2014/2015
ORTAK SINAVLAR
BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI
Sunum Akışı
 Temel İlkeler
 Tercih Ekranı
 Tercih İşlemleri
 Yerleştirme İşlemleri
 Verimli Ders Çalışma
 Sınav Kaygısı
 Ortak Sınavlar Değerlendirme Raporu
TEMEL İLKELER
8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte
bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim
kurumlarına yerleştirme işlemleri;
 YEP (Yerleştirmeye Esas Puan ) Üstünlüğü
 Tercih Önceliği
 Okul Kontenjanı
esasına göre yapılacaktır.
TEMEL İLKELER
 Tek tip ve bir defa tercih alınarak yerleştirme
yapılacaktır.
 Yedek yerleştirme yapılmayacaktır.
 25 okul tercihi yapılabilecektir.
 Tercih başvurusunda bulunmayan öğrencinin kaydı
otomatik olarak açık liseye yapılacaktır.
 Askeri Liselere ve özel okullara yerleştirilenler tercih
hakkını kullanmış sayılacaktır.
TERCİH EKRANI
Özel okula kayıt yaptırmayı düşünüyorum tercih
yapmayacağım
Tercih yapmak istiyorum
TERCİH YAPMAYANLARA AİT OKUL
MÜDÜRLÜĞÜ EKRANI
Okul Müdürlüğü hiç tercih yapmayan öğrenciyle irtibata
geçtikten sonra, öğrencinin tercih yapmama nedenlerinden bir
tanesini işaretleyecektir.
Askeri liseye kayıt yaptırdı.
Yurt dışında öğrenci.
TERCİH İŞLEMLERİ
“Tercih yapmak istiyorum” bölümünü işaretleyen öğrenciler
25 tercih yapabileceklerdir.
TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI
YERLER
 Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından
bireysel olarak,
 https://e-okul.meb.gov.tr internet
adresinden yapılabileceği gibi mezun
olduğu okuldan ya da herhangi bir
ortaokul müdürlüğünden
yapılabilecektir.
TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
 Fen Liselerine,
 Sosyal Bilimler Liselerine,
 Anadolu Liselerine,
 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine,
 Çok Programlı Anadolu Liselerine,
 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine,
 Anadolu İmam‐Hatip Liselerine,
 Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine,
 Açık Öğretim Kurumlarına
.
 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı
ve YEP’e göre öğrenci alan özel okullara;
 2015–2016
öğretim
yılı
için,
öğrencilerin
Yerleştirmeye Esas Puanına (YEP) göre okul
türlerine yerleştirme işlemleri yapılacak olup
yerleştirme sonuçları aynı öğretim yılı için geçerli
olacaktır. Sınavla öğrenci alacak özel okullar 24
Haziran -10 Temmuz 2015 tarihleri arasında kayıt
işlemlerini yapabilecektir. Kayıt işlemini yapan bu
öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak
bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem
nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için
mümkün olabilecektir.
.
 Öğrencinin velisi, tercih ve yerleştirme ile
ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini
yaptığı okulun,
- il/ilçe kurum adı ve kodunu,
- öğrencinin adını‐soyadını,
- T.C. kimlik numarasını,
- yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt
numarasını ve
- açık adresi ile cep telefon numarasını
yazacaktır.
 Veli ve okul müdürlüğü, bu kılavuzun
yayımlanmasıyla birlikte bu kılavuzda
belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş
sayılacaktır.
 Tercihler okul müdürlüğü tarafından
elektronik olarak onaylanacaktır.
Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme
elektronik onaylamadan önce
yapılacaktır.
 Onaylama işlemi yapıldığı anda
öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış
olacak, aksi takdirde öğrenci tercih
yapmamış sayılacaktır.
 Tercihlerin elektronik ortamda
hatasız ve eksiksiz olarak tercih ve
yerleştirme e‐kılavuzuna uygun
doldurulması gerekmektedir. Tercih
listesinden öğrenci velisi, onay
işleminden ise okul müdürlüğü ile
veli birlikte sorumlu olacaktır.
.
 Elektronik ortamda onaylanan
“Yerleştirme İşlemi Tercih Ön
Çalışma Formu”nun çıktısı
alınarak okul müdürlüğü yetkilisi
ile veli tarafından imzalandıktan
sonra aslı okulda saklanacak ve
bir nüshası imza karşılığı veliye
verilecektir.
 Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem
ve bilgilendirmeler
http://www.meb.gov.tr,
http://oges.meb.gov.tr ile
https://eokul.meb.gov.tr
adreslerindeki veli bilgilendirme
sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.
 Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez
yapılacağından başvuru işleminden
sonra değiştirilemeyecektir.
YURT DIŞINDAKİ VE AÇIK ÖĞRETİM
ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ
 Öğrenciler tercihlerini
http://www.meb.gov.tr veya
http://oges.meb.gov.tr adreslerinde
yayımlanan Ek‐2 formunu doldurarak Ölçme
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar/ANKARA
adresine 16 Temmuz 2015 tarihi mesai
bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir.
YERLEŞTİRME ESASLARI
 Yerleştirme yapılacak okul kontenjan
listeleri http://www.meb.gov.tr ve
http://oges.meb.gov.tr adreslerinde
yayımlanacaktır.
 YEP’ lerin eşit olması hâlinde 8’inci
sınıf AOSP (Ağırlıklandırılmış Ortak
Sınav Puanı), bunun da eşit olması
hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı
sınıflarda YBP (Yılsonu başarı puanı)
üstünlüğü,
 Eşitliğin devam etmesi halinde tercih
önceliği, özürsüz devamsızlık
yapılan gün sayısının azlığı yine
eşitlik bozulmaz ise öğrencinin
doğum tarihine göre yaşça küçük
olanların önceliği dikkate
alınacaktır.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ
İLANI
Yerleştirme sonuçları 14 ve 24 Ağustos
2015 tarihinde aşağıdaki web sitelerinde
ilan edilecektir.
http://www.meb.gov.tr
http://oges.meb.gov.tr
www.e-okul.meb.gov.tr
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
 Tercih ekranında hiçbir işlemi yapmayan
öğrencilerin yerleştirme işlemleri ise sistem
tarafından açık öğretim kurumlarına
gerçekleştirilecektir.
 Ancak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin
yerleştirme işlemleri açık öğretim
kurumlarına yapılmayacaktır. Özel eğitim
ihtiyacı olan öğrencilerin puanları,
yerleştirildikleri okulların puanlarını hiçbir
şekilde etkilemeyecektir.
ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL
KOMİSYONLARI
 Merkezi yerleştirme sonrasında boş kalan
kontenjanlar olursa merkezi sistemle
bölgesel yerleştirme için;
 Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
tarafından 17-21 Ağustos 2015 tarihlerinde
tercihler alınacaktır.
 24 Ağustos 2015 tarihi itibariyle yerleşme
işlemleri tamamlanacaktır.
 Yerleştirme sonunda tercihlerine
göre bir ortaöğretim kurumuna
yerleşemeyen öğrenciler Öğrenci
Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca
boş kalan kontenjanlar için il/ilçe
sınırları içerisinde 5 (beş) tercih
alınarak YEP üstünlüğüne göre 24
Ağustos 2015 tarihine kadar merkezi
yerleştirme sistemi ile
yerleştirilecektir.
YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Tarih
İşlem
24 Haziran 2015
YEP ilanı
10 Temmuz 2015
tarihine kadar
Askeri Lise ve özel okul kayıtları
06-16 Temmuz
2015
14 Ağustos 2015
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
14 Ağustos 2015
Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
17-21 Ağustos 2015
Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca Tercihlerin
Alınması
Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirme
Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt İşlemleri
Yerleşemeyen Öğrencilerin Açık Öğretim Kurumlarına
Kayıtlarının Yapılması
2015-2016 Öğretim Yılı Açılışı
24 Ağustos 2015
24 Ağustos 2015
14 Eylül 2015
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt İşlemi
1 Eylül
2015
•NORMAL
NAKİLLERİN
BAŞLAMASI.
14 Eylül
2015
•2015-2016
ÖĞRETİM YILI
AÇILIŞI
ÖNLEM ALINMASI
GEREKEN HUSUSLAR
ÖNLEM ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR
•İl Müdürlükleri Rehberlik
Faaliyetlerini Koordine ve
Takip Etmeli
Rehberlik
Faaliyetleri
•RAM Bilgilendirmesi Yapılmalı
•Öğrencileri ve Velileri
Bilgilendirmek Amacıyla
Rehberlik Faaliyetleri
Yapılmalı
•Öğretmenler Sınav Hakkında
Bilgilendirmeli
REHBERLİK ÖĞRETMENİ KENDİ OKULUNDA
NE YAPACAK?
ÖĞRENCİLERE
YAPILACAK
VELİLERE YAPILACAK
OKULDAKİ TÜM
ÖĞRETMENLERE
YAPILACAK
SINAV KAYGISI İLE
BAŞETME YOLLARI
SEMİNERİ (ETKİNLİKLER İLE)
SINAVLARA İLİŞKİN AİLE
ALGILARI SEMİNERİ
SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE
ÖĞRETMENLERİN
SORUMLULUKLARI
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA
SEMİNERİ
ORTAK SINAVLAR
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
ORTAK SINAVLAR
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
TERCİH DANIŞMANLIĞI
TERCİH DANIŞMANLIĞI
BROŞÜR VE KİTAPÇIKLAR
KOCASİNAN RAM VE ÖRGM’NİN (ÖZEL EĞİTİM
VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
SİTESİNDE YER ALAN VELİ-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN
KILAVUZLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILINDAN İTİBAREN BELİRLİ SAYIDA ÇOĞALTILIP
İLGİLİ OKULLARA DAĞITILACAKTIR.
Okul ve Öğrenci
 Çocuklar okula başladıkları zamandan
yükseköğretimi bitirinceye kadar sınıfta
yaklaşık olarak on bin saat geçirirler.
 Okuldaki yaşantılar çocukların;
- kimlik,
- benlik saygısı,
- sosyal beceri,
- meslek seçimi,
- değerler ve psikolojik sağlığını
biçimlendirmede rol oynar.
 Okul öğrenmeyi esas alır.
 Bu süreç aktif bir süreç olması nedeniyle
öğrencinin aktif çabasını gerektirir.
 Öğrenmenin sınandığı süreç genellikle
sınavlardır.
 Başarı, öğrencinin;
-Kendine güvenini yükseltir,
-Sorunları çözmesini kolaylaştırır,
-Daha etkin olmasına yardımcı olur,
-Doğru karar vermesini sağlar.
Verimli Ders Çalışma
 Öğrencilerin başarısız olmalarına doğrudan
etki eden faktörlerden biri, kendilerinin ders
çalışma tutum ve alışkanlıklarına sahip
olmayışlarıdır.
 Okul saatleri içerisinde gösterdikleri tutum ve
davranışlar,
 çalışma konusunda benimsedikleri yaklaşım,
 çalışma ortamının özelikleri,
 çalışmak için ayırdıkları zamanı kullanma
biçimleri,
 çalışma süreleri,
 okuma becerileri,
 not tutma alışkanlıkları,
 tekrar etme
 güne hazırlıklı gelme konusundaki
alışkanlıkların başarılar üzerinde etkili
olduğunu söyleyebiliriz.
 Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar
sonucunda öğrencilerin ders çalışma beceri ve
öğrenme yöntemlerinde yetersiz oldukları
gözlenmiştir.
 Yapılması gereken, zihnimizde yer etmiş
“çalışan kazanır” olarak duymaya alıştığımız
söylemin, gerçekten doğru olduğuna, etkili
bir yöntem kullanılarak öğrencinin
inandırılmasıdır.
 Verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin
verilmesi yetmez; süreç boyunca dönüt
düzeltme işleminin uygulanması şarttır.
 Kaygı ve öğrenme arasındaki ilişki önemlidir.
 Yüksek kaygı varken; öğrenilenler kolaysa
öğrenme basittir. Öğrenilenler zorsa,
öğrenme karmaşık ve daha az başarılıdır.
Kaygı duygusunun ortaya
çıkmasına neden olan ortamlar:
 Desteğin çekilmesi
 Olumsuz bir sonucu beklemek
 İç çelişki
 Belirsizlik
Kaygının tıbbi sebepleri
 Uyarıcı ve yatıştırıcı madde kullanımı, bu
maddelerin kullanılmasına ani bir şekilde son
verilmesi, tiroit bezindeki bazı anormallikler,
düşük kan şekeri seviyesi, adrenalin bezindeki
bir sorun olabilir.
Sınav Kaygısı
 Sınav esnasında kendini olumsuz
değerlendirme,
 sınav dışı düşünceler,
 kendini olumlu değerlendirme,
 sınavla ilgili düşünceler
şeklinde performansı etkileyen dört çeşit zihin
etkinliği vardır.
 Sınavda zamanın sınırlı olması,
 çevrede oldukça kaygılı ve sınav hakkında
olumsuz şeyler söyleyen insanların olması,
 hazırlanmak için zamanın yetersiz olması (ani
yapılan bir sınav durumunda olduğu gibi),
 sınavda kullanılması gereken araç gerecin




olmaması,
kendi kendine olumsuz şeyler söyleme
(olumsuz iç konuşmalar),
daha iyi bir sınav sonucu için aile ve arkadaş
baskısı,
kendine güven eksikliği,
sınavlarda başarılı olmak için daha çok baskı
hissetmek.
Akademik başarı, verimli ders
çalışma ve sınav kaygısı
 Sınav kaygısı ile performans arasındaki ilişkiyi
inceleyen araştırmalardan elde edilen
bulguların genellenmesi sonucu; yüksek sınav
kaygılı bireylerin düşük sınav kaygılı bireylere
göre, sınavlarda daha düşük düzeyde
performans gösterdikleri düşüncesi
oluşmuştur.
 Kaygılı öğrencilerin sınav kaygısı düşük
öğrencilere göre notlarının düşük olduğunu
ve okuldan ayrılma oranlarının daha fazla
olduğunu görülmektedir.
 Tehdit edici koşulların kaldırıldığı sınavlarda,
yüksek sınav kaygılı öğrencilerin;
- Performanslarının yükseldiği,
- önceden engellenmiş bilgileri ortaya çıkardığı ve
- etkili çalışma stratejilerini kullanarak bu bilgileri
kullanışlı hale getirebildiği saptanmıştır.
 Sınav kaygılı öğrenciler çoğunlukla yetersiz
çalışma alışkanlıklarına ve yetersiz sınav alma
becerilerine sahiptir.
 Akademik olarak başarılı öğrencilerin,
başarısız öğrencilere göre;
- Kodlama stratejilerini olumlu kullandıkları,
- bilgiyi işleme stratejilerinde farklılıkların
olduğu,
- test alma teknikleri hakkında önemli derecede
bilgi sahibi olduklarını saptanmıştır.
 Öner (1986) Sınav Kaygısı Envanteri Türkçe
Formu’nun geliştirilmesi ile ilgili çalışmasında
sınav kaygısı ve akademik başarı arasındaki
ilişkileri de incelemiştir.
 Elde ettiği bulgulara göre ortaokul ve lise
erkek öğrencilerinin sınav kaygıları ve
akademik başarıları arasında negatif yönde
anlamlı ilişki görülmüştür.
Akademik Başarı,
Sınav Kaygısı ve Aile Faktörü
 Sürekli kaygı düzeyi, akademik başarı ve
anne- baba tutumları arasında anlamlı ilişki
gözlenmiştir.
 Buna göre anne-baba tutumlarından otoriter
tutum puan ortalamaları yüksek olanların
sürekli kaygı düzeylerinin yüksek ve
akademik başarılarının düşük olduğu
görülmüştür.
 Demokratik tutum puan ortalamaları yüksek
olan öğrencilerin ise sürekli kaygı düzeylerinin
düşük ve akademik başarılarının yüksek
olduğu görülmüştür.
 Bireyin algıladığı ana-baba tutumunun,
öğrencinin derse katılım ve ödev yapma gibi
akademik etkinlikleri üzerinde etkili
olabileceği de ifade edilmiştir.
 Okul başarısı düşük olan öğrenciler, ana-
babalarının kendilerine karşı ilgisiz olduklarını
ve çocuklarına hoşgörüsüz ve cezalandırıcı
davrandıklarını belirtmişlerdir.
 Anne babalara yönelik grup rehberliğinin
anne-babalarının çocuklarına yönelik
davranışlarında olumlu yönde değişim
sağladığı gözlenmiştir.
Sürekli Kaygı ile
Nasıl Savaşılır?
 Kaygının ve korkuların tedavisinde etkili olan
birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunların
ortak amacı çarpıtılmış düşünceleri bir şekilde
düzgün hale dönüştürmektir.
 Bedensel Teknikler
- Nefes Egzersizleri : Nefes kontrolü ile bedenin
kontrolü sağlanabilir.
- Fiziksel Egzersizler: Stres ve kaygı sonucunda
kan damarlarının daralmasıyla hücrelere giden
oksijen miktarı azalır. Fiziksel egzersizler
hücrelere giden oksijen miktarı artırır ve
böylece hücreler daha fazla oksijen yakar.
 Zihinsel Teknikler: Stres ve kaygıyla başa
çıkmayı sağlamakta kullanılan zihinsel
teknikteki amaç, stresin ve kaygının
oluşturduğu olumsuz düşünceyi olumluya
çevirmektir.
 Davranışsal Teknikler: Stres ve kaygıyla başa
çıkmada davranışsal teknikleri kullanmanın
amacı, bireye zarar verecek olan düşünsel ve
fiziksel tepkileri azaltmaktır.
 Illinois Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada
üstün yetenekli, fakat düşük başarılı
öğrencilerin akademik başarı düzeylerini
yükseltmede psikolojik danışma yardımının
etkili olduğunu destekleyen bulgular elde
edilmiştir.
 Gevşeme egzersizleri, ders çalışma becerileri,
sınav alma becerileri gibi teknikleri içeren
grup rehberliği etkinlikleri sınav kaygısını
azaltmayı amaçlanan öğrenci grubu üzerinde
etkili olduğu gözlenmiştir. Tüm tekniklerin bir
arada kullanılmasının sınav kaygısının
azaltılmasında daha etkili olabileceğinin
gözlemi elde edilmiştir.
 Okul ortamının nasıl algılandığı da kaygı
düzeyini etkileyen önemli faktörlerdendir.
 Öğrencinin okul ve sosyal çevre algısının
değiştirilmesinde rehberlik öğretmenleri yer
almalıdır.
2014-2015
ORTAK SINAVLAR ÖĞRENCİ ANKETİ
DEĞERLENDİRME RAPORU
SINAV YÖNETİMİ, MORAL MOTİVASYON VE REHBERLİK
DAİRE BAŞKANLIĞI
OCAK 2015
ORTAK SINAVLAR AMACI
Sınav Kaygısını
Orta Düzeye
İndirme
Sınav Stresini
Azaltma
Okul Dışı Kurumlara
Olan İhtiyaçları
Azaltma
ORTAK SINAVLARIN AMACI
Devam Oranı
Derslere Olan İlgi
Öğretmenin Rolü
Okulun Rolü
ORTAK SINAVLARIN AMACI
Öğretmenin Performansı
Öğrenci Başarısı
Ölçme ve
Değerlendirmede
Objektiflik
Müfredatın Eş Zamanlı
Uygulanması
2014-2015 öğretim yılında temel eğitimden ortaöğretime
geçiş uygulaması kapsamında yapılan ortak sınavlar sonrasında,
sınavlara katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı
Anket Programı aracılığıyla 22 Aralık 2014-12 Ocak 2015 tarihlerinde
“Ortak Sınav Öğrenci Anketi” uygulanmıştır. Anketin amacı ortak
sınavların öğrenciler üzerindeki etkilerini ölçmek ve öğrenciler
açısından sınavların olumlu-olumsuz taraflarını belirlemektir. Bu
ankette yer alan 34 maddeyi, ortak sınavlara katılan 270.220 öğrenci
yanıtlamıştır.
Bu öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı yaklaşık %51 oranında
kız ve %49 oranında erkek olarak belirlenmiştir. Anket maddelerini
yanıtlayan öğrencilerin yaklaşık %95’i resmi okullarda, %5’i özel
okullarda öğrenim görmektedir.
Yaşadığınız yer
Kız
29% 29%
Erkek
29%29%
Mezra
1%
Köy
20%
Kasaba
4%
21%
20%
17% 16%
Büyükşehir
29%
4% 4%
İl
17%
Mezra
Köy
Kasaba
İlçe
İl
1%1%
Büyükşehir
İlçe
29%
Ankete çalışmasına katılan öğrencilerin yaklaşık %29’u büyükşehirde,
%17’si büyükşehir dışındaki illerde, %29’u ilçede, %4’ü kasabada,
%20’si köyde ve %1’i mezrada yaşamaktadır.
Aynı soruya yanıt veren kız ve erkek öğrencilerin verileri ayrı ayrı
incelendiğinde sonuçların birbirine çok yakın olduğu görülmüştür.
Evde Bulunan İmkânlar
Erkek
Kendisine ait bir odası olan
öğrenciler
63%
Kendisine ait bir odası olan
öğrenciler
Çalışma masası olan
öğrenciler
68%
Bilgisayarı olan öğrenciler
59%
İnternet bağlantısı olan
öğrenciler
Bu imkanların hiçbirine sahip
olmayan öğrenciler
Kız
50%
8%
60%
65%
Çalışma masası olan
öğrenciler
66%
71%
59%
58%
Bilgisayarı olan öğrenciler
İnternet bağlantısı olan
öğrenciler
Bu imkanların hiçbirine
sahip olmayan öğrenciler
49%
52%
9%
8%
•Öğrencilerin toplamda %63’ünün evinde kendisine ait bir odası, %68’inin çalışma
masası, %59’unun bilgisayarı, %50’sinin internet bağlantısı olduğu görülmüştür.
•Kız öğrencilerin %34’ünün evinde kendilerine ait bir oda, çalışma masası, bilgisayar
ve internet bağlantısı imkânlarının tamamının bulunduğu, %8’inin bu imkânların
hiçbirine sahip olmadığı; erkek öğrencilerde ise bu oranların %30 ve %9 olduğu
görülmüştür. Kendisine ait bir odası ve çalışma masası olan ancak bilgisayarı ve
internet bağlantısı bulunmayan öğrencilerin oranının kız öğrencilerde %11 ve erkek
öğrencilerde %9 olduğu tespit edilmiştir.
Haftalık İnternet Kullanımı
Kız
65%
Erkek
69%
60%
18%
17%19%
8%
0-5 saat
6-10
saat
11-15
saat
4%
16-20
saat
5%
20
saatten
fazla
0-5 saat 6-10 saat
7%9%
4%5%
11-15
saat
16-20
saat
7%
3%
20
saatten
fazla
•“Bir haftada kaç saat internet kullanıyorsunuz?” sorusuna, ankete katılan
öğrenciler tarafından en çok verilen yanıt, yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi
0-5 saat olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yaklaşık %65’i “0-5 saat”, %18’si
“6-10 saat”, %8’i “11-15 saat”, %4 ve %5’i “20 saatten fazla” cevabını
vermiştir.
•Kız ve erkek öğrencilerin haftalık internet kullanım oranlarına bakıldığında
genel olarak erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre interneti daha fazla
kullandıkları görülmüştür.
İnterneti En Çok Hangi Amaçla Kullanıyorsunuz ?
Kız
Erkek
68%
59%
48%
27%
22%
16%
3% 4%
23%21%
6%
3%
Bu maddede öğrencilerin %59’unun araştırma/ödev seçeneğini
işaretlediği görülmüştür. Öğrencilerin %22’si en çok sosyal paylaşım,
%16’sı ise en çok oyun/eğlence amacıyla internet kullandıklarını
belirtmiştir. İnterneti en çok çevrimiçi eğitim amacıyla kullanan
öğrencilerin oranının %3 olduğu görülmüştür.
Kız ve erkek öğrencilerin interneti kullanma amaçlarında özellikle
oyun/eğlence ve araştırma/ödev seçeneklerinde belirgin farklar olduğu
görülmüştür.
Ortak Sınavlarla İlgili Bilgilerinizi Nasıl Ediniyorsunuz?
Erkek
Okul
yönetimi
57%
Sınıf rehber
öğretmeni
57%
Okul
yönetimi
56%
57% Sınıf rehber
56%
öğretmeni
Okul rehber
öğretmeni
44%
İnternet
Aile
Kız
39%
16%
58%
42%
Okul rehber
öğretmeni
45%
39%
İnternet
Aile
39%
16%
16%
•Öğrencilerin toplamda %57’sinin “Okul yönetimi” seçeneğini tek başına
veya diğer seçeneklerle birlikte işaretlediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde,
öğrencilerin %57’si “Sınıf rehber öğretmeni”, %44’ü “Okul rehber öğretmeni”
seçeneğini tercih etmiştir. Son olarak ortak sınavlara dair sahip oldukları
bilgilerini ailelerinden öğrendiklerini ifade eden öğrencilerin oranı %16,
internet yoluyla edindiklerini belirten öğrencilerin oranı %39 olarak
saptanmıştır.
Ortak sınavlara hazırlık süreci
Ücretsiz okul kursu
34%
Sadece okul derslerine çalışıyorum
24%
Dershane
20%
Ücretsiz okul kursu ve dershane
Etüt merkezi
7%
4%
Özel ders
2%
Dershane ve özel ders
2%
Dershane ve etüt merkezi
2%
Ücretsiz okul kursu ve etüt merkezi
2%
Diğer
3%
Anket çalışmasında öğrencilere ortak sınavlara hazırlık sürecinde, ücretsiz
okul kursu, dershane, özel ders ve etüt merkezi seçeneklerinin hangisinden
veya hangilerinden yararlandıkları sorulmuş; seçeneklerden hiçbirine
katılmayan öğrencilerin ise “Sadece okul derslerine çalışıyorum”
seçeneğini işaretlemesi istenmiştir.
Ortak sınavlara hazırlık aşamasında sizce okulda
öğrendikleriniz ne kadar yeterlidir?
Kız
46%
50%
45%
42%
Yetersizdir
9%
Kısmen
yeterlidir
43%
Erkek
Yeterlidir
48%
9% 8%
Yeterlidir
Kısmen
yeterlidir
Yetersizdir
8. sınıfta sosyal veya sportif faaliyetlerinizde değişiklik
oldu mu?
Kız
Erkek
52%
48%
Arttı
22%
Azaldı
28%
30%
Değişmedi
50%
26%
26%
18%
Azaldı
Değişmedi
Arttı
Ortak sınavlar öncesi kaygınız hangi düzeydeydi?
Kız
59%
Erkek
63%
54%
38%
30%
23%
14%
11%
8%
Düşük
Orta
Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek
Ortak sınavlar öncesi en çok hangi ders sizi kaygılandırdı?
Kız
Erkek
56%
47%
60%
33%
51%
20%
50%
9%
40%
26%
30%
20%
10%
0%
9%
8%
7%
12%
7%
Ortak sınavlarda en çok hangi dersin
sınavında zorlandınız?
Kız
52%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Erkek
56%
48%
27%
9%
8%
33%
21%
10%7%
10%
6%
Ortak sınavlarda derslerin sorularının zorluk
derecesiyle ilgili öğrenci görüşlerini yansıtan yüzdelik
dağılımlar aşağıda verilmiştir.
Kolay
Orta
Zor
Türkçe
%40
%51
%7
Çok
zor
%2
Matematik
%10
%28
%40
%22
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
%84
%12
%2
%2
Fen ve Teknoloji
%19
%58
%18
%5
T.C. İnkılâp Tarihi
ve Atatürkçülük
%27
%49
%18
%6
Yabancı Dil
%15
%30
%33
%22
Sınavlar sırasında yaşanan problemler;
Bazı öğrenciler kendi arasında konuştu ve sınav görevlileri
sürekli kendi arasında konuştu
1%
Bazı öğrenciler kendi arasında konuştu, sınav görevlileri sürekli
kendi arasında konuştu ve sınavını bitirip dışarı çıkan öğrenciler
gürültü yaptı
2%
Sınav başlama ve bitiş saatlerine dikkat edilmedi
2%
Sınav görevlileri sürekli kendi arasında konuştu ve sınavını
bitirip dışarı çıkan öğrenciler gürültü yaptı
3%
Sınav kuralları açık bir şekilde okunmadı
3%
Bazı öğrenciler kendi arasında konuştu ve sınavını bitirip dışarı
çıkan öğrenciler gürültü yaptı
5%
8%
Sınav görevlileri sürekli kendi arasında konuştu
11%
Bazı öğrenciler kendi arasında konuştu
28%
Sınavını bitirip dışarı çıkan öğrenciler gürültü yaptı
32%
Sınavlar sırasında olumsuz herhangi bir durumla karşılaşmadım
Diğer
5%
Ortak sınavların kendi okulumda yapılması beni
rahatlatıyor.
Kararsızım
6%
Katılmıyoru
m
5%
Kız
Erkek
91%
88%
Katılıyorum
89%
5% 7%
4% 5%
Ortak sınavların iki ayrı günde yapılması benim için
olumludur.
Kız
Erkek
88%
85%
Kararsızım
9%
Katılmıyorum
5%
Katılıyorum
86%
8% 9%
4% 6%
Ortak sınavlar, okuldaki herhangi bir yazılı sınav gibidir.
Kız
Erkek
54%
Katılmıyorum
23%
49%
Katılıyorum
51%
Kararsızım
26%
27%
25%
24%
21%
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Ortak sınavlara sınıf arkadaşlarımla birlikte girmem
motivasyonumu arttırıyor.
Kız
Kararsızım
15%
Katılmıyorum
9%
Erkek
78%
74%
Katılıyorum
76%
14%
17%
8%
Katılıyorum
Kararsızım
9%
Katılmıyorum
Ortak sınavlardan alacağım puanlar ile okul başarı
puanımın yerleştirmelerde birlikte kullanılması benim için
olumludur.
Kız Erkek
67%
63%
Katılmıyorum
11%
Kararsızım
24%
23%25%
Katılıyorum
65%
10%12%
Ortak sınavlara hazırlık çalışmaları, okul dışında tüm vaktim
alıyor.
Kız
Erkek
41%
Katılmıyorum
30%
36%
34%
Katılıyorum
38%
30%
29% 30%
Kararsızım
32%
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Sınava serbest kıyafet ile katılmam beni
rahatlatıyor.
Kız
Erkek
81% 81%
Katılmıyorum
10%
Kararsızım
9%
Katılıyorum
81%
8% 9%
Katılıyorum
Kararsızım
11% 10%
Katılmıyorum
Ortak sınavların ara verilerek yapılması doğru
bir uygulamadır.
Kararsızım
7%
Kız
Katılmıyorum
4%
Erkek
91%
88%
Katılıyorum
89%
6% 8%
Katılıyorum
Kararsızım
3% 4%
Katılmıyorum
Ortak sınavlarda derslerin günlere dağılımının dengeli
olduğunu düşünüyorum.
Katılmıyoru
m
11%
Kız
Erkek
66%
64%
Kararsızım
24%
Katılıyorum
65%
23%25%
11%11%
Derslere düzenli çalışmak ortak sınavlarda başarılı olmak
için yeterlidir.
Kız
Erkek
68%69%
Katılmıyorum
11%
Kararsızım
20%
Katılıyorum
69%
20%20%
12%11%
ÇALIŞMALARINIZDA
BAŞARILAR
DİLERİZ.
Download

Bilgilendirme Toplantısı Sunumu İçin Tıklayınız.