"Zlé jazyky hovoria ..."
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
FMFI, UK
Akadémia Trojstenu
FMFI UK, 6.12.2013
https://xkcd.com/843/
Keď si článok prečítate, dozviete sa veľmi veľa zaujímaveho.
Napríklad, že
ľudia v stredoveku sa vôbec nedožívali málo
eskimáci nemajú 20 (alebo 100 alebo 1023 ) výrazov pre sneh
je v pohode zobudiť námesačného človeka
oholené chlpy nenarastú pevnejšie
My si povieme čosi o tých poverách, mýtoch a mylných
predstavách, ktoré majú niečo spoločné s fyzikou (a ľudia na
každen párty nám určite poďakujú).
A popri tom sa možno z tej fyziky aj čosi naučíme.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo je ťažší lyžiar rýchlejší?
Prečo je ťažší lyžiar rýchlejší?
„Ťažší lyžiari zvyknú byť rýchlejší, pretože na nich pôsobí väčšia
tiažová sila, a preto majú väčšie zrýchlenie.“
Väčšia hmotnosť síce znamená väčšiu tiažovú silu, ale aj väčšiu
zotrvačnosť a podľa
F = ma = mg
bude mať lyžiar rovnaké zrýchlenie bez ohľadu na svoju hmotnosť.
Okrem toho samotné zrýchlenie nezohráva veľkú úlohu, ak ide o
ustálenú rýchlosť lyžiara.
A prečo teda?
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo je ťažší lyžiar rýchlejší?
Pre rýchlosť lyžiara je dôležitá rovnováha síl.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo je ťažší lyžiar rýchlejší?
Pre rýchlosť lyžiara je dôležitá rovnováha síl.
Pre komponentu tiažovej sily a pre odporovú silu platí
1
Fodp = ρ CSv 2
2
Fx = mg sin α
Hmotnosť lyžiara nijak nevystupuje v odporovej sile a dostaneme,
že ťažší lyžiar pôjde rýchlejšie.
s
2g sin α
v=
m
ρCS
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo je ťažší lyžiar rýchlejší?
Ale to nie je také jednoduché. Ťažší lyžiar bude väčší!
Ak má lyžiar výšku L, potom jeho hmotnosť bude m = k1 L3 a
kolmý prierez S = k2 L2 .
Z toho dostaneme
1
k1 L g sin α = ρCk2 L2 v 2
2
3
s
v=
2k1 g sin α
L
ρCk2
Ťažší lyžiar opäť vyhrá.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo je ťažší lyžiar rýchlejší? - rozuzlenie
Ťažší lyžiari nie sú rýchlejší kvôli väčšej tiažovej sile, ale
kvôli menšiemu efektu odporovej sily!
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo sa striedajú ročné obdobia?
Prečo sa striedajú ročné obdobia?
„Ročné obdobia sa striedajú, pretože vzdialenosť Zeme od Slnka sa
mení. V lete je Zem bližšie a v zime je Zem ďalej.“
Potom by muselo byť leto na severnej aj južnej pologuli naraz.
Na tom nič nezmení ani naklonenie zemskej osi, pretože polomer
Zeme je ≈ 6 × 103 km a vzdialenosť Zeme od Slnka sa mení o
≈ 6 × 106 km.
A prečo teda?
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo sa striedajú ročné obdobia?
Kľučové je naklonenie zemskej osi, ale úplne z iného dôvodu.
Zoberme si nejakú plochu na povrchu Zeme a pozrime, sa koľko
slnečného svitu na ňu dopadne v lete
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo sa striedajú ročné obdobia?
Kľučové je naklonenie zemskej osi, ale úplne z iného dôvodu.
Zoberme si nejakú plochu na povrchu Zeme a pozrime, sa koľko
slnečného svitu na ňu dopadne v lete a v zime
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo sa striedajú ročné obdobia?
Kľučové je naklonenie zemskej osi, ale úplne z iného dôvodu.
Zoberme si nejakú plochu na povrchu Zeme a pozrime, sa koľko
slnečného svitu na ňu dopadne v lete a v zime
V zime teda na privrátenú pologuľu dopadá viac slnečného
žiarenia, ako na odvrátenú pologuľu a na jednej je leto a na druhej
je zima.
Keď je leto na severnej pologuli, Zem je od Slnka ďalej. Preto je
medzi jarnou a jesennou rovnodennosťou viac dní, ako medzi
jesennou a jarnou.
...
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo sa striedajú ročné obdobia?
To ale nie je všetko. Kvôli nakloneniu zemskej osi sú dni v lete
dlhšie, ako dni v zime.
Na našu plochu nielenže dopadne viac žiarenia, ale žiarenie dopadá
dlhšie!
Keď sa to poriadne spočíta, tieto dva efekty sú približne rovnako
veľké.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo sa striedajú ročné obdobia? - rozuzlenie
Na Zemi sa ročné obdobia nestriedajú kvôli meniacej sa vzdialenosti
Zeme od Slnka, ale kvôli
nakloneniu zemskej osi,
ktoré spôsobuje viac dopadajúcej energie a dlhšie dni.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ako vyzerá dažďová kvapka?
Ako vyzerá dažďová kvapka?
Dažďové kvapky sa zvyčajne kreslia ako slza
Pravdepodobne preto, že takto vyzerajú tesne predtým, ako sa
odrthnú.
Zakrivenie povrchu kvapaliny však stojí veľa energie a taký ostrý
vrchol je energeticky veľmi nevýhodný. Podobne kvapka má takto
veľmi veľkú plochu, ktorá taktiež stojí energiu.
A ako teda vyzerá?
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ako vyzerá dažďová kvapka?
Voľná voda by mala guľový tvar, pretože vtedy má minimálny
povrch.
Pri páde sa vplyvom vzduchu tvar trochu sploští, viac na spodnej
strane.
Toto sa dá spočítať a výsledok je takýto
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ako vyzerá dažďová kvapka? - rozuzlenie
Dažďové kvapky nemajú tvar slzy, ale
majú sploštený tvar.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ako funguje korčuľovanie?
Ako funguje korčuľovanie?
„Na korčuliach sa lepšie kĺže preto, že zväčšením tlaku na ľad sa
zvýši jeho teplota topenia, ľad sa rozpustí na vodu a po tejto
vrstve vody sa nám lepšie šmýka.“
Je síce pravda, že zvýšenie tlaku mení teplotu, pri ktorej sa ľad
topí. Ale ľudoch na korčuliach je táto zmena veľmi malá.
Pri väčších rýchlostiach by sa ľad nestíhal topiť, lebo tepelná
vodivosť nie je dostatočná.
Keď len tak stojíte na korčuliach, ľad sa pod vami netopí.
Ako teda funguje?
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ako funguje korčuľovanie?
Pri kontakte so vzduchom sa na povrchu ľadu vždy vytvorí veľmi
tenká vrstva kvapalnej vody a preto je ľad klzký.
Ako teda pomáhajú korčule?
Vďaka treniu. Vzniknuté teplo roztopí časť ľadu a na tejto vode sa
šmýkame.
Tenký nôž korčule sústredí túto energiu na menšiu plochu. Keďže
treba roztopiť menej vody, ľad môže mať nižšiu teplotu.
Najlepšie sa korčuľuje pri −7°C, vtedy ľad nie je príliš mäkký, ale
ani príliš studený.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ako funguje korčuľovanie? - rozuzlenie
Na korčuliach sa šmýka vďaka roztopeniu vody pod korčuľou, ale
dôležitým efektom nie je zmena teploty topenia, ale
trenie a vzniknuté teplo.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Kto prišiel na to, že Zem obieha okolo Slnka?
Kto prišiel na to, že Zem obieha okolo Slnka?
„Za heliocentrický model Slnečnej sústavy vďačíme Mikulášovi
Kopernikovi.“
Jeho skutočný príspevok je iba čiastočný.
Jeho model Slnečnej sústavy v De revolutionibus orbium
coelestium, (1543) má menšiu prediktívnu silu, ako vtedajší
geocentrický model.
Vyžaduje viac epicyklov, predpovedá nepozorované hviezdne
paralaxy a fázy planét.
A kto teda?
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Kto prišiel na to, že Zem obieha okolo Slnka?
Tycho Brahe
pozorovanie supernovy (1572) a kométy (1577) medzi stálicami, čo
znamená, že stálice nie sú stále
Galileo Galilei
použil dalekohľad (1610), uvidel mesiace Jupitera, fázy Venuše
Johanes Kepler
z meraní Tycha Brahe prišiel na to (1609), že planéty obiehajú
okolo Slnka po elipsách bez epicyklov
Issac Newton
z jeho zákonov mechaniky (1687) vyplývajú Keplerove zákony
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Kto prišiel na to, že Zem obieha okolo Slnka? - rozuzlenie
Hlavnú zásluhu na prijatí heliocentrizmu nemá Kopernik, ale štvorica
Brahe, Kepler, Galilei a Newton.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ako (ne)lietajú lietadlá
Ako (ne)lietajú lietadlá
„Lietadlá drží vo vzduchu nasledujúci mechanizmus : vzduch v
hornej časti prúdi rýchlejšie, čo vďaka Bernoulliho rovnici
spôsobuje nižší tlak a lietadlo je nasávané smerom nahor!“
Nie je žiadny dôvod, aby vzduch prešiel ponad a popod krídlo za
rovnaký čas.
Takto by lietadlá nedokázali lietať dolu hlavou.
Hlavným dôvodom nie je ani to, že krídlo je šikmo a prúd vzduchu
ho tlačí nahor.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ako (ne)lietajú lietadlá
Hlavným efektom je zmena hybnosti vzduchu. Vzduch kvôli
viskozite nasleduje povrch, okolo ktorého sa hýbe.
Výsledkom je teda vzduch, ktorý zmenil svoju hybnosť smerom
nadol. Zmena hybnosti je sila, akcia má reakciu, takže na krídlo
musí pôsobiť sila smerom nahor.
O prúdení vzduchu toho stále veľa nevieme.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ako (ne)lietajú lietadlá - rozuzlenie
Sila, ktorá drží lietadlá vo vzduchu, nie je spôsobená rýchlejším
prúdením vzduchu nad krídlom, ale
zmenou hybnosti vzduchu smerom nadol.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ktorým smerom sa otáča voda v austrálskej vani?
Ktorým smerom sa otáča voda v austrálskej vani?
„Vo vaniach (a záchodoch) na južnej pologuli sa voda krúti
opačným smerom ako na severnej vplyvom Coriolisovej sily.“
Corriolisova sila má sídce opačný vplyv na severnej a južnej
pologuli a spôsobuje množstvo efektov (stáčanie hurikánov,
pasátov, tlakových výší a níží, opotrebovanie koľajníc, obmývanie
brehov), ale na takej malej škále nemá vôbec žiadny vplyv.
Dá sa to aj kvantifikovať. Zrýchlenie od Coriolisovej sily a
dostredivé zrýchlenie sú
v2
R
effekt Corriolisovej sily je teda významný pri
rýchlostiach(R = 10cm, ω ≈ 10−4 s−1 , aC ≈ aR )
aC ≈ 2ωv
aR ≈
v ≈ 10−5 m/s
Alebo sa stačí opýtať kohokoľvek, kto na južnej pologuli bol.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ktorým smerom sa otáča voda v austrálskej vani?
A čo teda vplýva na smer otáčania vody?
Zväčša konštrukcia vane (alebo záchoda) a trocha náhody.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Ktorým smerom sa otáča voda v austrálskej vani?rozuzlenie
Umiestnenie vane na Zemi nemá na smer otáčania vody
žiadny vplyv.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo nespadneme z bicykla?
Prečo nespadneme z bicykla?
„Z bicykla nespadneme vďaka momentu hybnosti otáčajúcich sa
kolies a gyroskopickému efektu.“
To znamená, že roztočené koleso nechce meniť os svojho otáčania
podobne ako zotrvačník.
Znie to uveriteľne, až tak uveriteľne, že to ktosi vyskúšal. A
ukázalo sa, že to bez problémov ide bez gyroskopu.
Na bicykli sa treba naučiť jazdiť, takže nejaký ľudský kumšt v tom
musí byť. Bicyklovať sa dá aj pri veľmi pomalej rýchlosti. A dá sa
predsa jazdiť aj na kolobežke.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo nespadneme z bicykla?
Udržiavanie rovnováhy jemnými pohybmi panvy - preto majú
sedadlá taký tvar a preto sa nedá jazdiť bez rúk bez sedenia.
Zotrvačnosť bicykla robí priamu polohu predného kolesa stabilnou
- pri malom otočení riadidiel ich trenie vráti späť.
Všade je tu dôležité to, že sa predné koleso môže otáčať nezávisle
od zvyšku bicykla.
Gyroskopické efekty pri riadení bicykla hrajú svoju úlohu, ale nie
sú ani nutné, ani najdôležitejšie.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Prečo nespadneme z bicykla?- rozuzlenie
Na bicykli nás nedrží moment hybnosti kolies, ale
naša šikovnosť, zotrvačnosť a voľnosť otáčania vidlice.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Čo nás v autobuse zhadzuje z nôh?
Čo nás v autobuse zhadzuje z nôh?
„V autobuse sa musíme držať, pretože na nás pôsobí odstredivá
sila.“
Odstredivá sila je fiktívnou, neexistuje. Je to len spôsob, ako si
zjednodušiť výpočty. (A už vôbec nie je reakciou na dostredivú
silu.)
Za zdanlivým efektom zdanlivých síl sú vždy skutočné efekty
skutočných síl.
Ako to je v autobuse?
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Čo nás v autobuse zhadzuje z nôh?
Na autobus pôsobí dostredivá sila a pohybuje sa po kružnici.
Naše nohy sú na podlahe autobusu a medzi nohami a podlahou je
trenie. Pôsobením tejto sily sa nohy pohybujú spoločne s podlahou.
Ale my ideme ďalej.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Čo nás v autobuse zhadzuje z nôh?
Na autobus pôsobí dostredivá sila a pohybuje sa po kružnici.
Naše nohy sú na podlahe autobusu a medzi nohami a podlahou je
trenie. Pôsobením tejto sily sa nohy pohybujú spoločne s podlahou.
Ale my ideme ďalej.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Čo nás v autobuse zhadzuje z nôh?
Na autobus pôsobí dostredivá sila a pohybuje sa po kružnici.
Naše nohy sú na podlahe autobusu a medzi nohami a podlahou je
trenie. Pôsobením tejto sily sa nohy pohybujú spoločne s podlahou.
Ale my ideme ďalej.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Čo nás v autobuse zhadzuje z nôh? - rozuzlenie
V autobuse nepadáme z nôh kvôli odstredivej sile, ale
kvôli treniu, ktoré spod nás vyťahuje nohy.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Je v ISS beztiažový stav?
Je v ISS beztiažový stav?
„Kozmonauti v medzinárodnej vesmírnej stanici sú v beztiažovom
stave.“
Gravitácia je v takej výške nad Zemou len o málo nižšia, ako
gravitácia na povrchu
GmM0
h
370 km
GmM0
h
=
≈ 0.06
≈
1−2
2
(R0 + h)2
R
R
6378
km
R0
0
0
Gravitácie je tam teda habadej, na videách sa ale astronauti
vznášajú!
Žeby nejaká vládna konšpirácia?
Žeby nuda?
Ale čoby!
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Je v ISS beztiažový stave?
Astronauti sú spolu s vesmírnou stanicou vo voľnom páde!
Pri voľnom páde výťahu majú všetky telesá v ňom spolu s ním
zrýchlenie g nadol, a teda sa vzhľadom na seba nijak nehýbu.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Je v ISS beztiažový stave?
Astronauti sú spolu s vesmírnou stanicou vo voľnom páde!
Pri voľnom páde výťahu majú všetky telesá v ňom spolu s ním
zrýchlenie g nadol, a teda sa vzhľadom na seba nijak nehýbu.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Je v ISS beztiažový stave?
Astronauti sú spolu s vesmírnou stanicou vo voľnom páde!
Pri voľnom páde výťahu majú všetky telesá v ňom spolu s ním
zrýchlenie g nadol, a teda sa vzhľadom na seba nijak nehýbu.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Je v ISS beztiažový stave?
Astronauti sú spolu s vesmírnou stanicou vo voľnom páde!
Pri voľnom páde výťahu majú všetky telesá v ňom spolu s ním
zrýchlenie g nadol, a teda sa vzhľadom na seba nijak nehýbu.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Je v ISS beztiažový stave?
Astronauti sú spolu s vesmírnou stanicou vo voľnom páde!
Pri voľnom páde výťahu majú všetky telesá v ňom spolu s ním
zrýchlenie g nadol, a teda sa vzhľadom na seba nijak nehýbu.
Za tým je ekvivalencia gravitačnej a zotrvačnej hmotnosti.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Je v ISS beztiažový stav?
Keď čosi pustíme a necháme voľne padať, ale pritom to kopneme
do strany, nepadne to priamo nadol.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Je v ISS beztiažový stav?
Keď čosi pustíme a necháme voľne padať, ale pritom to kopneme
do strany, nepadne to priamo nadol.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Je v ISS beztiažový stav?
Keď čosi pustíme a necháme voľne padať, ale pritom to kopneme
do strany, nepadne to priamo nadol.
Keď to kopneme dost rýchlo, nepadne to vôbec. A keď to kopneme
tak akurát (prvá kozmická rýchlosť), nespadne to vôbec, ale ani to
neuletí.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Je v ISS beztiažový stav? - rozuzlenie
Kozmonauti sa vo vesmírnej stanici nevznášajú kvôli tomu, že by tam
bola menšia gravitácia alebo by bola gravitácia čímsi vyrušená, oni
sú v takom akurátnom voľnom páde.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Pre koho platí kvantová mechanika?
Pre koho platí kvantová mechanika?
„Kvantová mechanika je teória, ktorá popisuje správanie veľmi
malých vecí.“
Neexistuje hranica, ktorá by oddeľovala platnosť klasickej a
kvantovej mechaniky. Kvantová mechanika platí vždy a klasická
mechanika neplatí nikdy.
Mosty, lietadlá a všetko ostatné je popísane kvantovou mechanikou.
Mnohé makroskopické efekty majú kvantový pôvod - stabilita
atómov, chemické reakcie, supratekutosť a supravodivosť, ...
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Pre koho platí kvantová mechanika?
Ako je teda možné, že mosty stoja a lietadlá lietajú?
Klasická mechanika je v niektorých prípadoch dobrým priblížením
tej kvantovej a veci, ktoré ňou vypočítame, sú len veľmi málo
rozdielne od tých skutočných.
Tak, ako
0.000001 × 0.000001 = 0
keď máme kalkulačku s 10-miestnym displejom.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Pre koho platí kvantová mechanika?- rozuzlenie
Kvantová mechanika platí
pre úplne všetkých a úplne všetko,
v niektorých prípadoch sa ale s klasickou počíta o čosi jednoduchšie.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Dáva Higgsov bozón veciam hmotnosť?
Dáva Higgsov bozón veciam hmotnosť?
„Higgsov bozón dáva elementárnym časticiam, a teda všetkému, čo
sa z nich skladá, hmotnosť.“
Higgsov bozón dáva hmotnosť tým naozaj elementárnym časticiam,
ktorými sú kvarky.
Protón je zložený z troch takýchto kvarkov.
Hmotnosti kvarkov a protónu
mu ≈ 2 M eV /c2
ud ≈ 5 M eV /c2
mP = 938 M eV /c2
Od Higgsa pochádza iba stotina hmotnosti protónu. Odkiaľ je teda
zvyšok?
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Dáva Higgsov bozón veciam hmotnosť?
Od pružiniek (väzbová energia).
Niečo ako rádioaktivita. Urán sa rozpadne na dva kusy, ktoré
dohromady vážia menej ako pôvodný urán.
Tento rozdiel je energia, ktorá držala pôvodne tie kusy pohromade
a ktorá sa podľa E = mc2 prejavovala ako hmotnosť uránu.
Podobne aj hmotnosť protónu je daná hmotnosťou stavebných
kúskov a „hmotnosťou“ väzbovej energie. V prípade protónu je
druhý príspevok omnoho väčší.
Don’t panic!!! Nič ako výbuch protónu nehorzí.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Dáva Higgsov bozón veciam hmotnosť? - rozuzlenie
Prevažná časť hmotnosti vecí okolo nás nepochádza od Higgsa, ale z
interakcie medzi kvarkami.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Keď vám teraz ktosi povie zlé vysvetlenie na tému
Prečo je ťažsí lyžiar rýchlejší?
Prečo sa striedajú ročné obdobia?
Ako vyzerá dažďová kvapka?
Mechanizmus korčuľovania
Kto prišiel na to, že Zem obieha okolo Slnka?
Ako (ne)lietajú lietadlá
Ktorým smerom sa otáča voda v Austrálskej vani?
Prečo nespadneme z bicykla?
Čo nás v autobuse zhadzuje z nôh?
Je v ISS beztiažový stav?
Pre koho platí kvantová mechanika?
Ako Higgsov bozón veciam (ne)dáva hmotnosť
môžte ho opraviť, a byť hviezdou večera.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Vďaka za vašu pozornosť!
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
"Zlé jazyky hovoria ..."
Download

"Zlé jazyky hovoria ..."