www.rbr.sk
CESTNÉ STAVBY
POZEMNÉ STAVBY
Vážený obchodný partner,
dovoľte nám prezentovať profil spoločnosti
R B R, spol. s r.o. so sídlom na Mudroňovej ul. 5 v Žiline.
Spoločnosť vznikla r. 1993 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline.
Predstavujeme sa Vám ako spoločnosť, ktorá v rámci svojho pôsobenia zabezpečuje komplexné stavebné a technologické dodávky a služby súvisiace s prípravou a
realizáciou stavieb: pozemných
cestných
- bytových
- inžinierskych
- polyfunkčných
- parkovísk
- priemyselných
- spevnených plôch
- poľnohospodárskych
- oporných múrov
a sanácií
Profesná štruktúra spoločnosti združuje manažérov, technikov a pracovníkov rôznych remeselných odborov a je vybudovaná tak, aby smeboli schopní zvládnuť akúkoľvek zákazku komplexne.
V r. 2006 sa zo spoločnosti odčlenila zložka výroby betónových zmesí a vznikla
dcérska spoločnosť RBR Betón, s.r.o. so sídlom na Mudroňovej ul. č. 5 v Žiline.
Pri výrobe a doprave betónových zmesí máme k dispozícii certifikovanú stavebnú
betonáreň SCHWING STETTER.
Spojenie výroby betónu s jeho transportom, t.j. dopravnými službami, ktorými
spoločnosť disponuje, predstavuje komplexný balíček služieb pre zákazníka.
Kvalita a parametre nami zrealizovaných stavieb a spokojnosť našich zákazníkov
Vám zaručujú, že ak sa rozhodnete pri realizácii Vášho projektu spolupracovať
s našou spoločnosťou, rozhodli ste sa správne.
Stanislav Raab
konateľ spoločnosti
POZEMNÉ STAVBY
BETONÁREŇ
CESTNÉ STAVBY
R B R, spol. s r. o.
Mudroňova 5
010 01 Žilina
RBR Betón, s. r. o.
Mudroňova 5
010 01 Žilina
R B R, spol. s r. o.
Mudroňova 5
010 01 Žilina
IČO: 31 593 313
IČ DPH: SK2020449310
IČO: 36 672 572
IČ DPH: SK2022237712
IČO: 31 593 313
IČ DPH: SK2020449310
+421 41 564 31 81
+421 41 500 63 62
+421 41 564 33 67
+421 41 564 31 81
dispečing:
+421 903 528 817
príprava:
+421 41 564 06 87
doprava:
+421 902 930 180
[email protected]
výroba:
+421 902 930 190
[email protected]
príprava:
+421 41 564 06 87
[email protected]
výroba:
+421 903 504 302
[email protected]
Logistika betónovania
Najväčší
výrobca betónu
na Slovensku
POZEMNÉ STAVBY
referenčné stavby
referenčné stavby
THE CUBE – ŽILINA
ZOSUV - KOLÁROVICE
Administratívna budova a distribučné centrum
KINEKUS
KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY
IBV DREVODOMY
A PENZIÓN VŔŠKY TERCHOVÁ
KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY
OBYTNÝ SÚBOR VLČINCE 5
REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA
- ŽILINA
ŽILINA - BÁNOVÁ
APARTMÁNOVÉ DOMY
OŠČADNICA
KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY
PREMYSELNÁ ZÓNA - STREČNO
SKLADOVÁ HALA
TOPVAR - STREČNO
KIA - KRASŇANY
METRO - ŽILINA
SPEVNENÉ PLOCHY
VLČINCE 5 - ŽILINA
ŽILPO, s.r.o.
Žilina
REZIDENCIA
KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
VŔŠKY - TERCHOVÁ
LESOPARK - ŽILINA
Polyfunkčný objekt
ŽILINA
CESTNÉ STAVBY
THE CUBE – ŽILINA
POZEMNÉ STAVBY
Objednávateľ: CITY development, s.r.o., Tajovského 5, Žilina
Realizácia: 01 / 2008 - 09/2009
Popis stavby :
The Cube je rezidenčný projekt, situovaný kúsok od Lesoparku, mestskej plavárne a iba 15 min. pešo od historického centra Žiliny.
Bytový dom je riešený ako samostatne stojaci bytový dom s jedným podzemným
garážovým priestorom so 71 parkovacími miestami. Celkový počet bytových jednotiek je 90.
Na 1. NP je riešené ako polyfunkčné, s obchodnými priestormi, pivničnými kobkami,
výmenníkovou stanicou pre vykurovanie s napojením na horúcovodný rozvod CZT.
Voľná plocha nad 1. PP mimo bytového domu je využitá na parkovacie statia
s 39 parkovacími mikestami.
Na 2. NP až 13. NP je riešených 90 bytových jednotiek. Z konštrukčného hľadiska ide o bytový dom so skeletovou konštrukciou z monolitického železobetónu.
Obvodové plášť a vnútorné priečky sú murované.
Obvodový plášť je zateplený, opatrený tenkovrstvou omietkou a kombináciou
farieb je docielené zaujímavé farebné členenie fasády.
... viac na http://www.the-cube.sk
KINEKUS
POZEMNÉ STAVBY
Administratívna budova a distribučné centrum
Objednávateľ: Ing. Š. Súkeník - KINEKUS, Kysucké Nové Mesto
Realizácia: 2007
Popis stavby :
Objekt administratívnej budovy a distribučného centra je samostatne stojaci
s napojením na cestnú komunikáciu Rosinská cesta.
Objekt je z funkčného hľadiska rozdelený na dve časti:
Expedícia – trojpodlažná budova pre príjem tovaru a styk so zákazníkom,
vzorkovňou, administratívou, šatňami a ubytovacou časťou so samostatným
vstupom.
Z konštrukčného hľadiska je riešená ako stavba s murovaným obvodovým
plášťom Porotherm a so železobetónovými stropmi.
Obvodový plášť je zateplený a opatrený tenkovrstvou silikátovou omietkou.
Okná a balkónové dvere sú plastové, 5 komorové z vonkajšej strany
vo farebnej úprave.
Skladovacia hala – oceľová skladová hala opláštená izolačnými panelmi s PUR
jadrom systému RUUKKI.
Strecha je vytvorená oceľovými priehradovými väzníkmi systému RUUKKI
a krytinou z trapézového plechu.
Celé dielo bolo realizované „na kľúč“, t.z. od zemných prác, inžinierskych sietí,
stavby samotnej až po terénne úpravy.
IBV DREVODOMY A PENZIÓN
POZEMNÉ STAVBY
VŔŠKY - TERCHOVÁ
Objednávateľ: Optima consulting, s.r.o. Karpatská 9A/8402, Žilina
Realizácia: 03 / 2008 - 08/2009
Popis stavby :
Projekt výstavby je umiestnený do jednej z turisticky najatraktívnejších lokalít Slovenska, ktorá je príťažlivá v letnej aj zimnej sezóne. Obec Terchová leží
v tesnom susedstve Národného parku Malá Fatra.
Výstavba je realizovaná v lokalite „Vŕšky“, priamo vedľa jestvujúceho amfiteátra
„Nad bôrami“ a práve dostavaného relaxačno – informačného centra „Terchovec“.
Zámerom projektu je vybudovať v predmetnej lokalite vhodné možnosti ubytovania, ktoré by spĺňali predstavy o pohodlnom a komfortnom strávení dovolenkového alebo víkendového pobytu v prostredí, ktoré by čo najviac pripomínalo pocit
pobytu na chate. Zároveň bolo podmienkou, aby vybavenie domov a infraštruktúra projektu spĺňala aktuálne kritériá z hľadiska použitých materiálov a technických riešení.
Súbor bude tvoriť celkovo 28 drevodomov. Z konštr. hľadiska ide o klasickú drevostavbu s 1. NP, alternatívne podpivničenú s obytným podkrovím. Každý apartmán
bude okrem iného vybavený aj krbom, kuchynským kútom, pripojením na internet
( wifi signál vnútri apartmánu ), digiTV, alarmom, interným telefónom a diaľkovým
riadením vlastného el. vykurovania. Stavby budú dokončené do finálnej podoby
z hľadiska exteriéru aj interiéru.
Súčasťou súboru bude výstavba penziónu, v ktorom sa bude nachádzať reštaurácia s kaviarňou, vináreň, sauna, vírivka, malé firnes a garáže s parkoviskom.
Celé dielo je realizované „na kľúč“, t.z. od zemných prác, inžinierskych
sietí, stavby samotnej až po terénne úpravy.
... viac na http://www.dreveniceterchova.sk
OBYTNÝ SÚBOR
POZEMNÉ STAVBY
VLČINCE 5 - ŽILINA
Objednávateľ: KASTOR, s.r.o., Štúrova 3, Bratislava
Realizácia: 02 / 2008 - 10/2009
Popis stavby :
Nový obytný súbor Žilina - Vlčince 5 tvoria tri samostatne stojace bytové domy :
SO 101 bytový dom A, SO 103 bytový dom B a SO 103 bytový dom C.
Hlavnou funkčnou náplňou každého objektu je bývanie spolu v 287 bytoch
s rôznym dispozičným riešením, v rôznych veľkostných kategóriách /1 až 4 izbové, jedno a dvojgeneračné/. Prevažnú väčšinu bytov tvoria byty stredných
veľkostných kategórií.
Bytové domy sú šesťpodlažné, na 1. NP sú situované garáže a pivnice
a odovzdávacia stanica tepla, samostatná pre každý dom.
Použitý nosný systém je monolitický železobetónový skelet, obvodový plášť je
tehlový murovaný, kompletne zateplený, priečky sú murované. Okná sú plastové
5 komorové so štrbinovým vetraním. Každý byt má samostatné meranie
tepla, vody a teplej úžitkovej vody.
Vybavenie bytov predstavuje vyšší štandard. Pre každú bytovú jednotku sú
navrhnuté komponenty zariadenia v štandardnej výbave, pričom budúci majiteľ bytu má možnosť v rámci klientských zmien riešiť byt nadštandardne.
Dominantným architektonickým prvkom domov sú balkóny a loggie, farebne odlíšené od ostatnej fasády. Na najvyššom, 6. NP sú situované terasy
... viac na http://bytykastor.sk
APARTMÁNOVÉ DOMY OŠČADNICA
POZEMNÉ STAVBY
Objednávateľ: Apartos, s.r.o., Poštová 3, Bratislava
Realizácia: 06 / 2007 - 05/2008
Popis stavby :
Apartmánové domy sú umiestnené v tichom prostredí nad centrom obce Oščadnica s výbornou dostupnosťou k lyžiarskym vlekom a pár minút chôdze
k reštauračným a obchodným zariadeniam strediska.
Projekt tvoria dve, spoločnou lyžiarňou prepojené trojposchodové budovy.
Jedno až trojizbové apartmány s rozlohou od 43 m² dopĺňa osem mezonetov
s plochou 75 m² a 90 m² s vnútorným schodiskom a panoramatickým výhľadom
na okolitú prírodu. Súčasťou každého apartmánového bytu je jeden alebo dva
balkóny, prípadne terasa, parkovacie státie na priľahlom súkromnom parkovisku
a úložný priestor v lyžiarni.
Z konštrukčného hľadiska ide o klasickú tehlovú murovanú stavbu, kompletne
zateplenú.
Z dôvodu nestabilnej základovej pôdy bolo realizované pilotové zakladanie.
Časť vonkajšej fasády je riešená obkladom z lomového kameňa,
farebne odlíšeného od ostatnej fasády.
Okná a balkónové dvere sú plastové, 5 komorové z vonkajšej strany
vo farebnej úprave dreva. Každý z apartmánových domov je dokončený
do finálnek podoby z hľadiska exteriéru aj interiéru.
Celé dielo bolo realizované „na kľúč“, t.z. od zemných prác, inžinierskych sietí,
stavby samotnej až po terénne úpravy.
.... viac na http://www.vasapartman.sk
SKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU
POZEMNÉ STAVBY
TOPVAR - STREČNO
Objednávateľ: Optima consulting, s.r.o., Karpatská 9A/8402, Žilina
Realizácia: 11 / 2007 - 04/2008
Popis stavby :
Stavbu je možné charakterizovať ako samostatne stojacu novostavbu s dvomi nadzemnými podlažiami, nepodpivničenú, prestrešenú sedlovou strechou, ktorá sa v pohľadoch javí ako plochá. Z konštrukčno-materiálového hľadiska možno objekt charakterizovať ako oceľovú montovanú halu.
Skladová časť je opláštená sendvičovými panelmi systému RUUKKI.
Administratívna časti je dvojpodlažná s výplňovým murivom SETA a monolitickým stropom.
Strecha je vytvorená oceľovými priehradovými väzníkmi systému RUUKKI
a krytinou z trapézového plechu.
K objektu prislúchajú spevnené plochy s vytvorením parkovacích miest pre
zamestnancov a nákladnú dopravu.
Celé dielo bolo realizované „na kľúč“, t.z. od zemných prác, inžinierskych
sietí, stavby samotnej až po terénne úpravy.
