OSIAGNIĘCIA Z ROKU 2010/ 2011
L.p. Nazwa olimpiady,
konkursu, zawodów,
imprezy it.d.
1.
Stypendium Prezesa Rady
Ministrów
2.
3.
4.
5
Organizator
Stypendium motywacyjne Urząd Miasta Łodzi
dla uczniów szczególnie
uzdolnionych
Stypendium dla szczególnie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
uzdolnionych
Szczebel
ogólnopolski
Imię i nazwisko
Opiekun
ucznia. Drużyna
osiągnięcia
Magdalena Derdończyk -
wojewódzki
Magdalena Derdończyk,
wojewódzki
Jakub Stępień
-
Wyróżnienia:
Tomasz Muras
Mateusz Karpiński
Mgr Sławomira Wójcik
II miejsce w kategorii
szkół
ponadgimnazjalnych
Mgr Blanka Lutomirska
Mgr Mirosława Szymańska
Mgr Mariola Tulińska
Mgr Jarosław Ciemieniewski
Mgr Krzysztof Świta
Mgr Mariola Tulińska
Konkurs historycznoGłówny Związek Strzelecki
ogólnopolski
literacko- plastyczny: „Gdy
Pierwsza Kadrowa na
wojenkę rusza...”
Sportowe
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi wojewódzki
współzawodnictwo za rok
szkolny 2009/2010
6.
Sztafeta dziewczątMiejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi wojewódzki
Liga Lekkoatletyczna Szkół
Ponadgimnazjalnych
7.
Bieg na 100 m.-
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi wojewódzki
I miejsce
Ewelina Góral
Helena Gawrońska
Julia Rządzińska
Maklwina Zelga
II miejsce
Mgr Mariola Tulińska
8.
9.
10.
11
12.
Liga Lekkoatletyczna Szkół
Ponadgimnazjalnych
Bieg na 100 m.Liga Lekkoatletyczna Szkół
Ponadgimnazjalnych
X edycja konkursu
historycznego „Drogi
do Wolności”
Konkurs na reportaż
im. Maćka Chowanioka
Finał Wojewódzki
Licealiady Szkolna Liga LA
Dziewcząt
Julia Rządzińska
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi wojewódzki
I miejsce
Agata Sobieraj
Mgr Mariola Tulińska
Fundacja Centrum Solidarności
ogólnopolski
II miejsceGabriela Jędraszek
Mgr Sławomira Wójcik
Uniwersytet Śląski
ogólnopolski
III miejsceMgr Sławomira Wójcik
Magdalena Derdończyk
I miejsce:
Mgr Mariola Tulińska
Karolina Głąbska
Ewelina Góral
Helena Gawrońska
Agata Kaczmarek
Karolina Kmin
Małgorzata Kuligowska
Natalia Rudzka
Julia Rządzińska
Izabela Rzeszotek
Agata Sobieraj
Marta Wieruszewska
Malwina Zelga
I miejsce:
Mgr Mariola Tulińska
Joanna Dula
Helena Gawrońska
Agata Kaczmarek
Karolina Kmin
Aleksandra Klepacz
Natalia Rudzka
Julia Rządzińska
Izabela Rzeszotek
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi wojewódzki
Finał Wojewódzki
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi wojewódzki
Licealiady - Sztafetowe
Biegi Przełajowe Dziewcząt
Agata Sobieraj
Marta Wieruszewska
Malwina Zelga
międzyszkolny III miejsce –
Mgr Dorota Spychała
Agnieszka Bolimowska
Paulina Maciejewska
13.
X Międzyszkolny Konkurs
- Uczniowskie Fascynacje
„Piotrkowskiej Czar”
VI LO im. J. Lelewela
14.
Finał Wojewódzki
Licealiady- Szkolna Liga
LA
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi wojewódzki
I miejsce- pchnięcie
kulą- Helena
Gawrońska
Mgr Mariola Tulińska
1 miejsce- bieg na 100
m.- Marta
Wieruszewska
1 miejsce- bieg na 800
m.- Agata Sobieraj
1 miejsce: skok w dalJulia Rządzińska
15.
16.
X Międzyszkolny Konkurs
- Uczniowskie Fascynacje
„Piotrkowskiej Czar”
Mistrzostwa Łodzi Sztafet
Pływackich
1 miejsce- sztafeta
4*100 m.
VI LO im. J. Lelewela
międzyszkolny I miejsce –
Katarzyna Borowiecka
Anna Dzierbicka
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi wojewódzki
III miejsce:
Hubert Blechowski
Krzysztof Jedynak
Adam Kałucki
Maciej Kapuściński
Mgr Dorota Spychała
Mgr Mirosława Szymańska
17
I Konkurs HEMAR MÓWI Komisja Międzyzakładowa POW NSZZ
Solidarność
wojewódzki
18
Ogólnopolska Olimpiada
Promocji Zdrowego Stylu
Życia
Tenis Stołowy Szkół
Ponadgimnazjalnych
Polski Czerwony Krzyż
rejonowy
20.
Konkurs muzyczny:
„Piosenki Stanu
Wojennego”
NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi
Łódzkiej
wojewódzki
21.
Na ścieżkach życiaTischnerowskie
drogowskazy
XXIII LO im. Ks. Józefa Tischnera w Łodzi
ogólnopolski
19.
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi wojewódzki
Kamil Kisiel
Olgierd Krautsztrung
Mateusz Prowizor
Dawid Szymański
Łukasz Terlecki
II miejsce:
Karolina Sapińska
Mateusz Kuzik
Wyróżnienia:
Mateusz Buczkowski
Olgierd Krautsztrung
III miejsce:
Agnieszka Domżalska
Mgr Sławomira Wójcik
Mgr Mirosława Wiaderna
III miejsce:
Mgr Blanka Lutomirska
Mateusz Kuzik
Michał Salamon
Marcin Jędrachowicz
Mateusz Rećko
Bartosz Dzięgielewski
III miejsce:
Karolina Sapińska
Wyróżnienia:
Karolina Chłopecka
Jakub Kuna
Artur Lesiak
Finalistka:
Mgr Sławomira Wójcik
Magdalena Derdończyk
22.
Zwierzęta i ich siedliska
- cz. 1 Ptaki i ssaki
- cz. 2 Inne zwierzęta
XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi
23.
Projekt Edukacji Filmowej
PROMETEUSZ- recenzja
filmu „KORCZAK”.
Wydawnictwo Operon
24.
Arsenał Pamięci 2011
XXIX LO im. Janka Bytnara w Łodzi
25.
II Międzyszkolny Konkurs
Języka Łacińskiego
Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu
Łódzkiego
międzyszkolny III miejsce i
wyróżnienie:
Magdalena
Dobrowolska
ogólnopolski I miejsce:
Magdalena Derdończyk
II miejsce:
Jakub Stępień
III miejsce
Monika Jaruga
Nagroda zbiorowawycieczka dla klasy
III F
ogólnopolski Laureaci:
Joanna Barłoga
Maria Bednarska
Agnieszka Bolimowska
Zuzanna Ciesielska
Aleksandra Forycka
Magdalena Frątczak
Joanna Kruczykowska
Julia Makowska
Kinga Margielska
Monika Pękala
Roksana Pysera
Iga Walczak
Sylwia Zuber
Marta Żelazna
międzyszkolny 1 miejsceElisabeth Malaya
I Natalia Miksa
Mgr Mirosława Wiaderna
Mgr Dorota Spychała
Mgr Sławomira Wójcik
Mgr Dorota Spychała
Mgr Sławomira Wójcik
Mgr Iwona Kolenda
26.
Og ólnopolski Konkurs
Geo- Planeta
27.
Eliminacje Miejskie
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega
pożarom”
IV Międzyszkolne
Prezentacje Piosenki
Rosyjskiej
XI Ogólnopolski Konkurs
Historyczny Polska
Piastowska
I Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Rosyjskiej
28.
.
29.
30.
32.
33.
34
35.
Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy PCK
XX Konkurs Fizyczny
Turniej Wiedzy
Pożarniczej„Młodzież
zapobiega pożarom.”
II Wojewódzki Konkurs
Plastyczny z cyklu Piękno
Łodzi i Regionu
II miejsce- Maria Malec
Finalista- Miłosz :Latek Mgr Barbara Kłos
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Zakładu Dydaktyki Geografii Uniwersytetu
Warszawskiego
Państwowa Straż Pożarna w Łodzi
ogólnopolski
wojewódzki
1 miejsceMateusz Kuzik
Mgr Jan Dobrowolski
XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w
Łodzi
wojewódzki
Wyróżnienie- Karolina
Sapińska
Mgr Helena Gołembka
VIII LO im. Kazimierza Wielkiego w
Białymstoku
ogólnopolski
Finalista:
Kamil Cytrowski
Mgr Gabriela Jędraszek
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
i Wykładowców Języka Rosyjskiego
we współpracy z Fundacją Russkij Mir,
MAPRYAL oraz Rosyjskim Ośrodkiem
Nauki i Kultury w Warszawie.
ogólnopolski
WyróżnienieZofia Kurowska
Mgr Helena Gołembka
PCK Łódź
rejonowe
Mgr Jan Dobrowolski
ŁCNiKP
wojewódzkie
1 miejsce- zespół XXV
LO
Witold Sikora
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej
ogólnopolskie III miejsce
Mateusz Kuzik
Pałac Młodzieży w Łodzi
wojewódzkie
II miejsceJoanna Krym
WyróżnienieKarolina Sapińska
Mgr Bogumiła ZiólkowskaPawlak
Mgr Jan Dobrowolski
Mgr Hanna Sikorska
36.
37.
38.
39.
40.
41
42.
Etap centralny XIX
Mistrzostw Pierwszej
Pomocy PCK
Ogólnopolski Konkurs
Literacki - Książka, która
odmieniła moje życie.
Koncert chórówŚpiewająca Polska
Konkurs Literacki- Moje
ulubione miejsce w Łodzi i
regionie
I Konkurs Fotograficzny
„Piękno Łodzi i regionu
łódzkiego- pałace, wille,
kamienice”.
Pocztówka z Łodzi do Unii
Europejskiej
Ogólnołódzki Konkurs
Recytatorski „Elementarz
Księdza Jana
Twardowskiego*.
Polski Czerwony Krzyż
ogólnopolskie 4 miejsce- zespół XXV
LO
Mgr Jan Dobrowolski
Miejska Biblioteka w Bydgoszczy
ogólnopolskie III miejsceZuzanna Ciesielska
Mgr Dorota Spychała
Narodowe Centrum Kultury
wojewódzkie
Mgr Maria Hubluk
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
wojewódzkie
Srebrny dyplom- chór
XXV LO
Wyróżnienie- Jakub
Stępień
Szkoła Podstawowa nr 51, Towarzystwo
Przyjaciół Łodzi
wojewódzkie
WyróżnieniePatrycja Bartnik
Mgr Dorota Spychała
ŁCDNiKP, Biuro Poselskie Joanny
Skrzydlewskiej
wojewódzkie
Katolickie Gimnazjum SPSK
im. Św. Faustyny Kowalskiej
łódzkie
II miejsce:
Mgr Sławomira Wójcik
Kinga Margielska
Krzysztof Kaźmierczak
Piotr Król
I miejsceMgr Dorota Spychała
Katarzyna Stasiak
Mgr Sławomira Wójcik
II miejsceMateusz Kuzik
III miejsceAleksandra Pigońska
WyróżnienieAdrian Samiec
Mgr Sławomira Wójcik
Download

Zasady udzielania stypendim za wybitne osiągnięcia w nauce