DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin
Kodu
Dersin Adı
ELEKTROFİZİKSEL AJANLAR
I
!
!
Yarıyıl
ı
Teorik Ders
Saati
3
3
Uygulam
Ders
a
Kredis
D e r s
i
Saati
3
AKTS
4
5
Ön Koşul Dersleri
Dersin Türü
Temel Mesleki Dersler
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Koordinatörü
$
e-posta:
e-posta:
e-posta:
e-posta:
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Fiziksel ve elektroterapatik ajanların fizyoterapi ve rehabilitasyonda uygulamalarını
öğrenmek
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
!
Dersi alan her öğrenci
1) Temel elektrofiziksel ajanların vücut üzerindeki etkilerini,
2) rehabilitasyonda kullanılan ajan terimlerini,
3) farklı hastalıklardaki endikasyon ve kontraendikasyon mekanizmalarını,
4) bir fizyoterapist olarak elektrofiziksel ajanları kullanırken gerekli teknik ve iletişime
sahip olma becerisini kazanır
İnflamasyon ve iyileşme mekanizmaları, Ağrı, ısının fiziksel ve fizyolojik özellikleri, Işık
kaynakları, deri ve ışığın penetrasyonu, infraruj, ultraviole, helyoterapi, lazer ve soğuk
uygulama, Düz galvani, modifiye galvani akımı İyontoforezis, , Elektrodiagnoz, alçak
frekanslı akımlar, Diadinamik akımlar, Enterferansiyal akımlar, elektrik şoku, surger'lar,
DERSİN HAFTALIK KONULARI
Hafta
!
Konular
1
FTR de elektro-fiziksel ajanlara giriş
2
Isının Fiziksel Ve Fizyolojik Özellikleri (Sıcak-Soğuk)
3
Isının Fiziksel Ve Fizyolojik Özellikleri ve modalitelerin uygulaması
4
Işık fiziksel ve fizyolojik özellikleri (infraruj, ultraviole, helyoterapi vd)
5
Işık fiziksel ve fizyolojik özellikleri modalitelerin uygulaması
6
Laser
7
Alçak Frekanslı Akımlar
8
Alçak Frekanslı Akımlar Ve Uygulaması
9
ARA SINAV
10
Elektrodiagnoz
11
Diadinamik Akımlar Ve Uygulaması
12
Enterferansiyal Akımlar Ve Uygulaması
13
Elektroterapide uygulanan yeni teknolojiler, Elektrik Şoku vd durumlar
14
Kanıta Dayalı elektro-fiziksel ajanlar , literatür ve güncel yenilikler
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Notu
!!
Diğer Kaynaklar
Ders notu
Hacettepe Univ. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ders notları, Güncel literatür
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
!!
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
KATKI PAYI
ÖĞRENCİNİN
HAFTALIK BİREYSEL
ÇALIŞMA SAATİ
10
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
Ara Sınav
1
30
1
30
10
Ödev
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Seminer ve Sunum
Uygulama
Diğer
Final Sınavı
1
40
10
TOPLAM
3
100
30
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
40
!!
TOPLAM
100
Ders Kategorisi
Destek Dersleri
Temel Mesleki Dersler
x
Uzmanlık / Alan Dersleri
Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
!
Aktarılabilir Beceri Dersleri
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
No Program Yeterlilikleri
Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında yeterli altyapıya sahip olma; bu
alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri analitik düşünme ile beraber kullanabilme becerisi,
Sağlığı etkileyen unsurları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun kanıta
dayalı yöntemler ve yeni teknikler seçme ve uygulama becerisi,
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve
kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi,
Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlama, kayıt tutma, uygun veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi,
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, tıp- sağlık bilimlerine yönelik veri tabanları
ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
1
2
3
4
5
6
8
!!
!!
!!
x
X
X
x
x
Bilgilerin hızla yenilendiği sağlık alanında yaşam boyu öğrenmenin mutlak gerekliliği bilinci; bilimsel
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olma
7
!
x
x
x
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1
Düşük
2
Düşük - Orta
3
Orta
4
Yüksek
5
Mükemmel
AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
Süres
i
(Saat
)
6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
Etkinlikler
Ödevler
Etkinlikle
r
Toplam
İş Yükü)
96
16
Sunum/Seminer Hazırlama
Arasınavlar
1
10
10
Uygulama
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
10
Toplam İş Yükü
142
Toplam İş Yükü / 30
4.73
!
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi
!
!!
!
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:
HAZIRLAYAN:
GÜNCELLEME TARİHİ:
5
Download

Elektrofiziksel Ajanlar - Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi