
— Pokażemy, że W.Kruk potrafi
latać wysoko i bez pana Kruka —
mówi Jerzy Mazgaj, udziałowiec
Vistuli, właściciela W.Kruk, i zapowiada doinwestowanie sieci jubilerskiej.
Te słowa to także reakcja na
ostatnie wypowiedzi i działania
Wojciecha Kruka, który na wczorajszym walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Vistuli głosował
przeciwko emisji akcji przez
odzieżowo-jubilerską spółkę.
Zegarki i słowa
Od kilku tygodni Wojciech Kruk
podkreśla, że nie podoba mu
się to, co dzieje się w W.Kruk.
Sygnalizował nawet chęć przejęcia jubilerskiej działki, sugerując, że sytuacja finansowa Vistuli
zmusi spółkę do sprzedaży części biznesu. Tyle że Jerzy Mazgaj
i jego sprzymierzeńcy ani o tym
myślą, a ponadto mieli inne zdanie w kwestii emisji.
— Emisja przyniesie spółce nawet 20 mln zł kapitału.
Zamierzamy dużą część przeznaczyć na rozwój salonów
W.Kruk. Dokupimy więcej towaru, głównie złota i zegarków.
Oczekuję, że taki ruch pozwoli
wyraźnie zwiększyć sprzedaż
i tym samym czwarty kwartał
2012 r. dla W.Kruk będzie dużo
lepszy niż końcówka 2011 r.
— podkreśla Jerzy Mazgaj.
Wojciech Kruk ocenia, że
przy skali potrzeb Vistuli za
chwilę potrzebne będą kolejne pieniądze.
Sam scenariusz
sprzedaży
jubilerskiej marki
wydaje się mało
realny, Vistula nie
musi na gwałt
się rozprzedawać.
Kamil Szlaga z KBC Securities
— Ta emisja to sposób na odciągnięcie w czasie problemów
o dwa — trzy miesiące, a nie
sposób na ich rozwiązanie —
przekonuje Wojciech Kruk.
Cena Kruka
Zdaniem analityków, plany
inwestycji w zatowarowanie
W.Kruk to ruch w dobrą stronę,
ale pokazujący, że spółka wciąż
ma problemy z równowagą.
— Jednak Vistula nie jest
w sytuacji firm budowlanych
walczących o przeżycie. Spółka
szuka szansy na większe zyski
i wydaje się, że większy asortyment pozwoli rozwinąć sprzedaż
w W.Kruk. Sam scenariusz sprzedaży jubilerskiej marki wydaje się
mało realny, Vistula nie musi na
gwałt się rozprzedawać — twierdzi
Kamil Szlaga z KBC Securities.
Potwierdza to Jerzy Mazgaj,
który nie obawia się ewentualnej konkurencji ze strony
Wojciecha Kruka.
— Młoda dziewczyna, kupując
bransoletkę, nie myśli o tym, czy
prezesem firmy jest prezes z wąsem czy bez. Liczy się obsługa,
cena, dostępność, prestiż. Pan
Kruk, jeśli rozwinie swój biznes,
to zawsze będzie daleko w tyle za
W.Kruk. Z dnia na dzień nie da
się zbudować dużej sieci — uważa Jerzy Mazgaj. [KAJ]
26033
8
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
1260
PulsDnia
Tyle ton srebra
wyprodukował KGHM
w 2011 r. To o 8,5 proc. więcej
niż rok wcześniej.
Lubińska spółka została globalnym liderem
— wynika z zestawienia World Silver Survey.
Wyprzedziła koncerny, z którymi wcześniej
przegrywała: BHP Billiton i Fresnillo.
Co ciekawe — prezes Herbert Wirth jeszcze
rok temu zapowiadał osiągnięcie światowego szczytu w 2018 r. [ONO]
Opóźniona e-rewolucja
ministra Boniego
Nie będzie blitzkriegu w e-administracji. Będzie gaszenie pożarów,
nowa filozofia i dialog z branżą IT
Spec od informatyzacji
Mariusz
Gawrychowski
[email protected] 22-250-29-28
Wiele spraw było postawionych na głowie,
my chcemy je postawić na nogach — tak
Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, rozpoczął prezentację raportu otwarcia o stanie polskiej e-administracji. Od kilku
miesięcy czekała na to branża IT. Szczególnie
że minister zapowiadał sprzątanie stajni
Augiasza, jaką są, w jego ocenie, rządowe
przetargi na systemy IT.
Jednak ci, którzy spodziewali się błyskawicznych działań resortu, mogą poczuć się
zawiedzeni. Na nową jakość w e-administracji przyjdzie poczekać. Na początku ministerstwo chce skoncentrować się na gaszeniu pożarów (w lutym Bruksela wstrzymała
wypłatę ponad 300 mln EUR na projekty
IT z uwagi na podejrzenia korupcji), by nie
tracić unijnych pieniędzy.
Nowa filozofia informatyzacji państwa będzie dopiero następnym krokiem. Zgodnie
z nią, urzędnicy mają przestać myśleć
o kupowaniu sprzętu IT i oprogramowania,
a skoncentrować się na dostarczaniu usług
obywatelom.
— Obecnie dominuje spojrzenie techniczne: jaki sprzęt kupić, w co zainwestować. Nie
myśli się o tym, co to może przynieść społeczeństwu. Chcemy to zmienić — podkreśla
Michał Boni.
Znamy
stanowisko
MAiC.
Teraz będzie
potrzebne
spojrzenie
dostawców
systemów IT.
Można wiele
wymyślić
i napisać,
a później
okazuje się,
że nie ma kto
takich
rozwiązań
dostarczyć.
Wacław Iszkowski
Andrzej Ręgowski, wicedyrektor
departamentu służby celnej w resorcie
finansów, ma zostać nowym wiceministrem, odpowiedzialnym za informatyzację administracji. Jest on jednym z ojców
sukcesu informatyzacji służby celnej.
Był m.in. dyrektorem w Głównym Urzędzie
Ceł i pełnomocnikiem szefa Służby Celnej
ds. informatyzacji. Nadzorowany przez
niego projekt e-Cło znalazł się na liście
projektów zagrożonych MAiC, ale — jako
wyjątek — nie z winny polskich urzędników, lecz przez Brukselę.
Z tego powodu Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji (MAiC) wyciągnęło z szafy zakurzoną Elektroniczną
Platformę Usług Administracji Publicznej
(e-PUAP) — jeden z nielicznych rządowych
projektów IT, który został z sukcesem
ukończony. W zamyśle Michała Boniego
platforma ma stać się miejscem, w którym przez internet będzie można załatwić
wszystkie sprawy urzędowe. Minister zapowiada jej reaktywację, bo — choć jest
gotowa — leży niewykorzystana. Ma się to
szybko zmienić i wkrótce na e-PUAP pojawią się nowe usługi: składanie PIT czy
zakładanie spółek przez sieć.
Jednak na pełen dostęp do urzędów on-line Polacy muszą poczekać jeszcze co najmniej kilka lat. Do końca roku ma powstać
nowy plan informatyzacji państwa.
— Dwa lata zajmie nam uporządkowanie
obecnie realizowanych projektów. Następnie
zajmiemy się przygotowaniem nowych rozwiązań w ramach funduszy unijnych na lata
2014-20 — zapowiada Michał Boni.
Obywatele uzyskają pełny dostęp do
głównych usług urzędowych przez sieć
dopiero po 2015 r. Do tego czasu na zgliszczach projektu e-dowodów (wyrzuconego
dwa tygodnie temu do kosza) ma powstać
rozwiązanie, które umożliwi wydawanie
takich dokumentów w przyszłości. Kiedy
dokładnie? Tego nie wiadomo. MAiC będzie
czekało na wypracowanie w UE jednolitego
standardu podpisu elektronicznego. Miał on
być głównym elementem e-dowodów i jest
niezbędny do podpisywania pism urzędowych wysyłanych przez internet.
Michał Boni zapowiedział także, że będzie
chciał rozmawiać z branżą IT o nowych zasadach współpracy. Chce się z nią spotkać
w drugiej połowie maja.
— Powinniśmy ustalić jasne reguły. Można
nawet pomyśleć o kodeksie etyki. Wszystkie
działania administracji i biznesu muszą być
przejrzyste — mówi Michał Boni.
Branża IT pozytywnie ocenia raport
— przynajmniej na pierwszy rzut oka.
— Na pewno otwiera pole do dyskusji.
W końcu znamy stanowisko MAiC. Teraz będzie potrzebne spojrzenie z drugiej strony,
czyli dostawców systemów IT. Można wiele
wymyślić i napisać, a później okazuje się,
że nie ma kto takich rozwiązań dostarczyć
— twierdzi Wacław Iszkowski, prezes Polskiej
Izby Telekomunikacji i Informatyki.
CYFROWY SUPERPRZEKRĘT:
Kosztowałby 2 mld zł więcej, niż zakładano,
a w zamian obywatele dostaliby nowoczesne
gadżety, z których nie byliby w stanie korzystać — tak minister Michał Boni tłumaczy
wyrzucenie do kosza projektu e-dowodów,
który — jego zdaniem — zasługiwał na miano
„informatycznego Madoffa”. [FOT. WM]
Europa najsłabiej radzi sobie w kryzysie
Przemysł spożywczy
to najlepszy,
a budownictwo
— najgorszy sektor
w światowej gospodarce.
W Polsce jest podobnie.
Czarne chmury zbierają się
nad budownictwem i transportem lotniczym, słońce
przygrzewa producentom
żywności i samochodów — tak
wygląda polska gospodarka
AD 2012, według analityków
firmy Euler Hermes, ubezpieczyciela kredytów z grupy
Allianz. W pozostałych sektorach eksperci dopatrują się
„oznak osłabienia”. To wynik
m.in. obserwowanego od po-
łowy 2011 r. pogorszenia spływu należności u producentów
opakowań. Ci zaś — jako dostarczający produkty wielu
branżom — służą jako miernik
kondycji całej gospodarki.
Jak zaznaczają analitycy
ubezpieczyciela, nawet niezły
poziom sprzedaży nie musi
przekładać się na dobre perspektywy firm w poszczególnych branżach.
— Większe zamówienia
oznaczają większe obciążenia
dla wykonawców — nierzadko
ponad ich możliwości. Boom
budowlany obnażył słabości
branży, zwłaszcza organizacyjne — jej rozdrobnienie, model
rozliczeń pogłębiający słabość
kapitałową podwykonawców,
odbijanie się opóźnień płatniczych na tempie realizacji
prac — mówi Tomasz Starus,
dyrektor Biura Oceny Ryzyka
w Euler Hermes.
Budowlanka uzyskała
globalnie najgorszy wynik —
w 9 z 36 analizowanych krajów sektor ten znajduje się
w głębokim kryzysie (m.in.
u naszych południowych sąsiadów), a tylko w dwóch —
Brazylii i Szwajcarii — kwitnie.
Oprócz przemysłu spożywczego najwyższe oceny w skali globalnej zebrały natomiast: produkcja samochodów, farmacja
i przemysł chemiczny.
— Sytuacja ekonomiczna
w Europie jest bardzo specyficzna: obecny umiarkowa-
ny kryzys poważnie uderzył
w działalność najmniej odpornych sektorów, jednocześnie
stwarzając wyjątkowe okazje
do rozwoju najmniej wrażliwym branżom. To prawdziwy
wzmacniacz trendów strukturalnych — ocenia Ludovic
Subran, główny ekonomista
Euler Hermes.
W najlepszej sytuacji spośród analizowanych państw
jest Szwajcaria, gdzie aż 9
sektorów uzyskało najwyższą
możliwą ocenę. O oczko niżej
uplasowały się gospodarki Rosji
i Brazylii, o dwa — Chin i Indii.
Stawkę zamyka Grecja (6 sektorów w poważnym kryzysie),
za Irlandią (3) oraz Portugalią
i Hiszpanią (2). [MZAT]
Stary Kontynent w odwrocie
Region
przemysł farma-produkcja chemia stal budoIT i usługi
spocja
samownictwo telekomużywczy
chodów
nikacyjne
Świat
A
A
A
A
B
C
B
Ameryka Płn.
i Płd.
A
A
A
A
B
C
B
Azja i Pacyfik
A
A
A
B
B
B
A
Kraje śródziemnomorskie A
B
B
B
C
C
B
Niemcy
B
B
A
A
B
B
B
Francja
A
B
B
A
B
C
B
Polska
A
B
A
B
B
C
B
Źródło: Euler Hermes. Skala ocen: A – dobre wyniki i prognozy, B – oznaki osłabienia, C – problemy strukturalne,
D – kryzys.
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
WSKAŹNIKI
Indeks CBOE Market Volatility,
zwany indeksem strachu, znacznie
podskoczył w poniedziałek.
Wartość indeksu VIX wzrosła
gwałtownie o 15,8 proc., do 20,20
pkt. Wśród przyczyn analitycy
podają niepewność związaną z kryzysem zadłużeniowym w Europie,
Gwałtowny
wzrost indeksu
strachu
zmianami na scenie politycznej
na Starym Kontynencie i kilka
pesymistycznych prognoz, w tym
m.in. Kellogga.
Inwestorzy z niepokojem przyjęli
wyniki I tury wyborów prezydenckich we Francji. Nerwowość podgrzały też wieści z Holandii, gdzie
nie mogąc dojść do porozumienia
odnośnie do programu oszczędnościowego, premier podał rząd do
dymisji. Z kolei Kellogg, jeden
z największych w USA producentów artykułów spożywczych, obniżył prognozę na 2012 r. po słabych
wynikach sprzedaży w I kw. [WST]
9
15,8
proc. O tyle
w poniedziałek
wzrósł tzw.
indeks strachu.
REKLAMA
26551
Rosyjski ratunek
dla Żubrówki
CEDC zyskała
strategicznego
inwestora. Oprócz
pieniędzy daje szansę
na zwiększenie udziału
w rosyjskim rynku.
Borykająca się z problemami z zadłużeniem Central
European
Distribution
Corporation (CEDC) ma strategicznego inwestora. Została nim
Russian Standard Corporation
posiadająca połowę udziałów
w rosyjskim rynku wódki w klasie premium. Rosjanie za 100
mln USD (317 mln zł) obejmą
akcje z nowej emisji i obligacje
zamienne na akcje. Ponadto
obejmą niezabezpieczone obligacje za 210 mln zł (661,5 mln
zł) o oprocentowaniu 6 proc.,
dzięki którym spółka spłaci zadłużenie i wykupi obligacje, które zapadają w przyszłym roku.
— Tak taniego finansowania
spółka by raczej nie uzyskała
na rynku przy swoim bilansie.
Tym samym zredukowane
zostało ryzyko niewypłacalności CEDC w 2013 r., na co
od razu zareagował kurs, choć
warunki umowy były już wcześniej rynkowi znane — mówi
Andrzej Knigawka, analityk
ING Securities.
To jednak rozwiązanie tylko
jednego z wielu problemów alkoholowej spółki.
— W krótkim terminie to coś
w rodzaju koła ratunkowego
i pozytywna informacja dla
inwestorów, zwłaszcza że rosyjski partner będzie oznaczał
też wsparcie dla działalności
Ciepłe powitanie inwestora
Kurs CEDC w zł
35
16,50
29
15,76
23
15,02
17
14,28
11
13,54
15,5
5
1.04.2011
23.04.2012
+13%
13,7
– zamknięcie
z 20.04.12
12,80
9.00
17.40
Źródło: notowania.pb.pl
w Rosji. Należy jednak pamiętać, że wysokość zadłużenia zapadającego w 2016 r. wzrośnie
do 1,145 mld USD, co patrząc na
dzisiejszą rentowność biznesu, jest sumą astronomiczną.
Perspektywy dla rynku alkoholi
nie są szczególnie optymistyczne — korzystniejsze prognozy
mówią o tym, że rynek w tym
roku będzie płaski, a mniej korzystne, że w skali globalnej
spadnie nawet o 2 proc. i w takich warunkach CEDC będzie
musiała zwiększyć marże, co
będzie nie lada wyzwaniem
— twierdzi Krzysztof Kuper,
analityk Ipopemy Securities.
Jednak właśnie znajomość
lokalnego rynku przez nowego
inwestora strategicznego jest,
zdaniem analityków, szansą
dla CEDC.
— W radzie dyrektorów CEDC
będzie teraz trzech menedżerów
z Russian Standard Corporation,
dlatego gorzej niż do tej pory
spółce wieść się w Rosji nie
powinno. Tamtejszy rynek jest
trudny, tylko w tym roku dwukrotnie podwyższana będzie
akcyza, a przed spółką konieczność zdobycia silnej pozycji poprzez zwiększenie wolumenu
sprzedaży bez utraty rentowności — zauważa Łukasz Wachełko,
analityk DB Securities.
Andrzej Knigawka wskazuje na dobre relacje Russian
Standard Corporation z rosyjskimi władzami.
— Ma to spore znaczenie dla
prowadzenia biznesu w Rosji,
więc CEDC powinno być teraz tam łatwiej. Akcjonariusze
powiedzą „sprawdzam” już
w maju, przy okazji wyników
za I kwartał, ale wpływ nowego inwestora strategicznego widać będzie nie wcześniej niż po
IV kwartale — twierdzi analityk.
Zeszły rok CEDC zamknęła
gigantyczną stratą w wysokości
1,3 mld USD. Docelowo Russian
Standard Corporation obejmie
28,6 proc. akcji spółki (wcześniej
miała 9,9 proc.) i będzie największym akcjonariuszem. [MICH]
PKP Intercity zbierają na wagony
Kolejowy przewoźnik
negocjuje kredyty
z EBI i ARP. Dzięki nim
sfinansuje kontrakty
na tabor, już dziś
budzące wiele emocji.
PKP Intercity (PKP IC)
złożyły wniosek o kredyt w Europejskim Banku
Inwestycyjnym
(EBI).
Kolejowa spółka chce pożyczyć 186 mln zł na zakup 30
piętrusów, które będą jeździć
między Łodzią a Warszawą,
25 wagonów do obsługi linii
Wrocław — Poznań — Gdynia
oraz remont 68 pociągów
z trasy Szczecin — Przemyśl.
W sumie inwestycja jest warta
465 mln zł.
Pod obserwacją
— Kredyt z EBI zabezpieczy
nam fundusze na wkład własny, ale rozpatrujemy różne
możliwości finansowania,
więc rozmawiamy z wieloma instytucjami. Jesteśmy na
przykład w trakcie negocjacji
z Agencją Rozwoju Przemysłu
(ARP) — informuje Małgorzata
Sitkowska, rzecznik PKP IC.
ARP jest właścicielem poznańskiej Fabryki Pojazdów
Szynowych (FPS), dostawcy wagonów m.in. dla PKP IC, więc
rozmowom przyglądają się niemal wszyscy rynkowi gracze.
— Jeśli agencja będzie finansować kolejowe zakupy, a FPS
wygra kontrakt na ich realizację, będziemy protestować
— mówi jeden z dostawców.
W branży aż roi się od spekulacji. Pojawiają się przecieki,
że agencja już zamówiła wagony w FPS i będzie dostarczać je
Intercity, ale tej wersji nie potwierdza ani ARP, ani kolejowa
spółka. Wojciech Dąbrowski,
prezes ARP, zapewnia jedynie,
że FPS będzie brać udział w kolejowych przetargach.
Poznańska spółka uchodzi za
faworyta w przetargu na zakup
25 wagonów na linię Wrocław —
Poznań — Bydgoszcz. Konkurs
budzi wiele emocji.
— W tym tygodniu odbędzie się rozprawa w Krajowej
Izbie Gospodarczej. PESA
oprotestowała termin realizacji kontraktu — mówi
Małgorzata Sitkowska.
Intercity zakłada, że zwycięzca dostarczy jej wagony
do IV kwartału 2014 r.
— Termin rozprawy został
ustalony na piątek. W specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przewidziano
dostarczenie dokumentacji
w ciągu 7 miesięcy i przekazanie pierwszych wagonów
w terminie 8 miesięcy. PESA
uważa, że w obu przypadkach potrzeba minimum
14 miesięcy — mówi Karol
Żarnowski, szef marketingu
Rynku Napraw i Modernizacji
Ta b o r u
P a s a ż e r sk i e go
PESA Bydgoszcz.
Firma uważa też, że PKP IC
nierówno traktuje wykonawców i ich towar — inne wymagania certyfikacyjne stawiając wagonom, które już mają
tzw. świadectwo typu, a inne
— nowo projektowanym.
Unia sprawdzi
Potencjalni dostawcy zastanawiają się też, jak PKP IC zabezpieczy negocjowane obecnie
kredyty. Kilka miesięcy temu
kredyt z EBI na dostawę pociągów Pendolino kolejowa spółka zabezpieczyła umową ze
skarbem państwa, gwarantującą dostęp do torów i przewozy. Zabezpieczenie jest jednak
analizowane przez Komisję
Europejską, która sprawdza,
czy nie stanowi niedozwolonej
pomocy publicznej.
— Rodzaj zabezpieczenia będzie przedmiotem
rozmów. Będzie brany
pod uwagę przy wyborze
kredytodawcy — twierdzi
Małgorzata Sitkowska.
Ważne, by tym razem
Bruksela nie zakwestionowała
zabezpieczenia, bo PKP IC zabiega też o unijne dotacje do
taborowych zakupów.
Katarzyna Kapczyńska
[email protected] 22-333-98-16
10
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
47,4
PulsDnia
pkt Tyle w kwietniu
wyniósł indeks PMI
composite w strefie euro,
wobec 49,1 pkt w marcu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w przemyśle, wyniósł 46,0 pkt,
wobec 47,7 pkt, w usługach — 47,9
pkt, wobec 49,2 pkt. Indeks powstaje
na podstawie badania wśród 2000
firm, m.in. banków i przewoźników
lotniczych. Wartość powyżej 50 pkt
oznacza ożywienie w gospodarce. [DI]
Minizainteresowanie Maksem
Szwedzka sieć chce podbić Polskę ekohamburgerami, ale od miesięcy
nie może znaleźć partnera. Nikt nie chce stanąć w szranki z McDonald’s
JUŻ PISALIŚMY
„PB” z 21.10.2010 r.
Michalina
Szczepańska
[email protected] % 22-333-98-18
Max, znana szwedzka sieć fast food, która
na rodzimym rynku ściga się jak równy
z równym z McDonald’sem, od 2011 r.
miała serwować swoje ekologiczne i dietetyczne hamburgery również w Polsce.
Poszukiwania partnera do franczyzy
i rozmowy prowadzone w największych
miastach Polski spełzły jednak na niczym.
— Wciąż spotykamy się z potencjalnymi franczyzobiorcami. Interesuje nas
partner, który w długim terminie otworzy w Polsce nawet 50 restauracji, a wystartuje w dwóch miastach — Gdańsku
i Warszawie. Idealny byłby przedsiębiorca, który ma już doświadczenie na rynku
gastronomicznym, ale przede wszystkim wierzy w nasz koncept biznesowy
— mówi Masse Biouki, dyrektor ds. rozwoju Maksa.
Przepraszamy, brak miejsc
Rodzimi biznesmeni z solidnym kulinarnym dorobkiem nie mają jednak najwyraźniej serca do szwedzkich hamburgerów.
— Na krajowych rynkach fast foodów
jest zazwyczaj 2-3 dużych graczy, którzy
wysycają rynek. W hamburgery w Polsce
próbuje inwestować AmRest, reaktywując markę Burger King. Liczba klientów
w ich restauracjach i w sieci McDonald’s
pokazuje, że nie jest łatwo. Maksowi też
będzie trudno znaleźć partnera do stworzenia kilkudziesięciu restauracji — mówi
Piotr Mikołajczyk, wiceprezes Mex Polska,
a kiedyś prezes Sfinks Polska, który stworzył z niewielkiej firmy gastronomicznej
sieć 80 lokali.
DŁUGI POŚLIZG:
Szwedzi zapowiadali,
że otworzą w Polsce
pierwszy lokal w
2011 r. Teraz mówią,
że realny jest 2013 r.
SAMOWYSTARCZALNI: Średni roczny obrót typowej restauracji Maks w Szwecji to
2 mln EUR. Jednak nim partnerzy zobaczą pierwsze zyski, sami muszą zdobyć finansowanie,
bo Maks nie kredytuje franczyzobiorców. [FOT. ARC]
Piotr Mikołajczyk zapewnia, że żadnych rozmów z Maksem nie prowadził.
W jego ocenie, marce łatwiej byłoby wejść
na rynek z własnymi restauracjami, a dopiero później przekazać je we franczyzę.
O współpracy ze szwedzką siecią nie rozmawiali też inni duzi gracze. Wojciech
Goduński, właściciel pizzerii Biesiadowo
i Crazy Piramid Pizza, woli rozwijać własne marki, a rynek hamburgerów — tak
jak i inni restauratorzy — uważa za nasycony. Miejsce na nowe lokale i koncepty
widzi natomiast Sylwester Cacek, prezes
Sfinksa Polska, ale też woli skupić się na
rozwoju własnych marek: Sphinx, WOOK
i Chłopskie Jadło.
— Ważne, aby trafić w upodobania
konsumentów. Sieci, które sprawdzają
się w jednym kraju, nie zawsze odnoszą sukcesy gdzie indziej — mówi prezes
Sfinksa.
Do swojskiej wersji hamburgerów przekonuje rodaków Jan Kościuszko, prezes
Polskiego Jadła — serwując bułkę z kotletem schabowym. Nie wierzy w powodzenie szwedzkiego konceptu nad Wisłą.
— Siła marki McDonald’s jest tak wielka, że choć możliwe, to ekonomicznie
nieopłacalne jest tworzenie kolejnej sieci
hamburgerów w Polsce. Musiałoby to być
poprzedzone wielomiesięczną kampanią
reklamową za miliony dolarów. Nie sądzę, by do Polaków przemówiła też sama
koncepcja dietetycznego i ekologicznego
hamburgera. Widzę natomiast miejsce na
pojedyncze lokale serwujące hamburgery,
w których właściciel sam wypieka kotlety
(a przynajmniej to nadzoruje) i po latach
wyrabia sobie renomę w mieście — twierdzi Jan Kościuszko.
Biznes z przeszkodami
Wywołany do tablicy hamburgerowy lider
wskazuje jeszcze na inne bariery wejścia
dla nowej sieci.
— To m.in. kwestia znalezienia dobrych
lokalizacji. To kosztowne, ale w przeciwnym razie nie ma co liczyć na sukces.
Konieczne jest także zbudowanie lokalnej sieci rzetelnych dostawców. Ma to
znaczenie zarówno z punktu widzenia
jakości oferty, jak i kosztów prowadzenia
działalności. Przy małej skali to duże wyzwanie. Firmy decydują się często na import, a to oznacza wyższe ceny i mniejszą
przystępność oferty — tłumaczy Krzysztof
Kłapa, dyrektor ds. korporacyjnych
McDonald’s Polska.
Optymizm Maksa może wynikać z dotychczasowego hamburgerowego dorobku. Sieć ma w Szwecji 86 restauracji,
których obroty w 2011 r. przekroczyły 170
mln EUR, a zysk netto wyniósł 17 mln EUR.
Firma rozwija się też w Norwegii, a na oku
ma rynek duński. W Polsce na pewno nie
ruszy w tym roku.
— Na uruchomienie pierwszego lokalu
potrzebujemy 9-12 miesięcy od podpisania
umowy z franczyzobiorcą — mówi Masse
Biouki.
mBank wchodzi do oddziałów Multibanku
Prędzej czy później
to musiało się stać.
Klienci mBanku
będą obsługiwani
w oddziałach
Multibanku. Pod
pewnymi warunkami.
Niemal równo rok temu
Multibank zaczął w ograniczonym zakresie obsługiwać
klientów mBanku, przyjmując
wpłaty na rachunki i wypłacając gotówkę. Teraz otwiera
przed nimi drzwi na oścież. Jak
się dowiedzieliśmy, kilka dni
temu ruszył pilotaż oddziałowego systemu obsługi klientów
mBanku, który dla wszystkich
zainteresowanych ma być do-
stępny od lata tego roku. Dla
wszystkich, którzy... zostaną
klientami Multibanku.
Projekt jest dość skomplikowany. Dostępu do sieci nie
dostanie zwykły posiadacz
eKonta. Nic za darmo. A eKonto
takie właśnie jest. Dla zainteresowanych obsługą oddziałową
mBank wprowadzi osobną
ofertę rachunków, identyczną
z obowiązującą w Multibanku.
Dlaczego? Bo eKonta są za darmo lub mogą być (wymóg transakcyjności na karcie) i mają zupełnie inną strukturę niż pakiety
rachunków w Multibanku, które
mogą być bezpłatne, ale po spełnieniu różnych warunków.
— Klienci wirtualnego banku
uzyskają dostęp do trzech pakietów do rachunku, dostoso-
wanych do oczekiwań różnych
grup — przede wszystkim zamożnych, którym zagwarantowana zostanie obsługa osobistego doradcy MultiBanku i dostęp
do usługi doradztwa inwestycyjnego — mówi Cezary Kocik odpowiedzialny w zarządzie BRE
Banku za bankowość detaliczną.
Klienci mBanku właściwie
staną się klientami Multibanku,
tyle tylko, że będą posługiwać
się kartami ze stokrotką w logo
zamiast z kolibrem. BRE Bank
nie podaje, ilu klientów może
skorzystać z nowej oferty.
— Z naszych obserwacji wynika, że wśród użytkowników internetowego mBanku jest grupa
osób, która — choć na co dzień
obsługuje się on-line — oczekiwałaby też czasem możliwości
skorzystania z oddziału bankowego — mówi Cezary Kocik.
Jest jeszcze inny powód:
część potencjalnych klientów
rezygnuje z otwarcia rachunku
czy nawiązania relacji z mBankiem lub przechodzi do konkurencji — również ze względu na
brak obsługi oddziałowej.
— Wprowadzając pakiety,
damy klientom wszystkie usługi,
których mogliby potrzebować,
w jednym miejscu — w mBanku
— dodaje prezes Kocik.
Cały projekt kończy wieloletnie wysiłki BRE Banku, mające
na celu oddzielne promowanie
marek — internetowej i tradycyjnej. mBank obsługuje 3 mln
klientów. Multibank ma ich
ponad 650 tys. Sieć oddziałów
banku liczy 134 placówki. [ET]
NAJMŁODSZY WYGRYWA: Docelowo, jak zapowiada Cezary
Stypułkowski, prezes BRE Banku, cała grupa zmieni nazwę
na mBank. [FOT. WM]
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
EUROLAND
Hiszpania nie
będzie potrzebować
pomocy
Gospodarcze fundamenty Europy poprawiają się wyraźnie i Hiszpania nie będzie
potrzebowała pomocy — przekonywał w
CNBC Ewald Nowotny, członek władz
Europejskiego Banku Centralnego (EBC).
Ewald Nowotny twierdzi, że efekty realizowanych przez Hiszpanię reform będą
widoczne za pół roku.
11
— Wszystkie reformy strukturalne
potrzebują czasu — podkreślił członek
władz EBC.
Pytany o możliwość kolejnej rundy LTRO
Nowotny powiedział, że EBC prowadzi
stabilną politykę i najpierw musi zobaczyć, jaki efekt przynoszą dotychczasowe działania. [MD]
Koreańczycy kuszą rodzinę Likusów
Analitycy rynku
handlowego uważają,
że luksusowy dom
mody vitkAc odstrasza
klientów. Właściciele
chcą budować kolejny.
Po pięciu miesiącach funkcjonowania pierwszego w Polsce
luksusowego domu towarowego
vitkAc (wcześniej Wolf Bracka)
właściciele przekonują, że to
trafiony pomysł.
— Już pierwszy miesiąc zaskoczył nas wyższymi od spodziewanych obrotami — w Guccim o 100
proc. Styczeń i luty były gorsze,
ale od marca obroty znów rosną. Warszawa to duże i bogate
miasto — mówi Arkadiusz Likus,
który odpowiada za vitkAca.
Właśnie tu miały się koncentrować najdroższe marki
w Warszawie. I rzeczywiście,
Liwa Holding sprowadziła
Gucciego, Yves Saint Laurent,
Bottega Veneta, Alexandra
McQueena i Lanvina. Budynek
otwarto w pośpiechu, by zdążyć
na bożonarodzeniowy sezon. Do
dziś ma jeszcze 20 proc. wolnej
powierzchni, ale do końca roku
mają się pojawić kolejne marki.
Wcześniej — rodzinne Delikatesy
13 i restauracja Concept 13.
Pierwszy w Warszawie dom
mody z prawdziwego zdarzenia
przez analityków rynku handlowego został przyjęty z entuzjazmem i nadziejami. Dziś ocena
jest chłodniejsza.
— Jesteśmy społeczeństwem
aspirującym, niezamożnym.
Tymczasem wszystko w vitkAcu
mówi do klientów, że to nie dla
nich: począwszy od zamkniętej
fasady po zachowanie ochrony i obsługi. Do tego dochodzi
zupełny brak promocji i to, że
spora część powierzchni jest pusta — mówi Magdalena Frątczak,
dyrektor z działu handlowego CBRE.
— Jest wąska grupa klientów,
która już nie musi kupować za
granicą, choć dla nich warszawska oferta nadal jest uboga. Nie
wolno jednak lekceważyć tego,
że rodzina Likusów ma duże
doświadczenie w sprzedaży produktów marki premium — dodaje Patrycja Dzikowska z Jones
Lang LaSalle.
Przedstawiciel inwestora
i franczyzobiorca sporej części
marek mówi, że sukcesu nie
mierzy liczbą odwiedzających.
— To nie Arkadia czy Galeria
Mokotów. Nasi klienci wchodzą
czasem na pół godziny i wydają
100 tys. zł. Oczywiście są pewne błędy, jeszcze się uczymy,
dopiero pracujemy nad zachęceniem klientów aspirujących.
Ceny mamy 5-15 proc. niższe od
zachodnich, zakupy robią u nas
wrocławianie czy poznaniacy,
którzy do tej pory jeździli do
Berlina — mówi Arkadiusz Likus.
Koncept vitkAca podobno spodobał się także
Koreańczykom. Zaproponowali,
by Likusowie stworzyli podobny
w Seulu. Finansowanie miałby
zapewnić wielki koncern elektroniczny. Oferta leży na stole
i... jeszcze poleży.
— Trzeba dokończyć wynajmowanie warszawskiej inwestycji i dać sobie trochę oddechu. To
zajmie jeszcze ponad rok. Myśl,
by przenieść polski koncept do
centrum Seulu, jest kusząca, ale
to naprawdę dużo pracy — mówi
Arkadiusz Likus.
Bardziej prawdopodobne jest
to, że kolejny, choć mniejszy, vitkAc powstanie w Krakowie, skąd
pochodzi rodzina. [EG]
REKLAMA
Piekarnia CSM urośnie za dwa lata
Holendrzy obiecali
w Nowej Soli zakład
za 58 mln zł i 80 etatów.
Inwestycja będzie,
ale później.
Latem ubiegłego roku Wadim
Tyszkiewicz, prezydent Nowej
Soli, tryumfował. Działkę, której pod fabrykę turbosprężarek
nie wybrał Honeywell, kupił
CSM. Holenderska firma obiecała w Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej
(KSSSE) 58 mln zł inwestycji, 82
miejsca pracy i produkcję m.in.
muffinek. Zakład miał ruszyć
w kwietniu tego roku. We wrześniu wmurowano kamień węgielny. Ale fabryka nie powstała.
— CSM kupił w Wielkiej
Brytanii spółkę, która była
bliska bankructwa. W związku z tym odłożył na później
inwestycję w Polsce — mówi
Wadim Tyszkiewicz.
Z raportu finansowego CSM
wynika, że w styczniu 2011 r.
kupił Classic Cakes, firmę z obrotami rzędu 11,4 mln EUR i 90
pracownikami, produkującą
słodkie wyroby cukiernicze.
— Termin inwestycji w Polsce
został przesunięty o minimum
dwa lata — precyzuje Roman
Dziduch, wiceprezes KSSSE.
Jest jednak przekonany, że
zakład powstanie.
— Chcieliśmy cofnąć firmie
zezwolenie i odkupić ziemię,
bo to atrakcyjna działka. Ale
Holendrzy się nie zgodzili.
Wnoszą opłaty administracyjne, a na wywiązanie się z obietnic w zezwoleniu mają jeszcze trzy lata — mówi Roman
Dziduch.
CSM Polska istnieje od
1991 r. Firma ma bazę produkcyjną w Warszawie.
CSM jest notowany na NYSE
Euronext Amsterdam. Ma 3,1
mld EUR przychodów i 9 tys.
pracowników w 28 krajach.
Specjalizuje się w dwóch typach produktów: dodatkach
piekarniczo-cukierniczych
oraz kwasie mlekowym i jego
pochodnych stosowanych
w przemyśle spożywczym,
chemicznym i farmaceutycznym. [MAG]
Internetowa rewolucja w SKO
150 tys. oszczędzających
w SKO dostało
serwis e-bankowości,
jakiego nie mają
niektórzy dorośli.
Koniec z papierowymi książeczkami Szkolnej Kasy
Oszczędności (SKO). PKO
BP, który od 75 lat prowadzi
program SKO, uruchomił
nowy system transakcyjny
dla uczniów podstawówek.
Właściwie niczym nie różni się
on od serwisu dla dorosłych
klientów, poza tym, że jest intuicyjny, zabawnie pomyślany, edukacyjny, z elementami
rywalizacji i może stanowić
dobrą wskazówkę dla innych
banków (nie wyłączając PKO
BP z jego rachunkiem iPKO),
jak przygotować internetowy
dostęp do rachunku. Każdy
użytkownik SKO ma własny
login, hasło oraz numer IBAN
konta, co oznacza, że można na niego przelewać pieniądze z innych rachunków.
Papierową książeczkę członkowską zastąpiła plastikowa
legitymacja w kształcie karty
płatniczej. Konto SKO jest
oprocentowane na 5 proc. (do
2,4 tys. zł), a odsetki są kapitalizowane co tydzień.
PKO BP nie ujawnia, ile kosztowało przeniesienie SKO do internetu. Michał Macierzyński,
dyrektor biura innowacji PKO
BP i „ojciec” nowego serwisu,
mówi, że koszty były niewielkie
i w większości zostały poniesio-
ne na materiały promocyjne
dla szkół.
Bank z programu, poza promocją, też ma niewiele. Wartość
depozytów zgromadzonych
w szkolnej kasie to 15 mln zł.
— To dla nas ważny projekt
edukacyjny, wpisany w strategię banku. Od dawna narzekamy na niską świadomość
oszczędzania wśród Polaków.
Chodzi o to, by w przyszłości
najmłodsi w przemyślany
sposób oszczędzali, inwestowali czy wydawali — mówi
Michał Macierzyński.
Do SKO należy 150 tys.
uczniów (z 2,4 mln uczących
się w podstawówkach), a w
programie bierze udział 1958
szkół podstawowych (spośród
około 14 tys. istniejących). [ET]
TYŁEM DO ASPIRUJĄCYCH: Dom towarowy Likusów kosztował
80 mln EUR. Analitycy rynku handlowego uważają, że stoi tyłem
do ulicy i nie zaprasza do zakupów krezusów in spe. Arkadiusz
Likus zapewnia, że do inwestycji nie trzeba już dokładać. [FOT. ARC]
26415
12 PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
PulsFirmy
Wspieramy przedsiębiorców
także na firma.pb.pl
KOMENTARZ
Szanowani, ale
niezbyt lubiani?
ZBIGNIEW GAJEWSKI
z-ca dyrektora generalnego
PKPP Lewiatan
P
onad 80 proc. pracowników szanuje swojego
pracodawcę, otrzymuje na czas wynagrodzenie
i urlop w pełnym wymiarze. Dla zdecydowanej
większości z nas przedsiębiorcy są pożyteczni,
poparlibyśmy także decyzję dziecka o zajęciu się biznesem. Ale gdy Polacy rozmawiają o przedsiębiorcach
tak w ogóle, górę biorą stereotypy. Zupełnie jakby nie
wypadało powiedzieć głośno, że biznes można lubić.
Ponad trzy czwarte Polaków zdaje sobie sprawę, że
przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu Polski
i dają zatrudnienie większości z nas. Jest też jasne, że to
podatki od biznesu finansują budowę dróg czy administrację. Jednym słowem, przedsiębiorcy są pożyteczni
dla społeczeństwa — to zdanie 73 proc. Polaków.
Dlaczego zatem zaledwie połowa z nas uważa, że są
oni lubiani?
Zdanie o pracodawcach silnie zależy od doświadczenia
osoby pytanej. Jeżeli mówimy o własnym pracodawcy,
cztery na pięć osób szanuje go, nie ma problemu z otrzymywaniem na czas pensji czy urlopu w pełnym wymiarze. Gdy jednak zapytamy o pracodawców w ogóle,
mniej niż połowa Polaków jest zdania, że np. płacą oni
na czas. Czyli, choć doświadczenie przeczy stereotypowi
nieuczciwego pracodawcy, to wciąż chętnie o stereotypie mówimy. Przejawia się to również w opiniach np.
o uczciwości. Zaledwie około połowa Polaków jest zdania, że przedsiębiorcy przestrzegają prawa, są uczciwi
wobec klientów czy troszczą się o pracowników.
Rezerwa do prywatnego biznesu nie przekłada się jednak
na nasze działania. Ponad 70 proc. Polaków poparłoby
bowiem decyzję swoich dzieci, gdyby te chciały otworzyć własną firmę. Ponad połowa jest zdania, że prowadzenie swojego biznesu jest lepsze niż praca na etacie,
a prywatne firmy mają lepsze perspektywy rozwoju niż
państwowe. W byciu przedsiębiorcą podoba nam się
jednak najbardziej sukces, możliwość dużych korzyści.
Właściciel czy członek kierownictwa dużej firmy są bowiem cenieni na równi z dziennikarzem, nauczycielem,
bankierem czy informatykiem. Im jednak biznes mniejszy, tym bardziej prestiż spada. I to tak gwałtownie, że
sklepikarz ma prestiż w oczach jedynie 15 proc. z nas.
Budujące jest, że na przestrzeni ostatnich lat postrzeganie przedsiębiorców się poprawia. Widać to np.
w badaniu prowadzonym przez GfK Polonia, na które
się tutaj powołuję. W jego trzech edycjach (2006, 2009,
2011) opinia choćby o uczciwości biznesu poprawiła
się o 15 proc. Cały czas jednak połowa Polaków patrzy
z dystansem na przedsiębiorców.
Jak to zatem jest, że z jednej strony szanujemy swoich
pracodawców, widzimy swoje dzieci jako właścicieli
firm, a z drugiej strony niezbyt lubimy przedsiębiorców?
Stereotypy są jednak bardzo silne, nie przywykliśmy
po prostu do otwartego mówienia, że dzięki biznesowi
rozwija się Polska. Lewiatan to zmienia. Ogłosiliśmy właśnie konkursu „Biznes. Dobry wybór”, dzięki któremu
chcemy stworzyć w każdym województwie galerię odpowiedzialnych przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces.
Zachęcamy wszystkich do zgłaszania kandydatów ze
swoich miast i regionów. Więcej informacji na www.
wizerunekprzesiebiorcow.pl.
Targowe szanse
przed wakacjami
Jeszcze w maju i czerwcu na polskich
przedsiębiorców czeka kilkanaście zagranicznych
szans. Sprawdź, jakie rynki możesz podbić
Sylwester
Sacharczuk
[email protected] % 22-333-98-54
Masz plany zagranicznej ekspansji?
Możesz je zrealizować jeszcze przed wakacjami. Polscy przedsiębiorcy wciąż mają
możliwość uczestnictwa w misjach i targach, które odbędą się w maju i czerwcu. Do udziału zapraszają je instytucje
wspierające polski biznes, m.in. Krajowa
Izba Gospodarcza (KIG), Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji
(WPHI) polskich ambasad w poszczególnych krajach. Misje i targi trwają od dwóch
dni do maksymalnie tygodnia i są przeznaczone zarówno dla firm, które dopiero
planują rozpocząć biznes na danym rynku, jak i doświadczonych graczy chcących
poszerzyć swoją działalność.
Biznesowe szanse dotyczą kilku kontynentów — najczęściej obejmują kraje
Azji (m.in. Indonezja, Arabia Saudyjska,
Chiny), a w drugiej kolejności Europy
(m.in. Hiszpanię, Szwecję i Holandię).
Ekspansję można skierować także na
Afrykę (Angola). Podczas misji i targów
przedsiębiorcy znad Wisły będą uczestniczyli m.in. w indywidualnych rozmowach B2B z lokalnymi partnerami zainteresowanymi współpracą. Czekają na
nich branżowe seminaria, konferencje
poświęcone możliwościom kooperacji
oraz wizyty w zagranicznych firmach.
Odbędą się także spotkania szkoleniowe,
podczas których przedsiębiorcy poznają
prawne uwarunkowania obowiązujące na
konkretnych rynkach.
Nie możesz? Prześlij foldery
W wielu przypadkach WPHI polskich
ambasad organizują stoiska informacyjne, na których polscy przedsiębiorcy
mogą się bezpłatnie wystawiać. Jeśli nie
mają możliwości bezpośredniego udziału
w imprezie, wtedy na stoisku są prezentowane przesłane przez nich wcześniej
materiały promocyjne (regulamin niektórych imprez dopuszcza promocję firmy
tylko tą drogą).
Organizatorzy
często załatwiają
za przedsiębiorców
formalności organizacyjne
związane z wyjazdem.
Najczęściej wydarzenia mają charakter
wielobranżowy, chociaż zdarzają się też
przedsięwzięcia dotyczące konkretnych
sektorów. Tak jest np. w przypadku misji
do Izraela organizowanej z myślą o branży
biomedycznej lub giełdy w Szwecji nastawionej na budownictwo i ochronę środowiska.
Próżno szukać bezpłatnych
Organizatorzy często załatwiają za
przedsiębiorców formalności organizacyjne związane z wyjazdem — poczynając od obsługi logistycznej (przeloty, transport lokalny) przez uzyskanie
potrzebnych dokumentów (np. wiz)
po zakwaterowanie i pomoc tłumaczy.
Próżno jednak szukać w pełni bezpłatnych misji — przedsiębiorcy najczęściej
pokrywają koszty uczestnictwa, ale
mogą skorzystać z dofinansowania (tak
jest np. w wyjazdach organizowanych
przez KIG). Pieniądze na wyjazdy pochodzą z programów ogólnej lub branżowej
promocji Ministerstwa Gospodarki lub
z programów organizacji międzynarodowych.
Szczegóły dotyczące poszczególnych
wydarzeń można uzyskać od specjalistów
z instytucji organizujących — kontakty do
nich podajemy w tabeli obok.
Wydarzenie
Firmy rodzinne debatowały o prawie
J
edną z największych
bolączek polskich przedsiębiorstw rodzinnych są kwestie
prawne. Taki wniosek można
było wyciągnąć po I Kongresie
Firm Rodzinnych, który odbył
się w ubiegłym tygodniu
w Bielsku-Białej. Spotkanie
na początku zdominowała
dyskusja o sukcesji. Problemy
prawne związane z dziedziczeniem firmy i podatkami
wyjaśniali zaproszeni na wydarzenie eksperci. Uczestnicy
spotkania mieli też okazję
zdobyć wiedzę na temat
informatyzacji przedsiębiorstwa, public relations oraz
marketingu elektronicznego.
Poznali ułatwienia, jakie mogą
uzyskać zarządzający firmą,
dzięki wprowadzeniu gotowych rozwiązań i technologii
informatycznych.
— Firma rodzinna to taka, na
której zarządzanie rodzina
właścicieli ma istotny wpływ zarządczy, a także, która stanowi
podstawę ekonomicznego bytu
rodziny. Na giełdzie w Paryżu
firmy rodzinne stanowią
57 proc., a na giełdzie we
Frankfurcie — 51 proc. — podkreślał prof. Andrzej Blikle. [MBE]
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
ZARZĄDZANIE
Sprawny
zarząd,
wyższa cena
Sprawne zarządzanie firmą ma
bezpośredni, wymierny wpływ
na ocenę bieżącego i przyszłego sukcesu rynkowego przez
analityków, a także na wycenę
jej akcji. Aż 45 proc. analityków
finansowych przepytanych przez
Deloitte twierdzi, że jednym
z głównych kryteriów używanych do oceny sukcesu firmy
jest efektywność wyższej kadry
kierowniczej. Większe znaczenie
przywiązują tylko do ostatnich
wyników finansowych (wskazuje
na nie 60 proc. respondentów).
Różnica pomiędzy wyceną
przedsiębiorstwa, którego zarząd
jest postrzegany jako sprawny,
a firmy, której kadra kierownicza
nie cieszy się zaufaniem uczestników rynku, może wynieść
nawet 35,5 proc. Analitycy
przepytani przez Deloitte
podnosili wycenę firmy średnio
13
o 15,7 proc., gdy widzieli, że jest
sprawnie zarządzana i obniżali
średnio o 19,8 proc., gdy zauważali mankamenty w sposobie kierowania. Efektywne zarządzanie
jest szczególnie ważne w branży
dóbr konsumenckich — twierdzi
tak 21 proc. analityków. [SW]
Z jakich misji i targów mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy jeszcze przed wakacjami
Termin
8-12 maja
Nazwa i miejsce wydarzenia
Międzynarodowy Tydzień Budowlany
w Madrycie.
18-25 maja
Misja Gospodarcza do Arabii
Saudyjskiej
20-24 maja
Misja Gospodarcza ILSI Biomed do
Izraela
22-23 maja
Międzynarodowe Targi PLMA Świat
Marki Własnej w Amsterdamie
23-24 maja
Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna
SEEAC 2012 w Vasteras (Szwecja).
26 maja
— 3 czerwca
Misja Gospodarcza do Birmy i Laosu
(Rangun, Wientian)
4-7 czerwca
2012
Targi Branży Elektrotechnicznej Eliaden
2012, Norwegia
5-10 czerwca
Misja gospodarcza do Mongolii
6-9 czerwca
8. Międzynarodowa Wystawa
Przemysłowa Maszyn, Sprzętu,
Materiałów i Usług Manufacturing
Surabaya 2012, Indonezja
Misja Gospodarcza do Chin (Pekin,
prowincje Heliogjang i Jilin)
13-20 czerwca
14-16 czerwca
2012
14-17 czerwca
2012 r.
8. Międzynarodowa Wystawa
Górnictwa oraz Przemysłu Wydobycia
Ropy i Gazu Balikpapan Expo,
Balikpapan (Indonezja)
Targi branży medycznej Medicare
Taiwan 2012 w Tajpej
14-18 czerwca
Misja Gospodarcza do Angoli (Luanda)
15-19 czerwca
Międzynarodowe Targi China Harbin
Economic & Trade Fair 2012, Chiny
— Harbin
Kontakt, więcej informacji
Kontakt dla firm zainteresowanych udziałem lub przesłaniem
oferty promocyjnej: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI)
Ambasady RP w Madrycie, e-mail: [email protected]
Maria Nowakowska
tel.: +48 22 630-97-83
e-mail:
[email protected]
Natalia Wysocka
tel.: +48 22 630-96-13
e-mail: [email protected]
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP
w Hadze,
tel.: +31 (0) 70 306-99-48 Fax: +31 (0) 70 354-39-66
e-mail: [email protected]
Magdalena Zwolińska
tel.: + 48 22 432-86-43
e-mail:
[email protected]
Katarzyna Kaniewska
tel.: +48 22 630-97-07
e-mail: [email protected]
Więcej informacj na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
(WPHI) Ambasady RP w Norwegii: http://oslo.trade.gov.pl/
Materiały promocyjne trzeba przesyłać na adres:
Trade & Investment Promotion Section
Polish Embassy
Uranienborg terrasse 11
Oslo 0351
Norway
Stanisław Pohoryło
tel.: +48 22 630 97 24
e-mail: [email protected]
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP
w Dżakarcie
tel.: +62 21 25-25-947
e-mail: [email protected]
Katarzyna Kaniewska
tel.: +48 22 630-97-07
e-mail: [email protected]
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP
w Dżakarcie
tel.: +62 21 25-25-947
e-mail: [email protected]
Danuta Marcak
tel.: +48 22 432-80-78
e-mail:
[email protected])
Monika Sasiak
tel.: +48 22 630-97-23
e-mail: [email protected]
Katarzyna Kaniewska
tel: +48 22 630-97-07
e-mail: [email protected]
Uwagi
WPHI organizuje stoisko informacyjne, na którym zaprezentowana
zostanie polska branża budowlana i sektor stolarki okienno-drzwiowej.
Misja wielobranżowa
Misja dla firm sektora biomedycznego (m.in. sprzęt medyczny, leki/
biofarmacja, diagnostyka laboratoryjna, medycyna regeneracyjna)
WPHI organizuje własne stoisko, na którym będą promowane polskie
produkty kosmetyczne i środki czystości oraz ewentualnie inne z kategorii
produktów niespożywczych.
Giełda dla branży zrównoważonego budownictwa i ochrony środowiska
(w tym OZE). Obejmie swoim zakresem budownictwo mieszkalne
i przemysłowe oraz infrastrukturę.
Zgłoszenia należy przesyłać do 2 maja 2012 r.
Misja wielobranżowa
WPHI organizuje na targach Eliaden 2012 stoisko informacyjno-promocyjne, na którym prezentowana zostanie oferta eksportowa
polskich firm. Koszt organizacji i obsługi stoiska w pełni pokrywa WPHI.
Warunkiem udziału jest przesłanie materiałów najpóźniej do 1 czerwca.
Misja wielobranżowa połączona z Międzynarodowymi Targami
Produktów, Usług i Technologii dla MSP w Ułan Bator.
WPHI organizuje stoisko dla polskich firm oferujących maszyny,
urządzenia, technologie oraz usługi w takich dziedzinach jak m.in.
automatyka, energetyka, obróbka metali, sprzęt i odzież ochronna oraz
maszyny i urządzenia precyzyjne.
Misja wielobranżowa
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie
organizuje stoisko dla polskich firm.
Uczestnicy mogą wystawiać się na polskim stoisku udostępnionym
przez Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej. Zgłoszenia najpóźniej
do 27 kwietnia.
Misja wielobranżowa
Targi wielobranżowe
Inkubator Przedsiębiorczości po raz drugi
Do 5 czerwca można
zgłaszać pomysły na
swoje plany biznesowe.
Idea Bank wybierze
20 najlepszych.
W Idea Banku już po raz
drugi startuje Inkubator
Przedsiębiorczości. Swoje pomysły biznesowe może zgłosić
każdy, bez względu na wiek
i doświadczenie. Jedynym
warunkiem jest działanie na
terenie województwa mazowieckiego.
Spośród zgłoszonych planów biznesowych na udział
w finale może liczyć 20 najlepszych.
— Jeśli dobrych, naszym
zdaniem, pomysłów będzie
więcej, możemy tę listę trochę rozszerzyć — przekonuje
Aleksandra Łukasiewicz, menedżer projektu Inkubator
Przedsiębiorczości.
Dodaje, że pomysły nie
muszą oferować innowacyjnych rozwiązań.
— Dla nas liczy się przede
wszystkim, żeby pomysł dawał coś konkretnego i miał
zdolność do spłaty kredytu,
jaki oferujemy na jego realizację. Jeśli będzie to znany
biznes, ale z dużym potencjałem na popyt w danym
rejonie, gdzie nic takiego nie
funkcjonuje, również zapra-
szamy — mówi Aleksandra
Łukasiewicz.
Z osobami, które je zgłoszą,
bank założy spółkę komandytową, w której komandytariuszem z 30-procentowym
udziałem będzie spółka zależna
Idea Banku, a 70 proc. będzie
należało do autora projektu.
Zwycięzcy otrzymają także
finansowanie na rozpoczęcie działalności do 150 tys. zł.
Pieniądze zostaną wydane na
preferencyjnych warunkach
i bez żadnych zabezpieczeń.
Kredyt z marżą w wysokości
2 pkt proc. plus WIBOR będzie
można spłacać przez 5 lat.
Ponadto Idea Bank weźmie
na siebie wszystkie koszty za-
łożenia spółki i przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez okres pierwszych
6 miesięcy od rozpoczęcia
działalności. Do tego zapewni
miesięczne szkolenie w postaci Akademii Biznesu, które
jest okazją do zdobycia wiedzy
na tematy przydatne do prowadzenia własnego biznesu
i osiągnięcia sukcesu sprzedaży. Poprowadzą je menedżerowie z grupy Getin Holding oraz
dr Leszek Czarnecki. Wykłady
dotyczyć będą marketingu,
makroekonomii, księgowości,
finansów oraz zarządzania
zasobami ludzkimi. Osoby
uczestniczące w Akademii
Biznesu zostaną też objęte
opieką mentorów, z którymi
będą rozwijać swój biznes. Co
więcej, młodzi przedsiębiorcy
nie będą musieli martwić się
o czasochłonne sprawy podatkowo-księgowe. W ciągu pierwszego roku działalności zajmie
się tym za nich firma Tax Care.
Do pierwszej edycji
Inkubatora Przedsiębiorczości
zgłosiło się ponad 400 osób,
z których wybrano 18 laureatów
i 18 różnych pomysłów biznesowych. Wśród nich znalazły
się m.in. całodobowa klinika
weterynaryjna pod Warszawą,
świetlica dla dzieci 6-12 lat pod
Warszawą, oferująca zajęcia
dla dzieci, odprowadzanie do
szkoły i z powrotem, posiłek,
pomoc w odrabianiu lekcji,
biuro co-workingowe dla freelancerów, połączone z minigalerią, baza nurkowa z kursami
dla dzieci i dorosłych, sklepem
nurkowym i organizowaniem
eventów dla firm, a także pralnia samoobsługowa. [SW]
5.06
Tego dnia mija termin
zgłoszeń do Inkubatora
Przedsiębiorczości. Formularz
zgłoszenia jest dostępny na
stronie internetowej Idea
Banku.
14 PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
2
PulsFirmy
Firmy
oszczędzają,
by się rozwijać
Polscy przedsiębiorcy deklarują,
że tną koszty, ale tylko te, które
nie hamują ich rozwoju.
Od września ubiegłego roku poczucie
bezpieczeństwa inwestycyjnego wśród
polskich firm zmniejszyło się o 9 punktów
i osiągnęło poziom 117 punktów — wynika
z badań przeprowadzonych przez firmę
Regus, oferującą elastyczne miejsca pracy.
Indeks Poczucia Inwestycyjnego powstał
po przeanalizowaniu opinii zebranych
wśród 16 tys. menedżerów i właścicieli
firm z 86 krajów na całym świecie, w tym
z Polski. Tworząc indeks, Regus pyta
przedsiębiorców o poziom przychodów,
zysków uzyskanych w minionym roku,
a także o oczekiwane przychody w roku
następnym i o opinie na temat przyczyn
wystąpienia kryzysu ekonomicznego,
czynników wpływających na wzrost
firm oraz związanych z tym możliwych
oszczędności.
Tzw. średnia testowa została ustalona
na poziomie 100 w pierwszej edycji badania we wrześniu 2009 r.
W poprzednim badaniu przeprowadzonym pomiędzy marcem i wrześniem
2011 r. także odnotowano spadek poczucia
bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców.
Liczba firm, które zadeklarowały wzrost
dochodu, zmniejszyła się do 55 proc.
w porównaniu z 64 proc. pół roku temu.
O 10 proc. zmniejszyła się także liczba
firm, które odnotowały wzrost zysków,
i wyniosła 43 proc. Przedsiębiorcy przyznają w badaniu, że dążą do tego, by
ograniczyć koszty, co ma pozwolić im na
osiągnięcie trwałego wzrostu. Co więc
mogą robić? Zwiększać zakres współpracy z dostawcami zewnętrznymi — 43 proc.
badanych uznaje to za czynnik pozwalający zwiększyć oszczędności, skrócić łańcuch dostaw — podpowiada tak 43 proc.
respondentów i zwiększać przetwarzanie
w chmurze w zastosowaniach informatycznych — proponuje to 42 proc. przedstawicieli firm. To te działania według właścicieli firm w dużym stopniu pozwalają
ciąć koszty, ale jednocześnie nie hamują
rozwoju przedsiębiorstwa.
Z badania firmy Regus wynika też, że
polskie firmy za czynniki wzmacniające
ich stabilność biznesową i przyczyniające
się do wzrostu przedsiębiorstwa w największym stopniu uznają: szerszy dostęp do
klientów firmy (69 proc. odpowiedzi) oraz
większe wykorzystanie telepracy (35 proc.).
— Poczucie bezpieczeństwa polskiego
biznesu, którego poziom był już i tak niski w poprzednim badaniu wykonanym
pomiędzy marcem a wrześniem 2011 r.,
obniżyło się po raz kolejny. Zmniejszeniu
uległa liczba firm notujących zysk i dochód, nie powinno zatem dziwić, że aby
wykorzystać okazje do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu, firmy nadal szukają sposobów cięcia kosztów ogólnych bez
narażania swoich perspektyw rozwoju
— komentuje Krzysztof Rudyk, menedżer
Regus w Polsce.
Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział
w badaniu przyznają też, że częściej zwracają się ku bardziej elastycznym praktykom pracy — deklarują, że telepraca może
poprawić stabilność biznesową i pomóc
osiągnąć wzrost w przyszłości. [MBE]
mln Tylu zeznań składanych przez internet spodziewa się
Ministerstwo Finansów podczas akcji PIT 2011. Do końca zostało
7 dni, a liczba e-deklaracji przekroczyła 1,5 mln.
[IWA]
Po gwarancje
do ubezpieczyciela
Gwarancje ubezpieczeniowe są droższe od bankowych.
Jednak nie zmniejszają limitu kredytowego
Sylwia
Wedziuk
[email protected] % 22-333-97-28
Rynek gwarancji udzielanych na zabezpieczenia kontraktów czy usług jest wciąż zdominowany przez banki, choć od 2004 r.
coraz więcej przestrzeni na tym polu zdobywają ubezpieczyciele.
— Obecnie udział sektora ubezpieczeniowego w gwarancjach jest na poziomie ok.
30 proc. ogółem rynku gwarancji — mówi
Elwira Ostrowska-Graczyk, ekspert ds. ubezpieczeń finansowych.
Rozwój gwarancji ubezpieczeniowych
w dużej mierze był spowodowany wpływem
do Polski pieniędzy unijnych, z których realizowano wielokrotnie więcej inwestycji niż
wcześniej, głównie związanych z budownictwem infrastrukturalnym. Banki skupiły się
na wzrastającym zapotrzebowaniu kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych i oczywiście gwarantowaniu tych kontraktów.
— Jednak zapotrzebowanie na finansowanie i kredytowanie stale rosło, a limity
zaangażowania kredytowego i gwarancyjnego w bankach nie zwiększały się w takim
samym tempie. Dlatego otworzył się rynek
na gwarancje ubezpieczeniowe, które ze
swojej natury spełniają taką samą rolę jak
gwarancje bankowe — opowiada Elwira
Ostrowska-Graczyk.
Zastój im nie grozi
Obecnie coraz częściej mówi się o spowolnieniu tempa inwestycji. Jednak globalna
kwota przetargów wciąż pozostaje na relatywnie wysokim poziomie, choć spadła
w stosunku do ub.r.
— W 2011 r. wartość zamówień publicznych wyniosła 144 mld zł, z czego ponad
81 proc. zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego — a więc nastąpił
w stosunku do lat poprzednich wzrost liczby postępowań, w których zastosowano
procedury zapewniające przedsiębiorcom
otwarty dostęp do przetargów publicznych
— tłumaczy Leszek Kunda, kierownik zespołu gwarancji komercyjnych w Biurze
Sprzedaży i Obsługi Polis KUKE.
Niedługo skończy się budowa wielu dużych obiektów infrastrukturalnych, a nowe
inwestycje są planowane w ograniczonym
zakresie.
— Ale z pieniędzy publicznych nadal realizowanych jest wiele inwestycji o zasięgu
lokalnym, takich jak budowa i remonty dróg
lokalnych, restauracja budynków użyteczności publicznej, oświetlenie miast i miejscowości, oraz inwestycji infrastrukturalnych
o znaczeniu ogólnopolskim, np. przebudowa infrastruktury kolejowej czy energetycznej — zauważa Grzegorz Kwieciński,
Banki współpracujące
z klientami
często ustalają limit,
w ramach
którego oferują im cały
komplet
usług. Im
więcej tego
limitu klient
skonsumuje,
korzystając
z gwarancji
bankowych,
tym mniej
możliwości
zostawi sobie
na skorzystanie z finansowania
w banku.
Grzegorz
Kwieciński
Euler Hermes
dyrektor Działu Sprzedaży Gwarancji
Ubezpieczeniowych w Euler Hermes.
Ponadto zmienia się struktura branżowa zamówień publicznych. Znajduje
to odzwierciedlenie w udzielanych przez
ubezpieczycieli gwarancjach.
— O ile w latach wcześniejszych zdecydowanie dominowała budowlanka, o tyle
obecnie gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczają różnoskalowe przedsięwzięcia, począwszy od przetargu na wywóz
śmieci czy na catering medyczny dla
powiatowego szpitala poprzez przetarg
na grupowy zakup energii dla kilkunastu
powiatów lub wykonanie modernizacji
węzłów kolejowych wraz z centrami sterowania — zauważa Leszek Kunda.
Wszystkie inwestycje finansowane głównie z pieniędzy publicznych wymagają od
potencjalnych wykonawców przedstawienia
gwarancji należytego wykonania kontraktu
i należytego usunięcia wad i usterek. Jednak
z gwarancji coraz chętniej korzystają też
prywatni inwestorzy, którzy chcą się zabezpieczyć przed ryzykiem związanym z powierzeniem realizacji kontraktu niepewnym
wykonawcom. To skutek m.in. rosnącego
problemu niewypłacalności.
— Potrzeby te mają przełożenie na ubezpieczycieli, którzy poszerzają swój portfel
i wprowadzają nowe formy gwarancji —
mówi Agata Rembalska z Marsh.
Zabezpieczą tak samo
Gwarancjom nie grozi więc zastój. I mimo
że wciąż dominującym graczem na tym
rynku są banki, to gwarancje ubezpieczeniowe rozwijają się bardzo szybko. Obie
formy zabezpieczenia spełniają taką samą
rolę, tylko w jednym przypadku gwarantem jest bank, a w drugim ubezpieczyciel.
— Jeśli chodzi o ich skuteczność jako zabezpieczenia, niczym się nie różnią. Mają też
podobną lub nawet tożsamą treść — przekonuje Krzysztof Mędrala, wiceprezes Europy.
Przewagą banku może być fakt, że klienci
mogą wszystko dostać w jednym miejscu.
— Towarzystwom ubezpieczeniowym
trudniej jest konkurować z bankami, które
przez fakt finansowania działalności firmy
czy realizowanej inwestycji mogą również
zapewnić w jednym miejscu i czasie usługę
wystawienia gwarancji — przyznaje Elwira
Ostrowska-Graczyk.
Jest też minus takiego rozwiązania.
— Banki współpracujące z klientami często ustalają limit, w ramach którego oferują cały komplet usług danemu klientowi.
Im więcej tego limitu klient skonsumuje,
korzystając z gwarancji bankowych, tym
mniej możliwości zostawi sobie na skorzystanie z finansowania w banku — mówi
Grzegorz Kwieciński.
Natomiast gwarancja ubezpieczeniowa
nie zmniejsza zdolności kredytowej, ale
ubezpieczyciel z kolei nie udzieli finanso-
wania. W związku z tym klienci coraz częściej rozdzielają te dwie usługi w taki sposób,
żeby nie blokować sobie dostępu do innych
możliwości, czyli gwarancję kupują u ubezpieczyciela, a po finansowanie idą do banku.
Jednak gwarancje bankowe ciągle są
tańsze, choć za ubezpieczeniowe też już
trzeba zapłacić mniej niż wcześniej.
— Wzrost liczby uczestników rynku spowodował spadek cen z tytułu udzielania
gwarancji ubezpieczeniowych — mówi
Leszek Kunda.
Różny jest także sposób zapłaty za gwarancje.
— Wynagrodzenie należne ubezpieczycielowi z tytułu udzielenia gwarancji pobierane jest najczęściej jednorazowo za cały
okres obowiązywania gwarancji z góry,
podczas gdy opłaty za gwarancje bankowe
zazwyczaj rozliczane są w cyklach kwartalnych bądź miesięcznych w okresie obowiązywania gwarancji — twierdzi Grzegorz
Pojnar z Departamentu Finansowania
Handlu w Banku BNP Paribas.
Prawie od ręki
Gwarancje ubezpieczeniowe można dostać szybciej niż w banku, często nawet
w ciągu kilku godzin. Ubezpieczyciele oferują te produkty w ramach odnawialnych
limitów rocznych.
— To bardzo wygodne dla klientów, gdyż
daje dostęp do gwarancji bez każdorazowej
procedury oceny zdolności finansowej, której dokonuje się przed zawarciem umowy
o limit — informuje Krzysztof Mędrala.
Z kolei w banku łatwiej negocjować różnego rodzaju zapisy w umowach gwarancji. Co prawda, jak mówi Grzegorz Pojnar,
zarówno treść gwarancji bankowych, jak
i ubezpieczeniowych może być dowolnie
kształtowana przez gwaranta.
Jednak ci drudzy do treści gwarancji podchodzą ostrożniej, choć rynek wymusił na
nich udzielanie gwarancji bezwarunkowych
i płatnych na pierwsze żądanie.
— Banki przywiązują mniejszą niż zakłady
ubezpieczeń wagę do tekstu gwarancji i są
w stanie udzielić gwarancji o niemal każdej treści, której wymaga klient albo jego
kontrahent, jeżeli na rzecz banku zostanie
ustanowione przez klienta mocne zabezpieczenie — mówi Leszek Kunda.
Przestrzega jednak, że tekst gwarancji
pełni rolę prewencyjną przed jej możliwym
nadużyciem ze strony beneficjenta (kontrahenta, wnioskodawcy gwarancji), a jednocześnie chroni przedsiębiorcę, do którego
bank czy też zakład ubezpieczeń ma regres
w przypadku wypłaty z gwarancji.
Ponadto zabezpieczenia wymagane przez
ubezpieczycieli ograniczają się zwykle do
weksli własnych in blanco firmy, a banki
stosują często bardziej twarde, rzeczowe,
w tym powiązane z rachunkami bankowymi
danego przedsiębiorstwa.
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
KONKURS
Opolskie
wyróżni
projekty
Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
po raz trzeci organizuje
konkurs dla beneficjentów
Regionalnego Programu
Województwa Opolskiego
pod hasłem „Opolskie Euro”.
Wyłonione zostaną w nim
projekty, które przyczyniają się
do rozwoju społeczno-gospodarczego Opolszczyzny,
promocji przedsiębiorczości,
innowacyjności oraz do
zaspokajania potrzeb
społeczności lokalnych.
Przedsiębiorców powinny
Odmowa informacji
czy dyskryminacja
Pracodawca nie ma
obowiązku informować
kandydata do pracy,
dlaczego dał etat innej
osobie — orzekł ETS.
Przepisy Unii Europejskiej nie
dają osobom ubiegającym się
o pracę prawa do informacji, czy
w trakcie rekrutacji pracodawcy
zatrudnili innych kandydatów.
Nie przewidują tego żadne regulacje, nawet gdy ubiegający się
o etat twierdzi w sposób przekonujący, że spełnia stawiane
warunki. Z niedawnego wyroku
Trybunału Sprawiedliwości (TS)
UE, który w ten sposób zinterpretował unijne przepisy prawa
pracy, wynika jednak, że w razie
sporu odmowa udzielenia informacji na ten temat powinna być
przez sąd zbadana w kontekście
możliwej dyskryminacji kandydata do pracy.
Odrzucona w rekrutacji
Wyrok europejskiego trybunału zapadł w sprawie Galiny
Meister, mieszkanki Niemiec
pochodzenia rosyjskiego, która
posiada rosyjski dyplom inżyniera systemów, uznawanego
przez placówki szkolnictwa
wyższego w Niemczech. Kobieta
zarzuciła spółce Speech Design,
że podczas poszukiwania do
pracy doświadczonego informatyka programisty została potraktowana gorzej niż inni z uwagi
na płeć, wiek i pochodzenie etniczne. Uważała, że spełnia warunki wymagane dla zajmowania wspomnianego stanowiska.
Jej kolejne podania nie zostały
jednak przyjęte, nie zaproszono
szczególnie zainteresować dwie
spośród czterech kategorii:
Przedsiębiorczy europrojekt,
czyli taki, który przyczynia się
w sposób szczególny do rozwoju
przedsiębiorczości, tworzenia
nowych miejsc pracy w regionie
i sprzyjających warunków dla
Pytania sądu niemieckiego
Sprawa trafiła do Trybunału
Sprawiedliwości UE, ponieważ
sąd niemiecki nie wiedział, czy
dyrektywy unijne należy interpretować tak, że pracownikowi, który twierdzi w sposób
przekonujący, iż spełnia warunki zajęcia stanowiska oferowanego przez pracodawcę,
ale jego kandydatura nie została uwzględniona, przysługuje
informacja na temat tego, czy
zatrudnił on innego kandydata.
A jeżeli tak się stało — na podstawie jakich kryteriów inny
kandydat został zatrudniony.
Sąd pytał też, czy nieudzielenie żądanej informacji pozwala
przypuszczać istnienie zarzucanej dyskryminacji.
Wszystko pod ocenę
Trybunał przypomniał, że
osoba, która uważa się za pokrzywdzoną z uwagi na nieprzestrzeganie wobec niej
zasady równego traktowania,
ma przede wszystkim obowiązek przedstawienia faktów,
lub pośredniej dyskryminacji.
Dopiero gdy je przedstawi, do
pozwanego należy w drugiej kolejności udowodnienie, że nie
miało miejsca naruszenie zasady niedyskryminacji. Ocena
faktów jest zadaniem sądów
krajowych, zgodnie z prawem
lub zwyczajem krajowym. TS
zwrócił jednak uwagę, że prawo
Unii nie przyznaje specyficznego uprawnienia do informacji,
aby osoba, która czuje się dyskryminowana, była w stanie
przedstawić fakty, z których
można domniemywać nierówne traktowanie. W ocenie trybunału nie można jednak wykluczyć, że odmówienie przez
stronę pozwaną dostępu do
informacji w kontekście przedstawiania takich faktów może
zagrażać realizacji celu prawa
UE, czyli ochrony przed dyskryminacją. Sąd krajowy musi
sprawdzić, z uwzględnieniem
wszystkich okoliczności sporu,
czy tak jest.
W rozpatrywanej sprawie
TS zwrócił np. uwagę, że pracodawca odmówił udzielenia
Galinie Meister wszelkich informacji, których zażądała.
Ponadto nie zakwestionował,
że poziom kwalifikacji tej kandydatki odpowiada poziomowi określonemu w ogłoszeniu
o rekrutacji, a także, iż pomimo
to nie zaprosił jej na rozmowę
kwalifikacyjną, a potem na rozmowę w toku nowego postępowania selekcyjnego (wyrok
TSUE nr C-415/10).
Iwona Jackowska
[email protected] % 22-333-99-99
Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców do
udziału w Polsko-Tureckim
Forum
Gospodarczym.
Spotkanie zaplanowano na
16 maja w Warszawie.
Wspólnie zainaugurują je minister gospodarki Waldemar
Pawlak oraz minister gospodarki Turcji Zafer Çağlayan.
Forum będzie okazją do
podjęcia bilateralnych rozmów biznesowych.
— Spodziewamy się, że
weźmie w nim udział ponad
Poszukiwane: oryginalne
przedsięwzięcia, na
których można sporo
zarobić. Do wzięcia:
kapitał na ich realizację
i rozwój.
Ponad 6 mln zł czeka na firmy,
szukające kapitału na innowacyjne projekty lub realizację strategii rozwoju. Będzie
można je zdobyć w konkursie
„Wyścig po kapitał” organizowanym przez katowicki Park
Naukowo-Technologiczny
Euro-Centrum oraz Secus
Wsparcie Biznesu. O konkursie po praz pierwszy pisaliśmy
pod koniec marca, teraz znamy
szczegóły. Mogą w nim wziąć
udział osoby fizyczne oraz
Pasywny biurowiec dla innowacyjnych firm
Kolektory słoneczne, fotoogniwa, sondy geotermalne, specjalne okna, chłodząco-grzewcze stropy
i system odzyskiwania ciepła znajdą się w powstającym w Katowicach biurowcu, który zużyje do
ogrzewania ośmiokrotnie mniej energii od tradycyjnych budynków. Tzw. biurowiec pasywny
— pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej — powstaje od sierpnia zeszłego roku w katowickim
Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. W poniedziałek oficjalnie wmurowano kamień
węgielny pod jego budowę. Budowany za ponad 37 mln zł obiekt będzie gotowy w lutym przyszłego roku. Poza pomieszczeniami administracyjno-biurowymi w budynku znajdą się laboratoria
technologiczne i sale konferencyjne. Biurowiec został przygotowany przede wszystkim z myślą
o firmach technologicznych. W biurowcu ulokują się także firmy z otoczenia biznesu. [DI, PAP]
Udział w forum jest bezpłatny. Zgłaszać można się za
pośrednictwem formularza
znajdującego się na stronie
Ministerstwa Gospodarki.
Termin upływa 27 kwietnia
2012 r. [ANB]
27.04
Do tego dnia można
zgłaszać się do udziału
w Polsko-Tureckim Forum
Gospodarczym, które
odbędzie się 16 maja
w Warszawie.
małe i średnie przedsiębiorstwa o największym potencjale
rynkowym. Konkurs ma wyłonić najbardziej innowacyjne
projekty w Polsce i umożliwić
ich szybką realizację. Do zwycięzców powędruje w sumie
6 mln zł. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie.
W pierwszej — „200 tys. euro
na start”, nagrodą jest możliwość uzyskania wsparcia kapitałowego innowacyjnego projektu — start-upu do 200 tys.
EUR oraz pakiet informatyczny, czyli sprzęt i doradztwo.
W drugiej — „1,5 mln euro na
przyspieszenie”, można zdobyć dofinansowanie na rozwój
strategii biznesowej w wysokości do 1,5 mln EUR oraz marketingową sesję strategiczną.
— To jest konkurs całkowicie otwarty. Najważniejsze to
rzeczywisty, sensowny pomysł, który da się wdrożyć.
Te pomysły będą oceniane przez grono ekspertów.
Najlepszy pomysł zostanie dofinansowany kwotą 200 tys.
EUR, będziemy kapitałowo
uczestniczyć w tej spółce.
W następnym kroku, poza
naszymi pieniędzmi, firma
Secus może wejść w takie
przedsięwzięcie do kwoty 1,5
mln EUR. Daje to kilkuletnią
perspektywę — od pomysłu
do pełnej realizacji — tłumaczy Roman Trzaskalik, prezes
parku Euro-Centrum.
Formularz zgłoszeniowy
znajduje się na stronie: www.
wyscigpokapital.pl. [MBE, PAP]
Konkurs
Promuj przedsiębiorczość
Będą pożyczki dla poszkodowanych przez powodzie
TECHNOLOGIE
60 przedsiębiorców z Turcji
— informuje Anna Pochwała
z Departamentu Promocji
i Współpracy Dwustronnej
Ministerstwa Gospodarki.
Zaznacza, że forum będzie
miało wielobranżowy charakter, niemniej jednak przedstawiciele strony tureckiej są
w szczególności zainteresowani rozpoczęciem współpracy w sektorach budowlanym
i motoryzacyjnym.
Spotkanie nie jest dedykowane wyłącznie dużym firmom
produkcyjnym. Będzie okazją
do nawiązania kontaktów biznesowych również dla małych
i średnich przedsiębiorstw, zaprezentowania innowacyjnych
pomysłów i nowych technologii oraz wymiany doświadczeń.
Kapitał na start lub przyspieszenie
FUNDUSZE POŻYCZKOWE
Ministerstwo Gospodarki rozstrzygnęło konkurs na fundusze, które będą udzielać pożyczek przedsiębiorcom poszkodowanym przez powodzie. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać do 50 tys. zł pożyczki.
Na razie wybrano fundusze dla 11 województw. Resort planuje ogłosić konkursy dla pięciu województw, dla których jeszcze nie wybrano funduszy pożyczkowych. Chodzi o województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubuskie. W rozstrzygniętym
właśnie konkursie nie wpłynęły dla nich żadne oferty. O udzielenie pożyczki może się ubiegać przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 50 pracowników i prowadzi działalność na terenie objętym
powodzią. Pożyczki są przeznaczone na usunięcie szkód wyrządzonych przez żywioł. [DI, PAP]
inwestorów, oraz Innowacyjny
europrojekt, czyli taki, który
cechuje się nowatorstwem
w zakresie rozwiązań
technologicznych, produktowych
lub organizacyjnych (także
B+R). Termin składania zgłoszeń
upływa 18 maja. [MBE]
Turcja zachęca Polaków
do współpracy
Wielobranżowa giełda
korporacyjna ułatwi
znalezienie partnera
jej na rozmowę kwalifikacyjną, z których można domniemy- do polsko-tureckiego
nie udzielono ponadto informa- wać istnienie bezpośredniej biznesu.
cji o powodach odrzucenia jej
kandydatury.
Kandydatka wniosła pozew
do sadu niemieckiego. Zażądała
odszkodowania od spółki za
dyskryminację w zatrudnieniu.
Poza tym domagała się przedstawienia przez przedsiębiorstwo
akt kandydata, który został
wybrany w trakcie rekrutacji
i zatrudniony. Chciała dowieść
swoich kwalifikacji — jak twierdziła, wyższych, niż posiadała
osoba przyjęta do pracy.
15
J
eszcze przez kilka tygodni można zgłaszać propozycje
inicjatyw wspierających i promujących przedsiębiorczość w konkursie Europejskie Nagrody Promocji
Przedsiębiorczości (ENPP). Konkurs ENPP adresowany
jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do
miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również
do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie
z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez urzędy marszałkowskie poszczególnych
województw. Następnie jury wybierze dwa najlepsze
projekty, które zostaną nominowane przez Ministerstwo
Gospodarki do etapu europejskiego. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: promowanie ducha
przedsiębiorczości, inwestowanie w umiejętności, rozwój
środowiska biznesowego, wspieranie internacjonalizacji
biznesu oraz przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne. [DI]
18.05
Do tego dnia można
składać wnioski
w konkursie Europejskie Nagrody
Promocji Przedsiębiorczości.
Krajowy Punkt Kontaktowy:
Paweł Wesołowski
e-mail: Pawel.Wesolowski@
mg.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki
Departament Instrumentów
Wsparcia
16
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
Lokale&Grunty
Kadry
Wiosenne transfery
i awanse
Nowi gracze w
DIANA KOZŁOWSKA-FILABER
Awansowała na starszego specjalistę
do spraw finansów w dziale zarządzania
nieruchomościami warszawskiego
oddziału agencji doradczej Savills.
Z firmą jest związana od 2009 r.
Diana Kozłowska-Filaber odpowiada
za koordynowanie zewnętrznych
biur rachunkowych wyznaczonych do obsługi
księgowej nieruchomości zarządzanych
przez firmę oraz za współpracę z właścicielami
nieruchomości przy opracowaniu zaświadczeń
podatkowych, raportów i budżetowaniu.
Coraz częściej inwestycje na polskim rynku
nieruchomości komercyjnych rozważają inwestorzy
z krajów dotąd u nas nie reprezentowanych
Marta
Sieliwierstow
BRUNO LE CORRE
[email protected] % 22-333-98-60
Został dyrektorem zarządzającym Bouygues Immobilier
Polska. Z firmą jest związany od ośmiu lat, wcześniej
był dyrektorem regionalnym Normandii i Picardii.
Laurent Tirot, który przez cztery lata zajmował
to stanowisko, przejął funkcję dyrektora generalnego
regionu zachodniej Francji.
Europa Środkowo-Wschodnia
powoli, ale systematycznie zyskuje znaczenie dla firm inwestujących na rynkach komercyjnych. Jeszcze w latach 2008-09
wartość transakcji była niemal
bliska zeru, a w 2011 r. zaczął się
ruch w interesie. Szczególnie
dobrze wypada Polska.
JOANNA KOWALSKA-SZYMCZAK
Objęła stanowisko dyrektora do spraw akwizycji
w firmie Kulczyk Silverstein Properties.
Będzie odpowiedzialna za zarządzanie nabywaniem
nieruchomości. Wcześniej pracowała w międzynarodowej
firmie doradczej DTZ, gdzie od 2009 r. była dyrektorem
zespołu doradztwa inwestycyjnego i zarządzała
zespołem ekspertów świadczących usługi doradcze
dla globalnych i lokalnych inwestorów na polskim
rynku nieruchomości.
FILIP KRASIŃSKI
Został starszym specjalistą-negocjatorem
w firmie Paribas Real Estate Polska.
Będzie odpowiadał za obsługę
kluczowych klientów firmy
— właścicieli nieruchomości,
najemców i dostawców usług.
Do jego obowiązków
będzie również należało pozyskiwanie
nowych partnerów biznesowych i negocjowanie
umów najmu. Wcześniej Filip Krasiński pracował
w kancelarii Brochocki. [ADO]
WSZYSTKO W RODZINIE: Dla zagranicznych inwestorów istotny jest dobór najemców, ich stabilność, a jeszcze lepiej, jeśli pochodzą z tego samego rynku co inwestor — mówi Marcin Juszczyk, członek
zarządu Capital Park. [FOT. ARC ]
REKLAMA
Obiecujące prognozy
— Zagraniczni inwestorzy coraz
częściej postrzegają Polskę jako
rynek, na którym obowiązkowo
powinni inwestować. Wysoka
jakość obiektów, ustrukturyzowane standardy wynajmu i w
związku z tym niski poziom ryzyka są dodatkowymi atutami.
Potwierdzają to wyniki 2011 r.,
kiedy wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości wyniosła ponad 2,5
mld USD, co oznacza wzrost
o ponad 30 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem
— mówi John Palmer z BNP
Paribas Real Estate Polska.
Według danych Cushman
& Wakefield w pierwszym
26428
Inwestycja tygodnia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla
INWESTUJEMY W ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PODSTREFA PRZEMYŚL
TARNOBRZESKIEJ
SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ
EURO-PARK WISŁOSAN
KIERUNEK NA PRZEMYŚL
- pierwszy zakład produkcyjny
- nowy inwestor
- następny przetarg maj 2012
- 30 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych
- działki od 2 ha
- obowiązujący mpzp
- w budowie autostrada A4 i droga obwodowa miasta
- przejścia graniczne
- kolej
- lotnisko
Urząd Miejski w Przemyślu
tel. 16 6752090
[email protected]
www.przemysl.pl/gospodarka/podstrefaprzemysl
Grazioso gotowe
w stanie surowym
U
roczystość zawieszenia
wiechy zakończyła realizację
stanu surowego osiedla Grazioso
Apartamenty na warszawskim
Mokotowie. Na osiedlu powstają
trzy budynki ze 155 mieszkaniami
o powierzchniach od 53 do 187
mkw. Najwięcej jest lokali trzypokojowych. Mieszkania na ostatnich
piętrach mają tarasy, a na parterach — ogródki. Projekt Grazioso
Apartamenty powstał w pracowni
architektonicznej Kuryłowicz
& Associates. Oddanie do użytku
deweloper Eko — Park zaplanował
na II kwartał 2013 r. [MAS]
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
MOIM ZDANIEM
Łukasz Maciak
dyrektor inwestycji komercyjnych
Funduszy Nieruchomości Arka
Banki
opóźniają
inwestycje
Banki wymagają dziś od inwestorów większego kapitału własnego i dokładnego biznesplanu
określającego prognozowane
przychody, jak również wnikliwych analiz otoczenia rynkowego i konkurencji, pozwalających
ocenić szanse na powodzenie
projektu. W przypadku nieruchomości komercyjnych warunkiem
uzyskania kredytu bankowego
jest coraz częściej zabezpiecze-
17
nie przyszłych przychodów przez
zapewnienie określonego poziomu wynajęcia przed rozpoczęciem inwestycji. Skutkiem takich
obostrzeń są znaczne opóźnienia
terminów rozpoczęcia inwestycji
lub wręcz uniemożliwienie ich
realizacji. [MAS]
wkraczają do Polski
kwartale 2012 r. łączna wartość transakcji inwestycyjnych
na rynkach nieruchomości
Europy Środkowej (Polska,
Czechy, Rumunia, Słowacja
i Węgry) wyniosła 847 mln
EUR. To mniej niż w takim samym okresie 2011 r. (1,3 mld
EUR), ale więcej niż w pierwszym kwartale 2010 r. (465
mln EUR). Dane za pierwsze
trzy miesiące obecnego roku
mogą rozczarowywać, ale biorąc pod uwagę dużą aktywność
deweloperów, w nadchodzących kwartałach powinno być
znacznie lepiej.
— Głównym źródłem popularności polskiego rynku
nieruchomości komercyjnych
wśród największych funduszy
inwestycyjnych są stabilność,
dojrzałość i wysoka płynność.
W połączeniu z wciąż wyraźnie wyższymi niż w Europie
Zachodniej stopami zwrotu
czyni to nasz rynek wyjątkowo
atrakcyjnym na tle innych krajów Europy Środkowej — ocenia
Łukasz Lorencki, konsultant
w grupie rynków kapitałowych
Cushman & Wakefield.
Biurowa stolica
W niepewnych czasach inwestorzy najchętniej lokują
pieniądze na dwóch rodzajach rynków. Z jednej strony
— szukają rynków dojrzałych
i pewnych — jak Londyn,
Monachium czy Berlin. Z drugiej — poszukują krajów mniej
rozwiniętych, w których można osiągać wyższe stopy zwrotu niż na rynkach dojrzały,
a jednocześnie sytuacja na
nich jest stabilna. Do tej drugiej kategorii należy Warszawa.
Na stołecznym rynku największą popularnością cieszą się
biurowce, ale i najlepsze centra handlowe.
— Inwestorzy z Niemiec
i Austrii zazwyczaj skupiają się
na nasyconych, ale sprawdzonych obszarach, takich jak rynek nieruchomości biurowych
w centrum stolicy. Stopy kapitalizacji dla nowoczesnych budynków biurowych w obrębie
Centralnego Obszaru Biznesu
Warszawy wynoszą 6,2-6,5
proc., co potwierdziła choćby
transakcja zakupu Mokotowska
Square od Deka przez Yareal
— wskazuje John Palmer.
Drugim popularnym wśród
zagranicznych inwestorów
miastem jest Kraków.
—
Inwestorz y,
poza
Warszawą, znają inne większe
miasta w Polsce, ale ich zainteresowanie inwestycjami w tych
miastach zależy od typu planowanej inwestycji. W nieruchomościach biurowych liczy się
przede wszystkim Warszawa
i potem długo, długo nic.
Dopiero ostatnio zaczynają
się pojawiać pierwsze nielicz-
ne transakcje w Krakowie,
Wrocławiu i Trójmieście — informuje Marcin Juszczyk, członek zarządu Capital Park.
Regionalna ofensywa
Dla inwestorów zainteresowanych sektorem handlowym coraz bardziej liczą się
miasta, które mają około 100
tys. mieszkańców. Koniec
ubiegłego i początek tego
roku pokazały, że duże zagraniczne fundusze, np. amerykański Blackstone, szukają
ciekawych nieruchomości
w małych miastach, bo widzą tam największe szanse na
zysk. Kupują gotowe i wynajęte obiekty, liczą jednak nie
REKLAMA
tylko na stały dochód z czynszów, ale spodziewają się także wzrostów stawek najmu.
W latach 2006-07 najaktywniejsi w Polsce byli inwestorzy
z Hiszpanii i Irlandii. Teraz właściwie zniknęli, pojawiają się za
to dotąd nieobecne u nas grupy
inwestorów z Zatoki Perskiej,
Chin i Kanady.
— Inwestorzy z Chin są
dość agresywni. Firmy chińskie zajmujące się generalnym
wykonawstwem, co prawda
z różnym skutkiem, są już
od jakiegoś czasu obecne
w Polsce. Kwestią czasu są
pierwsze transakcje na rynku
nieruchomości — prognozuje
Marcin Juszczyk.
26277
BIURA DO WYNAJĘCIA / OFFICIES TO LET
od 50m2/from 50 sqm
tel.+48 660 735 309, e-mail: [email protected]
CH-R Promenada, Warszawa, ul Ostrobramska 75c
www.warszawa.promenada.com
18
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
Lokale&Grunty
207
mkw. Tyle w powstającym centrum handlowym
Odrzańskie Ogrody w Kętrzynie zajmie salon marki
Orsay. Licząca 22 tys. mkw. galeria jest już wynajęta
w 80 proc., a otwarta zostanie we wrześniu 2012 r.
[ADO]
Trudne czasy sprzyjają
odzieżowym outletom
W czasach gospodarczej niepewności centra wyprzedażowe zyskują
nie tylko nowych klientów, ale i marki
Anna
Gołasa
[email protected] ☎ 22-250-29-21
Popularność outletów w Polsce systematycznie rośnie.
— W 2011 r. nasze centra odwiedziło o ponad 5 proc. więcej klientów niż
w roku poprzednim. Średnio o 15 proc.
wzrosły także obroty najemców — mówi
Mirosław Januszko, członek zarządu ds.
inwestycji Polonia Property Funds, właściciela Fashion House Centres w Warszawie,
Sosnowcu i Gdańsku.
Rozważne oszczędzanie
Do zakupów w outletach polskich konsumentów zachęcają niskie ceny markowych produktów.
— Odzież, obuwie i artykuły sportowe
są średnio o 30 proc. tańsze niż w sklepach przy głównych ulicach miast lub
w tradycyjnych galeriach handlowych
— mówi Mariusz Machnicki, dyrektor
Outlet Park Szczecin.
Dodaje, że w trakcie promocji lub
w okresach kończących sezon ceny spadają nawet o 90 proc.
Większy ruch w outletach przyniosło
spowolnienie gospodarcze, które zmusiło Polaków do rozsądniejszego wydawania pieniędzy.
— Nadal chcą kupować wyroby wysokiej jakości, ale po znacznie niższej cenie
— mówi Tomasz Szypuła, członek rady
nadzorczej Centrum Targowego Ptak.
Na otwieranie punktów w outletach decyduje się także coraz więcej właścicieli marek.
— W ubiegłym roku do najemców
Fashion House Outlets Centers dołączyły:
Marks & Spencer, Paris Women, Mountain
Warehouse, Coccinelle, Pollini, Marella,
Tommy Hilfiger, Lacoste i Caterina — wylicza Mirosław Januszko.
Mariusz Machnicki tłumaczy, że centra
wyprzedażowe są dla sieci dodatkowym
kanałem dystrybucji.
— Mogą dzięki nim pozbyć się nadwyżek
produkcyjnych i artykułów z poprzedniej
kolekcji. Ograniczają w ten sposób koszty logistyki i magazynowania — mówi
Mariusz Machnicki.
Dyrektor Outlet Park Szczecin dodaje, że oferując tańszy produkt przez cały
rok, sprzedawcy budują lojalność wśród
klientów.
Udogodnieniem są dla nich także niższe
niż w tradycyjnych galeriach handlowych
stawki za wynajem.
Tyle centrów outletowych działa
w Polsce.
Tani biznes się kręci
Zapotrzebowanie na outlety dostrzegli
deweloperzy. Centrum Factory o powierzchni 22 tys. mkw. otworzył ostatnio
w Krakowie Neinver Polska.
— W pierwszych dwóch tygodniach
odwiedziło je ponad 260 tys. klientów.
Ekonomiczny Orbis
16 kwietnia oddano
do użytku hotele Ibis
i Ibis Budget wchodzące
w skład kompleksu
Kraków Stare Miasto.
Hotele stoją przy ul. Pawiej w pobliżu Wawelu i rynku Starego
Miasta, niedaleko od dworca
PKP i PKS. Mają łącznie 302 pokoje, wszystkie są klimatyzowane i mają łazienki. W obiektach
są także sale konferencyjne,
restauracja Open Pasta & Grill,
całodobowy bar z przekąskami
i bufet śniadaniowy.
Jednocześnie Grupa Orbis
kończy prace nad kolejnym
kompleksem — Warszawa
Reduta. W hotelach Ibis i Ibis
budget będą 333 pokoje. [MAS]
7
Ciągle pożądane
Mariusz Machnicki twierdzi, że na polskim
rynku jest nadal miejsce na nowe centra
wyprzedażowe.
— Powinny powstawać w największych
aglomeracjach lub w punktach z rozwiniętą
infrastrukturą komunikacyjną (drogi, koleje,
transport publiczny). Umożliwi im to napływ
klientów z sąsiednich ośrodków miejskich
— wyjaśnia Mariusz Machnicki.
Zdaniem Mirosława Januszko, choć rynek
outletów w Polsce będzie się systematycznie
rozwijał, ciągle daleko nam jeszcze do krajów zachodnich, w których znane marki produkują kolekcje przeznaczone do sprzedaży
wyłącznie w centrach wyprzedażowych.
OSZCZĘDNOŚĆ W MODZIE:
Spowolnienie gospodarcze zmusiło Polaków
do rozsądniejszego wydawania pieniędzy.
Nadal chcą kupować wyroby wysokiej jakości, ale po znacznie niższej cenie — mówi
Tomasz Szypuła, członek rady nadzorczej
w Centrum Targowego Ptak. [FOT. ARC]
Nocleg dla kibica poszukiwany
UEFA przedstawiła swoje
wytyczne co do liczby
miejsc noclegowych,
które powinny być
dostępne podczas
mistrzostw.
W SĄSIEDZTWIE: Dwa
nowe krakowskie hotele Grupy
Orbis stoją w pobliżu najatrakcyjniejszych części miasta.
Przedstawiciele firmy liczą, że
dzięki temu będą się cieszyły dużym zainteresowaniem. [FOT. ARC]
Rozpoczęliśmy także budowę Factory na
warszawskiej Białołęce — mówi Barbara
Topolska, dyrektor generalna Neinver Polska,
właściciela i zarządcy centrów Factory.
Zaznacza, że będzie to drugi tego typu
obiekt w stolicy i największy w regionie.
W tym roku ma się także zakończyć
pierwszy etap budowy Outlet Park Szczecin.
— Będzie to galeria z 70 lokalami handlowymi, kinem o siedmiu salach, supermarketem Piotr i Paweł i salonem Smyk
Mega Store. W drugim etapie (rozpocznie się najwcześniej rok po zakończeniu
pierwszego) powstanie dodatkowych 60
sklepów — mówi Mariusz Machnicki.
Tymczasem w Rzgowie pod Łodzią powstaje centrum Ptak Outlet z 140 lokalami
handlowymi na powierzchni 27 tys. mkw.
W Warszawie zgłoszono zapotrzebowanie na 100 tys.
miejsc, w Gdańsku na 85 tys.,
a w Poznaniu i Wrocławiu
po 50 tys. Niestety, jak wynika z szacunków spółki
PL.2012, która policzyła dostępne miejsca noclegowe
w miejscowościach położonych w odległości do 2 godzin
jazdy od miast gospodarzy,
nie wszędzie kibice znajdą
nocleg. W rejonie Gdańska
dostępnych jest około 200 tys.
miejsc, 85 tys. w Warszawie,
64 tys. w Poznaniu i 60 tys.
we Wrocławiu.
— Takie liczby wynikają
z charakteru poszczególnych
regionów. W Gdańsku, a właściwie w Trójmieście, czyli jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych Polsce,
naturalna jest duża dostępność miejsc, przekraczająca
nawet zgłaszane zapotrzebowanie. W Poznaniu, w którym
od dziesiątków lat odbywają
się różnego rodzaju targi, baza
dostępnych noclegów również
jest wystarczająca, podobnie
jak we Wrocławiu. Z szacunków wynika, że najtrudniej
będzie o nocleg w Warszawie
— uważa Marta Kosińska
z Szybko.pl.
To szansa dla osób prywatnych, które mogą wynająć
swoje mieszkanie na czas mistrzostw.
— Można się spodziewać,
że w najbliższych tygodniach
pojawi się więcej anonsów od osób prywatnych.
Największego zapotrzebowania na dodatkowe prywatne kwatery możemy się
spodziewać w Warszawie,
ale we wszystkich miastach
będzie to dla kibiców atrakcyjna alternatywa — twierdzi
Marta Kosińska.
Na razie przyjezdni kibice
są w komfortowej sytuacji,
bo ceny ofertowe są zróżni-
cowane. Najtańsze kwatery
można znaleźć nad morzem,
gdzie koszt wynajmu pokoju
zaczyna się od 25 zł za dobę,
a mieszkania czy apartamentu od 100-120 zł. Nieco drożej
jest we Wrocławiu i Poznaniu,
a najwięcej trzeba zapłacić
w Warszawie, zwłaszcza w bezpośredniej okolicy stadionu.
— Dwupokojowe lokum o wysokim standardzie w odległości nie większej niż 2-3 km od
Stadionu Narodowego pozwala
zarobić nawet 1,2-1,5 tys. zł za
dobę. W przypadku luksusowo
urządzonych mieszkań w centrum miasta można liczyć na
jeszcze wyższe stawki — mówi
Przemysław Kotwicki, dyrektor
serwisu otoDom.pl. [MCH]
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
POŚREDNICTWO
W grudniu 2011 r. serwisy anonse.pl (ogólnopolska platforma
drobnych ogłoszeń) i morizon.pl
(serwis ogłoszeń o nieruchomościach) podjęły współpracę.
Spółka Morizon zajęła się obsługą
ogłoszeń klientów biznesowych
serwisu anonse.pl działających na
Nowa odsłona
serwisu dla
kupujących
BIURA
Straż Graniczna
w budynku Corius
Corius jest trzecim budynkiem warszawskiego kompleksu Okęcie Business Park.
Siedmiokondygnacyjny biurowiec ma 8,84 tys.
mkw. do wynajęcia, parking podziemny z 205
miejscami postojowymi i naziemne stanowiska
postojowe dla gości, kurierów i taksówek. Budynek
jest wyposażony w podniesione podłogi, podwieszane sufity, dźwiękochłonne okna, klimatyzację,
zielone tarasy na najwyższych kondygnacjach oraz
system zarządzania budynkiem i kontroli dostępu.
Wśród najemców znalazły się między innymi firmy
Amber Gold, Polskie Porty Lotnicze, EGIS oraz A/S
Pandora. Do nich dołączy Straż Graniczna, której
biura zajmą 700 mkw., dzięki czemu Corius jest
już w 97 proc. wynajęty. Nowy najemca wprowadzi się do budynku w lipcu 2012 r.
BIURA
Konstruktorska Business Center
ma pierwszych najemców
Warszawski biurowiec Konstruktorska Business
Center ma zostać ukończony w pierwszym kwartale 2013 r. Sześciopiętrowy budynek będzie miał
48 tys. mkw. do wynajęcia i dwukondygnacyjny
parking z około 1 tys. miejsc parkingowych.
Właściciel biurowca, firma HB Reavis, podpisał
umowę z pierwszymi najemcami, którymi są
spółki OTIS i Carrier, należące do Grupy United
Technologies Corporation (UTC). Pierwsza z nich
jest producentem dźwigów, schodów, chodników
ruchomych oraz innych środków transportu poziomego, natomiast druga to producent energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych
i chłodniczych. Firmy zajmą łącznie 2,3 tys. mkw.
na drugim piętrze budynku i wprowadzą się do
niego w kwietniu 2013 r.
MIESZKANIA
Bydgoska Harmonia już
w sprzedaży
Firma Strabag, znana na polskim rynku mieszkaniowym jako generalny wykonawca, rozpoczęła
właśnie sprzedaż mieszkań i apartamentów
w swojej pierwszej samodzielnej inwestycji
— osiedlu Harmonia w Bydgoszczy. Strabag jest
jej deweloperem, inwestorem i generalnym wykonawcą jednocześnie.
Bydgoski kompleks składa się z sześciu niskich
budynków, otoczonych terenami zielonymi. Około
70 proc. oferty stanowią mieszkania (jedno-,
rynku wtórnym, natomiast anonse.pl zajął się promocją serwisu
zapytaj.morizon.pl.
Kolejnym etapem tej współpracy
jest uruchomienie nowej odsłony
serwisu nieruchomości.anonse.pl,
która ma zapewnić dostęp do
większej liczby ofert osobom
19
poszukującym nieruchomości,
zaś ogłoszeniodawcom dać możliwość dotarcia do większej liczby
potencjalnych odbiorców.
W unowocześnionej wersji
serwisu pojawiły się narzędzia
wcześniej należące tylko do wyszukiwarki morizon.pl. [ADO]
dwu-, trzy- lub czteropokojowe) od 30 do 74 mkw.
Większość ma balkony lub tarasy, a także miejsca
parkingowe lub garażowe. Ponadto w ofercie znalazło się osiem dwupoziomowych apartamentów
o powierzchni od 131 do 172 mkw. Na nabywców
czekają też cztery lokale handlowo-usługowe. Ceny
za mkw. mieszkania zaczynają się od 3,8 tys.
MIESZKANIA
Ruszył nowy etap sprzedaży
osiedla Wilno
Dom Development rozpoczął kolejny etap
sprzedaży swojej nowej inwestycji — powstającego
na warszawskim Targówku osiedla Wilno. Do
oferty dołączono dwa nowe budynki o nazwie
Altaria, w których zaplanowano wybudowanie 124
mieszkań. Lokale mają od 33 do 68 mkw. Ceny za
mkw. wahają się od 6,16 tys. do 6,68 tys. zł.
BIURA
Najemcy Platinium Business
Park przedłużyli umowy
Dwaj kluczowi najemcy warszawskiego Platinium
Business Park przedłużyli umowy. Obie firmy
wynajmowały łącznie 11 tys. mkw. Pierwsza
— grupa reklamowa Publicis — będzie zajmować
biura w Platinium Business Park przez kolejnych
siedem lat. Oprócz dotychczasowych 9,5 tys. mkw.,
wynajmie dodatkowo 2,2 tys. mkw. Firma GE
Helthcare (dostawca technologii i usług w branży
medycznej) przedłużyła natomiast umowę na
wynajem 1,5 tys. mkw. na kolejnych pięć lat.
Platinium Business Park to cztery budynki o łącznej
powierzchni 44 tys. mkw., wynajęte w 100 proc.
Powstaje piąty budynek, w którym znajdzie się 11
tys. mkw. Biurowiec, który zostanie oddany
do użytku w czerwcu 2012 r., jest już wynajęty
w 80 proc. [ADO]
HANDEL
Galeria Raj już gotowa
Zakończyła się rozbudowa galerii handlowej Raj
w Dębicy. Dzięki nowej części powierzchnia
handlowa zwiększyła się z 13,5 do 21 tys. mkw.,
a na parkingu jest miejsce dla 700 samochodów.
Starsza i nowa część obiektu zostały połączone
dwoma pasażami. Korytarze, wzdłuż których
rozmieszczone są butiki, przykryto szklanym
dachem. W ten sposób powstał deptak, na którym
będą się odbywały imprezy. W lokalach handlowych
trwają prace wykończeniowe. Inwestor — spółka
IVS ma już pozwolenie na użytkowanie nowej części
obiektu. [MAS]
REKLAMA
26158
REKLAMA
26248
20
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
Lokale&Grunty
76
mkw. Lokal o takiej powierzchni wynajęła
w warszawskich Złotych Tarasach firma GamesWorkshop
— twórca, producent i dystrybutor gier fantasy
i science-fiction. Sklep działa od 14 kwietnia.
[ADO]
Praski Koneser zyskuje
całkiem nowe oblicze
Na 5-hektarowej działce w centrum warszawskiej Pragi Północ powstanie
wielofunkcyjny obiekt o nazwie Centrum Praskie Koneser
Małgorzata
Ciechanowska
[email protected] ☎ 22-333-99-35
Centrum Praskie Koneser stanie w miejscu dawnej Warszawskiej Wytwórni
Wódek Koneser. Tam, gdzie kiedyś kwitła produkcja alkoholu, powstanie około 70 tys. mkw. powierzchni użytkowej
przeznaczonej na mieszkania (23,5 tys.
mkw.), biura (22 tys.), centrum handlowe (22,5 tys.) i muzeum wzornictwa (1,9
tys.). Cała inwestycja pochłonie około
410 mln zł i będzie gotowa w 2015 r. Jako
próbkę jakości rewitalizacji zaprezentowano odrestaurowany budynek kordegardy, do którego niedługo wprowadzą
się najemcy, m.in. architekci z pracowni
Juvenes-Projekt odpowiedzialni za odnowienie Konesera.
Połączenie epok
Wszystkie budynki znajdujące się na
5-hektarowej działce zostaną odnowione
i zaadaptowane zgodnie z nowym przeznaczeniem. W planach jest także wybudowanie nowych obiektów.
— Naszą intencją jest harmonijne
połączenie odrestaurowanych zabytków dawnej wytwórni wódki z nową
architekturą inspirowaną motywami
industrialnymi. Dawne obiekty, m.in.
budynki kordegardy, rekt yfikacji
i magazynów spirytusu, będą domiREKLAMA
nowały w przestrzeni. Jej dopełnieniem, a zarazem rozwinięciem staną
się nowoczesne budynki mieszkalne,
pasaże handlowe, restauracje, kawiarnie, biura i galerie sztuki — mówi
Rafał Szczepański, wiceprezes BBI
Development NFI.
Pierwsze kroki
Powstanie Centrum Praskiego Koneser
podzielono na kilka etapów. Pierwszy
obejmuje renowację fragmentu zabudowy od strony ul. Markowskiej
i Białostockiej, czyli zabytkowych budynków mennicy, w których znajdzie
się 10 loftów, i warsztatu, przeznaczonego na restaurację. W ramach tej fazy
wybudowane zostaną także dwa obiekty mieszkalne (skarbnica i wytwórnia)
przeznaczone na soft-lofty oraz dwa budynki biurowo-handlowe. Zakończenie
realizacji I etapu zaplanowano na 2013
r. Pozostałe dwa budynki mieszkalne
zostaną oddane do użytku na przełomie
2014 i 2015 r.
— Ogółem w Centrum Praskim
Koneser powstanie 330 lokali mieszkalnych o powierzchni od 35 do 170
mkw. Najdroższe będą lofty. Cena
za mkw. wyniesie około 12 tys. Część
z nich już została zarezerwowana. Cena
soft-loftów, czyli mieszkań inspirowanych zabytkowymi budynkami, będzie
zaczynać się od 8 tys. za mkw. Klienci
mogą także zażyczyć sobie klasycznej
aranżacji mieszkania. Komercjalizacja
wszystkich obiektów mieszkalnych za-
70
tys. mkw.
Taka będzie
łączna powierzchnia
użytkowa obiektów wchodzących
w skład Centrum
Praskiego Koneser.
POŁĄCZONE FUNKCJE: W Centrum Praskim Koneser, którego powierzchnia
użytkowa wyniesie 70 tys. mkw., znajdą się mieszkania, biura, centrum handlowe
i dział wzornictwa Muzeum Narodowego w Warszawie. Ukończenie inwestycji zaplanowano
na 2015 rok. [FOT. ARC]
cznie się jeszcze w tym roku — mówi
Rafał Szczepański.
Na piechotę
Cały teren Centrum Praskiego Koneser
zostanie przeznaczony dla ruchu pieszego. Wszystkie parkingi znajdą się
pod ziemią. Tam też przeniesiony zo26434
stanie ruch samochodowy między budynkami oraz cała logistyka. Główny
parking podziemny powstanie pod
galerią handlową i biurami. Będzie
w stanie pomieścić 1 tys. pojazdów.
Mieszkańcy Konesera będą mieli do
dyspozycji miejsca postojowe pod swoimi budynkami.
REKLAMA
26474
DO SPRZEDAŻY
21 hektarów ZIEMI
z PAŁACEM,
FOLWARKIEM
oraz PARKIEM
OKAZJA!
Przybysław, gm.Krzęcin,
100 km od Szczecina,
10 km od pola golfowego,
Cena: 1.850.000 zł całość
Szczegóły: WWW.extra.pl
info: 607 17 17 48,
(91) 488 57 77
nr oferty: 31115
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE
Panattoni
rozbudowuje park
pod Wrocławiem
Firma Panattoni Europe podpisała
dwie nowe umowy najmu i dlatego rozbuduje jeden ze swoich
parków dystrybucyjnych
— Panattoni Park Wrocław II
— o ponad 10 tys. mkw.
Dotychczas znajdował się w nim
tylko jeden budynek o powierzch-
ni 40 tys. mkw. Na wynajem
magazynów w podwrocławskim
parku logistycznym zdecydowały
się dwie firmy — Frohe, producent
akcesoriów z tworzyw sztucznych,
który zajmie 3,5 tys. mkw.,
i V.M.A., zajmująca się produkcją
elektrotechniczną, która
21
wynajęła 2,83 tys. mkw. Dzięki
rozbudowie parku, a także
oddaniu do użytku dwóch nowych
inwestycji — Panattoni Park
Wrocław III i Panattoni Industrial
Park Wrocław — firma będzie
miała łącznie 224,3 tys. mkw.
powierzchni w tym regionie. [ADO]
W pierwszym kwartale w stolicy przybyło biur
Warszawski rynek
biurowy zyskał
ostatnio niemal
48 tys. mkw.
powierzchni.
Warszawskie forum analityków (WRF), w skład którego
wchodzi siedem firm doradczych, działających na rynku
nieruchomości (CBRE, Colliers
International, Cushman &
Wakefield, DTZ, Jones Lang
LaSalle, Knight Frank, Savills),
zebrało dane dotyczące sytuacji na warszawskim rynku
biurowym w pierwszym kwartale 2012 r.
Więcej metrów…
Podsumowanie dotyczy zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych obiektów
oddanych do użytku, liczby
i wielkości transakcji wynajmu
oraz powierzchni, która jeszcze nie została wynajęta.
Z zebranych danych wynika, że w I kwartale 2012 r. warszawski rynek biurowy zyskał
47,8 tys. mkw. powierzchni
dzięki oddaniu do użytku sześciu obiektów ( jeden z nich
powstał w centrum, pozostałe
poza nim). Łączne zasoby powierzchni biurowej w stolicy
wynoszą teraz niemal 3,65 mln
mkw.
W tym samym okresie
w Warszawie wynajęto 125 tys.
mkw. powierzchni biurowej
(ponad 73 proc. umów dotyczyło kompleksów biurowych
na obrzeżach Centrum i na
południu stolicy). To wynik
o 6 proc. gorszy niż w ostatnim
kwartale poprzedniego roku.
Zawarte na początku roku
umowy przednajmu dotyczyły łącznie 27,9 tys. mkw. i stanowiły 22 proc. całego popy-
tu. Nowe umowy to 38 proc.
wszystkich (47 tys. mkw.), natomiast renegocjacji — 32 proc.
(40,1 tys. mkw.). 4 proc. udziału miały rozszerzenia umów
wynajmowanej powierzchni
(4,45 tys. mkw.).
…i pustostanów
Wskaźnik powierzchni, która
jeszcze nie została wynajęta,
zwiększył się w stosunku do
poprzedniego kwartału o 60
punktów bazowych i wynosi
7,3 proc. Z przewidywań analityków wynika, że wielkość
powierzchni niewynajętej będzie rosła w kolejnych kwartałach.
— W tym roku zostanie oddanych do użytku prawie 300
tys. mkw., więc zwiększy się
wskaźnik powierzchni niewynajętej. Będzie to widoczne
szczególnie w takich strefach,
jak obrzeża centrum, okolice
lotniska i Alej Jerozolimskich.
Najemcy będą mieli większy
wybór ofert i w konsekwencji
korzystniejsze warunki najmu
— mówi Joanna Mroczek, dyrektor działu badań i doradztwa badań rynku CBRE.
Za najważniejszą umowę
podpisaną w I kwartale 2012
r., analitycy uznali wynajęcie przez grupę ING 12,1 tys.
mkw. w budynku Plac Unii.
Największą transakcją, dotyczącą powierzchni w budynkach położonych w śródmieściu, jest wciąż renegocjowana
umowa firmy Societe Generale,
której przedmiotem jest 4,1
tys. mkw. w biurowcu Saski
Point.
Wyniki przedstawione
w podsumowaniu napawają
analityków optymizmem.
— Początek 2012 r. na
rynku nieruchomości biurowych w Warszawie był bar-
dzo obiecujący. Oddano do
użytku prawie 48 tys. mkw.
powierzchni biurowej, co
stanowi około 40 proc. nowej podaży z 2011 r. Jeżeli
zestawi się liczbę obiektów
w budowie z ich przewidywanymi terminami oddania
do użytku, można przewidzieć, że podaż powierzchni w Warszawie w kolejnych
trzech kwartałach zwiększy się o kolejnych 200 tys.
mkw. Warszawa nadal cieszy
się dużym zainteresowaniem
najemców, na co może wskazywać duża wartość transakcji. Można się spodziewać, że
współczynnik wolnych powierzchni będzie wykazywał
tendencję wzrostową, zarówno w centrum jak i poza nim
— podsumowuje Dominika
Jędrak, dyrektor, dział doradztwa i badań rynku firmy
Colliers International. [ADO]
NADZIEJA NA POPRAWĘ:
Sytuacja na rynku biurowym
w Warszawie jest stabilna i, choć
wyniki są gorsze niż w ostatnim
kwartale minionego roku daje
nadzieję na poprawę w kolejnych
miesiącach — mówi Joanna
Mroczek, dyrektor działu doradztwa
i badań rynku CBRE. [FOT. TP]
REKLAMA
26538
Nowe miejsce pod inwestycje - Inowrocławski Obszar Gospodarczy
Wielkie światowe korporacje lokalizując swoje inwestycje preferują duże
miasta, ale dla średniego i małego biznesu znacznie bardziej gościnne okazują się miasta poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Takim miastem jest Inowrocław. W mieście tym pod koniec 2011 roku oddanych zostało blisko
37 ha gruntów pod inwestycje, kompleksowo uzbrojonych w ramach projektu Inowrocławski Obszar Gospodarczy.
rozwija się tutaj branża chemiczna i drukarska, a także leczniczo-uzdrowiskowa. Pomimo kryzysu pojawiają się kolejni inwestorzy, którzy są zainteresowani ulokowaniem swojego kapitału na terenie Inowrocławskiego
Obszaru Gospodarczego.
Inowrocław to nie tylko tereny inwestycyjne; ale również Park Uzdrowiskowy z szeroka ofertą SPA & Wellness. Niewiele jest miast, które potrafią
Położony w województwie Kujawsko –Pomorskim Inowrocław, już wcze- połączyć funkcję uzdrowiskową z przemysłem, bez szkody dla żadnej z gaśniej okazał się doskonałym miejscem dla inwestorów. Z powodzeniem łęzi, w Inowrocławiu się to udało.
0,$672
,12:52&à$:
3URMHNWZVSyá¿QDQVRZDQ\]HĞURGNyZ(XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX5HJLRQDOQHJRZUDPDFK5HJLRQDOQHJR3URJUDPX2SHUDF\MQHJR
:RMHZyG]WZD.XMDZVNR±3RPRUVNLHJRQDODWDRUD]]HĞURGNyZEXGĪHWX:RMHZyG]WZD.XMDZVNR3RPRUVNLHJR
Kontakt: 52 35 55 230, 52 35 55 235
e mail: [email protected]
22
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
Lokale&Grunty
200
Riwbud pomaga stawiać Żagiel
Kontrakt na prace przy
warszawskim wieżowcu
pozwolił niewielkiej
firmie na szybki rozwój.
Podwarszawska firma budowlana zdobyła niezwykle ważny
dla niej kontrakt. Dotyczy on
prac na 54 kondygnacjach wysokiego na prawie 200 metrów
stołecznego wieżowca Złota 44,
znanego jako Żagiel.
Dzięki tej umowie firma
zajmująca się remontami i wykończeniami staje się spółką
specjalizującą się w generalnym wykonawstwie.
— To dla nas przełomowa
umowa. Na wszystkich piętrach Żagla wykonujemy prace
murarskie i przeciwpożarowe,
zajmujemy się też ociepleniem
niższych pięter. Negocjujemy
kolejne kontrakty w tym wieżowcu dotyczące wykonania
pod klucz kilkunastu pięter
To dla nas
przełomowa
umowa. Wykonujemy
prace murarskie i
przeciwpożarowe,
ocieplamy
niższe piętra.
dziś pracę 120 osobom, z czego
80 jest zatrudnionych na stałe.
— Liczymy, że w tym roku
nasze przychody sięgną 10 mln
zł — mówi Wojciech Niedzielski.
Władze Riwbudu zdają sobie
jednak sprawę, że nie będzie
to łatwe.
— W tej chwili inwestycji jest
jeszcze dużo, ale spodziewamy się, że na rynku budowMariola Seweryn
lanym liczba i wartość zleceń
Riwbud
będzie się stopniowo zmniej— mówi Mariola Seweryn, pre- szać. My ceną nie wygramy
zes budowlanej spółki.
i nie chcemy wygrywać, bo
W związku z warszawskim nie jesteśmy najtańszą firmą.
kontraktem Riwbud podzielił Choć być może zabrzmi to jak
się na dwie części. Ta firma, truizm, ale w takiej sytuacji
która powstała 20 lat temu o zlecenia trzeba rywalizować
i specjalizowała się w pracach jakością i gwarancjami. I mam
remontowych i wykończe- nadzieję, że w tę stronę będzie
niowych, będzie realizować szło coraz więcej firm z branmniejsze zlecenia. Generalnym ży. Nam pomaga marketing
wykonawstwem zajmie się szeptany, czyli opinia, na którą
spółka z o.o., której współ- przez 20 lat solidnie zapracowłaścicielem jest Wojciech waliśmy — przekonuje Mariola
Niedzielski. Oba podmioty dają Seweryn. [ADO]
REKLAMA
26306
tZKBtEdZhD
dZ<z:E>K<>
KtzE:%/KϬϵǭϮϬϭϮ
WŽǁŝĞƌnjĐŚŶŝĞŶĂĚǁſĐŚŬŽŶĚLJŐŶĂĐũĂĐŚ
ϮxϳϱϬŵϮ
• PARKINGI, KOMUNIKACJA MIEJSKA,
•^><KE&ZEz:E͕h‚E^zE/
/E^d>:>K'/E
KOM.: ϲϵϯϮϴϮϱϮϱ
E/Zh,KDK^/͘^hZ&>E͘W>
mkw. Lokal o takiej powierzchni wynajął PKO BP
w gdańskim Olivia Business Centre. Będzie to
dwunasta placówka banku w tym
mieście. Oddział zostanie otwarty latem.
[ADO]
Małe miasta też
W Polsce powstanie 750 tys. mkw.
powierzchni handlowych. Z tego
wiele w niewielkich miejscowościach
Małgorzata
Ciechanowska
[email protected] ☎ 22-333-99-35
Polski wskaźnik nasycenia powierzchnią handlową nieznacznie przekracza europejską średnią wynoszącą 179 mkw. na 1 tys.
mieszkańców. Największe nasycenie jest w dużych miastach, taREKLAMA
kich jak Warszawa czy Kraków,
dlatego deweloperzy zwrócili się
w stronę mniejszych miejscowości, nawet liczących poniżej 100
tys. mieszkańców.
— Podczas gdy niektóre rynki wykazują oznaki nasycenia,
na mapie Polski jest jeszcze
wiele białych plam pozbawionych nowoczesnych obiektów
handlowych. Średniej wielkości miasta o najniższych statystykach nasycenia to m.in.
Lublin, Elbląg, Olsztyn i Jelenia
Góra. Jednak najwięcej niezagospodarowanych jeszcze handlowo wysp to miejscowości
poniżej 100 tys. mieszkańców,
w których wskaźniki nasycenia są równe zeru. Takie miasta jak np. Chełm, Tomaszów
Mazowiecki, Stalowa Wola,
Mielec, Ełk, Inowrocław,
Ostrołęka czy Zawiercie czekają
na swoje pierwsze nowoczesne
galerie handlowe — wymienia
26489
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
BIUROWCE
Wiecha na
warszawskim
Business Garden
Po 14 miesiącach zakończył się
pierwszy etap budowy warszawskiego kompleksu biurowego
Business Garden. 12. kwietnia na
budynkach w stanie surowym
zawisły symboliczne wiechy.
Kompleks składa się z dwóch
budynków o łącznej powierzchni
58 tys. mkw. Każdy ma po siedem
kondygnacji naziemnych i po dwie
podziemne. W pierwszym budynku znajdzie się hotel, restauracje,
biura i centrum konferencyjne,
w drugim zaś tylko biura.
Teraz robotnicy wykańczają
elewacje, rozpoczęto również
REKLAMA
dostaną galerie
Agnieszka Tarajko-Bąk, analityk
rynku powierzchni handlowych
w Jones Lang LaSalle.
Handlowa Polska A i B
Polska po raz kolejny została
podzielona. Podczas gdy miasta w centrum i na południu
kraju mogą poszczycić się największymi galeriami handlowymi, w Polsce Północnej (bez
Trójmiasta) pojawiają się dopiero pierwsze takie placówki.
Najpierw powstają w miastach
wojewódzkich. Lublin, który
wśród miast od 200 do 400 tys.
mieszkańców ma jeden z najniższych wskaźników nasycenia
powierzchnią handlową (359
mkw. na 1 tys. mieszkańców),
przeżywa prawdziwe oblężenie
inwestorów. Do wybudowania
tam galerii przymierza się aż
siedmiu deweloperów. Dużym
zainteresowaniem cieszą się
także Olsztyn i Elbląg. W stolicy
Warmii i Mazur jest co prawda kilka mniejszych centrów
handlowych, ale ich oferta nie
spełnia oczekiwań mieszkańców
i najemców. Do zaspokojenia
potrzeb szykują się dwaj deweloperzy: Libra Project, który do
2014 r. ma wybudować Galerię
Warmińską, i Rank Progress,
który właśnie kupił działkę pod
przyszłą inwestycję.
— Niewątpliwym atutem miasta jest stosunkowo wysoka siła
nabywcza jego mieszkańców
(przewyższająca średnią krajową
o prawie 30 proc.), a także mała
konkurencja innych większych
miast z rozbudowaną ofertą handlową. Najbliższe takie miasto to
Gdańsk znajdujący się w odległości ponad 160 km od Olsztyna —
zauważa Agnieszka Tarajko-Bąk.
Siła regionu
To właśnie brak ośrodków handlowych w okolicy jest mocnym
argumentem za opłacalnością
budowy centrum handlowego
w mniejszych miastach, także
w tych, gdzie mieszka mniej niż
100 tys. osób.
— Obliczając siłę nabywczą
ich mieszkańców, nie bierzemy pod uwagę wyłącznie miasta, w którym inwestycja ma
być realizowana, ale również
wszystkie miejscowości w jego
pobliżu, oddalone od większych ośrodków handlowych.
Takie rynki mają ogromny potencjał handlowy. Doskonałym
przykładem są Chojnice, liczące
prawie 40 tys. mieszkańców,
gdzie Rank Progress planuje
budowę centrum regionalnego. Miasto leży między dwoma
dużymi ośrodkami: ponad 100
km od Słupska i około 90 km
od Bydgoszczy. W tym przypadku siła nabywcza mieszkańców
wzrasta co najmniej dwukrotnie — mówi Jan Mroczka, prezes
Rank Progress.
Odległość od dużych ośrodków handlowych okazała się
także atutem Ełku i Ostrołęki.
Do budowy galerii handlowych
w Ełku przymierzają się spółki
Vertano Real Estate i Master
Management Group.
— Pod koniec marca 2012 r.
kupiliśmy działkę w centrum
Ełku pod budowę centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego
Brama Mazur. Termin rozpoczęcie prac budowlanych będzie
zależał od uzyskania pozwolenia na budowę — podkreśla
Michał Masztakowski, dyrektor
ds. leasingu i rozwoju Master
Management Group.
Ostrołęczanie natomiast czekają na Galerię Bursztynową
— projekt firmy Narev
Inwestycje. Ponadto właściciel
niewielkiej galerii Alius informował o planach rozbudowy.
Dostosowanie potrzeb
Wybudowanie centrum handlowego to połowa sukcesu, choć
i tak rozsądnie trzeba dobrać
profil obiektu.
— Powodzenie projektów komercyjnych w miastach do 100
tys. mieszkańców zapewniają
centra handlowe średniej wielkości i tzw. centra wygodnych,
szybkich zakupów (od około
3 tys. do 9 tys. mkw.) — uważa
Antoni Krzątała, prezes BNP
Paribas Real Estate Polska.
Drugą część stanowi odpowiednie dopasowanie oferty
handlowej do potrzeb mieszkańców miasta i regionu. Dlatego
wszelkie decyzje należy poprzedzić analizami oczekiwań przyszłych klientów.
— Nie warto działać na wyrost
i wprowadzać marek, na które
ludzi nie będzie stać — radzi
Jan Mroczka.
OKIEM EKSPERTA
Wszyscy
mogą zyskać
JAROSŁAW
JĘDRZYŃSKI
analityk rynku nieruchomości
portalu RynekPierwotny.com
Z
POTENCJAŁ TKWI W REGIONIE: Rosnąca liczba centrów
handlowych w mniejszych miastach przełamuje mit o małej sile
nabywczej mieszkańców średniej wielkości miast. Doskonałym tego
dowodem jest otwarta niedawno w 60-tysięcznej Świdnicy Galeria
Świdnicka. Większe znaczenie niż liczba mieszkańców miasta ma
potencjał całego regionu – mówi Antoni Krzątała, prezes BNP Paribas
Real Estate Polska. [FOT. ARC]
punktu widzenia
dewelopera galerii
handlowej wpływ takiej
inwestycji na lokalnych
przedsiębiorców nie jest
istotny. Ale jednocześnie
takie obiekty w mniejszych
miejscowościach są
przeznaczone właśnie
dla lokalnych biznesmenów,
dla których stają się
nową szansą zarobienia
pieniędzy. Dla miasta są
natomiast źródłem
istotnych dochodów,
a dla lokalnej społeczności
podstawową atrakcją
oraz cennym źródłem
miejsc pracy.
23
prace związane z izolacją dachów,
roboty wykończeniowe garaży
i części hotelowej. Układane są
także instalacje
wewnętrzne.
Wykonawcą inwestycji jest firma
Hochtief. Zapowiada zakończenie
prac w sierpniu 2012 r. [ADO]
26477
24
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
Lokale&Grunty
30
Tyle mieszkań jest jeszcze dostępnych w powstałym
w 2011 r. krakowskim kompleksie Villa Galicja. Deweloper,
firma UBM, umożliwia zaplanowanie ustawienia
ścian działowych zgodnie z życzeniem klienta.
[ADO]
W biurze musi być dużo
światła i świeże powietrze
Wygodne stanowisko pracy i zadbany teren wokół budynku
— to najważniejsze dla Polaków cechy dobrego biura
Marta
Sieliwierstow
[email protected] % 22-333-98-60
Instytut badawczy Homo Homini na zlecenie firmy deweloperskiej Polnord przeprowadził badanie „Moje miejsce pracy
— barometr biurowy” dotyczące oczekiwań pracowników polskich biur wobec
ich miejsc pracy. W ankiecie wzięło udział
ponad 500 osób pracujących w największych miastach: Warszawie, Wrocławiu,
Krakowie i Trójmieście.
Jak wynika z badania, pracownicy oczekują znacznie więcej niż tylko łatwego dojazdu do pracy i zapewnienia miejsca parkingowego. Dużo ważniejsze jest dla nich
położenie budynku w otoczeniu zieleni
i możliwość aktywnego odpoczynku w pobliżu biura w czasie przerw.
Komfort pracy i odpoczynku
Dla 84,7 proc. ankietowanych miejsce,
w którym pracują, jest bardzo ważne, a aż
20 proc. z nich mówi o biurze jak o swoim drugim domu. Jedynie 15,3 proc. osób
nie przywiązuje do tego większej wagi.
Przestrzeń, w której pracują respondenci, pozostawia — ich zdaniem — sporo do
życzenia. Co ciekawe, najwięcej zastrzeżeń
mają nie do tego, co znajduje się w biurze,
ale do otoczenia budynków.
Aż 45 proc. ankietowanych skarżyło się
na brak terenu zielonego wokół biurowREKLAMA
ca. Drugim elementem, którego brakuje
ankietowanym, jest infrastruktura umożliwiająca aktywny wypoczynek w pobliżu budynków, w których pracują. Prawie
jedna trzecia z nich (30,9 proc.) chce nie
tylko wyjść z biura w czasie przerwy,
ale także spędzać ten czas aktywnie. Dla
28,4 proc. respondentów równie ważny
jest przyjemny widok z okna. Kolejnymi
najpopularniejszymi odpowiedziami na
pytanie „czego brakuje mi w miejscu
pracy” było miejsce do wypoczynku na
zewnątrz budynku (17,3 proc.), dostęp do
Wi-Fi poza budynkiem (13,6 proc.), palarnia (8,6 proc.) i miejsce do wypoczynku
w budynku (7,4 proc.).
— Odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej miejsca
pracy ma duży wpływ na wydajność, satysfakcję, a nawet na zdrowie pracowników — podkreśla dr Joanna Bąk, psycholog
architektury z Politechniki Warszawskiej.
Zwraca uwagę zwłaszcza na rolę terenów zielonych wokół budynków biurowych.
— Człowiek ma wrodzoną potrzebę
przebywania w naturze, dlatego natura
musi być częścią naszej pracy. Zieleń wpływa na obniżenie czasu reakcji przy wykonywaniu zadań. Co więcej, u osób, które
w miejscu pracy obcują z przyrodą, zaobserwowano niższy współczynnik masy
ciała, czyli indeks BMI — dodaje psycholog.
Dla ankietowanych istotne były również
elementy wpływające na komfort pracy.
Wyraźnie widać, że badanym brakuje
przede wszystkim dobrego oświetlenia sta-
Czego brakuje pracownikom w otoczeniu miejsca pracy
w proc.
MIEJSCE MA
ZNACZENIE:
Odpowiednie
zaprojektowanie
przestrzeni
wewnętrznej
i zewnętrznej
miejsca pracy
ma duży wpływ
na wydajność,
satysfakcję,
a nawet na zdrowie
pracowników
— mówi dr Joanna
Bąk, psycholog
architektury
z Politechniki
Warszawskiej.
Zieleni wokół budynku
45,7
Miejsca aktywnego wypoczynku na zewnątrz
30,9
Przyjemnego widoku z okna
28,4
Otwieranych okien
22,2
Spokoju: za duży hałas w okolicy budynku
21,0
Światła dziennego
21,0
Dobrej wentylacji
19,8
Miejsca na cichy wypoczynek na zewnątrz
17,3
Wi-Fi na zewnatrz budynku
13,6
Źródło: badanie zrealizowane przez Homo Homini na zlecenie Polnord SA
nowisk pracy, na co wskazują odpowiedzi
— przyjemnego widoku z okna (28,4 proc.)
i światła dziennego (21 proc.). W drugiej
kolejności skarżą się na nieodpowiednią
cyrkulację powietrza, czyli na brak otwieranych okien (22,2 proc.), dobrej wentylacji (19,8 proc.) i klimatyzacji budynku
(9,9 proc.). Ważnym czynnikiem wskazywanym przez badanych jest również zbyt
duży hałas w okolicy budynku, w którym
pracują (21 proc.).
[FOT. ARC]
Wyznaczniki nowoczesności
Uczestnicy badania ocenili również swoje
miejsce pracy pod względem jego lokalizacji. Jak się okazuje, czas dojazdu nie
jest największą bolączką pracowników
w dużych miastach. Badania pokazały, że
na podróż do pracy są skłonni poświęcić
średnio 45 minut. Więcej problemów nastręcza brak wystarczającej liczby miejsc
parkingowych (38 proc.) i niedogodny
dojazd (27,8 proc.).
— Zlecając badania, chcieliśmy sprawdzić, czy nasz sposób myślenia o kompleksach biurowych jako miejscach przyjaznych pracownikom jest właściwy.
Moim zdaniem potrzebom dzisiejszych
pracowników sprostać mogą jedynie tzw.
parki biurowe. Przykłady zagraniczne,
np. kompleks biurowy Cheswick Park na
obrzeżach Londynu, pokazują, że to do
tego typu kompleksów należy przyszłość
w polskim budownictwie komercyjnym
— prognozuje Michał Świerczyński, wiceprezes Polnordu.
25928
REKLAMA
26536
26 PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
PulsInwestora
Wspieramy inwestorów
także na pulsinwestora.pl
PROGNOZY
Wyceny akcji
są umiarkowane
PETER GARNRY
strateg rynków akcji Saxo Banku
Zwyżki powr
Indeksy giełdowe nurkują, ale zarządzający
funduszami są przekonani, że to tylko zadyszka
Jagoda
Fryc
B
ądźmy szczerzy. Nasze prognozy dotyczące
rynków akcji w pierwszym kwartale okazały
się błędne. Zaskoczyły nas dwa wydarzenia.
Po pierwsze, nie doceniliśmy wpływu operacji
LTRO. Po drugie, gospodarka USA, a w szczególności
tamtejszy rynek pracy, okazała się solidniejsza od oczekiwań, w rezultacie czego od czasu publikacji naszej ostatniej prognozy amerykańskie indeksy wzrosły o 15 proc.
Pomimo ostatnich zwyżek w kontekście
historycznym wyceny pozostają umiarkowane.
Różnica w stosunku do średniej od 1995 r.
przekracza jedno odchylenie standardowe.
Od szczytu w marcu 2008 r. spółki zmniejszyły
stosunek zadłużenia do kapitałów własnych
o 40 proc. bez ujemnego wpływu na rentowność,
ponieważ wskaźnik zwrotu z aktywów powrócił
do poziomów bliskich do szczytu z listopada
2008 r. Oczekujemy, że utrzymująca się
niepewność dotycząca globalnego wzrostu
gospodarczego nadal będzie powstrzymywać
wzrost wycen, wskaźnik EV/EBITDA pozostanie zaś
w granicach jednego odchylenia standardowego
poniżej średniej historycznej. Globalne rynki akcji
powoli wracają do średnich wycen historycznych,
jednak ze względu na panującą niepewność cały
proces prawdopodobnie potrwa kilka lat.
Na początku roku, na podstawie prognozowanego
zysku na akcję rzędu 104,5 oraz umiarkowanego
wskaźnika ceny do zysku (11,6), jako docelowy
poziom indeksu S&P 500 przyjęliśmy 1215.
Oczekiwaliśmy niższych wycen w pierwszym
półroczu i dobrych okazji w trzecim i czwartym
kwartale. Sprawy potoczyły się inaczej,
zaś dwa trzyletnie programy LTRO pobudziły
apetyt na ryzyko, przyczyniając się do wzrostu
wspomnianych wskaźników.
Po uwzględnieniu wyników finansowych spółek
za pierwszy kwartał nasz ilościowy model indeksu
S&P 500 na rok 2012 prognozuje zyska na akcję
równy 102,5 oraz istotną korektę C/Z w górę
z 11,6 do 14,6, co odpowiada docelowemu
poziomowi 1500. Aby jednak uwzględnić ostrożną
prognozę makroekonomiczną i potencjalny
negatywny wpływ europejskich programów
oszczędnościowych, docelowy poziom S&P 500
na koniec roku zwiększyliśmy z 1215 do zaledwie
1375 pkt. Taki ostrożny cel odzwierciedla ryzyko
możliwych zawirowań w światowej gospodarce,
których prawdopodobieństwo jest ciągle wysokie.
Obecny poziom S&P 500 uwzględnia ponadto
wskaźnik ceny do prognozowanych zysków
na poziomie 13,3, co świadczy o tym, że nastroje
inwestorów są podobne, jak na początku
2011 r. W sytuacji, w której tempo wzrostu zysków
powoli maleje, prognozy wzrostu przychodów
osiągnęły zaś poziomy najniższe od 2009 r., trudno
przewidywać kolejne poważne zwyżki S&P 500
i dalszą poprawę wycen. Bardziej prawdopodobne
jest wejście indeksu w fazę konsolidacji w okresie,
w którym inwestorzy będą oczekiwać na bardziej
pozytywne informacje gospodarcze.
[email protected] % 22-333-98-14
WIG20 tracił wczoraj na wartości ponad 2
proc. i była to czwarta spadkowa sesja z rzędu. Do ogłoszenia zakończenia trwającego
od ośmiu miesięcy trendu bocznego jeszcze
sporo brakuje (około 4 proc.), ale większość
analityków już dziś kreśli czarny scenariusz
i radzi trzymać się z daleka od rynku akcji
(czytaj obok). Tymczasem zarządzający
funduszami wciąż wierzą w hossę.
Zwyżki powrócą, ale…
— Fundamentami wspierającymi rynek
będą atrakcyjne wyceny i sporo wolnej
gotówki, która może stać się paliwem
dla zwyżek. Także spodziewany dołek
koniunktury, który nasza gospodarka
zobaczy zapewne w III lub IV kwartale,
rynki akcji mają prawo dyskontować już
obecnie. W takim scenariuszu szczególnymi beneficjentami mogłyby się okazać
mniejsze spółki giełdowe — mówi Adam
Zaremba, główny ekonomista Idea TFI,
który prognozuje, że jeszcze w tym półroczu byki przejmą inicjatywę na warszawskiej giełdzie.
Po dwóch miesiącach silnych zwyżek rynek wszedł w fazę odpoczyn-
ku. Korekta jest konsekwencją spadku apetytu na ryzyko, związanego
z obawami o stabilność strefy euro.
Niechlubne miejsce Grecji zajęła bowiem Hiszpania, a w kolejce do utraty
wiarygodności w oczach inwestorów
dość niespodziewanie stanęła też
Holandia. Niepokoją też ostatnie dane
makroekonomiczne, i to zarówno te
zza oceanu, jak i ze strefy euro i Polski.
Wczoraj ciosem dla rynków były słabe wstępne odczyty indeksów PMI dla
Niemiec i strefy euro.
Grzegorz Zatryb, główny strateg
Skarbca TFI, jest przekonany, że zwyżki
na GPW powrócą, ale pod warunkiem
przekonania rynków, iż Hiszpania nie
pozostanie sama ze swoimi problemami.
Bardzo ważnym sygnałem będzie deklaracja o powrocie do wykorzystania SMP,
programu skupu obligacji zagrożonych
państw przez Europejski Bank Centralny
(EBC).
— Spodziewam się, że do końca maja
bank centralny strefy euro pojawi się na
rynku obligacji krajów PIIGS. W przypadku Grecji mogliśmy obserwować,
jaki optymizm zapanował wśród inwestorów po uruchomieniu środków ratunkowych dla tego kraju. Podobnej reakcji
oczekiwałbym po uczestnikach rynków
finansowych także w przypadku zaakceptowania przez nich działań władz eurostrefy podjętych dla stabilizacji sytuacji
na rynku hiszpańskiego długu — mówi
Grzegorz Zatryb.
Szansa w przejęciach
Eksperci z Union Investemnt TFI katalizatora zwyżek upatrują także w dużej aktywności na rynku fuzji i przejęć. Po okresie
wzmożonego popytu ceny wielu papierów
dłużnych doszły do poziomów, przy których może następować wyhamowywanie ich dalszego wzrostu. W tej sytuacji
międzynarodowi inwestorzy poszukujący
zysku ulokują część swojego kapitału na
giełdach.
— Jeśli wszystkie ogłoszone w ostatnich
miesiącach wezwania dojdą do skutku, to
wartość tych przejęć przekroczy 4,8 mld
zł. Świadczy to o tym, że spółki są obecnie
atrakcyjnie wyceniane, a ceny akcji powinny w kolejnych miesiącach wzrastać. To
z kolei dobra informacja dla inwestorów
posiadających pieniądze zaangażowane w akcjach i funduszach akcji — mówi
Maciej Kik, zarządzający funduszami akcji
Union Investment TFI.
Łukasz Kwiecień z TFI PZU szansy dla
świata upatruje w ewentualnej, ale na
razie mało prawdopodobnej, operacji
znaczącego urynkowienia i umocnienia
chińskiego juana.
— Umocnienie zwiększyłoby siłę nabywczą i konsumpcję, jednocześnie obniżając koszt importu surowców — dodaje
Łukasz Kwiecień.
Optymiści w przewadze
Adam Zaremba
Idea TFI
Wojciech Juroszek
AgioFunds TFI
Maciej Kik
Union Investment TFI
Paliwem dla zwyżek
mogą się stać
atrakcyjne wyceny
i sporo wolnej gotówki
w portfelach inwestorów.
Czynnikiem
zachęcającym
inwestorów do kupna akcji
mogą być dobre wyniki
finansowe za pierwszy
kwartał, raportowane przez
kluczowe amerykańskie
spółki, takie jak Apple,
McDonald’s czy Caterpillar.
Aktywność
na rynku fuzji
i przejęć świadczy o tym,
że spółki są atrakcyjnie
wyceniane. Notowania
powinny więc rosnąć
w kolejnych miesiącach.
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
24
REKOMENDACJE
3 rekomendacje dla spółek górniczych
proc. O tyle, zdaniem analityków BESI,
niedowartościowane są
akcje Bogdanki.
Analitycy Espirito Santo Investment Bank (BESI)
zaktualizowali rekomendacje dla spółek z sektora
górniczego. Rekomendacja „kupuj” dotyczy tylko
Bogdanki, a cena docelowa to 147,6 zł. Zalecenie
dla JSW obniżono z „kupuj” do „neutralnie”. W dół
poszła też cena docelowa — o 19 proc., do 102,2 zł.
Rekomendacja dla NWR to wciąż „sprzedaj”, a cena
docelowa to 13,9 zł. [KZ]
33
proc. Taki jest potencjał
spadku notowań NWR
zdaniem analityków BESI.
Analitycy
zalecają
ostrożność
ócą na GPW
4,5
WIG20 nisko, coraz niżej
Notowania w pkt
2900
proc. Tyle WIG20
stracił przez ostatnie
cztery sesje.
2782,32
2720
2679,22
2540
2360
2191,11
2180
2000
2010 2011
2167,13
2011 2012
2.11.2010
23.04.2012
Źródło: pb.pl
Nieco mniejszym optymistą jest
Jarosław Niedzielewski, zarządzający funduszami Investors TFI, który uważa, że
zwyżkom na rynku przeszkadzać będzie
spowolnienie w gospodarce, które odbije
się na rentowności spółek.
— Szansę na to, że rynek na koniec
pierwszego półrocza przebije poziomy sprzed lutego, oceniam na 35 proc.
Uważam, że trend boczny będzie dominował jeszcze przez dwa kolejne kwartały. Rynek będzie pod presją słabszych od
oczekiwań danych makroekonomicznych
i spowolnienia w gospodarkach krajów
strefy euro. Oczekuję jednak, że widoczna
poprawa nastąpi w IV kwartale. Wówczas
indeksy małych i średnich spółek wzro-
sną o 20 proc. od ubiegłorocznych poziomów. Indeks szerokiego rynku zakończy
rok na poziomie 44-45 tys. pkt — mówi
Jarosław Niedzielewski.
Okazji nie zabraknie
Inwestorzy, którzy właśnie teraz myślą
o inwestycji na giełdzie zysków, powinni
szukać wśród spółek, w których w najbliższym czasie pojawi się inwestor strategiczny. Takich firm na rynku nie brakuje. W ostatnim czasie doszło do przejęcia
Warty i wezwania na akcje TU Europa
przez niemiecką grupę kapitałową Talanx,
a Rabobank ogłosił wezwanie do sprzedaży 40 proc. akcji Banku BGŻ. Wezwanie
objęło też akcje Empiku i Sygnity, a ana-
27
litycy prześcigają się w spekulacjach na
temat spółek, które staną się celem przejęcia. To np. Echo, Śnieżka, PEP czy Grupa
Kęty.
Grzegorz Zatryb ze Skarbca TFI uważa, że niezależnie od chwilowych wahań
koniunktury warto trzymać się inwestycji
mocnych fundamentalnie.
— W dalszym ciągu preferuję sektory
związane z handlem detalicznym i wysoką
technologią, choć akurat ten drugi praktycznie nie jest obecny na warszawskim
parkiecie. Uważam, że obecna korekta jest
niezłą okazją do zwiększenia zaangażowania w spółki mające szanse na dynamiczny
wzrost skali działalności i zysków — dodaje
Grzegorz Zatryb.
Grzegorz Zatryb
Skarbiec TFI
Łukasz Kwiecień
TFI PZU
Jarosław Niedzielewski
Investors TFI
Spodziewam się,
że do końca maja
bank centralny strefy euro
pojawi się na rynku obligacji
krajów PIIGS.
Od dłuższego czasu
autentycznej szansy
dla świata upatruję
w ewentualnej, ale na razie
mało prawdopodobnej,
operacji znaczącego
urynkowienia
— i umocnienia
— chińskiego juana.
Szansę na to, że rynek
na koniec pierwszego
półrocza przebije poziomy
sprzed lutego, oceniam
na 35 proc. Uważam,
że przez kolejne dwa
kwartały na rynku
dominować będzie
nadal trend boczny.
80
pkt Tyle jeszcze
brakuje, by WIG20
spadł poniżej
dołka z początku
października.
Zarządzający swoje, stratedzy biur
maklerskich swoje. Większość tych
ostatnich kreśli czarny scenariusz
dla rynku akcji.
Specjaliści DM IDMSA, którzy już miesiąc
temu zwracali uwagę na liczne sygnały
ostrzegawcze dla posiadaczy akcji, nie są
zaskoczeni przeceną na GPW.
— To, co mimo wszystko jest dla nas niespodzianką, to fakt, że iskrą, która wywołała pożar na rynkach, była deklaracja Fedu
o powstrzymaniu się przed następną rundą
dodruku dolara. O tym, że szanse na to są
znikome, byliśmy przekonani już na początku
roku — piszą analitycy brokera w opublikowanej wczoraj strategii inwestycyjnej na maj.
Podtrzymują oni zdanie, że w najbliższych
miesiącach bardziej prawdopodobne są spadki cen akcji, choć — jak podkreślają analitycy
— ich skala nie powinna być dramatyczna.
Sobiesław Kozłowski, szef analityków DM
BPS, uważa, że o tym, czy WIG20 przełamie
barierę 2090 pkt, zdecydować mogą wyniki wyborów we Francji, raporty finansowe
spółek i to, jakie będą finalne dane o PMI.
— Opublikowane wczoraj wstępne odczyty PMI dla Francji, Niemiec oraz strefy euro
dotyczące usług i przemysłu są niepokojące
nie tylko dlatego, że są wyraźnie słabsze od
oczekiwań. Przede wszystkim obrazują tendencję spowolnienia gospodarczego z trudną do oszacowania skalą — dodaje Sobiesław
Kozłowski, szef analityków DM BPS.
Do tego, by trzymać się z daleka od rynków akcji, namawiają analitycy DM BZ WBK.
Zwracają oni uwagę na słabnącą dynamikę
chińskiego PKB i niepokojące, najświeższe
dane makroekonomiczne z USA.
— To niszcząca mieszanka dla rynków,
która może spowodować, że uzależnione od
notowań surowców giełdy rynków wschodzących szybko oddadzą większość zysków,
wypracowanych na początku roku — mówi
Paweł Burzyński, strateg DM BZ WBK.
Podobnego zdania jest Michał Marczak,
szef analityków DI BRE Banku, który uważa,
że giełdy za oceanem są gotowe do większej korekty, jeśli dane makro ze Stanów
Zjednoczonych zaczną rozczarowywać inwestorów (co już ma miejsce).
— Prawdopodobieństwo takiego scenariusza oceniamy na 70 proc. Podkreślamy jednak, że chodzi o korektę, a nie zmianę trendu wzrostowego — mówi Michał Marczak.
Optymizmu nie tracą natomiast analitycy
Erste Banku i Wood & Co. Pierwsi uważają,
że giełdy najgorsze mają za sobą, a wyceny
spółek nie są wyśrubowane. Drudzy radzą
kupować akcje polskich firm, bo uważają, że
ożywienie w niemieckiej gospodarce, dobra
kondycja krajowych konsumentów i rosnące
zyski banków spowodują, że rodzimy PKB
urośnie w tym roku o 3 proc. [KZ]
Faworyci DM IDMSA
Analitycy brokera wytypowali 19 spółek,
których notowania będą ich zdaniem zachowywać się w maju lepiej od rynku. Na liście
są Agora, Asbis, Asseco Poland, Bogdanka,
Budimex, BZ WBK, CD Projekt RED, City
Interactive, GTC, ING BSK, Integer, Lena
Lighting, LPP, Netia, PBG, Pekao, Ronson
Europe, Synthos i Azoty Tarnów.
28 PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
PulsInwestora
Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M)
Data
AKCJI POLSKICH
1. Quercus short (Parasolowy SFIO)
2. PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus
4. Copernicus Akcji (Copernicus FIO)
5. Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)
Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO)
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
BNP Paribas Sektorowy (BNP Paribas FIO)
Quercus Agresywny (Parasolowy SFIO)
Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Dynamiczny
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Ipopema Agresywny (Ipopema SFIO)
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO)
Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy FIO)
Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO)
Investor Top 25 Małych Spółek FIO
Allianz Akcji (Allianz FIO)
PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy)
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
PKO Akcji FIO
Millennium Akcji (Millennium FIO)
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)
Legg Mason Akcji FIO
Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF WIG20 (PLN)
UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO)
BPS Akcji (BPS FIO)
Nordea 1 - Akcji Polskich E (PLN)
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)
ING Akcji (ING FIO)
Ipopema m-INDEKS FIO
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO)
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-20
04-20
04-19
04-20
04-19
04-19
04-19
04-19
04-20
04-19
Zmiana Zmiana
tydzień miesiąc
[%]
[%]
1.1
0.3
-0.7
0.5
0.8
0.3
-0.2
-0.0
0.4
-0.1
-0.3
1.2
-0.9
0.2
1.2
-0.1
-0.5
0.3
-0.2
-0.5
-0.0
0.7
-0.6
-0.6
-0.6
-0.4
-2.4
-1.3
-0.9
-1.6
0.0
-0.6
-0.3
0.3
-1.0
-0.7
4.6
-0.9
-1.6
-1.7
-1.9
-2.1
-2.3
-2.3
-2.7
-3.0
-3.1
-3.2
-3.4
-3.5
-3.5
-3.6
-3.6
-3.7
-3.8
-3.8
-3.9
-3.9
-3.9
-4.0
-4.0
-4.2
-4.3
-4.4
-4.4
-4.4
-4.4
-4.5
-4.5
-4.5
-4.5
-4.6
Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)
AKCJI POLSKICH
0.5
13.9
12.5
5.2
11.0
23.8
10.5
-0.6
11.3
2.7
10.2
11.4
2.7
13.0
11.8
9.6
2.4
12.3
-0.6
4.4
3.0
3.9
2.6
3.3
3.5
3.2
-0.9
0.6
0.8
0.6
8.2
4.6
4.1
8.2
1.4
2.4
1. Quercus short (Parasolowy SFIO)
2. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus
3. Quercus Agresywny (Parasolowy SFIO)
4. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
5. Aviva Investors Nowych Spółek
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO)
Allianz Akcji (Allianz FIO)
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)
Legg Mason Akcji FIO
ING Akcji 2 SFIO
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
Allianz Akcji Plus (Allianz FIO)
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Dynamiczny
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)
AXA Akcji Big Players (AXA FIO)
PKO Akcji FIO
Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy FIO)
Ipopema m-INDEKS FIO
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
AXA Akcji (AXA FIO)
UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO)
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek
Copernicus Akcji (Copernicus FIO)
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO)
Investor Top 25 Małych Spółek FIO
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)
Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO)
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)
OBLIGACJI
1. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)
2. Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych
3. Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
4. Agio-Kapitał (Agio SFIO)
5. BPS Obligacji (BPS FIO)
Agio-Kapitał (USD) (Agio SFIO)
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO)
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Amplico Obligacji (Krajowy FIO)
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO)
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Opera Avista.pl (Opera FIO)
Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO)
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Oszczędnościowy
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO)
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO)
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
KBC Delta SFIO
Średnia FI PDP_UN
IRFU-PDP_UN
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO)
BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych
04-19
04-18
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-20
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-17
04-19
04-19
04-19
Zmiana Zmiana
tydzień miesiąc
[%]
[%]
0.2
0.3
0.1
0.2
0.2
0.0
0.3
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
1.6
1.1
0.9
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
Zmiana
3 mies.
[%]
OBLIGACJI
1.9
0.6
3.4
1.8
2.2
12.1
2.5
4.1
2.1
2.6
2.2
3.1
1.8
1.0
2.5
2.4
2.6
2.7
2.6
2.3
2.1
0.8
1. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
2. UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)
3. PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO)
4. Arka Prestiż Obligacji Skarbowych
5. ING Obligacji 2 SFIO
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
PKO Obligacji FIO
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO)
IRFU-PDP_UN
Opera Avista.pl (Opera FIO)
Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO)
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO)
Agio-Kapitał (Agio SFIO)
ING Obligacji (ING FIO)
Średnia FI PDP_UN
Idea Obligacji (Idea FIO)
Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO)
AXA Obligacji (AXA FIO)
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO)
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO)
Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M)
Data
STABILNEGO WZROSTU
1. Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO)
2. Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
3. Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
4. Credit Agricole Stabilnego Wzrostu
5. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji
Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO)
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO)
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy FIO)
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)
Legg Mason Senior SFIO
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO)
REKLAMA
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
Zmiana Zmiana
tydzień miesiąc
[%]
[%]
-0.1
0.4
0.6
0.0
-0.0
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.6
-0.6
-0.7
-0.7
-1.0
-1.0
-1.2
-1.2
-1.3
-1.3
-1.4
-1.4
-1.4
-1.5
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-20
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-20
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
Zmiana Zmiana
6 mies. 12 mies.
[%]
[%]
2.2
18.4
15.3
11.8
12.9
11.8
12.4
5.1
-0.8
9.3
13.0
1.3
1.1
0.3
2.5
5.5
1.6
-0.2
9.4
-0.0
-1.2
1.4
0.9
7.5
6.4
6.7
0.1
-4.6
9.4
-0.6
9.0
0.7
16.1
2.9
-1.0
0.0
22.0
3.3
-10.1
-11.5
-12.0
-12.7
-12.8
-12.9
-13.7
-14.1
-14.3
-14.9
-15.4
-15.6
-16.0
-16.1
-16.4
-16.6
-17.0
-17.3
-17.4
-17.5
-17.9
-18.1
-18.3
-18.5
-18.8
-18.9
-19.1
-19.3
-19.3
-20.2
-20.4
-20.4
-21.0
-21.2
REKLAMA
Zmiana
3 lata
[%]
96.5
39.3
78.3
42.8
39.1
25.3
60.1
71.1
50.6
37.4
37.8
23.9
52.1
25.5
44.0
43.0
34.8
46.2
18.8
35.7
21.6
27.4
49.1
22.1
40.7
22.4
35.6
29.4
17.5
Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)
Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M)
Data
Data
Zmiana
3 mies.
[%]
Data
04-19
04-20
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-20
04-18
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-17
04-20
04-19
04-19
04-19
04-19
Zmiana Zmiana
6 mies. 12 mies.
[%]
[%]
5.0
4.2
4.3
4.1
4.0
4.2
3.8
3.9
4.2
3.7
4.4
2.9
3.5
3.2
4.4
3.6
3.0
4.0
2.5
3.6
3.0
4.3
4.1
13.6
9.3
9.1
8.8
8.7
8.7
8.6
8.6
8.1
8.0
7.7
7.7
7.7
7.7
7.6
7.6
7.5
7.3
7.2
7.2
7.2
7.1
7.0
Zmiana
3 lata
[%]
23.2
30.4
24.9
22.9
24.1
22.3
21.5
28.2
21.3
21.0
22.8
24.5
18.1
22.1
36.2
28.6
20.9
20.0
www.quercustfi.pl
e-mail: [email protected]
infolinia: (22) 338 91 14
Subfundusz/Fundusz
QUERCUS Ochrony Kapitału
QUERCUS Selektywny
QUERCUS Agresywny
QUERCUS Bałkany i Turcja
QUERCUS Rosja
QUERCUS lev
QUERCUS short
QUERCUS Absolute Return FIZ
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
Data
Wycena
[PLN]
Zmiana
[%]
Zmiana 12 mies.
[%]
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-03-30
2012-03-30
122.44
118.16
132.02
108.63
101.52
80.21
100.06
1151.71
1070.87
-0.01
-0.33
-0.79
-0.04
0.47
-0.89
0.43
2.0
1.64
4.35
-0.68
-11.39
-19.67
-11.24
-46.63
24.47
-3.96
4.13
REKLAMA
Pramerica Życie TUiR SA
Spółka Grupy Prudential Financial, Inc.*
al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
tel: (+48 22) 329 3000, fax: (+48 22) 329 3010
DATA
WYCENA
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
29.68
25.81
17.68
314.49
263.02
237.30
21.04
178.49
49.51
264.24
124.84
251.25
NAZWA
UFK Pramerica - Arka BZ WBK Akcji
UFK Pramerica - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
UFK Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
UFK Pramerica - Legg Mason Akcji
UFK Pramerica - Legg Mason Senior
UFK Pramerica - Legg Mason Obligacji
UFK Pramerica - Pioneer Akcji Polskich
UFK Pramerica - Pioneer Stabilnego Wzrostu
UFK Pramerica - Pioneer Obligacji Plus
UFK Pramerica - PKO Akcji
UFK Pramerica - PKO Stabilnego Wzrostu
UFK Pramerica - PKO Obligacji
*Prudential Financial, Inc. (PFI), spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. PFI nie jest powiązany w żaden sposób
z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.
REKLAMA
ISIN
Wal
LU0088340160
LU0095490057
LU0269742325
LU0081706904
LU0212963689
LU0120291959
LU0377127369
LU0185157764
LU0088340673
LU0377069900
LU0251280102
LU0293287909
LU0229438048
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
Klasa
Data
NAV
BNPP L1 Akcji Eur. R. Wsch.
Classic
BNPP L1 Akcji Najl. Wyb. Azja (bez Jap.)
Classic
BNPP L1 Akcji Rosja
Classic
BNPP L1 Akcji Sw. R. Wsch.
Classic
BNPP L1 Akcji Turcja
Classic
BNPP L1 Globalnych Mozliwosci
Classic
BNPP L1 Globalnych Spólek Nieruchomosci
Classic
BNPP L1 OBAM Akcji Swiat
Classic
BNPP L1 Obl. Eur. R. Wsch
Classic
BNPP L1 Obligacji Swiat High Yield
Classic
BNPP L1 Obl. Sw. R. Wsch. w Wal. Lok.
Classic
BNPP L1 Obl. Zam. Sw. PLN Hedged
Classic H PLN
BNPP L1 Swiatowe Surowce
Classic
Subfundusz
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
2012-04-20
3588.91
1241.05
395.68
1346.43
689.27
316.6
107.82
364.37
976.12
133.09
358.84
329.93
274.83
NAV-1
3578.03
1254.14
393.97
1352.68
687.08
318.41
107.43
364.66
975.37
132.77
358.75
330.62
274.81
REKLAMA
Nazwa
AXA Equity AAA
AXA Akcji „Big Players”
AXA Akcji
AXA Zrównoważony
AXA Stabilnego Wzrostu
AXA Obligacji
AXA Bond AAA
AXA Lokacyjny
Data
wyceny
Wycena
[PLN]
Zmiana
dzienna [%]
3M
[%]
12M
[%]
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
2012-04-19
105.38
100.53
97.86
101.28
104.03
109.01
107.66
107.35
-
7.09
3.80
3.64
4.21
3.40
1.77
1.72
1.30
-16.65
-17.50
-18.83
-9.96
-3.47
7.22
6.82
4.56
REKLAMA
Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)
Zmiana
3 mies.
[%]
3.8
5.5
6.2
4.6
1.2
1.9
3.6
3.6
2.7
3.2
2.3
0.9
2.9
3.3
Data
STABILNEGO WZROSTU
1. PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy FIO)
2. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
3. PKO Stabilnego Wzrostu FIO
4. Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
5. Credit Agricole Stabilnego Wzrostu
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO)
Legg Mason Senior SFIO
KBC Stabilny (KBC FIO)
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO)
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji
Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO)
Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO)
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-20
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
Zmiana Zmiana
6 mies. 12 mies.
[%]
[%]
3.7
3.8
3.2
5.6
4.0
1.2
0.7
3.1
2.6
1.2
1.5
3.3
2.2
-1.2
-0.5
-0.6
-1.2
-1.4
-2.0
-2.5
-2.5
-2.7
-3.4
-3.5
-3.7
-4.4
-4.5
-4.6
Zmiana
3 lata
[%]
21.8
22.9
18.1
30.4
23.1
41.1
17.4
29.2
14.0
23.5
24.9
15.7
0.7
25000
UniLokata (PLN)
2012-04-23
101,41
0,04
-*
UniWIBID (PLN)
2012-04-23
1583,99
0,04
5,53
UniEURIBOR (EUR)
2012-04-23
1127,47
0,00
3,28
UniDolar Pieniężny (USD)
2012-04-23
38,17
0,03
3,45
UniObligacje: Nowa Europa (PLN)
2012-04-23
157,87
0,12
10,89
UniObligacje Aktywny (PLN)
2012-04-23
114,98
0,01
14,85
UniStabilny Wzrost (PLN)
2012-04-23
141,80
-0,62
-3,14
UniKorona Zrównoważony (PLN)
2012-04-23
256,38
-1,01
-8,30
UniKorona Akcje (PLN)
2012-04-23
159,69
-1,84
-18,91
* zmiana od utworzenia Portfela Subfunduszu 2012-01-31
To miejsce czeka
na Twoją reklamę
22-333-98-88
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
29
PulsInwestora
FDASFDS
Fundusze liczą straty
na spółkach budowlanych
TFI i OFE to znaczący akcjonariusze i obligatariusze największych spółek
z sektora, które są dziś pod ostrzałem inwestorów
5 lat od szczytu
Jagoda
Fryc
WIG-Budownictwo – notowania w pkt
Kamil
Zatoński
[email protected] 22-333-99-70
[email protected] 22-333-98-14
W
szczycie hossy
budowlanej, który
— co ciekawe — przypadł
niemal dokładnie 5 lat
temu (23 kwietnia 2007 r.) łączne
zaangażowanie funduszy w akcje liderów
branży liczone było w miliardach
złotych. Załamanie notowań mocno
odchudziło jednak tę część portfeli. Jeśli
nie liczyć Budimeksu, który jako jedyny
względnie trzyma formę, łączna wartość
pakietów pięciu spółek budowlanych
— PBG, HBP, Mostostalu Warszawa,
Trakcji i DSS — które mogą się znajdować
w rękach funduszy, to niespełna 380 mln
zł. To nawet mniej niż 0,5 proc. akcyjnej
części portfeli OFE i TFI.
To, które fundusze zdołały się
w porę ewakuować z tonącego statku,
okaże się dopiero za jakiś czas.
Ze względu na rozproszenie udziałów
w poszczególnych portfelach wpływ
na wycenę większości jednostek
nie będzie zapewne tak drastyczny,
jak to było z wpadką Idei Premium
na obligacjach DSS. Tylko jednego
dnia wycena funduszu spadła o 3,3
proc. Nie ma jednak wątpliwości,
że w pojedynczych przypadkach
straty będą spore ze względu na
duże zaangażowanie TFI i OFE nie
tylko w akcje, ale też w obligacje firm
budowlanych.
Niektóre fundusze ograniczały w
ostatnich miesiącach udziały w spółkach
z branży, ale w kilku z nich wciąż są
czołowymi akcjonariuszami. Tak jest
w PBG, gdzie ING OFE i Pioneer Pekao
Investment Management mają w sumie
jedną czwartą akcji. Podobnie jest
w Polimeksie (ING OFE i Pioneer mają
ponad 22 proc.), Mostostalu Warszawa
(OFE PZU Złota Jesień ma 17 proc.,
Aviva OFE 5,1 proc.) czy Hydrobudowie.
W tej ostatniej jedynym „ujawnionym”
funduszem znów jest ING OFE (11 proc.).
To samo dotyczy Trakcji Polskiej, gdzie
ING ma 6,5 proc. walorów.
— Bez komentarza — mówi Grzegorz
Chłopek, wiceprezes ING PTE.
W sumie, jeśli wziąć pod uwagę dane
na koniec czerwca (dla TFI) i koniec
grudnia 2011 r. (dla OFE), łączny
udział funduszy w akcjonariacie PBG
i Polimeksu wynosił po ponad 55 proc.
W Mostostalu Warszawa było to
46,5 proc., DSS 38 proc., Budimeksie
32 proc., a Trakcji Polskiej 24 proc.
Niektóre
fundusze
ograniczały
w ostatnich
miesiącach
udziały
w spółkach
z branży,
ale w kilku
z nich wciąż
są wiodącymi akcjonariuszami.
Fundusze chętnie kupowały też obligacje
spółek budowlanych. Według danych
na koniec czerwca 2011 r., krajowe TFI
zainwestowały łącznie prawie 827 mln
zł w papiery dłużne czterech spółek
budowlanych, w tym najwięcej — bo
aż 502 mln zł — zapłaciły za papiery
PBG. Wśród OFE znalazł się tylko jeden
12000
9600
7200
4800
2400
1891,61
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Źródło: notowania.pb.pl
odważny — ING OFE, który w obligacjach
Trakcji Polskiej ulokował ponad 62 mln
zł. Spośród TFI najbardziej uzbrojone
w papiery dłużne spółek budowlanych
były fundusze ze stajni Union Investment
TFI. Superbezpieczny, wyceniany
liniowo UniWibid na koniec czerwca
2011 r. posiadał w portfelu papiery PBG
i Polimeksu-Mostostalu warte łącznie
ponad 166 mln zł. Z kolei Unikorona
Obligacje zaangażowała nieco ponad
80 mln zł. Obligacje korporacyjne kusiły
również zarządzających funduszami Idea
TFI. W portfelu Idea Premium w połowie
ubiegłego roku znajdowały się papiery
DSS, PBG i Trakcji Polskiej o łącznej
wartości 79 mln zł. Jakby tego było
mało, według szacunków Analiz Online
fundusz na początku roku dokupił
obligacje bankrutującego DSS warte
około 30 mln zł.
55%
Takie kilka miesięcy temu było łączne
zaangażowanie TFI i OFE w akcjonariacie
Polimeksu i PBG.
827
mln zł Tyle kilka miesięcy temu
fundusze zapłaciły za obligacje czterech
spółek budowlanych: PBG, Polimeksu,
Trakcji-Tiltry i DSS.
GIEŁDA
Czarny poniedziałek spółek budowlanych
Branżowy indeks
WIG-Budownictwo tracił
wczoraj blisko 7 proc.,
spadając do najniższego
poziomu od 7 lat.
W ciągu ostatniego tygodnia inwestorzy przecenili spółki budowlane średnio o 18 proc. Już
końcówka ubiegłego tygodnia
była fatalna dla branży. To, co
się wydarzyło wczoraj, można
nazwać już dramatem. Prawie
20 proc. traciły wczoraj akcje
Hydrobudowy Polska, kursy
akcji jej głównego udziałowca
Grupy PBG oraz Polimeksu-Mostostalu spadły o — odpowiednio — 21 i 16 proc. Na
wartości straciły też mniejsze
spółki, w różnym stopniu zaan-
gażowane w sektor drogowy:
Mirbud przeceniono o 14 proc.,
Mostostal Zabrze o 8 proc.,
PBO Anioła o 8 proc., a PolAquę o 14 proc. Fason trzymał
tylko Budimex (-3,5 proc.), ale
było to za mało, by obronić
subindeks WIG-Budownictwo
przed drastycznym spadkiem
o 8 proc. Wskaźnik znalazł się
na poziomie najniższym od
siedmiu lat.
W ciągu ostatnich 5 sesji
wartość rynkowa PBG — do
niedawna jednego z warszawskich blue chipów — spadła
o ponad 30 proc., a kapitalizacja Hydrobudowy skurczyła się
o ponad jedną trzecią.
W poniedziałek inwestorzy
rzucili do wyprzedaży akcji
firm budowlanych po infor-
macji o wniosku o upadłość
firmy Hydrobudowa. Kilka dni
wcześniej sąd ogłosił upadłość
likwidacyjną innej firmy zaangażowanej przy kontraktach autostradowych — Dolnośląskich
Surowców Skalnych (jej akcje
zostały już wykluczone z indeksu branżowego). W sądzie
leży też wniosek o upadłość
układową Poldimu, spółki zależnej Trakcji, która była wykonawcą odcinka autostrady
A1 pod Łodzią.
— Wyprzedaż to rezultat
splotu czynników o charakterze fundamentalnym i paniki.
Zadłużenie spółek urosło do
zbyt dużego poziomu, a spółki
ponoszą straty na budowie dróg.
Pojawia się realny problem ze
spłatą zadłużenia. Winne takie-
go stanu rzeczy są Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, która późno płaci za wykonane prace, wzrost
cen materiałów i niskie ceny
kontraktów — tłumaczy skalę
przeceny spółek budowlanych
Arkadiusz Chojnacki, szef działu
analiz Ipopemy Securities.
W jego opinii, kiedy zaczął
się boom drogowy, wiele firm
bez doświadczenia stanęło do
przetargów. Szef jednej z firm
z branży pokusił się nawet
o stwierdzenie, iż wystarczyło mieć konia z furmanką, by
starać się o kontrakt drogowy.
— Dziś ktoś za te pozory
oszczędności musi zapłacić —
mówi analityk Ipopemy.
Jacek Iskra
[email protected]
Chudną w oczach
Spadek kapitalizacji przez ostatnie 5 sesji (w mln zł)
PBG
115
Polimex Mostostal
102
Hydrobudowa Polska
43
Mostostal Zabrze
32
Trakcja-Tiltra
24
Źródło: obliczenia własne
30 PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
PulsInwestora
Rynek akcji – notowania ciągłe
Nazwa
06MAGNA(06N)
08OCTAVA(08N)
4FUNMEDIA(4FM)
ABCDATA(ABC)
ABMSOLID(ABM)
ABPL(ABE)
ACAUTOGAZ(ACG)
ACE(ACE)
ACTION(ACT)
ADVADIS(ADS)
ADVGRUPA(ADV)
AGORA(AGO)
AGROTON(AGT)
AGROWILL(AWG)
ALCHEMIA(ALC)
ALMA(ALM)
ALTERCO(ALT)
AMBRA(AMB)
AMICA(AMC)
AMPLI(APL)
AMREST(EAT)
ANTI(ANT)
APATOR(APT)
APLISENS(APN)
ARCTIC(ATC)
ARCUS(ARC)
ARMATURA(ARM)
ARTERIA(ARR)
ASBIS(ASB)
ASSECOBS(ABS)
ASSECOPOL(ACP)
ASSECOSEE(ASE)
ASSECOSLO(ACS)
ASTARTA(AST)
ATLANTAPL(ATP)
ATLANTIS(ATS)
ATLASEST(ATL)
ATM(ATM)
ATMGRUPA(ATG)
ATREM(ATR)
AVIASG(ASG)
AWBUD(AWB)
AZOTYTARNOW(ATT)
B3SYSTEM(B3S)
BAKALLAND(BAK)
BANKBPH(BPH)
BARLINEK(BRK)
BBICAPNFI(BBC)
BBIDEVNFI(BBD)
BBIZENNFI(BBZ)
BEDZIN(BDZ)
BENEFIT(BFT)
BERLING(BRG)
BEST(BST)
BETACOM(BCM)
BGZ(BGZ)
BIOTON(BIO)
BIPROMET(BPM)
BLACKLION(BLI)
BMPAG(BMP)
BNPPL(BNP)
BOGDANKA(LWB)
BOMI(BMI)
BORYSZEW(BRS)
BOS(BOS)
BOWIM(BOW)
BRE(BRE)
BSCDRUK(BSC)
BUDIMEX(BDX)
BUDOPOL(BDL)
BUDVARCEN(BDV)
BUMECH(BMC)
BYTOM(BTM)
BZWBK(BZW)
CALATRAVA(CTC)
CAMMEDIA(CAM)
CAPITAL(CPA)
CASHFLOW(CFL)
CCC(CCC)
CCENERGY(CCE)
CCIINT(CCI)
CDRED(CDR)
CEDC(CDC)
CELTIC(CPD)
CENTKLIMA(CKL)
CENTROZAP(CZP)
CEZ(CEZ)
CHEMOS(CHS)
CIECH(CIE)
CITYINTER(CIA)
COALENERG(CLE)
COGNOR(COG)
COLIAN(COL)
COMARCH(CMR)
COMP(CMP)
COMPLEX(CMX)
CORMAY(CRM)
CPENERGIA(CPE)
CYFRPLSAT(CPS)
DEBICA(DBC)
DECORA(DCR)
DELKO(DEL)
DGA(DGA)
DMWDM(WDM)
DOMDEV(DOM)
DRAGOWSKI(ADD)
DREWEX(DRE)
DROP(DRP)
DROZAPOL(DPL)
DSS(DSS)
DUDA(DUD)
ECARD(ECD)
ECHO(ECH)
EDINVEST(EDI)
EFEKT(EFK)
EFH(EFH)
EKO(EKO)
EKOEXPORT(EEX)
ELBUDOWA(ELB)
ELEKTROTI(ELT)
ELKOP(EKP)
ELZAB(ELZ)
EMCINSMED(EMC)
EMCINSMED-PDA
EMPERIA(EMP)
ENAP(ENP)
ENEA(ENA)
ENELMED(ENE)
ENERGOINS(ENI)
ENERGOPLD(EPD)
ENERGOPOL(EPL)
ERBUD(ERB)
ERG(ERG)
ERGIS(EEF)
ESSYSTEM(ESS)
ESTAR(EST)
EUCO(EUC)
EUIMPLANT(EUI)
EUROCASH(EUR)
EUROHOLD(EHG)
EUROMARK(EMK)
EUROTEL(ETL)
FAM(FAM)
FAMUR(FMF)
FARMACOL(FCL)
Nazwa
Kurs [zł]
zamknięcia
23.04.2012
Zm.
[%]
Wartość
obrotu
[tys. zł]
Wartość
rynkowa
[mln zł]
0,34
3,40
20,00
2,09
2,10
20,27
20,00
7,09
22,90
0,07
14,21
11,14
20,69
0,64
4,70
30,11
27,90
6,84
46,94
2,29
68,65
0,60
24,01
9,00
5,68
2,89
1,78
13,00
2,43
10,55
45,26
8,45
22,50
60,30
10,50
0,37
1,53
8,75
1,10
6,16
36,00
1,49
33,00
1,07
4,10
40,77
1,20
0,94
0,31
0,48
27,33
171,60
3,75
23,00
6,32
71,15
0,08
7,07
1,28
2,85
77,25
119,50
1,43
0,70
46,41
7,00
286,00
16,08
80,40
0,71
2,75
10,97
0,62
231,00
0,30
4,09
1,42
2,69
55,00
0,27
29,90
5,20
15,50
14,15
10,85
0,16
127,00
0,25
16,67
27,33
25,25
3,36
2,24
57,00
64,45
1,67
12,10
0,65
13,66
50,50
9,10
3,42
1,83
0,43
35,40
0,64
0,36
14,80
1,40
1,17
0,65
0,25
3,95
4,56
8,95
0,46
3,69
18,30
105,50
9,50
0,26
1,16
7,77
7,99
107,50
0,84
16,40
3,96
9,44
1,84
5,81
14,74
0,51
1,80
2,80
145,00
11,69
0,16
39,00
2,55
1,99
16,57
1,08
3,43
21,50
-5,6
0,3
0,1
-3,2
-13,6
-0,6
-2,4
-3,3
-0,4
0,0
-2,0
-5,3
-3,7
-4,5
-6,2
-2,2
-3,5
-1,6
-6,1
4,6
-3,0
-11,8
-2,6
-7,2
2,9
-0,3
-7,3
0
-2,0
0,5
-4,3
-0,6
1,1
-4,5
0,0
-5,1
-4,4
-0,5
-7,6
-6,4
-0,2
0,0
-3,5
0,0
0,0
-0,6
-7,0
-2,1
-3,1
-11,1
0,0
0,9
-2,3
0,0
-4,1
0,0
0,0
-5,5
-3,8
-1,7
-5,7
-3,3
-2,7
-6,7
-2,5
-7,2
-1,4
-2,0
-3,5
-6,6
0
1,8
-1,6
-0,4
-11,8
-6,0
-6,0
-4,6
-2,0
0,0
-2,6
-12,0
13,1
0,0
-3,0
-11,1
-0,6
-7,4
-4,5
-1,9
-2,9
-0,6
-5,9
-8,8
-0,1
-2,9
-5,3
-4,4
0,1
-3,8
-5,4
-11,6
-1,6
0,0
-1,6
-3,0
0
-13,5
-2,8
-13,3
-5,8
0,0
-2,0
-1,7
0,6
-11,5
0,0
-8,5
-6,4
-4,8
-7,1
-3,3
-2,6
0
-1,2
-6,7
-0,5
-2,0
-0,4
0,0
-5,4
-7,9
-8,9
0,0
0,0
0
-2,2
-5,9
-2,1
0
0
0,0
-6,9
-4,7
-3,2
78
474
204
83
188
14
158
278
103
8
32
963
46
22
71
16
20
77
295
8
88
35
206
23
105
16
69
27
432
7442
19
33
121
1
574
20
67
81
48
38
3
1781
5
55
4656
59
97
404
86
1
9
390
2
22
1723
4062
134
85
37
1
5051
1463
16649
25
15
14183
1
2800
18
33
14
153
1196
75
35
32
1725
24
58
9503
11784
0
155
446
3771
71
1160
460
77
148
122
135
17
13
739
33
562
57
7
49
47
9
2
3
63
31
1059
665
2
133
10
2
1154
20
4454
72
14
28
7
2
666
15
1616
9
69
87
50
62
38
10
1
2
14
4505
0
63
1120
93
29,49
427,87
81,27
260,68
16,66
328,12
189,06
150,52
375,79
14,10
99,47
567,44
448,35
54,29
972,90
167,44
154,70
172,41
364,97
7,52
1456,33
5,25
842,92
115,64
314,69
21,37
144,18
55,56
134,87
352,56
3510,62
438,51
480,60
1507,50
63,96
46,62
76,99
318,00
94,60
56,86
212,16
122,82
2115,81
15,15
81,88
3125,75
174,20
48,32
162,15
66,96
86,07
412,67
65,25
134,55
12,77
3069,18
542,91
43,83
154,02
53,63
1863,54
4064,62
72,20
1579,70
759,88
136,60
12041,39
157,70
2052,62
36,92
27,21
58,23
43,78
16880,56
73,00
29,79
34,70
20,18
2112,00
257,61
1530,88
493,74
1133,67
482,07
92,43
54,96
68324,70
37,52
878,51
345,72
1136,53
222,51
321,13
458,94
381,43
42,59
369,80
66,60
4758,50
697,04
102,86
20,45
16,55
35,48
873,33
11,81
3,43
86,84
42,83
15,13
180,70
21,05
1659,00
57,94
14,90
67,44
179,40
190,41
500,87
94,61
25,96
18,72
55,46
Kurs [zł]
zamknięcia
23.04.2012
Zm.
Wartość
obrotu
[tys. zł]
Wartość
rynkowa
[mln zł]
[%]
1624,88
16,97
7239,66
93,32
169,92
130,59
64,49
186,38
22,09
70,98
120,02
382,80
65,46
23,57
5353,77
324,73
24,32
62,11
34,43
1651,55
503,10
C/Z
3,20
10,10
3,90
6,80
8,60
16,90
8,90
18,60
14,20
7,70
118,50
8,80
24,40
17,60
11,40
4,90
11,50
31,00
18,30
10,40
26,30
30,00
7,30
7,40
11,80
9,20
8,10
7,20
3,80
6,70
14,40
19,50
68,00
13,00
17,10
599,10
4,80
24,30
14,40
10,60
8,00
11,00
5,00
5,80
24,70
24,00
10,40
58,10
38,80
50,10
19,00
11,60
12,50
10,80
9,90
8,20
3,70
24,60
8,20
31,40
14,30
2,80
7,20
11,30
17,40
17,00
21,50
11,80
9,90
14,50
611,00
20,80
7,70
1,90
17,50
13,40
14,20
4,90
27,80
29,70
8,10
34,80
44,60
9,90
6,30
10,70
30,20
39,80
4,90
10,30
6,50
5,40
59,00
30,20
14,10
10,40
8,70
238,30
2,60
18,60
9,10
23,30
16,10
25,40
10,90
476,40
10,30
66,00
8,70
40,70
229,30
8,60
72,50
14,60
8,90
C/Z
Stopa zwrotu
miesiąc
rok
[proc.]
[proc.]
Nazwa
18,18
2,08
18,41
-2,98
84,62
12,51
20,00
47,06
22,66
33,33
20,51
13,48
30,81
14,29
28,82
2,77
-33,63
33,27
43,82
68,00
9,55
18,89
23,18
28,84
-14,76
0,32
50,00
21,47
88,81
14,35
3,05
2,87
20,61
24,46
8,37
-4,55
17,22
28,57
36,79
57,27
38,85
-1,79
28,38
-21,38
-3,06
30,78
43,81
49,25
33,33
50,00
10,61
11,89
8,45
128,87
9,84
-2,52
57,14
7,63
39,62
12,24
-3,37
21,90
-7,51
22,58
15,67
FASING(FSG)
FASTFIN(FFI)
FERRO(FRO)
FERRUM(FER)
FON(FON)
FORTE(FTE)
FORTUNA(FEG)
FOTA(FOT)
GANT(GNT)
GETBANK(GTB)
GETIN(GTN)
GETINOBLE(GNB)
GINOROSSI(GRI)
GPW(GPW)
GRAAL(GRL)
GRAJEWO(GRJ)
GREMISLTN(GRS)
GROCLIN(GCN)
GTC(GTC)
HANDLOWY(BHW)
HARDEX(HDX)
HARPER(HRP)
HAWE(HWE)
HBPOLSKA(HBP)
HELIO(HEL)
HERKULES(HRS)
HUTMEN(HTM)
HYDROTOR(HDR)
HYGIENIKA(HGN)
HYPERION(HYP)
IDEATFI(IDA)
IDMSA(IDM)
IFCAPITAL(IFC)
IGROUP(IGR)
IMCOMPANY(IMC)
IMPEL(IPL)
IMPEXMET(IPX)
INDYKPOL(IND)
INGBSK(BSK)
INPRO(INP)
INSTALKRK(INK)
INTAKUS(ITK)
INTEGERPL(ITG)
INTERBUD(ITB)
INTERCARS(CAR)
INTERFERI(INF)
INTERSPPL(IPO)
INTROL(INL)
INVESTCON(INC)
IPOPEMA(IPE)
IQP(IQP)
IVMX(IMX)
IZOLACJA(IZO)
IZOSTAL(IZS)
JAGO(JAG)
JHMDEV(JHM)
JSW(JSW)
JUPITER(JPR)
JWCONSTR(JWC)
K2INTERNT(K2I)
KANIA(KAN)
KCI(KCI)
KERNEL(KER)
KETY(KTY)
KGHM(KGH)
KINOPOL(KPL)
KOELNER(KLR)
KOFOLA(KFL)
KOGENERA(KGN)
KOMPAP(KMP)
KOMPUTRON(KOM)
KONSSTALI(KST)
KOPEX(KPX)
KOV(KOV)
KPPD(KPD)
KRAKCHEM(KCH)
KREC(KRC)
KREDYTB(KRB)
KREDYTIN(KRI)
KREZUS(KZS)
KRKA(KRK)
KRUK(KRU)
KRUSZWICA(KSW)
KSGAGRO(KSG)
LCCORP(LCC)
LENA(LEN)
LENTEX(LTX)
LIBET(LBT)
LOTOS(LTS)
LPP(LPP)
LSISOFT(LSI)
LSTCAPITA(LST)
LUBAWA(LBW)
MAGELLAN(MAG)
MAKARONPL(MAK)
MAKRUM(MKM)
MARVIPOL(MVP)
MCI(MCI)
MCLOGIC(MCL)
MEDIATEL(MTL)
MEGARON(MEG)
MENNICA(MNC)
MERCOR(MCR)
MEWA(MEW)
MIDAS(MDS)
MIDAS-PDA
MIESZKO(MSO)
MILKILAND(MLK)
MILLENNIUM(MIL)
MIRACULUM(MIR)
MIRBUD(MRB)
MISPOL(MIP)
MIT(MIT)
MNI(MNI)
MOJ(MOJ)
MOL(MOL)
MONNARI(MON)
MOSTALEXP(MSX)
MOSTALPLC(MSP)
MOSTALWAR(MSW)
MOSTALZAB(MSZ)
MUZA(MZA)
MWTRADE(MWT)
NETIA(NET)
NETMEDIA(NEM)
NEUCA(NEU)
NEWWORLDN(NWN)
NEWWORLDR(NWR)
NFIEMF(EMF)
NOKAUT(NOK)
NORDEABP(NDA)
NORTCOAST(NCT)
NOVAKBM(KBM)
NOVITA(NVT)
NOWAGALA(CNG)
NTTSYSTEM(NTT)
ODLEWNIE(ODL)
OLYMPIC(OEG)
ONE2ONE(O2O)
OPENFIN(OPF)
OPONEO.PL(OPN)
OPTEAM(OPM)
ORBIS(ORB)
ORCOGROUP(OPG)
ORZBIALY(OBL)
15,02
0,78
18,39
-1,33
20,92
-3,32
22,03
4,22
33,33
22,98
55,17
60,77
25,27
7,69
9,69
30,77
12,92
-6,06
36,52
0,00
0,00
42,86
-3,37
-0,04
26,17
26,32
19,55
21,83
11,03
29,79
-25,67
33,96
3,68
1,29
30,42
9,97
15,25
25,00
25,41
19,30
60,87
68,33
2,67
-40,73
18,46
-3,85
32,62
123,53
17,65
28,57
-13,82
115,16
27,68
45,29
7,41
6,94
16,76
-7,93
39,71
-8,85
37,50
44,13
5,88
-28,67
13,28
23,91
19,23
14,76
0,00
14,38
-4,76
24,04
-24,83
105,00
20,00
-7,38
24,31
21,26
-42,65
38,87
19,83
-33,91
-76,54
-19,78
-28,95
13,42
-63,64
-16,22
-49,90
-35,89
-19,49
-24,21
-28,72
-23,43
-3,55
-41,67
-8,97
-27,70
10,53
-8,36
-48,50
-53,97
-30,43
-1,11
-18,18
-14,65
-8,13
-9,77
-14,56
-22,95
27,46
-71,23
-48,84
-36,88
-45,69
-62,37
-33,94
-27,95
-3,36
-39,02
-41,64
-42,98
-59,63
-30,07
-16,28
-38,14
-22,59
-38,77
168,04
0,00
-35,29
31,94
-37,55
-35,45
-31,75
1,59
-72,79
-65,14
-28,70
-15,19
-12,36
-11,36
-43,08
-9,12
-33,24
-44,19
2,92
18,92
-63,57
5,26
-20,00
-1,69
-63,16
-15,13
-19,05
-49,04
-24,39
-12,78
-58,54
-8,10
-33,33
-36,78
-17,50
-11,32
-23,55
-29,60
-8,86
-21,79
-2,50
-65,53
-8,56
-10,57
-37,80
-58,31
-38,55
-51,09
-19,15
-50,72
-76,88
-53,94
-32,16
-80,98
-51,57
-43,18
-10,68
-16,18
-40,54
-40,66
-48,27
122,78
-26,40
-27,19
-21,62
-42,75
-47,08
-5,01
-30,66
-21,62
5,09
-51,71
-42,76
-56,88
-22,97
-41,51
-30,43
-5,29
-25,68
-65,52
19,06
-48,23
14,66
-33,14
-3,24
-11,46
Nazwa
Stopa zwrotu
miesiąc
rok
[proc.]
[proc.]
GPW
Kurs [zł]
zamknięcia
23.04.2012
Zm.
[%]
Wartość
obrotu
[tys. zł]
Wartość
rynkowa
[mln zł]
21,50
0,42
9,05
9,10
0,17
11,75
15,90
8,88
6,98
1,96
2,26
4,45
1,34
36,98
7,95
12,77
2,90
11,11
6,77
73,00
1,90
2,20
4,50
0,53
7,55
0,32
3,71
23,70
0,95
2,99
4,40
1,78
7,60
0,45
11,25
25,10
3,99
43,00
79,50
4,01
15,02
0,20
143,00
4,93
101,60
4,74
3,95
3,90
1,84
7,93
1,34
6,50
0,87
7,90
0,15
0,79
87,00
0,99
4,85
18,70
1,85
0,68
73,00
115,00
133,20
8,29
12,84
18,80
80,00
7,02
6,50
36,98
20,55
1,28
26,60
4,27
2,73
12,80
14,30
9,85
203,10
47,00
42,35
21,80
1,40
2,29
4,70
3,80
28,44
2723,50
2,76
0,68
0,72
44,00
3,45
1,20
6,20
4,42
35,57
2,05
36,00
14,10
12,68
0,32
0,71
0,69
4,27
18,66
4,08
0,41
1,25
1,50
0,68
2,29
2,00
241,70
0,99
0,63
16,51
11,30
1,17
4,59
8,96
5,91
4,44
77,50
29,60
20,50
9,73
8,93
32,00
0,38
13,18
18,50
2,23
0,72
1,75
5,87
1,00
14,31
9,93
3,83
37,60
13,75
26,00
-2,6
-4,5
-0,7
-4,3
-5,6
-0,4
-0,6
-2,4
-5,7
-1,0
-3,4
-3,9
-0,7
-2,2
-9,1
-5,1
-7,9
-6,5
-1,5
-1,9
0,0
-2,2
-6,6
-19,7
-5,6
-5,9
-5,1
0,3
-3,1
-3,2
-7,9
-6,3
-4,9
-4,3
-5,5
-0,6
-3,9
0
-2,9
0,0
-4,9
-9,1
0,7
-1,2
-4,0
0
0,0
-4,9
0,0
-3,2
-4,3
-0,8
-7,4
0,0
0,0
-1,3
-4,0
-8,3
-8,5
-4,1
-1,1
-1,4
-2,0
-2,1
-4,2
0,0
-4,3
-1,9
-1,8
-1,3
-10,8
0,0
-6,2
-9,2
0,0
-6,4
-4,2
-3,5
-0,7
-1,5
0
-5,6
-3,8
0,0
-1,4
-4,6
-1,7
-3,1
-5,1
-4,5
-4,2
-4,2
-4,0
-1,8
-4,2
0,0
-16,1
0,2
0,0
-6,0
0
-1,7
-0,9
-3,0
-6,6
-9,2
0,0
2,7
-1,2
0,0
-13,8
-23,1
-8,1
-6,9
0
0,0
-10,0
-4,5
-3,5
-7,2
-7,9
-2,3
-6,1
-2,5
-0,2
-1,2
0
-3,5
0,0
-2,0
0
-5,0
0
0
-1,3
-4,0
-7,9
0
-14,5
-3,3
-0,7
0,0
-5,4
-3,5
0,0
101
3
934
99
408
81
131
4
269
2207
1282
127
2
1730
288
778
15
172
9584
5747
0
0
5274
6260
2
440
129
19
36
25
182
2952
185
104
168
3400
670
1805
6
55
24
395
3
114
58
34
7
503
20
3
28
64
137
51
9498
59
109
52
73
41
11633
1182
118855
80
72
2
6
15
115
6
1797
3538
0
19
9
258
26
458
496
19
31
341
120
322
36
8292
390
15
75
155
84
31
38
108
1587
1
37
76
626
2
1267
1038
437
521
1979
112
389
23
90
693
443
169
83
14
319
332
3
99
2794
26
97
1978
29
15
24
17
76
49
85
196
183
1
138
54
230
66,81
42,00
191,71
223,34
57,12
279,08
826,80
83,61
143,09
4401,23
1654,31
4244,25
42,66
1552,12
64,05
633,70
14,39
61,11
1485,16
9538,15
21,66
112,57
482,57
111,60
37,75
69,46
94,96
56,84
22,18
36,80
69,66
388,35
114,12
18,46
352,13
305,00
798,00
134,35
10342,95
160,56
109,43
4,50
849,10
34,59
1439,48
69,03
55,04
103,89
60,49
235,93
29,95
76,93
9,92
258,68
6,96
98,75
10371,09
98,16
262,26
37,89
80,17
24,75
5816,89
1060,95
26640,00
114,98
418,07
492,04
1192,00
32,86
62,22
218,09
1527,53
539,21
43,16
42,70
40,63
3477,23
184,99
538,82
7195,04
794,32
973,50
325,38
626,58
56,96
296,16
190,00
3693,60
4846,91
9,00
30,13
78,67
286,62
31,91
50,03
228,93
275,57
67,18
18,62
97,20
833,84
198,55
9,26
210,11
Kurs [zł]
zamknięcia
23.04.2012
Zm.
Wartość
obrotu
[tys. zł]
Wartość
rynkowa
[mln zł]
[%]
Stopa zwrotu
miesiąc
rok
[proc.]
[proc.]
Nazwa
6,30
6,30
10,70
59,20
4,00
7,20
14,10
43,60
5,00
42,86
4,76
88,02
35,10
5,56
12,32
10,47
168,82
26,39
36,58
-42,86
-8,72
-30,61
-53,66
-5,24
-3,48
-46,24
-43,21
1,70
4,60
-66,48
29,53
-12,42
17,74
89,21
87,83
69,52
24,21
-27,22
12,66
-89,98
27,23
83,06
33,33
14,51
10,81
26,58
31,44
25,00
42,73
34,11
55,38
1230,36
23,91
53,07
4,60
25,71
6,75
14,36
41,38
40,86
-62,50
32,33
-12,76
15,19
16,83
157,25
-9,64
2,76
14,00
-15,25
2,61
29,49
35,82
12,50
-33,80
15,01
72,60
21,30
13,25
15,54
75,00
0,73
14,55
28,40
22,43
9,27
16,42
24,65
-8,64
87,39
6,30
1,91
56,41
22,73
34,10
10,00
42,04
25,21
83,79
-82,28
-33,19
-67,79
-15,30
-2,27
-43,08
-15,24
-43,17
-67,82
-20,95
-92,88
-29,97
44,47
-61,45
-52,57
-30,51
-14,71
-20,33
-21,99
-34,55
-40,76
-27,08
491,27
103,57
OTMUCHOW(OTM)
OVOSTAR(OVO)
PAGED(PGD)
PAMAPOL(PMP)
PANOVA(NVA)
PATENTUS(PAT)
PBG(PBG)
PBOANIOLA(PBO)
PBSFINANSE(PBF)
PCCINTER(PCI)
PCGUARD(PCG)
PEGAS(PGS)
PEKAES(PEK)
PEKAO(PEO)
PELION(PEL)
PEMUG(PMG)
PEP(PEP)
PEPEES(PPS)
PERMEDIA(PMD)
PETROLINV(OIL)
PGE(PGE)
PGNIG(PGN)
PGODLEW(PGO)
PKNORLEN(PKN)
PKOBP(PKO)
PLASTBOX(PLX)
PLAZACNTR(PLZ)
POINTGROUP(PGM)
POLAQUA(PQA)
POLCOLORIT(PLT)
POLICE(PCE)
POLIMEXMS(PXM)
POLJADLO(PLJ)
POLLENAE(PLE)
POLMED(POM)
POLNA(PLA)
POLNORD(PND)
POZBUD(POZ)
PRAGMAFA(PRF)
PRAGMAINK(PRI)
PRESCO(PRE)
PRIMAMODA(PMA)
PROCAD(PRD)
PROCHEM(PRM)
PROCHNIK(PRC)
PROJPRZEM(PJP)
PRONOX(PRO)
PROTEKTOR(PRT)
PTI(PTI)
PULAWY(ZAP)
PWRMEDIA(PWM)
PZU(PZU)
QUANTUM(QNT)
QUERCUS(QRS)
QUMAKSEK(QSM)
RADPOL(RDL)
RAFAKO(RFK)
RAFAMET(RAF)
RAINBOW(RBW)
RANKPROGR(RNK)
REDAN(RDN)
REINHOLD(RHD)
RELPOL(RLP)
REMAK(RMK)
RESBUD(RES)
ROBYG(ROB)
RONSON(RON)
ROPCZYCE(RPC)
ROVESE(RSE)
RUBICON(RBC)
SADOVAYA(SGR)
SANOK(SNK)
SANWIL(SNW)
SECOGROUP(SWG)
SEKO(SEK)
SELENAFM(SEL)
SFINKS(SFS)
SILVANO(SFG)
SIMPLE(SME)
SKOK(SKO)
SKOTAN(SKT)
SKYLINE(SKL)
SNIEZKA(SKA)
SOBIESKI(BVD)
SOLAR(SOL)
SONEL(SON)
SOPHARMA(SPH)
STALEXP(STX)
STALPROD(STP)
STALPROFI(STF)
STAPORKOW(ZUK)
SUWARY(SUW)
SWIECIE(MSC)
SWISSMED(SWD)
SYGNITY(SGN)
SYNTHOS(SNS)
TALEX(TLX)
TAURONPE(TPE)
TELL(TEL)
TERESA(TER)
TESGAS(TSG)
TFONE(TFO)
TIM(TIM)
TOYA(TOA)
TPSA(TPS)
TRAKCJA(TRK)
TRANSPOL(TRN)
TRAVELPL(TVL)
TRION(TIN)
TRITON(TRI)
TUEUROPA(ERP)
TUP(TUP)
TVN(TVN)
ULMA(ULM)
UNIBEP(UNI)
UNICREDIT(UCG)
UNIMA(U2K)
VANTAGE(VTG)
VARIANT(VRT)
VINDEXUS(VIN)
VISTULA(VST)
VOTUM(VOT)
WADEX(WAX)
WANDALEX(WDX)
WARFAMA(WFM)
WARIMPEX(WXF)
WASKO(WAS)
WAWEL(WWL)
WESTAISIC(WES)
WIELTON(WLT)
WIKANA(WIK)
WILBO(WLB)
WISTIL(WST)
WOJAS(WOJ)
YAWAL(YWL)
ZAMET(ZMT)
ZASTAL(ZST)
ZELMER(ZLR)
ZETKAMA(ZKA)
ZPUE(PUE)
ZREMB(ZRE)
ZUE(ZUE)
ZYWIEC(ZWC)
C/Z
11,90
12,20
20,10
11,30
104,50
13,20
1985,00
10,00
3,40
28,50
7,30
12,90
7,80
199,00
8,50
11,10
174,50
583,13
4949,52
30,61
93,75
26,83
98,73
226,59
17,12
25262,26
30,70
28,07
33,02
226,00
174,48
13,09
75,12
2276,24
53,95
344,93
7835,38
5420,02
1015,58
67,55
1775,96
12,16
515,64
46,25
127,19
39,89
36,16
888,30
7,01
776,32
138,38
27,96
1732,50
234,49
432,03
5,20
5,20
7,80
15,60
12,10
9,70
5,40
36,10
3,80
14,00
12,10
10,00
3,70
9,10
111,60
13,50
19,60
5,20
3,50
9,20
8,20
2,30
7,20
9,50
2,50
13,50
6,40
20,70
9,90
1,20
3,70
8,70
10,60
13,40
6,50
33,60
11,00
10,30
10,00
12,70
33,70
5,30
10,40
8,30
8,10
6,20
6,00
18,90
8,20
3,10
1,90
9,60
5,60
14,70
11,40
17,20
115,10
9,20
5,70
6,90
10,70
4,00
5,80
5,80
18,90
11,60
5,80
8,90
9,40
8,90
6,60
13,10
6,70
12,80
39,50
6,00
8,80
14,40
51,60
6,60
14,50
8,90
19,20
14,30
15,40
11,90
C/Z
16,96
-2,51
17,21
64,37
8,33
22,36
13,89
16,79
27,86
-8,81
12,70
18,31
14,45
0,30
21,57
1,12
28,91
15,07
46,21
73,00
24,43
86,67
6,45
-22,12
-32,61
-11,47
-14,85
-0,45
-41,43
-11,86
-69,18
83,94
-65,38
14,69
-3,62
-13,41
-39,97
-33,81
-33,63
-36,44
-43,44
-38,41
19,74
-71,88
-10,64
-54,73
-27,00
-38,93
-23,76
-10,39
-6,75
-22,57
19,38
-32,04
-2,91
-0,26
-4,05
-36,56
5,34
4,57
24,20
7,91
-22,07
-17,73
10,54
383,12
-34,88
-8,92
-6,02
-79,71
-37,47
23,78
-45,75
-25,26
-47,17
6,62
-52,58
-31,49
-0,55
-42,44
-9,68
-75,72
-88,26
-13,97
-44,07
-48,54
50,00
15,31
23,90
11,11
1,52
-22,19
63,46
36,63
29,94
7,96
68,42
2,94
48,46
2,56
17,97
5,26
58,89
18,87
29,73
15,11
0,81
-2,38
18,05
13,77
-58,66
-22,38
-49,49
-56,14
-61,69
-33,59
-30,47
-22,14
-23,08
-63,84
-44,00
-42,17
-64,17
-44,89
-34,07
-38,76
19,09
-38,54
-1,78
-41,76
-5,88
0,00
-6,60
-0,54
8,53
118,60
73,73
50,00
-20,60
33,64
22,24
17,37
17,46
17,71
39,95
-31,90
-69,12
-49,95
-38,11
-23,92
-10,48
-27,31
-9,16
-60,04
-26,31
-41,41
12,22
-56,62
8,75
Stopa zwrotu
miesiąc
rok
[proc.]
[proc.]
Nazwa
Kurs [zł]
zamknięcia
23.04.2012
Zm.
[%]
Wartość
obrotu
[tys. zł]
Wartość
rynkowa
[mln zł]
9,59
95,75
12,40
2,20
20,40
2,00
22,50
2,67
0,54
4,32
1,24
71,40
6,33
139,00
31,10
1,50
22,55
0,94
6,80
1,84
18,51
4,07
1,93
36,36
31,41
10,58
2,43
0,43
5,10
0,17
9,17
0,78
0,50
8,82
2,19
11,00
12,32
3,45
16,40
20,10
8,11
6,34
1,20
13,09
0,27
7,45
0,09
3,46
12,95
93,30
1,36
312,50
7,50
2,44
11,88
9,28
8,25
18,00
3,20
12,00
2,50
1,13
4,75
26,58
19,01
1,27
0,97
15,40
4,16
0,49
4,90
14,93
0,36
23,00
5,94
9,08
1,24
14,48
7,75
2,80
3,15
2,40
29,72
152,00
13,55
5,76
5,25
1,01
201,00
19,87
26,00
15,40
70,95
0,56
22,69
5,60
9,50
4,68
11,05
16,00
4,40
1,73
6,70
2,90
16,68
0,94
10,00
6,07
0,18
2,82
190,50
3,85
9,08
61,00
5,46
11,85
3,60
1,34
1,69
7,53
0,93
4,10
7,80
1,86
1,14
3,98
2,65
533,50
3,00
2,92
0,50
0,63
20,50
4,49
4,80
1,89
1,05
31,40
29,29
176,50
0,28
6,71
575,00
-0,1
-2,2
-0,4
2,3
-5,1
-2,0
-20,5
-7,9
-1,8
-8,5
-4,6
0,0
-3,4
-3,5
-4,0
0
-1,4
-1,1
-7,2
-7,5
-2,0
-0,7
1,6
-2,1
-3,1
0,0
-5,4
-2,3
-14,1
0,0
-7,1
-16,1
-10,7
0
-2,2
-3,0
-5,2
-10,6
-0,6
-2,0
-0,7
0,3
-6,3
0,3
-3,6
3,5
-10,0
-6,5
0,0
-4,8
0,7
0,1
0,0
-1,2
-0,8
-2,2
-4,1
0,0
-3,0
-11,1
-9,1
-0,9
-3,1
2,2
-15,5
-8,6
-5,8
-6,6
-4,8
-10,9
-7,5
-5,8
0,0
-4,8
0
0,0
-8,1
1,3
-3,1
-6,7
-7,4
-4,8
-1,6
-10,6
-2,5
-0,7
0
-1,9
-5,4
-1,5
-6,5
-1,3
-1,4
-6,7
-1,1
-4,9
0,0
-3,7
-2,6
0,1
-11,5
-7,0
-4,3
3,6
-0,1
-2,1
-6,3
-9,9
0,0
-0,4
0
0,0
-2,9
-4,7
-2,5
-6,3
-3,5
-5,6
-7,7
-1,3
-3,1
-3,3
0,0
2,2
-3,4
-2,7
-1,9
-7,2
-10,4
-3,9
-2,0
-4,5
13,3
-2,2
-4,0
-5,5
-9,5
0,0
-0,7
0,9
-3,4
-6,8
0,7
159
99
16
3
564
19
13629
146
51
15
22
0
30
54311
81
759
362
31
3004
37704
17213
8
33877
68968
0
200
19
23
7
275
16764
150
33
32
1572
49
0
16
14
3
3
128
23
103
62
116
11
262
57
39157
0
29
23
23
483
7
6
656
82
16
36
18
378
55
19
43
177
175
677
175
25
4
47
75
229
16
27
548
12
36
210
104
105
259
159
181
455
1
331
44
1260
7013
5
14088
35
2
148
23
7
37
45562
513
33
13
7
26
14
5055
9
7
622
1
110
30
70
292
34
4
40
82
56
196
157
39
44
31
21
1
5
14
16
165
58
206
29
33
299
35
122,26
574,50
100,44
50,97
204,00
59,00
321,64
18,00
56,44
335,08
38,05
658,98
193,20
36471,25
380,92
45,57
480,63
78,02
13,29
318,47
34609,70
24013,00
185,86
15551,50
39262,50
93,23
722,13
44,64
140,25
21,67
687,75
406,50
23,38
24,96
62,09
28,44
293,20
80,65
42,08
73,97
159,77
20,29
10,82
50,99
33,07
44,88
22,40
65,81
187,78
1783,43
8,70
26985,09
11,11
173,36
123,26
238,68
574,20
77,74
46,57
445,74
67,35
7,91
45,64
79,74
15,97
326,89
264,19
70,93
900,16
39,11
211,12
392,79
18,04
240,95
39,50
207,33
27,41
571,96
15,51
531,72
170,10
24,00
402,73
486,25
406,50
80,64
693,00
249,73
1351,73
347,73
117,10
71,07
3547,50
34,26
269,70
7410,20
28,50
8201,93
69,72
38,53
49,94
13,95
145,99
217,03
22278,63
218,18
58,00
14,37
155,88
71,79
1800,23
58,57
3122,40
320,59
185,24
68606,00
9,85
76,06
9,72
87,29
103,74
49,20
25,80
17,21
25,29
214,92
241,65
800,12
132,40
176,30
83,83
10,22
20,50
56,92
24,93
182,01
32,02
477,28
143,64
247,10
9,21
147,62
5906,02
Kurs [zł]
zamknięcia
23.04.2012
Zm.
