ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin Adı
Dersin Kodu
!
!
Yarıyılı
Teorik Ders Saati
5
3
İş Uğraşı Terapisi
Uygulam
Ders
a
Kredis
D e r s
i
Saati
1
3
AKTS
4
Ön Koşul Dersleri
Dersin Türü
Temel Mesleki Dersler
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Koordinatörü
e-posta:
Dersi Verenler
e-posta:
Dersin Yardımcıları
e-posta:
Dersin Amacı
Günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi, kendine yardım aletleri, ev düzenlemesi ve
ergonomik prensipler, duyu-algı-motor integrasyon değerlendirmesi ve eğitimi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrenciler hastaların günlük yaşam aktivitelerini değerlendirir ve hastanın
günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı için gerekli düzenlemeleri yapar.
Dersin İçeriği
İş uğraşı terapisine giriş, iş uğraşı, fonksiyonel, günlük yaşam aktivitesi ve kalitesi
değerlendirmesi, kendine yardım aletleri ve ev düzenlemeleri, duyu-algı-motor, günlük
yaşam aktiviteleri eğitimi, hemipleji, pediatri, ortopedi de iş uğraşı tedavisi ve iş uğraşı
terapisinde oyunlar veaktiviteler.
!
DERSİN HAFTALIK KONULARI
Hafta
!
Konular
1
İş uğraşı tedavisine giriş
2
İş ve Uğraşı tedavisinde değerlendirme
3
Fonksiyonel değerlendirme
4
Günlük Yaşam Aktivitelerinin değerlendirilmesi (GYA)
5
Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
6
Kendine yardım aletleri
7
Ev düzenlenmesi ve ergonomik prensipler
8
Duyu-algı-motor integrasyon değerlendirmesi ve eğitimi
9
ARA SINAV
10
GYA eğitimi
11
Hemiplejide iş uğraşı tedavisi
12
Pediatride iş uğraşı tedavisi
13
Ortopedik hastalıklarda iş uğraşı tedavisi
14
İş uğraşı tedavisinde terapatik aktivite ve oyunlar
KAYNAKLAR
Ders Notu
!!
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
!!
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ön Hazırlık
KATKI PAYI
ÖĞRENCİNİN
HAFTALIK BİREYSEL
ÇALIŞMA SAATİ
10
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
Ara Sınav
1
30
1
10
10
Ödev
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Seminer ve Sunum
Uygulama
Diğer
Final Sınavı
1
60
10
TOPLAM
3
100
30
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
!!
TOPLAM
100
Ders Kategorisi
Destek Dersleri
Temel Mesleki Dersler
x
Uzmanlık / Alan Dersleri
Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
!
Aktarılabilir Beceri Dersleri
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
No Program Yeterlilikleri
Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında yeterli altyapıya sahip olma; bu
alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri analitik düşünme ile beraber kullanabilme becerisi,
Sağlığı etkileyen unsurları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun kanıta
dayalı yöntemler ve yeni teknikler seçme ve uygulama becerisi,
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve
kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi,
Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlama, kayıt tutma, uygun veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi,
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, tıp- sağlık bilimlerine yönelik veri tabanları
ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
1
2
3
4
5
6
8
!!
!!
!!
x
x
x
x
x
Bilgilerin hızla yenilendiği sağlık alanında yaşam boyu öğrenmenin mutlak gerekliliği bilinci; bilimsel
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olma
7
!
x
x
x
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1
Düşük
2
Düşük - Orta
3
Orta
4
Yüksek
5
Mükemmel
AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
Süres
i
(Saat
)
4
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
Etkinlikler
Ödevler
Etkinlikle
r
Toplam
İş Yükü)
64
16
Sunum/Seminer Hazırlama
Arasınavlar
1
10
10
Proje
1
10
10
1
10
Laboratuar
Arazi Çalışması
Uygulama
Yarıyıl Sonu Sınavı
10
Toplam İş Yükü
110
Toplam İş Yükü / 30
3.66
!
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi
!
!!
!
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:
HAZIRLAYAN:
GÜNCELLEME TARİHİ:
4
Download

iş uğraşı terapisi (t) - Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi