2015-2016 BİLİM VE SANAT
MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA
SÜRECİ
NAZİLLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
NEDİR?
•
•
•
•
•
•
Okul Öncesi, İlkokul, ortaokul, lise çağındaki
Özel yetenekli
Örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini
aksatmadan
Bireysel yeteneklerinin farkında olma
Kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde
kullanmalarını sağlamak
69 ilde 83 bilim ve sanat merkezi
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
NEDİR?
•
•
•
•
•
Uyum,
Destek eğitimi,
Bireysel yetenekleri fark ettirme,
Özel yetenekleri geliştirme,
Proje üretimi/yönetimi
“İl Tanılama Sınav Komisyonu”
• İllerde bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin
tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere “İl
Tanılama Sınav Komisyonu” oluşturulacaktır. İl tanılama sınav
komisyonu özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu
milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında
bilim ve sanat merkezi müdürü/müdürleri, rehberlik ve
araştırma merkez müdürleri olmak üzere en az 3, en fazla 7
üyeden oluşturulacaktır. Oluşturulan bu komisyon Özel Eğitim
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan
edilen takvim doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmekten
sorumlu olacaktır.
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
ÖĞRENCİ SEÇİM TAKVİMİ (1. VE 2. SINIFLAR)
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
ÖĞRENCİ SEÇİM TAKVİMİ (3. VE 4. SINIFLAR)
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
ADAY GÖSTERME
• 1.2.3.4. Sınıfa devam edenlerden.
• Resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında
akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen
öğrencilerin sınıf öğretmenlerince aday gösterilmesiyle
süreç başlar.
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
ADAY GÖSTERME (1. ve 2. SINIFLAR)
• 09 Kasım-27 Kasım 2015 tarihleri arasında
• Bir öğrenci en fazla 2 yetenek alanından
• Formda ortak soruların yanında aday
gösterildiği alandaki becerilerini ölçen
sorular ayrı ayrı doldurulacak
• Grup tarama sınavına girecek olanlar
10 aralık 2015 tarihinde http://meb.gov.tr
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
ADAY GÖSTERME (3. ve 4. SINIFLAR)
• 09 Kasım-27 Kasım 2015 tarihleri arasında
Velilerince 35.00 tl
« Kurumsal Tahsilat Programı»
• Parası yatırılan öğrencilerin formu sınıf
öğretmenlerince doldurulacak
• Merkezi sınavına girecek olanlar
06 Ocak 2016 tarihinde http://meb.gov.tr
•
GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI
1. AŞAMA
GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI
2. AŞAMA
GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI
3. AŞAMA
GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI
4. AŞAMA
GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI
5. AŞAMA
GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI
6. AŞAMA
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE
ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ
• Aday gösterilenlerden 2 aşamada yapılacaktır.
Birinci Aşama: Grup Tarama Sınavları
İkinci Aşama: Grup tarama sınavı sonuçlarına göre
belirlenen öğrencilerin bireysel değerlendirmeye
alınması
GRUP TARAMA SINAVININ UYGULANMASI
1. VE 2. SINIFLAR
• Sınava gireceklerin listesi ÖRGM tarafından il
MEM lere gönderilecek
• İl tanılama sınav komisyonları
14 Aralık 2015-08 Ocak 2016 tarihleri arasında
sınav yer ve zaman bilgileri okullara gönderilecek.
• 11/01-29/04 2016 tarihleri arasında 10-20 kişilik
gruplara elektronik ortamda yapılacak.
• Sonuçlar 05 Mayıs 2016 www.meb.gov.tr
GRUP TARAMA SINAVININ UYGULANMASI
3. VE 4. SINIFLAR
• Merkezi sınav şeklinde olacak.
• Sınav giriş belgeleri okul müdürlüklerince
26/01/2016-12/02/2016 tarihleri arasında çıktısı
alınıp onaylanarak öğrenciye verilecek.
• Grup tarama sınavı 14 Şubat 2016 saat 10:00
• Sonuçlar 09 Mart 2016 www.meb.gov.tr
3. VE 4. SINIF DÜZEYİ İÇİN YAPILAN MERKEZİ SINAVA
GİRERKEN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ
GEREKENLER
BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER
1. VE 2. SINIFLAR
• Genel zihinsel yetenek
• Resim yetenek/beceri değerlendirme komisyonu
• Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu
BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER
3. VE 4. SINIFLAR
• Genel zihinsel yetenek
• Resim yetenek/beceri değerlendirme komisyonu
• Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu
ÖZEL YETENEKLİ BİREY
1- Genel ve özel yetenek
2- Yaratıcılık
3-Motivasyon
Üstün veya Özel yeteneklilik dört temel insan özelliği
arasındaki etkileşimden oluşur.

