Turizm
istatistikleri
ISTATISTIK EK.indd 1
Tourism statistics
2000-2013
1/22/14 10:20:27 AM
ISTATISTIK EK.indd 2
Ekin Grubu
Araştırma Birimi tarafından
EMİTT Fuarı için hazırlanmıştır
Prepared by
Ekin Group
Research Unit for the EMITT Fair
Halaskargazi Cad.
No 145-301/9
Şişli /İstanbul
Tel: 212-2962222
Fax: 212-2474460
1/22/14 10:22:14 AM
ISTATISTIK EK.indd 3
3
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Dünya turizminin son 10 yılı
The last 10 years of the world tourism
Yıllık ortalama büyüme hızı
The average annual growth rate
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
Trilyon $
3,6
4,1
4,5
4,9
5,5
5,9
5,5
5,9
2011
6,5
2012
6,6
2013
7,0
1/22/14 10:24:04 AM
4
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Bazı ülkelerde kişi başına turizm geliri (2012) $
The tourism income in some countries (2012) $
Avustralya
Australia
5.131
Makao (Çin)
Macau (China)
3.219
ABD USA
1.885
Hong Kong (Çin) Hong Kong (China)
1.350
1.253
Almanya Germany
1.242
İngiltere England
969
İspanya Spain
888
İtalya Italy
Çin China
867
Türkiye Turkey
795
647
Fransa France
Kaynak (Source): UNWTO (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
TURİZM ORGANİZASYONU), DÜNYA BANKASI
Dünya ekonomisi ve turizm
World economy and tourism
Turizmdeki büyüme dünya
ekonomisinden daha hızlı
GSMH %4
8
Turizm %7
The growth rate of the world economy: %4
The growth rate in tourism: %7
7,1%
7
6,0%
7,4%
6,4%
Turizm Sektörü Büyüme
6
5
7,2%
Tourism grouth
4,9%
4
3
2
3,6%
4,0%
4,1%
4,1%
4,1%
Dünya GSYH Büyüme
2,9%
Global GDP Growth
1
0
ISTATISTIK EK.indd 4
2013T
2014T
2015T
2016T
2017T
2018T
1/22/14 10:24:04 AM
7,4%
ISTATISTIK EK.indd 5
5
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Yurtdışına ençok turist gönderecek
ilk 10 ülke (Tahmini, milyon kişi)
The first 10 countries which will send maximum numbers of
tourists abroad in 2020 (Approximately, million of people)
Almanya Germany
153
Japonya Japan
142
ABD USA
123
Çin China
100
95
İngiltere England
55
Fransa France
46
Hollanda Netherland
35
İtalya Italy
31
Kanada Canada
31
Rusya Russia
Kaynak (Source): UNWTO (BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER TURİZM ORGANİZASYONU)
Ençok ziyaretçi çeken ülkeler
2012 ziyaretçi sayısı (Milyon)
The countries which most attract tourists
83,0
65,0
Fransa France
57,7
ABD USA
Çin China
57,7
İspanya Spain
46,4
İtalya Italy
35,7
Türkiye Turkey
30,4
Almanya Germany
29,3
İngiltere England
25,7
Rusya Russia
25,0
Malezya Malaysia
Kaynak (Source): UNWTO (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TURİZM ORGANİZASYONU)
1/22/14 10:24:05 AM
6
ISTATISTIK EK.indd 6
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
2020’de ençok turist çekecek ilk 10 ülke
(Tahmin, milyon kişi)
The first 10 countries which will attract maximum numbers
of tourists in 2020 (Approximately, million of people)
Çin China
130
Fransa France
106,1
102,4
73,9
56,6
ABD USA
İspanya Spain
Hong Kong Hong Kong
52,5
İtalya Italy
53,8
İngiltere England
48,9
Meksika Mexico
48,0
Rusya Russia
44,0
Çek.CumhURİYETİ Czech Republic
Kaynak (Source): UNWTO (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TURİZM ORGANİZASYONU)
Ençok turizm geliri elde eden 10 ülke (Milyar $)
The 10 countries which earn the maximum tourism income
ABD USA
128,6
55,9
İspanya Spain
53,7
Fransa France
50,0
Çin China
41,2
İtalya Italy
38,5
Makao (Çin) Makau (China)
38,1
Almanya Germany
36,4
İngiltere England
31,7
Hong Kong Hong Kong
31,5
Avustralya Australia
1/22/14 10:24:06 AM
7
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Dünyada devam eden otel
yatırımlarının bölgelere dağılımı
The distribution of the continuing hotel
investments around the world into regions
İnşası devam eden
Under construction
Planlanan
Planned
Toplam projeler
Total projects
Proje
Oda
Proje
Oda
Proje
sayısı
sayısı
sayısı
sayısı
sayısı
Projects Chambers Projects Chambers Projects
Oda sayısı
Chambers
Amerika
America
1004
142.135 2572
326.744 3576
468.879
EMEA
726
156436
98889
1.252
249325
Bölgeler
Regions
526
Asya Pasifik 1715
Asia Pacific
398.686 641
160.812 2356
559.498
Global
697.257 3739
580.445 7184
1.277.702
3.445
Kaynak (SourCe): LodgIng EconometrIcs
ISTATISTIK EK.indd 7
Dünyanın en büyük zincir ve grup otelleri (ilk 10)
Worldwide the biggest 10 Hotel Group
Zincir-Grup adı
Hotel chain name
Ülkesi
Origin
Otel sayısı
Hotels number
Oda sayısı
Rooms number
Intercontinental
Hotels Group
İngiltere UK
4,48
658,348
Marriott
International
ABD USA
3,718
643,196
Hilton Worldwide
ABD USA
3,843
633,238
Wyndham
Hotel Group
ABD USA
7,205
613,126
Accor
Fransa France 4,426
531,714
Choice Hotels
International
ABD USA
6,178
497,205
Starwood Hotels
& Resorts
ABD USA
1,09
321,552
Best Western
International
ABD USA
4,086
311,894
Shanghai Jin
Jiang Int..
Çin China
1,243
193,334
Home Inns &
Hotels Manage
Çin China
1,426
176,824
1/22/14 10:24:06 AM
8
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Türkiye’nin dünya turizminden aldığı pay
4%
The share Turkey receives from the world tourism
3,6%
3,4%
3,0%
3%
3,5%
3,6%
3,5%
Turist sayısından alınan pay
3,0%
Visitors
2,7%
2,5%
2,4%
2,2%
2,2%
2,3%
2,3%
2,1%
2,0%
2%
Turizm gelirinden alınan pay
income
1,4%
1,3%
1,3%
1,0%
1%
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kaynak: UNWTO (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TURİZM ORGANİZASYONU), DÜNYA BANKASI
Türkiye’nin dünya turizmindeki sıralaması
The rank of Turkey in the world tourism
turizm geliri
The rank in tourism income
ziyaretçi sayısı
The rank in the number of visitors
2000 14
20
2001 11
17
12
2002 17
2003 9
15
8
2004 12
2005 89
9
2006 12
10
2007 9
9
2008 8
2009 9
7
9
2010 7
12
6
12
2012 6
2011
ISTATISTIK EK.indd 8
1/22/14 10:24:06 AM
ISTATISTIK EK.indd 9
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
9
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayıları* (Bin kişi)
Numbers of foreign visitors coming to Turkey* (Thousand)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
9.586
10.783
12.790
13.341
16.826
20.273
18.916
22.248
2008
24.944
2009
25.465
2010
2011
27.466
30.261
2012
31.782
2013*
33.467
(*) Ocak-Kasım, 11 aylık günübirlik girişler hariç
(*) January- Novamber, 11 Month, Except excursionists
1/22/14 10:24:09 AM
10
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Kişi başına turizm geliri ($)
Tourism income per capita ($)
ISTATISTIK EK.indd 10
Yıllar
Years
Yabancı
ziyaretçilerden
elde edilen
Income from foreign
visitors
Yurtdışında
yaşayan Türk
vatandaşlardan
elde edilen
Income from foreign
citizens abroad*
Kişi başı
turizm geliri,
toplam
Income per
capita, total
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013(*)
740
759
740
759
766
722
692
742
697
670
709
719
667
1.233
1.261
1.384
1.262
1.214
1.153
1.121
1.191
1.222
1.231
1.168
1.241
1 001
777
816
850
843
842
803
770
820
783
755
778
798
721
1/22/14 10:24:11 AM
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
11
Türkiye’nin turizm geliri (Bin Dolar)
Tourism income (Thousand Dollar)
ISTATISTIK EK.indd 11
2000
9,161
2001
10,066
2002
2003
2004
11,900
13,203
15,887
2005
18,152
2006
16,850
2007
18,487
2008
21,950
2009
21,249
2010
20,806
2011
23,020
2012
24.007
2013*
24.545
(*) Ocak-Kasım, 9 aylık
(*) January-November month
1/22/14 10:24:15 AM
12
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin
yaptıkları harcamaların dağılımı
Distribution spendings of foreign visitors coming to Turkey
Harcama Türü Type of Expenditures
1. Kişisel harcamalar
Individual Expenditures
Yeme-içme
Food and beverage
Konaklama
Accommodation
Sağlık
Health
Ulaştırma (Türkiye içi)
Transport (Inside Turkey)
Spor, eğitim, kültür
Sports, education, culture
Tur hizmetleri
Tour Services
Uluslararası ulaştırma
International transport
Cep Telefonu Dolaşım Harcamaları
Roaming Expenditures
Marina Hizmet Harcamaları
Marina Service Expenditures
Diğer mal ve hizmetler
Other Good and Services
Giyecek ve ayakkabı
Clothes and Shoes
Hediyelik eşya
Souvenirs
Halı, kilim vb
Carpet, Rug
Diğer harcamalar
Other Expenditures
2. Paket Tur Harcamaları (Türkiye’de kalan pay
Package Tour Expenditures (Share of Turkey)
3. Toplam Turizm Geliri
Total Tourism Income
%
72,3
20,0
9,5
1,6
5,4
0,5
1,3
12,4
0,5
0,2
20,9
10,0
5,2
0,7
5,0
27,7
100
Kaynak: TÜİK, Turizm İstatistikleri, III. Çeyrek 2013
Source: TurkStat, Tourism Statistics, 3rd Quarter 2013
ISTATISTIK EK.indd 12
1/22/14 10:24:15 AM
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
13
Türkiye’den yurtdışına çıkanların sayısı (milyon)
People going abroad from Turkey (million people)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
5.284
4.856
5.132
5.928
7.299
8.246
8.274
8.937
2008
9.742
2009
10.495
2010
2011
2012
2013*
ISTATISTIK EK.indd 13
11.001
11.043
11.043
11.687
(*) Ocak-Kasım, 11 Ay
(*) January-Novamber, 11 Month
1/22/14 10:24:15 AM
14
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Yurtdışına çıkışların amacına göre dağılımı (%)
Distribution of people going abroad by purpose (%)
ISTATISTIK EK.indd 14
Oran, %
Rate, %
Yakınları Ziyaret
Visiting Relatives
Ticari ilişkiler, Fuar
Trade relations, Fair
Diğer
Other
Gezi,Eğlence
Excursion, Entertainment
Görev
Duty
Alıveriş
Shopping
Dini
Religion
Toplantı, Konferans, Kurs, Seminer
Meeting, Conference, Course, Seminar
Eğitim
Education
Sağlık
Health
Kültür
Culture
Sportif İlişkiler
Sports Relations
25,3
20,6
19,8
16,3
6,9
2,5
2,4
2,3
2,0
1,2
0,4
0,2
1/22/14 10:24:18 AM
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
15
Türkiye’nin turizm harcaması (milyon dolar)
Tourism spending of Turkey Million dollar
2000
2001
1.711
1.738
2002
1.881
2003
2.113
2004
2005
2006
2007
2.524
2.872
2.742
3.259
2008
3.162
2009
4.145
2010
2011
2012
2013*
4.826
4.976
4.593
3.716
(*) Ocak-Eylül, 9 aylık
(*) January-September, 9 Month
ISTATISTIK EK.indd 15
1/22/14 10:24:27 AM
16
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler ve
toplamdaki payları (2011,12,13, 11 aylık, %/İlk 25 ülke)
ISTATISTIK EK.indd 16
Ülkeler Countries
Yıllar Years
2011
2012
2013
Almanya Germany
4.671.431
4.870.160
4.880.157
Rusya Russia
3.420.468
3.542.935
4.208.297
İngiltere Uk
2.549.079
2.415.269
2.472.257
Gürcistan Georgia
1.056.895
1.283.744
1.651.844
Bulgaristan Bulgaria
1.379.866
1.380.162
1.463.714
Hollanda Nederland
1.195.106
1.245.841
1.280.906
İran Iran
1.781.422
1.121.819
1.118.098
Fransa France
1.102.179
996.303
1.008.933
ABd Usa
733.193
742.632
754.867
Ukrayna Ukraine
586.020
612.391
730.068
İtalya Italy
722.036
680.092
696.500
İsveç Sweden
562.342
605.423
677.373
Irak Iraq
341.082
492.252
676.230
Yunanistan Greece
649.859
616.498
641.481
Belçika Belgium
573.133
594.118
636.581
Azerbaycan Azerbaijan
539.678
547.753
589.200
Avusturya Avusturia
510.949
488.229
499.311
Polonya Poland
481.426
423.331
417.760
Kazakistan Kazakhistan
306.103
368.298
412.357
Norveç Norvay
371.365
401.204
406.475
Danimarka Denmark
364.508
384.851
394.289
Romanya Romania
373.037
369.091
376.070
İsviçre Swiss
319.009
343.285
368.032
İspanya Spain
285.718
264.932
275.930
Libya Libia
38.405
194.624
240.917
25 Ülke Toplamı
24.914.309
24.985.237
26.877.647
Diğerler Other
Yabancı Toplam
5.347.038
5.454.377
6.589.456
30.261.347
30.439.612
33.467.103
Total 25 Country
Total Foregen Visitor
1/22/14 10:24:29 AM
17
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
The number and percentage of the visitors from the 25 countries that Turkey
receives maximum visitors in total (2011, 2012, 2013 for 11 months, %/)
Ülkeler Countries
Payı % Percentage (%) Değişim % Exchange (%)
2012
2013
2011/12
2012/13
0.157
Almanya Germany
16
15
4
0
8.297
Rusya Russia
12
13
4
19
2.257
İngiltere Uk
8
7
-5
2
Gürcistan Georgia
4
5
21
29
3.714
Bulgaristan Bulgaria
5
4
0
6
0.906
Hollanda Nederland
4
4
4
3
.098
İran Iran
4
3
-37
0
8.933
Fransa France
3
3
-10
1
867
ABd Usa
2
2
1
2
068
Ukrayna Ukraine
2
2
5
19
500
İtalya Italy
2
2
-6
2
İsveç Sweden
2
2
8
12
Irak Iraq
2
2
44
37
Yunanistan Greece
2
2
-5
4
581
Belçika Belgium
2
2
4
7
200
Azerbaycan Azerbaijan 2
2
1
8
311
Avusturya Avusturia
2
1
-4
2
.844
73
230
81
60
Polonya Poland
1
1
-12
-1
357
Kazakistan Kazakhistan 1
1
20
12
475
Norveç Norvay
1
1
8
1
289
Danimarka Denmark
1
1
6
2
070
Romanya Romania
1
1
-1
2
032
İsviçre Swiss
1
1
8
7
930
İspanya Spain
