BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİİ Hazırlayan Ayper Eğdirici SONMEZ 2009 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
KAĞIT­KARTON SANAYİ SITC NO ARMONİZE SİSTEM NO : 641­642 (Kağıt­Karton / Ambalajlık Kağıt­Karton) : 48 (Kağıt­Karton;Kağıt Hamurundan,Kağıttan veya Kartondan Eşya) BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
TÜRKİYE’DE ÜRETİM Kağıt­karton üretim teknolojisi genel olarak; odun, yıllık bitki ve atık kağıt gibi hammaddelerden kimyasal, yarı kimyasal ve mekanik yollarla elde edilen hamurların dövme, kesme, saçaklandırma ve temizleme gibi işlemlere tabi tutularak dolgu ve şartlandırma maddeleri ilave edildikten sonra elek üzerinde safiha oluşturulması, kurutulması ve bunun uygun ebatta kesilmesi işlemlerini kapsar. İnsan ömrü boyunca en çok tüketilen sanayi ürünü olan kağıt ve kağıt türevlerine ilişkin veriler, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önde gelen evrensel ölçütlerini oluşturmaktadır. Modern dünyanın vazgeçilmez ürünü kağıt, esas olarak tabakalar halinde olup, odun hamurunun selülözik liflerinden oluşmuştur. İlkönceleri, yazı yazma ortamı olarak kullanılan kağıt, bu kullanımı ile uygarlık ve kültürün gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ama yazı kağıtları artık günümüzde kağıt endüstrisi üretiminin küçük bir oranını oluşturmaktadır. Türkiye’de 1936 yılında kurulan kağıt sektörü, 1980’li yıllara kadar talebi yurtiçi üretimle karşılama amacı doğrultusunda faaliyet göstermiştir. 1963­79 dönemi Türk kağıt sektörü için tam bir büyüme ve gelişme dönemi olmuştur. Uzun yıllar dış rekabete kapalı olarak gelişen sektör, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki gümrük duvarlarının kaldırılması ile yeni bir döneme girmiştir. Dünya kağıt­karton üretimi 382 milyon ton’dur. Türkiye 3 milyon ton kurulu kapasitesi ile dünya kâğıt­karton üretiminde 25. sırada yer almaktadır. Türkiye, yılda ortalama 2 milyon ton kağıt üretmekte, tüketim ise 4,3 milyon tonu bulmaktadır. Dünya kağıt tüketiminde 18. sırada yer almaktadır. Türkiye'deki kâğıt­karton tüketim miktarı 2008 yılı için 4.3 milyon ton olup, bu miktar 2007 yılındaki tüketim miktarımız olan 4.6 milyon tona göre %6 azalmıştır Amerika 'da kişi başına yıllık kağıt tüketimi 350 kg., Avrupa'da 150 kg., Türkiye'de ise 55,4 kg. dır. Kağıt, karton ve oluklu mukavva tüketimindeki büyüme nedeniyle, yurtdışından gelecek yeni bilgi ve teknolojiye olan ihtiyaç hızla artmıştır. Diğer ülkelerde, özellikle Batı Avrupa’da sektördeki büyüme durma noktasına gelmiştir. Karton tüketimi de düşme eğilimi göstermektedir. Türkiye’de ise kağıt ve mukavva tüketimi artmaktadır. Türkiye oluklu mukavva üretiminde yıllık 921,000 tonla Avrupa’da 6.sıradadır. Türkiye halen Avrupa’nın temel oluklu mukavva tüketicilerinden biridir. Yıllık 261,000 tonluk tüketimiyle de altıncı sırada yer almaktadır. Türkiye’de kağıt üretimi selüloz ithal edilerek ve geri dönüşümlü kağıtların değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. SEKA, özelleştirilmeden önce hammadde sağlayan tek kuruluş özelliğini taşımaktaydı. SEKA özelleştirildikten sonra bu sektörün temel
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 hammadde kaynakları, olmuştur. selüloz ithalatı ve atık kağıtların yeniden değerlendirilmesi Türkiye’de Kağıt­Karton Üretimi (Bin ton) Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Üretim 1,567.2 1,484.9 1,643.3 1,619.3 1.769.3 1.952 2.118 2.229 2.332 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Kaynak: Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı 2007 yılında kağıt­karton üretimi 2.2 milyon ton olarak gerçekleşmiş, 2008 yılında toplam üretim 2.3 milyon ton olmuştur. Seluloz Kağıt Sanayi Vakfının verilerine göre 2006 yılı kağıt­karton üretiminin yüzde olarak dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Oluklu Mukavva Kağıtları Kartonlar Yazı ve Tabı Kağıtları Gazete Kağıtları Kraft Torba Kağıdı Temizlik Kağıtları Sargılık Kağıt Sigara Kağıdı ve Özel İnce Kağıtlar %48 %20 %16 %1 %2 %11 %1 %1 Kaynak: Seluloz ve Kağıt Sanayi Vakfı 2006 yılı sonunda kağıt­karton üretim kapasitesi, 2.779.902 ton/yıl’a ulaşmıştır Ülkemizde kağıt üretim kapasitesinin ürünlere dağılımı şöyledir: Oluklu Mukavva Kağıtları Kartonlar Yazı ve Tabı Kağıtları Gazete Kağıtları Kraft Torba Kağıdı Temizlik Kağıtları Sargılık Kağıt Sigara Kağıdı ve Özel İnce Kağıtlar (%46) (%19) (%14) (%7) (%2) (%10) (%1) (%0.1) Kaynak: Seluloz ve Kağıt Sanayi Vakfı Ülkemizde kağıt karton kapasitesinin yüzde 45’i Trakya ve Marmara bölgesinde bulunmaktadır. Üretimin yüzde 47’si bu bölgede gerçekleşmektedir. Sektörde 36 kağıt­karton tesisi mevcuttur. SEKA Bolu, Dalaman, Afyon, Balıkesir, Aksu, Kastamonu ve Çaycuma işletmelerinin özelleştirmesi tamamlanmış bulunmaktadır. Seka İzmit İşletmesi de kapatılıp Kocaeli Belediyesine devredilmiştir. İstanbul Sanayi Odası’nca 1968 yılından günümüze kadar her yıl düzenli olarak kamuoyuna sunulan “Türkiye’nin 500 Sanayi Kuruluşu” çalışmasında kağıt sektöründe faaliyet gösteren 10 firma da yer almaktadır. Bunlar sırasıyla, İpek Kağıt, Hayat Kimya, Olmuksa, Tire Kutsan, Astel,
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 Modern Karton, Kartonsan, Dentaş, Meteksan ve Viking Kağıt’dır. Ayrıca oluklu mukavva sanayinde özel kesime ait 105 firma mevcuttur. TÜRKİYE'DE ATIK KÂĞIT KULLANIM VE GERİ KAZANIM ORANLARI BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Ülkemizde atık kağıt karton, özellikle ambalaj kartonu üretimi için geri kazandırılmaktadır ve atık kağıt geri kazanımı ve geri dönüşümü için çalışan, orta ve büyük ölçekli 30'un üzerinde işletme mevcuttur. Yılda yaklaşık 600.000 ton kağıt/karton geri kazandırılmaktadır. Toplanan atık kağıdın kağıt sanayiinde hammadde olarak kullanılabilen miktarının toplanan atık kağıt miktarına oranı ise atık kağıt kullanım oranı olarak ifade edilir.Ülkemizde atık kağıt kullanım oranı özellikle kağıt ambalaj malzemesinde %80 ‘lere ulaşmıştır. Kullanım miktarı her geçen gün artan atık kâğıdın yurtiçinde toplanan miktarı 2007 yılında 1.8 milyon ton iken, 2008 yılında 1.9 milyon ton olmuştur. Bu da 2008 yılı için % 43'lük bir geri dönüş oranına tekabül etmektedir. Geri kullanım oranı ise %82’dir. TÜRKİYE'DE ATIK KÂĞIT KULLANIM VE GERİ KAZANIM ORANLARI (Bin ton ) Grup / Yıl Seka Özel Toplam Atık Kağıt Alımı Kullanım Oranı (%) Atık Kağıt İthalatı (Ton) Geri Kazanma Oranı 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 86.4 91.0 46.8 30,6 17,3 963.5 885.9 1.175 1,258.3 1.395.6 1.509 1.669 1.823 1.913 1,049.9 977.8 1,221.8 1,288.9 1.412.9 1.509 1.669 1.823 1.913 67.0 65.8 74.4 79.6 79.9 77.3 78.8 81.78 82.03 62.4 91.9 186 63 37 28 43 27 39.7 43.8 41.67 43 41.33 39.53 39.55 39.23 42.65 73 Kaynak: Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı Batılı ülkeler bir yandan ambalaj normları ve standartları geliştirerek atıkları azaltma yoluna giderken, diğer taraftan da ambalaj atıklarını toplayıp yeniden sanayiye kazandırma konusunda yoğun emek ve para harcamaktadırlar. Buradan yola çıkarak İlk düzenleme Alman Ambalaj yönetmeliği kapsamında “Yeşil Nokta” 1 Ocak 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren tüm ambalajlar geri alınmak ve işlenmek zorundadır. Yeşil Nokta, ürünün ambalajının ekolojik yönden uygunluğunu gösteren bir işarettir. Satış ambalajının üzerindeki Yeşil Nokta tüketiciye o ambalajın yeniden kullanılabileceğini veya geri dönüşümünün yapılabileceğini göstermektedir. Almanya’ya ambalajlı mal satan her ihracatçı, malın ambalajının geri alınmasını garanti etmek zorundadır. Eğer bunu
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 sağlayamıyorsa ambalajların geri toplanması için kurulmuş olan şirketlerle anlaşıp Yeşil Nokta lisansı almak zorundadır. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Almanya’nın öncülüğünü yaptığı bu sistem Belçika, Fransa, Benelux ülkelerini takiben tüm AB ülkelerinin ayrı ayrı benimsediği bir yapıya kavuşmuştur. Bu nedenle, AB’nin ilgili organları biraraya gelerek tüm ülkelerin ortak kullanımına dönük “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EEC)”ni Aralık­1994’de kabul etmiştir. Bu direktif tüm AB üyesi ülke devletlerini, hükümetlerini ve firmalarını kapsamaktadır. Söz konusu direktif ülkemizde de 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre Türkiye’nin kağıt ambalaj atıklarının geri kazanım hedefleri aşağıda yer almaktadır. Yıllar Kağıt Karton 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 35% 35% 36% 37% 38% 40% 42% 44% 48% 52% 54% 56% 58% 60% TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ İhracat 1993 yılında US$ 51 milyon olan kağıt ihracatı, 2008 yılında US$ 1.07 milyar olarak gerçekleşmiştir. Nisan 1994’te yaşanan yüksek oranlı devalüasyon global selüloz ve kağıt fiyatlarındaki yükselme ile birleşince kağıt­karton ithalatı durma noktasına gelmiş, yerli üreticilerin birikmiş stokları tamamen eridiği gibi, artan talebin karşılanmasında zorluk çekilmeye başlanmıştır. Global üretimde görülen aksamalar nedeniyle, Türk kağıt­karton ürünlerine önemli bir dış talebin olduğu bu dönemde, kurulu kapasiteyi azami limitlerine kadar kullanan Türk kağıt­karton şirketleri önemli ihracat bağlantıları kurmuşlardır. Türkiye’nin kriz döneminde gerçekleştirilen üretimin büyük bölümünü ihraç etmesi, Türk kağıt ve kağıt ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması açısından önemli olmuştur ve kağıt sektörü ihracatı son 16 yıl içinde kısıtlı da olsa ihracata yönelmiştir. Türk kağıt­karton sanayi ihracatının 2007­2008 döneminde en fazla ihracı gerçekleşen kalemler temizlik kağıtları, karton kutular, oluklu mukavva ve karton ile defterler olmuştur. Kağıt üretiminde maliyetlerin artışı ve kağıt kalitesinin düşük olması, kağıt ihracatını olumsuz yönde etkileyen etmenlerdendir. Kağıt ve kağıt ürünlerinde az hacimli ancak
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 katma değeri yüksek mamüllerin ihracatı mümkün olmaktadır. Bitmiş ya da bobin halde yazı tabı kağıdı, karton ve gazete kağıdı ihracı, yüksek karlılık sağlamaktadır. Buna karşın oluklu mukavva ve nihai temizlik kağıdı ürünlerinde hacmin genişliğinden dolayı navlun tutarı yüksek olduğundan, ihracat uzun mesafe için elverişli olmamaktadır. Örneğin, bitmiş temizlik kağıdı ürünlerinin 400­500 km’den daha uzak mesafeye taşınması ekonomik değildir. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
İhracata yönelik faaliyet gösteren firmaların kalitelerini rakipleri üzerinde tutmak zorunda olmaları, Türk kağıt sanayinde kalite olgusunun yerleşmesine neden olmuştur. Diğer taraftan, Türkiye’nin dış pazarlara gönderdiği ambalajlı sanayi ve tarım ürünlerinin %90’ı oluklu mukavva ambalaj kutularıyla ihraç edilmektedir. İhraç ürünlerinin oluklu mukavva kullanılarak ambalajlanmasında, oluklu mukavva üreticilerinin AB ülkelerinde kabul gören kalite ve standartları yakından takip etmeleri ve uygun teknolojileri kullanmalarının önemli payı vardır. Türkiye’nin Kağıt Sektörü İhracatının Ürünlere Göre Dağılımı (Değer:1000 Dolar) Ürün Adı Yazı ve Baskı Kağıtları Gazete Kağıdı Sargılık Kağıtlar Kraft Kağıt Oluklu Mukavva Kağıtları Kartonlar Sigara Kağıtları Temizlik Kağıtları Duvar Kağıtları Defterler, Klasör, Dosya Karton Kutular Diğerleri TOPLAM 2006 8 115 264 17 180 5 340 22 360 14 220 887 283 377 2 638 64 018 93 937 41 210 624 446 2007 11 920 280 20 161 17 459 29 544 31 191 536 400 364 3 668 76 049 187 897 49 060 861 426 2008 10 851 709 23 818 19 681 31 873 61 983 535 536 129 6 411 80 723 211 886 58 040 1 077 737
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) verileri. 2008 yılı itibariyle Türkiye’den 174 ülkeye kağıt­karton ihracatı yapılmıştır. Türkiye’den yaptıkları ithalat son üç yılda sürekli önemli oranda artış gösteren ülkeler Yunanistan, Irak, İngiltere, İsrail, Romanya ve Bulgaristan’dır. Türkiye Kağıt Sektörü İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer: 1000 Dolar) ÜLKE Yunanistan Irak İngiltere Israil Romanya Bulgaristan Ukrayna Rusya Federasyonu Azerbeycan 2006 23 133 48 231 38 628 43 768 43 421 47 112 25 153 14 367 23 894 2007 49 779 56 724 53 592 54 041 54 119 60 638 36 257 26 097 26 673 © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 2008 71 064 68 927 68 576 67 141 66 074 64 510 52 036 51 121 48 994 12 130 23 707 19 434 14 574 17 986 18 794 9 240 11 937 198 177 624 446 17 248 32 865 25 477 25 689 18 495 21 741 14 034 18 473 282 513 860 391 35 568 35 312 33 598 26 632 26 507 21 681 21 103 17 778 301 116 1 077 737 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Gürcistan Cezayir Iran Almanya Güney Afrika Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Suriye Fransa Diğerleri Toplam Kaynak: DTM verileri İthalat Türkiye’nin Kağıt Hamuru ve Hurda Kağıt İthalatı Yıllara Göre Dağılımı (Değer: 1000 Dolar) 2005 278 093 2006 334 436 2007 411 184 2008 472 991 Kaynak: DTM verileri Selüloz için sadece kamu kurumu olan SEKA ağaç kesiyordu, SEKA'nın özelleştirilmesiyle kağıt üreticileri üretimde hammadde olarak atık kağıt, yıllık bitkiler ve ağırlıklı olarak yurtdışından ithal edilen selülozu kullanmaktadırlar. Türkiye’de Kağıt Sektörü İthalatının Ürünlere Göre Dağılımı (Değer: 1000 Dolar) Ürün Adı Yazı ve Baskı Kağıtları Gazete Kağıdı Sargılık Kağıtlar Kraft Kağıt Oluklu Mukavva Kağıtları Kartonlar Sigara Kağıtları Temizlik Kağıtları Duvar Kağıtları Defterler, Klasör, Dosya Karton Kutular Diğerleri TOPLAM 2006 237 444 362 340 75 047 251 784 124 387 94 271 36 234 62 457 7 847 82 892 68 831 110 992 2 043 051 2007 298 605 382 491 91 261 309 745 199 869 121 861 41 600 63 208 13 665 105 532 67 121 120 606 2 469 551 2008 355 554 395 413 107 271 363 974 188 860 106 982 51 228 64 409 19 332 112 053 67 940 118 183 2 604 034
Kaynak: DTM verileri Türkiye’de kağıt­karton tüketiminin yurtiçi üretim yoluyla karşılanan bölümünün haricinde kalan kısmı ithalatla karşılanmaktadır. Kağıt­karton sektöründeki ithalat, genel olarak talebin karşılanamadığı türlerde ve lüks kağıtlarda olmakta, döviz kurlarının düşük kaldığı dönemlerde, kağıt ürünleri ithalatının cazibesi artmaktadır. Gazete, baskı ve yazı tabı kağıtları, sıvanmamış ya da emdirilmiş kağıt­kartonlar, kraft torba kağıdı ve yağ geçirmez kağıtlar başlıca ithal kalemleridir. © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 Ülkemizde kağıt­karton üretimi ile tüketimi hemen hemen başabaş gitmesine rağmen, ithalatta görülen artış, genel olarak dış ülkelerden baz kağıt alınıp işlendikten sonra kağıttan mamul eşya halinde Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmesinden ve kaliteli yayın türlerinin (kuşe baskılı mecmua vb.) ithalatının artmasından ileri gelmektedir. Nitekim kağıttan mamul eşya ihracatı, ithalatından fazladır. Bu durum ülkemiz açısından olumlu bir gelişmeyi göstermektedir. 2002 yılında 855 milyon Dolar olan kağıt ithalatı artan bir seyir izleyerek 2008 yılında 2.6 milyar Dolar olmuştur. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Türkiye Kağit Sektörü İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer: 1000 Dolar) ÜLKE ADI Almanya ABD Finlandiya İsveç Rusya Federasyonu Çin Halk Cumhu. İtalya Kanada Fransa Avusturya İspanya Endonezya Hollanda İsviçre Belçika İngiltere Polonya İsrail Portekiz Slovenya Norveç Bulgaristan Diğerleri Toplam 2006 370 104 106 842 237 621 148 040 154169 80 364 147 818 94 788 91 525 120 896 58 031 33 496 54 738 36 887 37 850 27 659 24 442 20 568 21 342 10 501 11 628 10 390 145 798 2 043 051 2007 390 815 197 277 255 395 188 912 163 253 156 471 155 169 95 522 106 259 133 838 76 500 67 678 48 898 42 808 32 570 33 568 25 354 20 302 27 512 20 708 17 332 18 616 187 082 2 469 551 Kaynak: DTM verileri
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 2008 446 880 235 710 233 168 217 549 187 712 145 542 138 078 128 495 118 023 104 262 76 712 62 596 57 889 51 801 42 836 39 982 34 063 28 722 25 626 23 499 21 812 21 365 161 712 2 604 034 DÜNYA ÜRETİMİ VE TİCARETİ Dünya Kağıt –Karton Üretimi (Ton) 2003 37.931.546 2004 39.676.751 2005 38.664.636 Değişim % ­2,55 Kağıt­Karton 19.922.145 207.373.168 211.611.663 2,04 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Ürün Grubu Gazete Kağıdı Yazı Kağıdı 102.761.276 106.724.872 107.121.728 0,37 Genel Toplam 160.614.967 353.774.791 357.398.027 1,02 Kaynak: faostat.fao.org (Food and Agricultural Organization of the United Nations) 2006 yılı dünya kağıt­karton üretimi 382 milyon ton olmuştur. 2004 yılından itibaren Dünya kağıt­karton üretimi ortalama yıllık %1 oranında, tüketim ise ortalama yıllık % 3 oranında artış göstermiştir. Dünya’da milyonlarca insan, çevre bilinciyle, kağıt ürünlerinin dönüşümü için çaba göstermektedir. Örneğin, Avrupa’da 1990’lı yılların başlarından günümüze kadar kağıt dönüşüm oranı %55 üzerinde gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri içersinde Almanya %72, Avusturya % 69, Hollanda %64, İsviçre %63, İsveç'te ise % 55 ortalama ile en yüksek geri dönüş oranına sahip ülkelerdir. ABD dünya kağıt ve selüloz üretiminde lider konumundadır. Dünya toplamının % 30 unu üretmektedir. Kağıt sanayi ABD nin en yüksek "sermaye yoğun" işkolu olup, 40 eyaletinde toplam 550 kağıt 200 selüloz fabrikası bulunmaktadır. Dünyadaki mevcut uzun elyaflı ormanların yarıdan fazlası Rusya’da, kısa elyaflı ormanların da %40 dan fazlası Latin Amerika’dadır. Kuzey Amerika’da toplanan hurda kağıtların %50 si kullanılmış oluklu hurdasıdır. FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)’nün tahminine göre 2010 yılına kadar dünya kağıt ve karton talebi yıllık %3.1 oranında artacaktır. Buna göre 1993 de 252 milyon ton olan bu talep 2010 yılında 440 milyon tona ulaşacaktır. Bu 188 milyon tonluk artış yaklaşık 900 yeni kağıt fabrikasının üretimine eşittir. Dünya kağıt­karton ticaretinin büyük bir kısmı gelişmiş ülkeler arasında olmaktadır. Kağıt ürünlerinin en önemli ithalatçıları başta ABD olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerdir. En önemli ihracatçılar ise büyük orman kaynaklarına sahip Kanada, Finlandiya, İsveç gibi ülkeler yanında Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’dir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 Dünya Kağıt­Karton İthalatı En Yüksek 27 Ülke (Değer:1000 Dolar) 2004 17 960 227 2005 18 963 286 2006 19 985 566 2007 19 348 958 Almanya 12 255 593 12 766 473 13 803 502 15 319 579 Fransa İngiltere İtalya Belçika Kanada İspanya Hollanda Meksika Çin Halk Cmhuriyeti Polonya Rusya Federasyonu Avusturya 9 031 494 9 391 313 5 035 552 4 985770 4 710 034 4 459 355 4 572 207 3 648 835 4 637 509 2 341 262 1 772 574 2 084 900 8 990 481 9 298 509 5 203 685 4 965 370 5 015 498 4 480 764 4 527 144 3 962 254 4 387 339 2 526 189 2 123 087 2 028 042 9 390 372 9 708 106 5 49 8216 5 213 103 5 527 646 4 750 654 4 849 480 4 513 677 4 215 063 2 946 230 2 546 800 2 106 853 10 978 685 10 933 896 6 234 583 6 057 812 5 799 648 5 570 435 5 558 690 4 677 391 4 287 379 3 713 901 3 245 975 2 555 717 İsviçre 2 091 139 2 105 945 2 188 874 2 519 935 Japonya 2 742 686 2 592 781 2 535 281 2 453 520 Hong Kong 2 421 507 2 376 860 2 383 472 2 376 847 Avustralya 1 865 498 1 978 803 2 003 292 2 307 542 Danimarka 1 821 838 1 813 456 1 977 593 2 184 908 Çek Cumhuriyeti 1 364 630 1 473 499 1 621 292 2 042 740 İsveç 1 472 756 1 614 245 1 708 859 1 972 037 Türkiye 1 527 645 1 766 522 1 483 551 1 741 545 Malezya 1 262 375 1 319 112 1 406 910 1 646 162 Portekiz 1 084 374 1 138 620 1 184 626 1 456 113 Yunanistan 1 131 888 1 134 799 1 226 595 1 409 491 Tayland Güney Kore Cumhuriyeti 1 330 795 1 39 8416 1 378 687 1 405 471 944 765 1 049 164 1 173 268 1 368 151 26 000 789 133 949 310 30 065 506 141 065 849 32 241 345 149 568 913 38 449 864 167 616 974 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
ÜLKE ADI ABD Diğerleri Toplam Kaynak:.International Trade Center­website­www.intracen.org/menus/products.htm 2007 yılı dünya kağıt­karton ithalatı 168 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2006­2007 yılı itibariyle dünya kağıt­karton ithalatında önde gelen ülkeler ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Belçika’dır. 2007 yılı itibariyle dünya kağıt­karton ihracatı 164 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2006­2007 yılında dünya kağıt ihracatında önde gelen ülkeler; Almanya, ABD, Kanada, Finlandiya, İsveç ve Fransa’dır. Değer bazında Türkiye’nin dünya ihracatındaki payı %0.28’tir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 Dünya Kağıt­Karton Ürünleri İhracatı En Yüksek 20 Ülke (Değer:1000 Dolar) 2004 17 664 131 11 482 731 11 879 713 2005 19 500 965 12 336 297 12 688 245 2006 21 294 211 13 216 635 12 596 286 2007 24 021 524 14 337 360 12 026 674 Finlandiya İsveç Fransa İtalya Çin Halk Cumhuriyeti Hollanda Belçika Avusturya 10 257 016 9 108 682 7 554 800 5 804 704 9 042 999 9 279 717 7 606 586 6 068 794 10 532 335 9 892 581 7 785 767 6 381 951 11 500 269 10 874 545 8 594 043 7 282 409 2 845 683 4 789 280 5 067 793 4 227 316 3 928 802 4 843 749 4 921 986 3 991 854 5 397 130 5 323 029 5 089 244 4 308 819 7 092 368 5 898 090 5 644 990 4 940 046 3 862 066 3 066 489 2 186 568 1 985 072 2 670 066 3 905 609 3 093 715 2 282 400 2 258 291 2 536 811 3 901 422 3 568 494 2 805 338 2 578 577 2 554 354 4 361 396 4 275 677 3 328 019 3 301 374 2 743 359 2 243 952 2 034 194 2 065 820 992 980 18 635 012 130 424 068 2 233 290 2 001 903 2 040 654 1 159 503 19 974 581 135 696 751 2 253 992 1 967 803 1 996 925 1 353 000 21 271 240 146 069 133 2 365 197 2 131 416 1 991 459 1 797 423 25 171 197 163 678 835 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
ÜLKE ADI Almanya ABD Kanada İngiltere İspanya Endonezya Polonya Japonya Güney Kore Cumhuriyeti İsviçre Hong Kong Çek Cumhuriyeti Diğerleri Toplam Kaynak:.International Trade Center­website­www.intracen.org/menus/products.htm
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 
Download

13-Kağıt karton imalatı destek alan KOSGEB Girişimci İş Planı