1-Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi,

2-Yüksek düzeyde görev sorumluluğu,

3-Yüksek düzeyde yaratıcılık,

4-Yüksek düzeyde motivasyondur.
Fiziksel özellikleri
• Fiziksel yapı ve genel sağlıkları normalin
üstündedir
• Aşırı duyarlı sinir sistemine sahip
• Duyu organları keskindir
• Kuvvetlidirler ve koordinasyon gerektiren
faaliyetlerde tepkileri daha hızlıdır
Sosyal Gelişim Özellikleri
• Kendilerinden büyük çocuklarla karmaşık oyun
• Espri yetenekleri gelişmiştir.
• Liderlik
Kişilik Özellikleri
• Bağımsız olma
• Yüksek amaç ve ideallere sahiptirler
• Mükemmel olma
• · Özgüvenleri yüksektir
Ahlâkî Özellikleri
• Açlık, nükleer savaş, çevre kirliliği, barış,
• Açlık, nükleer savaş, çevre kirliliği,
• Sorgulayıcı, keskin gözlemci,
• Keskin adalet duygusu
Zihinsel Özellikleri
• Yeni mekanik âletler
• Başladıkları görevlerin bitirilmesi
• Daha meraklı olmaları
Ayrım
PARLAK ÇOCUK
ÜSTÜN ÇOCUK
İlgilidir.
Aşırı meraklıdır.
Çok çalışır.
Etrafta dolanıp çalışmaz gibi
görünürken sınavlarda başarılıdır.
Kolaylıkla öğrenir.
Zaten biliyordur.
Tam olarak öğrenmesi için 6-8
tekrar gerektirir.
Tam olarak öğrenmesi için 1-2 tekrar
yeterlidir.
Ödevlerini tamamlar.
Yeni proje atılımlarında bulunur
İyi ezberler
İyi tahmincidir
Yaşıtlarından hoşlanır.
Yetişkinleri tercih eder.
Üst grubu oluşturur.
Grubun ötesindedir.
Öğrendiği kadarıyla tatmin olur.
Çok fazla öz eleştiri yapar.
Ayrım
DEHP’Lİ ÇOCUK
ÜSTÜN ÇOCUK
Hiperaktif çocuklar istemli
dikkat ve davranış denetimini
gerçekleştiremezler.
Üstün çocuklar ilgilendikleri
zaman dikkatlerini
yoğunlaştırabilirler ve sadece
zihinsel uyarıcının yetersiz
olduğu durumlarda kendilerinde
amaçsız hareketlilik görülebilir.
Beyindeki yapısal ve işlevsel
anormallikler, merkezi sinir
sistemindeki yapısal ve işlevsel
bozukluklar nedenler
arasındadır.
Aşırı duyarlı sinir sistemine
sahip olmaları normal yaşıtlarına
oranla daha fazla hareketli
olmalarına yol açabilir.
Gruplara Ayırma
• Benzer özellikler gösteren öğrencilere birlikte
çalışma imkânı
• · İçeriği daha kısa zaman diliminde verme
• Normal sınıflarda oluşturulan seviye grupları
Zenginleştirme
• İçerik, Süreç ve Üründe yapılan değiştirmeler
• Esneklik
• Farklı görevlendirme
Hızlandırma
• Birinci sınıfa erken başlatma Sınıf atlatma
• Destek eğitim odaları
Eğer üstün zekalı çocuk sınıf ortamında;
• Sürekli olarak huzursuzluk ya da aşırı hareketlilik gösteriyorsa,
• Aşırıya kaçan ölçülerde şaka ya da yaramazlık yapıyorsa,
• Bütün olumlu ve uyumlu davranışlarına karşın, akademik olarak
göstermesi gereken başarıyı gösteremiyorsa,
• Ders etkinliklerine katılmayıp bir köşede oturuyor, içine kapanık,
gündüz düşleri kuruyorsa,
• Sık sık okulu asıyorsa,
• Ev ödevlerini yapmaktan kaçınıyor ya da isteksiz davranıyorsa,
• Öğretmenin sonuçlandırdığı bir konuda hala ısrarlı biçimde
tartışmaya devam etmeye çabalıyorsa,
Öğrenciye uygulanan programın;
• Ya çok kolay olmasından,
• Ya sınıf çalışmalarındaki hızın çok ağır gelişmesinden,
• Ya aşırı tekrarlara yer vermesinden,
• Ya derinlemesine tartışmalara yeterince yer vermemesinden,
• Ya verilen ödevlerin yeteri kadar çocuk için kendi yeteneğini
ve yeterliğini geliştirici olmamasından,
• Ya da ders konularının öğrenciye ilginç gelmemesi, onun
olgunluk ve yetenek düzeyinin çok altında olmasından
kaynaklanmaktadır.
Eğitim ortamında yapılması gereken değişiklikler;
• Her düzeydeki okul programlarında esneklik sağlanmalı
• Sınıflarda öğrenci sayılarını normal sayıya getirilmeli
• Okul ve sınıflarda çeşitli ve eğitim programlarının gerektirdiği eğitim
araç ve gereçleri sağlanmalı
• Eğitim sisteminde gerekli değişiklikler yapmalıyız. Çünkü halen
yürürlükteki eğitim sistemimiz çocuklarda yaratıcılık niteliklerinin
geliştirilmesine olanak vermemektedir
• Bu çocukları tanımak, onların gelişmeleri için gerekli yardımları yapma,
yeni eğitim öğretim yöntemlerini yeterli düzeyde tanıtmak için
öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir.
Öğretmene Öneriler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Daha güç sorular sorun.
Yeni düşünceler ve kavramlara ilişkin yeni uygulamalar geliştirmesini
isteyerek düşüncelerine esneklik kazandırın.
Sınıf çalışmalarına ilişkin olarak özel araştırma, inceleme ödevleri verin.
İlgilendikleri bir konuda özel proje geliştirmelerine fırsat tanıyın. Bu projeyi
sınıf arkadaşlarıyla paylaşmalarını olası kılın.
Kulüp başkanı olmalarına, etkinlikleri planlamalarına ve oyunları
yönetmelerine fırsat tanıyın.
Sınıf düzeyini dikkate almadan, çocukların kendi hızlarında programda
ilerlemelerine fırsat tanıyın.
Açık bir biçimde üstün oldukları matematik, fen vb. derslerde daha üst düzeye
çıkmalarını olası kılın. Bu alanlarda daha özgür ve ileri çalışmalarını teşvik edip,
tekrarlayıcı alıştırmalardan uzak tutmaya çalışın.
Bazı konuların öğretilmesinde söze yardımcı olmalarına, arkadaşlarına konuları
öğretmelerine izin verin.
Bu çocuklar için, ana babaları ve okul aile birliği ile ilişki kurup özel ders ya da
en yakın üniversitelerden ders alabilmelerinin yollarını araştırın.
Yeteneklerinin farkında olmalarını ve değerini bilmelerini sağlayın.
Veliye Öneriler;
• Çocuğunun yeteneği veya zekasına yönelik özellikleri hakkında bilgi sahibi
olması
• Çocuğun zeka gelişimine katkı sağlayacak yaşına uygun materyaller almak
• İmkanlar elverdiği ölçüde yeteneğini geliştirici aktivitelere katılımını
sağlamak
• Bu çocukların yapısından kaynaklanan zorluklara karşı velilerin tutarlı ve
sabırlı olması
• Hayal gücüne gelişmiş olan bu çocukları fikirleri anne babaya saçma gelse
dahi teşvik edici olunmalı, alaya alınmamalıdır.
• Bu kişilerinde çocuk olduğunu unutmayıp sosyal hayattan
koparılmamalıdır.
TEŞEKKÜR EDERİZ
Download

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Alımı İşlemleri Bilgilendirme