Lista zgłoszonych doniesień i propozycje publikacji w czasopismach:
Andrzej Anders, Piotr Markowski, Zdzisław Kaliniewicz: WYKORZYSTANIE SKANERA 3D DO
MODELOWANIA KSZTAŁTU NASION KONOPI SIEWNEJ (CANNABIS SATIVA L.) [Acta Agrophysica]
Sławomir Bakier, Walery Isidorow, Edward Rój, Marcin Stocki, Ewa Zapora: OTRZYMYWANIE
FLAWONOIDÓW Z ODPADOWYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH Z WYKORZYSTANIEM EKSTRAKCJI W
NADKRYTYCZNYM CO2 [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Paweł Banaszczyk, Lidia Zander: PORÓWNANIE PARAMETRÓW ROZKŁADÓW WIELKOŚCI KROPEL
W PIERWOTNYCH I HOMOGENIZOWANYCH EMULSJACH TYPU O/W [Żywność. Nauka.
Technologia. Jakość.]
Hanna Maria Baranowska, Łukasz Masewicz, Ryszard Rezler, Jerzy Stangierski, Sławomir Bakier:
WIĄZANIE WODY W MIODACH [Acta Agrophysica]
Hanna Maria Baranowska, Michał Piątek, Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak: HYDRATACJA
BIAŁEK WOŁOWYCH W OBECNOŚCI PREPARATU ŻELAZOWEGO APROFER [Zeszyty Problemowe
Postępów Nauk Rolniczych]
Wiktor Berski, Anna Ptaszek, Paweł Ptaszek, Joanna Kruk, Marta Liszka-Skoczylas, Kacper
Kaczmarczyk, Daniel Żmudziński: WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE WODNYCH ZAWIESIN I
CHARAKTERYSTYKI KLEIKOWANIA SKROBI OWSIANEJ MODYFIKOWANEJ CHEMICZNIE (bez
publikacji)
Wojciech Białas, Jolanta Tomaszewska-Gras, Tomasz Jankowski: CHARAKTERYSTYKA
REOLOGICZNA I TERMICZNA OLEOŻELU RZEPAKOWEGO STRUKTUROWANEGO ETYLOCELULOZĄ I
WOSKIEM CANDELILLA [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Arleta Błońska, Agata Marzec, Kamila Mitura: WPŁYW AKTYWNOŚCI WODY NA WŁAŚCIWOŚCI
AKUSTYCZNE SUCHEJ KARMY DLA PSÓW [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Beata Borkowska, Ilona Wolska: OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH PRZETWORÓW OWOCOWOWARZYWNYCH DLA DZIECI [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Anna Brynda-Kopytowska, Ewa Domian, Ewelina Truszkiewicz: STRUKTURA I TEKSTURA
PIECZYWA CUKIERNICZEGO TYPU MUFFINY Z DODATKIEM PREPARATÓW TŁUSZCZOWOBIAŁKOWYCH [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Joanna Bryś, Magdalena Wirkowska-Wojdyła, Agata Górska, Ewa Ostrowska – Ligęza, Milena
Biardzka, Katarzyna Tarnowska: PORÓWNANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI OLEJÓW BOGATYCH
W KWASY OMEGA-3 Z TŁUSZCZEM MLEKA KOBIECEGO [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Anna Bzducha-Wróbel, Stanisław Błażejak, Katarzyna Falana, Magdalena Molenda:
WYKORZYSTANIE ODBIAŁCZONEJ ZIEMNIACZANEJ WODY SOKOWEJ I GLICEROLU W HODOWLI
DROŻDŻY O ZWIĘKSZONEJ ZAWARTOŚCI β-GLUKANÓW (bez publikacji)
Aneta Cegiełka, Miłosz Dąbrowski: SUBSTANCJE DODATKOWE I SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI W
PRODUKTACH MIĘSNYCH W OPINII STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SGGW W WARSZAWIE
[Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Alicja Ceglińska, Grażyna Cacak-Pietrzak, Paulina Karczewska: WARTOŚĆ WYPIEKOWA MĄKI Z
ZIARNA PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD ŚRODOWISKA UPRAWY [Nauki Inżynierskie i
Technologie]
Hanna Ciemniewska-Żytkiewicz, Joanna Bryś, Katarzyna Sujka, Piotr Koczoń: CHARACTERIZATION
OF THE TREE NUTS AND PEANUTS REGIOSPECIFIC TAG STRUCTURE [Nauki Inżynierskie i
Technologie]
Jan Cenkier, Ewa Domian: KRYSTALIZACJA AMORFICZNEJ TREHALOZY W SUSZONYCH EMULSJACH
STABILIZOWANYCH SKROBIĄ TYPU OSA [Acta Agrophysica]
Jan
Cenkier,
Agata
Górska,
Ewa
Domian:
STABILNOŚĆ
OLEJU
LNIANEGO
MIKROKAPSUŁKOWANEGO W UKŁADZIE SKROBI TYPU OSA I AMORFICZNEJ TREHALOZY[Nauki
Inżynierskie i Technologie]
Marta Ciecierska, Magdalena Chyb, Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Dorota Derewiaka, Beata
Drużyńska: OCENA POZIOMU ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW NA TEMAT MIGRACJI SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH Z OPAKOWAŃ I MATERIAŁÓW W KONTAKCIE Z ŻYWNOŚCIĄ [Nauki Inżynierskie i
Technologie]
Agnieszka Ciurzyńska, Joanna Karwosińska: ROLA HYDROKOLOIDU W KSZTAŁTOWANIU
WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH LIOFILIZOWANEGO ŻELU[Acta Agrophysica]
Justyna Cybulska, Joanna Mierczyńska, Piotr Pieczywek, Mateusz Stasiak, Beata Kruk, Artur
Zdunek: MODYFIKOWANE POLISACHARYDY ŚCIAN KOMÓRKOWYCH JAKO DODATKI
TEKSTUROTWÓRCZE DO ŻYWNOŚCI [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Kinga Czajkowska, Hanna Kowalska: ZASTOSOWANIE
OSMOTYCZNEGO JABŁEK [Nauki Inżynierskie i Technologie]
INULINY
DO
ODWADNIANIA
Adrian Czerniak, Tomasz Jankowski: MIKROKAPSUŁKOWANIE OLEJU RYBIEGO Z MENHADENA
ATLANTYCKIEGO W KOMÓRKACH DROŻDŻY (bez publikacji)
Fabian Dajnowiec, Paweł Banaszczyk, Malwina Biegaj, Lidia Zander: ŻELOWE MIKROKAPSUŁKI Z
OLEJEM Z NASION AMARANTUSA I OWOCÓW ROKITNIKA [Acta Agrophysica]
Elżbieta Dłużewska, Anna Florowska: WPŁYW DODATKU WYBRANYCH PRZECIWUTLENIACZY NA
STABILNOŚĆ OLEJOWYCH KONCENTRATÓW ΒETA KAROTENU [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Elżbieta Dłużewska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Rafał Dziecinny: WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNE
PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO [Acta Agrophysica]
Anna Dobrzańska, Dorota Cais-Sokolińska: OCENA WIELKOŚCI SYNEREZY MLEKA
FERMENTOWANEGO O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI LAKTOZY [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Anna Dobrzańska, Dorota Cais-Sokolińska: OCENA PRZEŻYWALNOŚCI MIKROFLORY TECHNICZNEJ
W MODELOWYCH JOGURTACH NISKOLAKTOZOWYCH [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Ewa Domian, Anna Brynda-Kopytowska, Ewelina Truszkiewicz: WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI SYPKICH
PREPARATÓW TŁUSZCZOWO-BIAŁKOWYCH OTRZYMYWANYCH NA BAZIE IZOLATÓW BIAŁEK
GROCHU I SOI [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Ewelina Dymarska, Jerzy Jan Pietkiewicz, Małgorzata Janczar-Smuga: KWAS CYTRYNOWY JAKO
DODATEK DO ŻYWNOŚCI [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Dariusz Dziki, Urszula Gawlik-Dziki, Renata Różyło, Justyna Tomiło: WPŁYW KIEŁKOWANIA I
ZGNIATANIA ZIARNIAKÓW PSZENICY NA PRZEBIEG KONWEKCYJNEGO SUSZENIA I PROCES
ROZDRABNIANIA (bez publikacji)
Aleksandra Fijałkowska, Małgorzata Nowacka, Dorota Witrowa-Rajchert: WPŁYW OBRÓBKI
WSTĘPNEJ ULTRADŹWIĘKAMI NA PRZEBIEG SUSZENIA I WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TKANKI
BURAKA ĆWIKŁOWEGO [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Sabina Galus: ADSORPCJA PARY WODNEJ PRZEZ FILMY SOJOWE Z DODATKIEM OLEJU
RZEPAKOWEGO [Acta Agrophysica]
Sabina Galus, Justyna Kadzińska: WPŁYW OLEJU RZEPAKOWEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI
FIZYCZNE FILMÓW SERWATKOWYCH [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Barbara Garncarek, Zbigniew Garncarek: OTRZYMYWANIE ORAZ BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI ŻELU
MIESZANEGO Z UDZIAŁEM PEKTYNY NISKOMETYLOWANEJ, SKROBI MODYFIKOWANEJ I GUMY
GUAR (bez publikacji)
Jolanta Gawałek, Marcin Szulc: WPŁYW WARUNKÓW SUSZENIA ROZPYŁOWEGO SOKU ARONII NA
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI UZYSKIWANEGO PROSZKU [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Aleksandra Gołoś, Dariusz Piotrowski, Piotr Grzegory: WPŁYW TEMPERATURY NA STRUKTURĘ I
BARWĘ TRUSKAWEK SUSZONYCH WYBRANYMI METODAMI [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Ewa Gondek, Ewa Jakubczyk: OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA RÓŻNYCH TECHNIK
REJESTRACJI DŹWIĘKU DO OCENY TEKSTURY PIECZYWA CHRUPKIEGO (bez publikacji)
Agata Górska, Ewa Ostrowska-Ligęza, Karolina Szulc, Magdalena Wirkowska-Wojdyła, Joanna
Bryś: WPŁYW DODATKU UKŁADU LAKTOZA-MALTODEKSTRYNA NA WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE I
FUNKCJONALNE KOMPLEKSÓW BETA-LAKTOGLOBULINY Z PALMITYNIANEM RETINYLU [Żywność.
Nauka. Technologia. Jakość.]
Katarzyna Górska, Małgorzata Janczar-Smuga, Jerzy Jan Pietkiewicz: WŁAŚCIWOŚCI I
ZASTOSOWANIA BIONANOCELULOZY (bez publikacji)
Magdalena Grudzińska, Zbigniew Czerko, Kazimiera Zgórska: PODATNOŚĆ NA CIEMNĄ
PLAMISTOŚĆ POUDERZENIOWĄ GENOTYPÓW ZIEMNIAKA W CZASIE PRZECHOWYWANIA W
ZALEŻNOŚCI OD UBYTKÓW NATURALNYCH [Acta Agrophysica]
Magdalena Grudzińska, Zbigniew Czerko, Kazimiera Zgórska: WPŁYW TEMPERATURY
PRZECHOWYWANIA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW HODOWLANYCH ZIEMNIAKA NA
CIEMNĄ PLAMISTOŚĆ POUDERZENIOWĄ [Acta Agrophysica]
Elżbieta
Hać-Szymańczuk,
Aneta
Czaplarska:
OCENA
AKTYWNOŚCI
PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ I PRZECIWUTLENIAJĄCEJ SZAŁWII W MODELOWYM FARSZU
MIĘSNYM [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Elżbieta Haponiuk, Lidia Zander, Grzegorz Probola: WPŁYW DODATKU PREPARATÓW
SKROBIOWYCH NA CHARAKTERYSTYKI PŁYNIĘCIA KONCENTRATÓW ZABIELAJĄCYCH [Nauki
Inżynierskie i Technologie]
Marek Jakubowski, Monika Sterczyńska: BADANIA EKSPERYMENTALNE FORMOWANIA SIĘ
STOŻKA OSADU ZASTĘPCZEGO W KADZI WIROWEJ WYPOSAŻONEJ W PRZEGRODĘ
PÓŁCYLINDRYCZNĄ [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Marek Jakubowski, Monika Sterczyńska: IDENTYFIKACJA PRZEPŁYWU NAMYWAJĄCEGO W KADZI
WIROWEJ WYPOSAŻONEJ W PRZEGRODĘ PÓŁCYLINDRYCZNĄ [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Emilia Janiszewska, Andrzej Krzykowski: MIKROKAPSUŁKOWANY SOK MARCHWIOWY JAKO
POTENCJALNE ŹRÓDŁO BETA-KAROTENU W ŻYWNOŚCI (bez publikacji)
Tomasz Jankowski: INŻYNIERYJNE PROBLEMY WYTWARZANIA STABILNYCH POSTACI BAKTERII
PROBIOTYCZNYCH DO STOSOWANIA W ŻYWNOŚCI (bez publikacji)
Monika Janowicz, Martyna Fuss, Monika Wojtuń: WPŁYW OBECNOŚCI HYDROKOLOIDÓW NA
PRZEBIEG REHYDRACJI OWOCÓW LIOFILIZOWANYCH [Acta Agrophysica]
Bartosz Jaźwiec, Bogdan Stępień: ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I
REOLOGICZNYCH CUKINII SUSZONEJ METODĄ FONTANNOWO-MIKROFALOWĄ [Acta
Agrophysica]
Aleksandra Jedlińska, Emilia Janiszewska, Dorota Witrowa-Rajchert: NOWA TECHNOLOGIA
PRODUKCJI AROMATÓW CYTRUSOWYCH DLA FIRMY „POLLENA-AROMA” (bez publikacji)
Maciej Kabziński, Paweł Ptaszek, Mirosław Grzesik: WPŁYW GEOMETRII MIESZADŁA NA
CHARAKTERYSTYKI LEPKOŚCIOWE WYBRANYCH STRUKTURALNYCH SPOŻYWCZYCH UKŁADÓW
MODELOWYCH (bez publikacji)
Kacper Kaczmarczyk, Anna Ptaszek, Mirosław Grzesik: BADANIE WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH
STRUKTURALNYCH PŁYNÓW SPOŻYWCZYCH ZA POMOCĄ REOMETRU KAPILARNO-RUROWEGO
(bez publikacji)
Justyna Kadzińska, Stanisław Kalisz, Monika Janowicz: WPŁYW RODZAJU HYDROKOLOIDU NA
WYBRANE WYRÓŻNIKI JAKOŚCIOWE DŻEMÓW POMIDOROWYCH [Nauki Inżynierskie i
Technologie]
Artur Kalinowski, Karol Mińkowski, Anna Krupska: WPŁYW PRZYGOTOWANIA NASION ORAZ
DŁAWIENIA PRASY ŚLIMAKOWEJ NA PARAMETRY PROCESU TŁOCZENIA I JAKOŚĆ OLEJU
LNIANEGO [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Anna Kamińska-Dwórznicka, Katarzyna Samborska, Katarzyna Rybak: WPŁYW HYDROLIZATÓW
KAPPA KARAGENU NA OGRANICZENIE NADMIERNEGO WZROSTU KRYSZTAŁÓW LODU W LODACH
MLECZNYCH [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Agnieszka Kita, Krzysztof Lech, Adam Figiel, Anna Pęksa, Agnieszka Tajner-Czopek, Elżbieta Rytel,
Honorata Danilcenko, Elwira Jariene: STRUKTURA EKSTRUDOWANYCH CHRUPEK
KUKURYDZIANYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU DODATKU [Żywność. Nauka. Technologia.
Jakość.]
Zbigniew Kobus, Elżbieta Kusińska, Tomasz Guz, Rafał Nadulski, Leszek Rydzak, Agnieszka Starek:
OPORY PRZEPŁYWU POWIETRZA PODCZAS WIETRZENIA ZIARNA PSZENŻYTA [Nauki Inżynierskie i
Technologie]
Małgorzata Kobus-Moryson, Daria Szymanowska-Powałowska, Anna Gramza-Michałowska:
OCENA WPŁYWU DODATKU LIŚCI STEWII NA JAKOŚĆ MIKROBIOLOGICZNĄ CUKIERKÓW [Nauki
Inżynierskie i Technologie]
Piotr Komarnicki, Roman Stopa, Małgorzata Młotek: WPŁYW OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH NA
WRAŻLIWOŚĆ GRUSZEK NA OBICIA [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Dorota Konopacka, Monika Mieszczakowska-Frąc: ZMIANY SKŁADU ILOŚCIOWEGO I
JAKOŚCIOWEGO CUKRÓW W OWOCACH WIŚNI PODDANYCH PROCESOWI SUSZENIA OSMOKONWEKCYJNEGO[Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Natalia Kordala, Małgorzata Lewandowska, Artur Kleina, Karolina Świątek: OCENA
PRZYDATNOŚCI MIKROORGANIZMÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH CELULOLITYCZNYCH DO
BIOKONWERSJI ODPADÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Hanna Kowalska, Magdalena Kasjaniuk, Agata Marzec: ANALIZA ZMIAN JAKOŚCIOWYCH
SUSZONYCH WIŚNI PRZY ZASTOSOWANIU PRZYSPIESZONEGO TESTU PRZECHOWYWANIA
[Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Beata Drużyńska, Marta Ciecierska, Dorota Derewiaka, Elżbieta
Sewastianowicz: ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH KAKAOWYCH PRODUKTÓW
W PROSZKU O ZMODYFIKOWANYM SKŁADZIE SUROWCOWYM [Acta Agrophysica]
Grzegorz Kowalski, Paweł Ptaszek, Bartosz Żaba: WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE HYDROŻELI
OTRZYMYWANYCH NA BAZIE MODYFIKOWANEJ SKROBI KUKURYDZIANEJ WOSKOWEJ ORAZ
POLIMERÓW AKRYLOWYCH (bez publikacji)
Grzegorz Kowalski, Monika Schabowska, Paweł Ptaszek: WPŁYW WIELKOŚCI ZIAREN NA
WODOCHŁONNOŚĆ
HYDROŻELI
BAZUJĄCYCH
NA
KARBOKSYMETYLOWANEJ
WYSOKOAMYLOZOWEJ SKROBI KUKURYDZIANEJ ORAZ POLIMERACH AKRYLOWYCH (bez
publikacji)
Grzegorz Kowalski, Bartosz Żaba, Paweł Ptaszek: WŁAŚCIWOŚCI BIODEGRADOWALNYCH
HYDROŻELI OTRZYMYWANYCH Z KARBOKSYMETYLOWANEJ SKROBI KUKURYDZIANEJ WOSKOWEJ
ORAZ POLIMERÓW AKRYLOWYCH (bez publikacji)
Arkadiusz Kozioł, Justyna Cybulska, Beata Kruk, Dorota Sysa, Małgorzata Lekka, Artur Zdunek:
BADANIE MODUŁU YOUNGA ŚCIAN KOMÓRKOWYCH OWOCÓW ZA POMOCĄ MIKROSKOPU SIŁ
ATOMOWYCH (bez publikacji)
Katarzyna Kozłowicz, Franciszek Kluza, Dariusz Góral, Alicja Ziemichód, Agnieszka Wójtowicz,
Beata Zdybel: CHARAKTERYSTYKA WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCI SERA DOJRZEWAJĄCEGO
ZAMROŻONEGO I PRZECHOWYWANEGO W WARUNKACH CHŁODNICZYCH [Żywność. Nauka.
Technologia. Jakość.]
Milena Krajewska, Dariusz Piotrowski: WPŁYW WYBRANYCH SKŁADNIKÓW DŻEMÓW
TRUSKAWKOWYCH NISKOSŁODZONYCH NA CECHY ORGANOLEPTYCZNE (bez publikacji)
Joanna Kruk, Marta Liszka-Skoczylas, Daniel Żmudziński, Anna Ptaszek, Paweł Ptaszek, Maciej
Kabziński, Kacper Kaczmarczyk, Mirosław Grzesik, Marcin Łukasiewicz: WŁAŚCIWOŚCI
REOLOGICZNE I POWIERZCHNIOWE WODNYCH ROZTWORÓW MĄCZKI CHLEBA
ŚWIĘTOJAŃSKIEGO (bez publikacji)
Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak. Michał Piątek, Katarzyna Puślecka: ANALIZA JAKOŚCI PAST
WYPRODUKOWANYCH Z DODATKIEM PREPARATU ŻELAZA APROFER [Acta Agrophysica]
Małgorzata Kulczak, Iwona Błasińska, Elżbieta Słowik: WYBRANE CECHY FIZYCZNE CHLEBA
BEZGLUTENOWEGO Z UDZIAŁEM PREPAROWANEJ MĄKI GROCHOWEJ I PRZETWORÓW
GRYCZANYCH [Acta Agrophysica]
Elżbieta Kusińska, Agnieszka Starek, Zofia Hanusz, Tomasz Guz, Leszek Rydzak: WPŁYW DODATKU
PŁATKÓW OWSIANYCH NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE CIASTA BISZKOPTOWOTŁUSZCZOWEGO [Acta Agrophysica]
Katarzyna Kycia: ANALIZA PORÓWNAWCZA I OCENA PRZYDATNOŚCI DO TOPIENIA SERÓW
KWASOWYCH I KWASOWO-PODPUSZCZKOWYCH OTRZYMANYCH Z RETENTATÓW UF MLEKA
[Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Katarzyna Kycia, Monika Świerczewska: WPŁYW DODATKU KASZY JAGLANEJ NA WYBRANE CECHY
JAKOŚCIOWE JOGURTU [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Jan Limanowski, Katarzyna Zomkowska, Magdalena Dębowska: MIESZANIE MATERIAŁÓW
ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU RYNNOWYM [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Marta Liszka-Skoczylas, Anna Ptaszek, Marcin Łukasiewicz, Paweł Ptaszek, Joanna Kruk, Kacper
Kaczmarczyk, Mirosław Grzesik, Daniel Żmudziński: ZASTOSOWANIE POMIARÓW
OSMOTYCZNYCH I REOLOGICZNYCH DO ŚLEDZENIA RETROGRADACJI KLEIKÓW SKROBI PSZENNEJ
(bez publikacji)
Ewa Majewska, Jolanta Kowalska, Beata Drużyńska, Marta Ciecierska, Dorota Derewiaka, Karolina
Szymańska: WPŁYW TEMPERATURY I RODZAJU CIECZY NA ZWILŻALNOŚĆ WYBRANYCH
PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W PROSZKU [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Katarzyna Majewska, Anna Perkowska, Piotr Zapotoczny: CHARAKTERYSTYKA CECH
GEOMETRYCZNYCH ZIARNA RÓŻNYCH GATUNKÓW I ODMIAN PSZENICY Z WYKORZYSTANIEM DIA
ORAZ ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Halina Makała: WPŁYW WZBOGACANIA PASZY W ŻYWIENIU BROJLERÓW NA JAKOŚĆ KULINARNĄ
MIĘSA DROBIOWEGO [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Halina Makała, Monika Foltyn: WYBRANE ASPEKTY JAKOŚCIOWE KIEŁBAS DOJRZEWAJĄCYCH
TYPU SALAMI DOSTĘPNYCH NA RYNKU WARSZAWSKIM [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Agnieszka Makowska, Hanna Maria Baranowska, Joanna Zietek: CECHY MECHANICZNE CIASTEK
KRUCHYCH I PIECZYWA CHRUPKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI [Acta Agrophysica]
Joanna Markowska, Elżbieta Polak, Iwona Kasprzyk, Krzysztof Egierski, Michał Janiak: BADANIA
WPŁYWU NOWYCH RODZAJÓW ANTYOKSYDANTÓW NA JAKOŚĆ MROŻONYCH I CHŁODZONYCH
WYROBÓW KULINARNYCH [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Agata Marzec, Andrzej Lenart, Maria Hankus: DOBÓR TESTU I PRĘDKOŚCI DEFORMACJI DO
OCENY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH KARMY DLA PSÓW [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Jacek Mazur, Paweł Sobczak, Kazimierz Zawiślak, Marian Panasiewicz, Zbigniew Kobus, Dariusz
Andrejko, Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Rafał Nadulski, Leszek Rydzak: KORELACJA
WYZNACZNIKÓW TPA SERÓW TWAROGOWYCH KWASOWYCH Z JEGO PODSTAWOWYM
SKŁADEM CHEMICZNYM [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Krzysztof Miastkowski, Sławomir Bakier: WPŁYW GEOMETRII UKŁADU ROBOCZEGO NA
EFEKTYWNOŚĆ PROCESU ODWADNIANIA MIODU [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk
Rolniczych]
Monika Michalczuk, Dorota Pietrzak, Krzysztof Damaziak, Artur Żbikowski, Ewelina Berebecka:
WPŁYW SYSTEMU OGRZEWANIA NA WYNIKI PRODUKCYJNE KURCZĄT BROJLERÓW [Zeszyty
Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Dorota Michałowska, Elżbieta Baca, Agnieszka Salamon, Antoni Pluta: WPŁYW DODATKU
BAKTERII PROBIOTYCZNYCH I WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NA WYBRANE CECHY
JAKOŚCIOWE SERÓW TYPU HOLENDERSKIEGO O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU [Nauki
Inżynierskie i Technologie]
Joanna Mierczyńska, Justyna Cybulska, Artur Zdunek: MATRYCA POLISACHARYDOWA
WZBOGACONA DODATKIEM METALI JAKO MODYFIKATOR WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH
ŻYWNOŚCI (bez publikacji)
Małgorzata
Młotek,
Roman
Stopa,
Piotr
Komarnicki:
ROZKŁADY
NACISKÓW
POWIERZCHNIOWYCH BRZOSKWIŃ I NEKTARYNEK W PROCESIE PEŁZANIA [Nauki Inżynierskie i
Technologie]
Rafał Nadulski, Zbigniew Kobus, Tomasz Guz, Jacek Mazur, Kazimierz Zawiślak: WYDAJNOŚĆ
TŁOCZENIA I JAKOŚĆ SOKU Z KORZENIA PIETRUSZKI UZYSKANEGO Z WYKORZYSTANIEM PROCESU
MROŻENIA [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Małgorzata Nowacka, Dominika Niemczuk, Andrzej Rejak, Agnieszka Wójtowicz, Tomasz
Oniszczuk: PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ PRZEZ BIODEGRADOWALNE FOLIE
WYTWORZONE NA BAZIE SKROBI [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Dorota Nowak, Adam Siwek, Dorota Miarka, Sylwia Bakuła, Joanna Żukowska, Tomasz Żelaziński,
Adam Ekielski: WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE EKSTRUDATÓW KUKURYDZIANYCH Z
DODATKIEM SUROWEGO MŁÓTA BROWARNIANEGO [Acta Agrophysica]
Aneta Ocieczek: PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNYCH PROSZKÓW MLECZNYCH
