KRZANOWICE
Gminne OSP mają swojego Adama Stróża
czytaj na stronie 13
ROK 13, NR 5/6 (91/92) MAJ/CZERWIEC 2011
KRZANOWICE • BORUCIN • PIETRASZYN • WOJNOWICE • BOJANÓW
ISSN 1642-637
Huczne 100 lat
OSP Pietraszyn
Mająca 60 członków, w tym 38 czynnych, Ochotnicza Straż Pożarna z Pietraszyna uroczyście obchodziła 22 maja swoje 100-lecie. W miejscowym
kościele św. Barbary w ich intencji odprawiono mszę św., a potem na boisku
odbyła się uroczysta akademia, gdzie wręczono szereg odznaczeń.
str. 8 I 9
25 lat w służbie Bogu
W miniony weekend parafia Podwyższenia Krzyża Św.
w Wojnowicach świętowała
25-lecie kapłaństwa ks. Piotra Bekierza. W sobotę z tej
okazji odprawiono uroczystą
mszę św. Przez dwa dni trwał
wielki parafialny festyn.
Ksiądz Piotr Bekierz urodził się 3 października 1961 r.
w Bytomiu (obecna diecezja
gliwicka). Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1986 r.
Jako kapłan sprawował następujące funkcje: 1986-08-27 - 1990Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, pietraszyńskim strażakom ochotnikom 08-27 - wikariusz Zabrze, św. Japrzyznano Złotą Odznakę na sztandar, najwyższe odznaczenie korporacyjne
dwigi; 1990-08-27 - 1994-08-22
- wikariusz Korfantów, Trójcy
PROGRAM DNI KRZANOWIC
30.07 – 31.07.2011r.
Dzień 30.07.2011 r. (sobota)
•
godz.: 19:00 – występ kabaretu „KGB” - Biesiada
•
godz.: 20:30 – zabawa taneczna z zespołem „Fajer”
Dzień 31.07.2011 r. (niedziela)
•
godz.: 14:00 – uroczyste otwarcie Dni Krzanowic
•
•
•
•
•
•
Świętej; 1994-08-22 - 1997-07-31
- proboszcz Kobiela, św. Jerzego;
1997-07-31 - 2003-08-19 - proboszcz Skorogoszcz, św. Jakuba Apostoła; 1997-11-24 - 200308-19 - wicedziekan Niemodlin;
2003-08-19 - 2006-08-16 - proboszcz, Kluczbork, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych; od
2006-08-16 proboszcz Wojnowice, Podwyższenia Krzyża Świętego, od 2011-04-13 dziekan Pietrowice Wielkie.
W parafii ks. Bekierz dał się
poznać nie tylko jako dobry gospodarz (przy wsparciu rodziny
von Banck udało się odnowić
dach wieży kościoła), ale przede
wszystkim animator życia parafialnego. To z inicjatywy obecnego proboszcza w ogrodach
plebana odbywają się wspólne
dla całych Wojnowic spotkania
z okazji św. Mikołaja czy Świąt
Wielkanocy. Prężnie działa parafialny Caritas, grupy Dzieci Maryi, ministranci, szafarze
i Margaretki. Ksiądz angażuje się także w świeckie aspekty
życia swojej parafii, od samego
początku współtworząc wojnowicki kabaret. Jego występ był
jednym z głównych akcentów festynu parafialnego, który odbył
się w miniony weekend.
godz.: 14:15 – występ młodzieży z MDK Krzanowice i ZS Krzanowice
godz.: 15:00 – występ duetu Leszek i Kornelia Filec
godz.: 17:00 – występ zespołu Mirka Jędrowskiego
godz.: 18:30 – występ rewii tanecznej „Variette”
godz.: 20:00 – Zabawa taneczna z zespołem „Bolero”
godz.: 22:00 – pokaz pirotechniczny
Wiele innych atrakcji, m.in. dwa zamki dmuchane dla dzieci oraz osada indiańska
(w)
KRZANOWICE
W skrócie
Śniadanie Mistrzów
Wojewoda Śląski Zygmunt
Łukaszczyk i Śląski Kurator
Oświaty Stanisław Faber zaprosili laureatów konkursów
interdyscyplinarnych szkół
podstawowych i konkursów
przedmiotowych gimnazjów
na wspólne, plenerowe śniadanie do Wojewódzkiego
Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. W tym
elitarnym gronie znalazł się
Tomasz Czekała, uczeń klasy III Gimnazum z Zespołu
Szkół w Krzanowicach, laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.
Na uczestników czekały także liczne atrakcje, m.in. występy zespołów muzycznych
i pokazy taneczne. Wszyscy,
zarówno uczniowie jak i ich
opiekunowie, mogli korzystać do woli z miasteczkowych atrakcji.
Przedszkole
na sprzedaż
Burmistrz Krzanowic informuje, iż Gmina Krzanowice posiada do sprzedaży
budynek starego Przedszkola w Wojnowicach znajdującego się przy ul. Kopernika 2, dz. nr 260/2 , pow.
0,1158 ha. Budynek ten
posiada dwie kondygnacje
nadziemne, parter i poddasze o łącznej powierzchni 190,43m2, budynek jest
częściowo podpiwniczony.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z pracownikiem
z wydziału mieszkaniowego,
pok. nr 15 lub bezpośrednio
z Burmistrzem pod nr tel.:
32 410-82-02, 32 410-82-07,
e-mail: [email protected]
Order św. Stanisława
dla Z. Woźniaka
8 maja w Warszawie, właściciel pałacu w Wojnowicach
Zbigniew Woźniak został
udekorowany Orderem Św.
Stanisława. To prestiżowe
odznaczenie (III klasy) nawiązuje do orderu ustanowionego jeszcze przez króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przyznaje je dziś
Wielka Narodowa Kapituła.
Wielka Narodowa Kapituła
Orderu Św. Stanisława w Polsce nadała go Zbigniewowi
Woźniakowi za wieloletnią
działalność charytatywną
oraz uratowanie i udostępnianie społeczeństwu pałacu w Wojnowicach. Dewizą
orderu jest bowiem łacińska
dewiza praemiando inicitat,
co należy rozumieć jako "nagradzając zachęcać", m.in.
do dalszej pracy na płaszczyźnie pomocy potrzebującym. Uroczystość odbyła
się w budynku kościoła środowisk twórczych w Warszawie, a udekorowanych zostało orderami od I do V klasy
40 osób z całego kraju.
ZDANIEM
BURMISTRZA
Partnerskie samorządy w Salzbergen
Do Niemiec, wspólnie z delegacją samorządowców Krzanowic z burmistrzem Manfredem Abrahamczykiem na czele,
pojechali starosta Chuchelnej
Josef Kubny, starościna Strahovic Elena Malcharkova, mer
Rohatynia Wołodimir Gusak
i Jana Gazdičova z Liptovskiej
Porúbki. Rolę gospodarza pełnił burmistrz Salzbergen, Andreas Kaiser.
Głównym akcentem uroczystości w centrum kultury było
jubileuszowe spotkanie delegacji z radnymi Salzbergen oraz
zaproszonymi gośćmi. Podsumowano współpracę, mówio-
Zakończył się kolejny rok
szkolny. To okazja, by podsumować stan aktywności uczniów i nauczycieli. Każdy numer
Krzanowic i okolic przekonuje,
że możemy być dumni z osiągnięć szkół. Są aktywne w organizowaniu imprez i konkursów.
Co więcej, reprezentanci naszej
gminy lokują się w czołówkach
zmagań powiatowych, zarówno
w konkursach przedmiotowych
jak i sportowych. Dorobiliśmy
się np. międzynarodowego konkursu plastycznego im. Josepha von Eichendroffa. Mamy
brąz w turnieju Asy z III klasy.
Kontynuujemy wymianę z placówkami naszych partnerskich
samorządów. I może nie miejsce tu, by wymieniać wszystkie
inne sukcesy, ale trzeba podkreślić, że nasze placówki są
merytorycznie bardzo dobre.
Potrafią wykrzesać z uczniów
chęć robienia czegoś więcej ponad tzw. podstawę programową. To cieszy i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Każda gmina potrzebuje zdolnych i aktywnych młodych obyWystępy dzieci przedszkolwateli, dobrych nauczycieli. To nych i szkolnych, gry i zabawszystko mamy.
wy, dmuchany zamek – mieszkańcy Borucina przez dwa
Manfred Abrahamczyk dni bawili się z okazji Dnia
Dziecka. Impreza zaczęła się
4 czerwca przed Domem Kultury. 5 czerwca przed Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym zorganizowano festyn.
no o jej perspektywach a także odnowiono umowę o partnerstwie, podpisując stosowną
deklarację. Oprawę artystyczną
uroczystości zapewnił Stanisław
Nakielski.
Poza częścią oficjalną był też
czas na spotkania i zwiedzanie,
m.in. klubu strzeleckiego, sta-
rówki Salzbergen, holenderskiego Enschede czy spacer
statkiem po rzece Ems.
Wizyta została wsparta przez
Fundację Współpracy Polsko
– Niemieckiej (Gewfördert aus
Mittelen der Stiftung für deutsch
– polnische Zasammenarbait).
opr. w
Festyn z okazji Dnia
Dziecka w Borucinie
Ich miłość zrodziła się w piekarni
Losy Luizy i Stanisława Kuców, którzy w zeszłym tygodniu świętowali Żelazne Gody były burzliwe. Ona wychowywała się
w niemieckiej Nowej Wiosce, on przybył na te tereny ze Wschodu. Poznali się w piekarni ojca pani Luizy. Nim zamieszkali w Pietraszynie tułali się nieco po świecie.
Poznali się w piekarni, której właścicielem był ojciec pani Luizy. Pan Stanisław, który pochodzi ze Wschodu, z
miejscowości Bryńce Zagórne w województwie lwowskim,
skierowany został tu ze szkoły
podoficerskiej na pogranicze.
Długo ze ślubem nie zwlekali.
– Pierwszy raz spotkaliśmy się
w listopadzie, a w czerwcu było już wesele – wspominają. Od
początku ich związkowi przyświecało słońce. – Dzień ślubu
kościelnego, czyli 12 czerwca
1946 roku, był bardzo pogodny.
Dopiero jak wracaliśmy do domu zaczął padać deszcz, a nawet grzmoty były – wspominają
jubilaci. Choć nie brakowało i
przeciwników ich małżeństwa.
– Od brata dostało mi się, że
sobie Polaka biorę – przyznaje jubilatka.
Po ślubie państwo Kucowie
zamieszkali w Praczach, blisko Milicza pod Wrocławiem.
– Tam wysiedlona została rodzina męża. Nie było tu nic, nawet
okien, a drewno z lasu nosiłam
do ogrzania – mówi pani Luiza. To właśnie tutaj urodziło się
troje dzieci państwa Kuców: córka Regina i dwaj synowie: Stanisław i Henryk. – Mama nie
chciała tam mieszkać, ciągnęło
ją w rodzinne strony, do Raciborza – zdradza córka Regina.
Pani Luiza celu swojego dopięła i po 7 latach państwo Kucowie powrócili do Raciborza.
Osiedlili się tu w mieszkaniu
przy ul. Wieczorka. – Tato pracował w Azotach w Kędzierzynie-Koźlu, a mama w mydlarni
na Londzina – mówi pani Regina. Jednak to nie był szczyt marzeń jubilatki. – Mama zawsze
chciała mieć swój dom. Znaleźli go w Gamowie, gdzie nie było
nic, ani prądu, ani wody, same
pola – wspomina pani Regina.
Po 5 latach pan tanisław znalazł do kupienia gospodarkę
w Pietraszynie. – To dopiero była ruina, pole nieobsiane, drzewami porośnięte. Spaliśmy w stajni
pod parasolami, a jak już zbiory
były i dom rodzice budowali, to
do łóżek przez to zboże chodziliśmy – opowiada córka świętujących Żelazne Gody.
Doczekali się 10 wnucząt
i 16 prawnucząt. Jeden z wnuków Marek Kuczera na 65-lecie
ślubu dziadków zrobił im niespodziankę i spisał ich historię
wierszem:
Rok czterdziesty piąty znacie
Koniec wojny wspominacie
Wtedy Ruscy Staszka wzięli
i do wojska zaciągnęli
szkołę oficerską zrobił
i szefa kampanii zdobył
Tak to dla granic obrony
Dotarł w Nowej Wioski strony
Jadła wojsku było trzeba
U Matusza szukał chleba
Piekarz piękne miał córeczk
Wojsku zacne były kiecki
Tak to Staszek na swej drodze
Dojrzał Luizę na ogrodzie
A że szwarna dziewka była
Wnet mu w głowie zawróciła...
Co zapewnia jubilatom długowieczność i tak dobrą formę?
Pani Luiza wskazuje na truskawki, które są dla niej lekarstwem na wszelkie zło i które
uwielbia. Pan Stanisław przyznaje, że unika lekarstw. – Tato
mówi, żebyśmy go nie truli, gdy
podajemy mu jakieś lekarstwa,
a obydwoje do dziś jeszcze lubią
pokopać sobie w ziemi – zdradza córka. – Ruch nigdy nikomu nie zaszkodzi – podsumowują szczęśliwi jubilaci.
16 czerwca z życzeniami
świętujących 65-lecie ślubu odwiedził burmistrz Krzanowic
Manfred Abrahamczyk.
JaGA
KRZANOWICE
Konsul ufundował Grand Prix
W szkole w Krzanowicach uroczyście podsumowano VI edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego im. Josefa von Eichendorffa. Tym
razem zadaniem uczestników było przedstawienie malarskiej interpretacji wiersza Eichendorffa Ogrodnik. Wybór najlepszych nie był łatwy.
Wpłynęło 446 prac.
GRAND PRIX, którą ufundował konsul Niemiec Peter Eck.
Laureatką tej nagrody jest Zofia Kampka, SP nr 15 im. Ks.
Prałata K. Szwedy w Rybniku,
opiekun plastyczny: Ewa Szymecka – Sura. Szkoła otrzymuje nagrodę burmistrza Krzanowic – DVD.
Przyznano nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:
– Wybór najlepszych ilustracji
plastycznych nie był łatwy, bowiem na konkurs wpłynęło ich
aż 446 – z całego kraju, z Ukrainy, Słowacji, Czech i Niemiec.
Komisja konkursowa w miała trudne zadanie. Oceniano
oprócz możliwości zastosowania różnych technik malarskich
i doboru barw, także wymowę
artystyczną obrazu, czyli związek z treścią działa literackiego,
którym w tym roku – jak wiadomo – był wiersz Ogrodnik. Jak
dalece różny w odbiorze może
być utwór literacki, to ilustrowały bardzo zróżnicowane w treści
obrazy. Prześliczna, jasna Pani
dla jednych była Maryją Panną,
a dla innych romantyczna muzą,
rusałką, dziewczęciem lub damą. Rozpacz ogrodnika wyrażała często jego smutna twarz, pęknięte serce, wielkie łzy. Na wielu obrazach pojawił się też grób.
Ale sceneria łanów zbóż, lasów,
gór, a przede wszystkim ogrodów z rojami kwiatów sprawiła, że obrazy cechuje bogactwo
barw ciepłych i radosnych. Interesujące są też w odbiorze prace,
w których elementy biało-czarne współgrają z pełną kolorystyką. Jednym słowem te dzieła
młodych artystów są naprawdę piękne. Jury zwróciło także
uwagę na związek niektórych
dzieł z pracownią, z której „wyszły”. Tu na wyróżnienie zasługuje Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku oraz Stowarzyszenie Studio
Ekspresji Twórczej w Gdańsku.
Cieszy nas także fakt, że laureaci poprzednich edycji Konkursu, ponownie w nim uczestniczą.
Miło nam było usłyszeć od mamy Zofii Kampki, która w rozmowie telefonicznej stwierdziła,
że dzięki otrzymanej w zeszłym
roku nagrodzie (którą były farby i sztaluga) dziewczyna rozwinęła swój talent. Dowodem na
to jest przyznana jej tegoroczna nagroda Grand Prix Konsula Niemiec. Tuż po nagrodzie
Grand Prix przyznano pierwsze,
drugie i trzecie miejsca w trzech
kategoriach: klasy I-III SP, klasy
IV-VI SP oraz klasy I-III gimnazjum. Poza tym w każdej kategorii przyznano kilka wyróż-
Klasy I – III nauczanie zintegrowane:
I – miejsce: Matylda Widenka, SP nr 11 im. M. Basisty,
Rybnik, woj. śląskie, opiekun
plastyczny: Katarzyna Michalik – Kiszka
II – miejsce: Emilia Herzog,
ZSP w Borucinie, woj. śląskie,
opiekun plastyczny: Mariola
Kandziora
III – miejsce: Klaudia Woźniak, SP im. M. Kolbego, Tenień – łącznie 11. Żałujemy, że resin, woj. mazowieckie, opienie mogliśmy nagrodzić jeszcze kun plastyczny: Joanna Cempel
więcej tych dzieł plastycznych, – Stępień
ale umieściliśmy ich sporo na
wystawie, a potem będzie jeszcze
Wyróżnienia: Victoria Malprezentowana w Urzędzie Miej- charek, Świetlica w Chałupkach,
skim w Krzanowicach oraz w opiekun plastyczny Małgorzata
Starostwie Powiatowym. Z wy- Tomas, Patrycja Kielecka, SP nr
razami szacunku i wdzięczności 10 w Rzeszowie, woj. podkarpaprzypominam także, że hono- ckie, opiekun plastyczny Małrowy patronat nad Konkursem gorzata Pękała.
od kilku lat sprawują: Konsul
W kategorii klas IV – VI
Republiki Federalnej Niemiec przyznano następujące miej– Peter Eck, poseł na Sejm RP sca:
– Henryk Siedlaczek, Śląski KuI – miejsce: Zuzanna Zdrzarator Oświaty – Stanisław Faber, łek, SP nr 5 im. M. Kopernika,
starosta Adam Hajduk , Wice- Rybnik, opiekun plastyczny Aliprzewodnicząca Rady Powia- na Podeszwa
tu, a zarazem przewodnicząca
II – miejsce: Oliwia Mentel,
DFK w Krzanowicach – Brygi- ZSP w Rzuchowie, opiekun plada Abrahamczyk oraz burmistrz styczny: Anna Adamczyk
Krzanowic – Manfred AbrahamIII – miejsce: Damian Noczyk. Najwyższe słowa uznania wak, SP w Targowiskach, woj.
i wdzięczności składam na ręce podkarpackie, opiekun plamgr Aleksandry Osadnik, która styczny: Jerzy Sznajder
jest inicjatorem i głównym orgaWyróżnienia: Nina Dziwonizatorem tego przedsięwzięcia ki, Ognisko Pracy Pozaszkol– mówiła wczoraj dyrektor ZS nej Zespół Przygoda, Rybnik,
Krzanowice, dr Kornelia Lach. opiekun plastyczny KatarzyW tym roku jury przyzna- na Michalik – Kiszka, Marleło po raz pierwszy nagrodę na Pacławska, ZS nr 5 SP Bełk,
woj. śląskie,opiekun plastyczny:
Wyróżnienia: Kaja Koster,
Mirosława Wyleżoł – Mołdrzyk, Miejsko – Gminny Ośrodek
Виктория Ігорівна, Rohatyń Kultury w Sompolnie, woj. wiel– Ukraina.
kopolskie, na Pojezierzu Kujawskim, opiekun plastyczny TereW kategorii gimnazjum sa Olczak, Magdalena Kadłubek,
przyznano:
Gimnazjum im. K. Miarki w
I – miejsce: Agnieszka Śnież- Świerklanach, woj. śląskie, opieko, Stowarzyszenie Studio Eks- kun plastyczny Maria Skrobol,
presji Twórczej, Gdańsk, woj. Димкар Дзвенислава, Rohapomorskie, opiekun plastyczny tyń – Ukraina, Marie Wellnitz,
Małgorzata Polczyk
Drezno, Niemcy, Sebastian BrüII – miejsce: Patrycja Stel- ckner, Drezno, Niemcy, Jakub
mach, Miejskie Gimnazjum Riemel, Chuchelna – Czechy,
nr 2, Oświęcim, woj.małopol- op. Kristina Olejakowa.
skie, opiekun plastyczny Maria Hutny
A. Osadnik
III – miejsce: Bibiáná
Foto: Mirosław Basista
Máričová, Liptowska Porubka
– Słowacja
KRZANOWICE
Ruszyły miejskie inwestycje
Przy Zespole Szkół rozpoczęto budowę kompleksu Orlik a tuż obok
modernizowany jest polder na Potoku Krzanowickim.
Krzanowicki kompleks Orlik, składający się z dwóch boisk
oraz zaplecza socjalnego, wzorowany na obiektach, których
setki powstały już w całym kraju, będzie kosztował 1,06 mln zł
z czego aż 500 tys. zł pochodzi
z środków ministerstwa sportu, 333 tys. z budżetu marszałka województwa a reszta z kasy
samorządu Krzanowic. Przetarg na wykonawstwo wygrała
szczecińska firma Nova Sport.
Inwestycja ma być zakończona przed nowym rokiem szkolnym.
- Odbudowa polderu na Potoku Krzanowickim była konieczna po zeszłorocznej powodzi. Uległ zniszczeniu - mówi
burmistrz Manfred Abrahamczyk. Gmina pozyskała pieniądze na inwestycję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Modernizacja polderu na Potoku Krzanowickim
(w)
Fundusz uratował
ważne inwestycje
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach wesprze dotacjami działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych służące ochronie przeciwpowodziowej terenów
powiatu raciborskiego. Dzięki temu nie zostaną wstrzymane już rozpoczęte inwestycje.
Ponad 2,1 mln zł przeznaczone zostaną na rozpoczętą
już budowę suchego zbiornika
przeciwpowodziowego, który
powstaje przy rzece Biała Woda w Krzanowicach. Od 2010 r.
trwają tam prace nad zabezpieczeniem terenów zlewni Odry.
Każda dotychczasowa powódź
na tym terenie wiązała się z zalewaniem ponad 200 domostw
i dróg w Krzanowicach przez
spokojny zazwyczaj potok płynący z Czech. Budowany teraz
polder przepływowy pomieści ok. 418 tys.m3 wody, jego
zapory czołowe i boczne mają ochronić pobliskie miejscowość przed wodą. Sam zbiornik
napełniany będzie okresowo
w czasie wezbrań i nie planuje
się w nim stałego piętrzenia wody a maksymalna wysokość piętrzenia określono na 5 metrów.
Oprócz zapór budowana jest
część przelewowo-upustowa,
przejście młynówki, sieć aparatury kontrolno – pomiarowej
oraz czasza zbiornika o łącznej
powierzchni 27 ha, w tym blisko 2,5 ha po stronie czeskiej.
Całość inwestycji kosztować będzie około 5 milionów i wszystkie prace zakończone zostaną
we wrześniu 2012 roku.
Rockowo
w Krzanowicach
Miejski Ośrodek Kultury
w Krzanowicach znany jest z
organizacji szeregu imprez rockowych. Kolejna odbyła się
9 czerwca. W Miejskim Dom Nowhere oraz gwiazda wieczoKultury odbył się koncert pt. ru – GOOD DAY.
Wiosna na rockowo. Zagrali
Rocket Fuel oraz Noise From
Teren byłego szkolnego boiska zamienia się w kompleks Orlik
Pech OSP Krzanowice
Po raz trzeci ekipa OSP Rudyszwałd okazała się najlepsza podczas 5.
edycji bolesławskich nocnych zawodów strażackich. Drugie miejsce
zajęła OSP Bieńkowice, a trzecie OSP Krzanowice. Starowały też inne
ekipy z gminy Krzanowice.
Uzyskane czasy
1. Rudyszwaład 28,01
2. Bieńkowice 28,32
3. Krzanowice 28,90
4. Owsiszcze 29,20
5. Kozmice (Cz) 29,30
6. Krzyżanowice 31,29
7. Łańce 32,44
8. Nowa Wioska 32,51 (dyskwalifikacja)
9. Bolesław 31,53
10. Bojanów 32,56
11. Sudół 32,85
12. Pietraszyn 33,46
13. Roszków 33,72
14. Pietrowice 34,82
15. Zabełków 36,13
16. Maków 36,18
17. Pstrążna 36,49
18. Tworków 36,68
19. Brzezie 36,70
20. Roszowicki Las 37,36
21. Gamów 39,05
22. Kornice 40,37
23. Samborowice 41,22
24. Krowiarki 41,32
25. Piszt (Cz) 47,84
26. Żerdziny 53,80
KRZANOWICE
Czerwcowy festyn rodzinny Wędkowanie
12 czer wca na r ynku
w Krzanowicach Miejski Ośrodek Kultury zorganizował festyn rodzinny. W programie
znalazły się występy: szczudlarzy, aktorów, połykaczy ognia,
iluzjonisty, zespołu Rocket Fuel oraz solistek: Moniki Pytel,
Samanty Konieczny oraz Ag-
nieszki Kusy. Dla dzieci przygotowano malowanie twarzy. Do
organizacji imprezy przyczynili się sponsorzy: kwiaciarnia
w Krzanowicach Hryckiewicz
Ewa, sklep spożywczy Waldemar
Cieśla, SKR Krzanowice Henryk
Sławik, Fryzjer w Krzanowicach
Łucja Pelka, Fryzjer w Boruci-
nie Małgorzata Poloczek, Zakład Rzeźniczo– Wędliniarski
w Krzanowicach Leonard Kretek, Bank Spółdzielczy w Raciborzu oddział w Krzanowicach,
Herotrans Jan Wróbel, Hotel Polonia w Raciborzu Tomasz Czerwiński, Mieszko, prezes Marek
Malinowski, Rameta, prezes Ste-
fan Fichna, Artemiso, Krzysztof
Barcik, Offistar, Andrzej i Katarzyna Starzyńscy, Agros, Wincenty Franica, piekarnia Irena
i Artur Machura, Urząd Miasta
Krzanowice, burmistrz Krzanowic Manfred Abrahamczyk oraz
Auto – Centrum Gorlich.
mw
Dzień Dziecka z GOPS-em
7 czerwca na boisku sportowym w Krzanowicach odbył się festyn z Okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Była to impreza o charakterze środowiskowym dla dzieci oraz jedno z działań projektu systemowego, do którego
przystąpił Ośrodek w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Uwierz w siebie
– kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej
w Gminie Krzanowice, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym roku postanowiliśmy objąć projektem osoby
niepełnosprawne, a zwłaszcza
dzieci niepełnosprawne. Jak
mawiał Janusz Korczak: – kiedy śmieje się dziecko, śmieje
się cały świat.
Uczestnikami imprezy były
osoby niepełnosprawne biorące
udział w projekcie, ich opiekunowie i otoczenie. Dzięki hojności sponsorów w ramach integracji zaprosiliśmy również
dzieci wraz z rodzicami – podopiecznych tutejszego Ośrodka.
Każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami, lody jak również wiele nagród rzeczowych
w postaci zabawek, artykułów
szkolnych. Rodzice i opiekunowie mogli się częstować kawą,
a dla wszystkich uczestników festynu pracownicy Ośrodka przygotowali poczęstunek w postaci
kiełbaski z grila, frytek oraz napoi zimnych. Atrakcją był Zespół Koral. Postacie bajkowe
przez 3 godziny bawiły dzieci,
organizowały im gry i zabawy.
Dzięki środkom pozyskanym
z funduszy Unii Europejskiej i
sponsorom dzieci przeżyły niezapomniane chwile.
Kierowni k Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
na Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka, w sobotę 4 czerwca,
na stawie Trzeciok w Tworkowie odbyły się
otwarte zawody wędkarskie dla dzieci. Organizatorem było Koło PZW 109 Krzyżanowice.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 41 dzieci
z gmin Krzanowice i Krzyżanowice.
Gminę Krzanowice reprezentowali: dziewczynki – Julia
Kerner, Sandra Poloczek, Monika Adamczyk, Kamila Paleczny, Aleksandra Paleczny, Paulina
Menżyk, Patrycja Lazar, Emma
Rąpała; chłopcy:, Krzysztof Menżyk, Rafał Menżyk, Dominik Tarnawski, Patryk Wołczyk, Denis
Zaczek, Stanisław Rąpała;
Zawody trwały od 8.30
do 11.00. Wiele dzieci po raz
pierwszy w życiu trzymało wędkę w rękach i uczyło się sztuki
wędkowania. Pogoda dopisała, a atmosfera sprzyjała rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi na łonie natury. Rodzice
i dziadkowie pomagali i wspierali swoje pociechy. Koło PZW
109 Krzyżanowice nawiązało
również współpracę z Zespołem Świetlic Opiekuńczo –Terapeutycznych Gminy Krzanowice i planuje się w najbliższym
czasie stworzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci.
Wyniki zawodów:
W kategorii dziewczynek
• Paulina Menżyk zajęła II
miejsce – 3995g
• Emma Rąpała IV miejsce
– 2875g
• Sandra Poloczek V miejsce
– 2835g
• Monika Adamczyk – VII mce – 1835g
• Julia Kerner –X miejsce –
1730g
W kategorii chłopców:
• Stanisław Rąpała VI miejsce – 1385g
• Krzysztof Menżyk X miejsce – 1025g
• Dominik Tarnawski XIV –
540g
Każdy uczestnik zawodów
otrzymał nagrodę i poczęstunek. Nagrody zostały ufundowane przez burmistrza Krzanowic Manfreda Abrahamczyka,
GKRPA Krzyżanowice, Stowarzyszenie Śląski Team Karpiowy
SLTEKA oraz Koło 109 Krzyżanowice.
Zarząd Koła dziękuje sponsorom za wsparcie, a dzieciom
za udział w zawodach. Zapraszamy za rok.
Lidia Rąpała
w Krzanowicach składa serdeczne podziękowania następującym sponsorom: sklep Durest Krzanowice, sklep Waldi
Krzanowice, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krzanowice, Kenos Krzanowice,
Bank Spółdzielczy Racibórz o.
Krzanowice, Mieszko Racibórz,
Prosat Krzyżanowice, Piekarnia
Artur Machura Borucin, Biuro Poselskie europosła Bogdana Marcinkiewicza w Rybniku,
sklep rzeźniczo-wędliniarski
L. Kretek.
KRZANOWICE
Na zielonej szkole w Łebie Warsztaty
Borucin. Od 27 maja do 10 czerwca dzieci z klasy trzeciej z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego
w Borucinie przebywały na zielonej szkole w Łebie. Pojechały z wychowawczynią Ireną Hlubek
oraz Beata Kaleją-Gorzalnik, nauczycielką przyrody.
Razem z nami do Pensjonatu Ewa w Łebie pojechały dzieci
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wojnowic z wychowawczynią Ewą Gotzmann i Jagodą
Chlebek. Prawie od początku
mieliśmy słoneczną pogodę. Pod
koniec naszego pobytu zrobiło
się nieco ulewnie i burzowo.
Łeba to bardzo ciekawe miejsce, w którym oprócz wyjść nad
morze jest co zwiedzać. I tak
dzieci miały zorganizowane
wycieczki: na ruchome wydmy
– Wydmę Łącką oraz do Trójmiasta. W Gdańsku płynęliśmy
statkiem na Westerplatte, następnie zwiedziliśmy Starówkę
oraz udaliśmy się do Bazyliki
Mariackiej. W Gdańsku-Oliwie wysłuchaliśmy ciekawego
koncertu organowego na sławnych organach z ruchomymi figurkami. Zwiedziliśmy ogrody
oliwskie i palmiarnię. W Sopo-
cie weszliśmy na Latarnię Morską, z której mogliśmy podziwiać widok na molo. Niemalże
u wejścia na molo rozpoznaliśmy siedzącą na ławeczce aktorkę Zofię Czerwińską, która
grała m. in. sekretarkę inżyniera Karwowskiego w Czterdziestolatku czy matkę licznej rodziny Popiołków w filmie Alternatywy 4. Poprosiliśmy panią
Zofię, aby pozowała z nami do
zdjęcia klasowego. Oczywiście
zgodziła się.
Z własnej inicjatywy zwiedziliśmy wystawę 2800 motyli
w Łebie i Oceanarium, poszliśmy do Figloparku, czy do portu rybackiego. Raz rozmawialiśmy z wędkarzem morskim
i zwiedzaliśmy pokład statku,
innym razem rozmawialiśmy
z rybakami. Udaliśmy się na
wycieczkę do stadniny koni w
pobliskim Nowęcinie. Każde
dziecko mogło dwukrotnie lub
trzykrotnie z asekuracją pojeździć na koniu i kucyku. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych
wiadomości na temat maści koni, ras czy rodzajów chodu koni.
Podobnie od rybaków i wędkarza wyciągnęliśmy jak najwięcej
informacji.
Dzieci codziennie wychodziły na plażę i bawiły się w wielkiej piaskownicy wiaderkami,
łopatkami i innymi narzędziami do piasku. Miały okazję trochę mocniej się pomoczyć, gdyż
właściwie jednego dnia była ciepła woda w Bałtyku. Od pierwszego dnia dzieci hartowały się.
Uprawiały marszobiegi z opiekunkami i wchodziły do zimnej wody na krótko. Dodam, iż
trzecioklasiści odbyli siedem
takich marszobiegów, którymi
chcielibyśmy zainaugurować
I Marszobiegi im. Krystyny Gasilewskiej – naszej wieloletniej
nauczycielki ze szkoły w Borucinie. Świętej pamięci Krystyna
Gasilewska była naszą wuefistką
w latach dziewięćdziesiątych, aż
do 2005 roku. W 2004r. rozpoczęła się jej ciężka, nieuleczalna
choroba. Zmarła w 2005 r. Na
zielone szkoły jeździłam najczęściej z Krystyną Gasilewską,
która uprawiała z dziećmi ten
rodzaj sportu. Po śmierci mojej przyjaciółki kontynuowałam
tradycję marszów połączonych
z biegami na zielonych szkołach, ale myśl o zainaugurowaniu I Marszobiegów przyszła
później. Dzieci podczas zielo-
nej szkoły miały nawet hasło
Dzień bez marszobiegów jest
dniem straconym. Na koniec
roku szkolnego każde dziecko
otrzyma certyfikat ich ukończenia.
Podczas zielonej szkoły uczniowie klasy trzeciej mieli liczne konkursy: malowali zachód
słońca nad morzem, razem
z wojnowickimi dziećmi uczestniczyli w konkursie Zielonoszkolny-mam talent, konkurs
czystości, na wzorowe zachowanie na zielonej szkole, na wzorową koleżankę i wzorowego
kolegę, konkurs na najładniejszą muszelkę, na najmniejszą
i największą muszelkę. Oczywiście nie zabrakło również Konkursu Wiedzy o Rejonie.
Uczniowie bawili się kilkakrotnie na dyskotekach w Pensjonacie Ewa. Raz była nawet dyskoteka połączona z ćwiczeniami aerobicu, które prowadziła
Beata Kaleja-Gorzalnik. Nieoceniona była jej obecność i taniec
podczas dyskotek z dziećmi.
W przedostatni dzień nastąpił Chrzest Morski. Nie zabrakło Neptuna z trójzębem, który
każdemu dziecku nadając imię
od serca coś powiedział na temat tego imienia.
Wszyscy z zadowolonymi
minami wrócili do swoich domów i na długo zostaną dzieciom w pamięci wrażenia z zielonej szkoły. Wszystkie dzieci bez wyjątku dzielnie zniosły
rozłąkę z rodzicami.
Irena Hlubek
Apel w szkole w Borucinie
Z okazji 220. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole, 13 maja,
odbył się uroczysty apel historyczny. Dzieci zaprezentowały program poetycko-muzyczny – Piękna nasza Polska cała,
który poprowadzili Agnieszka
Jachim, Dominika Kubny, Daniel Waniczek. Wprowadzili nas
w atmosferę wydarzeń związanych z uchwaleniem konstytucji. Całość była przeplatana
pieśniami: Płynie Wisła, Witaj majowa jutrzenko oraz Oj-
plastyczne
z rodzicami
W ramach Miejskiego
Ośrodka Kultury w Krzanowicach oraz kółka plastycznego
w Wojnowicach, Edyta Reichel
przeprowadziła lekcję otwartą
z uczniami i rodzicami. Było
to 3. spotkanie cyklu mającego
na celu wykonanie i zaprezento-
wanie ozdobnych małych form
takich jak wianki oraz motywy motyli z różnych faktur oraz
materiałów. Prace zaprezentowano na festynie rodzinnym 21
maja. Stały się cegiełkami na
nowy plac zabaw w szkole.
MW
Przedszkolaki
na jubileuszu
W maju OSP Pietraszyn świętowała 100-lecie
swojego istnienia. Z tej okazji przedszkolaki
z Krzanowic i Pietraszyna przygotowały program artystyczny, którym uświetniły obchody
Jubileuszu. Po występie każde dziecko otrzymało słodki poczęstunek. 31 maja gościliśmy
w Przedszkolu w Krzanowicach strażaków
z Pietraszyna. Osobiście podziękowali dzieciom za ich wspaniałe występy.
czyzno ma w wykonaniu Marty
Szczotok. Uczennice – Jessica
i Ania Horwat odegrały krótką scenkę, która w prosty sposób wyjaśniła znaczenie słów:
zgoda, przysięga. Mogliśmy wysłuchać patriotycznych wierszy
o Polsce. Uroczystość ta była
dla uczniów kolejną lekcją patriotyzmu i szacunku, wobec
Wizyta strażaków w przeddokonań polskich patriotów szkolu wzbudziła ogromne zai naszego państwa.
interesowanie naszych pociech.
Podczas spotkania dzieci mogły
Anna Kolbuch z bliska podziwiać wóz strażacki oraz jego wyposażenie: węże, prądnice, gaśnicę itd. Przedszkolaki ochoczo zadawały pytania, a strażacy chętnie na nie
odpowiadali. Najwięcej emocji
wśród dzieci wzbudziła możliwość wejścia do wozu strażackiego oraz pokaz gaszenia pożaru. To spotkanie na długo pozostanie w pamięci dzieci. Być
może niektórzy z nich w przyszłości zasilą strażackie szeregi.
(w)
KRZANOWICE
Z życia Teatrzyków Niewielkich
Jak co roku, w Domu Kultury w Borucinie odbyły się
występy artystyczne z okazji
Dnia Matki oraz Dnia Książki. Mamy nie zawiodły swoich
pociech i licznie zapełniły widownię. W programie znalazły
się wiersze i piosenki poświęcone mamom w wykonaniu uczniów ZSP w Borucinie pod kierunkiem wychowawczyń klas
młodszych: Renaty Musioł, Jo-
lanty Pytlik i Ireny Hlubek, występy zespołu tanecznego Tik–
Tak i Fenka z Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Borucinie,
spektakle Sceny z życia dzieci
w wykonaniu grupy młodszej
Teatrzyku Niewielkiego 1 oraz
Sejmik dziecięcy w wykonaniu grupy starszej Teatrzyku
Niewielkiego 2. Marta Szczotok zaśpiewała piękną piosenkę o ojczyźnie, grupa starsza-
ków z ZSP w Borucinie również przedstawiła swój krótki,
ale bardzo ciekawy program artystyczny pod kierunkiem Moniki Grzesiczek. W programie
nie zabrakło też zaproszonych
gości ze świetlicy w Wojnowicach – zespołu tanecznego Zyg
-Zak pod kierunkiem Danuty
i Agnieszki Adamczyk oraz zespołu tanecznego X, przygotowanego pod kierunkiem Nicol
Kostki. O oprawę muzyczna
zadbał Jerzy Mrazek, zaś poczęstunkiem zajęła się Maria
Mikołajczyk. Mamy zostały poczęstowane kołaczami z Piekarni Borucin.
