Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone,
wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze,
niepojęte, niewymowne Imię Boże w niebie, na ziemi i otchłaniach
KRÓL KRÓLÓW
I PAN PANÓW
piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk
Boskich przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.
S
SE
ER
RC
CE
E S
SE
ER
RC
C
Niewypowiedziany
Najukochańszy
Niewymowny
Najświętszy
Najdroższy
Niepojęty
Jedyny
Najmilszy
Najczulszy
Ukochany
Najcudowniejszy
Umiłowany
Najdelikatniejszy
Najpiękniejszy z Synów ludzkich
M
MIIŁ
ŁO
OŚ
ŚĆ
ĆM
MIIŁ
ŁO
OŚ
ŚC
CII
TOBIE CHWAŁA ! TOBIE CZEŚĆ! TOBIE UWIELBIENIE!
„Kiedy kapłani będą uniżać się
przed Panem Bogiem,
to On będzie w szczególny sposób
przebaczał grzechy swojemu ludowi”
(z konferencji ks. Dominika Chmielewskiego SDB)
OD WSZYSTKICH LUDZI, OD WSZELKIEGO STWORZENIA
I PO WSZYSTKIE NIESKOŃCZONE CZASY !!!
UWIELBIAMY CIĘ! MIŁUJEMY CIĘ! WYSŁAWIAMY CIĘ!
B
BO
OŻ
ŻE
E N
NA
A SS Z
Z !!
Kochamy Cię, kochamy! Miłujemy! Wielbić zawsze chcemy!
Cześć i Chwała! Uwielbienie, Miłość Ci!
Kontakt:
kom. +48 609 102 813
e-mail: [email protected]
Świadectwa:
[email protected]
Download

KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW