Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do
organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH,
MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH. Wykazy stanowią podstawę rozliczenia wynagrodzenia,
uzyskanego od organizatora imprezy, pomiędzy twórców wykonywanych i odtwarzanych utworów.
Pominięcie w wykazie jakiegokolwiek utworu stanowi naruszenie praw twórców, postanowień umowy
licencyjnej oraz rodzi skutki prawne przewidziane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Organizatorzy swoim podpisem potwierdzają rzetelność danych wyszczególnionych w wykazach.
WYKAZ UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH,
SŁOWNO-MUZYCZNYCH
które zostaną wykonane podczas n/w imprezy
Nazwa imprezy .............................................................................................................
Nazwa miejscowości.........................................................................................................
Nazwa obiektu / sali ....................................................................................................................
Raport nr
.................................................
Wpływ zł .................................................
Nr przelewu
.................................................
Inspektorat nr .................................................
Nr umowy
.................................................
Data wpływu.....................................
podpis i pieczątka
inspektora ZAiKS
WYPEŁNIA ZAiKS
Dane organizatora ........................................................................................................................
Data lub okres organizowania imprez/y........................................................................................
UWAGA: Wypełnić należy pismem drukowanym lub na maszynie.
Nazwisko i imię
kompozytora
Nazwisko i imię autora tekstu
(choreografii, opracowania, tłumacz.)
L.p.
Tytuł utworu
1.
Jest taka ulica
Dariusz Czarny
Adam Ziemianin
2.
Cicho w Zakrzówku
Dariusz Czarny
Adam Ziemianin
3
Jeszcze grajmy
Aleksandra Kiełb-Szawuła
Aleksandra Kiełb-Szawuła
4.
Powrotna droga
Dariusz Czarny
Adam Ziemianin
5.
Trzeba nam
Dariusz Czarny
Dariusz Czarny
6.
Przesiadkowo w Częstochowie
Dariusz Czarny
Adam Ziemianin
7.
Listownie do Wojtka B.
Dariusz Czarny
Adam Ziemianin
8.
Testament poety
Dariusz Czarny
Adam Ziemianin
9.
Zaproszenie na wędrówkę
Ryszard Żarowski
Ryszard Żarowski
10.
Kałużowo w Nowej Rudzie
Dariusz Czarny
Adam Ziemianin
11.
Czy to miłość
Dariusz Czarny
Adam Ziemianinh
12.
Lubię gdy
Dariusz Czarny
Dariusz Czarny
13.
Prezent imieninowy
Dariusz Czarny
Adam Ziemianin
14.
Koncert
Aleksandra Kiełb-Szawuła
Krzysztof Myszkowski
Aleksandra Kiełb_Szawuła
15.
Trudno liczyć
Dariusz Czarny
Adam Ziemianin
16.
Bieszczadzka łąka
Dariusz Czarny
Adam Ziemianin
17.
Bieszczadzkie anioły
Krzysztof Myszkowski
Adam Ziemianin
18.
Wybacz
Dariusz Czarny
Dariusz Czarny
19.
Wciąż przed siebie
Dariusz Czarny
Adam Ziemianin
20.
Gdziekolwiek
Dariusz Czarny
Edward Stachura
21.
Jeden raz
Dariusz Czarny
Dariusz Czarny
L.p.
Tytuł utworu
22.
Głos wołającego na pustyni
Nazwisko i imię
kompozytora
Dariusz Czarny
Nazwisko i imię autora tekstu
(choreografii, opracowania, tłumacz.)
Adam Ziemianin
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
pieczątka organizatora imprez/y
podpis i pieczątka osoby wypełniającej wykaz
(w przypadku braku pieczątki –
czytelny podpis i nr dowodu osobistego)
Download

WYKAZ UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH