orman
Ormanda kuşlar, böcekler,
Yavru ceylanlar emekler,
Açar yedi renk çiçekler,
Orman ne büyük, ne büyük,
Aman ne büyük, ne büyük !
Çamın, yaprağı dökülmez,
Gürgenin kolu bükülmez,
Ağaç dibinden sökülmez.
Orman ne canlı, ne canlı,
Aman ne canlı, ne canlı !
İzin vermeyiz kırmana,
Dayanamayız vurmana,
Baltayı sokma ormana,
Orman ne mutlu, ne mutlu,
Aman ne mutlu, ne mutlu !
İlhami Bekir TEZ
A-Metni okuduktan sonra soruları cevaplayalım. Ardından resmi boyayalım.
1.Ormanda kaç renk çiçek açıyormuş ?
………………………………………………………………………...
2. Ormanda hangi ağacın yaprağı dökülmez ?
………………………………………………………………………...
3. Dibinden sökülmeyen nedir ?
………………………………………………………………………...
4. Ormana ne sokmamalıyız ?
………………………………………………………………………...
5. Bir ağaç dikmek isteseydin ne dikerdin ?
………………………………………………………………………...
B-Aşağıdaki kelimeler yanlış hecelenmiştir.Doğru biçimde hecelerine ayıralım.
 tel-eviz-yon :
………………….
 pal-a-mut :
………………….
 man-dal-ina :
…………………
 paz-ar-tes-i :
…………………
 bal-on-lar-ım : …………………
 yat-ak-han-e : …………………
 sin-em-a-lar :
…………………
 oy-un-ca-kçı :
 çim-en-likler :
………………….
 me-r-div-en :
………………….
 mas-a-ya :
…………………..
 küt-üp-han-e :
…………………..
 İst-an-bul :
…………………..
 Ant-al-ya :
…………………..
…………………
C-Aşağıdaki verilen kelimelerin zıt anlamalarını cümle içinde kullanalım..
1- acemi
1-
2- taze
2-
3- hafif
3-
4- genç
4-
5- neşeli
5-
6- dar
6-
7- kuru
7-
D-Aşağıdaki atasözleri yanlış yazılmıştır doğrusunu altına yazalım.
Kırık tahta çivi tutmaz.
Bakarsan bahçe olur bakmazsan çöl olur.
İşleyen bakır kir tutmaz.
Tatlı dil fareyi deliğinden çıkarır.
Aç tavuk oynamaz.
Bal tutan kaşığı yalar.
Yuvayı dişi bülbül yapar.
Zurnanın sesi uzaktan hoş gelir.
E-Aşağıdaki bulmacada gizlenmiş ayları bulalım yandaki tabloya yazalım.
Yılın Ayları
e
b
a
c
n
i
s
a
n
a
h
k
t
e
m
m
u
z
ş
ğ
2.
a
h
a
r
a
l
ı
k
u
u
3.
z
o
c
a
k
o
p
i
b
s
4.
i
k
ğ
u
e
j
ö
v
a
t
5.
r
a
t
t
y
e
h
a
t
o
a
s
r
a
l
f
ü
s
e
s
n
ı
a
p
ü
m
a
y
ı
s
9.
i
m
m
r
l
i
e
k
i
m
10.
1.
6.
7.
8.
11.
12.
Günün Atasözü : Ağacı kurt , insanı dert yer.
Download

Ormanda kuşlar, böcekler, Yavru ceylanlar emekler, Açar yedi renk