DOĞRU
Her iki yönden sonsuza kadar uzandığı kabul edilen
ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz
çizgiye doğru denir.
A
B
Doğru AB ya da AB şeklinde gösterilir.
DOĞRU
a
a doğrusu
d
d doğrusu
DOĞRU PARÇASI
Doğrunun belirlenen iki nokta arasındaki
parçasına doğru parçası denir.
A
B
A
B
Doğru parçası [AB] veya AB şeklinde gösterilir.
doğru parçası
SINIFTAKİ EŞYALARDAN HANGİLERİ
DOĞRU PARÇASIDIR ?
IŞIN
IŞIN
IŞIN
Doğru parçasının sadece bir ucu sonsuza
uzanıyorsa bu şekle ışın denir.
A
A
B
B
[AB ışını
AB] ışını
Işın başlangıç yönüne göre AB] veya [AB şeklinde gösterilir.
Hangisi doğru parçasıdır?
a-)
b-)
c-)
S
R
Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şekil doğru parçasıdır.
B) [SR] şeklinde gösterilir.
C) Şeklin başlangıç noktası ve bitiş noktası bellidir.
D) Şekil SR şeklinde gösterilir.
E)Şekil bir ışındır.
PARALEL DOĞRULAR
Birbirini kesmeyen doğrulara paralel doğrular denir.
k
m
k ve m doğruları paralel doğrulardır.
k // m şeklinde gösterilir.
Paralel
doğrular
Aşağıdakilerden hangileri paralel doğrulardır?
A
C
B
D
KESİŞEN DOĞRULAR
Birbirini kesen doğrulara kesişen doğrular denir.
e
H
f
e ve f kesişen doğrulardır ve kesim noktası H noktasıdır.
e ∩ f = { H } şeklinde gösterilir.
KESİŞEN DOĞRULAR
KESİŞEN DOĞRULAR
KESİŞEN DOĞRULAR
Bu masanın yüzeyinde kesişen doğru var mı?
Aşağıdakilerden hangileri kesişen doğrulardır?
A
B
C
Dik kesişen doğrular
Birbirini dik açı ile kesen doğrulara dik kesişen doğrular denir.
d
A
g
d ve g doğruları dik kesişirler.
d ┴ g şeklinde gösterilir.
ÖTELEME
Bir noktanın bir yerden başka bir yere belirli
yön ve birimde yapılan kayma hareketine
öteleme denir.
. K noktasını 4 birim sağa , 2 birim aşağıya yuvarlayınız
K
M noktasını 1 br yukarıya , 3 br sola öteleyiniz.
M
Aşağıdaki şekli 1 br aşağıya , 5 br sağa öteleyiniz
Aşağıdaki şekli 1 br aşağıya , 3 br sağa öteleyiniz
T noktasını 1 br aşağıya, 4 br sağa öteleyiniz.
T
EŞ DOĞRU PARÇALARI
A
C
B
D
 Uzunlukları birbirine eşit olan doğru parçalarına eş doğru parçaları denir.
Eşlik = sembolü ile gösterilir.
 Örneğin; |AB|= 6cm ve |CD|= 6cm olsun. |AB|=|CD| olduğundan AB doğru
parçası CD doğru parçasına eştir. Bu eşlik [AB] = [CD] şeklinde gösterilir.
Paralel doğru parçaları
Her bir noktası arasındaki uzaklık eşit olan doğru
parçalarına paralel doğru parçaları denir.
A
3 cm
C
B
3 cm
D
AÇI ÇEŞİTLERİ
.C
.
A
Köşe
.
B
BAC =CAB= A
Yukarıda görüldüğü gibi başlangıç noktası ortak
iki kenarın meydana getirdiği şekle açı denir.
DİK AÇI
Ölçüsü 90º olan açılara dik açı denir.
.
90
D
.
E.
C
s(CED)= 90º
DAR AÇI
Ölçüsü 90º den küçük olan açılara
dar açı denir.
90
65
www.sunuindir.com
0
GENİŞ AÇI
Ölçüsü 90º den büyük olan açılara geniş açı denir.
.
180
130
.
0
Download

doğru