ŽILPO s.r.o. - Komplexná rekonštrukcia
POZEMNÉ STAVBY
a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia
Objednávateľ: ŽILPO, s.r.o. Žilina
Realizácia: 03 / 2006 - 2011
Popis stavby :
Projekt bol zameraný na rekonštruckiu budovy, výmenu výťahov, modernizáciu,
nákup zdravotníckych technológií a špičkovej prístrojovej techniky, ktorú budú
využívať obyvatelia Žiliny a širokej spádovej oblasti.
Výsledkom projektu je zvýšená kapacitná a kvalitatívna úroveň poskytovanej
zdravotnej starostlivosti.
Projekt bol realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu
Zdravotníctvo, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Rezidencia Lesopark – ŽILINA
POZEMNÉ STAVBY
Polyfunkčný objekt ul. Karpatská, Žilina
Objednávateľ: Optima consulting, s.r.o., Karpatská 9A/8402, Žilina
Realizácia: 03 / 2006 - 05 / 2007
Popis stavby :
Projekt je situovaný na okraji obývanej zóny miestnej časti Žilina – sídliska
Vlčince na Karpatskej ulici.
Stavbu je možné charakterizovať ako samostatne stojacu novostavbu s ôsmimi nadzemnými podlažiami a technickým podzemným podlažím. Celkovo sa v objekte nachádza 76 bytových jednotiek a v technickom podlaží 86
garážových parkovacích miest. Časť 1. NP tvoria komerčné priestory, ktorých využitie je smerované k aktivitám vedúcim k spríjemneniu bývania.
Použitý nosný systém je monolitický železobetónový skelet, obvodový plášť
je tehlový murovaný z tehloblokov POROTHERM, kompletne zateplený kontaktný zatepľovacím systémom TERRANOVA, priečky sú murované, vnútorné omietky BAUMIT. Výplne otvorov sú plastové, v časti polyfunkcie hliníkové.
Vybavenie bytov predstavuje vyšší štandard. Projekt zahŕňa nadštandardné služby, ako napr. centrálnu recepciu, kamerový systém a dátové siete.
K objektu prislúchajú spevnené plochy s vytvorením exteriérových
parkovacích miest.
... viac na http://www.rezidencialesopark.sk
POZEMNÉ STAVBY
Polyfunkčný objekt
ul. Štefánikova v Žiline
Objednávateľ: Optima real, s.r.o., Žilina
Realizácia: 2011
Popis stavby :
Objekt je situovaný v centre mesta v jestvujúcej uličnej zástavbe. Realizácia diela v II. etapách je riešená pre objekt „A“ z časti ako rekonštrukcia a dostavba,
včasti „B“ ako novostavba.
Objekt „A“ je polyfunkčný, je v ňom situovaná štýlová reštaurácia s kompletným zázemím (1.PP a 1. NP), na 2. NP je zriadená jazyková škôlka,
3. NP ambulancia a ostatné podlažia až po 6. NP sú určené na bývanie.
Hlavnou funkčnou náplňou objektu „B“ s 5 NP a podzemnými garážami je bývanie v bytoch s rôznym dispozičným riešením.
Použitý nosný systém je monolitický železobetónový skelet, obvodový plášť je
tehlový murovaný, kompletne zateplený, priečky sú tehlové murované. Okná sú
plastové, každý byt má samostatné meranie tepla, vody a TÚV. Vybavenie bytov
na základe požiadaviek klientov.
ZOSUV - KOLÁROVICE
CESTNÉ STAVBY
Objednávateľ: Cestné stavby, Žilina
Realizácia: 05 / 2010 - 10 / 2010
Popis stavby :
Projekt tejto stavby riešil havarijný stav na ceste I/18 v smere Bytča-Makov,
kde vplyvom dopravy a poveternostných vplyvov došlo k zosuvu časti úseku cesty. Stavba sa realizovala počas čiastočnej uzávierky cestnej premávky
v jednom smere,riadenej svetelnou signalizáciou.
Po vykonaní zemných prác do hĺbky až 4 m a zhutnení podložia, sa teleso
komunikácie postupne po vrstvách dosypávalo štrkodrvou a spevňovalo
geomrežami, až po konštrukčné vrstvy komunikácie.
Súčasťou projektu bola aj realizácia zabezpečovacieho zariadenia / zvodidlo/,
odvodnenia komunikácie /priepusty,rigol /a dopravného značenia.
CESTNÉ STAVBY
KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY
KIA - KRASŇANY
Objednávateľ: Ekostav Slovakia s r.o.
Realizácia: 09 / 2006 - 06 / 2007
Popis stavby :
Projekt tejto stavby riešil dopravné napojenie IBV Krasňany na cestu II/583
v smere Žilina-Terchová ,ďalej obslužné komunikácie k IBV, všetky vnútroareálové
komunikácie,parkoviská a spevnené plochy.
Komunikácie sú zrealizované z asfaltových zmesí,parkoviská a chodníky sú vybudované zo zámkovej dlažby.Lemovanie všetkých plôch je s cestných obrubníkov
ABO 1-15,pod parkoviskami je zrealizovaná ropotesná fólia ,odvodnenie komunikácii je prevedené uličnými vpusťami,štrbinovými žľabmi a dláždenými rigolmi.
CESTNÉ STAVBY
KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY
METRO - ŽILINA
Objednávateľ: PSG Zlín
Realizácia: 11 / 2003 - 05 / 2004
Popis stavby :
Pre hlavného zhotoviteľa stavby PSG Zlín ,naša spoločnosť realizovala dopravné napojenie na sídliskovú komunikáciu, všetky vnútroareálové komunikácie , parkoviská , chodníky v rámci celej stavby a kompletné zvislé a vodorovné
dopravné značenie.
Komunikácie a parkoviská boli zrealizované z asfaltových zmesí , chodníková
časť je zo zámkovej dlažby.
CESTNÉ STAVBY
REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA
ŽILINA - BÁNOVÁ
Objednávateľ: Žilina – Real s r.o.
Realizácia: 10 / 2009 - 10 / 2010
Popis stavby :
Táto stavba riešila úplnú rekonštrukciu námestia dona Bosca v mestskej časti Žilina-Bánová. Stavba sa realizovala počas premávky, bez obmedzenia,
v náročných podmienkach .
Spevnené plochy a chodníky sú zo zámkovej dlažby, prístupové
komunikácie k rodinným domom a hlavná komunikácia je z asfatových zmesí.
Projekt tvorili aj sadové úpravy , výsadba nových stromov ,verejné osvetlenie
a kompletné zvislé a vodorovné dopravné značenie. Súbežne s chodníkom
sa realizoval aj cyklistický chodník zo zámkovej dlažby.
CESTNÉ STAVBY
KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY
PRIEMYSELNÁ ZÓNA - STREČNO
Objednávateľ: Optima consulting, s.r.o., Žilina
Realizácia: 10 / 2008 - 06 / 2009
Popis stavby :
Účelom tohto projektu bolo dopravné napojenie skladovej a administratívnej
haly na dostupný dopravný systém . úpravy na ceste I/18 v smere Martin-Žilina /
pripojovací pruh / umožnili dopravné pripojenie na všetky smery.
Osová vzdialenosť medzi navrhovaním pripojením a križovatkou s cestou III/018 86,
ktorá spája obec Strečno je 490 m.
Súčaťou projektu komunikácie bolo aj 14 parkovacích miest zo zámkovej dlažby,
odvodnenie komunikácie / drenáže,priepusty, dláždené rigoly /a realizácia zvislého a vodorvného dopravného značenia v zmysle platných STN.
CESTNÉ STAVBY
ZASTÁVKA A SPEVNENÉ PLOCHY
VLČINCE 5 - ŽILINA
Objednávateľ: Kastor s.r.o., Žilina
Realizácia: 02 / 2008 - 10 / 2010
Popis stavby :
Projekt stavby rieši dopravné napojenie nového obytného súboru Žilina-Vlčince
5, na cestu III/018 89 v smere na Rosinu. Pri realizácii tohto projektu došlo aj
k prebudovaniu priľahlého chodníka a tiež k vybudovaniu novej zastávky MHD
s prístreškom.
Okrem tohto dopravného napojenia ,projekt riešil aj realizáciu spevnených plôch a
parkovísk v rámci areálu nového obytného súboru. Komunikácie boli vybudované
s asfaltových zmesí, parkoviská sú zo zámkovej dlažby.
CESTNÉ STAVBY
KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
VŔŠKY - TERCHOVÁ
Objednávateľ: Optima consulting, Žilina
Realizácia: 03 / 2008 - 08 / 2009
Popis stavby :
Projekt tejto stavby je umiestnený v obci Terchová , lokalita Vŕšky a rieši dopravné
napojenie 28 drevodomov a penziónu na cestu II/583 v smere Terchová-Zázrivá.
Súčasťou projektu bola aj realizácia prístupových komunikácii k jednotlivým
drevodomom a odstavné a parkovacie plochy.
Stavba bola realizovaná v náročnom teréne a všetky komunikácie sú vybudované
z asfaltových zmesí.
www.rbr.sk
Download

žilina