dın
Günay
l
na
Ka
Hayri Tütüncüler
Gaziante p
Fen Koleji
Bulvarı
kak
Gaziante p
Anadolu Lisesi
Eğitim Vakfı
Sokak
Kah ram
anla r
i
ddes
klık Ca
Kava
ista nlı
M.Elb
Sokak
des
Ordu Cad
Göğüş
Kemal Gö
ğü ş
Parkı
i
Asıl
Kültür Derneği
Kolaytepe Sokak
20 00
Gaziantep Orduevi
Sokak
oji
Metrol
ak
kal Sok
kı Can
25 00
20 00
esi
Cadd
Ordu
ak
elin Sok
Safi Ers
Sokak
Gaziantep Meteoroloji
İşleri Müdürüğ ü
esi
Cadd
Ordu
20 00
850
k
Göksel Soka
Sokak
Cilve
elim
e Alp
Medin
men lik
Milli Ege
Hak
Ers
Safi
t Sokak
Canku
Hakkı
Org. Kenan Evren
İlkögretim Okulu
20 00
si
Cadde
Sokak
ak
dın Sok
Günay
Sokak
Ord u
it Battal
A.Hurş
kak
elin
Safi Ers
Sokak
Öğretmen
Evleri
Mahallesi
kak
tac ı So
loji So
Metro
Mehmet
Akif Ersoy
Cami
Kıvılcım
Eğitim Koleji
So
loven
M.To
İlkögretim Okulu
kak
et So
So kak
Türkiye Gaziantep
İstatistik Kurumu
kak Müdürlüğ ü Binası
t Tah
Mehme
ydın So
Güna
si
Cadde
etçik
Mehm
t Sokak
Canku
Hakkı
Mehmetcik
B.Mehm
e Alp
Medin
Ka
nal
Parkı
Türk
Telekom
855
Şahinbey
İlçe
Emniyet
Devriye
Ekip
Amirliği
20 00
Ord u
Cadde
Başbakanlık lığı
Gümrük Müsteşar
855
20 00
860
855
Jandarma
855
855
ağı
Sok
20 00
Şahinbey Belediye
Sarayı Sosyal
ASKERİ ALAN
s Ev
855
ler
Tesisleri
endi
Müh
860
860
855
Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Şahinb
Kaymaka
(Eski Yeri)
0
865
5
86
5
86
86
20 00
860
Su Deposu
56.Cadde
870
Müh
endi
s Ev
ler
Sok
ağı
870
ak
860
7.S
ok
865
Basketbol Sahası
865
Güneşli Sokak
19 Mayıs
Lisesi
Askeri Bölge
20 00
870
Askeri Bölge
Devlet Malzeme Ofisi
52.S okak
k
51.Soka
50.Sokak
19 Mayıs
Lisesi
875
880
870
875
54.Sokak
Devlet Malzeme
Ofisi Deposu
72.Sok
ak
Devlet Malzeme Ofisi
ı Ökk eş
Samlı Hac
Cumhuriyet Gençlik ve
Kültür Merkezi
Şehit Kamil İlköğretim Okulu
15.Sokak
91.Sokak
42.Sokak
.S
29.So
kak
ak
.Sok
kak
So
ka
k
ö
şg
r
40.Sokak
37
ak
.Sok
M.O
ğu
zG
ög
Ho
i
k
58.Sok ak
39.S okak
ok
ak
üs
Ca
dd
es
i
27
68
m
Ca
ka
So
ak
ok
de si
ak
Sok
38.
12.Sokak
Gümüş Tekin
Mahallesi
rS
ha
Ba
ddesi
k
ka
k
Cad
14.Sokak
15.Sokak
16.Sokak
58.S oka
ak
34.Sok
lim Ca
57.Sok ak
51.Sokak
k
lim
Se
tan
S ul
Ho şğ ör
İlköğ retim Okulu
okak
48.S oka
38.S
k Cad
desi
Sok
ak
Be
yli
k
ak
ok
.S
a
ok
tan Se
ak
56.Sok ak
.S
okak
28.S
26.Sokak
24.S okak
ak
Işıklı Sok
k
Cumhuriyet
Mahallesi
59.Sokak
41.S okak
17.Sokak
k
ka
Sa
16
74.Sokak
42.Sok ak
42.
Abdu
İpekçi
Demir
20 00
Sul
Yavuz
3
ok
7.S
00
75
okak
39.S
okak
uz
Yav
1.Ge çit
Karakoyunlu Parkı
55.Sokak
25.Sokak
So
.S
20
.S
36
Kuy uca
Mur
dağ
ak
ok
20
İstiklal
Mahallesi
00 okak
Sağlık Ocağı
kak
89.So
ak
ok
ylik
Okçular
Cami
21
k
ka
.So
37
36.S
okak
kak
32.So
okak
38.S
i
es
dd
ak
Be
20
okak
38.S
33.S
Zübeyde Hanım
Anaokulu
okak
Ca
Mehmet
Özkalkan
Cami
1.Geçit
Karakoyunlu
Cami
rS
ha
Ba
35.S
27.S okak
eş
33.Sokak
c
Ha
41.S okak
kk
ıÖ
23.S okak
ak
.Sok
ak
ok
35
31.Sokak
kak
66.So
.S
13
20
Beyazlar
Mahallesi
k
o ka
24.S
kak
ak
ok
ok
.S
24
adde
12.C
Döne Yıldırım
Camii
00
63.Sokak
48
okak
35.S
119 .So
Ca
d de
si
Burçlu Çavuş Sokak
Ge
çit
8.
.Sok
ak
kak
119 .So
kak
94.So
kak
26.So
k
k
23.Soka
ak
iS
okak
okak
Beyazlar Su Deposu
k
ok
89.Sokak
19.Sokak
.S
22
28.S oka
Kuy
uc
uk
kak
97.So
21.Sokak
47.S oka
Ad
sız
Şe
hitl
er
S
Soka
k
Caddesi
33.S
okak
102.S
18.Sokak
okak
17.S
kak
91.So
ak
27.Sok
Küçü
k
Cam
37.Sokak
67.Sokak
16.Sokak
900
Alo
ğlu
G
Şahin Batmazoğlu
İlköğretim Okulu
İstiklal
Mahallesi
Yunus Emre
Parkı
Ömer Özminar İmam Hatip Lisesi
okak
102.S
ak
12.Sok
k
Soka
İtfaiye Cumhuriyet
Grup Amirliği
si
ük
Küç
adde
şC
2.Mustafa Nurettin
kak
61.So
895
ak
32.Sok
kak
24.So
okak
26.S
si
rahman Cadde
İpekçi Abdur
30 Ağustos
İlki Salih Okulu
20 00
okak
ke
cı Ök
S.Ha
61.S okak
ak
60.Sok
okak
23.S
Sokak
ak
62.Sok
k
34.Soka
8.Geçit
20.Sokak
20 00
19.S okak
kak
15.So
23.S okak
23.Sokak
11.S
Ömer
Özminar
Cami
ak
94.Sok
Murtaza Dokboy
65.Sokak
63.S okak
ad
.C
Bö
lge
G
okak
76.S
Beyazlar Parkı
48.Sokak
25
de
Beyazlar Mahallesi
48.S okak
si
rahman Cadde
İpekçi Abdur
22.Sokak
Cumhuriyet Zabıta
Karakol Amirliği
20 00
esi
Ökkeş Cadd
Samlı Hacı
22.Sokak
desi
Kan
tar
So
okak
i
Cad
11.
So
ka
k
22.S
okak
68.Sokak
k
6.Soka
amza Sokak
21.Sokak
Cad des
kkeş
cı Ö
53.Sok ak
17.S
Ho
şğ ör
9.So kak
lı Ha
Şam
20 00
11.S
okak
kak
18.So
Konaklar Mahallesi
Ş.M.Fatih Akdemir.Sokak
36.Sokak
46.S okak
okak
45.S
okak
13.Sokak
87
5
865
10.Sokak
3.So kak
Seyit Kızıl
Cami
2
Kolej Tepe Parkı
10.S okak
0
12.S
87
10.S okak
20 00
k
ka
.So
29
3.So kak
okak
15.Sokak
si
Yeşil Cami Cadde
Yetiştirme Yurdu
86
5
6.Sokak
Beyam Mahallesi
7.Sokak
e
Download

Beyazlar ve Kolejtepe Mah. 20K paftasında yol alanı nazım imar