Interakcja i komunikacja…
…a strony biblioteczne
01
Netia
1
Agenda
2
user experience, użyteczność, AI
konwencja w projekcie funkcjonalnym
3
model komunikacyjny
jak sięgnąć po użytkownika?
5
proces twórczy - scope
4
2
00
No więc…
01
IINiSB
UX | Usability | AI
4
Patryk Grzeszczuk
Strategy Team Leader @ Hypermedia/Isobar
• U podstaw:
| Informacja w biznesie @ IINiSB UW
| Techniki multimedialne @ PWSBiA
• W retrospekcji:
| reklama interaktywna od 2005
| internet czynny od 2003
| komputery od Atari 65 XE
• Obecnie:
| całokształt prac departamentu strategii w
Hypermedia/Isobar.
| działania z zakresu projektowania komunikacji jak i CX
01
IINiSB
UX | Usability | AI
5
01
UX, Usability, AI
…czyli od czego zacząć?
01
IINiSB
UX | Usability | AI
7
01
IINiSB
UX | Usability | AI
Usability…
… nauka zajmująca się ergonomią
interaktywnych urządzeń oraz aplikacji
Architektura Informacji…
organizacja (grupowanie)
nazewnictwo (etykietowanie)
nawigacja
systemy wyszukiwania
8
01
IINiSB
UX | Usability | AI
Dostępność to…
… problematyka dostępności/przystępności
dla jak najszerszego grona odbiorców
Funkcjonalność…
…współczynnik określający stopień
przyzwolenia na realizację
określonych celów w ramach
platformy
9
01
IINiSB
UX | Usability | AI
Projektowanie:
Rozplanowanie elementów funkcjonalnych
Wizualizacja kluczowych obszarów
Dobór reprezentacji graficznej
Projekt mechaniki
Etykietowanie / komunikacja formalna
10
01
IINiSB
UX | Usability | AI
User experience [UX]…
…termin opisujący całość wrażeń jakich
doświadcza użytkownik podczas
korzystania z produktu interaktywnego
11
02
IINiSB
Wykorzystanie konwencji | e-commerce
13
02
IINiSB
Wykorzystanie konwencji | e-commerce
McDonald |U2009
•
•
Kiyotoshi Yamauchi & Clinton Barth
Customer Experience Design Group
• Summer 06
14
02
Wykorzystanie konwencji | e-commerce
IINiSB
McDonald |U2009: Podróż konsumencka
•
Podejście [approach]
• Zamawianie [ordering]
• Podejście [payment]
• Dostarczenie [delivery]
15
02
IINiSB
Wykorzystanie konwencji | e-commerce
“I can never tell where the line ends, or
who is in it. I usually just stand there
waiting to be called.”
“Sometimes the crew members offer to
help me as soon as I walk in the door.
It’s kind of annoying.”
“I don’t know which order is mine and
either do they. Shouldn’t somebody
know?”
16
02
IINiSB
Wykorzystanie konwencji | e-commerce
Insight
Na stronie mojej biblioteki czuję się
zagubiony, ponieważ informacje o
zbiorach są trudno dostępne i
niejasne
17
02
IINiSB
Wykorzystanie konwencji | e-commerce
18
Obserwacja
Na stronie mojej biblioteki czuję się
zagubiony…
insight
…ponieważ informacje o zbiorach są
trudno dostępne i niejasne
02
IINiSB
Wykorzystanie konwencji | e-commerce
nagroda
19
nagroda
Czas interakcji
konsument
wyzwanie
wyzwanie
02
Wykorzystanie
konwnencji
…czyli jak budować
02
IINiSB
Wykorzystanie konwencji | e-commerce
21
Parabola
…rozwiązania uwzględniające
procedury i środki mające na celu
zawarcie transakcji finansowej
…platformy sprzedażowe online
21
02
IINiSB
Wykorzystanie konwencji | e-commerce
22
Parabola
…rozwiązania uwzględniające
procedury i środki mające na celu
zawarcie transakcji finansowej
…platformy sprzedażowe online
22
02
IINiSB
Wykorzystanie konwencji | e-commerce
23
Parabola
Kluczowe scenariusze użycia
Mechanizmy prezentacji treści
Model komunikacyjny
23
02
IINiSB
Wykorzystanie konwencji | e-commerce
• Charakter informacyjnotransakcyjny
• Potrzeba efektywnej prezentacji
asortymentu
• Łatwa [?] procedura realizacji celu
24
03
Model
komunikacyjny
…co powiedzieć?
01
IINiSB
UX | Usability | AI
26
• Czego oczekuje nasz konsument?
• Jak hierarchia treści wpływa na
klarowność komunikacji?
• Zasada trzech poziomów vs „7+-2”
• Nie czytamy, ale lubimy Zorro
05
Proces twórczy
…krótki szkic na dobry
początek
04
IINiSB
Proces twórczy - scope
28
04
IINiSB
Faza koncepcji
Proces twórczy - scope
Faza
projektowania
Faza realizacji
29
Gotowy produkt
04
IINiSB
Proces twórczy - scope
30
Faza koncepcji
Faza
projektowania
Faza realizacji
Gotowy produkt
Co chcemy
osiągnąć?
Jak chcemy
to zrobić?
Wprowadzamy
plan w życie
Jak prowadzimy
naszą aktywność?
Wygenerowanie
potrzeby
Analiza trendów
Nadzór poprawności
wdrożenia koncepcji
Wewnętrzne ustalenie
priorytetowych celów i
modelu
komunikacyjnego
Ustalenie możliwości i
dostosowanie planu
Określenie zakresu
formalnego i
merytorycznego
Opracowanie projektu
funkcjonalnego
Weryfikacja założeń
Redakcja treści
[na potrzeby gotowej
platformy]
Weryfikacja osiągniętego celu
Bieżąca administracja /
obserwacja trendów
Aktywności w środowisku
zewnętrznym [budowa ruchu]
04
IINiSB
Proces twórczy - scope
31
Faza koncepcji
Faza
projektowania
Faza realizacji
Gotowy produkt
Co chcemy
osiągnąć?
Jak chcemy
to zrobić?
Wprowadzamy
plan w życie
Jak prowadzimy
naszą aktywność?
Research
Bieżące testy formalne
Analiza ruchu na stronie /
zmian w ramach potrzeb
konsumenckich
Badania na
prototypach
[guerilla testing]
[testy korytarzowe]
Sortowanie kart
Badania z użytkownikami
[przysługa wypożyczających?]
04
Jak sięgnąć po
użytkownika
…przecież mamy web3.0
04
IINiSB
Jak sięgnąć po użytkownika?
http://thesamerowdycrowd.wordpress.com/2008/12/05/are-you-part-of-the-social-media-prism/
33
04
IINiSB
Jak sięgnąć po użytkownika?
34
Flickr:
relacja z aktywności
Blogosfera:
kooperacja
YT: relacja z
aktywności
FB: bieżąca informacja,
budowa relacji
04
IINiSB
Jak sięgnąć po użytkownika?
35
04
IINiSB
Jak sięgnąć po użytkownika?
36
Dziękuję za uwagę
[email protected]
Download

Interakcja i komunikacja, a strony biblioteczne