Wartość
obrotu
[tys. zł]
Wartość
rynkowa
[mln zł]
[%]
C/Z
14,10
8,70
3,80
10,20
15,60
2,00
2,90
87,80
9,50
7,50
4,20
13,00
4,90
7,60
7,00
9,20
24,30
7,20
14,90
9,10
6,70
10,60
24,70
18,50
15,40
6,50
2,40
4,80
24,60
28,90
18,20
4,40
10,10
8,00
12,20
10,90
36,70
17,70
21,30
1182,60
40,80
13,50
120,50
7,70
3,50
12,50
11,50
168,30
11,90
9,30
16,10
10,30
24,90
17,00
3,30
28,70
6,90
12,80
16,00
41,10
18,20
10,80
7,10
10,50
16,20
9,90
4,20
6,10
699,90
23,90
8,40
13,40
7,90
48,20
11,60
9,50
27,50
10,50
9,10
33,80
8,10
43,50
7,00
7,60
14,00
4,30
34,90
11,10
8,20
11,60
2,00
12,10
10,40
6,80
9,00
59,20
11,30
239,90
4,50
17848,20
9,60
10,90
13,50
21,60
15,00
15,20
1,90
16,70
4,70
12,50
7,90
57,00
9,90
5,50
12,50
7,40
18,40
C/Z
Stopa zwrotu
miesiąc
rok
[proc.]
[proc.]
67,24
62,06
-4,32
-2,59
11,62
17,51
-43,99
15,00
18,37
-2,68
31,19
-9,21
20,34
8,19
22,25
60,95
27,20
10,00
11,44
-6,03
-7,73
-3,15
12,50
14,07
4,69
-1,99
37,76
-20,63
41,09
25,00
6,81
-17,96
5,26
3,76
38,67
21,13
12,13
25,25
28,13
3,45
69,92
75,61
7,81
9,19
3,57
19,24
20,00
50,87
12,27
25,50
-3,13
5,16
16,74
20,19
39,16
15,66
27,03
3,90
23,41
60,85
1,95
27,78
14,85
-0,86
1026,92
56,76
35,06
55,09
10,00
5,77
-19,76
10,01
24,24
14,06
11,81
76,77
39,17
-2,53
-16,05
9,22
47,76
105,68
30,63
3,18
55,00
-19,23
-11,57
12,28
43,16
175,76
7,38
21,71
6,78
33,53
48,98
-4,90
-2,81
8,60
39,92
2,40
25,14
25,55
23,67
-1,80
73,13
33,04
-3,61
5,56
-11,85
1,39
26,51
7,84
8,84
6,31
-28,20
-13,83
-49,33
-24,94
-30,43
-78,42
-56,39
-33,18
-53,42
-1,87
-20,00
-8,35
-36,49
22,46
-16,32
27,54
-49,08
-73,28
-15,14
8,40
-26,79
-20,74
-22,74
-35,71
-57,27
-62,27
-31,03
-11,89
-60,86
-49,15
-13,70
-17,46
2,62
-51,92
-32,12
4,11
-11,76
-15,99
-43,44
-36,89
-56,72
-29,61
-91,11
-39,02
45,38
-11,54
-13,08
-8,43
-24,38
-24,92
-23,80
-4,67
-10,68
-9,05
-43,23
27,68
-65,97
-66,99
8,90
-43,73
336,01
-15,12
-26,24
5,95
-62,87
-55,65
-48,19
5,69
-46,75
-31,60
-45,65
-51,73
-65,35
5,47
-58,02
-23,45
43,08
-38,01
-27,09
-5,81
-16,89
-12,30
-10,14
-20,72
132,50
-8,14
-12,96
-52,27
4,69
65,91
-26,09
-17,12
-7,56
-3,50
-60,22
-63,92
-39,09
-3,75
-66,95
39,21
-47,02
-54,76
-42,96
-7,95
-34,38
-36,82
-15,43
-24,84
6,63
-17,78
31,76
7,50
28,75
33,04
-1,28
-2,04
134,29
36,33
43,20
9,40
33,10
41,74
43,90
32,20
390,74
17,18
85,80
7,88
0,00
28,92
19,78
58,72
25,93
56,80
9,85
-56,08
-7,82
-51,18
8,00
-35,02
-12,33
1,86
-59,34
-19,18
17,94
-29,89
353,85
-58,73
26,19
-30,76
-44,42
-62,02
-19,37
72,32
6,20
-37,04
-41,54
-10,39
Stopa zwrotu
miesiąc
rok
[proc.]
[proc.]
NEWCONNECT
NC Index
Bohater sesji
BENEFIT NA SZCZYCIE:
Jednymi z niewielu papierów,
jakie w poniedziałek wyróżniały
się in plus na tle spadającego
rynku, były akcje Benefit
Systems, spółki kierowanej
przez Jamesa Van Bergha.
Transakcje o łącznej wartości
8,5 tys. zł wystarczyły, by kurs
zeszłorocznego debiutanta
osiągnął historyczne
maksimum. [DI, FOT. GK]
Największe wzrosty
Notowania w pkt
Nazwa
40,19
44
43
42
41
40
23.01.12
23.04.12
Źródło: notowania.pb.pl
Największe spadki
Zm. [%]
Nazwa
23.04.2012
MINOX
MNX
KINOMANIA
KIN
ARTEFE
ART
GWARANT
GWR
TERRA
TRA
HURTIMEX
HRT
LESNERUNO
INNOGENE
IGN
CODEMEDIA COD
UBOATLINE
UBT
STEMCELLS
SCS
LANGLOO
LAN
25,00
25,00
20,00
19,77
19,47
13,89
13,00
11,68
11,11
10,98
10,47
10,00
Najwyższe obroty
Zm. [%]
Nazwa
23.04.2012
HMSG
HMS
GENERGY
GNR
URLOPYPL
URL
EMMERSON EMM
F24
F24
URLOPYPL
URL
VENITI
VNT
BMMEDICAL BMM
AERFINANC AER
CWPE
CWP
INWAZJAPC-PDA
DAAH
DAH
-25,00
-25,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-19,30
-18,78
-18,18
-17,95
-16,67
-16,67
Wartość obrotu [tys. zł]
23.04.2012
ZWG
ZWG
PPG
PPG
PROGRES
PRG
ATCCARGO
ATA
GKSKAT
GKS
ATONHT
ATO
INVISTA
INV
PSWCAPITA PCA
LESNERUNO
ONICO
ONC
VOXEL
VOX
MDEVELOP
MDE
1784
1706
760
297
227
217
149
126
120
105
85
82
PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
31
PulsInwestora
GIEŁDY
WALUTY
Europejskie dane
wstrząsnęły giełdami
Euro najdroższe
od dwóch miesięcy
Roman
Przasnyski
Open Finance
W
poniedziałek od rana
na giełdach
dominowały
złe nastroje. Seria informacji
makroekonomicznych doprowadziła do silnych spadków
indeksów. Prym wiodły
wskaźniki we Frankfurcie
i w Madrycie, zniżkujące po
3 proc., oraz w Paryżu, gdzie
spadek sięgał 2,5 proc. Mocna
przecena była też widoczna na giełdach w Szwecji,
Luksemburgu, Austrii, Belgii
i we Włoszech.
Indeks aktywności przemysłu strefy euro spadł
z 47,7 punktu w marcu do
46 punktów w kwietniu.
Pogorszył się też wskaźnik
dla sfery usług. Największy
niepokój wzbudził spadek
z 48,4 do 46,3 punktu PMI
przemysłu Niemiec. Osiągnął
poziom najniższy od prawie
trzech lat. Dane te wskazują
na coraz większe zagrożenie recesją na naszym
kontynencie. Nie brakowało
też innych negatywnych
informacji. Hiszpański bank
centralny ocenił, że gospodarka znalazła się w recesji.
Komisja Europejska podała,
że dług publiczny strefy euro
osiągnął rekordowo wysoki
w historii poziom 87,2 proc.
Fatalne
informacje,
wskazujące na
zagrożenie recesją
w strefie euro, były
przyczyną silnych
spadków indeksów
na światowych
parkietach.
Mocno ucierpiały
również wskaźniki
w Warszawie.
PKB. Po fiasku rozmów
dotyczących cięć budżetowych dymisję zapowiedział
premier Holandii, co oznacza
przedterminowe wybory
parlamentarne i grozi utratą
przez ten kraj najwyższej
oceny ratingowej.
Początek handlu na warszawskim parkiecie był umiarkowanie pesymistyczny. Główne
indeksy traciły na otwarciu
po około 0,4 proc. Nastroje
jednak bardzo szybko się
pogorszyły. Jeszcze przed
południem WIG20 dotarł do
2182 punktów, tracąc 1,8 proc.
W okolicach tego poziomu
przecena została powstrzymana i przez kilka kolejnych
godzin wskaźnik poruszał
się w bok. Byki nie miały
jednak szans na zmniejszenie
skali strat. Wskaźniki małych
i średnich spółek zniżkowały
po ponad 3 proc.
Z
ałamanie nastrojów na
rynkach finansowych,
jakie nastąpiło po publikacji słabych danych z Europy,
przełożyło się na wyprzedaż
złotego. Kurs EUR/PLN wzrósł
do 4,2137 zł, najwyższego
poziomu od dwóch miesięcy.
Notowania USD/PLN wzrosły
do 3,2078 zł. W perspektywie
najbliższych dni nie można
wykluczać dalszego osłabienia
polskiej waluty. W średnim
terminie sytuacja techniczna
na wykresach EUR/PLN i USD/
PLN się nie zmieniła. Dalej trwa
łagodna korekta bardzo silnego
umocnienia złotego z początku roku.
W gronie największych
spółek liderem spadków były
zniżkujące o prawie 6 proc.
akcje Lotosu. Wczesnym
popołudniem po około
4 proc. w dół szły papiery
Asseco, Bogdanki, Boryszewa
i Synthosu. Po ponad
3 proc. spadały walory JSW
i Pekao. Na niewielkim plusie
trzymały się jedynie PZU
i Telekomunikacja Polska.
Na szerokim rynku najmocniej przeceniano spółki budowlane. WIG Budownictwo
zniżkował o prawie 7 proc.
O ponad 20 proc. w dół szły
papiery Hydrobudowy, akcje
PBG taniały o ponad 17 proc.,
o 21 proc. zniżkowały walory
DSS. Zadowoleni mogli
być natomiast posiadacze
akcji CEDC, które zyskiwały
chwilami ponad 20 proc. po
informacji, że rosyjska spółka
Roust Tranding kupi akcje
i obligacje wyemitowane
przez CEDC.
We wtorek nastroje na rynkach
finansowych, w tym notowania
złotego, dalej będą kształtowane przez obawy o perspektywy
gospodarcze strefy euro — przy-
EUR/PLN
Kurs w pkt
W pierwszych godzinach handlu na Wall Street tamtejsze
indeksy zniżkowały po ponad
1 proc., dodatkowo wzmagając
spadki na naszym kontynencie. Pod koniec dnia FTSE
tracił 2,5 proc., CAC40 ponad
3 proc., a DAX niemal 3,5 proc.
Pogorszenie sytuacji widoczne
było też na naszym parkiecie.
2270
2190
2135
2175
2000
23.04.12
9.00
3,24
3,52
4,20
3,19
3,48
4,16
3,14
3,44
4,12
3,09
3,40
3,2099 V+1,28%
POLSKA
AUSTRALIA
CZECHY
DANIA
JAPONIA
KANADA
NORWEGIA
SZWAJCARIA
SZWECJA
EUGIW
USA
WĘGRY
W.BRYTANIA
MFW(SDR)
1 złoty PLN
1 dolar AUD
1 korona CZK
1 korona DKK
100 jen JPY
1 dolar CAD
1 korona NOK
1 frank CHF
1 korona SEK
1 euro EUR
1 dolar USD
100 forint HUF
1 funt GBP
1 XDR
Kurs
celny*
PLN
średni
AUD
3,2710
0,1688
0,5563
3,7186
3,1524
0,5432
3,4306
0,4646
4,1364
3,1173
1,4250
4,9443
4,8196
1,0000
3,2919
0,1678
0,5651
3,9440
3,2108
0,5559
3,4991
0,4747
4,2033
3,1972
1,4086
5,1457
4,9221
0,3038
0,0510
0,1717
1,1981
0,9754
0,1689
1,0629
0,1442
1,2769
0,9712
0,4279
1,5631
1,4952
Dział dodatków i sekcji tematycznych,
redaktor prowadzący gazele.pl:
Wojciech Kowalczuk, [email protected]
dyrektor artystyczny:
Tomasz Młynarski, [email protected]
Dział foto:
Grzegorz Kawecki, [email protected]
Bonnier Business (Polska)
sp. z o.o.
prezes:
Patricia Deyna
dyrektor handlowy
(biuro reklamy i konferencje):
Krzysztof Zarzeczny, [email protected]
tel. 22-333-98-98
dyrektor sprzedaży nakładu:
Marcin Krawczak, [email protected]
tel. 22-333-98-22
dyrektor marketingu:
Magdalena Karda, [email protected]
tel. 22-333-98-01
Design Director Bonnier Business Press:
Jacek Utko, [email protected]
3,5069 V+0,61%
Biuro reklamy:
22-333-98-88, [email protected]
23.04.12
3,04
19.03.12
23.04.12
3,36
19.03.12
0-801-801-771, 22-333-98-32 (pn.-pt. w godz. 8-16)
[email protected], fax 081-462-09-99
Zamówienia na prenumeratę przyjmują też jednostki
kolportażowe Ruch, prywatni kolporterzy (Kolporter,
Garmond Press, GLM, AS Press) oraz urzędy pocztowe.
ISSN 1427-6852. Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie
Copyright: Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Ostrzeżenie: Kopiowanie, powielanie, przedruk lub
reprodukcja gazety w całości lub w części jest możliwa
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody wydawcy.
23.04.12
Źródło: notowania.pb.pl
Źródło: notowania.pb.pl
teksty.pb.pl.
Atak niedźwiedzi
Dołącz do fanów
P
oczątek nowego tygodnia dla inwestorów
giełdowych nie zaczął
się dobrze. Po porannych
spadkach na azjatyckich parkietach do zniżkowego trendu
dołączyły rynki na Starym
Kontynencie. Powodem silnego pogorszenia nastrojów były
przede wszystkim dane makro
ze strefy euro i Chin. Wskaźniki
PMI dla sektora usług i przemysłowego w Eurolandzie
odnotowały spadek w kwietniu, schodząc do najniższego
poziomu od pięciu miesięcy.
Szósty kolejny spadek stał się
również udziałem analogicznego wskaźnika dla Chin.
Graczy zaniepokoiły również
doniesienia z Holandii, gdzie
rządząca koalicja nie osiągnęła
porozumienia w sprawie planu
oszczędnościowego, a premier
zapowiedział rezygnację.
Neutralnie z kolei odniesiono
się do wyników weekendowego posiedzenia MFW, podczas
17.30
którego poinformowano
o zabraniu na przeciwdziałanie
kryzysowi zadłużeniowemu
w Europie większych sum, niż
zakładano.
Spadkom na największych zachodnioeuropejskich giełdach
przewodziły przede wszystkim
spółki surowcowo-paliwowe.
Mocnej przecenie poddały
się m.in. papiery Vedanta
Recources oraz Antofagasta.
Pesymistyczna prognoza spowolnienia wzrostu sprzedaży
w Chinach przedstawiona
przez koncern BMW doprowadziła z kolei do korekty wycen
czołowych koncernów motoryzacyjnych.
4 SPOSOBY, ŻEBY
ZAPRENUMEROWAĆ
PULS BIZNESU
1
2
3
4
Mocno zniżkował kurs
akcji ING Groep, największej
w Beneluksie instytucji finansowej. Powodem przeceny
był spadek cen holenderskich
10-letnich obligacji, w efekcie
czego rentowność.
Tadeusz Stasiuk, [email protected]
Tabela NBP i krzyżowe notowania walut
23.04.2012
Puls Inwestora:
Kamil Zatoński, [email protected]
Regulamin znajdziesz na stronie
Źródło: notowania.pb.pl
Kraj
Puls Firmy:
Katarzyna Latek, [email protected]
GIEŁDY ZAGRANICZNE
2160
3.10.11
Puls Dnia:
Tadeusz Markiewicz, [email protected]
Marcin R. Kiepas, XTB
4,24
Źródło: notowania.pb.pl
2220
2205
redaktor naczelny pb.pl:
Przemek Barankiewicz,
[email protected]
Prawdziwych emocji należy
oczekiwać jednak dopiero
w środę, gdy rynki poznają
wyniki posiedzenie FOMC.
Od tego, czy z ust Bena
Bernankego padnie sugestia
uruchomienia trzeciej rundy
ilościowego luzowania polityki
pieniężnej, będzie zależało,
jakie nastroje będą dominować
w kolejnych tygodniach. Tym
samym będzie zależało, czy
złoty zakończy korektę.
CHF/PLN
4,08
19.03.12
WIG20 ostatecznie zniżkował
o 2,47 proc., WIG spadł o 2,63
proc., mWIG40 o 3,03 proc.,
a sWIG80 o 3,13 proc.
Obroty wyniosły nieco
ponad 700 mln zł.
2405
zastępcy redaktora naczelnego:
Marcin Goralewski, [email protected]
Grzegorz Nawacki, [email protected]
najmniej w przedpołudniowej
części handlu. W drugiej części
dnia uwaga może bowiem już
koncentrować się na danych
makroekonomicznych z USA.
Zostanie opublikowany lutowy
indeks S&P/Case-Shiller,
marcowe dane o sprzedaży
nowych domów i kwietniowy
indeks Conference Board.
Obsługa prenumeraty:
23.04.12 (w pkt)
2167,13
redaktor naczelny:
Tomasz Siemieniec, [email protected]
USD/PLN
4,2141V+0,63%
WIG20
2540
„Puls Biznesu”
Tel. 22-333-99-99, fax 22-333-99-98
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa,
e-mail: [email protected]
Przez internet:
sklep.pb.pl
Przez telefon:
801 801 771
E-mailem:
[email protected]
Faksem:
81 462 09 99,
22 333 98 33
należą do grupy wydawniczej
Kursy walut NBP*
CZK
DKK
EEK
JPY
CAD
NOK
CHF
SEK
EUR
USD
HUF
GBP
XDR
23.04.2012
RUB
Kraj
5,9595
19,6180
3,3677
23,5042
19,1347
3,3129
20,8528
2,8290
25,0495
19,0536
8,3945
30,6657
29,3331
1,7696
5,8253
0,2969
6,9793
5,6818
0,9837
6,1920
0,8400
7,4382
5,6578
2,4927
9,1058
8,7101
-
0,2535
0,8347
0,0425
0,1433
0,8141
0,1409
0,8872
0,1204
1,0657
0,8106
0,3572
1,3047
1,2480
0,3114
1,0253
0,0523
0,1760
1,2284
0,1731
1,0898
0,1478
1,3091
0,9958
0,4387
1,6026
1,5330
1,7989
5,9217
0,3019
1,0165
7,0948
5,7759
6,2945
0,8539
7,5613
5,7514
2,5339
9,2565
8,8543
0,2858
0,9408
0,0480
0,1615
1,1271
0,9176
0,1589
0,1357
1,2013
0,9137
0,4026
1,4706
1,4067
2,1066
6,9347
0,3535
1,1904
8,3084
6,7639
1,1711
7,3712
8,8546
6,7352
2,9673
10,8399
10,3689
0,2379
0,7832
0,0399
0,1344
0,9383
0,7639
0,1323
0,8325
0,1129
0,7606
0,3351
1,2242
1,1710
0,3128
1,0296
0,0525
0,1767
1,2336
1,0043
0,1739
1,0944
0,1485
1,3147
0,4406
1,6094
1,5395
0,7099
2,3370
0,1191
0,4012
2,7999
2,2794
0,3946
2,4841
0,3370
2,9840
2,2698
3,6531
3,4943
0,1943
0,6397
0,0326
0,1098
0,7665
0,6240
0,1080
0,6800
0,0923
0,8169
0,6213
0,2737
0,9565
0,2032
0,6688
0,0341
0,1148
0,8013
0,6523
0,1129
0,7109
0,0964
0,8540
0,6496
0,2862
1,0454
-
9,2336
30,3961
1,5494
5,2179
36,4174
29,6473
5,1330
32,3093
4,3832
38,8116
29,5217
13,0065
47,5134
45,4488
SZWECJA
JAPONIA
CZECHY
DANIA
TURCJA
LITWA
ŁOTWA
ROSJA
AUSTRALIA
KANADA
WĘGRY
NORWEGIA
EUGIW
USA
SZWAJCARIA
W.BRYTANIA
Waluta
Kurs w zł
1 mies.
korona
jen
korona
korona
lira
lit
łat
rubel
dolar
dolar
forint
korona
euro
dolar
frank
funt
0,4747
3,9440
0,1678
0,5651
1,7810
1,2173
6,0159
0,1083
3,2919
3,2108
1,4086
0,5559
4,2033
3,1972
3,4991
5,1457
1,4750
3,0707
-0,3563
0,7847
1,6494
0,8116
0,5398
0,5571
0,1795
0,8354
-0,7749
1,6271
0,8131
0,9217
1,1651
2,7804
Kursy celne obowiązują od 01.04.2012 godz. 0:00 do 30.04.2012 godz. 24:00
*fixing
Źródło: NBP „PB”
32 PULS BIZNESU, 24 KWIETNIA 2012
WIG
39 085,95 pkt
–2,63%
WIG20
2167,13 pkt
42160 [pkt]
39930 [pkt]
41110
39620
40060
39310
39010
19.03.12
[ranking spółek]
2380
awans
2300
bez
zmian
2220
32
39
281
39000
9.00
23.04.12
17.30
spadek
–2,47%
[pkt]
2140
19.03.12
mWIG40
2367,73 pkt
–3,03%
2580 [pkt]
1
1 2
2490
19
36
2400
2310
19.03.12
23.04.12
23.04.12
NIERUCHOMOŚCI
MAKROEKONOMIA
„6 maja epokowy
dla strefy euro”
A
listair Newton z banku Nomura twierdzi, że
6 maja będzie epokowym dniem dla strefy
euro. Zdaniem Newtona, socjalista Francois
Hollande jest faworytem w wyborach prezydenckich,
choć wyścig nie dobiegł jeszcze końca. Nicolas Sarkozy
w dalszym ciągu może wrócić, jeśli zachowa delikatną równowagę, która pozwoli mu przyciągnąć nieco
nacjonalistycznego elektoratu Le Pen i jednocześnie
utrzymać centrowych zwolenników. Analityk uważa,
że jest to możliwe.
6 maja będą się jednak działy zdecydowanie ważniejsze rzeczy od wyborów we Francji. Tym razem chodzi
o Grecję.
— 6 maja odbywają się również wybory w Grecji, które
naszym zdaniem, będą mieć zdecydowanie bardziej
bezpośredni wpływ na nastroje rynkowe dotyczące
strefy euro, szczególnie jeśli dwie główne partie, Nowi
Demokraci i PASOK, nie utrzymają większości — przekonuje Alistair Newton. [KŁ]
CYTAT DNIA
Art Cashin: W 2008 r. ceny
benzyny osiągnęły szczyt w lipcu,
w 2009 r. w czerwcu, rok później
w maju, a w zeszłym roku – w kwietniu.
Jeśli ta tendencja się utrzyma, to w tym
roku paliwa już droższe nie będą.
trader banku UBS
GIEŁDA
Ameryka nie będzie
oazą spokoju
J
eszcze tego lata światowe rynki czeka fala potężnych spadków. Tak uważa Michael Pento, szef
firmy inwestycyjnej Pento Portfolio Strategies.
Źródłem niepokojów będzie — według niego
— ponownie Europa. Jego zdaniem, przed zawieruchą
nie zdoła uchronić się nawet stabilna ostatnio
na tle innych rynków giełda nowojorska.
Wiara w odporność gospodarki USA może
okazać się złudna, bo inwestorzy nie doceniają
skali powiązań gospodarczych i finansowych między
poszczególnymi częściami globu.
— Niektórzy wierzą, że USA oferują schronienie przed
spowolnieniem na świecie, bo nie mają nastawionego
na eksport silnego sektora przemysłowego.
To mit — napisał inwestor na swoim blogu.
[MWIE, BUSINESSINSIDER.COM]
NEWCONNECT
Leśne Runo
urosło w debiucie
Dom i mieszkanie to
kiepska inwestycja
Hossa na rynku mieszkaniowym, jak ta z ostatnich lat,
może się długo nie powtórzyć, twierdzi amerykański
ekonomista Robert Shiller. I całe szczęście
Marek
Wierciszewski
[email protected] 22-250-11-92
Uważasz nieruchomości za świetną inwestycję, która nigdy — a w najgorszym wypadku prawie nigdy — nie przynosi strat?
Z błędu wyprowadzi cię Robert Shiller,
profesor Uniwersytetu Yale. To twórca
m.in. popularnego indeksu Case-Shiller,
opisującego ceny mieszkań w największych miastach USA. Dlaczego jest aż tak
krytyczny wobec tego rodzaju form lokowania kapitału?
Jego zdaniem dom nie jest żadną inwestycją, ale jedynie dobrem, które — jak wiele
innych — z czasem systematycznie traci na
wartości. Do takiego wniosku doszedł na
podstawie obserwacji zachowania rynku
nieruchomości w największej gospodarce
świata w ciągu ostatnich dekad.
Jak zauważa, ceny domów w Ameryce
rosły w przeszłości jedynie w tempie zbliżonym do inflacji. Tymczasem posiadanie
domu czy mieszkania wiąże się z ponoszeniem znacznych wydatków na jego utrzymanie. Nieruchomości wymagają regularnego przeprowadzania drobnych napraw,
a raz na kilka lub przynajmniej kilkanaście
lat poważniejszego remontu.
— W długim okresie mieszkania przynoszą w rzeczywistości straty. Styl, w jakim je
zaprojektowano, po jakimś czasie zapewne wyjdzie z mody. Być może w przyszłości
ludziom wygodniej będzie mieszkać w zupełnie innym miejscu. Dlatego inwestycje
w nieruchomości wcale nie oferują gwarancji zysków przekraczających inflację — uważa Robert Shiller.
Dlaczego zatem amerykańscy inwestorzy
(a w ślad za nimi inwestorzy z innych krajów) doszli do wniosku, że nieruchomości
to jedna z inwestycji oferujących największe
zyski? To wszystko „zasługa” inflacji, która jeszcze dwadzieścia czy trzydzieści lat
temu była w wielu krajach prawdziwą plagą. Właśnie w warunkach podwyższonego
tempa wzrostu cen rynek nieruchomości
spisuje się najlepiej.
W tym mylnym przekonaniu inwestorów
utwierdziła bańka spekulacyjna, która w poprzedniej dekadzie powstała na rynku kredytów hipotecznych w USA. Nadmuchali ją
nabywcy domów, którzy spodziewali się, że
zawrotne tempo zwyżek cen będzie utrzymywało się w nieskończoność.
— Ankietowani w sondzie wśród nabywców domów, jaką przeprowadziliśmy w 2004
r., oczekiwali, że ich ceny przez następne 10
lat będą rosły średnio o 12,6 proc. rocznie. Być
może wielu z nich nie zdawało sobie sprawy,
że w tym horyzoncie oznaczałoby to więcej
niż potrojenie ich wartości — przypominał
ekonomista w artykule zamieszczonym na
łamach dziennika „Financial Times”.
Dopiero po ośmiu latach od przeprowadzenia sondażu widać jak na dłoni, jak bardzo nierealistyczne okazały się przesłanki,
dla których ludzie decydowali się wtedy na
zakup nieruchomości. W latach 2004-2012
ich ceny w Ameryce spadały średnio z roku
na rok o 3,6 proc. Mimo to obecnie ankietowani wciąż spodziewają się, że w kolejnej
dekadzie domy będą dość szybko drożały.
Przeciętnie oczekują 5,6 proc. rocznych
stóp zwrotu. Nawet w takim tempie ceny
podwoiłyby się w ciągu zaledwie 12 lat.
Może jednak ceny mieszkań i domów
drożały przez wiele lat ze względu na rosnącą liczbę ludności miast i bogacenie się
ich mieszkańców (co zachęcałoby ich do zamiany mniejszych mieszkań na większe)?
Nic z tych rzeczy, odpowiada ekonomista.
Gdyby za zakupami na rynku amerykańskim stał rzeczywisty niedobór mieszkań,
rosłyby także czynsze najmu. A tak wcale
nie było.
Dlatego sądzi, że stał za nimi popyt inwestycyjny, napędzany niczym innym jak tylko niskimi stopami procentowymi Rezerwy
Federalnej. Towarzyszyły temu coraz mniejsze wymagania banków przy udzielaniu
kredytów, a to w końcu doprowadziło do
załamania systemu finansowego.
Ceny nieruchomości wzrosły,
koszty wynajmu nie
Indeks cen nieruchomości (niebieska
linia) i czynszów najmu (żółta linia),
w USD, od 1996 r.
250
200
150
100
50
’96
’00
’05
’10
Źródło: Ft.com, Robert Shiller
— Jeżeli nową hossę na rynku nieruchomości wywołałyby takie same czynniki jak
ostatnią, to oby nigdy do niej nie doszło —
zauważa Robert Shiller.
Dlaczego? Jak podkreśla, zwyżki cen nieruchomości przekonały wielu ludzi do tego,
że ich zamożność wzrosła. Popadnięcie w tę
iluzję okazało się dla nich wyjątkowo kosztowne. Wielu z nich przez lata mogło nie
dbać dostatecznie o rozwijanie kwalifikacji
zawodowych i oszczędzanie na przyszłość.
Oby zatem nieruchomościowa hossa omijała z daleka również i polską gospodarkę.
TO NIE INWESTYCJA: W normalnych czasach
lokowanie oszczędności w nieruchomościach
uznano by za dość nietypowy pomysł — twierdzi Robert Shiller, profesor Uniwersytetu Yale.
[FOT. BLOOMBERG]
Inwestorzy zgłodnieli na początku
tygodnia — akcje prowadzącego
sieć przydrożnych restauracji
Leśnego Runa na starcie debiutanckiej sesji na NewConnect
drożały o 37 proc., do 1,37 zł.
Leśne Runo ma 15 restauracji przy
drogach szybkiego ruchu, serwuje
głównie kuchnię polską. Z emisji
prywatnej zebrało 0,5 mln zł, które
mają pójść na rozbudowę sieci.
— Do 2015 r. będziemy mieli
30 lokali, jeszcze przed piłkarskim EURO chcemy otworzyć
3-4 placówki — mówi Paweł
Jachowski, prezes spółki.
Większościowymi akcjonariuszami Leśnego Runa są
Powszechne Towarzystwo
Inwestycyjne i fundusz Tar
Heel Capital. Spółka miała w
2011 r. 6,8 mln zł przychodów i
220 tys. zł straty netto. [MZAT]
Download

Puls Biznesu nr.80 wydanie z dn. 24 kwietnia 2012 - PDF