19 maja Teatrzyki Niewielkie pojechały na Międzywojewódzki Dziecięcy Festiwal Teatralny w Czerwionce -Leszczynach. Grupa młodsza – dzieci
klas I-III, skupione w Teatrzy-
ku Niewielkim 1, przedstawiły
tam spektakl pt. Sceny z życia
dzieci, skompilowany z etiud
teatralnych różnych autorów
m.in. Danuty Gellnerowej,
Barbary Lewandowskiej, Ewy
Barskiej, Małgorzaty Strzałkowskiej i Marcina Przewoźniaka, zaś grupa starsza Teatrzyk
Niewielki 2, skupiający dzieci z
klas IV-VI, przedstawił spektakl
autorski w reżyserii Ireny Hlubek pt. Sejmik dziecięcy. Oba
spektakle zostały tam zauważone i docenione. Teatrzyk Niewielki 1 otrzymał wyróżnienie
specjalne za wdzięk sceniczny
młodych wykonawców, zaś Teatrzyk Niewielki 2 wyróżnienie
za ciekawe rozwiązania sceniczne. Był to już kolejny dowód
uznania dla plastycznej strony
teatru. Parę lat temu otrzymaliśmy tu również wyróżnienie
za ciekawą plastyczną oprawę
teatru. W Czerwionce zmagało się ze sobą 14 zespołów teatralnych ze Śląska, a nawet spod
Poznania.
To dzięki sponsorom i ofiarodawcom możemy spełniać
swe marzenia i zdobywać sukcesy. I tak, w tym miejscu chcie-
libyśmy podziękować naszym
darczyńcom. A oto pełna lista
sponsorów i ofiarodawców: Rafako, księgarnia Oficyna, PROSAT Krzyżanowice – Jerzy Fojcik, Jubiler Chrzanowski w Raciborzu na ul. Długiej, właściciele
Sklepu wielobranżowego AGD
Raczek J. i P. Raczek w Raciborzu, fryzjer w Borucinie Małgorzata Poloczek, Salon Fryzjerski w Krzanowicach Łucja
Pelka, burmistrz Manfred Abrahamczyk, dyrektor MOK Krzanowice – Marian Wasiczek, dyrektor ZSP Borucin – Mariola
Kandziora, sieć Marketów Krystyna – Borucin, Krzanowice,
Bieńkowice – Manfred Restel
i Janusz Duda, Zarząd DFK w
Borucinie, właściciele Piekarni
Borucin Irena i Artur Machura,
właścicielki Apteki w Krzanowicach – Anna Wąsik i Małgorzata Homola, osoby prywatne
– Anna Kolbuch, Anna Hajduczek-Kudela, Barbara Bilińska,
Maria Wojtczak, Agata Kotala,
Grażyna Kulpa, Elwira Kocjan,
Henryk Pieczarek i Irena Hlubek oraz Rada Sołecka Borucina
i sołtys Ryszard Polak.
Irena Hlubek
Grand Prix zdobył Teatr Profilaktyczny Uhonorowano
Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach był 6 maja areną popisów dzieci i młodzieży w ramach
XI Gminnego Przeglądu Zespołów Artystycznych. Grand Prix zdobył Teatr Profilaktyczny z ZS
Krzanowice za montaż słowno-muzyczny pt. Dziwny jest ten świat w reż. Marceli Szymańskiej.
Protokół z XI Gminnego macji RYTMIX z Domu KulPrzegląduZespołów Atystycz- tury w Bojanowie, choreogranych w Krzanowicach
fia K. Sosna
Solo:
Grand Prix: Teatr profiI m. Występ taneczny Paulaktyczny z ZS Krzanowice liny Karpisz (solo) z Domu
– montaż słowno– muzyczny Kultury w Bojanowie, chor. K.
Dziwny jest ten świat w reż. Sosna
Marceli Szymańskiej
II m. Edyta Pieczka– solo
Taniec:
taneczne
Zespoły taneczne:
Duety:
Szkoła podstawowa:
I m. Zespół Zyg– Zak, duI m. Zespół taneczny Tik– et Monika Adamczyk, Justyna
Tak – prezentacja Waka -Wa- Wołczyk – Murzyni, chor. A.
ka z ZSP Borucin, chor. B. Ka- Adamczyk
leja –Gorzalnik
Gimnazjum:
Wyróżnienie: Występ forI m. Zespół taneczny Zyg– Zak
ze Świetlicy w Wojnowicach – Po
prostu taniec, choreografia Agnieszka Adamczyk
Wyróżnienie: Black Stars (druga prezentacja-15 osób), choreografia Alina Strzeduła i Aneta Wojak
Zespoły teatralne – gwara: I m.
Kabaret Krzanowicke Omy z ZS
Krzanowice: Scenka regionalna w
gwarze laskiej w reż. Bożeny Kreis
I m. Scenka gwarowa Duma koreja tzn. W domu bałagan, reż. Bożena Kreis – uczniowie kl. V Zespołu Szkół w Krzanowicach
Zespoły teatralne – polskie
III m. Zespół teatralny Piąt-
ka z ZS Krzanowice w reż. Anidy
Kaczmar – spektakl pt. Świtezianka, parafraza utworu Adama Mickiewicza
Wyróżnienie: Teatrzyk Niewielki 1 z Domu Kultury i ZSP
w Borucinie – Scenki z życia dzieci, reż. Irena Hlubek
Muzyka:
I m. solistka: Agata Wydra
z ZS Krzanowice (Szkoła Podstawowa) pod. kier. Kornelii Pawliczek– Błońskiej: Piosenki: Mama
wszystko wie, Kolorowe kredki
I m. Zespół Rocket Fuel
II m. Solistka: Paula Błaszczok z
ZS Krzanowice, pod kier. K. Pawliczek -Błońskiej, piosenki: Tyle słońca, Kolorowy wiatr
II m. Solistka Marta Szczotok, ZSP Borucin, opiekun Irena Hlubek
Wyróżnienia specjalne:
Występ 3-latków z Przedszkola w Krzanowicach, prezentacja Słoneczko, Różyczka,
Nie chcę cię znać, opiekun Róża Lamla
Występ przedszkolaków
z Krzanowic 4-5-latków, prezentacja Karliku, Proś mnie
do walczyka, opiekun Ewelina Rycka
Występ 5-latków z Przedszkola w Krzanowicach, prezentacja Taniec kwiatów, Pory
roku, opiekun Justyna Musioł
Komisja w składzie:
– Ewelina Uriasz
– Ewa Gotzman
– Agnieszka Błońska
Przyjaciół Dzieci 2011
Dom Kultury Strzecha gościł 30 maja uczestników VIII
Międzyszkolnych Spotkań
Przyjaciół Dzieci. Odbywają
się one cyklicznie raz w roku.
Wyróżnia się na nich osoby ściśle związane z Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci, w uhonorowaniu ich zasług i osiągnięć
w pracy społecznej.
W spotkaniu udział wzięli: pełnomocnik prezydenta
do spraw społecznych Iwona
Trzeciakowska, prezes Śląskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach Jan
Wiesiołek, członek Prezydium
Zarządu Śląskiego Oddziału
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Krystyna Klimaszewska oraz
prezes Oddziału Miejskiego
w Raciborzu Iwona NiklewiczWróbel. Zaczęto je montażem
muzyczno-słownym pt. Dziwny
jest ten świat, przygotowanym
przez Marcelę Szymańską i Alinę Strzedułę, nauczycielki z Zespołu Szkół w Krzanowicach.
W tym roku honorową odznakę Przyjaciel dziecka otrzymała m.in. Aleksandra Osadnik, nauczycielka plastyki oraz
wychowawca świetlicy z Zespołu Szkolnego w Krzanowicach. Wręczono również nagrody w konkurskie plastycznym
pt. Radosne dzieciństwo. Wyróżnieni zostali m.in.: Grzegorz Zacharko i Jolanta Lamla
z ZS w Krzanowicach. W czasie spotkania wyróżniono także wolontariuszy szczególnie
zaangażowanych w pomoc
TPDZ. Uhonorowano Deborę Kosel, absolwentkę Zespołu
Szkół w Krzanowicach, obecnie
uczennicę I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu.
Na koniec swoje umiejętności taneczne zaprezentował
zespół Black Stars oraz duet
Sistars z ZS w Krzanowicach,
a także Karolina Kosa z Gimnazjum nr 5.
SaSze
KRZANOWICE
OSP Pietraszyn obchodzi 100-lecie
Mająca 60 członków, w tym 38 czynnych, Ochotnicza Straż Pożarna z Pietraszyna uroczyście obchodziła 22 maja swoje 100-lecie. W miejscowym
kościele św. Barbary w ich intencji odprawiono mszę św., a potem na boisku odbyła się uroczysta akademia, gdzie wręczono szereg odznaczeń.
Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP
RP, pietraszyńskim strażakom
ochotnikom przyznano Złotą
Odznakę na sztandar. Jest to
najwyższe odznaczenie korporacyjne, które wręczył dziś
gen. Piotr Buk, były komendant
główny Państwowej Straży Pożarnej, członek prezydium oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP.
Pozostali uhonorowani:
Złoty Znak Związku – dh
Alfred Sternisko
Złoty Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa: Józef Maindok,
Franciszek Durszlak, Jan Folta.
Srebrny Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa: Florian Ternka,
Damian Morcińczyk, Ryszard
Wziontek, Paweł Plachtzik
Brązowy Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa: Stanisław Kuc,
Marek Wiszkony
Strażak Wzorowy: Damian
Dastig, Grzegorz Wziontek, Damian Raida, Krzysztof Wojtyczko, Adrian Krautwurst, Martin Strachota, Roman Strachota,
Krystian Raida, Grzegorz Kretek, Łukasz Morcińczyk
Odznaka:
Odznaki młodzieżowych
• 60 lat: Franciszek Kreis, drużyn pożarniczych
Ewald Stróż, Erhard MoraZłota: Agnieszka Gocman,
wiec
Grażyna Gocman, Aneta Mai• 55 lat: Emil Hanslik
ndok, Simona Stanke, Simona
• 50 lat: Arnold Hanslik, Franciszek Durszlak
• 45 lat: Ryszard Wziontek,
Franciszek Gocman, Józef
Nowak, Herbert Mosler
• 40 lat: Wilhelm Gotzman
• 35 lat: Henryk Kuc, Wilfryd
Maindok
• 30 lat: Jerzy Beracz, Józef
Maindok, Gerard Sternisko,
Franciszek Hoszek
• 25 lat: Marian Hanslik, Florian Ternka, Damian Morcińczyk
• 20 lat: Marek Wiszkony,
Waldemar Kocur, Andrzej
Niewiera
• 15 lat: Damian Dastig
• 10 lat: Grzegorz Wziontek,
Damian Raida, Dominik
Kerlin, Adrian Krautwurst,
Krzysztof Wojtyczko, Andrzej Hanslik, Roman Strachota, Martin Strachota
• 5 lat: Piotr Kalika, Tomasz
Sternisko, Mateusz Maindok,
Agnieszka Gocman
Raida, Estera Ternka, Magda Solisz, Iweta Lorek, Monika Kurka, Michaela Krautwurst, Iwona
Przywara, Jan Sternisko, Mateusz Hanslik, Sebastian Ternka.
Srebrna: Aleksandra KuBrązowa: Zuzanna Ciepły,
cza, Ewa Przywara, Ewa Ku- Dariusz Stanke, Mariusz Ternka,
czera, Aneta Pawlik, Patrycja Adam Kucza, Paweł Jachim
Sander, Krzysztof Stanke, Marek Strusch, Łukasz Niewiera
opr. waw
KRZANOWICE
historia OSP PIETRASZYN
Druh Alfred Sternisko otrzymał Złoty Znak Związku
Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1911 roku na wniosek sołeckiej rady wiejskiej.
Jednostka liczyła 15 członków, a ich liczba z upływem lat systematycznie rosła. W 1928 roku
było ich już 25. Dysponowali wozem z ręczną sikawką oraz wozem do przewozu strażaków.
Obydwa przetrwały do dziś. Zgodnie z zapisami ustawy o pożarnictwie z 15 grudnia 1933 roku,
jednostka OSP Pietraszyn została podporządkowana dowódcy okręgu krzanowickiego. Szefem
miejscowych strażaków był wtedy ogniomistrz Wilhelm Gotzmann. Podobnie jak w innych
miejscowościach gminy, działania wojenne 1945 roku oraz pierwsze lata władzy ludowej spowodowały zawieszenie działalności jednostki. Trwało to do 1947 roku, choć formalne zgłoszenie do wojewódzkiego rejestru stowarzyszeń nastąpiło dopiero w 1948 roku. Ochotnicza
Straż Pożarna w Pietraszynie liczyła wówczas 15 członków, którymi byli: Franciszek Gocman
(prezes), Leonard Hanzlik (naczelnik), Wilhelm Gocman – przedwojenny szef jednostki (sekretarz), Oskar Slanina (skarbnik), Albert Hanzlik (gospodarz remizy), Józef wziątek (czł. zarządu),
Franciszek Nowak (czł. zarządu), Oswald Majndok (czł. Zarządu). Wśród członków zwykłych
byli: Jan Ternka, Franciszek Mosler, Leon Ternka, Franciszek Gosman II, Emil Duda, Ewald
Herberr i Jan Hoszek. Czasową siedzibą zarządu była restauracja w Pietraszynie.Najstarsza remiza znajdowała się w budynku w samym środku wioski, z przyległym przedszkolem i urzędem sołeckim, obok zabytkowej kaplicy. W 1968 roku, w ramach czynu społecznego, kosztem
320 tys. złotych, przy wsparciu gminy i PZU, wzniesiono nową remizę dwuboksową. W latach
80. OSP zyskała także świetlicę. W okresie powojennym Ochotnicza Straż Pożarna w Pietraszynie dysponowała, obok wspomnianej ręcznej sikawki, jedynie wozem do przewożenia osób
i motopompą z przyczepą dwukołową do transportu sprzętu. W 1973 roku, do wspomnianych
dwóch wozów konnych i motopompy, doszedł samochód Lublin, ufundowany przez Komendę Wojewódzką OSP w Opolu. Zakupiono także nowy sprzęt i umundurowanie. Pieniądze
pozyskano podczas z organizacji imprez i festynów. W 1992 roku jednostka otrzymała Żuka.
W 1997 roku, dzięki ofiarności samych strażaków oraz częściowo mieszkańców, ufundowano
nowy sztandar „symbol istnienia i działania w wiosce ludzi niosących pomoc ludziom w potrzebie”. 13 lipca 2008 roku strażacy z Pietraszyna wzięli udział w zawodach sikawek konnych,
zorganizowanych w Bojanowie. W rywalizacji pięciu ekip byli najlepsi, pokonując m.in. OSP
Bieńkowice, mające na swoim koncie dwukrotną wygraną na europejskich i krajowych zawodach w Cichowie koło Poznania. Wielkopolska rywalizacja ściąga rokrocznie najlepsze polskie,
czeskie, słowackie, rumuńskie i węgierskie drużyny, przez co na jej zwycięzców trzeba patrzeć
z szacunkiem. OSP Pietraszyn wystąpiła w składzie: Łukasz Morcińczyk, Damian Dastig, Krystian Raida, Grzegorz Kretek, Franciszek Gotzman (woźnica), Jan Sternisko i Martin Strachota.
Sikawkę ciągnęły klacze Olga i Sanacja. 21 października 2008 roku na przejściu granicznym w
Pietraszynie odbyły się pierwsze polsko-czeskie ćwiczenia pożarnicze, w których wzięły udział
jednostki OSP z gminy Krzanowice.
KRZANOWICE
10
Świętują Dzień
Ojca i Matki
Przedszkolaki z Krzanowic
przygotowały 27 maja miłe niespodzianki dla swoich rodziców. Świętując Dzień Matki, nie
zapominają również o zbliżającym się Dniu Ojca. Wszystkie grupy przygotowały występy, w czasie których nie zabrakło piosenek, wierszy i tańców,
a także małe upominki.
5-latki pod opieką wycho-
wawczyni Justyny Musioł przygotowały dla rodziców przedstawienie "Calineczka", a także
wierszyki, piosenki i tańce, których nie zabrakło w repertuarze pozostałych grup. – 6 latki obdarowały rodziców podarunkami w postaci zakładki
do książki dla taty i zawieszki
do okna dla mamy. Odtańczyły poleczkę, kankana i taniec
z szablami – relacjonuje Krystyna Glasman. – W repertuarze
3-latków nie mogło zabraknąć
krótkich wierszyków, piosenek
i tanecznych zabaw. Najmłodsi
nasi podopieczni przygotowali
dla ukochanych rodziców laurki i koszyczki z kwiatami – kończy Róża Lamla.
JaGA
Dzień Ziemi w ZSP w Borucinie
Co roku wiosną na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto
– Dzień Ziemi i tak w naszej szkole 13 maja odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie, śpiewali piosenki, recytowali wiersze, przedstawili bardzo ciekawe przedstawienie o losach Ziemi – naszej planety.
Morał z tego przedstawienia wynikł taki, abyśmy dbali
o Ziemię, bo to nasza planeta.
Za to jak ona wygląda, ponosi
odpowiedzialność każdy z nas.
Na Jej wygląd wpływamy każdym naszym wyborem, każdą codzienną decyzją. Żadne
prawa, najdoskonalsze nawet
ustawy, nie uratują Ziemi, nie
przywrócą jej dawnego oblicza.
Działania są martwe i bezużyreklama
teczne, jeśli to my nie będziemy
chcieli wprowadzić ich w życie. Warto szukać najlepszych
możliwych rozwiązań, aby żyć
najpełniej, ale jednocześnie
pamiętać o tym, by swoim postępowaniem nie szkodzić. To,
jak wygląda Ziemia, zależy ode
mnie i od Ciebie. Jeśli to nie my
zaczniemy coś zmieniać, to kto?
Jeśli nie teraz, to kiedy? Świadomość ekologiczną u dzieci
warto wyrabiać już od najmłodszych lat. Warto zastanowić się,
jak pomóc naszej planecie, aby
ten wspólny dom był zdrowy,
piękny i czysty. Bo jak powiedziała poetka M. Buczkówna
„Niech skacze pasikonik niech
świerszczyk w trawie dzwoni...
Dla nich kwitnie łąka, dla nich
rośnie las. Ja i ty – żyję tylko
raz...”
Beata Kaleja-Gorzalnik
Matematykaw grach
i zabawach
Matematyczny czar par to konkurs, który odbył się w ZS-P w Wojnowicach po raz 10. Biorą w nim udział czwartoklasiści z całej gminy Krzanowice. Zmierzyć muszą się z grą planszową, krzyżówkami z hasłem
i liczbową, zadaniem tekstowym, zagadką matematyczną i układankami
logicznymi.
Gminnym Konkursie „Matematyczny czar par” zmierzyło się dziewięć 2-osobowych
drużyn. Każdą z nich tworzyli
czwartoklasiści, bo to do nich
konkurencja jest adresowana.
– Konkurs kształtuje umiejętność współpracy, poczucie odpowiedzialności, a także ukazuje konieczność doboru odpowiedniej strategii działania.
Matematyka przeniesiona na
grunt znanych i lubianych przez
wszystkich gier i zabaw, staje
się źródłem wspaniałej zabawy – opowiada organizatorka
Alicja Szafarczyk.
W matematycznej rywalizacji uczestnicy pokonali 6 konkurencji. Wśród nich znalazły
się: gra planszowa, krzyżówka
z hasłem, krzyżówka liczbowa,
zadanie tekstowe, zagadka matematyczna, w której litery należało zastąpić liczbami, oraz
układanki logiczne. – Zadania
obejmowały wszystkie działy
programowe: liczby naturalne, systemy zapisywania liczb,
ułamki zwykłe i dziesiętne, a
także geometrię – relacjonuje
pani Alicja.
Organizację konkursu zapoczątkowała nauczycielka matematyki Jolanta Otlik. A obecnie
kontynuatorką jest Alicja Szafarczyk. – Od początku organizowany jest w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Wojnowicach.
Poczynania dzieci w tym roku
oceniało jury: Jolanta Śliż z ZS
Krzanowice, Alicja Wilkus z ZSP Wojnowice i Paweł Kuczera
z ZS-P Borucin. Fundatorami
nagród byli burmistrz Krzanowic i Rada Rodziców przy ZSP w Wojnowicach – mówi organizatorka. – Poziom wiedzy
uczniów był wyrównany. Samodzielnie wybierali kolejność
zadań, które należało wykonać.
Pierwszej weryfikacji popraw-
ności dokonywali uczniowie kl.
VI i V, a następnie jury – kończy.
Wyniki X Matematycznego
czaru par:
I miejsce: Dominika Sztuka i Anna Pośpiech z ZS Krzanowice
II miejsce: Alicja Drabik
i Aleksandra Bartusz z ZS-P
Wojnowice
III miejsce: Karolina Znańska i Dorota Himel z ZS Krzanowice
JaGA
KRZANOWICE
11
Dzień Ziemi
w Krzanowicach
Z okazji Światowego Dnia
Ziemi w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa w Krzanowicach odbył się uroczysty apel,
w trakcie, którego członkowie
Szkolnego Koła Ligi Ochrony
Przyrody, kierowanego przez
nauczyciela biologii Gabrielę Łasiuk, przypomnieli swoim koleżankom i kolegom, jak
ważna jest ochrona środowiska
przyrodniczego – zwłaszcza tego lokalnego i zaprezentowali
największych „trucicieli” przyrody, jakimi są fabryki, elektrownie i zakłady chemiczne.
Apel stał się również okazją
do wyróżnienia słodkimi upominkami i prezentacji wykonanych przez najmłodszych uczniów, z surowców wtórnych,
kolorowych „Ekoludków”. Za
zaangażowanie i całoroczną
pracę w Szkolnym Kole LOP
nagrodzono dyplomami i pamiątkowymi książkami, uczniów klas VI: Agnieszkę Jureczka, Joannę Jaskot, Monikę
Kretek, Klaudię Ehr, Patrycję
Sander, Łukasza Ehr, Zbignie-
wa Cybulskiego, Pawła Filipa
i Łukasza Krzemienia. Dokonano również podsumowania całorocznej zbiórki baterii i konkursu „Zbierając baterie chronisz środowisko”. Najlepsi: Kaja
Kosel, Patrycja Sander i Michał
Koczy obdarowani zostali upominkami ufundowanymi przez
firmę REBA.
Apel zakończył się występem
muzycznym najmłodszej grupy wiekowej, która zaśpiewała piosenkę o leśnych ludkach.
Obchody Dnia Ziemi to nie tylko apel, ale również wiele zajęć
o tematyce ekologicznej oraz
konkursy plastyczne i przyrodnicze m.in.: o zniszczeniach dokonanych przez „żywioły ziemi”,
na wymyślanie ekologicznych
rymowanek propagujących różne sposoby oszczędzania wody, wiedzy na temat polskich
parków narodowych, w którym
W Wojnowicach mieszkańcy
najlepszymi okazali się: Kry- spędzają wspólnie wielkanocne
stian Heide, Paulina Gołombek popołudnie. Nie w kościele, lecz
i Andrea Wojak.
u proboszcza w ogrodzie. Co roku
dzieci szukają tu jajek za co dostaGabriela Łasiuk ją słodycze, a dorośli biorą udział
Wielkanocne spotkanie
u plebana
w aukcji Caritas, z której dochód
zostanie przeznaczony na letni wypoczynek podopiecznych. Nie inaczej było i tym razem, w Wielkanoc
24 kwietnia.
Morskie recytacje
W Zespole Szkół w Krzanowicach odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego – „Morze, nasze
morze”. Wzięli w nim udział
uczniowie klas I – III szkół podstawowych z Borucina, Krzanowic i Wojnowic. Tym razem
recytowano wiersze o tematyce
morskiej. Popisy recytatorów
oceniało jury w składzie: Violetta Cieśla, Sylwia Hofrichter i
Anida Kaczmar.
W kategorii klas I pierwsze
miejsce zajęła Ewa Walach z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borucinie (opiekun – Renata Musioł); drugie Martyna
Jakubit także z Borucina (opie-
kun – Renata Musioł), a trzecie
Adrian Kuczera z Zespołu Szkół.
Szkoła Podstawowa w Krzanowicach (opiekun – Iwona Kamińska).
Wśród uczniów klasy II najlepsza okazała się Paulina Herzog. Za nią na drugim miejscu
uplasowała się Agata Wydra,
a na trzecim Kinga Maindok.
Wszystkie laureatki uczęszczają do Zespołu Szkół. Szkoła Podstawowa w Krzanowicach i opiekuje się nimi Gabriela Hnida.
Najlepszą recytatorką wśród
trzecioklasistów została Paulina
Miczajka, a drugie miejsce zajęła Magdalena Pohlmann. Obie
laureatki uczęszczają do Zespo-
łu Szkół. Szkoła Podstawowa
w Krzanowicach i opiekuje się
nimi Wera Ehr. Trzecie miejsce
zajęła Natalia Myszogląd z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojnowicach, którą opiekuje się Ewa Gotzmann.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe
i słodki poczęstunek. Kolejna
edycja konkursu odbędzie się za
rok w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojnowicach.
Wera Ehr,
Elżbieta Marcinowicz
Asy III klasy – może przyszli nobliści
Po raz piąty uczniowie III
klas podstawowych zmierzyli
się w turnieju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. – To taka wasza pierwsza matura – mówiła prof. dr
hab. Gabriela Kapica o konkursie Asy III klasy, który w tym
roku tematycznie związany był
z postacią Marii SkłodowskiejCurie.
reklama
21 dwuosobowych drużyn
zasiadło dzisiaj w auli PWSZ,
by zmierzyć się w konkurencji
zatytułowanej "Asy III klasy".
– To taka pierwsza wasza matura – mówiła do zgromadzonych
prof. dr hab. Gabriela Kapica.
– Trzeba się uczyć przez całe
życie, być człowiekiem, który
orientuje się, co dzieje się na
świecie. Może tu siedzą przyszli
WYNIKI V MIEJSKIEGO
I POWIATOWEGO TURNIEJU „ASY III KLASY”
I miejsce – Szkoła Podstawolaureaci Nagrody Nobla – kon- wa nr 1 z Oddziałami Integratynuowała.
cyjnymi w Raciborzu, uczestniW czasie gdy trzecioklasiści cy: Dominika Łyko, Kamil Mumierzyli się z zadaniami tematycznie związanymi z postacią
Marii Skłodowskiej-Curie, ich
nauczyciele brali udział w lekcji pokazowej, którą poprowadził Jan Tokar. Pokazał im wiele
doświadczeń, w których wykorzystywał przedmioty codziennego użytku.
Turniej oficjalnie otworzył
rektor PWSZ prof. dr hab. Michał Szepelawy, a powodzenia
uczestnikom życzyła wiceprezydent dr Ludmiła Nowacka.
Organizatorem konkursu
jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Zakład Edukacji Elementarnej,
Studenckie Naukowe Koło Pedagogów.
cha, nauczyciel opiekun: Teresa
Ciszek, Krystyna Deptuła, Elżbieta Pielużek
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej
uczestnicy: Marek Czyszczoń,
Piotr Baron, nauczyciel opie-
kun: Justyna Drzymała
III miejsce – Zespół Szkół
w Krzanowicach, uczestnicy:
Bartosz Hryckiewicz, Szymon
Nachlik, nauczyciel opiekun:
Wera Ehr
JaGA
11
KRZANOWICE
12
Pierwsza wizyta zaprzyjaźnionych Słowaków
25 maja br. Zespół Szkół w Krzanowicach odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły w Liptovskim Hradku. W odwiedziny przyjechało 13
uczniów oraz 4 opiekunów: p. Alica Fasmonová, p. Soňa Šebová, p. Ján Kolár, p. Marek Kacian. Opiekę nad gośćmi przejęli nasi nauczyciele: p.
Zbigniew Szymański oraz p. Janusz Duda, którzy mieli okazję poznać bliżej naszych słowackich sąsiadów na tegorocznym zimowym obozie narciarskim (luty br., Liptovsky Jan).
Po przywitaniu gości przez
dyrektor ZS, dr Kornelię Lach,
uczniowie zwiedzili naszą szkołę, zjedli smaczny obiad w stołówce, po czym udali się na
spacer po Krzanowicach. Byli oczarowani naszym ryneczkiem, podziwiali kolumnę
maryjną oraz kościół pw. św.
Wacława. Następnie udali się
do pensjonatu Moravia, gdzie
zostali zakwaterowani. W godzinach popołudniowych brali udział w uroczystej gali VI
Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego im. Josefa von Eichendorffa. Jedna z ich koleżanek – Bibiáná Máričová zajęła w
tym konkursie III miejsce w kat.
gimnazjum. Jacy byli dumni,
gdy ich rówieśniczka odbierała nagrodę z rąk tak zacnych go-
ści jak przedstawiciel Konsula
Niemiec, starosta raciborski czy
burmistrz Krzanowic. Cieszyli
się również, że nadesłane przez
nich prace mogli zobaczyć na
wystawie, którą przygotowano
w pokoju nauczycielskim. Z zaciekawieniem szukali swoich
nazwisk pod pracami wykonanymi nieznaną nam techniką
„malowania piaskiem”. W godzinach wieczornych na boisku sportowym odbył się grill
integracyjny. Uczniowie mile
spędzili czas na grze w „nogę”
i wspólnych rozmowach, natomiast dla nauczycieli była to
okazja, by wymienić się swoimi doświadczeniami z pracy z młodzieżą i porozmawiać
o systemie oświaty w Polsce i na
Słowacji.
Następnego dnia z samego
rana nasi słowaccy goście ponownie zawitali do szkoły, by
wziąć udział w zajęciach lekcyjnych. Grupa uczniów wraz z
Co w trawie piszczy?
W Przedszkolu w Krzanowicach odbyła się 2. edycja konkursu recytatorskiego, tym razem pod hasłem „Co w trawie piszczy? Wiersze
i wierszyki Juliana Tuwima. Zgromadził 35 uczestników z gminnych
przedszkoli.
Swoje zdolności zaprezentowali: Patryk Kawka, Julia Kuc, Jakub Lamczyk, Martyna Uliczka – grupa starsza, opiekun
– Monika Grzesiczek; Natalia
Ciemienga, Emilia Gajdeczka,
Emilia Walek – grupa młodsza
(Borucin); Katarzyna Cimała,
Wiktoria Klimaszka, Julia Mischi, Natalia Smołka – grupa 3latków, opiekun Róża Lamla; Ju-
lia Kerner, Julia Kretek, Otylia
Stroka, Dawid Urbas – grupa
4-5 latków, opiekun Ewelina Rycka; Paweł Joszko, Marcel Lopacz, Kelvin Ternka, Katarzyna Wiszkony – grupa 5-latków,
opiekun Justyna Musioł; Denis
Kretek, Emil Michna, Szymon
Ossowski, Tobiasz Szypuła –
grupa 6-latków, opiekun Krystyna Glasman (Krzanowice),
Paweł Krupa, Dawid Wydra,
opiekun Joanna Krupa (Bojanów); Teresa Kimel, Oskar Sławik, opiekun Michalina Ploszka
(Pietraszyn); Magdalena Drabik,
Wiktoria Kupka, Ewa Lodzik,
Martyna Sałata – grupa starsza,
opiekun Sylwia Mistarz; Dominika Kupka, Emilia Kreta, Julia
Mądro, Julia Świtalska – grupa
Młodsza, opiekun Anna Kupka
(Wojnowice).
Recytacje oceniało jury w składzie: Krystyna Glasman – przewodnicząca, Katarzyna Ciemięga, Anna Kupka, Michalina
Ploszka. Zdecydowano wyróżnić wszystkich uczestników, ze
szczególnym wskazaniem na:
Dawida Urbasa (Lokomotywa),
Emilię Gajdeczkę (Tańcowały
dwa Michały), Julię Kuc (Rzepka), Julię Mischi i Natalię Smołka (Murzynek Bambo) oraz Pawła Joszko (Pan Hilary).
(r)
klasą III a gimnazjum uczestniczyła w warsztatach językowych
„Poznajmy się bliżej” (prowadziła je p. Marcela Szymańska). Na
wstępie lekcji uczniowie wysłuchali słowackiego hymnu państwowego Nad Tatrou sa blýska
(tłum. Nad Tatrami się błyska),
następnie nasza młodzież podjęła się próby przetłumaczenia
słów na język polski. Później
uczniowie mówili o swoich barwach narodowych oraz o słowackim herbie, który znajduje się
z lewej strony ich flagi. Następnie na mapie Republiki Słowackiej zaznaczali swoją rodzinną
miejscowość. Dwaj najmłodsi
uczestnicy zajęć zauważyli, że
Polska jest krajem o wiele większym od Słowacji. A że zajęcia
odbywały się w pracowni multimedialnej, uczniowie korzystając z Internetu, uzupełniali
tabelę porównawczą dotyczącą
takich zagadnień jak: państwa
sąsiadujące, stolice, główne rze-
ki, języki urzędowe, ustrój polityczny, powierzchnia krajów,
liczba ludności, jednostka monetarna, podział administracyjny. Nieco później wskazywali charakterystyczne miejsca w
swoich państwach, które warto odwiedzić. Część zasadnicza zajęć dotyczyła zwrotów
grzecznościowych w obu językach, łączenia w pary polskich
wyrazów z ich słowackimi odpowiednikami, odgadywania
frazeologizmów oraz tłumaczenia na język polski słowackich
wyrazów związanych z edukacją (np. havorit’ – mówić, žiak
– uczeń, včitel’ – nauczyciel, telocvičňa – sala gimnastyczna,
koliko rokov – ile lat, …).
Inna grupa uczniów uczestniczyła w lekcji j. angielskiego
prowadzonej przez p. Annę Januszkiewicz a jeszcze inna była
na lekcji informatyki u p. Janusza Dudy. Jedna ze słowackich
uczennic, przygotowana przez
dwóch swoich plastyków, poprowadziła dla klasy III b gimnazjum interesujące warsztaty plastyczne. Nasi gimnazjaliści poznali nieznaną im dotąd
technikę plastyczną „malowanie piaskiem”. Technika, która
jest bardzo efektowna, okazała się łatwa dla gimnazjalistów.
Aby jednak się nią posługiwać,
trzeba mieć specjalne deseczki, kolorowy piasek i werniksy. Efekty pracy kl. III b będzie
można już wkrótce podziwiać
na wystawie w naszej szkole –
zapewnia p. Aleksandra Osadnik, opiekun uczniów, która
również miała okazję poznać
tę technikę.
Słowacy pełni pozytywnych
wrażeń opuścili mury naszego Zespołu Szkół. Była to ich
pierwsza wizyta na pograniczu
polsko-czeskim, ale mamy nadzieję nie ostatnia.
Marcela Szymańska
zdjęcia: Aleksandra Osadnik
KRZANOWICE
13
Mama w oczach dziecka
Gminny konkurs plastyczny
pod tym tytułem, poprzedzony
występami dzieci, rozstrzygnięto 2 czerwca w przedszkolu w
Borucinie. Wzięły w nim udział
3, 4, 5 i 6-latki z wszystkich
przedszkoli w gminie Krzanowice. Najlepsi odebrali dyplomy
i cenne nagrody ufundowane
przez samorząd.
W kategorii 3-latków I m
zdobyła Teresa Kiemel z Pietraszyna przed Patrykiem Kretkiem, również z Pietraszyna,
oraz Laurą Walek z Borucina.
W pozostałych grupach wiekowych kolejność była następująca:
4-latki
Wyróżnienia
Paweł Krupa z Bojanowa,
1. Anna Uliczka z Borucina
2. Tobiasz Nachlik z Pietra- Karmen Kretek z Krzanowic
szyna
3. Julia Świtalska z Wojnowic
Jury: Violetta Cieśla, Anna
Kupka, Justyna Musioł, Agata
5-latki
Kotala
1. Emilia Gajdeczka z Borucina
Opiekunowie: Wojnowice
2. Oskar Sławik z Pietraszyna – Anna Kupka, Sylwia Mistarz,
3. Wiktoria Sławik z Pietra- Bojanów – Joanna Krupa, Pieszyna
traszyn – Michalina Ploszka,
Krzanowice – Justyna Musioł,
6-latki
Róża Lamla, Krystyna Glasman,
1. Oliwia Stroka z Krzanowic Ewelina Rycka
2. Ines Hofrichter z Borucina
3. Martyna Uliczka z BoruciOrganizatorki: Agata Kotana
la, Monika Grzesiczek
(w)
I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o JPII
28 kwietnia w Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II odbył się I Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II pt. Lolek, Karol. Jan Paweł II – papież pod
honorowym patronatem biskupa opolskiego Andrzeja Czai przy współudziale
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
żyna Chudy, nauczyciel bibliotekarz
wyłoniło zwycięzców:
I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z
Borucina w składzie Dawid Koza
i Marceli Sobocik, której opiekunem była pani Irena Chlubek.
II miejsce: drużyna z Zespołu
Szkół w Krzanowicach w składzie
Agnieszka Jureczka i Sabina Musiał,
opiekun pani Róża Ośka.
III miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 15 w składzie
Malwina Koziarska i Jakub Gładysz,
opiekun pani Urszula Grabowska.
Rywalizacja drużyn przebiegła
w przyjemnej atmosferze. Zarówno laureaci, jak i wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami,
otrzymali pamiątkowe nagrody.
Śląsk i Białoruś
w Krzanowicach
storyczne, budowle obronne itp.
Przedstawiają Białoruś oczami
jej mieszkańców. – Warto dodać, że prace na temat Białorusi
oceniało jury w składzie: Agnieszka Romaszewska – Guzy
– dziennikarka prasowa i telewizyjna, dyrektor Biełsat TV; Marek Kamiński – polarnik, podróżnik, żeglarz, pisarz, fotograf, przedsiębiorca oraz Maciej
Stobierski – członek Związku
Polskich Artystów Fotografików – mówi Marian Wasiczek,
dyrektor MOK Krzanowice.
Obydwie wystawy zorganizowało biuro europarlamentarzysty dr Marka Migalskiego.
W konkursie wzięło udział dziewięć drużyn ze szkół podstawowych
powiatu raciborskiego. W I etapie
uczniowie musieli rozwiązać test
związany z życiem i działalnością
papieża Polaka, a w II wziąć udział
w quizie wiedzowym. Na podstawie
wyników z dwóch etapów konkursu jury w składzie pani Magdalena
Pordzik, organizatorka konkursu,
Róża Ośka, nauczyciel religii i Gra-
Miejski Ośrodek Kultury w
Krzanowicach zorganizował 14
maja dwie wystawy fotograficzne na krzanowickim rynku.
Obiektywnie Śląskie przedstawiała fotoreportaże tematycznie
związane ze Śląskiem. Białoruś
wielu kultur – to z kolei ekspozycja pokonkursowa, dostęp-
reklama
na jeszcze cały tydzień w MOK
Krzanowice.
Białoruś wielu kultur – pokonkursowa wystawa zdjęć.
Konkurs skierowany był do licealistów i studentów mieszkających na terenie Białorusi. Fotografie przedstawiają zabytki
tego kraju: obiekty sakralne, hi-
g5
(w)
Gminne OSP mają
swojego Adama Stróża
Adam Stróż został nowym prezesem zarządu gminnego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Krzanowicach. – Drugą kadencję jestem naczelnikiem w OSP w Wojnowicach, ale ogólnie w szeregi straży wstąpiłem
późno, bo dopiero mając 26 lat – mówi.
Adam Stróż w tym roku rozpoczął drugą 5-letnią kadencję
bycia naczelnikiem OSP w Wojnowicach. Poza tym 20 marca
wybrano go prezesem zarządu
gminnego OSP w Krzanowicach. Z zawodu jest technikiem
mechanikiem budowy maszyn,
a pracuje jako operator drukarek fleksograficznych.
Pan Adam przyznaje, że późno zainteresował się działalnością w ochotniczej straży. – W
szeregi straży wstąpiłem, mając
26 lat – wspomina. – Stało się
to moją pasją, której poświęcam
bardzo dużo i czasu, i pieniędzy
– przyznaje.
Co do tej pory udało mu się
zrobić w OSP w Wojnowicach?
– Dużo było inwestycji w sprzęt,
zakupiliśmy m.in. piły spalinowe, nowe węże, agregat prądotwórczy, zestaw PSP-R1. Zorganizowaliśmy wiele szkoleń
ratowników medycznych, pilarzy, steromotorzystów – wylicza Adam Stróż. – Dużo można
zrobić dzięki funduszom unijnym, ale żeby je uzyskać, trzeba
sporo się nasiedzieć nad papierkami – kontynuuje.
Nowy prezes zarządu gmin-
nego OSP Krzanowice ubolewa nad stawianymi ochotnikom wymaganiami. – Powoli
chcą z nas zrobić zawodowców. Wprowadzili takie badania, że połowa ludzi się wykruszyła – zauważa. Dlaczego mimo wszystko chce działać w tej
dziedzinie? – Ludzie, którzy są
w OSP to fanatycy, dla nich to,
co robią, jest wielką pasją. Bycie
strażakiem to nobilitacja, zaufanie społeczne do strażaków jest
bardzo duże i to powoduje, że
chce się w to bawić – przyznaje
pan Adam.
Obecnie OSP gminy Krzanowice liczy 239 członków, ale
czynnych jest 168, a wyjechać
do akcji może jedynie 90, bo tylu ma aktualne badania. – Mamy 5 jednostek OSP, 8 wozów
bojowych, 3 zabytkowe sikawki konne – wylicza Adam Stróż.
– Członkami wyjeżdżającymi do
akcji mogą być osoby mające
minimum 18 lat, a maksimum
65 – dodaje.
Jak nowy prezes zarządu OSP
Krzanowice ocenia zainteresowanie młodych pożarnictwem?
– Obecnie zainteresowanie młodych ruszyło do przodu, wiąże
się ono z niżami i wyżami demograficznymi. Mamy również
w strukturach drużyny całkiem
młode, 11-latków, i to zarówno
chłopięce, jak i dziewczęce. Są
też w naszej gminie dwie drużyny żeńskie – w Pietraszynie
i w Borucinie. Dwie nasze jednostki są w krajowym systemie
– komentuje.
Na co stawiać będzie Adam
Stróż jako prezes zarządu OSP
Krzanowice? – Przede wszystkim zależy mi na unowocześnieniu sprzętu – stwierdza krótko. – Kiedyś bycie strażakiem
związane było z gaszeniem pożarów. Teraz nasza działalność
bardzo rozszerzyła się. Ludzie
wzywają nas do os pod dachem czy powalonych drzew,
a te działania wymagają odpowiedniego sprzętu – kontynuuje prezes, w którego planach jest
również miejsce na organizację
międzynarodowych zawodów.
– Zarządy we wszystkich jednostkach się zmieniły, jest dużo młodych ludzi, którzy mają ciekawe pomysły, trzeba im
tylko pozwolić na ich realizację
– kończy Adam Stróż.
JaGA
13
KRZANOWICE
14
Wygrana Pietraszyna
Nadgorliwy sędzia
W najważniejszym meczu sezonu, decydującym o awansie do B klasy, stanęły naprzeciw siebie
jedenastki Pietraszyna i rezerw Pietrowic. Spotkanie stało na bardzo dobrym poziomie, nie brakowało szybkiej gry, wielu strzałów, oraz bramek. Bohaterem, poza zawodnikami, był też sędzia.
Gwoździem programu była
jednak nadgorliwość arbitra liniowego, który zamiast śledzić
grę, namiętnie obserwował zachowanie ławki rezerwowych
Pietraszyna i ich kibiców, czym
przyczynił się do przerwania
spotkania na niespełna dwie
minuty przed jego końcem.
Od pierwszych minut goście
rozpoczęli prawdziwy ostrzał
bramki Pietraszyna. Miejscowi
przyjmowali ich jednak ze spokojem na swojej połowie umiejętnie się broniąc, by wykorzystać okazję do wyprowadzenia
kontry. Niestety, mimo wielu
okazji z obu stron, pierwsze
dziesięć minut spotkania nie
przyniosło znaczącego wskazania na którąkolwiek z drużyn,
obie miały swe okazje, lecz ich
nie wykorzystały.
W 12. minucie spotkania
Gabriel Dürschlag stanął przed
okazją by wyprowadzić swój zespół na prowadzenie, lecz choć
piłka zmierzała pod poprzeczkę,
golkiper gospodarzy jakimś cudem obronił ten strzał. Niedługo potem goście po raz kolejny
stanęli przed szansą otwarcia
wyniku. Lecz i tym razem górą
był bramkarz Pietraszyna.
Zespół Andrzeja Czernego
także próbował przedostać się
pod bramkę przeciwnika, jednak dobrze grająca defensywa
Pietrowic im to uniemożliwiała. Dopiero w 26. minucie meczu zawodnikowi Pietraszyna udało się oddać strzał na
bramkę gości, trafił jednak w
słupek, po czym nie pozostało
mu nic innego jak jedynie złapać się za głowę. Kilkanaście
sekund później bardzo podobny strzał oddał gracz przyjezdnych, lecz i on trafił jedynie w
aluminium.
Kolejne minuty to otwarta
wymiana ciosów z obu stron.
Na atak gości, gospodarze próbowali odpowiadać tym samym,
jednak nie zawsze im to wychodziło. Nie poprzestawali jednak
w dążeniu do zdobycia gola,
gdyż awans mógłby być idealnym prezentem na 85 urodziny. Wraz z upływem kolejnych
minut strzały gości były coraz
groźniejsze, lecz brakowało w
nich najważniejszego – celności. W samej końcówce pierwszej połowy goście wywalczyli
rzut wolny, lecz bramkarz gospodarzy nie miał problemów
z jego obroną. Chwilę po tym
sędzia Łukasz Sytnik zakończył
pierwszą połowę spotkania.
Druga połowa rozpoczęła się
od ataków Pietraszyna. Zrywy
Romana Gołąbka o mało co nie
zakończyły się golem. Szczęście było jednak po stronie gości.
Goście także byli groźni. Jednak
ich bolączką było to, że próbowali wjechać z piłką do bramki.
To zemściło się na gościach. W
62. minucie bramkę dla gospodarzy zdobył Piotr Cerkowniak.
Duży udział przy tym golu miał
silnie wiejący wiatr, który po
prostu zmylił bramkarza gości.
Grały jak profesorki
Wspaniały występ w finale
Mistrzostw Śląska zanotowały ubiegłoroczne mistrzynie
Polski kadetek - para Baron &
Daniszewska, które podczas
2 dni rywalizacji na boiskach
w Mysłowicach nie dały przeciwniczkom szans i zdecydowanie awansowały do rozgrywek ogólnopolskich z 1. miej-
sca. Tydzień później okazały
się najlepsze wśród juniorek.
Już w drugiej rundzie rozgrywek juniorek krzanowiczanki
spotkały się z parą kadry Polski
Giemza & Kwasowska i po zaciętym boju musiały uznać wyższość kadrowiczek, które wygrały po tie-breaku. W ten sposób
Ola z Karoliną miały dłuższa
drogę, by awansować do półfinału. Ale po porażce dziewczęta
bardzo się zmobilizowały i wygrały łatwo kolejne trzy spotkania. Niestety, drabinka turniejowa tak się ułożyła, że w półfinale
krzanowiczanki znów trafiły na
kadrowiczki z Dąbrowy Górniczej. Tym razem po zaciętym
i chyba najładniejszym meczu
całego turnieju młodzitkie krzanowiczanki pokonały faworyzowane dąbrowianki i zapewniły
sobie grę o złoto.
W finale zawodniczki z Krzanowic spotkały się z parą z Będzina, która zrobiła chyba największą niespodziankę w turnieju. Dwa sety, w których
zwyciężyły krzanowiczanki
trzymały w napięciu od początku do końca. W decydujących
momentach jednak było widać
większe doświadczenie krzanowiczanek, które w końcówkach
setów przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
Przyjezdni mieli okazję do wyrównania niemal natychmiast,
jednak bramkarz Pietraszyna w
sobie tylko znany sposób obronił serię strzałów gości.
Od tej pory zespołem prowadzącym grę była ekipa gospodarzy. W 72. minucie padła druga bramka dla gospodarzy. Jej strzelcem był Łukasz
Ottawa.
Do końca regulaminowego
czasu gry oba zespoły starały
się zdobyć kolejne gole, jednak
im to nie wychodziło. Dopiero
w drugiej minucie doliczonego
czasu gry piłkę w siatce umieścił Piotr Kuczera. Jak się chwilę później okazało, było to nie
tylko ostatnie trafienie w meczu,
ale jego koniec. Sędzia główny po sygnalizacji liniowego,
Sławomira Kozioła zakończył
spotkanie z powodu ponownego wtargnięcia jednego z kibiców. Choć bardziej prawidłowo należałoby powiedzieć, nieznacznego przekroczenia linii w
czasie radości ze zdobycia trzeciej bramki.
Po decyzji arbitra wywiązało
się ogromne zamieszanie. Mało brakowało, by kibic, któremu przytrafiło się przekroczyć
Daniszewska & Baron - Komasińska & Duraj 2:0
Daniszewska & Baron - Giemza & Kwasowska 1:2
Daniszewska & Baron - Ślosarz & Zawadzka 2:0
Protokół pomeczowy:
KS 1926 Pietraszyn – LKS Start Pietrowice Wielkie II 3:0 (0:0)
Bramki: 1:0 – Piotr Cerkowniak, 2:0 – Łukasz Ottawa 3:0
– Piotr Kuczera
Składy:
KS 1926 Pietraszyn: Mariusz Wojnowski – Dawid Kretek,
Adrian Krautwurst, Adam Mucha, Mateusz Kłakowicz, Łukasz
Ottawa, Roman Gołąbek, Marek Kuczera, Piotr Cerkowniak,
Mateusz Duda, Mateusz Grund. Rezerwa: Jarosław Panuś,
Krystian Kuczera, Piotr Gałkowski, Piotr Kuczera, Dawid
Grzesiczek. TRENER: Andrzej Czerny
LKS Start Pietrowice Wielkie II: Jan Franczyk – Mateusz Wycisk, Robert Szramowski, Piotr Muszal, Daniel Pientka, Kamil
Machnik, Adam Kubiczek, Marek Wesoły, Damian Wesoły,
Gabriel Dürschlag, Mateusz Nowak Rezerwa: Aleksander
Bula, Sebastian Weiner, Adam Mendigal, Zdzisław Olender,
Piotr Poznański. TRENER: Piotr Poznański
Żółte kartki: Krystian Kuczera, Łukasz Ottawa, Adam Mucha
– wszyscy Pietraszyn
Sędziowie:
Łukasz Sytnik – arbiter główny, Sławomir Kozioł, Kamil Laska
– arbitrzy liniowi
linię został zlinczowany. Na leży zweryfikować jako przeszczęście nic wielkiego mu się grane 0:3 na niekorzyść drunie stało. Z rozmowy z działa- żyny gospodarza w przypadku,
czami klubu z Pietraszyna do- gdy na boisko wtargnie pubwiadujemy się, że wynik me- liczność i nie zostanie usunięta
czu nie powinien być zmienia- w ciągu 5 minut lub w razie pony . – W najgorszym wypadku wtórnego jej wtargnięcia”.
dadzą nam karę, albo zawieszą
Gwoli przypomnienia awans
boisko. To my wywalczyliśmy z C klasy poprzedniego sezonu
awans na murawie i to nam on w dwumeczu pomiędzy Owsię należy.
siszczami a Cyprzanowem takPanowie z Podokręgu mo- że rozstrzygnął się przy zielogą być jednak innego zdania, nym stoliku. Czy naprawdę na
gdyż to od nich zależy jak zin- tym ma polegać polski futbol?
terpretowany zostanie §44, pkt
1e, który mówi, iż: „Zawody naGrzegorz E. Piszczan
Daniszewska & Baron - Sowińska & Bubak 2:0
ćwierćfinał:
Daniszewska & Baron - Czajkowska & Grząślewicz 2:0
półfinał:
Wyniki pary:
Aleksandra Baron & Karolina Daniszewska
(Krzanowice I):
Krzanowice I – Częstochowianka 2 : 0
Krzanowice I – Mysłowice 2:0
Druga para reprezentująca UKS Krzanowice Nowak &
Duda również osiągnęła bardzo
dobry wynik zajmując miejsce
V – VI. Mecz o wejście do najlepszej szóstki napewno przej-
Dodajmy, że Aleksandra Baron i Karolina Daniszewska, jako uczennice 1. klasy II LO, siatkarki krzanowickiego UKS-u,
Krzanowice I – Będzin I 2:0
Półfinał:
Krzanowice I – Dąbrowa G. 2:0
Finał:
Krzanowice I – Będzin I 2:0
dzie do historii, ponieważ
dziewczeta z Krzanowic grając
z koleżankami z Sosnowca stały na straconej pozycji, ale ambitną walka do końca pokazały, że w sporcie wszystko może
Wyniki pary Monika Nowak & Simona
Duda (Krzanowice II):
Krzanowice II – Piekary Śląskie 2:0
Krzanowice II – Będzin II 0:2
Daniszewska & Baron - Giemza & Kwasowska 2:0
Finał:
Daniszewska & Baron - Grymma & Bałdys 2:0
się zdarzyć. W pierwszym secie
przegrywały 2 : 10, 9 : 19, by
zwyciężyć 23 : 21., w drugim
secie było podobnie ale znów
zwyciężyła determinacja i wiara
w siebie (wynik 21 : 19).
Krzanowice II – Sosnowiec II 2:1
Krzanowice II – Sosnowiec I 2:0
Ćwierćfinał:
Krzanowice II – Będzin I 0:2
zajęły I miejsce w finale Licea- ski Szkolny Związek Sportowy
liady Młodzieży Szkolnej woje- w Katowicach. Zawody odbyły
wództwa śląskiego w piłce pla- się w Mysłowicach.
żowej, organizowanej przez Ślą(tk)
KRZANOWICE
15
Naprzód Borucin
na dziesiątkę
Protokół pomeczowy:
KS Naprzód Borucin – KS Olszynka Olza 10:2 (5:1)
Bramki:
Borucin:
W ostatniej kolejce II grupy C klasy liczna publiczność obejrzała grad bramek. W całym spotkaniu padło ich dwanaście, jednak aż dziesięć dla ekipy Borucina. Gospodarze efektownym zwycięstwem pożegnali się z szeregami C klasy. Borucin awansował do B-klasy.
1:0 – Jerzy Halfar, 2:0 – Arkadiusz Górszczyk, 3:0 – Marcin
Rusin, 4:1 – Jerzy Halfar, 5:1 – Marcin Rusin, 6:1 – Arkadiusz
Górszczyk, 7:1 – Jerzy Halfar, 8:1 – Jerzy Halfar, 9:1 – Jerzy
Halfar, 10:1 – Tomasz Sosna
Olza:
3:1 – Adrian Pioch, 10:2 – Wojciech Ligus
Składy:
KS Naprzód Borucin: Artur Staniek – Mateusz Adamczyk,
Adam Sosna, Sebastian Nowakowski, Andrzej Kiciak, Jerzy
Halfar, Arkadiusz Górszczyk, Mateusz Hońca (kpt.), Łukasz
Strojny, Marcin Rusin. Rezerwa: Mariusz Rzepka, Daniel
Kretek, Patryk Mrozek, Michał Szafarczyk, Dawid Piksa, Sebastian Piksa.
TRENER: Jerzy Halfar. Kierownik drużyny: Janusz Jakubit
KS Olszynka Olza: Michał Tchórz – Marcin Wacławczyk,
Piotr Migdoł, Sebastian Długi, Dawid Kwiatoń, Przemysław
Kupka, Mateusz Szuścik, Szymon Kluczka, Olaf Kłosek, Mateusz Ryszka, Adrian Pioch (kpt.). Rezerwa: Wojciech Ligus,
Mariusz Wala.
TRENER: Dominik Kiepas.Kierownik drużyny: Damian Szuścik
Klasa C grupa II
TABELA: (miejsce, drużyna ,punkty ,bramki strzelone/stracone, różnica)
W ostatniej kolejce II grupy C klasy liczna publiczność
obejrzała grad bramek. W całym spotkaniu padło ich dwanaście, jednak aż dziesięć dla
ekipy Borucina. Gospodarze
efektownym zwycięstwem pożegnali się z szeregami C klasy. Borucin awansował do Bklasy.
Pierwszy kwadrans spotkania oba zespoły przeznaczyły
na rozpoznanie swego przeciwnika. Zarówno goście jak
i gospodarze mieli swe okazje,
jednak ich celowniki nie były
jeszcze skalibrowane. Dopiero w 17 minucie Jerzy Halfar
po rajdzie lewą flanką i strzale
w krótki słupek otworzył wynik
spotkania. Borucin chciał jednak iść za ciosem, gdyż już w
tej samej minucie po raz kolejny zagroził bramce Olzy. Tym
razem bramka nie padła. Za
to w kolejnej już trzepotała w
siatce. Arkadiusz Górszczyk po
przebiegnięciu prawie połowy
boiska prawą flanką, wycofał
futbolówkę do grającego trenera Borucina, a ten strzałem
z pierwszej piłki pewnie umieścił ją w siatce. 19. minuta 2:0.
Po drugim golu gospodarze
dali nieco wytchnienia zarówno swym zawodnikom, jak i
przyjezdnym, lecz nadal to oni
prowadzili grę. Kolejną sytuację wypracowali w 24. minucie. Tym razem podanie Jerzego Halfara na bramkę zamienił Marcin Rusin. Gol ten na
tyle rozluźnił gospodarzy, że
ci nawet nie zauważyli, kiedy
piłka znalazła się w ich siatce
po szybkim wznowieniu gry w
kole środkowym przez graczy
Olszynki. Gola dla Olzy zdobył
Adrian Pioch.
Po tym golu oba zespoły
walczyły w środkowej strefie
boiska. Jednak zdecydowaną
przewagę miał zespół Naprzodu, który potwierdził ją w 32.
minucie zdobyciem kolejnej
bramki. Miejscowi przeprowadzili szybką akcję zakończoną
celnym strzałem Arkadiusza
Górszczyka. Na tym miejscowi
postanowili nie poprzestawać.
W 38. minucie wyprowadzili kolejny atak. Tym razem na
lewej flance piłkę dostał Marcin
Rusin, po czym wpadł w pole
karne i strzałem po ziemi pokonał golkipera Olzy.
W końcowych minutach
pierwszej połowy Borucin nie
strzelił już kolejnych bramek,
choć okazje ku temu miało
kilku jego graczy. Po gwizdku
kończącym pierwsze czterdzieści pięć minut trener gości strofował swoich obrońców: – Co
Wy tam z tyłu robicie? Śpicie
czy co? Co podanie, to strata
piłki, tak być nie może!
Słowa trenera nie zmotywowały jego zawodników. Co innego gracze Borucina. Oni byli
zmotywowani aż nadto. Mając
w kieszeni pewne zwycięstwo,
nadal napierali na bramkę Olzy.
Mało tego, zdobywali kolejne
bramki. Pierwszą z nich w drugiej połowie zdobył Arkadiusz
Górszczyk, umieszczając piłkę
w 52. minucie w pustej bramce,
po minięciu bramkarza.
Jakby tego było jeszcze mało
ponownie uaktywnił się, i tak
bardzo aktywny Jerzy Halfar. W
60. minucie otrzymał bardzo
dobre podanie, po czym włączył najwyższy bieg zostawiając przeciwników daleko w tyle, wbiegł w pole karne i zdobył kolejną już w tym spotkaniu
bramkę. Mimo wyniku 7:1 gospodarzom było ciągle mało.
Próbowali prostopadłych zagrań, jednak nie wszystkie wychodziły. Jedno z nich zagrane
w uliczkę w 64. minucie trafiło
znów do trenera Naprzodu Borucin, któremu nie pozostało
nic innego, jak pokonać golkipera gości.
Choć wynik brzmiał już 8:1
gospodarze nie poprzestawali.
Nadal atakowali. Co oczywiście
nie znaczy, że goście nie mieli
swych okazji. Udało im się kilkakrotnie zagrozić bramce Artura Stańka, jednak ich strzały
nie były na tyle celne i silne by
pokonać bramkarza Borucina.
Co innego strzały gospodarzy.
Ich zagrania były idealne. Piłka rozgrywana przez gospodarzy wędrowała niczym po
nitce, której drugi koniec był…
w siatce Olzy. Dowiedli tego
w 66. minucie, kiedy to po ze-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Naprzód Borucin
KS Pietraszyn
Start II Pietrowice Wielkie
LKS Owsiszcze
LKS Rudnik
Naprzód II Syrynia
LKS Olza
KS Kokoszyce
LKS Bolesław
Silesia II Lubomia
LKS Wojnowice
Rozwój Bełsznica
LKS Grzegorzowice
społowej akcji kolejną bramkę
zdobył nie kto inny, jak Jerzy
Halfar. Było to jego czwarte trafienie w tym meczu, a w całym
sezonie dwudzieste szóste. Nie
było to jednak jeszcze ostatnie
słowa Borucina.
Na kwadrans przed końcem
spotkania na strzał z przeszło
16. metrów zdecydował się Tomasz Sosna. Zakończenie tego strzału nie mogło być inne.
Piłka po raz 11 zatrzepotała
w siatce, w tym po raz dziesiąty w siatce Olzy. Gola zdobył
Wojciech Ligus.
Po zdobyciu dziesiątej bramki defensywa Borucina jakby
nieco przysnęła. Wykorzystał
to zespół Olzy, strzelając swą
drugą bramkę w tym spotka-
58
53
50
49
47
47
37
26
25
24
23
8
4
90:26
76:36
58:31
85:34
60:32
71:49
57:52
41:58
42:66
32:86
42:54
26:89
16:83
+64
+40
+27
+51
+28
+22
+5
-17
-24
-54
-12
-63
-67
niu. Było to trafienie na osłodę
ogromnej porażki.
Do końca spotkania nie
padły już żadne bramki, przez
co Borucin wygrał 10:2. Natychmiast po ostatnim gwizdku sędziego Łukasza Wojaczka w ruch poszły szampany,
w których skąpani byli niemal
wszyscy zawodnicy gospodarzy. Gracze Borucina odśpiewali także gromkie „Sto lat” dla
swego trenera podrzucając go
w powietrzu. Wygrywając z Olzą, Naprzód Borucina zdobył
tytuł mistrza C klasy grupy II
i awansował z pierwszego miejsca do klasy B.
Grzegorz E. Piszczan
15
KRZANOWICE
16
Panie z OSP Pietraszyna
lepsze od panów!
Pierwsza seniorska drużyna OSP Krzanowice wygrała 29 maja gminne
zawody sportowo-pożarnicze w Borucinie. W pozostałych kategoriach
triumfował Pietraszyn. Sensacją dnia był wynik pań z Pietraszyna
w ćwiczeniu bojowym. Okazały się lepsze od swoich kolegów. – Ale
siara – komentowali strażacy.
Wyniki
Grupa A (kolejno sztafeta, ćwiczenie
bojowe, suma)
1. OSP Krzanowice I 65, 49 – 116
2. OSP Wojnowice 73, 52 – 125
3. OSP Bojanów 74, 56 – 130
4. OSP Pietraszyn 71, 60 – 131
5. OSP Krzanowice II 72, 63 – 135
6. OSP Borucin 89, 55 – 144
Grupa C (panie)
1. OSP Pietraszyn 81, 64 – 145
Urząd Miejski
w Krzanowicach
Godziny urzędowania:
wtorek: 7.30-17.00,
pozostałe: 7.30-15.00,
Wydawca: Wydawnictwo
i Agencja Informacyjna WAW
Grzegorz Wawoczny
ul. ks. S. Staszica 23/13
47-400 Racibórz
tel. 605 685 485
e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny:
Grzegorz Wawoczny
Skład:
Fabryka Informacji s.c.
Druk: Polskapresse sp. z o.o.,
Sosnowiec
2. OSP Borucin 84, 76 – 160
CTIF chłopcy
1. OSP Pietraszyn 74, 921 – 995
2. OSP Borucin 95, 860 – 955
3. OSP Krzanowice 89, 842 – 931
4. OSP Bojanów 71, 843 – 914
5. OSP Wojnowice 72, 797 – 869
CTIF dziewczęta
1. OSP Pietraszyn 75, 823 – 898
2. OSP Borucin 61, 817 – 878
(w)
W marszu promowali
trzeźwość
15 czerwca w Krzanowicach
uczniowie klas VI z całej gminy
przeszli w marszu nawołującym
do trzeźwości. - W kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł bierzemy
udział co roku. Zazwyczaj były
to konkursy, w tym roku wpadłam na pomysł, by zorganizować
marsz - opowiada Alina Strzeduła, pedagog z ZS Krzanowice.
W tym roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie Krzanowice przybrała nieco
inny charakter niż w latach poprzednich. - Zazwyczaj były to
konkursy profilaktyczne i sportowe. Pomyślałam, że czas zmienić formę i zaproponowałam organizację marszu promującego
trzeźwość - opowiada Alina
Strzeduła, pedagog z Zespołu
Szkół w Krzanowicach.
W akcji uczestniczyli szóstoklasiści z całej gminy Krzanowice. Wcześniej na zajęciach
plastycznych przygotowywali
transparenty nawołujące do tego, by nie pić, nie zażywać narkotyków, nie bić czy też by być
asertywnym.
- Zależało mi, by wyjść z tym
przesłaniem poza szkolne mury, do rodziców, właścicieli
sklepów i barów, bo to właśnie często od postawy dorosłych uzależniona jest trzeźwość młodych - tłumaczy organizatorka.
Młodzież ubrana w białe
stroje - symbolizujące niewinność - przeszła ulicami Krzanowic, wchodziła do okolicznych sklepów i barów, wręczała
mieszkańcom materiały promujące akcję.
JaGA
Download

tutaj