LAKTOZOWYCH I BEZLAKTOZOWYCH [Acta Agrophysica]
Ewa Ostrowska – Ligęza, Agata Górska, Magdalena Wirkowska-Wojdyła, Joanna Bryś: WPŁYW
PRZECHOWYWANIA NA PRZEBIEG KRZYWYCH CHŁODZENIA DSC WYBRANYCH SKŁADNIKÓW
PREPARATÓW Z MLEKA W PROSZKU [Acta Agrophysica]
Piotr Palich, Millena Ruszkowska, Ewelina Regulewska: WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
WYBRANYCH PRODUKTÓW NA BAZIE KAKAO [Acta Agrophysica]
Agnieszka Palka: PUSZYSTOŚĆ LODÓW JAKO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYRÓŻNIKÓW ICH
JAKOŚCI [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Zbigniew Pałacha, Ewelina Walczak: BADANIE STANU WODY W WYBRANYCH MĄKACH Z
WYKORZYSTANIEM METODY OPARTEJ NA IZOTERMACH SORPCJI [Acta Agrophysica]
Marta Pasławska: REHYDRACJA DROŻDŻY SACCHAROMYCES CEREVISIAE ODWODNIONYCH
METODĄ MIKROFALOWO-PRÓŻNIOWĄ [Acta Agrophysica]
Tomasz Pawlak, Antoni Ryniecki: OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PROCESU MIKROFALOWO –
PODCIŚNIENIOWEGO KSZTAŁTOWANIA ‘PUFFINGU’ Z MIĘSA WIEPRZOWEGO METODĄ
POWIERZCHNI REAKCJI (RSM) (bez publikacji)
Małgorzata Piecyk, Katarzyna Cicha, Ewa Ostrowska–Ligęza: WPŁYW RÓŻNYCH WARUNKÓW
MODYFIKACJI HYDROTERMICZNEJ NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI SKROBI Z NASION BOBIKU (VICIA
FABA) [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Dorota Pietrzak, Lech Adamczak, Marta Chmiel, Tomasz Florowski: ZASTOSOWANIE WYSOKICH
CIŚNIEŃ (HPP) DO POPRAWY JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ PRZETWORÓW DROBIOWYCH
[Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Agnieszka Pilarska, Krzysztof Pilarski, Jacek Dach, Antoni Ryniecki: WYKORZYSTANIE
FERMENTACJI METANOWEJ DO ZAGOSPODAROWANIA WYBRANYCH PRODUKTÓW
ODPADOWYCH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Elżbieta Polak, Joanna Markowska, Iwona Kasprzyk: LODY ODPORNE NA WIELOKROTNE SZOKI
TERMICZNE [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Grzegorz Probola, Elżbieta Haponiuk: WPŁYW WIELKOŚCI CZĄSTEK NA WŁAŚCIWOŚCI
REOLOGICZNE PULPY JABŁKOWEJ [Acta Agrophysica]
Monika Przeor, Ewa Flaczyk: AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA PREPARATÓW Z LIŚCI MORWY
BIAŁEJ [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Monika Przeor, Ewa Flaczyk: POZIOM WIEDZY KONSUMENTÓW NA TEMAT ŻYWNOŚCI
FUNKCJONALNEJ [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Marzena Anna Przybysz, Elżbieta Dłużewska: WPŁYW DODATKU WODY I SUBSTANCJI
STRUKTUROTWÓRCZYCH NA JAKOŚĆ CIAST I CHLEBÓW BEZGLUTENOWYCH (bez publikacji)
Anna Ptaszek, Wiktor Berski, Paweł Ptaszek, Joanna Kruk, Marta Liszka-Skoczylas, Daniel
Żmudziński: WŁAŚCIWOŚCI KOLIGATYWNE I REOLOGICZNE KLEIKÓW SKROBI OWSIANEJ
MODYFIKOWANEJ CHEMICZNIE (bez publikacji) (bez publikacji)
Anna Ptaszek, Marta Liszka-Skoczylas, Joanna Kruk, Paweł Ptaszek, Daniel Żmudziński, Kacper
Kaczmarczyk, Maciej Kabziński, Mirosław Grzesik, Iwona Prus: WPŁYW PH NA AKTYWNOŚĆ
POWIERZCHNIOWĄ BIAŁEK RÓŻNEGO POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO (bez publikacji)
Anna Ptaszek, Karolina Miernik, Joanna Kruk, Marta Liszka-Skoczylas, Paweł Ptaszek, Kacper
Kaczmarczyk, Maciej Kabziński, Daniel Żmudziński, Mirosław Grzesik: WYKORZYSTANIE
KONCENTRATU BIAŁEK SERWATKOWYCH DO PRODUKCJI LODÓW (bez publikacji)
Paweł Ptaszek: WPŁYW DODATKU WYBRANYCH HYDROKOLOIDÓW NIESKROBIOWYCH NA
NIELINIOWE WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE PIAN SPOŻYWCZYCH (bez publikacji)
Paweł Ptaszek, Kacper Kaczmarczyk, Anna Ptaszek, Marcin Łukasiewicz: WŁAŚCIWOŚCI
HYDRODYNAMICZNE UKŁADÓW DMSO - WYBRANE SKROBIE MODYFIKOWANE (bez publikacji)
Paweł Ptaszek, Anna Ptaszek: ZASTOSOWANIE METOD ANALIZY OBRAZU I METOD STATYSTYKI
NIEPARAMETRYCZNEJ DO OPISU WŁAŚCIWOŚCI MORFOLOGICZNYCH PIAN SPOŻYWCZYCH (bez
publikacji)
Tomasz Pukszta: WPŁYW FLUKTUACJI TEMPERATURY PRZECHOWYWANIANA POZIOM ZMIAN
JAKOŚCI ZAMROŻONEGO GROSZKU ZIELONEGO [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Agnieszka Puszcz, Sławomir Ciesielski, Marek Adamczak: ANALIZA WARUNKÓW JEDNOCZESNEJ
SYNTEZY POLIHYDROKSYKWASÓW, RAMNOLIPIDÓW I LIPAZ PRZEZ SZCZEPY PSEUDOMONAS SP.
[Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Beata Pyryt, Magdalena Górska: PORÓWNANIE JAKOŚCI SOKÓW I NEKTARÓW OWOCOWYCH
DOSTĘPNYCH W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Stanisław Rudy, Dariusz Dziki, Andrzej Krzykowski, Urszula Gawlik-Dziki, Renata Polak, Renata
Różyło: WPŁYW ZABIEGÓW WSTĘPNYCH I TEMPERATURY SUBLIMACYJNEGO SUSZENIA
ŻURAWINY NA PRZEBIEG PROCESU I WŁAŚCIWOŚCI SUSZU (bez publikacji)
Daria Romankiewicz, Grażyna Cacak-Pietrzak, Katarzyna Kania: WPŁYW METODY PROWADZENIA
CIASTA PSZENNEGO NA ZMIANY TEKSTURY PIECZYWA W CZASIE JEGO PRZECHOWYWANIA [Acta
Agrophysica]
Renata Różyło, Stanisław Rudy, Andrzej Krzykowski, Dariusz Dziki, Janusz Laskowski: ZMIANY
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH CHLEBA BEZGLUTENOWEGO POD WPŁYWEM DODATKU
LIOFILIZOWANEGO ZAKWASU GRYCZANEGO (bez publikacji)
Millena Ruszkowska: CHARAKTERYSTYKA PROCESU SORPCJI PRODUKTÓW WYSOKOBIAŁKOWYCH
NA PRZYKŁADZIE SOI [Acta Agrophysica]
Łukasz Rydz, Dariusz Piotrowski: WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA ZAMRAŻALNICZEGO ORAZ
PROCESU ROZMRAŻANIA MIKROFALOWEGO TRUSKAWEK NA ZMIANY ZAWARTOŚCI
WYBRANYCH SKŁADNIKÓW W SUSZU [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Agnieszka Salamon, Dorota Michałowska, Elżbieta Baca: WPŁYW WYBRANYCH ETAPÓW
PRODUKCJI SERÓW TWARDYCH DOJRZEWAJĄCYCH O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU NA
POZIOM CHOLESTEROLU [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Katarzyna Samborska, Magdalena Śledź, Dorota Witrowa-Rajchert: BADANIE WPŁYWU
WSTĘPNEJ OBRÓBKI ENZYMATYCZNEJ ROZTWORÓW MIODU ZA POMOCĄ GLUKOOKSYDAZY NA
PRZEBIEG SUSZENIA ROZPYŁOWEGO ORAZ WŁAŚCIWOŚCI OTRZYMANYCH PROSZKÓW (bez
publikacji)
Violetta Schube, Katarzyna Ratusz, Justus Herneis: PRÓBY ZASTOSOWANIA NATURALNEGO
EMULGATORA Q-NATURALE W EMULSJACH NAPOJOWYCH [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Andrzej Sidor, Anna Gramza-Michałowska: WYKORZYSTANIE FOTOCHEMILUMINESCENCJI (PCL)
DO OKREŚLANIA POTENCJAŁU PRZECIWUTLENIAJĄCEGO ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH (bez
publikacji)
Karolina Siucińska, Barbara Dyki, Aleksandra Murgrabia, Dorota Konopacka: ANALIZA ZMIAN
STRUKTURY SUSZONEJ TKANKI WIŚNI PODDANEJ WSTĘPNIE OBRÓBCE OSMOTYCZNEJ
WSPOMAGANEJ ULTRADŹWIĘKAMI [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Mateusz Stasiak, Justyna Cybulska, Maciej Bańda: WŁAŚCIWOŚCI
SPROSZKOWANYCH POLISACHARYDÓW BŁON KOMÓRKOWYCH (bez publikacji)
MECHANICZNE
Monika Sterczyńska, Marek Jakubowski: OBRAZOWANIE CZĄSTEK METODĄ SHADOW SIZING
JAKO NARZĘDZIE DO IDENTYFIKACJI OSADU GORĄCEGO WYDZIELONEGO Z BRZECZKI SŁODOWEJ
[Nauki Inżynierskie i Technologie]
Monika Sterczyńska, Tadeusz Tuszyński, Marek Jakubowski, Aleksander Poreda: WPŁYW
DODATKU SUROWCA NIESŁODOWANEGO NA PARAMETRY JAKOŚCIOWE BRZECZKI PIWNEJ
[Nauki Inżynierskie i Technologie]
Anna Stępień, Teresa Witczak, Mariusz Witczak, Agata Bednarz, Mirosław Grzesik: WPŁYW
STOPNIA SCUKRZENIA MALTODEKSTRYN PRZEMYSŁOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE (bez
publikacji)
Marcin Stocki, Sławomir Bakier, Marek Wołkowycki: WARTOŚCI ODŻYWCZE CZUBAJKI KANI
(MACROLEPIOTA PROCERA) I CZUBAJKI CZERWIENIEJĄCEJ (MACROLEPIOTA RHACODES)
[Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Roman Stopa, Piotr Komarnicki, Małgorzata Młotek: MODELOWANIE MATERIAŁU
BIOLOGICZNEGO PRZY POMOCY MES NA PRZYKŁADZIE KORZENIA MARCHWI [Nauki Inżynierskie i
Technologie]
Małgorzata Stryjecka: WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE EKOLOGICZNYCH OWOCÓW ARONII
UTRWALONYCH METODAMI LIOFILIZACJI I SUSZENIA KONWENCJONALNEGO [Zeszyty
Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Małgorzata Stryjecka, Ewa Juda, Patrycja Kargul: OCENA ZAWARTOŚCI MIKOTOKSYN W
SUSZONYCH OWOCACH DOSTĘPNYCH W SKLEPACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO [Nauki
Inżynierskie i Technologie]
Katarzyna Sujka, Hanna Ciemniewska-Żytkiewicz, Magdalena Reder, Piotr Koczoń:
ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII FT-IR DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI ALDEHYDÓW W
KOMERCYJNYCH WÓDKACH [Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Olga Szulecka, Wojciech Weiner, Andrzej Dowgiałło: MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚWIEŻEGO OLEJU
RYBNEGO Z ODPADOWYCH SUROWCÓW Z PRZETWÓRSTWA ŁOSOSI [Nauki Inżynierskie i
Technologie]
Magdalena Śledź, Artur Wiktor, Dorota Witrowa-Rajchert: ANALIZA MOŻLIWOŚCI
ZASTOSOWANIA OBRÓBKI WSTĘPNEJ ZA POMOCĄ ULTRADŹWIĘKÓW ORAZ BLANSZOWANIA
PARĄ W ASPEKCIE ZMIAN ZAWARTOŚCI CHLOROFILU I BARWY SUSZONYCH LIŚCI PIETRUSZKI (bez
publikacji)
Karolina Świątek, Małgorzata Lewandowska, Andrzej Juszczuk, Natalia Kordala: OTRZYMYWANIE
ETANOLU ZE SŁOMY RZEPAKOWEJ W PROCESIE SYMULTANICZNEJ HYDROLIZY I FERMENTACJI W
SYSTEMIE PÓŁCIĄGŁYM [Nauki Inżynierskie i Technologie]
Mariia Taradaichenko, Marcin Piątkowski, Ireneusz Zbiciński: SPRAY DRYING OF MALTODEXTRIN
IN INNER FLAME (bez publikacji)
Ewa Tomaszewska-Ciosk, Antoni Golachowski: ADSORPCJA JONÓW METALI PRZEZ
EKSTRUDOWANE MIESZANINY SKROBI I CHITOZANU [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk
Rolniczych]
Jolanta Tomaszewska-Gras: WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA DOKŁADNOŚĆ OZNACZENIA
PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH TŁUSZCZU KAKAOWEGO PRZY UŻYCIU RÓŻNICOWEJ
KALORYMETRII SKANINGOWEJ DSC [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych]
Beata Trepanowska, Sławomir Kulesza, Michał Łuczyński, Marek Adamczak: ZASTOSOWANIE
ODPADÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W BIOSYNTEZIE NANOCZĄSTEK SREBRA [Żywność.
Nauka. Technologia. Jakość.]
Małgorzata Warechowska, Agnieszka Markowska Józef Warechowski Arkadiusz Stępień,
Katarzyna Wojtkowiak: WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA AZOTEM NA WŁAŚCIWOŚCI
FIZYCZNE I PRZEMIAŁ ZIARNA PSZENICY I PSZENŻYTA [Acta Agrophysica]
Józef Warechowski, Małgorzata Warechowska, Agnieszka Markowska, Katarzyna Wojtkowiak,
Arkadiusz Stępień: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIARNA PSZENICY, ŻYTA I
PSZENŻYTA [Acta Agrophysica]
Artur Wiktor, Małgorzata Nowacka, Magdalena Śledź, Katarzyna Rybak, Tadeusz Chudoba,
Dorota Witrowa-Rajchert: WYKORZYSTANIE PULSACYJNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO (PEF) DO
WSPOMAGANIA SUSZENIA MARCHWI (bez publikacji)
Magdalena Wirkowska-Wojdyła, Joanna Bryś, Agata Górska, Ewa Ostrowska-Ligęza: WPŁYW
PRZEESTRYFIKOWANIA NA JAKOŚĆ TŁUSZCZU ZASTOSOWANEGO DO WYPIEKU CIASTEK
[Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.]
Teresa Witczak, Marcin Czader, Małgorzata Szpytma, Augustyn Siedlarz, Mariusz Witczak,
Mirosław Grzesik: WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE SUSZU JABŁKOWEGO (bez publikacji)
Rafał Wołosiak, Ewelina Nowak, Elwira Worobiej, Maryla Bieniek: ZASTOSOWANIE EKSTRAKTÓW
PRZECIWUTLENIACZY NATURALNYCH DO STABILIZACJI EMULSJI TYPU OLEJ W WODZIE [Żywność.
Nauka. Technologia. Jakość.]
Agnieszka Wójtowicz, Marta Kozak, Zuzanna Lewandowska: WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI PRAŻYNEK
ZIEMNIACZANYCH Z DODATKIEM OTRĄB ZBOŻOWYCH [Zeszyty Problemowe Postępów Nauk
Rolniczych]
Artur Zdunek, Arkadiusz Kozioł, Piotr M. Pieczywek, Justyna Cybulska: NANOSTRUKTURA PEKTYN,
HEMICELULOZY I CELULOZY ŚCIAN KOMÓRKOWYCH GRUSZEK O RÓŻNEJ TEKSTURZE (bez
publikacji)
Daniel Żmudziński, Anna Ptaszek, Dorota Najgebauer-Lejko: WPŁYW DODATKU EKSTRAKTÓW
HERBAT ZIELONEJ I PU-ERH NA CHARAKTERYSTYKĘ LEPKOŚCIOWĄ JOGURTÓW (bez publikacji)
Daniel Żmudziński, Paweł Ptaszek, Joanna Kruk, Kacper Kaczmarczyk, Mirosław Grzesik, Marta
Liszka-Skoczylas, Anna Ptaszek: EMISJA AKUSTYCZNA EKSTRUDATÓW KUKURYDZIANYCH
PRZECHOWYWANYCH W ŚRODOWISKACH O RÓŻNEJ WILGOTNOŚCI (bez publikacji)
Download

OFERTA LAMPY SOLARNE 2013