2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK 2. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Firdes MENEKġE
2
Sema DEMĠR
3
Yeter AKKAYA
4
Rulin ÇĠNĠCĠ
5
Nebahat YILMAZ
6
Nurselin SÖZEN
7
Melike YÜZÜBENLĠ
8
Gökmen ÖZSEVER
9
Ela SERTKAYA
10
BüĢra DEMĠREL
11
Meltem SEZEN
12
Kübra UZUN
13
Hilal KURT
14
Emine AKDOĞAN
15
Yasin KĠRAZ
16
Nursu DAZIROĞLU
Geldiği
Üniversite
Kırıkkale
Üniversitesi
Süleyman
DEMĠREL
Üniversitesi
Kırıkkale
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Hitit
Üniversitesi
Kırıkkale
Üniversitesi
Cumhuriyet
Üniversitesi
Erzincan
Üniversitesi
Giresun
Üniversitesi
Cumhuriyet
Üniversitesi
NevĢehir Hacı
BektaĢ
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
MelikĢah
Üniversitesi
MelikĢah
Üniversitesi
MelikĢah
Üniversitesi
Ufuk
Üniversitesi
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
82,96
233,34413
24,88800
258,23213
ASIL
80,30
80,30
226,98203
24,09000
251,07203
ASIL
325,10103
2,95
75,50
227,57072
22,65000
250,22072
ASIL
MF3
313,63456
3,60
90,66
219,54419
27,19800
246,74219
ASIL
2013
MF3
310,34106
84,40
84,40
217,23874
25,32000
242,55874
YEDEK
HemĢirelik
2013
MF3
306,11092
3,47
87,63
214,27764
26,28900
240,56664
YEDEK
2
HemĢirelik
2013
MF3
304,62411
90,00
90,00
213,23688
27,00000
240,23688
YEDEK
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
293,63169
3,87
96,96
205,54218
29,08800
234,63018
YEDEK
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
301,39357
3,03
77,36
210,97550
23,20800
234,18350
YERLEŞEMEDİ
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
296,51156
86,40
86,40
207,55809
25,92000
233,47809
YERLEŞEMEDİ
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
298,99176
2,85
73,16
209,29423
21,94800
231,24223
YERLEŞEMEDİ
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
276,22932
3,01
76,90
193,36052
23,07000
216,43052
YERLEŞEMEDİ
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
268,28180
80,00
80,00
187,79726
24,00000
211,79726
YERLEŞEMEDİ
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
228,75717
88,00
88,00
160,13002
26,40000
186,53002
YERLEŞEMEDİ
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
228,92898
81,00
81,00
160,25029
24,30000
184,55029
YERLEŞEMEDİ
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
222,51877
3,23
82,03
155,76314
24,60900
180,37214
YERLEŞEMEDİ
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
333,34875
3,27
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
324,26004
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
MF3
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2013
HemĢirelik
2
HemĢirelik
HemĢirelik
2
HemĢirelik
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK 3. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Aysun ALTINKAYNAK
2
Arife YAPAN
3
ġeyma YILMAZ
4
Cansu USTA
5
Merve AYGIN
6
Dilek SOLAK
7
Gizem Nur ANDAÇ
Geldiği
Üniversite
Cumhuriyet
Üniversitesi
Kırıkkale
Üniversitesi
Cumhuriyet
Üniversitesi
Erzurum
Atatürk
Üniversitesi
Ufuk
Üniversitesi
Ufuk
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
HemĢirelik
4
HemĢirelik
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
90,40
237,33583
27,12000
264,45583
ASIL
2,90
74,33
238,73387
22,29900
261,03287
ASIL
334,09497
80,80
80,80
233,86648
24,24000
258,10648
ASIL
329,55124
3,16
80,40
230,68587
24,12000
254,80587
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
HemĢirelik
2012
MF3
339,05118
90,40
4
HemĢirelik
2012
MF3
341,04838
HemĢirelik
4
HemĢirelik
2012
MF3
HemĢirelik
4
HemĢirelik
2012
MF3
ASIL
HemĢirelik
4
HemĢirelik
2011
MF3
275,780
2,92
74,80
193,04600
22,44000
215,48600
YEDEK
HemĢirelik
4
HemĢirelik
2011
MF3
251,692
2,90
74,33
176,18440
22,29900
198,48340
YEDEK
HemĢirelik
4
HemĢirelik
2012
MF3
233,38076
2,86
73,40
163,36653
22,02000
185,38653
YEDEK
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı sağlık bilimleri fakültesi kurumlararası