1
1
-7
4
917
Libya Libia
1
1
407
24
77.647
25 Ülke Toplamı
82
80
9.456
Diğerler Other
Yabancı Toplam
18
20
100
100
67.103
ISTATISTIK EK.indd 17
Total 25 Country
Total Foregen Visitor
1/22/14 10:24:29 AM
18
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Türkiye’ye gelen yabancı
ziyaretçilerin bölgelere dağılımı
Distribution of foreign visitors coming to Turkey by regions
Bölge Region
Antalya
İstanbul
Muğla
İzmir
Diğer Other
Toplam Total 2011
10.463.817
8.057.879
3.069.964
1.388.271
8.476.145
31.456.076
2012
10.299.366
9.381.670
3.132.475
1.368.924
7.600.421
31 782.856
2013
11.680.348
10.474.867
3.078.781
1.407.240
6.826.158
33 467.394
Türkiye’ye gelen turistlerin bölgelere dağılımı
Distribution of foreign visitors coming to Turkey by regions
%14
%24
DİĞER
Aegean
Cost
%30
İstanbul
%32
Antalya
Türkiye’de işletme belgeli tesislerdeki yatak
kapasitesinin bölgelere dağılımı (%)
The distribution of the total bed amount in facilities with operation permit in Turkey into regions (%)
ISTATISTIK EK.indd 18
%18
DİĞER
%53
%15
Antalya
MUĞLA
%14
İstanbul
1/22/14 10:24:30 AM
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
19
Türkiye’deki işletme belgeli yatak kapasitesi
Total Operation License bed number in Turkey
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Yatak sayısı
Number of beds**
325168
368819
396148
420697
454290
483330
508632
532262
565277
567470
629465
677572
711065
753.276
Tesis sayısı
Number of facilities
1824
1998
2124
2240
2357
2412
2475
2514
2562
2525
2647
2816
3018
3096
İşletme belgeli konaklama tesislerinin
tür ve sınıfları göre dağılımı
Operation License distribution of establishments by types and classes
Tesis
Tesis Türü - Sınıfı Types & Classes
Sayısı
2230 Oteller Hotels
ons (%)
ISTATISTIK EK.indd 19
5 ★ Otel 5 Star
369
4 ★ Otel 4 Star
561
3 ★ Otel 3 Star
699
2 ★ Otel 2 Star
539
1 ★ Otel 1 Star
62
Termal Otel Thermal Hotels
Bileşik Tesis Other Types
Tatilköyü Holiday Villages
Motel Motels
Butik Otel Butique Hotels
Golf Tesisi Golf Courses
Müstakil Apart Otel Apart Hotels
Özel Konaklama Tesisi Spacial Accom Hotels
Özel Tesis Spacial Establishments
Pansiyon Pensions
Toplam Total
39
15
83
12
47
4
106
226
283
51
3.096
1/22/14 10:24:30 AM
20
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Türkiye’nin dünya turizmdeki yeri
Yıllar
Years
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (*)
Dünya
World
Türkiye
Turkey
Turist Sayısı
(Milyon Kişi)
Number Of Tourists
(Million People)
Turizm Geliri
(Milyar $)
Tourism Income
($ Billion)
Turist Sayısı
(Milyon Kişi)
Number Of Tourists
(Million People)
T
(M
T
($
697
693
714
691
763
803
846
898
922
880
939
980
1.035
1.080
475
462
474
525
622
678
735
772
944
887
925
960
985
10.23
10.4
11.5
13.2
14.0
17.5
21.1
18.9
23.3
26.3
27.0
28.6
31.4
31.7
33.4
9
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
* Tahmin * Estimated
ISTATISTIK EK.indd 20
1/22/14 10:24:30 AM
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
21
Position of Turkey in the world tourism
ts
ISTATISTIK EK.indd 21
Türkiyenin Payı (%)
Share Of Turkey (%)
Turizm Geliri
(Milyar $)
Tourism Income
($ Billion)
Turist Sayısı
Number Of Tourists
Turizm Geliri
Tourism Income
9.1
10.0
11.9
13.2
15.8
18.1
16.8
18.4
21.9
21,2
20.6
23.6
24.0
24.5
1,5
1,67
1,85
2,03
2,3
2,63
2,24
2,6
2,85
3.0
3.1
3.2
3.1,
3.1,
1,93
2,18
2,51
2,51
2,55
2,68
2,29
2,39
2,3
2,3
2,2
2,4
2.3
2.3
1/22/14 10:24:31 AM
22
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Türkiye’ye ziyaretçiler hangi yolla geliyor
By which means the visitors come to Turkey
% 7.06
Denizyolu
Sea
% 26.61
% 66.16
Havayolu
Air
Karayolu
Road
% 0.15
Demiryolu Rail
Türkiye’ye gelenleri mesleklere göre dağılımı
Distribution of people coming to Turkey by occupations
Meslekler
Occupations
Payı,%
Share, %
Profesyonel meslek mensupları
Professional occupational associates
22,6
İşletme sahipleri, kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler vb.
Proprietors, lawmakers, senior managers, etc.
16,0
Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışanlar
Employees working in office or customer services
9,5
Hizmet ve satış elemanları
Service and sales employees
Yardımcı profesyonel meslek mensupları
Assistant professional occupational associates
7,5
6,0
Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Artisans and employees in relevant jobs
4,5
Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar
Facility and machine operators and fitters
2,6
Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık çalışanları
Qualified employees in agriculture, stockbreeding, hunting, forestry
1,3
Diğer Other
30,1
ISTATISTIK EK.indd 22
1/22/14 10:24:31 AM
23
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Havayolu şirketlerinin uçak
sayısı ve koltuk kapasitesi
Number of Airplane and seats of airline companies
KoltukYıllar Uçak- Özel Özel
sektör
sektör
Years
AirplanePrivate
Sector
SeatPrivate
Sector
Uçak
THY
Koltuk THY
Toplam/ Total
Airplane
Thy
SeatThy
Uçak Sayısı Koltuk
Sayısı /
Airplane
Seat
2000
34
8606
73
11917
107
20523
2001
56
11312
69
10855
125
22167
2002
77
15835
66
10598
143
26793
2003
80
16152
65
12147
145
28299
2004
100
20689
73
11655
173
32524
2005
120
23857
83
15135
203
38992
2006
115
22402
103
17525
218
39927
2007
110
20711
110
18700
220
39411
2008
106
19890
127
22238
233
42128
2009
138
26597
134
23549
272
50146
2010
176
33557
137
23702
313
59259
2011
192
36459
179
34030
371
70489
2012
162
31015
200
36215
362
67230
Türkiye’ye gelen yabancı
ziyaretçilerin geliş nedeni (%)
Reasons of foreign visitors for coming to Turkey (%)
ISTATISTIK EK.indd 23
Nedenler
Reasons
Gezi, Eğlence, Kültür, Sportif ilişkiler
Excursion, Entertainment, Culture, Sports relations
Yakınları ziyaret Visiting relatives
Sağlık Health
Dini Religion
Alışveriş Shopping
Toplantı, konferans, kurs, seminer, Görev, Ticari ilişkiler,
Fuar Meeting, conference, course, seminar, Duty, Trade relations, Fair
Share,%
Transit Aktarma
Eğitim Education
Diğer Other
Toplam Total
2,33
0,72
3,5
100,00
57,41
10,35
0,49
0,46
4,18
5,12
1/22/14 10:24:31 AM
24
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Seyahat acentesi sayısı (*)
Number of travel agencies (*)
2000
4.354
2001
4.376
2002
4.465
2003
4.495
2004
4.493
2005
4.878
2006
5.165
2007
5.184
2008
5.672
2009
5.751
2010
2011
2012
2013*
6.035
6.344
6.838
7.247
* Şubeler dahil
* Including branches
ISTATISTIK EK.indd 24
1/22/14 10:24:33 AM
25
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Türkiye incoming pazarında
ilk 10 firma / grup (2012)
Top 10 Incoming Companies of Turkey (2012)
6,7 TezTour
5,2 OTI Group
3,8 MP-IQ Travel
3,3 Corendon
6,9 Pegas
3,2 Anex
13,8
Thomas
Cook
2,7 MTS
2,0
NovumAlltours
14,8
TUI Türkiye
37,0
Others
(*) Grup bünyesindeki bütün şirket ve partnerler dahil
(*) Inculuded the hole firm of the companies and partners
Türkiye'deki grup ve zincir otellerin kapasiteleri
Hotel Chains Capasity of Turkey
ISTATISTIK EK.indd 25
Otel
sayısı Payı
(%)
Hotels Share
Number
Oda
sayısı
Rooms
Payı Yatak Payı
(%) sayısı (%)
Share Beds Share
Yerli Grup ve
Zincirler
669
81,2
138.1
79,9
318.7 81.3
Yabancı Grup
ve Zincirler
128
15,5
30.9
17,9
66.0
16,8
Yerli-Yabancı
Ortaklı Grup
ve zincirler
27
3,3
3.7
2,2
7.4
1.9
Domestic Group
and Hotel Chains
International Group
and Hotel Chains
Multiple Sharholder
of Group and Chains
1/22/14 10:24:33 AM
26
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
Uluslararası turizm fuarları ve EMITT
Bu yıl 17’ncisi yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası
Turizm ve Seyahat Fuarı- East Mediterrenaen
International Travel &Tourism Exibition (EMITT), kısa
sürede gösterdiği gelişme sonucu Avrasya bölgesinin
en büyük fuarı oldu. EMITT Fuarı, seyahat endüstrisi
alanında düzenlenen uluslararası fuarlardan; Berlin ITB,
Londra WTM, Moskova MITT, İspanya FITUR, Milano
BIT ve Utrecht Vakantiebeurs ile aynı kategoride
değerlendiriliyor. EMITT Fuarı, ITE Grubu tarafından
sektör kuruluşları işbirliği ile düzenleniyor.
International tourism exhibitions and EMITT
17th East Mediterranean International Travel &
Tourism Exhibition (EMITT) has been the largest fair of
Euroasia as a result of its development in a short period
of time. EMITT Exhibition is classified in the same
category with Berlin ITB, London WTM, Moscow MITT,
Spain FITUR, Milan BIT and Utrecht Vakantiebeurs,
internationally organized exhibitions for travel industry.
EMITT Exhibition is organized in cooperation with
industry incorporations by the ITE.
ISTATISTIK EK.indd 26
1/22/14 10:24:33 AM
27
TOURISM STATISTICS • 2000 - 2013
En büyük turizm fuarları
The largest tourism exhibitions
Fuarın adı /yeri
Name / Place of
exhibition
ITB
Berlin
FITUR WTM
BIT
Madrid London Milan
MITT
Moscow
EMITT
Istanbul
Fuarın
kuruluş yılı
1966
1981
1980
1993
1997
Metrekare
olarak alan
160
100
42,945 60
44
52
40
12
8
9
5
11
Yabancı ülke
ve bölge
190
173
202
122
118
68
Toplam
katılımcı
firma
10,923 13,100 10,316
Establishment
year of exhibition
Area in square
meters
Salon sayısı
Number
of halls
Foreign country
and region
Total participating
firms
ISTATISTIK EK.indd 27
1980
10.132 4.700
3.112
1/22/14 10:24:36 AM
Download

istatistikleri